232
SPEKS MODUL ASET HIDUP HAIWAN MANUAL PENGGUNA SEPTEMBER, 2014 VERSI 3.0

MP ASET HIDUP HAIWAN SEP2014 V3 - jkpnm.melaka.gov.my Pengawasan Aset Pertanyaan Hidup Haiwan Skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan Skrin Maklumat Aset

Embed Size (px)

Citation preview

SPEKS

MODUL ASET HIDUP HAIWAN

MANUAL PENGGUNA

SEPTEMBER, 2014 VERSI 3.0

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 2

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN ................................................................................ 4

1.1 OBJEKTIF ................................................................................................................. 4

1.2 STRUKTUR KERANGKA SISTEM ........................................................................ 5

1.3 PANDUAN AM PENGGUNA .................................................................................. 5

1.3 PANDUAN AM PENGGUNA .................................................................................. 6

BAHAGIAN 2 – MENU MODUL ASET HIDUP HAIWAN ......................................... 7

2.1 MEMULAKAN SISTEM ........................................................................................... 7 2.1.1 Capaian ke SPEKS (Modul Aset Hidup Haiwan) ............................................... 7 2.1.2 Login ke SPEKS (Modul Aset Hidup Haiwan) ................................................... 8 2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Modul Aset Hidup Haiwan ............... 9

2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PENGURUSAN ASET .................................... 10

2.3 MENU SKRIN KEMASUKAN ............................................................................... 12 2.3.1 Skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan ..................................................... 13 2.3.2 Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan .................................................................. 21 2.3.3 Skrin Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan ................................... 32 2.3.4 Skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan ................................................................ 37 2.3.5 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan.................................... 42 2.3.6 Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan ............................................................ 52 2.3.7 Skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan ................................................... 60 2.3.8 Skrin Daftar Stok Haiwan ................................................................................... 65 2.3.9 Skrin Daftar Pergerakan Haiwan....................................................................... 70 2.3.10 Skrin Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan .................................. 76 2.3.11 Skrin Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan ................................. 83 2.3.12 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan ................................ 88 2.3.13 Skrin Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan ............. 97

2.4 MENU SKRIN SENGGARAAN ........................................................................... 103 2.4.1 Skrin Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan ........................................... 104 2.4.2 Skrin Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan ................................................ 107 2.4.3 Skrin Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan ........................................ 111 2.4.4 Skrin Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan ................................. 115 2.4.5 Skrin Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan .............................................. 119

2.5 MENU SKRIN MENU PROSES .......................................................................... 124 2.5.1 Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan ........................................ 125 2.5.2 Proses Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan ............................................... 127 2.5.3 Proses Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan ................................................. 134

2.6 SKRIN PERTANYAAN ........................................................................................ 139 2.6.1 Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan ............................... 140 2.6.2 Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan .......................................... 143 2.6.3 Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan............ 146 2.6.4 Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan. ....................................... 148 2.6.5 Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan ............. 151 2.6.6 Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan..................................... 154

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 3

2.6.7 Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan ............................ 157 2.6.8 Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan ............................................................ 160 2.6.9 Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan ................................................ 162 2.6.10 Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan ........... 165 2.6.11 Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan .......... 168 2.6.12 Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan.......... 171 2.6.13 Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan ............................................................................................................................... 174

BAHAGIAN 3 – LAPORAN ................................................................................... 177 3.1 Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-1) .............. 179 3.2 Laporan Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-2) ....................................... 181 3.3 Laporan Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-3) ............................................. 184 3.4 Laporan Daftar Stok Haiwan (KEW. AH-4) ..................................................... 187 3.5 Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-5) ......................... 189 3.6 Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-6) .............................. 191 3.7 Laporan Daftar Pergerakan Haiwan (KEW. AH-7)......................................... 193 3.8 Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan (KEW. AH-9) ........................... 195 3.9 Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan (KEW. AH-10)............................... 197 3.10 Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan (KEW. AH-11) ...................................... 199 3.11 Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-12) ...... 201 3.12 Laporan Sakit / Kematian Haiwan (KEW. AH-13) .......................................... 203 3.13 Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-15)206 3.14 Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-18) ................................................................................................................... 209 3.15 Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19) .................. 212 3.16 Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong (KEW. AH-24(A)) .......................... 215 3.17 Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-25) .............. 217 3.18 Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-27) ............. 221 3.19 Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan (KEW. AH-28) ........................................... 226 3.20 Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-29) ................................................................................................................... 228 3.21 Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-31) ................................................................................................................... 230

BAHAGIAN 4 – MESEJ RALAT PROGRAM ........................................................ 232

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 4

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN 1.1 OBJEKTIF Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk melakukan proses-proses pengoperasian berkaitan Aset Hidup Haiwan dan juga menerangkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul ini di mana ianya merangkumi perkara-perkara seperti berikut :

♦ Kemasukan dan kemaskini data berkaitan dengan Harta Modal, Inventori, Stok Ruminan dan Stok Non Ruminan bagi Aset Hidup Haiwan.

♦ Semak dan Lulus data di peringkat PTJ (Pusat Tanggungjawab) dan Jabatan. ♦ Pertanyaan terhadap rekod-rekod sedia ada.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 5

1.2 STRUKTUR KERANGKA SISTEM

LAPORAN SKRIN KEMASUKAN MENU PROSES PERTANYAAN

MENU UTAMA MODUL ASET HIDUP HAIWAN

SENGGARAAN

Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

Skrin Penyerahan/ Pengawasan Aset Hidup Haiwan

Skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan

Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan

Skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar Stok Haiwan

Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar Pergerakan Haiwan

Skrin Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan

Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan

Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan

Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan

Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Penyerahan/ Pengawasan Aset Hidup Haiwan Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan Pertanyaan Daftar Stok Haiwan

Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan

Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-1) Laporan Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-2) Laporan Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-3)

Laporan Daftar Stok Haiwan (KEW. AH-4)

Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-5)

Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-6)

Laporan Daftar Pergerakan Haiwan (KEW. AH-7)

Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan (KEW. AH-9)

Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan (KEW. AH-10)

Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan (KEW. AH-11)

Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-12)

Laporan Sakit / Kematian Haiwan (KEW. AH-13)

Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-15)

Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-18)

Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19)

Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong (KEW. AH24(A))

Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-25)

Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-27)

Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan (KEW. AH-28)

Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan (KEW. AH-29)

Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-31)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 6

1.3 PANDUAN AM PENGGUNA

i. Setiap pengguna dikehendaki memahami beberapa panduan am pengguna untuk mengendalikan Modul Aset Hidup Haiwan dengan lancar dan berkesan. Panduan berkenaan adalah seperti berikut:

Ø Standard untuk kemasukan data tarikh adalah DD/MM/YYYY.

Ø Butang-butang adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Tambah

Untuk mengunci masuk rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod bagi rekod yang belum di Semak/Lulus.

Ø Batal

Untuk batal rekod. Hanya untuk rekod yang belum di Semak/Lulus.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Tolak

Untuk menolak permohonan.

Ø Semak

Untuk semak permohonan.

Ø Lulus

Untuk luluskan permohonan.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 7

BAHAGIAN 2 – MENU MODUL ASET HIDUP HAIWAN 2.1 MEMULAKAN SISTEM 2.1.1 Capaian ke SPEKS (Modul Aset Hidup Haiwan)

i. Pengguna akan dibekalkan oleh Pentadbir Sistem atau pegawai yang bertanggungjawab untuk Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) dengan tiga (3) maklumat penting iaitu: w Alamat URL w Kod Pengguna w Kata Laluan

ii. Untuk memulakan sistem, pengguna dikehendaki “double-click” ikon “Internet Explorer” dan taipkan alamat URL untuk SPEKS seperti yang dibekalkan. Contoh alamat adalah http://10.0.1.89:7778/forms/frmservlet?config=speks_test (Sila rujuk alamat yang betul dengan Pentadbir Sistem ataupun pegawai yang bertanggungjawab dengan Sistem SPEKS) dan kemudian tekan kekunci Enter atau klik butang Go. SKRIN LOGIN akan dipaparkan seperti di Rajah 2.1.

Rajah 2.1 : Skrin Internet Explorer

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 8

2.1.2 Login ke SPEKS (Modul Aset Hidup Haiwan) Rajah 2.2 : Skrin Login

i. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Login

Untuk masuk ke Menu Utama SPEKS. Kemudahan kekunci pintas Alt+L disediakan.

Ø Tukar Kata Laluan

Untuk proses penukaran kata laluan pengguna.

Ø Keluar

Untuk keluar dari Skrin Login Kemudahan kekunci pintas Alt+K disediakan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 9

Rajah 2.3 : Skrin Kata Laluan

2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Modul Aset Hidup Haiwan i. Setelah pengguna berjaya memasuki sistem, skrin berikut seperti Rajah 2.4

akan dipaparkan.

Rajah 2.4 : Skrin Menu Utama SPEKS

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 10

2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PENGURUSAN ASET Rajah 2.5 Skrin Menu Utama Modul Pengurusan Aset

Rajah 2.6 Skrin Menu Utama Modul Aset Hidup Haiwan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 11

i. Terdapat lima (5) submenu di dalam bahagian Modul Aset Hidup Haiwan iaitu:

a) Skrin Kemasukan b) Senggaraan c) Menu Proses d) Pertanyaan e) Laporan

ii. Seterusnya anda akan diberi panduan yang lebih terperinci bagaimana setiap bahagian berfungsi di dalam manual ini.

iii. Sebelum bahagian-bahagian lain boleh memulakan operasi Sistem

Pengurusan Aset, perlulah melakukan input di Sistem Kawalan Data (DCS) di bawah Skrin Kod DCS.

a. Klik pada Skrin Kod Jabatan dan masukkan data pada medan Kod Abbrv, sekiranya belum wujud.

b. Klik pada Skrin Kod Pusat Tanggungjawab dan masukkan data pada medan Kod Abbrv, sekiranya belum wujud.

iv. Proses ini HANYA dilakukan SEKALI sahaja dan hendaklah dibuat pada

peringkat permulaan modul ini baru hendak dilaksanakan untuk pertama kalinya.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 12

2.3 MENU SKRIN KEMASUKAN i. Carta alir ke Skrin Kemasukan.

ii. Terdapat tiga belas (13) submenu di dalam bahagian Skrin Kemasukan iaitu: 1) Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan 2) Maklumat Aset Hidup Haiwan 3) Penyerahan/Pengawasan Aset Hidup Haiwan 4) Penjagaan Aset Hidup Haiwan 5) Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan 6) Perpindahan Aset Hidup Haiwan 7) Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan 8) Daftar Stok Haiwan 9) Daftar Pergerakan Haiwan 10) Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan 11) Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan 12) Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan 13) Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Kemasukan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 13

Rajah 2.7 Skrin Menu Utama Skrin Kemasukan Aset Hidup Haiwan

2.3.1 Skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Daftar Terimaan Aset

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar

Terimaan Aset Hidup Haiwan Bahagian Skrin

Kemasukan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 14

ii. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Daftar Terimaan Aset, tanda senarai semak, semak dan lulus di skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna mengunci masuk maklumat daftar terimaan aset hidup haiwan.

iv. Skrin ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Header dan Maklumat.

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Lulus

Semak

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 15

Rajah 2.8 Skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

v. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Tambah

Untuk mengunci masuk rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod bagi rekod yang belum di Semak/Lulus.

Ø Batal

Untuk batal rekod. Hanya untuk rekod yang belum di Semak/Lulus.

Ø Batal Baris

Untuk batal baris pada bahagian Chargeline.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Info

Untuk capaian ke Skrin Senarai Semak Dokumen Daftar Terimaan Aset.

Ø Semak

Untuk semak permohonan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 16

Ø Lulus

Untuk luluskan permohonan.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

vi. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jenis Terimaan @ Masukkan Jenis Terimaan sama ada:

• Pesanan Tempatan • Tanpa PT • Lain-lain

No. Nota Penghantaran

@ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan, perlu masukkan No. Nota Penghantaran manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, sekiranya tiada No. Nota Penghantaran sila masukkan No. Rujukan.

Tarikh @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan, perlu masukkan Tarikh Nota Penghantaran manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, sekiranya tiada Tarikh Nota Penghantaran sila masukkan Tarikh No. Rujukan.

No. Pesanan Tempatan/ No. Rujukan

@ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan, perlu tekan kekunci Ctrl+L dan pilih No. Pesanan Tempatan manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, perlu masukkan No. Rujukan.

Tarikh @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan, perlu masukkan Tarikh Pesanan Tempatan manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, perlu masukkan Tarikh No. Rujukan.

Jabatan Pembayar ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Pembayar ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Nama Pembekal / Sumber

@ Masukkan Nama Pembekal secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Alamat @ Alamat Pembekal dipaparkan secara auto selepas Nama Pembekal dipilih.

No. Telefon No. Telefon dipaparkan secara auto selepas

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 17

Medan Nota Penerangan Nama Pembekal dipilih tetapi dibenarkan edit.

No. Faks No. Faks dipaparkan secara auto selepas Nama Pembekal dipilih tetapi dibenarkan edit.

Tarikh Terima Barang

@ Masukkan Tarikh Terima Barang.

Bekal Kepada PTJ @ Masukkan Kod PTJ secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Maklumat Terperinci Bil. No. Bil Aset dipaparkan secara auto oleh

sistem. Nama Aset @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan

maklumat Nama Aset dipaparkan secara auto oleh sistem manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, perlu masukkan Nama Aset secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Jenis Aset @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan maklumat Nama Aset dipaparkan secara auto oleh sistem manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, perlu pilih Jenis Aset daripada senarai seperti di bawah:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Harga Seunit @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan maklumat Harga Seunit dipaparkan secara auto oleh sistem manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, perlu masukkan Harga Seunit yang bernilai > RM0.00 hingga ≤ RM 99,999,999,990.00.

Kuantiti Dipesan @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan maklumat Kuantiti Dipesan dipaparkan secara auto oleh sistem manakala bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, medan dibiarkan kosong

Kuantiti Telah Terima

@ Maklumat Kuantiti Telah Terima hanya akan dipaparkan secara auto oleh sistem, sekiranya Nota Penghantaran diterima lebih daripada sekali bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan.

Kuantiti DO @ Bagi Jenis Terimaan Pesanan Tempatan: - sekiranya satu Nota Penghantaran sahaja yang akan diterima maka Kuantiti DO yang

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 18

Medan Nota Penerangan perlu dimasukkan mestilah ≤ Kuantiti Dipesan. - sekiranya lebih daripada satu Nota Penghantaran yang akan diterima maka Kuantiti DO yang perlu dimasukkan mestilah ≤ perbezaan antara Kuantiti Dipesan dan Kuantiti Telah Terima. Bagi Jenis Terimaan Tanpa PT dan Lain-lain, tiada kawalan Kuantiti DO yang dihadkan.

Kuantiti Diterima @ Masukkan Kuantiti Diterima ≤ Kuantiti DO. Kuantiti Perselisihan

** Maklumat Kuantiti Perselisihan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Perihal Kerosakan

Maklumat Perihal Kerosakan dikunci masuk sendiri oleh pengguna.

Kod Kategori @ Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan

Kod Kelas @ Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan

Kod Sub Kelas @ Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan

Kod Spesis / Jenis @ Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan

Catatan Maklumat Catatan dikunci masuk sendiri oleh pengguna.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 19

vii. Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan Rajah 2.9 Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

viii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin dan membuat pertanyaan baru.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin.

Ø Senarai

Untuk menyenaraikan rekod.

ix. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Status Daftar Terimaan Aset

Pilih Status Daftar Terimaan Aset sama ada: • Batal • Belum Disemak • Disemak • Lulus

Tarikh Terima Barang Masukkan Tarikh Terima Barang Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 20

Medan Nota Penerangan PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Pesanan Tempatan/ No. Rujukan

** Masukkan No. Pesanan Tempatan/ No. Rujukan.

No. Nota Penghantaran Masukkan No. Nota Penghantaran. Maklumat Terperinci Tarikh Terima Barang Paparan Sahaja. Jenis Terimaan Paparan Sahaja. No. Pesanan Tempatan/ No. Rujukan

Paparan Sahaja.

No. Nota Penghantaran Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

x. Skrin Senarai Semak Dokumen Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan Rajah 2.10 Skrin Senarai Semak Dokumen Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

xi. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 21

xii. Susunan medan-medan yang tedapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Perkara @ Perlu tandakan pada dokumen sokongan yang mana

berkenaan iaitu: • Pesanan Tempatan • Nota Penghantaran • Bil/Invois • Resit • Lain-lain

Catatan Perlu dikunci masuk sekiranya pilihan pada medan Lain-lain ditandakan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.2 Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 22

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit Maklumat Aset Hidup

Haiwan sahaja.

iv. Skrin Maklumat Aset ini terbahagi kepada tiga (3) tab iaitu: a) Maklumat Umum b) Maklumat Perolehan c) Maklumat Pemeriksaan

v. Setiap skrin ini terbahagi kepada dua (2) bahagian utama iaitu Header dan Maklumat Terperinci.

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 23

Rajah 2.11 Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan – a) Tab Maklumat Umum

vi. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 24

vii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan @

**

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Jabatan dipaparkan secara auto berdasarkan ID Pengguna. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

PTJ @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod PTJ dipaparkan secara auto berdasarkan ID Pengguna. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aset @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Jenis Aset dipilih daripada senarai berikut:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Tahun @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, maklumat Tahun perlu dimasukkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Tahun akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kategori @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Kategori perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kelas @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Kelas perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 25

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas @

**

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Sub Kelas perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Spesis / Jenis @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Spesis/Jenis perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kuantiti @ Masukkan kuantiti haiwan. No. Siri Pendaftaran

** No. Pendaftaran akan dijana oleh sistem berdasarkan format: Jab/PTJ/Jenis Aset/Tahun/Kod Kategori/No. Siri Kategori

No. Siri Kategori ** No. Siri Kategori akan dijana secara auto. Maklumat Terperinci Kod Barang @

**

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Barang perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Kod Barang akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Unit Ukuran ** Unit Ukuran akan dipaparkan secara auto oleh sistem mengikut maklumat di medan Kod Barang.

Status ** Status aset akan dipaparkan secara auto dan mempunyai pilihan seperti berikut:

• Aktif • Tidak Aktif • Dipindahkan • Dihapuskira • Dilupuskan • Batal • Hilang • Mati

Keterangan Aset ** Maklumat Keterangan Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem mengikut maklumat di medan Kod Barang.

Baka Masukkan maklumat baka haiwan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 26

Medan Nota Penerangan No. Pengenalan/ Batch

Masukkan No. Pengenalan/ Batch.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.hh

Medan tidak wajib/paparan sahaja. Rajah 2.12 Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan – b) Tab Maklumat Perolehan

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan No. PT/ Kontrak / No Rujukan

@ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset secara manual, No. PT/ Kontrak/ No. Rujukan perlu dimasukkan. Bagi Maklumat Aset yang dijana secara auto, maklumat No. PT/ Kontrak/ No. Rujukan akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Tarikh PT/ Kontrak/ Rujukan

@ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset secara manual, Tarikh No. PT/ Kontrak/ No. Rujukan perlu dimasukkan. Bagi Maklumat Aset yang dijana secara auto, Tarikh No. PT/ Kontrak/ No. Rujukan akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 27

Medan Nota Penerangan No. Invois/ No. Resit

** @

Sekiranya Daftar Bil/Invois telah dibuat di Modul PTJ Kewangan, maklumat No. Invois akan dipaparkan secara auto oleh sistem. Sekiranya Daftar Bil/Invois belum dibuat di Modul PTJ Kewangan, maklumat No. Invois perlu dikunci masuk.

Tarikh Invois / Tarikh Resit

** @

Sekiranya Daftar Bil/Invois telah dibuat di Modul PTJ Kewangan, maklumat Tarikh Invois akan dipaparkan secara auto oleh sistem. Sekiranya Daftar Bil/Invois belum dibuat di Modul PTJ Kewangan, maklumat Tarikh Invois perlu dikunci masuk.

Kod Pembekal @ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Kod Pembekal perlu dimasukkan secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, Kod Pembekal akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Nama Pembekal / Sumber

** Dipaparkan secara auto berdasarkan maklumat Kod Pembekal.

Alamat Pembekal / Sumber

** Dipaparkan secara auto berdasarkan maklumat Kod Pembekal.

Kaedah Perolehan @ Pilih Kaedah Perolehan dari senarai sama ada: • Beli • Pajak • Sewa • Usahasama • Pindahan • Pemberian Kuasa • Serahan Kawalan • Derma / Hadiah • Rampasan • Lain-lain

Perihal Perolehan Masukkan Perihal Perolehan. Nilai Semasa (RM) @

**

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, Nilai Semasa perlu dimasukkan dari nilai > RM0.00 hingga ≤ RM99,999,999,990.00. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Nilai Semasa akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kuantiti **

Maklumat Kuantiti akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jumlah Harga (RM) ** Maklumat Jumlah Harga akan dijana oleh sistem berdasarkan maklumat Kuantiti dan Harga Seunit.

Tempoh Jaminan Masukkan Tempoh Jaminan dalam bulan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 28

Medan Nota Penerangan (Bulan) Tarikh Terima Barang

@ **

Bagi kemasukan Maklumat Aset Hidup Haiwan secara manual, maklumat Tarikh Terima Barang perlu dimasukkan. Bagi Maklumat Aset Hidup Haiwan yang dijana secara auto, maklumat Tarikh Terima Barang akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Sumber Biayaan @ Masukkan Sumber Biayaan sama ada: • Ya • Tidak

Kaedah Biayaan @ Masukkan Kaedah Biayaan sama ada: • Peruntukan Kerajaan Persekutuan • ‘Private Financial Initiative’ (PFI) • Peruntukan Modal • Peruntukan Kerajaan Negeri • Lain-lain

Perihal Biayaan Masukkan Perihal Biayaan sekiranya Kaedah Biyaan Lain-lain dipilih.

Catatan Masukkan Catatan sekiranya ada.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja. Rajah 2.13 Skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan – c) Tab Maklumat Pemeriksaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 29

x. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Tarikh Pemeriksaan @ Masukkan Tarikh Pemeriksaan dalam format

‘DD/MM/YYYY’. Kuantiti Aset @ Masukkan Kuantiti Aset yang diperiksa. Keadaan Aset @ Masukkan Keadaan Aset yang sedang diperiksa

sama ada: • Sihat • Tidak Sihat • Lain-lain Keadaan

Catatan Masukkan Catatan sekiranya ada. Kod Lokasi Dipaparkan secara auto oleh sistem. Perihal Mengikut Rekod

Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Lokasi Masukkan Kod Lokasi sebenar. Perihal Sebenar Masukkan perihal lokasi sebenar. Daftar Kew. AH - Lengkap

Pilih sama ada Ya atau Tidak.

Daftar Kew. AH - Kemaskini

Pilih sama ada Ya atau Tidak.

Keanggotaan Pemeriksa 1

@ Masukkan Keanggotaan Pemeriksa 1 sama ada: • Negeri • Persekutuan • Lain-lain

No. K/P Pemeriksa 1

@ Masukkan No. KP Pemeriksa 1 secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan No. K/P Pemeriksa 1 perlu dikunci masuk sendiri.

Nama Pemeriksa 1 @ Nama Pemeriksa 1 akan dipaparkan secara auto sekiranya maklumat No. K/P Pemeriksa 1 dipilih dari senarai Ctrl+L. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan Nama Pemeriksa 1 perlu dikunci masuk sendiri.

Jawatan Pemeriksa 1

@ Jawatan Pemeriksa 1 akan dipaparkan secara auto sekiranya maklumat No. K/P Pemeriksa 1 dipilih dari senarai Ctrl+L. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan Jawatan Pemeriksa 1 perlu dikunci masuk sendiri.

Keanggotaan Pemeriksa 2

@ Masukkan Keanggotaan Pemeriksa 2 sama ada: • Negeri • Persekutuan • Lain-lain

No. K/P Pemeriksa 2

@ Masukkan No. KP Pemeriksa 2 secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 30

Medan Nota Penerangan lain maka medan No. K/P Pemeriksa 2 perlu dikunci masuk sendiri.

Nama Pemeriksa 2 @ Nama Pemeriksa 2 akan dipaparkan secara auto sekiranya maklumat No. K/P Pemeriksa 2 dipilih dari senarai Ctrl+L. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan Nama Pemeriksa 2 perlu dikunci masuk sendiri.

Jawatan Pemeriksa 2

@ Jawatan Pemeriksa 2 akan dipaparkan secara auto sekiranya maklumat No. K/P Pemeriksa 2 dipilih dari senarai Ctrl+L. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan Jawatan Pemeriksa 2 perlu dikunci masuk sendiri.

Untuk Stok Haiwan Sahaja Kuantiti Lebih ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kuantiti Kurang ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Anggaran Nilai Lebihan (RM)

** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Anggaran Nilai Kurangan (RM)

** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 31

xi. Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.14 Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

xii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

xiii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Masukkan Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Tahun Masukkan Tahun.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 32

Medan Nota Penerangan Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih

dari senarai yang dipaparkan. Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari

senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih

dari senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat dipaparkan secara auto oleh sistem. Status Masukkan Status sama ada Aktif, Tidak Aktif,

Dipindahkan, Dihapuskira, Dilupuskan, Batal, Hilang, Mati.

Maklumat Terperinci (Senarai Rekod) Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja. Perihal Aset Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja. 2.3.3 Skrin Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Skrin Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Penyerahan / Pengawasan Aset

Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 33

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat

Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan.

Rajah 2.15 Skrin Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 34

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Batal Baris

Untuk batal baris pada chargeline.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Anggota @ Pilih Keanggotaan sama ada:

• Negeri • Persekutuan • Lain-lain

Sila Nyatakan jika Lain-lain. No. K/P Penjaga @ Masukkan No. K/P Penjaga secara Ctrl+L

dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan No. K/P Penjaga perlu dikunci masuk sendiri.

Nama Penjaga @ Nama Penjaga akan dipaparkan secara auto sekiranya maklumat No. K/P Penjaga dipilih dari senarai Ctrl+L. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 35

Medan Nota Penerangan Lain-lain maka medan Nama Penjaga perlu dikunci masuk sendiri.

No. Telefon @ Masukkan No. Telefon Penjaga. Jika pilih Keanggotaan Persekutuan dan Lain-lain maka medan No. Telefon perlu dikunci masuk sendiri.

Maklumat Terperinci Kod Spesis/Jenis @ Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Kategori ** Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem apabila No. Siri Pendaftaran dipilih daripada senarai.

Tarikh @ Masukkan Tarikh dalam format ‘DD/MM/YYYY’.

Kod Lokasi @ Masukkan Kod Lokasi secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Perihal Lokasi Maklumat Perihal Lokasi akan dipaparkan secara auto oleh sistem apabila Kod Lokasi dipilih daripada senarai.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 36

vi. Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.16 Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. K/P Penjaga Masukkan No. K/P Penjaga secara Ctrl+L

dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Nama Penjaga @ Maklumat Nama Penjaga akan dipaparkan

secara auto oleh sistem apabila No. K/P Penjaga dipilih dari senarai.

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 37

Medan Nota Penerangan No. K/P Penjaga Paparan Sahaja. Nama Penjaga Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja. 2.3.4 Skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Penjagaan

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 38

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit Maklumat Penjagaan Aset Hidup Haiwan.

Rajah 2.17 Skrin Penjagaan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 39

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem

Jenis Aset Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Kategori Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Kelas Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. PT/Kontrak @ Masukkan No. PT/Kontrak. Tarikh PT/Kontrak @ Masukkan Tarikh PT/Kontrak. No. Invois @ Masukkan No. Invois. Tarikh Invois @ Masukkan Tarikh Invois. Amaun (RM) @ Masukkan Amaun dari nilai > RM0.00

hingga ≤ RM99,999,999,990.00. Kod Pembekal / Jabatan

@ Masukkan Kod Pembekal secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Nama Pembekal / Jabatan

@ Dipaparkan secara auto oleh sistem berdasarkan Kod Pembekal.

Tempoh Jaminan @ Masukkan Tempoh Jaminan dalam bulan. Tarikh Siap @ Masukkan Tarikh Siap dalam format

‘DD/MM/YYYY’. No. K/P Pegawai Bertanggungjawab

@ Masukkan No. K/P Pegawai Bertanggungjawab secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Nama Pegawai Bertanggungjawab

@ Maklumat Nama Pegawai Bertanggungjawab akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P dipilih dari Ctrl+L.

Jawatan @ Maklumat Jawatan akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P dipilih dari Ctrl+L.

Butir-butir Penjagaan

Masukkan butir-butir penjagaan haiwan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 40

vi. Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan.

Rajah 2.18 Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 41

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih

daripada senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Tarikh Siap-Dari Masukkan Tarikh Siap-Dari dalam format ‘DD/MM/YYYY’

Tarikh Siap-Hingga Masukkan Tarikh Siap-Hingga dalam format ‘DD/MM/YYYY’

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Siap Paparan Sahaja. Amaun (RM) Paparan Sahaja. Jumlah Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 42

2.3.5 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Pelupusan dan Hapuskira Aset, semak dan lulus.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat

Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan.

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Semak

Lulus

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pelupusan dan Hapuskira

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 43

Rajah 2.19 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan - Maklumat Asas

Rajah 2.20 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan - Maklumat Pelupusan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 44

Rajah 2.21 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan - Pegawai Saksi

Rajah 2.22 Skrin Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan - Pegawai Peraku

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 45

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Semak

Untuk semak rekod yang telah disimpan.

Ø Lulus

Untuk proses lulus rekod yang telah disemak.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aset ** Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kategori ** Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kelas ** Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 46

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas ** Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis ** Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Transaksi @ Pilih jenis Transaksi sama ada Pelupusan

atau Hapuskira. Justifikasi Pelupusan

@ Sekiranya jenis transaksi pelupusan maka pilih Justifikasi Pelupusan sama ada:

• Tidak Produktif • Cacat • Berpenyakit • Mengancam Kualiti Baka • Melebihi Keperluan • Mati • Merbahaya • Tidak Ekonomik Untuk Dipulihkan • Lain-lain

Jika Lain-lain Masukkan Justifikasi Pelupusan Lain-lain sekiranya selain dari senarai yang diberikan.

Kaedah Pelupusan @ Masukkan Kaedah Pelupusan sama ada: • Jualan Secara Sebut Harga • Jualan Secara Lelong • Jualan Secara Terus • Pindahan • Hadiah • Pelepasan di Kawasan Yang

Diwartakan • Musnah Secara Ditanam • Musnah Secara Dibakar • Lain-lain

Jika Lain-lain Masukkan Kaedah Pelupusan Lain-lain sekiranya selain dari senarai yang diberikan.

Justifikasi Hapuskira @ Sekiranya jenis transaksi hapuskira maka pilih Justifikasi Hapuskira sama ada:

• Bencana Alam • Kecurian • Penipuan • Perbuatan Khianat • Kecuaian Pegawai Awam • Pemangsaan • Kanibalisma • Lain-lain

Jika Lain-lain Masukkan Justifikasi Hapuskira Lain-lain sekiranya selain dari senarai yang diberikan.

Maklumat Asas Tarikh Transaksi @ Dijana oleh sistem berdasarkan Tarikh

Semasa dan boleh diedit.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 47

Medan Nota Penerangan No. Rujukan Kelulusan Jabatan

@ Masukkan No. Rujukan Kelulusan Jabatan.

No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan

@ Masukkan No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan.

Harga Seunit (RM) Maklumat Harga Seunit akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Amaun Jualan Masukkan Amaun Jualan sekiranya berkaitan.

Untung/Rugi Maklumat Untung/Rugi akan dijana oleh sistem berdasarkan maklumat Harga Seunit dan Amaun Jualan.

No. Penyata Pemungut

Masukkan No. Penyata Pemungut sekiranya berkaitan.

Tarikh Penyata Pemungut

Masukkan Tarikh Penyata Pemungut sekiranya berkaitan.

No. Resit Masukkan No Resit sekiranya berkaitan. Tarikh Resit Masukkan Tarikh Resit sekiranya berkaitan. Maklumat Penerima/ Pembeli

@ Masukkan Maklumat Penerima/Pembeli.

Perihal Transaksi @ Masukkan Perihal Transaksi. Maklumat Pelupusan Kuantiti @ Masukkan kuantiti aset. Lokasi Pelupusan Masukkan Lokasi Pelupusan sekiranya

berkaitan. Harga Perolehan Asal (RM)

Masukkan Harga Perolehan Asal sekiranya berkaitan.

Jumlah Kos Penjagaan/ Rawatan Terkumpul (RM)

Masukkan Jumlah Kos Penjagaan/ Rawatan Terkumpul sekiranya berkaitan.

Anggaran Kos Penjagaan/ Rawatan Semasa (RM)

Masukkan Anggaan Kos Penjagaan/ Rawatan Semasa sekiranya berkaitan.

Anggaran Nilai Selepas Penjagaan/ Rawatan (RM)

Masukkan Anggaran Nilai Selepas Penjagaan/Rawatan sekiranya berkaitan.

Anggaran Jangka Hayat Selepas Penjagaan/ Rawatan (Bulan)

Masukkan Anggaran Jangka Hayat Selepas Penjagaan/Rawatan dalam bulan.

Pegawai Saksi No. K/P Saksi 1 @ Masukkan No. K/P Saksi 1 secara Ctrl+L

dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Nama Saksi 1 @ Maklumat Nama Saksi 1 akan dipaparkan

secara auto apabila No. K/P Saksi 1 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 48

Medan Nota Penerangan Jawatan Saksi 1 @ Maklumat Jawatan Saksi 1 akan dipaparkan

secara auto apabila No. K/P Saksi 1 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tapi boleh diedit.

No. K/P Saksi 2 @ Masukkan No. K/P Saksi 2 secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Nama Saksi 2 @ Maklumat Nama Saksi 2 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Saksi 2 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan Saksi 2 @ Maklumat Jawatan Saksi 2 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Saksi 2 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tapi boleh diedit.

Pegawai Peraku No. K/P Pegawai Peraku 1

@ Masukkan No. K/P Pegawai Peraku 1 secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Nama Pegawai Peraku 1

@ Maklumat Nama Pegawai Peraku 1 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Pegawai Peraku 1 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan Pegawai Peraku 1

@ Maklumat Jawatan Pegawai Peraku 1 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Pegawai Peraku 1 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tapi boleh diedit.

No. K/P Pegawai Peraku 2

@ Masukkan No. K/P Pegawai Peraku 2 secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Nama Pegawai Peraku 2

@ Maklumat Nama Pegawai Peraku 2 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Pegawai Peraku 2 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan Pegawai Peraku 2

@ Maklumat Jawatan Pegawai Peraku 2 akan dipaparkan secara auto apabila No. K/P Pegawai Peraku 2 dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tapi boleh diedit.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 49

vi. Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.23 Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 50

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih

daripada senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Transaksi Pilih Jenis Transaksi sama ada Pelupusan

atau Hapuskira. Tarikh Transaksi - Dari

Masukkan Tarikh Transaksi - Dari

Tarikh Transaksi - Hingga

Masukkan Tarikh Transaksi - Hingga

Status Pilih Status Transaksi sama ada Diterima, Disemak atau Lulus.

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Transaksi Paparan Sahaja. No. Rujukan Transaksi

Paparan Sahaja.

Tarikh Transaksi Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 51

ix. Skrin Senarai Semak Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan Rajah 2.24 Skrin Senarai Semak Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

x. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

xi. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Perkara @ Perlu tandakan pada dokumen sokongan yang mana

berkenaan iaitu: • Surat Perlantikan Lembaga Pemeriksa Pelupusan

Haiwan Kerajaan (KEW. AH-14). • Perakuan Pelupusan Haiwan Kerajaan (PPH)

(KEW. AH-15). • Laporan Lembaga Pemeriksa Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-16). • Laporan Tanpa Lembaga Pemeriksaan Haiwan

Kerajaan (KEW. AH-17). • Sijil Penyaksian Pemusnahan Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-18).

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 52

Medan Nota Penerangan • Sijil Pelupusan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19). • Laporan Awal Kehilangan Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-25). • Surat Perlantikan Jawatankuasa Penyiasat

Kehilangan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-26). • Laporan Akhir Kehilangan Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-27). • Lain-lain

Catatan Perlu dikunci masuk sekiranya pilihan pada medan Lain-lain ditandakan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.6 Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 53

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Perpindahan Aset, semak, lulus dan lulus2.

PTJ Lama (Input & Semak) Jabatan Lama (Lulus) Jabatan Baru (Lulus2 – Perpindahan Dalaman) atau PTJ Baru & Jabatan Baru (Lulus 2 – Perpindahan Luaran)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat Perpindahan Aset Hidup Haiwan.

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Semak

Lulus

Lulus2

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 54

Rajah 2.25 Skrin Perpindahan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Semak

Untuk semak rekod yang telah disimpan.

Ø Lulus

Untuk proses lulus rekod yang telah disemak.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 55

Ø Lulus2

Untuk proses kelulusan oleh Jabatan baru.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aset @ Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kategori @ Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Maklumat Terperinci Jenis Perpindahan @ Pilih Jenis Perpindahan sama ada:

• Dalaman • Luaran • Penternak/Lain-lain

No. Rujukan Perpindahan

@ Masukkan No. Rujukan Perpindahan.

Tarikh Perpindahan @ Masukkan Tarikh perpindahan aset. Perihal Perpindahan @ Masukkan Perihal Perpindahan. Jabatan (Lama) ** Maklumat Jabatan (Lama) akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. PTJ (Lama) ** Maklumat PTJ (Lama) akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. No. K/P Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Lama)

** Maklumat No. K/P Penjaga/ Penternak/ Lain-lain (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Nama Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Lama)

** Maklumat Nama Penjaga/ Penternak/ Lain-lain (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 56

Medan Nota Penerangan Alamat Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Lama)

** Maklumat Alamat Penjaga/ Penternak/ Lain-lain (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Lokasi (Lama) ** Maklumat Kod Lokasi (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Nama Lokasi (Lama) ** Maklumat Nama Lokasi (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

No. Telefon (Lama) ** Maklumat No. Telefon (Lama) akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jabatan (Baru) @ Mandatori sekiranya Jenis Perpindahan = ‘Luaran’. Masukkan Jabatan (Baru) secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

PTJ (Baru) @ Mandatori sekiranya Jenis Perpindahan = ’Dalaman’ / ‘Luaran’. Masukkan PTJ (Baru) secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. K/P Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru)

Mandatori sekiranya Jenis Perpindahan = ‘Penternak/Lain-lain’. Masukkan No. K/P Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru) secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Nama Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru)

Maklumat akan dipaparkan mengikut No. K/P Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru).

Alamat Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru)

Maklumat akan dipaparkan mengikut No. K/P Penjaga/ Penternak/Lain-lain (Baru).

Kod Lokasi (Baru) Tiada Paparan. Nama Lokasi (Baru) Tiada Paparan. No. Telefon (Baru) Tiada Paparan. Perihal Penolakan Perpindahan

Mandatori sekiranya Jenis Perpindahan = ‘Luaran’ dan dikunci masuk semasa proses Lulus2 oleh Jabatan baru.

Jika Perpindahan aset ini diterima berikut adalah No. Siri Pendaftaran Baru bagi aset berkenaan.

Masukkan No. Siri Pendaftaran bagi Aset berkenaan jika perpindahan aset ini diterima.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 57

vi. Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.26 Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin dan membuat pertanyaan baru

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 58

Medan Nota Penerangan • Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

No. Rujukan Perpindahan

Masukkan nombor rujukan perpindahan (jika perlu).

Tarikh Perpindahan - Dari

Masukkan Tarikh Perpindahan - Dari (jika perlu).

Tarikh Perpindahan - Hingga

Masukkan Tarikh Perpindahan - Hingga (jika perlu).

Jenis Perpindahan Pilih jenis Perpindahan sama ada Dalaman, Luaran atau Penternak/Lain-lain.

Status Pilih Status Perpindahan sama ada Diterima, Disemak atau Lulus .

Lulus2 Sekiranya Lulus2, pilih sama ada Terima atau Tolak.

Pemilik Aset Pilih Asal atau Baru dan masukkan kod Jabatan dan PTJ (Jika perlu rekod berkaitan sahaja).

No. K/P Penternak/ Lain-lain

Masukkan No. K/P Penternak/ Lain-lain sekiranya berkaitan.

Nama Penternak/ Lain-lain

Masukkan Nama Penternak/Lain-lain sekiranya berkaitan.

Senarai Rekod Jab. Lama Paparan Sahaja. PTJ Lama Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Jab. Baru Paparan Sahaja. PTJ Baru Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja. Tarikh Perpindahan Paparan Sahaja. No. Rujukan Perpindahan

Paparan Sahaja.

No. K/P Penternak/ Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 59

Medan Nota Penerangan Lain-lain Nama Penternak/Lain-lain

Paparan Sahaja.

Jenis Perpindahan Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

ix. Skrin Penerimaan / Penolakan Perpindahan Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.27 Skrin Penerimaan / Penolakan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

x. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Terima

Untuk terima perpindahan aset.

Ø Tolak

Untuk menolak perpindahan aset.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 60

xi. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh sistem

mengikut ID Pengguna. No. Siri Pendaftaran Maklumat No. Siri Pendaftaran akan

dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan

dipaparkan secara auto oleh sistem. Perihal Penolakan Perpindahan

@ Masukkan Perihal Penolakan Perpindahan sekiranya perpindahan aset ditolak.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.7 Skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 61

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Penilaian Semula Aset, semak, dan lulus.

Pegawai di Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit Maklumat Penilaian

Semula Aset Hidup Haiwan.

Rajah 2.28 Skrin Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Semak

Lulus

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 62

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Semak

Untuk semak rekod yang telah disimpan.

Ø Lulus

Untuk lulus rekod yang telah disemak.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 63

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan

dipaparkan secara auto oleh sistem. Tarikh Penilaian @ Dipaparkan secara auto oleh sistem

mengikut tarikh semasa tapi boleh diedit. No. Rujukan Penilaian

@ Masukkan No. Rujukan Penilaian.

Perihal Penilaian Masukkan Perihal Penilaian. No. PT/Kontrak Masukkan No. PT/Kontrak. Tarikh PT/Kontrak Masukkan Tarikh PT/Kontrak. No. Invois Masukkan No. Invois. Tarikh Invois Masukkan Tarikh Invois. Harga Seunit (RM) - Lama

@ Masukkan Harga Seunit (Lama).

Harga Seunit (RM) - Baru

@ Masukkan Harga Seunit (Baru).

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

v. Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.29 Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 64

vi. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

vii. Senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Tarikh Penilaian Dari

Masukkan Tarikh Penilaian Dari.

Tarikh Penilaian Hingga

Masukkan Tarikh Penilaian Hingga.

Status Klik status rekod sama ada Diterima atau Disemak atau Lulus (Jika rekod berkaitan sahaja).

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 65

Medan Nota Penerangan Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. No. Rujukan Penilaian

Paparan Sahaja.

Tarikh Penilaian Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.8 Skrin Daftar Stok Haiwan

i. Carta alir ke skrin Daftar Stok Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar Stok Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 66

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Daftar Stok Haiwan dan lulus.

Pegawai di Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat Daftar

Stok Haiwan. Rajah 2.30 Skrin Daftar Stok Haiwan – Tab Masuk

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Lulus

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 67

Rajah 2.31 Skrin Daftar Stok Haiwan – Tab Keluar

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Batal Baris

Untuk batal baris pada chargeline.

Ø Lulus

Untuk lulus rekod yang telah disimpan.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 68

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Keterangan Header Jabatan ** Kod Jabatan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Barang Dipaparkan secara auto oleh sistem. Perihal Dipaparkan secara auto oleh sistem. Maklumat Terperinci - Masuk Tarikh Invois ** Paparan Sahaja. No. Invois ** Paparan Sahaja. Tarikh PT / Kontrak Paparan Sahaja. No. PT / Kontrak ** Paparan Sahaja. Kos Seunit (RM) ** Paparan Sahaja. Tarikh Terima Barang

** Paparan Sahaja.

No. Siri Pendaftaran ** Paparan Sahaja. No. Siri Kategori ** Paparan Sahaja. Nama Pembekal (Diterima Daripada)

** Paparan Sahaja.

Kuantiti Diterima ** Paparan Sahaja. Kuantiti Semasa ** Paparan Sahaja. Jumlah ** Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci – Keluar Tarikh Transaksi @ Masukkan Tarikh Keluar dalam format

DD/MM/YYYY. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L

dan pilih dari senarai yang dipaparkan. Perihal (Dikeluarkan Kepada)

@ Masukkan Perihal (Dikeluarkan Kepada) secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Harga Semasa (RM) @ Masukkan Harga Semasa. Harga Jualan (RM) @ Masukkan Harga Jualan. Kuantiti Dikeluarkan @ Masukkan Kuantiti Dikeluarkan. No. Rujukan @ Masukkan No. Rujukan. No. Resit @ Masukkan No. Resit. Catatan @ Masukkan catatan Status ** Paparan Sahaja. Jumlah ** Paparan Sahaja. Baki Semasa Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 69

vi. Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan. Rajah 2.32 Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Barang Masukkan Kod Barang secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 70

Medan Nota Penerangan Perihal Dipaparkan secara auto berdasarkan Kod

Barang. Maklumat Terperinci Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Barang Paparan Sahaja. Perihal Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.9 Skrin Daftar Pergerakan Haiwan

i. Carta alir ke skrin Daftar Pergerakan Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Daftar

Pergerakan Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 71

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Daftar Pergerakan Haiwan dan lulus.

Pegawai di Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat daftar

pergerakan haiwan.

Rajah 2.33 Skrin Daftar Pergerakan Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Lulus

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 72

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Lulus

Untuk lulus rekod yang telah disemak.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 73

Medan Nota Penerangan secara auto oleh sistem.

Baka Masukkan Baka. No. Pengenalan / Batch

Masukkan No. Pengenalan/Batch.

Maklumat Terperinci Nama Peminjam @ Masukkan Nama Peminjam. Sekiranya

peminjam adalah dari kakitangan negeri tersebut maka maklumat nama peminjam boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

No. K/P Peminjam @ Masukkan No. K/P Peminjam. Sekiranya peminjam adalah dari kakitangan negeri tersebut maka maklumat No. K/P Peminjam akan dipaparkan secara auto berdasarkan Nama Peminjam yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Alamat Peminjam Masukkan Alamat Peminjam. Tarikh Dikeluarkan @ Masukkan tarikh haiwan dikeluarkan. Kuantiti Dikeluarkan @ Masukkan kuantiti haiwan dikeluarkan. Tarikh Jangka Dipulangkan

@ Masukkan tarikh jangkaan haiwan dipulangkan.

Tarikh Sebenar Dipulangkan

@ Masukkan tarikh sebenar haiwan dipulangkan.

Kuantiti Dipulangkan @ Masukkan Kuantiti Dipulangkan. Perihal Peminjam @ Masukkan Perihal Peminjam aset/inventori. Tujuan Pinjaman @ Masukkan Tujuan Pinjaman aset/inventori. Catatan Pemulangan @ Masukkan catatan atau maklumat tambahan

semasa pemulangan aset. Status ** Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 74

vi. Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan.

Rajah 2.34 Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 75

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih

daripada senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Nama Peminjam Masukkan Nama Peminjam. No. K/P Peminjam Masukkan No. K/P Peminjam. Tarikh Dikeluarkan - Dari

Masukkan Tarikh Dikeluarkan - Dari.

Tarikh Dikeluarkan - Hingga

Masukkan Tarikh Dikeluarkan - Hingga.

Status Pilih status aset sama ada: • Diterima • Dikeluarkan • Dipulangkan

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Nama Peminjam Paparan Sahaja. No. K/P Peminjam Paparan Sahaja. Tarikh Dikeluarkan Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 76

2.3.10 Skrin Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan kunci masuk maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan, semak dan lulus.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat sakit / kematian

aset hidup haiwan dan melakukan edit.

Tambah, Batal (rekod baru) &

Edit

Simpan Rekod

Semak

Lulus

Cetak /Semak Laporan

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat Sakit / Kematian

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 77

Rajah 2.35 Skrin Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan - Bahagian Syor Aduan

Rajah 2.36 Skrin Maklumat Sakit/Kematian Aset Hidup Haiwan - Bahagian Kelulusan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 78

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Semak

Untuk semak rekod yang telah disimpan.

Ø Lulus

Untuk lulus rekod yang telah disemak.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. No. Siri Pendaftaran

@ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aset Maklumat Jenisa Aset akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 79

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Jenis Aduan @ Pilih Jenis Aduan sama ada:

• Sakit • Mati

Tarikh Aduan @ Masukkan Tarikh Aduan. Tarikh Sakit / Kematian

@ Masukkan Tarikh Sakit / Kematian.

Maklumat Pegawai Pelapor No. K/P Masukkan No. K/P Pegawai Pelapor.

Sekiranya pegawai pelapor adalah dari kakitangan negeri tersebut maka maklumat nama peminjam boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Masukkan Nama Pegawai Pelapor. Sekiranya pegawai pelapor adalah dari kakitangan negeri tersebut maka maklumat Nama Pegawai Pelapor akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai Pelapor yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan Masukkan Jawatan Pegawai Pelapor. Sekiranya pegawai pelapor adalah dari kakitangan negeri tersebut maka maklumat Jawatan Pegawai Pelapor akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai Pelapor yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Bahagian Syor Aduan

Sila klik Bahagian Syor Aduan untuk memasukkan data-data yang terdapat di dalam medan-medan seperti di bawah:

Kos Rawatan (RM)

Masukkan Kos Rawatan.

Perihal Sakit/Mati Masukkan Perihal Sakit/Mati. Syor Pegawai @ Masukkan Syor Pegawai Perkhidmatan

Haiwan/Veterinar. No. K/P Pegawai @ Masukkan No. K/P Pegawai. Sekiranya

Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P Pegawai boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Pegawai @ Masukkan Nama Pegawai. Sekiranya Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka Nama Pegawai akan dipaparkan secara auto mengikut No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan. Sekiranya Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka Jawatan Pegawai akan dipaparkan secara

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 80

Medan Nota Penerangan auto mengikut No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Masukkan Tarikh. Secara default sistem akan memaparkan tarikh semasa.

Bahagian Kelulusan

Sila klik Bahagian Kelulusan untuk memasukkan data-data yang terdapat di dalam medan-medan seperti di bawah:

Ulasan Ketua Pegawai

@ Masukkan ulasan ketua pegawai.

No. K/P Pegawai @ Masukkan No. K/P Pegawai. Sekiranya Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P Pegawai boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Pegawai @ Masukkan Nama Pegawai. Sekiranya Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka Nama Pegawai akan dipaparkan secara auto mengikut No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan. Sekiranya Pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka Jawatan akan dipaparkan secara auto mengikut No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Masukkan Tarikh. Secara default sistem akan memaparkan tarikh semasa.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 81

v. Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.37 Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

vi. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

vii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 82

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan secara auto oleh sistem.

Jenis Aduan Pilih Jenis Aduan sama ada: • Sakit • Mati

Tarikh Sakit / Mati - Dari

Masukkan Tarikh Sakit/Mati - Dari

Tarikh Sakit / Mati - Hingga

Masukkan Tarikh Sakit/Mati - Hingga

Status Pilih Status sama ada: • Diterima • Disemak • Lulus

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Jenis Aduan Paparan Sahaja. Tarikh Sakit / Mati Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 83

2.3.11 Skrin Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat awal

kehilangan aset hidup haiwan.

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat

Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 84

Rajah 2.38 Skrin Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 85

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L

dan pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Kategori Maklumat No. Siri Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Maklumat Terperinci Keterangan Aset Yang Hilang

Tarikh Aduan @ Masukkan Tarikh Aduan. Secara default sistem akan paparkan tarikh semasa.

Baka Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Pengenalan/ Batch

Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Kuantiti Dipaparkan secara auto oleh sistem. Tarikh Perolehan Dipaparkan secara auto oleh sistem. Harga Perolehan Asal (RM)

Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Nilai Semasa (RM) @ Masukkan Nilai Semasa. Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku

@ Masukkan tempat sebenar di mana kehilangan berlaku.

Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui

@ Masukkan tarikh kehilangan berlaku atau diketahui.

Cara bagaimana kehilangan berlaku

@ Masukkan cara kehilangan berlaku.

Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/ mengguna aset yang hilang

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 86

Medan Nota Penerangan Nama @ Masukkan nama. Jawatan @ Masukkan jawatan. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.

@ Sila pilih sama ada: • Ya • Tidak

Nama Masukkan nama sekiranya pilihan Ya. Jawatan Masukkan nama sekiranya pilihan Ya. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

No. Rujukan Laporan Polis

@ Masukkan No. Rujukan Laporan Polis.

Tarikh Laporan Polis

@ Masukkan Tarikh Laporan Polis dibuat.

Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku

@ Masukkan langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku.

Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini

@ Masukkan langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian itu.

Catatan Masukkan catatan sekiranya ada.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 87

vi. Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan Rajah 2.39 Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 88

Medan Nota Penerangan daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/ Jenis

Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis

Paparan Sahaja.

No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Kehilangan

Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.12 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat

Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 89

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat akhir

kehilangan aset hidup haiwan.

Rajah 2.40 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 90

Rajah 2.41 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan (Maklumat Pegawai)

Rajah 2.42 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan (Lanjutan)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 91

Rajah 2.43 Skrin Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan – Maklumat Syor Pegawai

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 92

Ø Butiran

Untuk mencapai skrin maklumat terperinci berkaitan pegawai yang bertanggungjawab.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran @ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara

Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Data akan dijana oleh sistem. Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan

dipaparkan secara auto oleh sistem. Maklumat Terperinci Maklumat Kehilangan Aset

Sila klik tab Maklumat Kehilangan Aset untuk memasukkan data-data yang terdapat di dalam medan-medan seperti di bawah:

Keterangan Aset Yang Hilang

Tarikh Aduan @ Masukkan Tarikh Aduan. Secara default sistem akan memaparkan tarikh semasa.

Baka ** Paparan Sahaja. No. Pengenalan/Batch ** Paparan Sahaja. Kuantiti ** Paparan Sahaja. Tarikh Perolehan ** Paparan Sahaja. Harga Perolehan Asal (RM)

** Paparan Sahaja.

Nilai Semasa (RM) @ Masukkan Nilai Semasa. Perihal Kehilangan Tarikh diketahui @ Masukkan Tarikh Diketahui. Tarikh sebenar berlaku @ Masukkan tarikh sebenar berlaku. Tempat Kejadian @ Masukkan maklumat tempat kejadian. Cara bagaimana kehilangan diketahui

@ Masukkan cara bagaimana kehilangan diketahui.

Cara bagaimana @ Masukkan cara bagaimana kehilangan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 93

Medan Nota Penerangan kehilangan berlaku berlaku. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah Diterima. Jika ada, sila sertakan

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

Nama Pegawai yang: Secara langsung menjaga aset tersebut

@ Masukkan nama pegawai yang secara langsung menjaga aset tersebut secara Ctrl+L.

Bertanggungjawab sebagai penyelia

@ Masukkan nama pegawai bertanggungjawab sebagai penyelia secara Ctrl+L.

Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu

@ Masukkan nama pegawai bertanggungjawab ke atas kehilangan itu secara Ctrl+L.

Mengenai pegawai yang secara langsung menjaga aset, nyatakan: Jawatan hakiki pada masa kehilangan

@ Masukkan jawatan hakiki pegawai pada masa kehilangan secara Ctrl+L.

Tugasnya (sertakan senarai tugas)

@ Masukkan senarai tugas.

Taraf Jawatan @ Pilih Taraf Jawatan sama ada: • Tetap • Percubaan • Sementara • Kontrak

Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

Jika ada nyatakan Tarikh Kuatkuasa Hukuman

Masukkan tarikh kuatkuasa hukuman sekiranya berkenaan.

Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan

@ Masukkan tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan.

Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya.

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

(Jika ada beri butir-butir ringkas dan rujukannya)

Masukkan butir-butir ringkas hukuman dan rujukannya sekiranya berkenaan.

Maklumat lain jika ada Masukkan maklumat lain jika ada. Maklumat Kehilangan Aset (Lanjutan)

Sila klik tab Maklumat Kehilangan Aset (Lanjutan) untuk memasukkan data-data yang terdapat di dalam medan-medan seperti di bawah:

Peraturan atau arahan yang tidak dipatuhi

@ Masukkan peraturan atau arahan yang tidak dipatuhi.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 94

Medan Nota Penerangan Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian ini daripada berulang

@ Masukkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian tersebut daripada berulang.

No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan

@ Masukkan No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan.

Rumusan Siasatan @ Masukkan Rumusan Siasatan. Adakah surcaj dikenakan

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

Amaun Surcaj (RM) Masukkan Amaun Surcaj sekiranya berkenaan.

Tarikh Dikenakan Masukkan tarikh dikenakan surcaj sekiranya berkenaan.

Justifikasi Masukkan justifikasi surcaj sekiranya berkenaan.

Adakah tatatertib dikenakan

@ Pilih sama ada: • Ya • Tidak

Jenis Hukuman Masukkan Jenis Hukuman sekiranya berkenaan.

Tarikh Dikenakan Masukkan tarikh dikenakan hukuman sekiranya berkenaan.

Justifikasi Masukkan justifikasi hukuman sekiranya berkenaan.

Maklumat Syor/Ulasan Pegawai

Sila klik tab Maklumat Syor/Ulasan Pegawai untuk memasukkan data-data yang terdapat di dalam medan-medan seperti di bawah:

Maklumat Pengerusi No. K/P @ Masukkan No. K/P pengerusi. Sekiranya

Pengerusi adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P Pengerusi boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama @ Masukkan Nama Pengerusi. Sekiranya Pengerusi adalah dari kakitangan negeri tersebut maka nama pengerusi akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pengerusi yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan Pengerusi. Sekiranya Pengerusi adalah dari kakitangan negeri tersebut maka jawatan pengerusi akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pengerusi yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tetapi dibenarkan edit.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 95

Medan Nota Penerangan Maklumat Ahli No. K/P @ Masukkan No. K/P Ahli Pertama. Sekiranya

ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P ahli boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Ahli Pertama @ Masukkan Nama Ahli Pertama. Sekiranya ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka nama ahli akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P ahli yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan Ahli Pertama. Sekiranya ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka jawatan ahli akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P ahli yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tetapi dibenarkan edit.

No. K/P @ Masukkan No. K/P Ahli Kedua. Sekiranya ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P ahli boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Ahli Kedua @ Masukkan Nama Ahli Kedua. Sekiranya ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka nama ahli akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P ahli yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan Ahli Kedua. Sekiranya ahli adalah dari kakitangan negeri tersebut maka jawatan ahli akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P ahli yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh @ Tarikh akan dipaparkan secara auto mengikut tarikh semasa tetapi dibenarkan edit.

Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal

Syor Masukkan syor pegawai pengawal. Ulasan Masukkan ulasan pegawai pengawal.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 96

vi. Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.44 Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 97

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih

daripada senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan

pilih daripada senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Sebenar Kehilangan

Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.3.13 Skrin Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Maklumat

Hapuskira Kehilangan Kecil

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 98

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk dan edit maklumat hapuskira

kehilangan kecil aset hidup haiwan.

Rajah 2.45 Skrin Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 99

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Lulus

Untuk lulus rekod yang telah disemak.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. No. Siri Pendaftaran

@ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Data akan dijana oleh sistem. Jenis Aset Maklumat Jenis Aset akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Kategori Maklumat Kod Kategori akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Kelas Maklumat Kod Kelas akan dipaparkan secara

auto oleh sistem. Kod Sub Kelas Maklumat Kod Sub Kelas akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Kod Spesis/Jenis Maklumat Kod Spesis/Jenis akan dipaparkan

secara auto oleh sistem. Maklumat Terperinci

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 100

Medan Nota Penerangan Keterangan Aset Yang Hilang

Baka Paparan Sahaja. No. Pengenalan/ Batch

Paparan Sahaja.

Kuantiti @ Masukkan kuantiti. Tarikh Perolehan Paparan Sahaja. Harga Perolehan Asal (RM)

Paparan Sahaja.

Nilai Semasa (RM) @ Masukkan Nilai Semasa. Perihal Kehilangan

Tempat Kehilangan Berlaku

@ Masukkan tempat kehilangan berlaku.

Tarikh Kehilangan Berlaku

@ Masukkan tarikh kehilangan berlaku.

Sebab-sebab Kehilangan

@ Masukkan sebab-sebab kehilangan berlaku.

Catatan Masukkan catatan sekiranya ada. Pegawai Pelapor Kehilangan

No. K/P Pegawai @ Masukkan No. K/P Pegawai. Sekiranya pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P Pegawai boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Pegawai @ Masukkan Nama Pegawai. Sekiranya pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka nama pegawai akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Jawatan @ Masukkan Jawatan Pegawai. Sekiranya pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka jawatan pegawai akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh Masukkan tarikh. Pegawai Pelulus Hapuskira Kehilangan Kecil

No. K/P Pegawai Masukkan No. K/P Pegawai. Sekiranya pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka No. K/P Pegawai boleh dipilih dari senarai Ctrl+L.

Nama Pegawai Masukkan Nama Pegawai. Sekiranya pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka nama pegawai akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 101

Medan Nota Penerangan Jawatan Masukkan Jawatan Pegawai. Sekiranya

pegawai adalah dari kakitangan negeri tersebut maka jawatan pegawai akan dipaparkan secara auto berdasarkan No. K/P Pegawai yang dipilih dari senarai Ctrl+L.

Tarikh Masukkan tarikh.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

vi. Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.46 Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 102

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/Jenis Masukkan Kod Spesis/Jenis secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori ** Data akan dijana oleh sistem. Status Pilih status aset sama ada Diterima, Lulus atau

Batal. Tarikh Kehilangan - Dari

Masukkan Tarikh Kehilangan - Dari

Tarikh Kehilangan - Hingga

Masukkan Tarikh Kehilangan - Hingga

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Kehilangan Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 103

2.4 MENU SKRIN SENGGARAAN i. Carta alir ke Menu Skrin Senggaraan.

ii. Terdapat lima (5) submenu di dalam bahagian Skrin Senggaraan iaitu: 1) Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan 2) Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan 3) Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan 4) Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan 5) Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan

Rajah 2.47 Skrin Menu Utama Skrin Senggaraan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Senggaraan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 104

2.4.1 Skrin Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pejabat Bendahari Negeri / Akauntan Negeri (BN/AN)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pengujudan kategori aset hidup haiwan, melakukan edit dan mencetak jadual.

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pengujudan Kategori Aset

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Senggaraan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 105

Rajah 2.48 Skrin Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Ø Cetak Jadual

Untuk mencetak senarai rekod yang telah disimpan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 106

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Kategori @ Masukkan Kod Kategori. Perihal Kategori @ Masukkan Perihal Kategori. Status Sistem akan simpan status sebagai ‘Aktif’

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

vi. Skrin Pertanyaan Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.49 Skrin Pertanyaan Pengujudan Kategori Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 107

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Kategori Masukkan Kod Kategori. Senarai Rekod Kod Kategori Paparan Sahaja. Perihal Kategori Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 2.50: Contoh Jadual Kod Dan Perihal Kategori Aset Hidup Haiwan

2.4.2 Skrin Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Senggaraan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pengujudan Kelas Aset Hidup

Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 108

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pejabat Bendahari Negeri / Akauntan Negeri (BN/AN)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pengujudan kelas aset hidup haiwan, melakukan edit dan mencetak jadual.

Rajah 2.51 Skrin Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 109

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Ø Cetak Jadual

Untuk mencetak senarai rekod yang telah disimpan

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Kelas @ Masukkan Kod Kelas. Perihal Kelas @ Masukkan Perihal Kelas. Status Sistem akan simpan status sebagai ‘Aktif’.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 110

vi. Skrin Pertanyaan Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.52 Skrin Pertanyaan Pengujudan Kelas Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Kelas Masukkan Kod Kategori. Senarai Rekod Kod Kelas Paparan Sahaja. Perihal Kelas Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 111

Rajah 2.53: Contoh Jadual Kod Dan Perihal Kelas Aset Hidup Haiwan

2.4.3 Skrin Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Senggaraan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 112

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pejabat Bendahari Negeri / Akauntan Negeri (BN/AN)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pengujudan sub

kelas aset hidup haiwan, melakukan edit dan mencetak jadual. Rajah 2.54 Skrin Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 113

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Ø Cetak Jadual

Untuk mencetak senarai rekod yang telah disimpan

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas @ Masukkan Kod Sub Kelas. Perihal Sub Kelas @ Masukkan Perihal Sub Kelas. Status @ Sistem akan simpan status sebagai ‘Aktif’.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 114

vi. Skrin Pertanyaan Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.55 Skrin Pertanyaan Pengujudan Sub Kelas Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas. Senarai Rekod Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Perihal Sub Kelas Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 115

Rajah 2.56: Contoh Jadual Kod Dan Perihal Sub Kelas Aset Hidup Haiwan

2.4.4 Skrin Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Senggaraan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pengujudan

Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 116

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pejabat Bendahari Negeri / Akauntan Negeri (BN/AN)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pengujudan spesis / jenis aset hidup haiwan, melakukan edit dan mencetak jadual.

Rajah 2.57 Skrin Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 117

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Ø Cetak Jadual

Untuk mencetak senarai rekod yang telah disimpan

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Spesis / Jenis @ Masukkan Kod Spesis / Jenis. Perihal Spesis / Jenis @ Masukkan Perihal Spesis / Jenis. Status Sistem akan simpan status sebagai ‘Aktif’.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 118

vi. Skrin Pertanyaan Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.58 Skrin Pertanyaan Pengujudan Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis. Senarai Rekod Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. Perihal Spesis / Jenis Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 119

Rajah 2.59: Contoh Jadual Kod Dan Perihal Spesis / Jenis Aset Hidup Haiwan

2.4.5 Skrin Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan.

Bahagian Senggaraan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pengujudan Lokasi Aset Hidup

Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 120

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pengujudan lokasi

aset hidup haiwan, melakukan edit dan mencetak jadual. Rajah 2.60 Skrin Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak /Semak Laporan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 121

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod yang telah disimpan.

Ø Batal

Untuk batal rekod setelah disimpan.

Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

Ø Cetak Jadual

Untuk mencetak senarai rekod yang telah disimpan

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Kod Lokasi @ Masukkan Kod Lokasi. Perihal Lokasi @ Masukkan Perihal Lokasi. Status Sistem akan simpan status sebagai ‘Aktif’.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 122

vi. Skrin Pertanyaan Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan. Rajah 2.61 Skrin Pertanyaan Pengujudan Lokasi Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. Kod Lokasi Masukkan Kod Lokasi. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Kod Lokasi Paparan Sahaja. Perihal Lokasi Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 123

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 2.62 Contoh Jadual Kod dan Perihal Lokasi Aset Hidup Haiwan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 124

2.5 MENU SKRIN MENU PROSES i. Carta alir ke Menu Skrin Menu Proses.

ii. Terdapat tiga (3) submenu di dalam bahagian Skrin Menu Proses iaitu: 1) Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan 2) Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan 3) Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

Rajah 2.63 Skrin Menu Utama Skrin Proses

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Menu Proses

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 125

2.5.1 Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Skrin Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses penjanaan maklumat aset hidup haiwan.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan proses penjanaan maklumat aset hidup haiwan yang telah didaftarkan di skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan. Melalui proses ini No. Siri Pendaftaran Aset akan dijana.

o Pengguna perlu klik pada butang yang ada untuk membolehkan proses dilakukan.

o Kemudian boleh mengemaskini data di skrin Maklumat Aset Hidup Haiwan (Butang 2).

Senaraikan rekod

Proses

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Proses

Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Menu Proses

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 126

Rajah 2.64 Skrin Proses Penjanaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Proses

Untuk proses penjanaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. Tahun ** Paparan Sahaja. Tarikh Terima Barang ** Paparan Sahaja. No. PT / No. Rujukan ** Paparan Sahaja. Tarikh No. PT / No. Rujukan

** Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 127

Medan Nota Penerangan Jenis Aset ** Paparan Sahaja. Kod Kategori ** Paparan Sahaja. Kod Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis ** Paparan Sahaja. Kod Barang ** Paparan Sahaja. Perihal Barang ** Paparan Sahaja. Kuantiti ** Paparan Sahaja. Unit Ukuran ** Paparan Sahaja. Jumlah Rekod ** Dipaparkan secara auto oleh sistem

berdasarkan bilangan rekod.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

2.5.2 Proses Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan i. Carta alir ke skrin Skrin Proses Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Proses

Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Menu Proses

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 128

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses pertukaran jenis aset.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan proses pertukaran jenis aset hidup haiwan sekiranya berlaku kesilapan sebelum proses penjanaan maklumat aset atau selepas proses penjanaan maklumat aset dilakukan.

Rajah 2.65 Skrin Proses Pertukaran Aset Hidup Haiwan Sebelum Penjanaan

Pilih rekod

Proses

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 129

Rajah 2.66 Skrin Proses Pertukaran Aset Hidup Haiwan Selepas Penjanaan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Proses

Untuk proses penjanaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Sebelum Proses Penjanaan Aset

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan

@ Masukkan No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Senarai Rekod Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 130

Medan Nota Penerangan Tahun ** Paparan Sahaja. Unit Ukuran ** Paparan Sahaja. Kod Barang ** Paparan Sahaja. Perihal ** Paparan Sahaja. Kuantiti ** Paparan Sahaja. Jenis Aset Asal ** Paparan Sahaja. Kod Kategori Asal ** Paparan Sahaja. Kod Kelas Asal ** Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Asal ** Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Asal

** Paparan Sahaja.

Jenis Aset Baru @ Pilih Jenis Aset Baru dari senarai yang diberikan.

Kod Kategori Baru @ Masukkan Kod Kategori Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Baru @ Masukkan Kod Kelas Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Baru

@ Masukkan Kod Sub Kelas Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/Jenis Baru

@ Masukkan Kod Spesis/Jenis Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Selepas Proses Penjanaan Aset

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Siri Pendaftaran

@ Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Senarai Rekod Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. Tahun ** Paparan Sahaja. Unit Ukuran ** Paparan Sahaja. Kod Barang ** Paparan Sahaja. Perihal ** Paparan Sahaja. Kuantiti ** Paparan Sahaja. Jenis Aset Asal ** Paparan Sahaja. Kod Kategori Asal ** Paparan Sahaja. Kod Kelas Asal ** Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Asal ** Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis Asal

** Paparan Sahaja.

Jenis Aset Baru @ Pilih Jenis Aset Baru dari senarai yang diberikan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 131

Medan Nota Penerangan Kod Kategori Baru @ Masukkan Kod Kategori Baru secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. Kod Kelas Baru @ Masukkan Kod Kelas Baru secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. Kod Sub Kelas Baru

@ Masukkan Kod Sub Kelas Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis/Jenis Baru

@ Masukkan Kod Spesis/Jenis Baru secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

vi. Skrin Pertanyaan Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan Rajah 2.67 Skrin Pertanyaan Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 132

Rajah 2.68 Skrin Maklumat Pertukaran Jenis Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senarai

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Skrin Pertanyaan Pertukaran Jenis Aset Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. No. Pesanan Tempatan/ No. Rujukan

Masukkan No. Pesanan Tempatan / No.Rujukan secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran (Lama)

Masukkan No.Siri Pendaftaran Lama secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 133

Medan Nota Penerangan Tarikh Pertukaran - Dari

Masukkan Tarikh Pertukaran aset - Dari.

Tarikh Pertukaran - Hingga

Masukkan Tarikh Pertukaran aset - Hingga.

Jenis Pertukaran Pilih Jenis Pertukaran aset sama ada: • Sebelum Proses Penjanaan Aset • Selepas Proses Penjanaan Aset

Senarai Rekod No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan

Paparan Sahaja.

Jenis Pertukaran Paparan Sahaja. Tarikh Pertukaran Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran (Lama)

Paparan Sahaja.

Kod Barang Paparan Sahaja. Perihal Paparan Sahaja.

Skrin Maklumat Pertukaran Aset

Medan Nota Penerangan Header No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan

** Paparan Sahaja.

No. Siri Pendaftaran (Lama)

** Paparan Sahaja.

Jenis Pertukaran ** Paparan Sahaja. Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. Tahun ** Paparan Sahaja. Jenis Aset ** Paparan Sahaja. Kod Kategori ** Paparan Sahaja. Kod Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis ** Paparan Sahaja. Kod Barang ** Paparan Sahaja. Perihal ** Paparan Sahaja. Senarai Rekod Jenis Aset (Lama) Paparan Sahaja. Jenis Aset (Baru) Paparan Sahaja. Kod Kategori (Lama) Paparan Sahaja. Kod Kategori (Baru) Paparan Sahaja. Kod Kelas (Lama) Paparan Sahaja. Kod Kelas (Baru) Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 134

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas (Lama) Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas (Baru) Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis (Lama) Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis (Baru) Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran (Lama)

Paparan Sahaja.

No. Siri Pendaftaran (Baru)

Paparan Sahaja.

Status (Lama) Paparan Sahaja. Status (Baru) Paparan Sahaja. Nama Pegawai Paparan Sahaja. No. K/P Paparan Sahaja. Jawatan Paparan Sahaja. Tarikh Pertukaran Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.5.3 Proses Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Skrin Proses Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Alih

Skrin Proses

Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Menu Proses

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 135

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses pertukaran stok aset hidup haiwan.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan proses pertukaran stok aset hidup haiwan yang telah didaftarkan di skrin Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan selepas 2 tahun. Melalui proses ini No. Siri Pendaftaran Aset yang baru akan dijana.

Rajah 2.69 Skrin Proses Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

Senaraikan rekod

Proses

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 136

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Proses

Untuk proses penjanaan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. Tahun ** Paparan Sahaja. Jenis Aset ** Paparan Sahaja. Kod Kategori ** Paparan Sahaja. Kod Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas ** Paparan Sahaja. Kod Spesis/Jenis ** Paparan Sahaja. Jenis Aset Baru @ Pilih Jenis Aset Baru dari senarai yang

disediakan. No. Siri Pendaftaran

** Paparan Sahaja.

Kod Barang ** Paparan Sahaja. Kuantiti Semasa ** Paparan Sahaja. Perihal Barang ** Paparan Sahaja. Jumlah Rekod ** Dipaparkan secara auto oleh sistem

berdasarkan bilangan rekod.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 137

vi. Skrin Pertanyaan Proses Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

Rajah 2.70 Skrin Pertanyaan Pertukaran Stok Aset Hidup Haiwan

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senarai

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Pilih

Untuk memilih rekod bagi paparan terperinci.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

viii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Paparan Sahaja. PTJ ** Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran (Lama)

Masukkan No.Siri Pendaftaran Lama secara Ctrl+L dan pilih daripada senarai yang dipaparkan.

Tarikh Pertukaran - Dari

Masukkan Tarikh Pertukaran aset - Dari.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 138

Medan Nota Penerangan Tarikh Pertukaran - Hingga

Masukkan Tarikh Pertukaran aset - Hingga.

Senarai Rekod No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan

Paparan Sahaja.

Tarikh Pertukaran Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran (Lama)

Paparan Sahaja.

Kod Barang Paparan Sahaja. Perihal Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 139

2.6 SKRIN PERTANYAAN

i. Carta alir ke Menu Skrin Pertanyaan.

ii. Terdapat tiga belas (13) submenu utama dalam skrin Pertanyaan iaitu:

a) Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan. b) Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan. c) Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan. d) Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan. e) Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan. f) Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan. g) Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan. h) Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan. i) Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan. j) Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan. k) Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan. l) Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan. m) Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup

Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 140

Rajah 2.71 Skrin Menu Utama Pertanyaan Aset

2.6.1 Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan

Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 141

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan daftar terimaan aset

hidup haiwan. Rajah 2.72 Skrin Pertanyaan Daftar Terimaan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan

Papar Rekod

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 142

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Terimaan Masukkan Jenis Terimaan secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. No. PT / No. Rujukan

Masukkan No. PT / No. Rujukan secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. DO Masukkan No. DO secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Tarikh Terima Barang - Dari

Masukkan Tarikh Terima Barang - Dari.

Tarikh Terima Barang - Hingga

Masukkan Tarikh Terima Barang - Hingga.

Senarai Rekod Jabatan Pembayar Paparan Sahaja. PTJ Pembayar Paparan Sahaja. No. PT / No. Rujukan

Paparan Sahaja.

Tarikh No. PT / No. Rujukan

Paparan Sahaja.

No. DO Paparan Sahaja. Tarikh No. DO Paparan Sahaja. Nama Pembekal Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Bil Paparan Sahaja. Nama Aset Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Harga Seunit (RM) Paparan Sahaja. Kuantiti Dipesan Paparan Sahaja. Kuantiti Telah Terima

Paparan Sahaja.

Kuantiti DO Paparan Sahaja. Kuantiti Diterima Paparan Sahaja. Perihal Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 143

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. Catatan Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.2 Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat aset hidup

haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 144

Rajah 2.73 Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Tahun Masukkan Tahun. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal • Inventori • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 145

Medan Nota Penerangan Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Tahun Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Perihal Barang Paparan Sahaja. Kuantiti Paparan Sahaja. No. Pengenalan / No. Batch

Paparan Sahaja.

Baka Paparan Sahaja. Status Paparan Sahaja. Tarikh Terima Barang

Paparan Sahaja.

Nama Pembekal Paparan Sahaja. No. PT / Kontrak / No. Rujukan

Paparan Sahaja.

Tarikh PT/ Kontrak/ No. Rujukan

Paparan Sahaja.

No. Invois Paparan Sahaja. Tarikh Invois Paparan Sahaja. Harga Seunit (RM) Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 146

2.6.3 Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan.

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Penyerahan/Pengawasan Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat penyerahan/

pengawasan aset hidup haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan

Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 147

Rajah 2.74 Skrin Pertanyaan Penyerahan / Pengawasan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. No. K/P Penjaga Masukkan No. K/P Penjaga secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. Nama Penjaga Nama Penjaga akan dipaparkan secara auto

berdasarkan No. K/P Penjaga. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. No. K/P Penjaga Paparan Sahaja. Nama Penjaga Paparan Sahaja. No. Telefon Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Jabatan Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 148

Medan Nota Penerangan PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Jumlah Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.4 Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan.

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 149

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat penjagaan

aset hidup haiwan. Rajah 2.75 Skrin Pertanyaan Penjagaan Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan

Papar Rekod

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 150

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tarikh Siap Paparan Sahaja. No. Invois Paparan Sahaja. Tarikh No. Invois Paparan Sahaja. Amaun (RM) Paparan Sahaja. Butir-butir Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 151

Medan Nota Penerangan Penjagaan Jumlah (RM) Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.5 Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat Pelupusan

dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 152

Rajah 2.76 Skrin Pertanyaan Pelupusan dan Hapuskira Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto

oleh sistem mengikut ID Pengguna. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 153

Medan Nota Penerangan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Tarikh Transaksi (Dari)

Masukkan Tarikh Transaksi (Dari).

Tarikh Transaksi (Hingga)

Masukkan Tarikh Transaksi (Hingga).

No. Rujukan Kelulusan Jabatan

Masukkan No. Rujukan Kelulusan Jabatan.

No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan

Masukkan No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan.

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. Tarikh Transaksi Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. No. Rujukan Kelulusan Jabatan

Paparan Sahaja.

No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan

Paparan Sahaja.

Maklumat Terperinci Tarikh Transaksi Paparan Sahaja. Jenis Transaksi Paparan Sahaja. Justifikasi Transaksi Paparan Sahaja. Kaedah Transaksi Paparan Sahaja. No. Rujukan Kelulusan Jabatan

Paparan Sahaja.

No. Rujukan Kelulusan Perbendaharaan

Paparan Sahaja.

Harga Seunit (RM) Paparan Sahaja. Amaun Jualan (RM) Paparan Sahaja. Untung / Rugi (RM) Paparan Sahaja. No. Penyata Pemungut

Paparan Sahaja.

Tarikh Penyata Pemungut

Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 154

Medan Nota Penerangan No. Resit Paparan Sahaja. Tarikh Resit Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.6 Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat Perpindahan

Aset Hidup Haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset

Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 155

Rajah 2.77 Skrin Pertanyaan Perpindahan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 156

Medan Nota Penerangan dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. No. Rujukan Perpindahan

Masukkan No. Rujukan Perpindahan.

Tarikh Perpindahan (Dari)

Masukkan Tarikh Perpindahan (Dari).

Tarikh Perpindahan (Hingga)

Masukkan Tarikh Perpindahan (Hingga).

Jenis Perpindahan Pilih Jenis Perpindahan sama ada Dalaman, Luaran atau Penternak/Lain-lain.

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran Paparan Sahaja. No. Siri Kategori Paparan Sahaja. No. Rujukan Perpindahan

Paparan Sahaja.

Jenis Perpindahan Paparan Sahaja. Tarikh Perpindahan Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tarikh Perpindahan Paparan Sahaja. Jenis Perpindahan Paparan Sahaja. No. Rujukan Perpindahan

Paparan Sahaja.

Jabatan Lama Paparan Sahaja. PTJ Lama Paparan Sahaja. Nama Penjaga Lama Paparan Sahaja. No. K/P Penjaga Lama

Paparan Sahaja.

Jabatan Baru Paparan Sahaja. PTJ Baru Paparan Sahaja. Nama Penjaga / Penternak / Lain-lain Baru

Paparan Sahaja.

No. K/P Penjaga / Penternak / Lain-lain Baru

Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 157

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.7 Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Aset.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat penilaian

semula aset hidup haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Pertanyaan

Papar Rekod

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 158

Rajah 2.78 Skrin Pertanyaan Penilaian Semula Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 159

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tarikh Penilaian Paparan Sahaja. No. Ruj. Penilaian Paparan Sahaja. No. PT / Kontrak Paparan Sahaja. Tarikh PT / Kontrak Paparan Sahaja. No. Invois Paparan Sahaja. Tarikh Invois Paparan Sahaja. Perihal Penilaian Paparan Sahaja. Harga Seunit (RM) (Lama)

Paparan Sahaja.

Harga Seunit (RM) (Baru)

Paparan Sahaja.

Jumlah Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 160

2.6.8 Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat daftar stok

haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan

Daftar Stok Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 161

Rajah 2.79 Skrin Pertanyaan Daftar Stok Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto oleh

sistem mengikut ID Pengguna. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Barang Masukkan Kod Barang secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Perihal Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 162

Medan Nota Penerangan Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Barang Paparan Sahaja. Perihal Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci - Masuk Tarikh Terima Barang

Paparan Sahaja.

No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

Kuantiti Paparan Sahaja. Nama Pembekal (Diterima Daripada)

Paparan Sahaja.

Jumlah Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci - Keluar Tarikh Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

Kuantiti Paparan Sahaja. Perihal (Keluar Kepada)

Paparan Sahaja.

Jumlah Paparan Sahaja. Baki Semasa Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.9 Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan

Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 163

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan daftar pergerakan

haiwan. Rajah 2.80 Skrin Pertanyaan Daftar Pergerakan Haiwan

Pertanyaan

Papar Rekod

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 164

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tarikh Dikeluarkan Paparan Sahaja. Tarikh Sebenar Dipulangkan

Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 165

Medan Nota Penerangan Nama Peminjam Paparan Sahaja.

No. K/P Peminjam Paparan Sahaja. Kuantiti Dikeluarkan

Paparan Sahaja.

Tujuan Pinjaman Paparan Sahaja. Catatan Pemulangan

Paparan Sahaja.

Jumlah Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.10 Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan.

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Maklumat

Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 166

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat sakit /

kematian aset hidup haiwan. Rajah 2.81 Skrin Pertanyaan Maklumat Sakit / Kematian Aset Hidup Haiwan

Pertanyaan

Papar Rekod

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 167

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tarikh Aduan Paparan Sahaja. Tarikh Sakit / Mati Paparan Sahaja. Jenis Aduan Paparan Sahaja. Perihal Sakit / Mati Paparan Sahaja.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 168

Medan Nota Penerangan Kos Rawatan (RM) Paparan Sahaja. Jumlah (RM) Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja 2.6.11 Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat awal

kehilangan aset hidup haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Maklumat Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 169

Rajah 2.82 Skrin Pertanyaan Maklumat Awal Kehilangan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 170

Medan Nota Penerangan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Tarikh Kehilangan (Dari)

Masukkan Tarikh Kehilangan (Dari).

Tarikh Kehilangan (Hingga)

Masukkan Tarikh Kehilangan (Hingga).

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Kehilangan Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku

Paparan Sahaja.

Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui

Paparan Sahaja.

Cara bagaimana kehilangan berlaku

Paparan Sahaja.

No. Rujukan Laporan Polis

Paparan Sahaja.

Tarikh Laporan Polis

Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 171

2.6.12 Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat akhir

kehilangan aset hidup haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 172

Rajah 2.83 Skrin Pertanyaan Maklumat Akhir Kehilangan Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 173

Medan Nota Penerangan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Tarikh Sebenar Kehilangan (Dari)

Masukkan Tarikh Sebenar Kehilangan (Dari).

Tarikh Sebenar Kehilangan (Hingga)

Masukkan Tarikh Sebenar Kehilangan (Hingga).

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Sebenar Kehilangan

Paparan Sahaja.

Maklumat Terperinci Tarikh diketahui Paparan Sahaja. Tarikh sebenar berlaku

Paparan Sahaja.

Tempat kejadian Paparan Sahaja. Cara bagaimana kehilangan diketahui

Paparan Sahaja.

Cara bagaimana kehilangan berlaku

Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 174

2.6.13 Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan.

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod.

Pegawai di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan maklumat hapuskira

kehilangan kecil aset hidup haiwan.

Pertanyaan

Papar Rekod

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Pertanyaan

Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset

Hidup Haiwan

Modul Pengurusan Aset

Bahagian Pertanyaan

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 175

Rajah 2.84 Skrin Pertanyaan Maklumat Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin.

Ø Keluar

Untuk keluar daripada skrin.

v. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Medan Nota Penerangan Header Jabatan ** Kod Jabatan akan dipaparkan secara auto. PTJ ** Kod PTJ akan dipaparkan secara auto. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Kategori Masukkan Kod Kategori secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Kod Kelas Masukkan Kod Kelas secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 176

Medan Nota Penerangan Kod Sub Kelas Masukkan Kod Sub Kelas secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. Kod Spesis / Jenis Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan

pilih dari senarai yang dipaparkan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Kategori Data akan dijana oleh sistem. Tarikh Kehilangan (Dari)

Masukkan Tarikh Kehilangan (Dari).

Tarikh Kehilangan (Hingga)

Masukkan Tarikh Kehilangan (Hingga).

Senarai Rekod Jabatan Paparan Sahaja. PTJ Paparan Sahaja. Jenis Aset Paparan Sahaja. Kod Kategori Paparan Sahaja. Kod Kelas Paparan Sahaja. Kod Sub Kelas Paparan Sahaja. Kod Spesis / Jenis Paparan Sahaja. No. Siri Pendaftaran

Paparan Sahaja.

No. Siri Kategori Paparan Sahaja. Tarikh Kehilangan Paparan Sahaja. Maklumat Terperinci Tempat kehilangan berlaku

Paparan Sahaja.

Tarikh diketahui Paparan Sahaja. Sebab-sebab kehilangan

Paparan Sahaja.

Catatan Paparan Sahaja.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 177

BAHAGIAN 3 – LAPORAN

i. Carta alir ke skrin Menu Laporan

ii. Terdapat dua puluh satu (21) submenu di dalam bahagian Laporan iaitu: 1) Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-1) 2) Laporan Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-2) 3) Laporan Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-3) 4) Laporan Daftar Stok Haiwan (KEW. AH-4) 5) Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-5) 6) Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-6) 7) Laporan Daftar Pergerakan Haiwan (KEW. AH-7) 8) Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan (KEW. AH-9) 9) Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan (KEW. AH-10) 10) Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan (KEW. AH-11) 11) Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-12) 12) Laporan Sakit / Kematian Haiwan (KEW. AH-13) 13) Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-15) 14) Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-18) 15) Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19) 16) Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong (KEW. AH-24(A)) 17) Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-25) 18) Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-27) 19) Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan (KEW. AH-28) 20) Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Hidup Haiwan (KEW. AH-29) 21) Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan

(KEW. AH-31)

Menu Utama SPEKS

Modul Aset Hidup Haiwan

Skrin Menu Laporan

Modul Pengurusan Aset

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 178

Rajah 3.1 Skrin Menu Laporan

Rajah 3.2 Skrin Menu Laporan (Sambungan)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 179

3.1 Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-1)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan yang telah dikunci masuk ke dalam sistem.

Rajah 3.3 Skrin Parameter Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 180

Medan Nota Penerangan PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. No. Nota Penghantaran

Masukkan No. DO secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Pesanan Tempatan / No. Rujukan

** Dipaparkan secara auto oleh sistem berdasarkan No. DO yang dimasukkan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 3.4 Contoh Borang Penerimaan / Penolakan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-1)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 181

3.2 Laporan Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-2)

i Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Daftar Harta Modal Haiwan yang telah dikunci masuk ke dalam sistem.

Rajah 3.5 Skrin Parameter Laporan Daftar Harta Modal Haiwan

ii Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Daftar Harta Modal Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 182

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset ** Dipaparkan secara auto oleh sistem sebagai ‘Harta

Modal’. Status Aset ** Pilih status aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 183

Rajah 3.6 Contoh Laporan Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-2)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 184

3.3 Laporan Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-3)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Daftar Inventori Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.7 Skrin Parameter Laporan Daftar Inventori Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Daftar Inventori Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 185

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset ** Dipaparkan secara auto oleh sistem sebagai

‘Inventori’. Status Aset ** Pilih status aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 186

Rajah 3.8 Contoh Laporan Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-3)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 187

3.4 Laporan Daftar Stok Haiwan (KEW. AH-4)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Daftar Stok Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.9 Skrin Parameter Laporan Daftar Stok Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Daftar Stok Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 188

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Status Aset ** Pilih status aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.10 Contoh Laporan Daftar Stok Haiwan (KEW. AH-4)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 189

3.5 Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-5)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.11 Skrin Parameter Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Senarai Daftar Inventori adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin parameter Laporan

Senarai Daftar Inventori adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 190

Medan Nota Penerangan Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 3.12 Contoh Laporan Senarai Daftar Harta Modal Haiwan (KEW. AH-5)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 191

3.6 Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-6)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.13 Skrin Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 192

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 3.14 Contoh Laporan Senarai Daftar Inventori Haiwan (KEW. AH-6)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 193

3.7 Laporan Daftar Pergerakan Haiwan (KEW. AH-7)

i Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Daftar Pergerakan Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.15 Skrin Parameter Laporan Daftar Pergerakan Haiwan

ii Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Daftar Pergerakan Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 194

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja Rajah 3.16 Contoh Laporan Daftar Pergerakan Haiwan (KEW. AH-7)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 195

3.8 Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan (KEW. AH-9)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.17 Skrin Parameter Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 196

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.18 Contoh Laporan Pemeriksaan Harta Modal Haiwan (KEW. AH-9)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 197

3.9 Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan (KEW. AH-10)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.19 Skrin Parameter Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 198

Medan Nota Penerangan PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.20 Contoh Laporan Pemeriksaan Inventori Haiwan (KEW. AH-10)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 199

3.10 Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan (KEW. AH-11)

i Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.21 Skrin Parameter Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan

ii Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 200

Medan Nota Penerangan PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada:

• Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.22 Contoh Laporan Pemeriksaan Stok Haiwan (KEW. AH-11)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 201

3.11 Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-12)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan yang telah di input ke dalam sistem.

Rajah 3.23 Skrin Parameter Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Sijil Tahunan

Pemeriksaan Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Jabatan ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Tarikh Masukkan Tarikh Pemeriksaan bagi:

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 202

Medan Nota Penerangan Pemeriksaan • Harta Modal Haiwan

• Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

Nama Pegawai Pengawal

Masukkan Nama Pegawai Pengawal.

Tarikh Masukkan tarikh laporan dicetak / dikeluarkan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.24 Contoh Laporan Sijil Tahunan Pemeriksaan Haiwan Kerajaan (KEW. AH-12)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 203

3.12 Laporan Sakit / Kematian Haiwan (KEW. AH-13)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Sakit / Kematian Haiwan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.25 Skrin Laporan Sakit / Kematian Haiwan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Sakit / Kematian

Haiwan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 204

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 205

Rajah 3.26 Contoh Laporan Sakit / Kematian Haiwan (KEW. AH-13)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 206

3.13 Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-15)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.27 Skrin Parameter Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Perakuan

Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 207

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 208

Rajah 3.28 Contoh Laporan Perakuan Pelupusan (PPI) Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-15)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 209

3.14 Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-18)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mendapat Laporan Sijil

Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.29 Skrin Parameter Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Sijil Penyaksian

Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 210

Medan Nota Penerangan Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Kaedah Pemusnahan

Pilih Kaedah Pemusnahan dari senarai yang disediakan.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 211

Rajah 3.30 Contoh Laporan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-18)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 212

3.15 Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.31 Skrin Parameter Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 213

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 214

Rajah 3.32 Contoh Laporan Sijil Pelupusan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-19)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 215

3.16 Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong (KEW. AH-24(A))

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.33 Skrin Parameter Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Senarai Haiwan

Yang Dilelong adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Batal Baris

Untuk menghapuskan baris terperinci di “charge line”.

Kosongkan

Untuk kosongkan medan – medan bagi rekod yang telah diinput masuk.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 216

Medan Nota Penerangan tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Jenis Aset Pilih Jenis Aset sama ada: • Harta Modal Haiwan • Inventori Haiwan • Stok Ruminan • Stok Non Ruminan

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Kuantiti Masukkan kuantiti aset. Harga Simpanan (RM)

Masukkan Harga Simpanan aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.34 Contoh Laporan Senarai Haiwan Yang Dilelong (KEW. AH-24(A))

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 217

3.17 Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-25)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.35 Skrin Parameter Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Awal

Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut.

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 218

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih jenis aset dari senarai yang disediakan. No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

Maklumat Ketua Jabatan Nama @ Masukkan Nama Ketua Jabatan. Jawatan @ Masukkan Jawatan Ketua Jabatan. Tarikh @ Masukkan Tarikh.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 219

Rajah 3.36 Contoh Laporan Awal Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-25)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 220

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 221

3.18 Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-27)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.37 Skrin Parameter Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Akhir

Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut.

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 222

Medan Nota Penerangan PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih Jenis Aset dari senarai yang dipaparkan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 223

Rajah 3.38 Contoh Laporan Akhir Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-27)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 224

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 225

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 226

�3.19 Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan (KEW. AH-28)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak laporan Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.39 Skrin Parameter Laporan Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Akhir

Kehilangan Aset Alih Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut.

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 227

Medan Nota Penerangan PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih jenis aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.40 Contoh Sijil Hapuskira Haiwan Kerajaan (KEW. AH-28)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 228

3.20 Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-29)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.41 Skrin Parameter Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Hapuskira

Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut.

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari. Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 229

Medan Nota Penerangan Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih jenis aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang dipaparkan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.42 Contoh Laporan Hapuskira Kehilangan Kecil Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-29)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 230

3.21 Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-31)

i. Skrin parameter ini membolehkan pengguna mencetak Laporan Tindakan

Surcaj/Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan yang telah diinput ke dalam sistem.

Rajah 3.43 Skrin Parameter Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan

ii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter Laporan Tindakan

Surcaj/Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan adalah seperti berikut :

Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Keluar

Untuk keluar ke skrin Menu Utama Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terdapat di dalam skrin adalah seperti berikut.

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Sila pilih jenis destinasi sama ada:

• Screen – untuk lihat laporan di skrin. • File – untuk simpan output ke fail. • Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.

Nama Destinasi Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\Aset001.txt

Tarikh Dari @ Masukkan Tarikh Dari.

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 231

Medan Nota Penerangan Tarikh Hingga @ Masukkan Tarikh Hingga. Jabatan Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jabatan Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Dari ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. PTJ Hingga ** Dipaparkan secara auto oleh sistem. Jenis Aset Pilih jenis aset dari senarai yang disediakan. Kod Spesis / Jenis

Masukkan Kod Spesis / Jenis secara Ctrl+L dan pilih dari senarai yang disediakan.

No. Siri Pendaftaran

Masukkan No. Siri Pendaftaran aset.

Nota ** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja

Rajah 3.44 Contoh Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Kehilangan Aset Haiwan Kerajaan (KEW. AH-31)

Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan

SEP 2014, Versi 3.0 SPEKS 232

BAHAGIAN 4 – MESEJ RALAT PROGRAM KOD RALAT PROGRAM PERIHAL BAHASA MELAYU PERIHAL BAHASA INGGERIS

F_RA01 Sila Masukkan Tarikh Dari F_RA02 Sila Masukkan Tarikh Hingga F_RA03 Sila Masukkan Jabatan Dari F_RA04 Sila Masukkan Jabatan Hingga F_RA05 Sila Masukkan PTJ Dari F_RA06 Sila Masukkan PTJ Hingga V_C017 Rekod tidak boleh diedit V_C021 Semak tidak dapat dilakukan V_C024 Semak tidak lengkap, LULUS tidak

dapat dilakukan F_IB16 Field is Mandatory FA Tiada perubahan maklumat untuk

disimpan F_IC14c Hanya Pengguna Level Jabatan

sahaja yang dibenarkan untuk LULUS

F_IC14c Hanya Pengguna dari Jabatan baru aset sahaja yang dibenarkan untuk LULUS2

S_IA20 Format kemasukan tarikh ialah MMYYYY

Date must be entered in a format like MMYYYY

S_IA21 Format kemasukan tarikh ialah DD/MM/YYYY

Date must be entered in a format like DD/MM/YYYY

S_IB07 Rekod Telah Wujud