Click here to load reader

Nasz Glos Poznanski - nr 6

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 lipca 2011 r.

Text of Nasz Glos Poznanski - nr 6

 • Z DRUGIEJ STRONYBE

  ZPA

  TNY

  DWU

  TYGO

  DNIK

  MIE

  SZKA

  C

  W O

  KOLI

  C PO

  ZNAN

  IABU

  K, C

  ZERW

  ON

  AK,

  DO

  PIEW

  O, D

  USZ

  NIK

  I, KL

  ESZC

  ZEW

  O, K

  OM

  ORN

  IKI,

  KOST

  RZYN

  , K

  RNIK

  , LU

  BO

  , MO

  SIN

  A, M

  URO

  WA

  NA

  GO

  LIN

  A,

  OPA

  LEN

  ICA,

  PU

  SZCZ

  YKO

  WO,

  PO

  BIED

  ZISK

  A, R

  OKI

  ETN

  ICA,

  ST

  SZEW

  , SU

  CHY

  LAS,

  SW

  ARZ

  DZ, T

  ARN

  OW

  O P

  ODG

  RN

  E I C

  Z. P

  OZN

  ANIA

  Rewolucji cig dalszyPoczenie Playboya i piki nonej to wybuchowa mieszanka mwi Izabella ukomska-Pyalska, prezes Warty Pozna. STR. 3, 15

  Natalia Kukulska w Dopiewie STR. 8

  ukasz Kubot zagra w Poznaniu na Porsche Open STR. 14

  NR 6 / 18 LIPCA 2011 R. / NAKAD: 15 000 EGZ. / NASZGLOSPOZNANSKI.PL

  FOT.

  KS

  WA

  RTA

  FOT.

  AD

  AM

  ME

  RD

  ALA

  FO

  T. M

  ED

  IA A

  PP

 • NR 6 / 18 LIPCA 2011

  2 Z DRUGIEJ STRONY

  FOT.

  UG

  TA

  RN

  OW

  O P

  OD

  G

  RN

  E

  FOT.

  PO

  SIR

  Tydzie pod znakiem tenisowego challengera Wtym tygodniu nasz region y bdzie, przynajmniej jego sportowa cz, tenisowym challengerem, ktry rozpocz si wanie na pik-nych kortach poznaskiej Olimpii. To bdzie turniej wyjtkowy, bo po raz pierwszy wjego historii zjedynk rozstawiony zosta Polak ukasz Kubot. Ae jest on wyciowej formie, to miejmy na-dziej, e kibicowa mu bdziemy do samego nau. Zwyciskiego rzecz jasna! Warto wic wybra si do lasku golciskiego, bo to niebywaa okazja do zobacze-

  nia wgrze najlepszego polskiego tenisisty. Oszczegach imprezy informujemy na stronie 14.

  Powoli na boiska wracaj pikarze. Najpierw pierwszej ligi,

  wktrej bardzo ambitne plany ma poznaska Warta, atydzie pniej ekstraklasy. Zieloni chc wywalczy

  awans do grona najlepszych, aKo-lejorz po nieudanym sezonie bdzie miejmy nadziej gra onajwysze laury. Kibicujmy wszyscy obu zespoom, bo Pozna rzeczywicie sta jak twierdzi prezes Warty Izabella ukomska Pyalska wrozmowie na stronie 3 na dwie dobre druyny. Wic Drodzy Pastwo zrodzianami udawajmy si ina Zielonych, ina Niebiesko-Biaych!

  Pki co lato wpeni. Wszystkim Czytelnikom ycz duo soca iudanych wakacji.

  Sawomir Lechnaredaktor naczelny [email protected].pl

  Po raz pierwszy w historii Polak zagra z jedynk

  Na pocztku lipca w Lusowie odby si turniej rycerski. Oj, dziao siNajazd na Lusowo

  Kalendarium

  23 lipca SOBOTA Po raz dziewity Murowana Golina witowa bdzie imieniny patrona para i w. Jakuba. Wicej ojarmarku czytaj na str. 10. Wycieczka rowerowa po Puszczy Zielonka. Satr imeta 25-kilometrowego rajdu przy pywalni Wodny Raj wSwa-rzdzu (godz. 10-14). Wakacyjne Karaoke impre-za, organizowana przez Orodek Kultury wSwarzdzu, na scenie nad jeziorem, wgodz. 2022. Do pnocy zabawa taneczna.

  26 lipcaWTOREK Spektakl edukacyjny O Kr-lewsko - Cesarskim Trakcie w jednym akcie, godz. 11, Dzie-dziniec Zamkowy w Poznaniu.

  30 lipca SOBOTA Ogodz. 20.30 koncert naowy festiwalu Muzycznego Musica Sacra Musica Profana wsce-nerii drewnianego zabytkowego kocioa wDugiej Golinie. Muzyk lmow uraczy kwartet smyczkowy High Quality Quar-tet, ajazz tradycyjny wpiguce przekae Dixie Company. Kajakowy rajd po Jeziorze Swarzdzkim Zota Rybka. Zbirka ogodz. 10.30 na przystani wodnej. Zgoszenia pod nr tel. 61 65 09 542 lub 61 65 09544.

  31 lipcaNIEDZIELA Wycieczka nordic walking (10,5 km) wok skockich jezior ilasw start imeta Sawa Wlkp/PKP (godz. 16-19)

  7 sierpniaNIEDZIELA Dawnych Wspomnie Czar III edycja imprezy ztego cyklu odbdzie si na scenie nad Jeziorem Swarzdzkim. Po-cztek ogodz. 15. Wtym roku wspomnieniami oczaruj nas gwiazdy polskiej piosenki Kry-styna Giowska oraz Wojciech Gssowski. Wystpi te kabaret Moherowe Berety.

  8 sierpnia PONIEDZIAEK Od 8 do 12 sierpnia wgodz. 1215 w GOK Sok wCzerwo-naku chtni uczniowie starszych klas szk podstawowych, gim-nazjalici oraz zainteresowane osoby dorose, mog stworzy makiet wsi Czerwonak. Zgo-szenia uczestnictwa pod nr 61 652 60 30.

  Wakacje w kajakuSpywy kajakowe w rejon Ostrowa Tumskiego, to inicjatywa Pozna-skich Orodkw Sportu iRekreacji, skierowana dla dzieci i modziey. Ordowniczk spyww jest po-znaska olimpijka Izabela Dylew-ska, ktra zapewnia sprzt oraz fa-chow opiek instruktorw.

  W kady wtorek o godz. 9 od-bywa si bd spotkania na przy-stani Pocztowca przy ul. Przysta (obok Mostu Rocha), skd przybye z opiekunem chtne dzieci i mo-dzie bd wypyway pod fachow opiek wrejon Ostrowa Tumskiego. Pierwszy taki spyw z udziaem 12 osb odby si 5 lipca. Uczestni-cy spywu opynli Wart Ostrw Tumski podziwiajc z lustra wody zabudow Starego Miasta, nastp-nie skierowali si w gr Cybiny zatrzymujc si w przerwie sporto-wo rekreacyjnej wModzieowym Orodku Sportowym, po ktrym

  oprowadzi kierownik orodka Jerzy Kerger gwny inicjator spyww.

  Planowane s dusze trasy, np. Puszczykowo Czerwonak. Osoby, ktre chciayby wzi udzia w wa-kacyjnych spywach mog proszone s o kontakt zbiurem MOS, tel. 61 877 23 29. Udzia w spywach jest bezpatny. Red

  Nasz Gos Poznaski Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawie, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: [email protected] Redaktor naczelny: Sawomir Lechna Wydawca: Lech-Press Reklamy i ogoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 533 999 515, 691 895 296. Biura reklam: Pozna: ul. Skryta 1 61 866-59-16, [email protected]; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, [email protected]; ul. Kopanina 28/32, tel. 61 833 27 50, 601 79 66 91; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawie, tel. 691 895 296; Mosina: ul. Niezomnych 5, 61 819 27 35, 662 020 807 Druk: Presspublica sp. z o.o. Drukarnia Koninko, ul. Drukarska 1, 62-023 Gdki Redakcja nie zwraca tekstw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za tre zamieszczanych ogosze. Aktualnoci z powiatu i ogoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

  Czekamy na Pa-stwa gosy, opinie i propozycje spraw, ktrymi mogliby-my si zaj!

  15 tys.egzemplarzy wynosi

  nakad Naszego Go-su Poznaskiego

  Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklamy lub ogoszenia prosimy o kontakt!

  29 zkosztuje jeden modu reklamowy w Naszym

  Gosie Poznaskim

  Z rodzianami na Zielonych, i na Niebiesko-Biaych!

 • 3NR 6 / 18 LIPCA 2011

  WYWIAD

  Pozna sta na dwa kluby

  Podja si pani niezwykle trud-nego zadania: promocji Warty Pozna. Chce pani, by wmiecie, wktrym wszyscy kochaj Kolejo-rza, zaczto chodzi na Zielonych ito wdodatku caymi rodzinami. Czy to nie szalestwo?

  (miech) Lubi po prostu wy-zwania. Decyzja opomocy Warcie zostaa przemylana. Ciesz si, e mog co zrobi dla innych. Zreszt Family House wspiera rne akcje, take charytatywne, pomagajc zarwno dzieciom, jak iosobom starszym. Od pewnego czasu docieray do mnie suchy ofatalnej sytuacji Warty. Naleao szybko podj decyzj, bo runda wiosenna bya za pasem. Warta bez pomocy nie przetrwaaby do dzisiaj, znik-naby ze sportowej mapy Polski. Co najwaniejsze Warta Pozna wswojej historii bya kochana przez poznaniakw, wystarczy to uczucie rozpali na nowo. Pomoc Warcie jest dla mnie wyzwaniem, tak jak wczeniej byo nim zaoenie rmy budowlano-deweloperskiej. Odniosa ona sukces. Family House dzisiaj jest na trzecim miejscu rozpoznawalnoci wrd wielkopol-skich deweloperw.

  Nie miaa pani obaw zwizanych zkierowaniem klubem?

  Wzarzdzaniu, niewane czy rm dewelopersk, czy klubem pikarskim, wiele rzeczy jest po-dobnych wsensie organizacyjnym, czy marketingowym. Rol prezesa jest organizowanie inadzorowanie pracy podwadnych.

  Czy Pozna sta na dwa silne kluby pikarskie?

  Tak. Marz, by Pozna sta si chlubnym wyjtkiem, gdzie kibice dwch klubw Lecha iWarty wzajemnie bd dopingowali obie druyny. Dlatego bardzo si ciesz, kiedy na meczu Warty widz mod osob na przykad wszaliku Warty, ale wkoszulce Lecha, czy na odwrt. To naprawd powd do radoci, e nie ma animozji, amona si dobrze bawi, e po prostu mog istnie dwa dobre zespoy.

  To prosz zdradzi tajemnic, jak zamierza przekona pani

  kibicw, by przychodzili na mecze Warty?

  Przed rund wiosenn dziaali-my wmyl hasa Zielona rewo-lucja. Wprowadzilimy bezpatne wejcia na mecze i pod wzgldem frekwencji pobilimy kluby zekstra-klasy. Przystpujemy do nowego sezonu, wic mamy nowe haso Zrodzin na Wart. Pojawiy si bilety, ale ich cena jest bardzo atrakcyjna dla rodzin. Ponadto zapewnimy wiele atrakcji dla dzieci, m.in. baloniki, malowanie buziek, czy cukierki. Tworzymy wanie maskotki klubu. Wszystko zmyl odzieciach.

  To jaka frekwencja bdzie zada-walajca?

  Trudno powiedzie, 510 tysi-cy. Ten sezon bdzie wywrcony do gry nogami. Ze wzgldu na Euro 2012 wicej spotka rozegramy jesieni, amniej wiosn. Wdo-datku pierwszych meczw wlipcu isierpniu nie zagramy na stadionie miejskim zpowodu imprezy Red Bull X-Fighters, podobnie jak ostatnich, wmaju, ze wzgldu na mistrzostwa Europy.

  Dziki pani oWarcie jest gono. Przesdziy chyba uroda iprze-szo modelki, sesje zdjciowe pani prezes wpopularnym mie-siczniku dla Panw

  Poczenie Playboya ipiki nonej to wybuchowa mieszanka. To co nastpio po pierwszej konfe-rencji prasowej wWarcie, prze-roso wszelkie moje wyobraenia. Zainteresoway si media, nie tylko zWielkopolski, kraju, ale izagra-niczne, nawet zinnych kontynen-tw. Wszdzie pokazywano okadki magazynw ze mn, przy okazji promowano klub imiasto Pozna.

  Sukces medialny to cz planu: teraz powinien przyj te czas