of 152 /152
EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 1.9 International SP1

News EPLAN 19 SP1 nl NL...EPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE ® en EPLAN Cabinet® zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of News EPLAN 19 SP1 nl NL...EPLAN ®, EPLAN Electric P8 ®, EPLAN Fluid ®, EPLAN PPE ® en EPLAN...

 • EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS)

  voor versie 1.9 International SP1

 • Copyright © 2009 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

  EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische

  fouten of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade

  die direct of indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal.

  Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle

  rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software &

  Service GmbH & Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of

  vermenigvuldigd.

  De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en

  vermenigvuldiging is alleen toegestaan in het kader van dit contract.

  RITTAL® is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG.

  EPLAN®, EPLAN Electric P8

  ®, EPLAN Fluid

  ®, EPLAN PPE

  ® en EPLAN Cabinet

  ® zijn geregistreerde

  handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

  Windows NT®, Windows 2000

  ®, Windows XP

  ®, Windows Vista

  ®, Microsoft Windows

  ®, Microsoft

  ®

  Excel®, Microsoft

  ® Access

  ® en Notepad

  ® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft

  Corporation.

  CLIP PROJECT® en INTERBUS

  ® zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact GmbH &

  Co.

  AutoCAD®, Autodesk Inventor

  ® en Volo™View Express zijn geregistreerde handelsmerken van

  Autodesk, Inc.

  SIMATIC HW Konfig® is een geregistreerd handelsmerk van Siemens AG.

  InstallShield® is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc.

  Adobe® Reader

  ® en Adobe

  ® Acrobat

  ® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.

  Alle andere genoemde productnamen, handelsnamen en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of

  geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren.

  EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright © by Igor Pavlov.

  De broncode van 7-Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van

  7-Zip en meer informatie over deze licentie vindt u op: http://www.7-zip.org

  Opmerking: Voor de gebruikte hardware gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd door de

  fabrikant van het besturingssysteem. Hardwarecombinaties die volgens de fabrikant storingen

  kunnen veroorzaken, kunnen ook het EPLAN-systeem beïnvloeden. Voor een goedlopende

  besturing van EPLAN is een foutloze basisinstallatie van de hardware, het besturingssysteem

  en de drivers (bijvoorbeeld drivers voor de grafische kaarten) noodzakelijk. De algemene voor-

  waarden en gebruiksdoeleinden van de hardwarefabrikanten gelden ook voor de besturing van

  EPLAN.

 • Inhoudsopgave

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 3

  Inhoudsopgave

  Voorwoord............................................................................................................. 9

  Leesaanwijzingen .............................................................................................. 10

  Uitgebreide PDF-export ...................................................................... 12

  Onderdelenboom in het PDF-bestand............................................................... 12

  Sprongfuncties in het PDF-bestand.................................................................. 14

  Instellingen voor de PDF-export........................................................................ 16

  Teksten van de bladwijzers definiëren............................................................... 17

  Instellingen voor de onderdelenpagina's............................................................ 18

  Onderdeel- en artikeleigenschappen definiëren ................................................ 19

  Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal ......................................... 22

  De EPLAN Data Portal-navigator gebruiken..................................................... 25

  De startpagina voor het EPLAN Data Portal definiëren ..................................... 25

  In het EPLAN Data Portal zoeken...................................................................... 25

  De artikelaanvraag in het EPLAN Data Portal ................................................... 27

  E-mailadres bevestigen ..................................................................................... 29

  De artikellijst als tabel weergeven...................................................................... 29

  Artikelen van een lijst aan het winkelwagentje toevoegen ................................. 32

  Instellingen voor het EPLAN Data Portal.......................................................... 32

  Instellingen voor het Data Portal controleren ..................................................... 32

  Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"..................................................................... 34

  Projectvergelijking op gefilterde pagina's ........................................................ 35

  Uitgebreide vergelijkingsinstellingen ............................................................... 36

  Grafische weergave van de resultaten.............................................................. 39

  Nieuw paginafilter voor revisiemarkeringen .................................................... 41

  Nieuwe filtermogelijkheden in de navigators ................................................... 41

  Performance-verbeteringen ............................................................... 43

  Actualiseren van verbindingen........................................................................... 43

  Actualiseren van verwerkingen .......................................................................... 43

  Actualiseren van navigators............................................................................... 43

  Gewijzigde boomweergave in de schakelkastopbouw-navigator ....................... 44

  Verbeteringen in multi-user-gebruik ...................................................................45

 • Inhoudsopgave

  4 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Migratie................................................................................................ 46

  Symboolbibliotheekovername........................................................................... 46

  Herkennen van de oorspronkelijke bibliotheek .................................................. 46

  EPLAN 5- / fluidPLAN-gegevensovername....................................................... 46

  Spaties uit dwarsdoorsnede verwijderen ........................................................... 46

  Aantal doelen bij ongeldige klemmen verwisselen............................................. 48

  Weergave van afbreekpunten bij overgenomen projecten................................. 48

  Overname van kleurinstellingen......................................................................... 48

  Nummering van de legendaposities van montageplaten ................................... 49

  Kabelovername met aderdoorsneden................................................................ 49

  EPLAN 21-gegevensovername .......................................................................... 51

  Nieuwe instellingen voor de gegevensovername............................................... 51

  Overname van titelbladpagina's......................................................................... 52

  Overige vernieuwingen voor de gegevensovername ...................................... 52

  Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform ................... 54

  Nieuwe menuopdracht "Totaal aantal pagina's (betreffende eigenschap)" .. 54

  Pagina-navigator................................................................................................. 55

  Configuratie van de boomweergave .................................................................. 55

  Projecten kopiëren............................................................................................. 56

  Onderdelen.......................................................................................................... 56

  Nieuwe zoekrichting voor de ODC-overname.................................................... 56

  Export en import van gebruikergedefinieerde eigenschapsgroeperingen .......... 57

  Rij- en alinea-afstand voor teksten .................................................................... 59

  Weergave-eigenschap "Onzichtbaar" als vervolgkeuzelijst ............................... 64

  Uitgebreide artikelselectie via slepen & neerzetten vanuit de artikelstamgegevens-navigator .......................................................................... 65

  Projectbeheer...................................................................................................... 66

  Inlezen van klantgegevens ................................................................................ 66

  Backup................................................................................................................. 67

  Convertering van projecten met niet-ASCII-tekens in de stamgegevensnaam..67

  Grafische editor .................................................................................................. 67

  Menuopdracht voor de logische snap ................................................................ 67

  Kasten als polylijnen tekenen ............................................................................ 68

  ODC bij het verplaatsen behouden.................................................................... 68

  Formuliereditor ................................................................................................... 70

  Klemmen- en stekeraansluitlijsten met gedraaide tabelbereiken ....................... 70

 • Inhoudsopgave

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 5

  Macro's ................................................................................................................ 73

  Aantal macrovarianten....................................................................................... 73

  Artikelgegevens aan macro's overdragen.......................................................... 74

  Apparaten ............................................................................................................ 79

  Apparaten meerdere keren na elkaar in het schema plaatsen........................... 79

  Kruisverwijzingen ............................................................................................... 80

  Uitgebreide kruisverwijzingsweergave bij verwerkingspagina's ......................... 80

  Alleen doelen bij afbreekpunten weergeven ...................................................... 82

  Kruisverwijzingen naar mogelijke hoofdfuncties ................................................ 83

  Verbindingen....................................................................................................... 83

  Verbindingen corrigeren..................................................................................... 83

  Potentiaaltypen markeren .................................................................................. 84

  Bron en doeltoekenning van verbindingen......................................................... 86

  Verwerkingen ...................................................................................................... 87

  Startpagina van verwerkingen direct op een subpagina beginnen..................... 87

  Uitgebreide paginasortering voor verwerkingen................................................. 88

  Verwerkingssjablonen via projecteigenschappen activeren............................... 90

  Doorlopende nummers in verwerkingen ............................................................ 93

  Uitvoer van fabrikanten- / leverancierslijsten ..................................................... 93

  Artikelbeheer....................................................................................................... 94

  Aanvullende selectiemogelijkheid uit de artikelstamgegevens........................... 94

  Gewijzigd gedrag bij het importeren van records............................................... 96

  Meldingenbeheer ................................................................................................ 96

  Nieuwe meldingsklasse "Projectinstellingen" voor controleprocedures ............. 96

  Vernieuwingen in de aanvullende module "Multi Language Translation"..... 97

  Teksten van de vertaling uitsluiten..................................................................... 97

  Import van teksten met meerdere betekenissen ................................................ 98

  Cijfers als tekst behandelen............................................................................... 99

  Aanvullende woordscheidingstekens voor de vertaling per woord................... 100

  Vernieuwingen in de aanvullende module "Mounting Panel"....................... 101

  Montageplaten als apparaten invoegen........................................................... 101

  Montageplaten als hoofd- en nevenfuncties .................................................... 101

  Uitbreiding van de eigenschappendialoogvensters.......................................... 102

  Instellingen........................................................................................................ 103

  Aanpassen van de lijndikte bij het invoegen van macro's ................................ 103

  Geoptimaliseerde instelmogelijkheden voor terminalserver-gebruik................ 104

  Eigenschappen ................................................................................................. 104

  Nieuwe projecteigenschap "Projectsjabloon"................................................... 104

  Uitbreiding van het formaat van blokeigenschappen ....................................... 105

 • Inhoudsopgave

  6 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Nieuwe licentiemogelijkheden voor het EPLAN-platform ............................. 105

  Nieuwe zoekmogelijkheden in het Help-systeem .......................................... 106

  Speciale onderwerpen EPLAN Electric P8...................................... 107

  Vernieuwingen in de aanvullende module "PLC & Bus Extension"............. 107

  Busconfiguratie ................................................................................................ 107

  Nieuwe eigenschap voor PLC-aansluitingen ................................................... 108

  Uitgebreide overname van pad-functieteksten voor PLC-aansluitingen .......... 108

  Kabel .................................................................................................................. 109

  Standaard kabel voor het tekenen van kabeldefinitielijnen .............................. 109

  Layerbeheer ...................................................................................................... 110

  Nieuwe layers voor de onderdeelcodes van kabels en klemmen .................... 110

  Speciale onderwerpen EPLAN Fluid ............................................... 112

  Modulen voor de Fluid-techniek maken.......................................................... 112

  Koppeling met de nieuwe Festo-productcatalogus....................................... 112

  Speciale onderwerpen EPLAN PPE................................................. 113

  Toewijzen van functies voor alle niveaus van de functieomgeving............. 113

  Nieuwe PLT-systemen direct in de grafische editor maken.......................... 113

  Functies via slepen & neerzetten vanuit de artikelstamgegevens- navigator toewijzen........................................................................................... 114

  Gelijktijdige weergave van de omschrijving en de ICS-code in de functieomgeving ............................................................................................... 115

  Nieuwe kenletters voor de kostenschatting ................................................... 116

  Overname van vrije eigenschappen in de specificaties................................ 117

  Vernieuwingen in de aanvullende module "API Extension" .......... 118

  Nieuw hoofdmenu toevoegen.......................................................................... 118

  Ingesloten verwerkingen genereren................................................................ 118

  Plotkaderafmetingen opvragen ....................................................................... 119

  Overige vernieuwingen en informatie ............................................. 120

  Vernieuwingen bij de stamgegevens .............................................................. 120

  Stamgegevens: Symbolen ............................................................................... 120

  Stamgegevens: Formulieren en plotkaders ..................................................... 139

  Stamgegevens: Functiedefinitiebibliotheek...................................................... 141

  Stamgegevens: Artikel ..................................................................................... 141

  Stamgegevens: Schema's ............................................................................... 141

  Stamgegevens: Macro's .................................................................................. 143

 • Inhoudsopgave

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 7

  Klantenaanvragen en meldingen..................................................................... 143

  Activeringscode................................................................................................ 146

  Installatie ........................................................................................................... 146

  Vrijgegeven client-besturingssystemen ......................................................... 148

  Windows XP Professional SP2 en SP3 ........................................................... 148

  Windows Vista en Windows Vista SP1 ............................................................ 148

  Vrijgegeven server-besturingssystemen........................................................ 149

  Windows 2003 Server SP2 .............................................................................. 149

  Windows 2003 Server R2 ................................................................................149

  Vrijgegeven databanksystemen voor het artikelbeheer en de artikelselectie .................................................................................................... 149

  Vrijgegeven Microsoft Office Excel-versies ................................................... 150

  Vrijgegeven internetbrowser voor het EPLAN Data Portal ........................... 150

  Afgekondigde besturingssystemen ................................................................ 150

  Windows 2000 Professional.............................................................................150

  Afkondiging van Windows 2000 Server ........................................................... 150

  Hardwarevereisten voor het computerplatform ............................................. 151

  Hardwarevereisten voor het netwerk .............................................................. 152

 • Inhoudsopgave

  8 EPLAN NEWS 1.9 SP1

 • Voorwoord

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 9

  Voorwoord

  Geachte EPLAN-gebruiker,

  Meer dan ooit vraagt de machine- en installatiebouw om snelle en kwali-tatief hoogwaardige engineeringsprocessen. Daarbij staat efficiëntie op de voorgrond. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, hebt u software nodig die u bij de realisatie van dergelijke projecten optimaal onder-steunt.

  De nieuwe versie van het EPLAN-platform is er volledig op gericht om uw ontwerp- en engineeringsprocessen nog effectiever vorm te geven. Snel en eenvoudig gegevens uit de voorplanningsfase overnemen, binnen de kortste tijd hoogwaardige machine- en installatiedocumentatie samenstellen en gemakkelijk projectgegevens overdragen aan volgende projectfasen – dit alles wordt door EPLAN volledig ondersteund.

  Tal van innovaties voor de schemavervaardiging en het genereren van verwerkingen en documentatie, vele nieuwe mogelijkheden voor het maken van stamgegevens, uitgebreide PDF-export en aanzienlijke verbetering van de performance zijn slechts enkele van de vele highlights in deze nieuwe Service Pack.

  In deze EPLAN News leest u alles over de vernieuwingen van het EPLAN-platform – zowel voor EPLAN Electric P8 als voor EPLAN Fluid en EPLAN PPE. Het eerste hoofdstuk beschrijft de vernieuwingen die voor alle platformproducten gelden – in de overige hoofdstukken komen de productspecifieke vernieuwingen aan bod.

  Wij wensen u veel plezier met de nieuwe Service Pack 1 en veel succes met uw projecten.

  Het team van EPLAN Software & Service

 • Voorwoord

  10 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Leesaanwijzingen

  Belangrijke informatie:

  Lees voordat u deze versie gaat installeren eerst de informatie over installatie, vrijgave en hardwarevereisten op pagina 146.

  Voordat u begint te lezen, wijzen wij u op de volgende symbolen en schrijfwijzen die in dit document worden gehanteerd:

  Let op:

  Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool zijn waarschu-wingen. Lees voordat u verder gaat deze waarschuwingen altijd goed door!

  Opmerking:

  Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool bevatten aanvullende opmerkingen.

  Voorbeeld:

  Voorbeelden worden voorafgegaan door dit symbool.

  Tip:

  Na dit symbool volgen nuttige tips, die het werken met het programma vereenvoudigen.

  • Elementen van de gebruikersinterface worden vet (en blauw)

  aangegeven en kunnen zo direct in de tekst worden herkend.

  • Cursieve teksten geven aan wat belangrijk is en waar u beslist op moet letten.

  • Codevoorbeelden, directorynamen, directe invoer etc. worden weer-gegeven in niet-proportioneel lettertype.

  • Functietoetsen, toetsen van het toetsenbord en knoppen in het pro-gramma worden tussen rechte haken weergegeven (bijvoorbeeld [F1] voor de functietoets "F1").

 • Voorwoord

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 11

  • Om de overzichtelijkheid tijdens het lezen te verbeteren, wordt in dit document gebruik gemaakt van een zogeheten "menupad" (bijvoor-beeld Help > Inhoud). De menu's en opties die in het menupad worden genoemd, moeten in de aangegeven volgorde worden gekozen om een bepaalde programmafunctie te kunnen bereiken. Via het hier genoemde menupad opent u bijvoorbeeld het Help-systeem van EPLAN.

  • Bij instellingen of velden (zoals selectievakjes) die alleen kunnen worden in- of uitgeschakeld, worden in dit document vaak de termen

  "inschakelen" (de instelling is dan actief ) en "uitschakelen" (de

  instelling is dan niet actief ) gebruikt.

 • Uitgebreide PDF-export

  12 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Uitgebreide PDF-export

  In deze nieuwe versie zijn de PDF-exportmogelijkheden uitgebreid. Bij het maken van een PDF-bestand kunt u nu ook pagina's met onderdeel-gegevens (eigenschappen, artikelgegevens etc.) daarin opnemen. Daarbij kunt u aangeven welke eigenschappen naar het PDF-bestand moeten worden uitgevoerd en kunt u de namen van deze eigenschappen beïnvloeden. Ook de teksten die in het PDF-bestand als bladwijzers worden weergegeven, kunnen door u in het programma worden bewerkt. De teksten die voor de PDF-bestanden in EPLAN zijn opgeslagen, zijn meertalig en kunnen in verschillende talen worden uitgevoerd. Boven-dien zijn de sprongmogelijkheden in het PDF-bestand verbeterd.

  Voordeel: Dankzij de aanvullende onderdeelgegevens in het PDF-bestand en de mogelijkheid om in Adobe Reader naar deze gegevens te springen, kan de EPLAN-documentatie effectiever worden ingezet in de productie en montage en op het gebied van onderhoud. Alle bij het project betrokken partijen hebben altijd direct toegang tot belangrijke onder-deelgegevens, zonder dat aanvullende informatie in het schema moet worden weergegeven. Zo kan alle belangrijke informatie uit de engineeringsfase direct in de daaropvol-gende projectfasen worden ingezet.

  Onderdelenboom in het PDF-bestand

  In plaats van de bladwijzers "Componentenboom" en "Componentenlijst" wordt nu alleen nog een onderdelenboom in het PDF-bestand weergege-ven. De opbouw van deze boom is hetzelfde als de boomstructuur in de onderdelen-navigator. Op het onderste niveau bevinden zich de functies van het onderdeel. Door op een functie te klikken, wordt rechts in het PDF-bestand de plaatsing van de functie in het schema weergegeven.

  Tussen de functies en de weergegeven ODC is de boomstructuur uit-gebreid met de weergavetypen (meerlijnig, overzicht etc.). Als u een PDF-bestand met onderdeelpagina's hebt gemaakt (afhankelijk van de instelling Onderdelenpagina's genereren), kunt u met één klik op de weergegeven ODC of op een weergavetype naar de bijbehorende gegevens van het onderdeel springen.

 • Uitgebreide PDF-export

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 13

  De informatie over een onderdeel wordt in het PDF-bestand onder een koptekst – de volledige ODC van het betreffende onderdeel – in de drie bereiken Eigenschappen, Artikeleigenschappen en Verwijzingen weergegeven.

  Voorbeeld:

  In het voorbeeld ziet u een PDF-bestand van het voorbeeldproject "EPLAN-DEMO" waarin onderdeelpagina's zijn gegenereerd. Als u in het venster met bladwijzers bijvoorbeeld op "-K1" of op het weergave-type "Meerlijnig" klikt, worden rechts de gegevens van het onderdeel "=EB3+ET2-K1" weergegeven.

  Als u in het venster met bladwijzers op de functie "A1;A2 =EB3+ET2/3.2" klikt, wordt rechts het schemasymbool voor de spoel "-K1" in het schema weergegeven.

 • Uitgebreide PDF-export

  14 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Sprongfuncties in het PDF-bestand

  In een geëxporteerd PDF-bestand zijn de volgende sprongfuncties beschikbaar:

  • Van verwerkingen naar het schema springen

  • Tussen de onderdelenpagina's en de projectpagina's in het PDF-bestand springen

  • Sprongketen bij "driedelige" sprongen.

  Van verwerkingen naar het schema springen

  U kunt in het eerder genoemde voorbeeld van de artikellijst in het PDF-bestand naar de hoofdfunctie in het schema springen. Klik daartoe in het midden op de onderdeelcode "=EB3+ET2-K1" in de artikellijst.

  Tussen de onderdelenpagina's en de projectpagina's in het PDF-bestand springen

  Als u een PDF-bestand met onderdelenpagina's hebt gemaakt, kunt u de volgende sprongen uitvoeren:

  • Als u in de gegenereerde onderdelenpagina's van het PDF-bestand op de volledige ODC in de koptekst klikt, springt u in het schema naar het bijbehorende schemasymbool van de hoofdfunctie.

  • Als u op een schemapagina in het PDF-bestand in het midden op het schemasymbool van de hoofdfunctie klikt, springt u naar de betreffende onderdelenpagina met de onderdeelgegevens.

  • Ook bij plaatsingen en verwerkingen van een onderdeel die op de onderdelenpagina's in het bereik Verwijzingen worden weergegeven, zijn sprongfuncties beschikbaar. Als u op "=EB3+ET2-K1:1;2" klikt, springt u in het eerder genoemde voorbeeld van de onderdelenpagina naar de nevenfunctie – het vermogen-maakcontact – op de schema-pagina.

  Sprongketen bij "driedelige" sprongen

  Standaard ontstaan bij de PDF-export in het PDF-bestand "driedelige" sprongen naar alle schemasymbolen. Als u bij een hoofdfunctie op het middelste bereik klikt, springt u – zoals gezegd – naar de onderdelen-pagina. Als u bij een kruisverwezen nevenfunctie in het midden op het schemasymbool klikt, springt u naar de hoofdfunctie.

 • Uitgebreide PDF-export

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 15

  Opmerking:

  Houd er rekening mee dat het sprongbereik in het PDF-bestand anders is dan het sprongbereik in PDF-bestanden die met eerdere versies zijn gemaakt. Het sprongbereik is groter geworden en omvat nu ook de geplaatste eigenschapsteksten.

  Voorbeeld:

  De volgende afbeelding toont een "driedelige" sprong bij een smelt-zekering "-F1".

  Tip:

  Om het sprongbereik bij een schemasymbool in het PDF-bestand te kunnen vaststellen, klikt u met de linkermuisknop op het schemasymbool en houdt u de muisknop ingedrukt. Het betreffende sprongbereik wordt in het PDF-bestand tijdelijk als gemarkeerd vlak aangegeven. Als u de sprong niet wilt uitvoeren, verplaatst u de muisaanwijzer.

  Door op het linker of rechter bereik van een schemasymbool te klikken, kunt u vooruit of achteruit in een sprongketen springen. Alle weergave-typen, plaatsingen en verwerkingen van een onderdeel zijn in de sprong-keten geïntegreerd. De volgorde in de sprongketen kunt u aan de hand van de volgorde van de plaatsingen in het bereik Verwijzingen aflezen.

 • Uitgebreide PDF-export

  16 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Voorbeeld:

  De sprongketen voor het onderdeel "=EB3+ET2-K1" in het eerder genoemde voorbeeld ziet er als volgt uit:

  • Als u in de schemapagina "=EB3+ET2/3" van het PDF-bestand op het rechter bereik van de spoel "-K1" klikt, springt u naar de nevenfunctie – het vermogen-maakcontact.

  • Als u op het rechter bereik van het schemasymbool klikt, springt u naar de ODC die in de artikellijst wordt weergegeven.

  • Als u hier op het rechter bereik klikt, springt u naar de ODC die in de onderdelenlijst wordt weergegeven.

  • En als u op het rechter bereik van deze onderdeelcode klikt, is de cirkel rond en springt u aan het begin van de keten naar de hoofd-functie terug.

  Instellingen voor de PDF-export

  Vanwege de vele vernieuwingen zijn de bedrijfspecifieke instellingen voor de PDF-export enorm uitgebreid. In plaats van één instellingen-dialoogvenster zijn nu onder Opties > Instellingen > Bedrijf > Interfaces > PDF-export de volgende vier tabbladen beschikbaar:

  • Tabblad Algemeen

  • Tabblad OD-pagina's

  • Tabblad OD-eigenschappen

  • Tabblad Artikeleigenschappen.

 • Uitgebreide PDF-export

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 17

  Deze tabbladen worden hierna besproken.

  Teksten van de bladwijzers definiëren

  Op het tabblad Algemeen bevindt zich naast de bestaande instellingen voor de PDF-export nu ook de nieuwe tabel Teksten in het PDF-bestand.

  In deze tabel worden de eigenschappen weergegeven die in het PDF-bestand als bladwijzer en als andere vaste termen (bijvoorbeeld namen van paginatypen, namen van de uitgevoerde bereiken) voorkomen. De voorgedefinieerde namen van deze eigenschappen kunnen in de kolom Naam worden bewerkt.

  Bij de PDF-export worden de teksten dan in de ingestelde PDF-uitvoer-taal uitgevoerd. Als de teksten niet in deze taal worden gevonden, worden ze uitgevoerd in de taal die als eerste beschikbaar is.

 • Uitgebreide PDF-export

  18 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Instellingen voor de onderdelenpagina's

  Op het tabblad OD-pagina's bepaalt u of in het PDF-bestand pagina's met onderdeelgegevens worden uitgevoerd. U kunt voor deze "onder-delenpagina's" aangeven in welke "bereiken" de gegevens voor een onderdeel worden onderverdeeld.

  Het dialoogvenster bevat de volgende opties:

  Onderdelenpagina's genereren:

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden voor onderdelen PDF-pagina's met onderdeelgegevens gegenereerd. Dit is de standaard-instelling. Bij elk onderdeel wordt in het PDF-bestand onder de koptekst – de volledige ODC van het betreffende onderdeel – informatie uit het eigenschappendialoogvenster en informatie over de verwijzingen (weergavetypen, verwerkingen) weergegeven.

 • Uitgebreide PDF-export

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 19

  Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden de onderdelen in de onderdelenboom van het uitgevoerde PDF-bestand weergegeven, maar worden er geen pagina's met onderdeelgegevens gegenereerd.

  Filter:

  In dit veld worden de bestaande filterschema's in een vervolgkeuzelijst weergegeven. Met [...] opent u het dialoogvenster Filter.

  Hier kunt u aanvullende filtercriteria voor onderdelenpagina's instellen en als schema opslaan. Zo kunt u de PDF-export bijvoorbeeld tot bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld kabels) beperken of de PDF-export reduceren door onderdelen van de export uit te sluiten.

  Bereiken:

  De informatie die voor een onderdeel wordt uitgevoerd, wordt standaard onderverdeeld in de drie bereiken OD-eigenschappen, Artikeleigen-schappen en Verwijzingen.

  Als een bepaald bereik niet in het PDF-bestand moet worden weerge-geven, schakelt u het betreffende selectievakje in de tabel Bereiken uit.

  Via (Naar boven verplaatsen ) / (Naar onder verplaatsen) kunt u de volgorde van de bereiken in het PDF-bestand wijzigen.

  Verwijzingen naar functieweergaven uitvoeren / Verwijzingen naar verwerkingen uitvoeren:

  Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden voor een onderdeel in het bereik Verwijzingen geen verwijzingen naar de weergavetypen van de functies en / of geen verwijzingen naar de verwerkingspagina’s weerge-geven.

  Onderdeel- en artikeleigenschappen definiëren

  Op de tabbladen OD-eigenschappen en Artikeleigenschappen defini-eert u welke eigenschappen in welke volgorde op de PDF-pagina's met de onderdeelgegevens worden uitgevoerd.

  De onderdeeleigenschappen worden in het PDF-bestand in het bereik Eigenschappen weergegeven en de artikeleigenschappen in het bereik Artikeleigenschappen. Eigenschappen die in het eigenschappen-dialoogvenster "leeg" zijn, de waarde "0" hebben of die voor een onder-deel helemaal niet bestaan (bijvoorbeeld de eigenschap Kabeltype bij een smeltzekering), worden in het PDF-bestand niet weergegeven.

 • Uitgebreide PDF-export

  20 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Elk tabblad bevat een tabel met de volgende kolommen:

  Eigenschap:

  Hier worden de eigenschappen weergegeven die voor het PDF-bestand standaard worden uitgevoerd.

  Naam:

  Hier worden de voorgedefinieerde namen van deze eigenschappen weergegeven. Ook deze meertalige teksten kunnen worden bewerkt.

  Via (Nieuw) opent u een selectiedialoogvenster waarin u de overige eigenschappen voor de PDF-export kunt selecteren. In de vervolgdia-loogvensters worden dezelfde elementen aangeboden als die voor de uitvoer van de onderdelen- of artikellijst beschikbaar zijn.

 • Uitgebreide PDF-export

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 21

  Daarnaast zijn op het tabblad Artikeleigenschappen de instellingen Bouwgroep ontbinden en Tot niveau beschikbaar.

  Bouwgroep ontbinden:

  Schakel dit selectievakje in als bouwgroepen bij de PDF-export moeten worden ontbonden in hun individuele componenten (artikelen).

  Tot niveau:

  Geef in dit veld aan tot welk hiërarchieniveau bouwgroepen moeten worden ontbonden.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  22 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  Tegelijk met de nieuwe versie van het EPLAN-platform, is ook een nieuwe versie van het EPLAN Data Portal beschikbaar. De functionaliteit hiervan is verder uitgebreid. Bij de ontwikkeling van deze EPLAN Data Portal-versie heeft de werkwijze van EPLAN-gebruikers steeds op de voorgrond gestaan. De vernieuwingen hebben vooral betrekking op het individuele gebruik van het EPLAN Data Portal en de aanpassing hiervan aan uw workflow.

  Vanaf ons internetportaal voor apparaatgegevens – het EPLAN Data Portal – kunt u geclassificeerde stamgegevens van bekende fabrikanten downloaden. Naast alfanumerieke artikelgegevens bevatten deze stam-gegevens o.a. schemamacro's, meertalige artikelinformatie, voorbeeld-afbeeldingen, documenten etc. Wanneer u gegevens downloadt, worden deze direct in het EPLAN-platform geïntegreerd.

  Voordeel: Met het EPLAN Data Portal wordt de artikelselectie voor de engineer enorm vereenvoudigd. Zonder eerst lang in fabrikantencatalogi te moeten zoeken, kan tijdens de engi-neering direct gebruik worden gemaakt van geclassificeerde en op toepasbaarheid in EPLAN geteste stamgegevens waardoor de engineeringstijd aanzienlijk wordt gereduceerd. Hoogwaardige stamgegevens vereenvoudigen de uniforme toepassing in EPLAN en verhogen de kwaliteit van de pro-jectdocumentatie – van schema's en gedetailleerde verwer-kingen tot aan de integratie van fabrikantendocumentatie (databladen, bedieningshandleidingen).

  Om het EPLAN Portal effectief te kunnen gebruiken, hebt u de aanvul-lende module "EPLAN Data Portal" nodig en een geldige software-service-overeenkomst voor uw EPLAN-licentie. De aanvullende module kan door de volgende programmavarianten van het EPLAN-platform worden gebruikt:

  • EPLAN Education for Classrooms (versie 1.9 SP1)

  • EPLAN Electric P8 (versie 1.9 SP1)

  • EPLAN Fluid (versie 1.9 SP1)

  • EPLAN PPE (versie 1.9 SP1).

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 23

  Opmerkingen:

  • Om van het EPLAN Data Portal gebruik te kunnen maken, hebt u een internetverbinding nodig en mag de toegang niet door een firewall of andere beveiligingsprogramma's worden geblokkeerd! Als u proble-men ondervindt, controleer dan eerst de firewall, de virusscanner of de proxy-instellingen.

  • Het EPLAN Data Portal is vrijgegeven voor Microsoft Internet Explorer 7.

  Na de installatie via de bekende EPLAN-installatiewizard wordt de aanvullende module als een "normaal" navigatorvenster in de gebruikersinterface van het EPLAN-platform geïntegreerd.

  Een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen van het EPLAN Data Portal:

  • Toegang tot het Data Portal voor alle klanten Het EPLAN Data Portal is toegankelijk voor alle EPLAN-klanten die zich bij het Data Portal als gebruiker hebben aangemeld. Het downloaden van gegevens is echter alleen mogelijk voor EPLAN-klanten met een geldige software-service-overeenkomst.

  • In alle EPLAN-talen beschikbaar De gebruikersinterface van het EPLAN Data Portal is nu in alle EPLAN-talen beschikbaar.

  • Configureerbare startpagina In het EPLAN Data Portal kan een bepaalde pagina van het Portal als individuele startpagina worden ingesteld (zie paragraaf "De startpagina voor het EPLAN Data Portal definiëren" op pagina 25).

  • Uitgebreide zoekfuncties De werkbalk van het Data Portal beschikt nu over een invoerveld voor de snelzoekfunctie. Bovendien is het dialoogvenster Zoeken met meerdere invoervelden uitgebreid. De resultaten van een zoekactie worden in de lijst door een markering aangegeven. Zie paragraaf "In het EPLAN Data Portal zoeken" op pagina 25.

  • Nieuw dialoogvenster voor de artikelaanvraag Voor het aanvragen van artikelen is nu een nieuw dialoogvenster beschikbaar dat in de gebruikersinterface van het EPLAN Data Portal is geïntegreerd (zie paragraaf "De artikelaanvraag in het EPLAN Data Portal" op pagina 27).

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  24 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  • Bevestiging van het e-mailadres Ter bevestiging van uw e-mailadres bevindt zich onder de werkbalk de nieuwe knop E-mail aanvragen. Wij raden u aan om uw e-mail-adres te bevestigen (zie paragraaf "E-mailadres bevestigen" op pagina 29).

  • Tabelweergave van de artikellijst Voor de lijst met artikelen is er nu – naast de bekende "visitekaartje-weergave" – de mogelijkheid om artikelen in tabelvorm ("tabelweer-gave") weer te geven (zie paragraaf "De artikellijst als tabel weergeven" op pagina 29).

  • Maximaal 1000 artikelen in het winkelwagentje U kunt nu maximaal 1000 artikelen tegelijk aan het winkelwagentje toevoegen (zie paragraaf "Artikelen in een lijst aan het winkelwagentje toevoegen" op pagina 32).

  • Controle van de instellingen voor het EPLAN Data Portal De instellingen voor het EPLAN Data Portal kunnen op het tabblad Info met behulp van een nieuwe functie worden gecontroleerd (zie paragraaf "Instellingen voor het Data Portal controleren" op pagina 32).

  • Nieuwe en gewijzigde pictogrammen De producten (producthoofdgroep, productgroep, productsubgroep) worden in de catalogus en in de lijst nu door dezelfde pictogrammen aangegeven als die in het EPLAN-artikelbeheer (bijvoorbeeld het

  pictogram voor generatoren, stroomvoorzieningen). De knop waarmee u naar de vorige pagina kunt springen, ziet er nu

  als volgt uit: . En om in de artikellijst te bladeren, worden de volgende knoppen gebruikt:

  – (Naar het begin gaan)

  – ("X" artikelen terug)

  – ("X" artikelen verder)

  – (Naar het einde gaan)

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 25

  De EPLAN Data Portal-navigator gebruiken

  De startpagina voor het EPLAN Data Portal definiëren

  Klik in de werkbalk op de nieuwe knop (of op het productlogo "EPLAN Data Portal" in de titelbalk) om naar de startpagina van het Data Portal te springen.

  De startpagina kunt u in het dialoogvenster Instellingen in het groeps-veld Gebruikersinterface via de nieuwe vervolgkeuzelijst Startpagina individueel definiëren. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties:

  • Overzicht

  • Fabrikant

  • Catalogus

  • Zoeken

  • Lijst.

  Opmerking:

  Als u naar de startpagina van het EPLAN Data Portal springt, worden alle ingestelde filters verwijderd.

  In het EPLAN Data Portal zoeken

  Snelzoeken

  Om snel naar een apparaat te zoeken, geeft u in het invoerveld van de werkbalk een passende zoektekst op. Druk vervolgens op [Enter] of klik

  op .

  De velden "Artikelnummer", "Typenummer", "Bestelnummer" en "Om-schrijving" worden op deze zoektekst doorzocht. Als er in de artikellijst passende artikelen worden gevonden, springt het EPLAN Data Portal automatisch naar de lijst met artikelen. De gevonden teksten worden door een markering aangegeven. Als er geen passende artikelen worden gevonden, verschijnt er een melding en wordt het dialoogvenster Zoeken geopend. Hierin kunt u uw zoekcriteria nauwkeuriger definiëren.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  26 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  De ingevoerde zoektekst mag ook slechts een deel van het te zoeken begrip zijn. Als u bijvoorbeeld op de tekst "BUS" filtert, worden ook arti-kelen weergegeven waarin de tekst "PROFIBUS" voorkomt. Hierdoor komt de zoeklogica bij het invoeren van een tekst overeen met de algemene syntax zoals u die van zoekmachines op het internet kent ("+" voor een EN-bewerking, spatie voor een OF-bewerking, termen tussen aanhalingstekens "" voor het zoeken naar precies dezelfde tekenreeks).

  Uitgebreid zoeken

  Als u in de werkbalk van het EPLAN Data Portal op klikt, wordt de uitgebreide zoekfunctie geopend. In dit dialoogvenster is het veld Zoekterm vervangen door de velden Artikelnummer, Typenummer Bestelnummer en Omschrijving.

  Zodra u in een van deze velden een invoer typt en op [Enter] drukt, wordt de zoekactie gestart. U kunt ook onder in het dialoogvenster op [Zoeken] klikken. Als resultaat van de zoekactie wordt de gefilterde artikellijst weergegeven. Daarbij dienen de opgegeven zoekcriteria als filtercriteria voor de lijst.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 27

  Als u in meerdere zoekvelden invoeren typt, worden deze zoekcriteria bij de zoekactie als EN-bewerking gekoppeld.

  Voorbeeld:

  U hebt als zoekterm voor het Typenummer "1734-ACNR" en voor de Omschrijving "Module" (=moduul) ingevoerd. Er wordt gezocht naar artikelen waarvan het typenummer de tekenreeks "1734-ACNR" bevat en waarbij in de omschrijving de term "Module" voorkomt.

  Als er in een van de zoekvelden Artikelnummer, Typenummer, Bestel-nummer en Omschrijving meerdere waarden – gescheiden door een spatie – worden ingevoerd, wordt dit als OF-bewerking verwerkt.

  Voorbeeld:

  U hebt als zoekterm voor de Omschrijving "Adapter Module" ingevoerd. Er wordt gezocht naar artikelen waarvan de omschrijving ofwel de term "Adapter", ofwel de term "Module" ofwel beide termen bevat.

  Bij het invoeren van een zoekterm hoeft u niet te letten op hoofdletters of kleine letters. Bij het invoeren van de tekst geldt dezelfde syntax als die bij de eerder genoemde snelzoekfunctie ("+" voor een EN-bewerking, termen tussen aanhalingstekens "" voor het zoeken naar precies dezelf-de tekenreeks etc.).

  De artikelaanvraag in het EPLAN Data Portal

  Als u een artikel in het EPLAN Data Portal mist, kunt u dit via de zoge-heten artikelaanvraag aan ons meedelen. Klik daartoe bijvoorbeeld op de knop Artikelaanvraag, die zich onder de werkbalk van het Data Portal bevindt.

  In het dialoogvenster Artikelaanvraag kunt u ons uw wensen meedelen. Om een artikel aan te vragen, moet u akkoord gaan met de privacy voorwaarden door het selectievakje Ik heb de privacy voorwaarden gelezen en geaccepteerd in te schakelen en vervolgens een Fabrikant aangeven.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  28 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Daarnaast moet u in een van de volgende velden minimaal een waarde invoeren:

  • Artikelnummer

  • Typenummer

  • Bestelnummer

  • Opmerking.

  Als u de waarden hebt ingevoerd, klikt u op [Verzenden]. Wij verwerken uw verzoek, bevestigen de artikelaanvraag via e-mail en sturen de aan-vraag naar de betreffende fabrikant door.

  Opmerking:

  Om de artikelaanvraag snel te kunnen verwerken, raden wij u aan om uw contactinformatie in het EPLAN Data Portal volledig in te vullen. Klik

  daartoe in de werkbalk op en voer in het dialoogvenster Gebruikers-profiel bewerken uw gegevens in de nieuwe velden Bedrijf, Afdeling en Telefoonnummer in. EPLAN kan echter niet garanderen dat de fabrikant aan uw aanvraag kan voldoen. Ook kan EPLAN niet aangeven op welke termijn deze aanvraag wordt gerealiseerd.

  Overige mogelijkheden van de artikelaanvraag

  U kunt artikelen ook op de volgende manieren aanvragen:

  • U kunt de artikelaanvraag direct vanuit de zoekfunctie openen. Als een zoekactie via het dialoogvenster Zoeken geen resultaat oplevert, verschijnt er een melding en kunt u direct een artikelaan-vraag indienen. De ingestelde zoekcriteria worden in dat geval direct in de artikelaanvraag overgenomen.

  • U kunt de artikelaanvraag direct vanuit de detailweergave van een artikel openen. Klik daartoe in de detailweergave op de knop Uw reactie bij dit artikel. (Deze bevindt zich direct onder de gegevens van een artikel.) De gegevens van het betreffende artikel worden direct in de artikel-aanvraag overgenomen. Een dergelijke reactie is bijvoorbeeld zinvol als u concrete op- of aanmerkingen over een artikel hebt.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 29

  E-mailadres bevestigen

  Via de nieuwe knop E-mail aanvragen, die zich onder de werkbalk van het EPLAN Data Portal bevindt, kunt u nu uw e-mailadres bevestigen.

  Opmerking:

  Om typefouten te vermijden of misbruik van uw e-mailadres uit te sluiten, dient u uw e-mailadres te bevestigen.

  Als u op deze knop hebt geklikt, wordt een e-mail (met het in het dialoog-venster Gebruikersprofiel bewerken opgegeven e-mailadres) naar EPLAN verzonden. Kort daarop ontvangt u een e-mail van het EPLAN Data Portal. Om uw e-mailadres te bevestigen, klikt u op de link in de e-mail.

  Opmerking:

  Als u geen e-mail van het EPLAN Data Portal hebt ontvangen, controleer dan het e-mailadres dat in uw bevestiging worden aangegeven en de inhoud van de map waarin uw e-mailprogramma de aangetroffen SPAM en ongewenste e-mail verplaatst.

  Als u het e-mailadres in het gebruikersprofiel wijzigt, wordt de bevesti-gingsmelding met de knop E-mail aanvragen opnieuw in het EPLAN Data Portal weergegeven.

  De artikellijst als tabel weergeven

  Om de lijst als tabel weer te geven – de zogeheten tabelweergave – klikt

  u in de werkbalk van de lijst op . Vervolgens wordt de tabelweergave

  ingeschakeld. Door op te klikken, keert u weer terug naar de visitekaartje-weergave.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  30 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Voorbeeld:

  De tabelweergave van de lijst in het EPLAN Data Portal zou er bijvoor-beeld als volgt uit kunnen zien:

  De tabelweergave kan maximaal vijf kolommen bevatten met de kop-teksten Artikelnummer, Typenummer, Bestelnummer, Omschrijving en Fabrikant. Door op een kolomkoptekst te klikken (met uitzondering van de kolom Omschrijving) wordt de tabel op deze koptekst oplopend

  of aflopend gesorteerd. Via de knop kunt u in een rij van de tabel gebruik maken van functies als Macro invoegen, Artikelen importeren etc. Door op een tabelcel te klikken, wordt de detailweergave van het betreffende artikel geopend.

  Instellingen voor tabelweergave

  Welke van de bovengenoemde kolommen in de tabel moeten worden weergegeven, is afhankelijk van uw engineeringstaken. Deze instelling vindt plaats in het dialoogvenster Instellingen in het nieuwe groepsveld Tabelweergave.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 31

  Als een kolom niet moet worden gebruikt, selecteert u hiervoor de optie "Niet gebruikt". Als u bijvoorbeeld voor het veld Inhoud van kolom 2 deze optie instelt, ontstaan er geen 'gaten' omdat alle niet-gebruikte kolommen aan het einde van de tabel worden gesorteerd.

  Bovendien kunt u voor elke kolom het formaat daarvan definiëren. Daar-toe kunt u in het betreffende veld Formaat van kolom een van de volgende opties selecteren:

  • Eenregelig: als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst in de betreffende kolom altijd op één regel weergegeven.

  • Regeleinde toestaan: als deze optie is ingeschakeld, wordt de kolombreedte (indien mogelijk) aangepast aan de venstergrootte van het EPLAN Data Portal en wordt de tekst in de betreffende kolom eventueel op meerdere regels weergegeven.

  U kunt in het dialoogvenster Instellingen ook opgeven hoeveel artikelen in de tabelweergave per pagina moeten worden weergegeven. Hiervoor is in het groepsveld Tabelweergave de nieuwe instelling Artikelen per pagina beschikbaar. Op deze manier kunt u de lengte van de artikellijst bijvoorbeeld aanpassen aan de beeldschermresolutie of aan uw per-soonlijke voorkeur.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  32 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Artikelen van een lijst aan het winkelwagentje toevoegen

  Als u alle artikelen van een lijst met de knop aan het winkelwagentje toevoegt, kan het zijn dat er een melding verschijnt. U kunt momenteel maximaal 1000 artikelen in één keer aan het winkelwagentje toevoegen.

  Opmerking:

  Als u alle artikelen van het Data Portal (of een groot deel hiervan) zou importeren, bent u aan de verwerking hiervan erg veel tijd kwijt. Wij raden aan om de artikelen bij de artikelimport doelgericht te selecteren en deze na het importeren in de artikeldatabank voor verder gebruik te verwerken. Daarom is het aantal artikelen dat tegelijk aan het winkel-wagentje kan worden toegevoegd tot een bepaald aantal beperkt. U kunt het winkelwagentje gebruiken om doelgericht een bepaald aantal verschillende artikelen te verzamelen en deze later in één keer tegelijk te importeren.

  Instellingen voor het EPLAN Data Portal

  Instellingen voor het Data Portal controleren

  U kunt de instellingen voor het EPLAN Data Portal nu direct, d.w.z. zonder eerst de navigator te moeten openen, controleren. Daarvoor is in het instellingendialoogvenster het nieuwe tabblad Info beschikbaar. U bereikt dit dialoogvenster via: Hulpprogramma's > EPLAN Data Portal > Instellingen.

 • Vernieuwingen in het EPLAN Data Portal

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 33

  In het groepsveld Aanvullende module wordt het versienummer van de aanvullende module weergegeven. Via [Controleren] kunt u de instellin-gen van de andere twee tabbladen controleren.

  Als er een verbinding met het Data Portal bestaat, wordt het versie-nummer van het ingestelde Data Portal weergegeven en verschijnt in het veld Status de melding "De instellingen voor proxy en gebruiker zijn correct". Anders verschijnt er een foutmelding.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  34 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  Opmerking:

  De aanvullende module "Revision Management" maakt geen deel uit van de standaard leveringsomvang. Hiervoor moet apart een licentie worden aangeschaft.

  Bij het vergelijken van twee projecten in de aanvullende module "Revision Management" – het revisiebeheer – kunt u nu rekening houden met de actieve filters van de pagina-navigator. Bovendien zijn de instelmogelijkheden voor de eigenlijke vergelijking en voor de weer-gave van grafische wijzigingsmarkeringen uitgebreid.

  Voordeel: • Door de projectvergelijking te beperken tot pagina's die in de pagina-navigator zijn gefilterd, kunnen gericht bepaal-de delen van het project worden vergeleken. Hierdoor kunnen projecten installatie- of disciplinespecifiek worden gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat de status van de pro-jectdocumentatie altijd transparant is en dat biedt meer zekerheid in het engineeringsproces.

  • Bij de projectvergelijking worden talrijke wijzigingen in het project geregistreerd. U bepaalt zelf welke eigen-schappen moeten worden vergeleken. Zo kunt u zich richten op de wijzigingen die voor u belangrijk zijn. Hierdoor is een snel en eenvoudig overzicht van de projectstatus gegarandeerd.

  • Met behulp van nieuwe instellingen kunt u de revisiemar-keringen zo instellen dat objecten die zijn toegevoegd en gewijzigd beter van elkaar kunnen worden onderscheiden en ook bij een afdruk in zwart-wit duidelijk opvallen. Hierdoor kunt u alle bij het project betrokken partijen snel en eenvoudig over belangrijke wijzigingen in het project informeren. Met name op het gebied van productie, inbedrijfstelling of service is dit een belangrijk aspect.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 35

  • Dankzij een nieuw paginafilter kunnen alle gewijzigde pagina's snel worden gevonden, bijvoorbeeld om ze te controleren of af te drukken. Zo behoudt u ook in omvang-rijke projecten altijd het overzicht en is de kwaliteit van een hoogwaardige "as built"-documentatie gewaarborgd.

  Projectvergelijking op gefilterde pagina's

  Om projecten te vergelijken moet u – net als voorheen – ook nu eerst een vergelijkingsproject genereren. Normaal gesproken is een vergelij-kingsproject een kopie van het huidige project op een eerder tijdstip. Selecteer het gewenste project in de pagina-navigator en kies de menuopdrachten Hulpprogramma's > Revisiebeheer > Projecten vergelijken.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  36 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Nadat u in het dialoogvenster Projecten vergelijken het vergelijkings-project hebt geselecteerd, definieert u de instellingen voor de vergelij-king.

  Met behulp van de nieuwe instelling Het actieve filter uit de pagina-navigator gebruiken kunt u nu het paginafilter gebruiken dat voor de projecten is ingesteld.

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt bij de projectvergelijking een filter gebruikt dat voor de pagina-navigator is ingesteld. Dat betekent dat alleen de in de pagina-navigator weergegeven pagina's worden verge-leken. Verborgen pagina's en niet-geplaatste objecten worden niet vergeleken.

  Het selectievakje is standaard uitgeschakeld. In dat geval worden alle pagina's van het project vergeleken, dus ook de pagina's die niet in de pagina-navigator worden weergegeven.

  Nadat u op [OK] hebt geklikt, wordt de vergelijkingsprocedure uitgevoerd.

  Uitgebreide vergelijkingsinstellingen

  De projectvergelijkingsfunctie is uitgebreid, waardoor nu alle beschikbare objecttypen kunnen worden vergeleken. Bovendien kunnen hiervoor de eigenschappen worden geselecteerd. Bij de projectvergelijking worden nu ook de volgende objecttypen in acht genomen:

  • Afbreekpunten

  • Afbeeldingen

  • Blokreferenties

  • Externe functies

  • Hyperlinks

  • Macrovakken

  • Plaatscoderingsboxen

  • Padteksten

  • Tijdelijke aanduidingen

  • Tijdelijke aanduiding-teksten

  • PLT-systemen

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 37

  • PLT-systeemfuncties

  • Teksten.

  Vanwege de vele nieuw toegevoegde objecttypen is het dialoogvenster Vergelijkingsinstellingen (bijvoorbeeld bereikbaar via het menupad Opties > Instelling > Bedrijf > Beheer > Revisie) aangepast.

  In dit dialoogvenster definieert u welke eigenschappen voor welk object-type met elkaar moeten worden vergeleken. Standaard wordt voor de meeste objecttypen de "Grafische plaatsing", d.w.z. de positie van de betreffende objecten op de pagina, met elkaar vergeleken.

  Het objecttype wordt niet langer via tabbladen geselecteerd, maar in de vervolgkeuzelijst Categorie. Afhankelijk van uw keuze (onderdelen, verbindingen etc.) worden de verschillende eigenschappen weerge-geven.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  38 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Voorbeeld:

  Stel, u bent op zoek naar onderdelen waarbij de functietekst is gewijzigd. U vouwt dan voor de Categorie "Onderdelen" in het veld Niet verge-lijken de boomstructuur onder het niveau "Gegevens" uit, u selecteert de eigenschappen "Functietekst" en "Functietekst (automatisch)" en u verplaatst deze met de pijlknop naar het veld Vergelijken.

  Ook bij de vergelijkingsinstellingen is het selectievakje Verwijderde en nieuwe objecten in acht nemen beschikbaar. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden verwijderde en nieuwe objecten van het objecttype dat in het veld Categorie is geselecteerd als wijziging beschouwd. De objecten worden ook vergeleken als er geen eigenschap voor de vergelijking is geselecteerd (het veld Vergelijken is in dat geval leeg).

  Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden verwijderde en nieuwe objecten genegeerd. Hierdoor verloopt de projectvergelijking sneller.

  Tip:

  Om de projectvergelijking sneller te laten verlopen, raden wij aan om alleen de werkelijk benodigde objecttypen te vergelijken. Alle overige objecten dient u volledig van de projectvergelijking uit te sluiten. Er mogen dan voor deze objecttypen geen eigenschappen voor de vergelijking zijn geselecteerd en bovendien moet het selectievakje Verwijderde en nieuwe objecten in acht nemen zijn uitgeschakeld.

  In het kader van deze uitbreidingen kunnen de wijzigingen nu ook in de verwerkingen zichtbaar worden gemaakt. Zo worden nieuwe of gewijzigde klemmen, kabels etc. op de verwerkingspagina's na een projectvergelijking eveneens grafisch gemarkeerd.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 39

  Voorbeeld:

  In een project zijn bij klemmenstroken meerdere wijzigingen aangebracht en vervolgens zijn de betreffende verwerkingen (klemmenstrookover-zicht, klemmenaansluitlijsten etc.) geactualiseerd. U wilt deze wijzigingen in de verwerkingen via een projectvergelijking terugvinden en deze zichtbaar maken.

  Wijzig daartoe het schema voor uw vergelijkingsinstellingen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Categorie de invoer Tijdelijke aanduiding-tekst. Selecteer onder het niveau "Gegevens" de eigenschap "Tekstinhoud" en verplaats deze met de pijlknop naar het veld Vergelijken. Schakel voor de "Tijdelijke aanduiding-tekst" het selectievakje Verwijderde en nieuwe objecten in acht nemen in. Alle overige objecten sluit u volledig van de projectvergelijking uit en bovendien schakelt u voor de betreffende objecttypen het selectievakje Verwijderde en nieuwe objecten in acht nemen uit.

  Na een projectvergelijking worden dan alleen de gewijzigde plaatsen in de klemmenaansluitlijsten, klemmenaansluitschema's etc. met revisiemarkeringen aangegeven.

  Grafische weergave van de resultaten

  De wijzigingen die bij een projectvergelijking zijn vastgesteld, worden net als voorheen door grafische markeringen op de projectpagina’s weer-gegeven. De instelling hiervoor vindt u onder Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Beheer > Revisie.

  Opmerking:

  Na een projectvergelijking zijn revisiemarkeringen standaard voor het actuele project ingeschakeld (menupad: Beeld > Revisiemarkeringen). Dat geldt ook voor het vergelijkingsproject, indien het project niet tegen schrijven is beveiligd.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  40 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Nieuw in het groepsveld Grafische markering zijn de tabbladen Toegevoegd, Gewijzigd en Verwijderd. Via deze tabbladen kunnen aparte instellingen voor nieuw toegevoegde, gewijzigde en verwijderde objecten worden aangebracht.

  Bovendien bevat dit groepsveld de nieuwe vervolgkeuzelijst Lijntype, waarin u het lijntype kunt definiëren waarmee de grafische markering wordt getekend.

  Eveneens nieuw in het dialoogvenster is het selectievakje Groepen in ontbonden weergave markeren. Hiermee bepaalt u hoe gegroepeerde elementen die minimaal één element met een revisiemarkering bevatten in de grafische editor worden gemarkeerd. Als het selectievakje is inge-schakeld, worden de gewijzigde elementen van de groep afzonderlijk gemarkeerd. Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de hele groep gemarkeerd.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 41

  Opmerking:

  Als het selectievakje Groepen in ontbonden weergave markeren is uitgeschakeld, wordt ook een nieuw toegevoegde pagina als groep beschouwd en van een grafische markering voorzien.

  Nieuw paginafilter voor revisiemarkeringen

  U kunt nu in de pagina-navigator m.b.v. een filter alleen pagina's laten weergeven die voorzien zijn van revisiemarkeringen.

  Daartoe selecteert u bij de Criteriumselectie in het dialoogvenster Filter: Pagina's een van de twee nieuwe pagina-eigenschappen Minimaal één object met revisiemarkering of Minimaal één object of pagina met revisiemarkering en schakelt u vervol-gens het filter voor de pagina-navigator in. Via de laatst genoemde eigenschap kunt u een filter instellen dat ervoor zorgt dat in de pagina-navigator ook nieuw toegevoegde, lege of verwijderde pagina's (in het vergelijkingsproject) worden weergegeven.

  Nieuwe filtermogelijkheden in de navigators

  In veel van de navigators zijn nu bepaalde eigenschappen uit het revisiebeheer als mogelijke filtercriteria beschikbaar. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in de onderdelen-navigator filteren op onderdelen die een revisiewijzigingsmarkering hebben.

  Deze uitbreiding heeft betrekking op de volgende dialoogvensters:

  • Onderdelen-navigator

  • Klemmenstrook-navigator

  • Steker-navigator

  • PLC-navigator

  • Kabel-navigator

  • Projectoptie-navigator

  • Tijdelijke aanduiding-navigator.

 • Uitgebreide projectvergelijking in de aanvullende module "Revision Management"

  42 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  In de criteriumselectie voor het filter van de betreffende navigator kunnen nu bovendien de volgende eigenschappen worden geselecteerd:

  • Revisiewijzigingsmarkering (uit projectvergelijking)

  • Revisiemarkering (uit wijzigingstracering)

  • Revisiemarkeringsformaat (uit wijzigingstracering) .

  Van deze eigenschappen kan in de Verbindingen-navigator alleen de eigenschap Revisiewijzigingsmarkering (uit projectvergelijking) als filtercriterium worden geselecteerd.

  Voorbeeld:

  U wilt in een project alle onderdelen vinden die bij een projectvergelijking een revisiewijzigingsmarkering hebben gekregen.

  U stelt daarvoor in de onderdelen-navigator een nieuw filter in en selec-teert als enig criterium de eigenschap Revisiewijzigingsmarkering (uit projectvergelijking) . Kies als Operator de vergelijkings-operator "" en laat de kolom Waarde leeg. Sluit het filter met [OK] en schakel deze vervolgens in de onderdelen-navigator in.

  In de navigator worden dan alleen nog onderdelen weergegeven die een revisiemarkering hebben. De eigenschap Revisiewijzigingsmarkering (uit projectvergelijking) van dit onderdeel geeft als waarde het betref-fende wijzigingstype ("Gewijzigd", "Toegevoegd" etc.) weer.

 • Performance-verbeteringen

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 43

  Performance-verbeteringen

  Actualiseren van verbindingen

  Terwijl de "automatische" actualisering van verbindingen tot nu toe bij veel acties (zoals het wijzigen van structuurcodes, het openen van de apparatenselectie etc.) en uitsluitend voor het hele project werd uitge-voerd, gebeurt dit in EPLAN nu veel minder vaak en specifieker. Zo worden nu bijvoorbeeld bij het wijzigen van structuurcodes (code of volgorde) alleen de verbindingen geactualiseerd op de pagina's waarop de betreffende afbreekpunten en functies zich bevinden.

  De "handmatige" actualisering van verbindingen (bijvoorbeeld via Projectgegevens > Verbindingen > Actualiseren) is nu afhankelijk van de gemaakte selectie. Alleen als u het project in een navigator selecteert, worden alle verbindingen van het project geactualiseerd. Als u een of meerdere pagina's hebt geselecteerd, worden alleen de verbindingen op deze pagina's geactualiseerd. Als u functies in de grafische editor (of in een navigator) hebt geselecteerd, worden de verbindingen alleen geactualiseerd op de pagina's waarop zich functies van het bijbehorende apparaat bevinden. Daarnaast worden ook de niet-geplaatste verbindingen van het apparaat geactualiseerd.

  Dankzij deze wijzigingen is de performance – met name bij multi-user-gebruik – aanzienlijk verbeterd.

  Actualiseren van verwerkingen

  Het actualiseren van verwerkingen (bijvoorbeeld van ingesloten verwer-kingen) verloopt in EPLAN nu aanzienlijk sneller. Dit heeft met name betrekking op het actualiseren bij multi-user-gebruik.

  Actualiseren van navigators

  De automatische actualisering van de weergave in de navigators is verbeterd. Als er gegevens worden gewijzigd (in de grafische editor of in een navigator) vindt de automatische actualisering in alle geopende navigators nu aanzienlijk sneller plaats. De tijd die nodig is om de lijst-weergave en met name de boomweergave op te bouwen, is verkort.

 • Performance-verbeteringen

  44 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Gewijzigde boomweergave in de schakelkastopbouw-navigator

  Dankzij een wijziging van de boomweergave is de performance van de schakelkastopbouw-navigator verbeterd. In plaats van het hiërarchie-niveau "Niet geplaatst" bevat het tabblad Boom nu het hiërarchieniveau "Alle artikelen".

  In dit niveau worden altijd alle artikelen weergegeven. Omdat het pro-gramma nu niet steeds hoeft te controleren of de artikelen al dan niet zijn geplaatst, kan de weergave van de gegevens sneller worden geactualiseerd.

  De artikelstatus wordt in deze gewijzigde weergave met een pictogram aangegeven. Een groen vinkje voor een artikelnummer geeft aan dat dit artikel al is geplaatst. Een groen vinkje voor een onderdeelcode geeft aan dat alle artikelen van het onderdeel zijn geplaatst.

  Voorbeeld:

  Gedeelte van het hiërarchieniveau "Alle artikelen" op het tabblad Boom:

  Terwijl voor de smeltzekeringen F1, F2, F3 en F12 alle artikelen op een

  montageplaat zijn geplaatst, is voor de zekering F13 alleen het artikel

  SIE.5SG5700 geplaatst.

 • Performance-verbeteringen

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 45

  Als in de boom alleen niet-geplaatste artikelen moeten worden weerge-geven (dit komt overeen met de oude weergave in het hiërarchieniveau "Niet geplaatst"), kunt u dit via een filter realiseren. Hiervoor maakt u in het dialoogvenster Filter een nieuw schema en selecteert u als enig criterium de eigenschap Aantal (niet geplaatst). Kies als Operator het teken ">" en voer als waarde "0" in. Sluit het filter met [OK] en schakel deze vervolgens in de onderdelen-navigator in.

  Verbeteringen in multi-user-gebruik

  Dankzij een reductie van het aantal databanktoegang- en objectvergren-delingen, die de wederzijdse toegang tot gegevens kunnen vertragen, verloopt de bewerking van een project door meerdere gebruikers in multi-user-modus een stuk vlotter.

 • Migratie

  46 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Migratie

  Symboolbibliotheekovername

  Herkennen van de oorspronkelijke bibliotheek

  Bij de gegevensovername van symboolbibliotheken ondersteunt EPLAN u nog beter dan voorheen. In de dialoogvensters EPLAN 5-symbool-bestandovername en EPLAN 21-symboolbibliotheekovername stelt het programma voor het veld Oorspronkelijke bibliotheek op basis van een interne vergelijking automatisch een toekenningstabel voor. Daarbij worden – net als voorheen – eerst de namen van de bibliotheken onder-zocht. Als dit geen resultaat oplevert, worden nu ook de symbolen daarin met elkaar vergeleken. De tabel die dan het beste daarbij aansluit, wordt door EPLAN voorgesteld.

  Dit geldt ook voor de vervolgkeuzelijst Oorsprong bij de symboolbiblio-theektoekenning in de Wizard voor de projectovername.

  Voordeel: EPLAN-standaardbibliotheken die een andere naam hebben gekregen, worden beter herkend en fouten bij de symbool-toekenning worden vermeden. Hierdoor worden gebruikers verlost van handmatige toekenningshandelingen en worden gegevens beter overgenomen.

  EPLAN 5- / fluidPLAN-gegevensovername

  Spaties uit dwarsdoorsnede verwijderen

  Bij de EPLAN 5- / fluidPLAN-gegevensovername worden spaties voor en na de dwarsdoorsnede nu verwijderd. Zo wordt de waarde van de dwars-doorsnede "1,5 mm2" verdeeld over de eigenschappen Kabel: Ader-doorsnede / -diameter ("1,5") en Eenheid dwarsdoorsnede / diameter ("mm2").

 • Migratie

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 47

  Voordeel: Spaties in dwarsdoorsneden kunnen bij het zoeken en bij het toepassen van filters storend zijn, omdat bijvoorbeeld de waarden "1,5", " 1,5" en "1,5 " niet als identiek worden beschouwd. Dankzij de gewijzigde gegevensovername en een verbeterde correctieprocedure zijn dergelijke problemen bij het filteren verholpen. Hierdoor kan de filterfunctie optimaal worden ingezet en kunnen de gezochte project-gegevens ook in omvangrijke documentatie snel worden gevonden en geselecteerd.

  Via verschillende eigenschappen (bijvoorbeeld Kabel: dwarsdoorsnede / diameter met eenheid en Kabellengte met eenheid ) kunnen dwarsdoorsneden of kabellengten weer samen met de eenheid worden uitgevoerd. In de projectspecifieke kabelinstellingen kunt u opgeven of daarbij een spatie tussen de waarde en de eenheid wordt ingevoegd (te bereiken via Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam " > Onderdelen > Kabel). Standaard zijn de beide nieuwe selectievakjes Dwarsdoorsnede met spaties en Lengten met spaties ingeschakeld.

  Bovendien is de via Projectgegevens > Kabels > Corrigeren opge-roepen correctieprocedure uitgebreid met het selectievakje Spaties uit dwarsdoorsneden van kabels, afschermingen en verbindingen verwijderen. Hiermee kunnen de dwarsdoorsneden van oude overge-nomen projecten worden gecorrigeerd. Als dit selectievakje is ingescha-keld, worden spaties voor en na de dwarsdoorsnede in het veld Dwarsdoorsnede / diameter verwijderd.

 • Migratie

  48 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Aantal doelen bij ongeldige klemmen verwisselen

  Klemmen met een oneven aantal aansluitingen (EPLAN 5-symbooltypen: 103, 104, 123) worden bij de EPLAN 5- / fluidPLAN-gegevensovername nu logisch correct overgenomen.

  Voor projecten die al zijn overgenomen, bevat het dialoogvenster Klemmenstroken corrigeren een extra correctiefunctie. Als het nieuwe selectievakje Aantal doelen bij ongeldige klemmen verwisselen is ingeschakeld, worden klemmen gecorrigeerd waarvan de aansluitingen een verschillend aantal doelen hebben en waarbij het werkelijke aantal doelen niet overeenstemt met het aantal dat in de aansluitlogica is gedefinieerd.

  Weergave van afbreekpunten bij overgenomen projecten

  EPLAN 5-projecten, waarbij voor afbreekpunten de weergave van codes en kruisverwijzingen is onderdrukt, worden nu bij de EPLAN 5- / fluidPLAN-gegevensovername correct overgenomen.

  Daarvoor worden de onderdeelcodes van de afbreekpunten bij de gege-vensovername via de layer "EPLAN403" op onzichtbaar gezet. Om de kruisverwijzingen bij afbreekpunten weer te geven, beschikt EPLAN nu over de nieuwe instelling Kruisverwijzing weergeven. Het betreffende selectievakje (onder Opties > Instellingen > Projecten > "Project-naam" > Kruisverwijzingen / contactspiegel > Afbreekpunten) is standaard ingeschakeld. Bij de gegevensovername van EPLAN 5- of EPLAN 21-projecten is de instelling hetzelfde als de projectinstellingen van het project dat wordt geïmporteerd.

  Overname van kleurinstellingen

  Bij de gegevensovername kunt u nu de gebruikerspecifieke kleur-instellingen uit EPLAN 5- / fluidPLAN overnemen. Schakel daartoe het nieuwe selectievakje Kleurinstellingen overnemen onder Opties > Instellingen > Gebruiker > Interfaces > EPLAN 5 algemeen in.

  Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de kleuren voor de lijndikte, de achtergrondkleur en de kleuren voor de schemaobjecten uit EPLAN 5 / fluidPLAN in het layerbeheer van het EPLAN-platform over-genomen. Het selectievakje is standaard uitgeschakeld. In dat geval blijft de kleureninformatie bij de gegevensovername buiten beschouwing.

 • Migratie

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 49

  Opmerking:

  Deze instelling wordt alleen verwerkt als EPLAN 5- / fluidPLAN is geïn-stalleerd en als het project uit een EPLAN4-directory, en dus niet als Z13-bestand, wordt overgenomen.

  Nummering van de legendaposities van montageplaten

  De legendaposities van montageplaten worden bij de gegevensover-name van EPLAN 5- / fluidPLAN-projecten nu correct genummerd. De nummering houdt nu rekening met de positie van het oorspronkelijke invoegpunt (altijd "Midden links").

  Hiertoe zijn de artikelplaatsingen uitgebreid met de nieuwe eigen-schappen Handle x en Handle y . De waarden van deze eigenschappen geven de afstand van de handle (aangrijppunt) voor de artikelplaatsing tot het huidige invoegpunt aan. Als het invoeg-punt en de handle overeenstemmen, is voor beide eigenschappen de waarde "0". Bij de gegevensovername worden de eigenschappen auto-matisch met waarden gevuld.

  Voor het legendanummer wordt bij de nummering nu in plaats van de positie van het invoegpunt, de positie van de handle van de artikelplaat-sing verwerkt.

  Opmerking:

  Om de legendaposities op de juiste wijze te nummeren, moeten de handles voor alle artikelplaatsingen binnen een project uniform zijn.

  Kabelovername met aderdoorsneden

  Bij de gegevensovername nemen de aders standaard de doorsnede uit het kabeltypebestand over. Daarbij wordt bij elke in EPLAN 5 gedefini-eerde kabel in het artikelbeheer een functiesjabloon gegenereerd, waarbij de functiedefinitie altijd van het type "Ader / draad" is.

 • Migratie

  50 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  EPLAN 5-projecten waarbij de aderdoorsnede direct bij de kabels is ingevoerd, kunnen bij de gegevensovername nu met aderdoorsnede worden overgenomen. Daartoe is in de instellingen onder Opties > Instellingen > Gebruiker > Interfaces > EPLAN 5 algemeen het nieuwe selectievakje Kabelovername met aderdoorsnede beschik-baar. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

  Projectovername

  Bij de projectovername worden de dwarsdoorsneden die bij de kabels zijn ingevoerd, overgedragen aan de functiesjablonen van de aders. Hierdoor krijgen de verbindingsdefinitiepunten van de kabels bij de gegevensovername de juiste dwarsdoorsneden.

  Als het selectievakje is uitgeschakeld, krijgen de functiesjablonen van de aders geen dwarsdoorsnede.

  Artikelgegevensovername

  Bij de artikelgegevensovername worden de dwarsdoorsneden overge-dragen aan de functiesjablonen in het artikelbeheer. Voor elke kabel worden dan net zoveel artikelen gegenereerd als het aantal dwarsdoor-sneden dat in EPLAN 5 is ingevoerd. Als de dwarsdoorsneden voor een kabel leeg zijn, wordt er slechts één artikel gegenereerd.

  Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt er slechts één kabelartikel zonder aderdoorsnede gegenereerd. Hierdoor ontstaan er bij de ge-gevensovername minder artikelen. In de Wizard voor de EPLAN 5-artikelgegevensovername is in dat geval voor het veld Formaat voor artikelnummer de optie "Dwarsdoorsnede" niet meer beschikbaar.

  Opmerking:

  Voor de project- en artikelgegevensovername moet het selectievakje Kabelovername met aderdoorsnede hetzelfde zijn ingesteld.

 • Migratie

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 51

  EPLAN 21-gegevensovername

  Nieuwe instellingen voor de gegevensovername

  De algemene instellingen voor de EPLAN 21-gegevensovername zijn in deze versie met diverse nieuwe instellingen uitgebreid. U bereikt deze algemene instellingen bijvoorbeeld via Opties > Instellingen > Gebruiker > Interfaces > EPLAN 21-gegevensovername. In het dialoogvenster kiest u vervolgens het tabblad Algemeen.

  Handmatige afschermingsdefinitie

  Met behulp van de nieuwe instelling Handmatige afschermingsdefini-tie kunt u aansluit- en adercodes voor de gegevensovername definiëren waarnaar in het project moet worden gezocht. Indien een van de hier gedefinieerde waarden overeenstemt met de ader- / aansluitcodes in het project, wordt in de Aansluitlogica van de betreffende aansluiting het Potentiaaltype "SH" ingesteld. Als de verbindingen worden geactuali-seerd, wordt de afschermingspotentiaal vervolgens aan de verbinding overgedragen.

  De invoeren in dit veld zijn onafhankelijk van de taal; als scheidingsteken dient u een puntkomma, een tab of een regeleinde te gebruiken. Bij de gegevensovername uit EPLAN 21 wordt rekening gehouden met alle aansluit- en adercodes die hier voorkomen. Standaard zijn hier de volgende waarden ingevoerd: "SH";"SH1";"SH2";"SH3";"SH4";"SH5";"SHIELD";"SCHIRM"

  Spaties in de ODC wisselen

  Via de nieuwe instelling Spaties in de ODC wisselen kunt u nu aan-geven wat er bij de EPLAN 21-gegevensovername met eventueel voorkomende spaties moet gebeuren.

  Als u in de vervolgkeuzelijst de optie "Verwijderen" kiest (dit is de standaardinstelling), worden de spaties in de ODC verwijderd. Met de instelling "_" worden de spaties door een onderstreep vervangen. U kunt hier ook zelf een teken opgeven.

 • Migratie

  52 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Overname van titelbladpagina's

  Bij de gegevensovername van EPLAN 21-projecten worden de pagina's van het paginatype "Titelblad / voorblad" nu als grafische pagina's geïmporteerd. De formulieren die op de titelbladen zijn opgeslagen,

  worden daarbij als titelbladformulieren (*.f26) én als formulieren voor

  grafische pagina's (*.f28) overgenomen.

  Voordeel: Door deze wijziging in de gegevensovername blijven de teksten die handmatig op titelbladpagina's zijn ingevoegd ook na het importeren behouden.

  Opmerking:

  Houd er rekening mee dat ook de instellingen voor de weergave van de projectstructuur zijn gewijzigd. Zo is aan het begin van de lijst onder Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Weergave > Projectstructuur nu ook de eigenschap Paginatype beschikbaar. Bij de gegevensovername van EPLAN 21-projecten is dit selectievakje ingeschakeld. Dit heeft tot gevolg dat de pagina's in de boomstructuur van de pagina-navigator in het bovenste niveau op paginatype worden gesorteerd en dat de titelbladpagina's nu onder het niveau "Grafisch" worden weergeven.

  Overige vernieuwingen voor de gegevens-overname

  De overige vernieuwingen die voor de gegevensovername van belang zijn, vindt u in de volgende paragrafen:

  EPLAN 5- en EPLAN 21-gegevensovername:

  • Paragraaf "Rij- en alinea-afstand voor teksten" op pagina 59.

  • Paragraaf "Verbindingen corrigeren" op pagina 83.

  • Paragraaf "Import van teksten met meerdere betekenissen" op pagina 98.

 • Migratie

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 53

  EPLAN 5-gegevensovername:

  • Paragraaf "Klemmen- en stekeraansluitlijsten met gedraaide tabelbereiken" op pagina 70.

  • Paragraaf "Bron- en doeltoekenning van verbindingen" op pagina 86.

  • Paragraaf "Doorlopende nummers in verwerkingen" op pagina 93.

  • Paragraaf "Teksten van de vertaling uitsluiten" op pagina 97.

  • Paragraaf "Nieuwe layers voor de onderdeelcodes van kabels en klemmen" op pagina 110.

  EPLAN 21-gegevensovername:

  • Paragraaf "Kruisverwijzingen naar mogelijke hoofdfuncties" op pagina 83.

 • Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform

  54 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform

  Nieuwe menuopdracht "Totaal aantal pagina's (betreffende eigenschap)"

  In EPLAN is in het menu Pagina de nieuwe menuopdracht Totaal aantal pagina's (betreffende eigenschap) beschikbaar. Met deze menu-opdracht start u een verwerkingsprocedure waarmee het aantal pagina's wordt berekend die dezelfde waarde voor een bepaalde eigenschap hebben. Het resultaat wordt naar de nieuwe pagina-eigenschap Totaal aantal pagina's (betreffende eigenschap) geschreven.

  Voordeel: Met behulp van deze functie kunt u bijvoorbeeld het aantal pagina's in het project bepalen die voor de groep dezelfde structuurcode hebben. Op deze manier behoudt u ook in omvangrijke projecten eenvoudig het overzicht over de afzonderlijke onderdelen van de documentatie. Ook in volgende projectfasen zoals productie, inbedrijfstelling en onderhoud kan deze aanvullende informatie worden gebruikt om gegevens snel in het schema te kunnen terugvinden.

  De eigenschap, die bij de verwerkingsprocedure als vergelijkingscrite-rium wordt gebruikt, definieert u in de projectspecifieke instellingen voor pagina's (onder Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Beheer> Pagina's). In het dialoogvenster Instellingen: Pagina's is hiervoor het nieuwe veld Eigenschap voor het totaal aantal pagina's beschikbaar. Standaard is hier de eigenschap Groep (hoofdcode) ingesteld. Met de knop [...] naast het veld kunt u het bekende dialoog-venster Eigenschapselectie openen en daarin een andere eigenschap selecteren.

 • Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 55

  Pagina-navigator

  Configuratie van de boomweergave

  De pagina's in de boomweergave van de pagina-navigator kunnen nu ook op paginatype worden gesorteerd. Voor deze configuratie is in de instellingen voor de projectstructuur nu de eigenschap Paginatype beschikbaar.

  Voordeel: Door deze nieuwe groepering behoudt u ook in omvangrijke projecten het overzicht over uw documentatie. Alle bij het project betrokken partijen kunnen de documenten weer-geven op de manier die hen het beste uitkomt. Zo is alle informatie eenvoudig toegankelijk, wordt tijd bespaard en is de kwaliteit van de projectgegevens te allen tijde gewaar-borgd.

  Standaard staat het "Paginatype" onder Opties > Instellingen > Projecten > "Projectnaam" > Weergave > Projectstructuur aan het begin van de eigenschappenlijst. Als het bijbehorende selectievakje is ingeschakeld, worden de pagina's in de boomweergave van de pagina-navigator in het bovenste niveau op paginatype gesorteerd. Daarbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:

  • Titelblad / voorblad

  • Inhoudsopgave

  • Schema enkellijnig

  • Schema meerlijnig

  • Schema Fluid

  • Overzicht

  • Schakelkastopbouw

  • Grafisch

  • Extern document

  • P&I-schema

  • Verwerkingen (met een alfanumerieke sortering van de afzonderlijke verwerkingen).

 • Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform

  56 EPLAN NEWS 1.9 SP1

  Projecten kopiëren

  Als een project in de pagina-navigator via Project > Kopiëren is gekopi-eerd, wordt de projectkopie nu direct geopend en in de pagina-navigator weergegeven.

  Onderdelen

  Nieuwe zoekrichting voor de ODC-overname

  Bij de ODC-overname van de online-nummering kunt u nu een nieuwe zoekrichting gebruiken. Hiertoe is voor de eigenschap Zoekrichting voor de overname van de onderdeelcode de nieuwe instelling "Alleen van kasten" beschikbaar. (Om de zoekrichting te wijzigen, moet deze eigenschap bij de onderdelen in de tabel Eigenschappen zijn ingesteld.)

  Als deze zoekrichting is ingesteld, wordt de ODC alleen overgenomen van de kast die de functie omsluit (apparaatkast, PLC-kast). Als de functie zich niet in een kast bevindt, wordt er geen ODC overgenomen.

  Voordeel: U kunt op deze manier voorkomen dat ODC's voor onderdelen die zich niet in een kast bevinden, worden overgenomen. Als u de overname van onderdeelcodes individueel definieert, kunt u eenvoudiger en sneller schema's maken.

 • Overige vernieuwingen voor het hele EPLAN-platform

  EPLAN NEWS 1.9 SP1 57

  Export en import van gebruikergedefinieerde eigenschaps-groeperingen

  In de nieuwe versie van het EPLAN-platform kunt u gebruikergedefini-eerde eigenschapsgroeperingen die u onder een bepaalde naam hebt opgeslagen, exporteren en ook weer importeren.

  Voordeel: Door gebruikergedefinieerde eigenschapsgroeperingen tussen projecten en gebruikers uit te wisselen, hoeven waarden maar één keer te worden opgegeven en worden ongeldige groeperingen voorkomen. Alle bij het project betrokken partijen werken met dezelfde sjablonen en maken zo uniforme schemadocumentatie. Alle belangrijke informatie wordt zo altijd in het schema weergegeven en is voor verdere bewerking (productie, inbedrijfstelling en onderhoud) snel en eenvoudig toegankelijk. En schema's kunnen snel aan verschillende eisen van klanten worden aangepast.

  Export en import voor een bepaalde symboolvariant

  Om op het tabblad Weergave de gebruikergedefinieerde eigenschaps-groeperingen van een symboolvariant te kunnen exporteren en / of importeren, zijn op het tabblad boven de vervolgkeuzelijst Eigen-

  schapsgroepering de twee bekende knoppen (Exporteren) en

  (Importeren) beschikbaar.

  Als u op (Exporteren) klikt, wordt het dialoogvenster Eigenschaps-groeperingen exporteren geopend. Hier worden alle gebruikergedefini-eerde opgeslagen eigenschapsgroeperingen van een symboolvariant weergegeven. Via het betreffende selectievakje kunnen de eigenschaps-groeperingen voor de export worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Geef in het veld Doelbestand het bestandspad en de bestandsnaam voor het exportbest