of 10 /10
RICHTLIJNEN EPLAN ELDON VERSIE 1.0 - JANUARI 2013

VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8...

Page 1: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDONVERSIE 1.0 - JANUARI 2013

Page 2: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 2 of 10 www.eldon.com

INHOUD

1. INLEIDING TOT DE RICHTLIJNEN VAN ELDON’S EPLAN _______________________________ 3

2. ELDON-MACRO’S IMPORTEREN IN EPLAN P8 _______________________________________ 4

Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken ________________________________________________ 4

Stap 2: Eldon-macro’s naar een gewenste directory kopiëren ____________________________________________ 4

Stap 3: een macro invoegen op een lege pagina _______________________________________________________ 4

Stap 4: de verhouding en eigenschappen van een pagina wijzigen ________________________________________ 5

3. ELDON-ARTIKELDEFINITIES IN EEN EPLAN P8-ARTIKELDATABASE IMPORTEREN ________ 6

4. VEELGESTELDE VRAGEN ________________________________________________________ 8

ANNEX A ________________________________________________________________________ 10

Page 3: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 3 of 10 www.eldon.com

1. INLEIDING TOT DE RICHTLIJNEN VAN ELDON’S EPLAN

Eldon streeft voor al haar klanten naar een beter bedrijfsklimaat.

De oplossing van EPLAN die is geïntegreerd in de Eldon-website is slechts één voorbeeld van de samenwerkingstools die we hebben gemaakt om interacties met klanten zowel eenvoudiger als efficiënter te maken.

Om klanten te helpen snel aan de slag te kunnen met de Eldon EPLAN-oplossing, hebben we gemakkelijke richtlijnen ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe u Eldon-macro’s in EPLAN P8 gebruikt.

Hoewel enige basiskennis van EPLAN P8 nodig is, maken deze richtlijnen het gebruikers al snel mogelijk Eldon-artikelgegevens te downloaden en uit te pakken, Eldon-macro’s naar een gewenste directory te kopiëren en een macro op een lege pagina in te voegen.

In simpele, alledaagse taal leggen we uit hoe u de verhouding en eigenschappen van een pagina kunt wijzigen als u Eldon-artikeldefinities importeert in een EPLAN P8-artikeldatabase.

We hebben ook een lijst met FAQs ontwikkeld over het ontwerp van de Eldon EPLAN-bibliotheek. Deze is online beschikbaar en ter beschikking gesteld aan verkoopmedewerkers om vragen van klanten beter te kunnen beantwoorden.

Page 4: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 4 of 10 www.eldon.com

2. ELDON-MACRO’S IMPORTEREN IN EPLAN P8

In dit document worden de Eldon-paneelmacro’s in LAN P8 besproken.

Vereisten:

��

EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8

Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken

Op de Eldon-website, www.eldon.com, kunt u de artikelgegevens downloaden.Het gegevensbestand is een *.ZIP-bestand met het EPLAN-macrobestand (*.EMA) en het EPLAN-artikeldefinitiesbestand (*.XML). Voordat u deze bestanden kunt gebruiken, moet u het *.ZIP-bestand uitpakken.

Stap 2: Eldon-macro’s naar een gewenste directory kopiëren

Kopieer alle afzonderlijke Eldon-macro’s naar de directory op uw systeem. Normaal gesproken worden ze opgeslagen in de standaard EPLAN-installatiedirectoryC:\Gebruikers\Alle gebruikers\EPLAN\Electric P8\2.5\Macro’s, maar ze kunnen ook op een andere locatie worden opgeslagen.

Stap 3: een macro invoegen op een lege pagina

Alle macro’s van Eldon zijn “venster-macro’s” met de extensie *.EMA. Deze kunnen worden ingevoegd met de EPLAN-opdracht “Insert > Window macro”.

Selecteer eerst de directory waar de macrobestanden op het systeem zijn opgeslagen, bijvoorbeeld C:\ Gebruikers\Alle gebruikers\EPLAN\Electric P8\2.5\ Macro’s

Selecteer in dit veld de macro van het paneel dat u wilt invoegen in het EPLAN-tekenproject.

Zorg ervoor dat het bestandstype (*.ema) is geselecteerd.

Selecteer OPENEN om de tekening in te voegen.

Alle macro’s van Eldon zijn “venster-macro’s” met de extensie *.EMA. Deze kunnen worden ingevoegd met de EPLAN-opdracht ‘Insert > Window macro’.

Page 5: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 5 of 10 www.eldon.com

Stap 4: de verhouding en eigenschappen van een pagina wijzigen

Nadat u een macro op een lege pagina heeft ingevoegd, moet u de verhouding en eigenschappen van de pagina controleren om ervoor te zorgen dat de optimale instellingen worden gebruikt.

Nadat deze handelingen zijn verricht, kunnen de macro’s in uw EPLAN-project worden gebruikt.

Bij het openen van de macro moet de tekening op de nieuwe pagina worden geplaatst. Het invoegpunt bevindt zich linksboven op de pagina. Als u de macro op de standaardpositie wilt invoegen (gebaseerd op A3-formaat) gebruikt u de x- en y-knoppen.

Het kan bij het invoegen van de macrotekening gebeuren dat de tekening niet goed op de pagina past. De tekening kan te groot of te klein zijn. Doorgaans staat in dit soort situaties de paginaverhouding niet goed ingesteld. Hoe u deze kunt wijzigen staan hieronder beschreven.

Als u de pagina-instellingen wilt wijzigen, selecteert u eerst de opdracht pagina-instellingen via het menu Edit > Properties.

Na selectie van het menu Properties verschijnt het venster met pagina-eigenschappen.

Voor het beste resultaat, wijzigt u het paginatype in ‘Panel layout (I)’

In dit veld moet de verhouding van de pagina worden ingevuld. Alle tekeningen van de macro’s zijn gebaseerd op 1:1-tekeningen, maar zijn voorbereid op binnen EPLAN gebruikte standaardverhoudingen.

De verhoudingen die voor de macro’s worden gebruikt zijn: 1:2 – 1:5 – 1:10 – 1:15 – 1:20 – 1:25.

Gelieve een van deze verhoudingen te gebruiken.

Page 6: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 6 of 10 www.eldon.com

3. ELDON-ARTIKELDEFINITIES IN EEN EPLAN P8-ARTIKELDATABASEIMPORTEREN

Naast de tekening-macro’s zijn er ook Eldon-artikelgegevens beschikbaar om in de EPLAN-database te importeren. Deze gegevens zijn beschikbaar in een *.XML-bestand dat naar het Eldon-artikel verwijst.Om de EPLAN-database bij te werken met de Eldon-artikelgegevens, volgt u de onderstaande stappen.

Open de EPLAN-artikeldatabase Utilities >Parts > Management. De artikeldatabase van EPLAN wordt geopend.

Als u een nieuwe artikeldefinitie aan uw EPLAN-artikeldatabase wilt toevoegen, selecteert u de knop Extra hieronder, gevolgd door het menuonderdeel Import. Het venster Import records verschijnt.

Page 7: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 7 of 10 www.eldon.com

Na het voltooien van deze handelingen, wordt het artikelreferentiebestand ingevoegd in de artikeldatabase en verwijst de artikelmacro naar de artikelgegevens.

Selecteer eerst het bestandstype XML.

Gebruik de waarde ‘EPLAN default value’ voor de optie Field Assignment.

Druk op OK om het importeren te voltooien. Het geselecteerde artikel is nu ingevoegd in de bestaande PLAN-database en klaar voor gebruik.

Zoek het correcte, met het artikel dat u wilt importeren overeenkomstige, XML-bestand op uw schijf (u kunt meerdere artikelen tegelijk invoegen). Dit aan een artikel gerelateerde bestand begint met het Eldon-artikelnummer.

Als u het complete Eldon-artikelprogramma heeft gedownload, kan het bestand EldonParts.XML worden gebruikt om het complete Eldon-programma in de EPLAN-artikeldatabase in te voegen.

Page 8: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 8 of 10 www.eldon.com

4. VEELGESTELDE VRAGEN

We hebben van verschillende ingenieurs vragen ontvangen over hoe onze Eldon EPLAN-bibliotheek is ontworpen. Hieronderstaat een lijst met veelgestelde vragen. Als u nog meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met Eldon. We zijn u graagvan dienst.

1 Q Hoe los ik prestatieproblemen op in zwaardere en complexere tekeningen?

A We hebben alle tekeningen in EPLAN 2.5 getest en de prestaties zijn prima op computers die aan de basisvereisten voor EPLAN voldoen. De Eldon EPLAN-bibliotheek heeft problemen met de prestaties in EPLAN versie 1.9.11 en lager. We adviseren u te upgraden naar EPLAN 2.5 of hoger.

2 Q Welke laag wordt er gebruikt binnen de EPLAN-tekeningen?

A Alle paneelweergavetekeningen bevinden zich in EPLAN-laag 309. Alle overige kenmerken (afmetingen, montageplaatdefinities, etc.) bevinden zich in de lagen die EPLAN standaard voor bepaalde kenmerken gebruikt

3 Q Waarom heeft Eldon geen tekeningen beschikbaar met verschillende varianten zoals montageplaten, deuren, etc.?

A We hebben ervoor gekozen alle varianten in het EMA-bestand te zetten, zodat een ingenieur de elementen die niet nodig zijn, kan verwijderen. We hebben deze oplossing getest met een EPLAN-testpaneel en ontdekt dat deze benadering tijd bespaart.

4 Q Waarom zijn alle lijnen gegroepeerd?

A We hebben ervoor gekozen alle lijnen te groeperen zodat het slepen van een element in een tekening gemakkelijker wordt.

5 Q Welke schakelkastafmetingen worden er gebruikt binnen een tekening?

A In het referentievak binnen een tekening staan de catalogusafmetingen vermeld, net zoals in het artikelbestand. Deze afmetingen zijn niet de werkelijke afmetingen van een schakelkast. De werkelijke afmetingen staan binnen de tekening vermeld. Omdat alle tekeningen op schaal zijn, kunt u zelf altijd de exacte afmetingen berekenen.

6 Q Welke afmetingen voor klimaatbeheersing worden er gebruikt binnen een tekening?

A Alle afmetingen voor klimaatbeheersing zijn gebaseerd op de buitenkant van het product. In het artikelbestand staan de afmetingen van de uitsnede niet vermeld. De afmetingen van de uitsnede vindt u binnen de tekening of op de Eldon-website.

7 Q Welke velden zijn er al door Eldon ingevuld bij de artikelgegevens?

A Eldon heeft de meest relevante velden ingevuld in de vorm van XML-bestanden. In Annex A van de EPLAN-handleiding staat vermeld welke velden zijn ingevuld door Eldon.

8 Q Hoe kan ik EPLAN-tekeningen en -artikelgegevens downloaden?

A De EMA- en XML-bestanden kunt u voor alle EPLAN-artikelen tegelijk, per productgroep of zelfs per artikel downloaden uit de online catalogus van Eldon.

9 Q Waarom vermeldt Eldon geen artikelnummers van groothandels of distributiepartners?

A De door Eldon aangeboden EPLAN-bibliotheek wordt voor alle markten wereldwijd gebruikt. Om die reden wordt informatie voor specifieke landen niet vermeld.

Page 9: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 9 of 10 www.eldon.com

10 Q Waarom heeft Eldon geen artikelgegevens beschikbaar voor producten zonder tekeningen zoals montageklemmen, verwarmingen, etc.?

A Bij de artikelgegevens staan alleen artikelen met een tekening (een *.EMA-bestand). Om u te helpen tijd te besparen, hoopt Eldon in het derde kwartaal van 2013 alle artikelen in het bestand met artikelgegevens te hebben opgenomen.

11 Q Waarom biedt Eldon geen lange beschrijving voor elk artikel?

A We hebben besloten het artikelgegevensbestand zo eenvoudig mogelijk te houden om te voorkomen dat het in de toekomst telkens moet worden bijgewerkt. In plaats hiervan heeft elk artikel een URL-link die u naar een uitgebreide beschrijving van het artikel in onze online catalogus leidt.

12 Q Specificeert Eldon het gewicht van producten voor gewichtsberekeningen?

A Ja, in Annex A van de EPLAN-handleiding staat een compleet overzicht van de velden die Eldon heeft ingevuld in het artikelgegevensbestand.

13 Q Waarom heeft Eldon niet gekozen voor een paginamacro- (*.EMP) in plaats van een venstermacro (*.EMA)?

A Het voordeel van *.EMA-bestanden is dat een ingenieur een tekening uit de EPLAN artikeldatabase kan importeren. Naast het invoegen van een macroformulier in een lijstnavigator, is het ook mogelijk een artikel in de EPLAN-artikeldatabase te selecteren om de overeenkomstige paneeltekening binnen de elektriciteitstekeningen te plaatsen. Deze methode werkt alleen met venstermacro's en niet met paginamacro's.

14 Q Waarom heeft Eldon voor deze specifieke tekeningeigenschappen gekozen (voor de indeling, de lijnen, etc.)?

A Eldon heeft bij de keuze van alle tekening- en indelingseigenschappen met verschillende belangrijke factoren rekening gehouden. Eldon heeft getracht te voorkomen indelingsnummers te gebruiken die doorgaans door klanten zelf worden gebruikt. Wat de lijneigenschappen betreft: het veld 'line type' staat niet ingesteld op 'Out of layer' zodat onderbroken lijnen waar nodig op de tekening worden weergegeven. Kleur en patroonlengte staan ook op 'Out of layer' ingesteld zodat onze klanten deze naar wens kunnen invullen; 'line finish' staat op 'Round' om de randen afgeronder te maken.

15 Q Hoe kan ik controleren welke versie ik van Eldon ik gebruik?

A Eldon slaat twee verschillende versienummers op voor elk item. Als eerste vindt u in de artikeldatabase twee datumvelden: P_Article_Create en P_Article_LastChange. De eerste registreert de datum waarop het bestand is aangemaakt, de tweede toont de datum waarop de laatste versie van de artikeldatabase werd uitgebracht. Daarnaast heeft elk *.EMA-bestand ook een eigen versienummer. In dit geval wordt de versie vermeld als een reeks nummers (bijv. 1.0, 2.5, etc.). Om klanten up-to-date te houden over de meest recente release van de EPLAN-bibliotheek publiceert Eldon iedere keer als er een nieuwe release wordt uitgebracht een update-artikel, waarin de belangrijkste functies en verbeteringen van de nieuwe versie staan vermeld.

Page 10: VERSIE 1.0 - JANUARI 2013 - Eldon Manual/NL...EPLAN P8 versie 2.5 of hoger Basiskennis van EPLAN P8 Stap 1: Eldon-artikelgegevens downloaden en uitpakken Op de Eldon-website, , kunt

RICHTLIJNEN EPLAN ELDON | 10 of 10 www.eldon.com

ANNEX AIn de onderstaande tabel staan alle databasevelden beschreven die door het artikelreferentiebestand (*.XML) in de EPLAN-database worden ingevuld.

Naam EPLAN-veld Type veld Omschrijving

P_Article_Partnr Tekst (50) Artikelnummer (bijv. ELD.MAS0403021R5)

P_Article_Certificate_CE Ja/Nee Ja (=1) als product CE-certificatie heeft, Nee (=0) als er geen CE-certificatie van toepassing is

P_Article_Certificate_UL Tekst (50) Het UL-certificaatnummer voor producten met een UL-certificatie

P_Article_Certificate_VDE Tekst (50) Het VDE-certificaatnummer voor producten met een VDE-certificatie

P_Article_Create Tekst (16) Aanmaakdatum/tijd in indeling dd.mm.yyyy 00:00

P_Article_LastChange Tekst (16) Laatste datum/tijd van wijziging/revisie met indeling dd.mm.yyyy 00:00

P_Article_Descr1 Memo Beschrijving item in alle talen waarin catalogus beschikbaar is

P_Article_Descr2 Tekst (50) Veld wordt niet gebruikt door Eldon.

P_Article_Descr3 Tekst (50) Veld wordt niet gebruikt door Eldon.

P_Article_Note Tekst (50) Veld wordt niet gebruikt door Eldon.

P_Article_External_Document_1 Tekst (50) Dit veld bevat het URL-adres naar het Engelstalige online datasheet van het artikel.

P_Article_Macro Tekst (50) De naam van het macrobestand (bijv. $(MD_MACRO)\MAS\MAS0403021R5.ema).

P_Article_GroupSymbolMacro Tekst (50) De naam van het macrobestand (bijv. $(MD_MACRO)\MAS\MAS0403021R5.ema).

P_Article_Width Nummer (LI) Kast/product, breedte in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_Height Nummer (LI) Kast/product, hoogte in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_Depth Nummer (LI) Kast/product, diepte in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_Weight Nummer (LI) Kast/product, gewicht in kg (standaardwaarde = 0)

P_Article_MountingSpace Nummer (LI)Oppervlak in mm2 = breedte x hoogte (standaardwaarde = 0); Formule: P_Article_Width met P_Article_Height, zijpanelen uitgezonderd. Het oppervlak van de zijpanelen wordt berekend met P_Article_Height x P_Article_Depth.

P_Article_Manufacturer Tekst (50) De artikelreferentie met de eerste drie letters van de leverancierscode (bijv. ELD voor Eldon).

P_Article_Supplier Tekst (50) De artikelreferentie met de eerste drie letters van de leverancierscode (standaard = ELD voor Eldon).

P_Article_Packagingquantity Nummer (LI) Aantal exemplaren van artikel in verpakking (standaardwaarde =1)

P_Article_Priceunit Nummer (LI) Gelijk aan P_Article_Packagingquantity

P_Article_Producttopgroup Nummer (LI) Nummer van de topgroep van het product in de EPLAN-database (=3 voor Mechanisch)

P_Article_Productgroup Nummer (LI) Nummer van de productgroep in de EPLAN-database (=49 voor Schakelkasten)

P_Article_Productsubgroup Nummer (LI) Nummer van de subgroep van het product in de EPLAN-database (=1 voor Algemeen)

P_Article_DoorWidth Nummer (LI)Deurbreedte in mm (standaardwaarde = 0). De breedte voor deuren van dubbele schakelkasten wordt niet berekend omdat EPLAN de individuele deurbreedte van twee deuren niet kan specificeren.

P_Article_DoorHeight Nummer (LI) Deurhoogte in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_DoorDepth Nummer (LI) Veld wordt niet gebruikt door. Waarde = 0

P_Article_PanelWidth Nummer (LI) Breedte montageplaat in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_PanelHeight Nummer (LI) Hoogte montageplaat in mm (standaardwaarde = 0)

P_Article_PanelMountingSpace Nummer (LI) Oppervlak montageplaat in mm2 = breedte x hoogte (standaardwaarde = 0). Formule: P_Article_PanelWidth met P_Article_PanelHeight.