Nhung nga nhan vu doanh nghiep

 • View
  25

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. I. NHNG TRAI NGHIM V XY DNG DOANH NGHIP
 2. 2. 1. MT S CON S V DOANH NGHIP VIT NAM
 3. 3. 600.000 doanh nghip/ 86 triu dn ~ 1 doanh nghip/ 145 ngi dn
 4. 4. 2011: 50.000 doanh nghip PHA SAN
 5. 5. 2. NHNG KINH NGHIM V XY DNG DOANH NGHIP
 6. 6. a) Nhng ly do cua ngi bt u kinh doanh
 7. 7. Nhin ra va gp c hi Ngheo nn quyt chi lam giau
 8. 8. Vi my t DOANH NHN Vi tinh thn doanh nhn, mun phuc vu xa hi
 9. 9. Gioi chuyn mn Mun ra tin
 10. 10. b) Nhng ng nhn v doanh nhn khi nghip
 11. 11. Giu Ch cn ch tay nm ngn C nha lu, xe hi, chn dai, lun mc vest Thi gian lam vic it va thoi mi Lun oai phong va c nhiu ngi hm m
 12. 12. c) Nhng iu kin quyt phi c trc khi khi nghip
 13. 13. Xc inh ro muc tiu, kin tri theo ui, chiu c p lc C tinh thn doanh nhn khi nghip
 14. 14. Tim ra ly do khi nghip va ly do rut lui Sc khoe tt
 15. 15. C hu phng i sng tm hn, cm xuc tt
 16. 16. C tm nhin va chin lc C quan h
 17. 17. Co tin t Co huynh
 18. 18. d) Nhng iu nn tranh khi lam doanh nghip luc u
 19. 19. Khng thu ngi thn v d thu Khng tham bt b mm Khng xc nh mc tiu li nhun Khng xy dng b my lm vic Khng tm hiu lut v c mt k ton chuyn nghip
 20. 20. e) Thap khi nghip
 21. 21. Lam thu trong nganh ao tao chuyn mn ao tao ph thng Rut lui, lam t thin Xy dng doanh nghip T kinh doanh