Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

 • View
  348

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  1/59

  Izdava

  Liberata

  Copyright 2004 by Ninoslav afari

  Grafiko ureenje

  Liberata grafiki studio

  Tisak

  ZiB mladost, Zagreb, 2004.

  CIPkatalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinicaZagreb

  UDK 133.52

  AFARI, NinoslavMundana astrologija : umjetnost

  astrolokog predvianja / Ninoslavafari. Zagreb : Liberata, 2004.

  ISBN 953-7158-01-2

  I. Astrologija Osnovni pojmovi

  440209168

  ISBN 953-7158-01-2

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  2/59

  Mundana astrologija

  umjetnost astrolokog predvianja

  Ninoslav afari

  Liberata

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  3/59

  SADRAJ

  UVOD ... 7

  POVIJEST ASTROLOGIJE ... 8

  ASTROLOKI SIMBOLI ... 13

  TROPSKI I SIDERALNI HOROSKOP ... 15

  PRECESIJA EKVINOCIJA ... 16

  IZRADA HOROSKOPA ... 18

  ASTROLOKE OSNOVE ... 20

  ZNAENJA PLANETA I KUA U MUNDANOM HOROSKOPU ... 21

  HOROSKOPI DRAVA I INSTITUCIJA

  HRVATSKA ... 25

  SANADEROVA VLADA ... 29

  SLOVENIJA ... 31

  SJEDINJENE AMERIKE DRAVE ... 34

  SJEVERNA KOREJA ... 40

  IRAK ... 42

  SUD U HAGU ... 44

  NATO ... 46

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  4/59

  KVARTALNI HOROSKOPI

  KVARTALNI HOROSKOP HRVATSKE ... 49

  IRAK (RAT) ... 53

  SOLARNI POVRATAK ... 56

  LUNACIJE ... 58

  SOLARNE I LUNARNE EKLIPSE ... 60

  WEB STRANICE ... 61

  BIBLIOGRAFIJA ... 63

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  5/59

  5

  Uvod

  Mundana je astrologija grana astrologije koja se bavi analizom i predvianjemdrutvenih i prirodnih dogaaja na odabranim zemljopisnim podrujima.Prouava zbivanja unutar drava i naroda, prirodne uvjete i nepogode, politikeprocese i drutvena gibanja.

  Ova je knjiga praktini prirunik za sve one koji ele nauiti i unaprijediti tehnikeastrolokih predvianja koje su se razvijale stoljeima i koje mogu nemjerljivorazviti svijest.

  Tijekom povijesti predvianje politikih kretanja i djelovanje u skladu sa njimasmatralo se vrhunaravnom sposobnou i najcjenjenijom vjetinom.

  Danas, u doba dominacije znanosti, astrologija i tehnike koje omoguavaju pred-vianja gurnute su na marginu.

  Da li je astrologija praznovjerje?

  Oni koji su je praktino isprobali odgovorit e da nije, i vie od toga, oni koji su seupustili u dublje prouavanje astrolokih tehnika jednoglasno smatraju da tavjetina zasluuje objektivniju procjenu i status koji je uivala u prolosti.

  Naalost, istina je da suvremena astrologija, odvojena od svojih astronomskihkorijena, boluje od mnogih nedoreenosti i iracionalnosti koje srozavaju njezinstatus i svode je na razinu praznovjerja i jeftine zabave. U ovoj knjizi dotakao samse i tih problema sa eljom da u XXI. stoljeu budu otklonjeni.

  Ova je knjiga nadopuna udbeniku Astrologijakoju sam napisao sa LidijomZafirovi.

  Ninoslav afariZagreb, 5.1.2004.

  [email protected]

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  6/59

  6

  Povijest astrologije

  Astrologija u irem smislu, kao prouavanje neba radi predvianja, gotovo jeuniverzalna u drevnim civilizacijama i njezin nastanak nije vezan za odreenovrijeme i mjesto. Astrologija kakvu poznajemo na Zapadu to jest horoskopskaastrologija, koja eli izabrati povoljno vrijeme za poetak djelovanja, odgovoritina pitanja, predvidjeti zbivanja u svijetu ili analizirati osobni karakter i ivotniput, a sve putem horoskopa nastala je u Mezopotamiji (otprilike na podrujumodernog Iraka). Ondje je astrologija isprva nalikovala astrologiji drugih kultura,bilo je to jednostavno prouavanje neba radi znakova koji bi mogli utjecati navladara i dogaaje u zemlji. Zatim je poela sustavno promatrati pojave na nebui odreivati pravilne obrasce nebeskih kretanja koji bi mogli biti povezani sazbivanjima na zemlji.

  Najstariji astronomski zapisi potjeu iz starijega babilonskog razdoblja, otprilikeiz doba Hammurabija, a uveni zbornik uenja o znakovima je Enuma Anu Enliliz drugoga tisuljea prije Krista. Drugi zbornik znakova suAmmizadugine Vene-rine tabele, koje su sustavno promatranje Venerina kretanja, uz odgovarajuaznaenja. Mogue vrijeme njegova nastanka su godine 1646., 1638. i 1582. god.pr. Kr. Vjeruje se da su Venerine tabeledio astralne religije u Mezopotamiji suvjerovali da su planete i zvijezde povezane s bogovima ili da jesu bogovi. Jedno odnajbitnijih njihovih boanstava bila je Venera Itar. Za njih su zvijezde i planeti

  bili pokazatelji boanske volje ovdje i sada, to ih je motiviralo za prouavanjeastrologije.

  U sljedeim su stoljeima Babilonci i dalje promatrali i biljeili kretanja pojavana nebu. Na posljetku su mogli predvidjeti poloaje planeta u svakom buduemtrenutku. Ptolomej je zabiljeio, a sadanja znanost nije osporila, da postoji toani sustavan zapis o eklipsama od 747. god. pr. Kr. do razdoblja nakon pobjedeAleksandra Velikog. U Mezopotamiji nisu koristili Zodijak, nego sideralne poloaje,npr.: 19 od Mjeseca do Plejada; 17 od Plejada do Oriona; 14 od Oriona do Sirijusa

  Evolucija astrologije se prema Van der Waerdenu odvijala u tri stupnja. Prvi je

  opisana predaja o znakovima. Drugi povrh toga ima Zodijak u modernom smislu,dvanaest znakova s 30 stupnjeva. U ovom srednjem razdoblju nema osobnogahoroskopa, velika se pozornost pridaje tranzitima Jupitera kroz znakove, brzinomod otprilike jednoga znaka godinje. Nema astrolokih kua. Srednje je razdobljetrajalo otprilike 630. 450. pr. Kr. Zodijak je u tom razdoblju sideralan, a razlikaizmeu sideralnog i tropskog Zodijaka je bliska Fagan-Allenovoj vrijednosti. Tree

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  7/59

  7

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  je razdoblje horoskopske astrologije. esto se spominju Kaldejci (kasni Babilonci)koji rade osobne horoskope. Najstariji horoskop zabiljeen na glinenoj ploici

  datira od 29.4.410. god. pr. Kr. Kaldejci su poznati kao mazi i mudraci.Za daljnju evoluciju astrologije bitan je Egipat u vrijeme proimanja s babilonskimidejama. U Egiptu je bila bitna astronomija, koja se bavila vie zvijezdama noplanetima. Egipani su bili majstori izgradnje hramova, graevina i piramidaprema poloaju zvijezda nekretnica (eljeli su zadobiti njihovu naklonost).Usklaenost je bila izuzetna, esto u lunu minutu, premda se ne zna jesu lipoznavali precizne matematike tehnike. Presudan dogaaj za sintezu egipatskihideja i babilonske astronomije bila je pobjeda Perzije nad Egiptom i osvajanjeEgipta i Perzije od strane Aleksandra Velikog. U oba su sluaja Egipani i Babiloncibili pod istom vlau i mogli su razmijeniti znanja. Perzijanci su bili veliki tovatelji

  astrologije, to je nesumnjivo pogodovalo prijenosu astrolokih ideja u Egipat.

  to su Egipani dodali babilonskoj astrologiji? U prijehelenistikoj babilonskojastrologiji nije bilo uporabe Ascendenta. Helenistiki autori pripisuju kue iliznakove koji se koriste kao kue Hermesu. U Egiptu su vjerojatno uvedeni aspektii sustav vladajuih planeta. Egzaltacije potjeu iz Mezopotamije. U svakom sluajugotovo svi dijelovi horoskopske astrologije postojali su u I. st. pr. Kr., a moda inekoliko stoljea ranije. Svi egipatski tekstovi koji se spominju poslije napisanisu na grkom. Uenjak ili putnik koji je znao grki mogao je u helenistiko dobaputovati gdje god je elio, od Grke na zapadu do Indije na istoku, i biti shvaen.Svaka ideja izraena na grkom imala je isti doseg.

  Za utemeljenje grke astrologije vaan je Babilonac Berosus, koji je ivio otprilike250. g. pr. Kr. Njegova su djela bitno utjecala na prve astroloke koncepte uGrkoj. Utemeljio je Astroloku kolu na otoku Kosu. Grci su usvajali i razvijalikaldejsku astrologiju i stvarali vlastitu tradiciju te je astrologija postala formalnai sloena. Helenistika je astrologija spoj egipatske tradicije i filozofskih idejagrke kole. Kasnije su helenistiki promatrai neba poput Ptolomeja biliznanstvenici, mate-matiari, astronomi i astrolozi.

  Najpoznatiji su astrolozi nove ere Dorotej, Ptolomej i Valens, a korijen je hele-

  nistike astrologije rad pripisan Nehepsu i Petozirisu, egipatskim faraonima isveenicima (otprilike 200. g. pr. Kr.).

  Aristarh je negdje u III. st. pr. Kr. izraunao udaljenost do Sunca i Mjeseca. ZaMjesec je proraun bio dobar, no za Sunce nije, jer mu instrumenti nisu bili do-voljno precizni. Njih je izumio Hiparh. On je otprilike 150. pr. Kr. odredio trajanje

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  8/59

  8

  UMJETNOST PREDVIANJA

  godine, s pogrekom od est minuta. Ptolomej je tri stoljea kasnije na temeljuHiparha osmislio svoj sustav koji je mogao objasniti retrogradna kretanja planeta

  te varijacije njihove svjetlosti i brzine. Ptolomejski model univerzuma dominiraoje zapadnom milju vie od 1 400 godina. Ptolomej je napisao Tetrabiblos,udbe-nik o astrologiji.

  Perzijanci, koji su bili entuzijastini astrolozi, razvili su na temelju astrologijekoju su naslijedili od Mezopotamljana i Grka vlastitu tradiciju. Godine 227. njihsu zbacili s vlasti sasanidski Perzijanci, i nastavili razvijati njihovu astrolokutradiciju. Vidljivo je da se u dva ili tri stoljea izmeu zadnjih poznatih helenistikihastrologa i prvih poznatih iz arapskoga doba pojavilo neto novo. To je modaperzijska struja astrologije. A ona se razlikovala od hinduistike i grke. Imala jeorbise aspekata, doraen sustav meudjelovanja planeta i prouavala je Jupiterove

  i Saturnove cikluse.

  Arapi su unitili gotovo svu literaturu zoroastrijskih Sasanida, a tako i astroloku.Od IX. stoljea temeljni se grki astroloki tekstovi iz helenistikog vremenaprevode na arapski. Arapi izravno koriste perzijske i indijske materijale i objedi-njuju ih s helenistikima. U arapsko su doba najvei astrolozi Perzijanci. Adananja zapadna astrologija nastala je iz astrologije arapskoga doba.

  U XIII. i XIV. stoljeu mnogi su arapski astrologijski tekstovi prevedeni nasrednjovjekovni latinski. Astrolozi su u renesansi pokuali oistiti astrologijuod arapskih utjecaja koristei Ptolomejevo djelo, kao paradigmu racionalne astro-logije. Kopernik 1543. stavlja Sunce u sredite univerzuma. Kepler i Newtonjo su vie napali ptolomejski sutav. Kepler je otkrio da je putanja planeta elipsa,a Newton je objasnio zato.

  Newton je 1687. otvorio vrata suvremenoj astronomiji. Krajem XVII. stoljeaastrologija iezava. Prije 150 180 godina ponovno se poela buditi, na poetkuXX. stoljea oivljava, zahvaljujui karizmatinim i kontroverznim astrolozima,Sepherialu i Alanu Leu, teozofima.

  Poetkom 30-ih Amerikanac Paul Clancey eli popularizirati astrologiju asopisom

  Amerika astrologija i prvi put objavljuje tjedna predvianja prema Sunevimznakovima. Populariziraju se hinduistike ideje o karmi i reinkarnaciji i dnevni itjedni horoskopi u tisku. Poslije Drugoga svjetskog rata pojavila se nova vrstaastrologije. Korijen joj je rad Danea Rudhyara i Marca Edmunda Jonesa, a razvilase osobito tijekom 70-ih i 80-ih. To je psiholoka astrologija za koju je astrologija,osim prouavanja karaktera, metoda osobnog razvoja. Vremenom je postala

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  9/59

  9

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  poznata kao humanistika astrologija. Ona zadovoljava potrebu za samorazu-mijevanjem, a isticanjem rasta i osvijetavanja oslobaa astrologiju od depresivne

  i neproduktivne ideje sudbine i predodreenosti. Mnogi astrolozi te struje smatrajuda natalni horoskop pokazuje psiholoke predispozicije koje utjeu na nain kakovidimo svijet i reagiramo na njega. Horoskop prema njima pokazuje sudbinusamo kao rezultat nae percepcije i ponaanja, a astrologija prouava subjektivnoiskustvo. Takva astrologija poput dubinske psihologije govori jezikom mita kojiizvire iz ljudske svijesti (tonije podsvijesti), a ne iz prirode. Mnogi su humanistikiastrolozi spojili svoju astroloku praksu s psihologijom.

  No postoji i druga struja astrologije koja smatra da jezik mita izvire iz prirode ineovisan je o ljudskoj psihi. Ona ima dugu povijest. Astrologija je tijekom povijestidugo bila astralna religija: planeti i zvijezde su smatrani boanstvima ili barem

  njihovim glasnicima, a ponekad se smatralo da planeti vladaju i boanstvima.Astrologija i astronomija su stoljeima bile sinonimi. Astronomija je isprva znailasamo odnose izmeu poloaja zvijezda i konstelacija i meteorolokih pojava.Astronom je odreivao ulogu zvijezda i konstelacija u odreivanju vremenskihprilika. Tek je Sokrat u V. st. pr. Kr., prema Platonu u dijalogu Teteus, definiraoda je disciplina koja istrauje kretanja zvijezda i odnose njihovih brzinaastronomia,koju je Aristotel ponovno nazvao astrologia.

  U helenistiko doba astrolozi/astronomi i njihovi sljedbenici vjerovali su, poputkasnijih znanstvenika, da kozmos funkcionira poput vrhunaravnog, izvrsnoosmiljenog stroja, utemeljenog na racionalnim naelima i prirodnim zakonima.Mnogi su drevni znanstvenici podravali fatalizam, a mnogi su od njih slavilifatalistiku astrologiju/astronomiju. Njihova se logika inila ispravnom zvijezde,primjerice Sunce, snano utjeu na ljude i to je neupitno. Stoga i druge poznatezvijezde Suneva sustava (u to vrijeme njih pet) vjerojatno utjeu na ljude izbivanja u svijetu. Zodijak moe opisati kretanje Sunce spram zvijezda. Nije li onstoga bitan? Fascinacija astrologijom se zasnivala na dvije osnovne premise: 1)uporabom odgovarajuih tehnika moe se predvidjeti budunost; 2) jedina istinskaznanstvena metoda za to je astrologija. Stoicizam, koji je najvie podravaoastrologiju i bio jedno od najbitnijih filozofskih uenja helenistikog razdoblja,temeljio se na fatalizmu. Neki su stoici bili rigidniji deterministi i od Laplacea.

  Stoici su vjerovali da se u itavom univerzumu primjenjuju isti fizikalni zakonikoji odreuju sve to se dogaa. Sve je sainjeno od iste tvari, i podvrgava se istimzakonima, te izmeu svega postoji svojevrsna kozmika simpatija, zbog egaastrologija i proricanje funkcioniraju. Stoici su vjerovali da svijetom upravlja Bogi da on u krajnjem smislu jest Bog. Jedina je stvarnost boanski Um koji se izraavau materijalnom univerzumu. Oni su bezuvjetno vjerovali u mogunost

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  10/59

  10

  UMJETNOST PREDVIANJA

  predvianja, a astrologija je bila jedna od metoda za to. Astroloki se svjetonazoriz babilonskog oboavanja zvijezda kod stoika razvio u religiju u kojoj je kozmiko

  poistovjeeno s boanskim. Ideja boanstva koje ne bi komuniciralo s ljudimanjima je bila neprihvatljiva. Gotovo svi helenistiki autori vjerovali su da su zvijezdeinteligentna, boanska bia. Astrologija je u helenistikom razdoblju astralna ilikozmika religija i obuhvaa ono to danas smatramo astronomijom, astrofizikom,meteorologijom i geofizikom. Ona je vladala astronomijom, nije joj sluila. Razvojastrologije u dananjem smjeru doveo je do toga da se dananja astronomija nazovematematikom (mathematike). Krajem antike krug se zatvorio. Astronomijaponovno znai znanstveni pokuaj racionalnog objanjenja prirode i kretanjazvijezda. No sve do XVII. stoljea taj pojam nije u potpunosti iskljuivaoastrologiju. Tako su u najveem dijelu poznate ljudske povijesti astrologija,astronomija i religija neodvojivo povezane, a odvojene su samo tri-etiri stoljea.

  Najkreativniji pristup astrologiji danas je sinteza. Astrologija najbolje funkcionira(provjerite u praksi) kao holistino teorijsko i praktino znanje utemeljeno usvijesti jedinstva ovjeka i njegova okruenja. Dananja je vladajua znanstvenaparadigma (osim nekih znanstvenih otkria subatomske fizike, novih teorijaspoznaje, hologramske i sinkronicistike teorije te rada pojedinih filozofa znanostipoput fiziara Davida Bohma, Fritjofa Capre) jo uvijek dualistina (ovjek/svijet,um/materija, duh/tijelo su odvojeni) i ne podrava holistina znanja koja su goruapotreba dananjega doba. Ekologija i promiljanje budunosti pribliavaju nasskromnosti i mistinoj istini ovjeku nije samo mjesto u univerzumu, on jestuniverzum u malom, on je stvaratelj i stvoreno, a svijet i on nastaju zajedno iodjednom. Astrologija je oduvijek bila praktini izriaj te svijesti.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  11/59

  11

  Simboli znakova Zodijaka i planeta

  Ovan Sunce

  Bik Mjesec

  Blizanci Merkur

  Rak Venera

  Lav Mars

  Djevica Jupiter

  Vaga Saturn

  korpion Uran

  Strijelac Neptun

  Jarac Pluton

  Vodenjak

  Ribe

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  12/59

  12

  Ostali elementi horoskopa

  Planetoid Hiron

  Sjeverni Mjeseev vor

  Juni Mjeseev vor

  Simboli asteroida

  Ceres

  Palada

  Vesta

  Juno

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  13/59

  13

  Tropski i sideralni horoskop

  Da li vam je poznato koji ste znak u horoskopu?

  Vjerojatno je to vae prvo znanje s podruja astrologije.

  Astrologija na koju ste navikli, koja vas obasipa tjednim horoskopima upopularnim asopisima, dnevnom tisku i elektronskim medijima, naziva setropska astrologija i ona je astronomski neutemeljena.

  Vjerojatno ste saznali da znak u horoskopu oznaava poloaj Sunca na datumvaeg roenja i uz dobru zabavu pamtili koje fizike i psihike znaajke ima va

  znak u horoskopu. Naalost, to veinom nije istina.

  Tjedne prognoze koju ste proitali i uli nisu istinite. Poloaji planeta utropskoj astrologiji su u nae vrijeme pogreni za gotovo 24, to znai da je samokod onih koji su roeni posljednjih dana vladavine odreenog znaka tropskeastrologije Sunce zaista u tom znaku Zodijaka. Svima ostalima Sunce je uprethodnom znaku.

  Sideralna astrologija za razliku od tropske astrologije izraunava poloajplaneta i ostalih elemenata u horoskopu astronomski tono i, naravno,

  daje bolje rezultate.Na Zapadu se tropska astrologija gotovo potpuno udomaila, veina europskih iamerikih astrologa koristi tropske poloaje, a sideralne poloaje koriste indijskaastrologija (Jotish) i lunarna kineska astrologija. Nema sumnje da pogrene idejene mogu dugo opstati te uprkos sustavnom nametanju sve vei broj astrologa naZapadu naputa tropsku astrologiju.

  Kako se je uope moglo dogoditi takvo zastranjenje?

  Odgovor je precesija ekvinocija.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  14/59

  14

  Precesija ekvinocija

  Zemlja obie Sunce za 365 dana, 5 sati i 48 minuta te 46 sekundi. Sa Zemljeizgleda da je Sunce u istom razdoblju jednom obilo ekliptiku. To je tropskagodina. No ako na kraju tropske godine pogledamo poloaj Zemlje spram zvijezdanekretnica (promatra se zvijezda nekretnica Spica), ini se da se Zemlja nalazi50,26 sekundi nebeske longitude zapadno od prvobitnog poloaja. Da bi se Zemljavratila na isti poloaj prema zvijezdama nekretnicama potrebno je 365 dana, 6sati, 9 minuta te 9,5 sekundi. To se naziva sideralnom godinom. Ona je 20minuta dua od tropske godine; vremenska razlika odgovara 50,26 sekundinebeske longitude. Stoga e se proljetni ekvinocij (mjesto gdje ekliptika presijecanebeski ekvator) svake godine kretati prema Zodijaku 50,26 sekundi unatrag.To stalno zaostajanje proljetnog ekvinocija naziva se precesijomekvinocija. Da bi precesija napravila jedan krug treba joj otprilike 26 000 godina.Tropski i sideralni poloaji planeta podudarali su se 285. god.

  Za razliku od sideralne astrologije, zapadna se tropska astrologija ne prilagoavapromjeni poloaja sazvijea. Godine 300. pr. Kr. Grci su odredili proljetni ijesenski ekvinocij na putanji Sunca oko Zemlje te uspostavili solarni kalendar.Tropska je astrologija utemeljena na prividnoj putanji Sunca oko Zemlje, to jestza nju je nulti stupanj Ovna poloaj u kojemu se Sunce nae tijekomproljetne ravnodnevice. Za sideralnu je astrologiju nulti stupanj Ovna

  uistinu nulti stupanj sazvijea Ovna. Astronom dr. Percy Seymour smatrada su Egipani ve 4 000. pr. Kr. znali za precesiju i ukopili je u svoju religiju, apotpuno je sigurno da su prvi babilonski horoskopi napravljeni u sideralnomZodijaku. Dananji astrolozi na Zapadu veinom i dalje ne uzimaju uobzir precesiju ekvinocija. U dvadesetom je stoljeu najzasluniji zapopularizaciju sideralne astrologije na Zapadu irski astrolog Cyril Fagan. Tropskii sideralni horoskop se, kao to je vidljivo na sljedeoj strani, danas podudaraju upoloajima nebeskih tijela u kuama i kutevima izmeu planeta (aspektima), takoda je odreena kvaliteta tumaenja ipak mogua. Poloaji u znakovima se veinomrazlikuju.

  Dodatne informacije o sideralnoj astrologiji:

  www.nostredame.com/side_eng.htm

  www.spiritualguides.net/Astrology/judgeHoroscope.htm

  www.liberatapublishers.com/astrologija.html

  http://beka1250.tripod.com/aquariangurlzastrology/id7.html

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  15/59

  15

  MUNDANA ASTROLOGIJA

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  16/59

  16

  Izrada horoskopa

  Sve to je potrebno za izradu horoskopa, raunalno ili runo, moete usnimiti saweb stranice:

  www.liberatapublishers.com/astrologija.html

  Raunalna izrada horoskopa

  Za raunalnu izradu horoskopa usnimite astroloki program i zemljopisne irine,duine i vremenske zone svjetskih gradova. Na seminarima i u knjizi koristimoprogramAstrolog 5.40, najbolji besplatni program. Nudi bezbroj profesionalnih

  mogunosti, jednostavan je, nezahtjevan i ima inaice za sve operativne sustave.

  Rad s programom Astrolog 5.40

  Nakon usnimavanja u memoriju raunala ili na disketu jednostavno pokreniteexe. file, programu nije potreban setup.

  Za unos podataka: Info Set Chart Info (U rubriku Time Zone treba unijetivremensku razliku izmeu vremena u odreenoj zemlji i vremena naGreenwichu; ponuene su neke standardne vremenske zone).

  Za izbor izmeu tropskog i sideralnog horoskopa: Setting Sideral Zodiac.Graphics nudi razne mogunosti promjene grafikog suelja.Graphics Square Screen daje pravilan kruni izgled horoskopa.File Save Settings uva izgled grafikog suenja koji ste namjestili po volji.File Save Chart Info snima horoskop.File Printispisuje horoskop na printer.

  Program nudi i puno drugih mogunosti koje moete sami istraiti ... Na krajuknjige nudimo popis literature, web stranica i ostalih astrolokih programa.

  Raunanje horoskopa putem efemerida i tabela kuaRuno raunanje horoskopa uz pomo efemerida i tabela kua danas je vie dioope astroloke kulture nego stvar praktine uporabe. elite li ipak tako raunatihoroskope, moete usnimiti sve potrebne podatke u digitalnom obliku vicarskeefemeride za 3000 godina, Placidusove tabele kua za zemljopisnu irinu Hrvatske

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  17/59

  17

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  te zemljopisne irine, duine i vremenske zone svjetskih gradova (pritom nezaboravite da, elite li sideralan horoskop, tropske poloaje morate pretvoriti u

  sideralne) ili nabaviti efemeride, tabele kua i ostalu astroloku literaturu, izmeuostaloga i na web adresi:www.amazon.com

  Potrebni podaci za izraunavanje horoskopa bez raunala:

  1. Efemeride toni poloaji svih planeta u pono ili podne za Greenwich(elite li sideralan horoskop bolje vam je nabaviti sideralne efemeride)

  2. Atlas ili drugi podaci ogeografskim duinama i irinamamjesta roenja,vremenskim zonama i promjenama vremena

  3. Knjiga tabela kua4. Potrebno je znati tono vrijeme (to tonije to bolje) i mjesto.

  Jednostavno raunanje, primjer:Republika Hrvatska, 25.6.1991., Zagreb, 19:58h1. Iz efemerida oitamo sideralno vrijeme za taj datum (to je sideralno vrijeme zapono, obratite pozornost imate li efemeride za pono ili efemeride za podne):

  18 10 332. Vremenu oduzmemo ili dodamo potrebno vrijeme u skladu s vremenskomzonom (u Hrvatskoj oduzimamo 1h, ili 2h u ovom sluaju ljetnog raunanjavremena):

  19 58 2 00 = 17 58te napravimo sideralnu korekciju, tj. za svaki sat dodamo otprilike 10. Za 17h

  58 m valja dodati 180, to jest 3. Vrijeme sa sideralnom korekcijom iznosi:17 58 + 0 03 = 18 01

  Rezultat dodamo sideralnom vremenu:18 01 00 + 18 10 33 = 36 11 33

  3. Na kraju dodamo ili oduzmemo vrijeme za grad. Za Zagreb dodajemo 01h04m

  36 11 33 + 1 04 00 = 37 15 33Da bi oitali osi kua iz tabela kua potrebno je rezultatu oduzeti 24h

  (uvijek valja preraunati prekomjerne sekunde u minute, minute u sate a brojusati ako je vei od 24 oduzeti 24h).

  Dakle, rezultat je 13 15 33Otvaramo tabele kua i pod zemljopisnom irinom 46 (za Zagreb tono 45 48')oitavamo osi kua. Iz efemerida iitavamo poloaje planeta (pripazite, poloajiplaneta dani su za pono ili podne; poloaje brih planeta, a posebice Mjeseca,treba prilagoditi tonom vremenu). Sve podatke ucrtajte u obrazac za izraduhoroskopa.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  18/59

  18

  Astroloke osnove

  Osnovna ideja astrologije potjee od predvidljivosti kretanja nebeskih tijela i uvje-renja da je takav ciklian i strogo ureen svemir neodvojivo povezan sa ljudskimivotom i dogaajima unutar ljudske zajednice. Ta meupovezanost, ali i pokuajda se univerzum radi lakeg shvaanja podijeli na dijelove, osnova je astrologijekao vjetine.

  Temeljni su elementi tumaenja horoskopa (od grke rijei horoskopus, uprijevodu vremenska karta) nebeska tijela, zodijaki znakovi i astroloke kue.

  Zodijaki su znakovi (gr. Zodijak, ivotinjski krug) sazvijea na nebu u pozadiniprividnog kretanja Sunca oko Zemlje (ekliptika); u stvarnosti, sazvijea gledanasa Zemlje nisu iroka 30, astrolozi su ih tako prikazali radi postizanja unutarnjeharmonije i preglednosti horoskopa. Znakovi su na horoskopskom obrascu pore-dani u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, od prvog znaka Ovna doposljednjeg znaka Riba.

  Podjela na astroloke kue temelji se na dnevnoj rotaciji Zemlje oko svoje osi,koja utjee na smjenu dana i noi; kue su razliite irine zbog razlike u vremenukoje Sunce provodi iznad horizonta u razliitim godinjim dobima.

  Astrolokih je kua takoer dvanaest, oznaene su brojkom, kue su po znaenjusrodne znakovima, tako da prva astroloka kua odgovara znaku Ovna, drugaznaku Bika itd. Kod izraunavanja poloaja kua najvanije su osi prve i sedmete desete i etvrte kue.

  Tumaenje mundanih horoskopa

  Da bi se uspjeno tumaili horoskopi koji pripadaju podruju mundane astrologije

  potrebno je ope astroloko predznanje, ali i razumijevanje specifine simbolikeplaneta i astrolokih kua.

  Za tumaenje horoskopa drave, institucije ili kvartalnog horoskopa zazemljopisno podruje koristi se osnovna astroloka simbolika u skladu saznaenjima koja se koriste u mundanoj astrologiji.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  19/59

  19

  Znaenja kua u mundanom horoskopu

  Prva kua: narodDruga kua:ekonomija, financijsko stanje

  Trea kua:saobraaj, komunikacije, medijietvrta kua:ope stanje u zemlji, poljoprivreda, izgradnja

  Peta kua:natalitet, zabava, kulturaesta kua:zdravlje, policija, vojska

  Sedma kua:odnosi sa susjednim zemljamaOsma kua: smrt, smrtnost

  Deveta kua:sudstvo, obrazovne institucije, religija, nauka, vanjska trgovina,vanjski poslovi.

  Deseta kua:predsjednik, vlada, upravljanje dravomJedanaesta kua: zakonodavstvo, parlament

  Dvanaesta kua: zatvori, logori, kriminal, tajne slube

  Znaenja planeta u mundanom horoskopu

  Sunce:vladar, predsjednik, vlada, osobe na visokim drutvenim poloajima

  Mjesec: narod, javnostMerkur: tisak, mediji, promet, intelektualciVenera:kultura, natalitet, umjetnici

  Mars:rat, vojska, potresi, poari, prirodne katastrofeJupiter:filozofija, religija, pravosue, poslovi, trgovina

  Saturn:poljoprivreda, rudnici, umirovljeniciUran:tehnologija, znanost, pobune, trajkovi, prometna sredstva

  Neptun:tajne slube, zavjere, intrige, porociPluton:fatalni dogaaji, masovni pokreti, atentatori, teroristi, masakri

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  20/59

  Tehnike predvianja

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  21/59

  U ovoj knjizi kao primjere koristim sideralne horoskope

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  22/59

  23

  Hrvatska

  Proglaenje prekida pravnih i politikih veza sa SFRJ, 25. lipnja 1991. (danas tajdatum slavimo kao Dan dravnosti), formalno je i praktino proglaenje neovisno-sti Republike Hrvatske. Moderna hrvatska drava se stoga rodila 25. lipnja1991. u 19:56, to je i najvaniji pokazatelj astrolokih uticaja koji djeluju na

  rad dravnih institucija i ivot graana.

  Naalost, horoskop Hrvatske se ne moe smatrati povoljnim.

  Energija horoskopa usredotoena je u osmoj kui (vanjska podrka, kreditnozadu-ivanje, integracije); konjunkcija Jupitera, Venere i Marsa bila bi izuzetno

  Republika Hrvatska25.6.1991.

  19:56

  GMT -2:00

  Zagreb, 15:58E, 45:48N

  Izvor: medijski izvjetaj

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  23/59

  24

  UMJETNOST PREDVIANJA

  povoljna da kvadrat s Plutonom iz jedanaeste kue ne razara njezin pozitivanuticaj. Tu je i Saturn u drugoj kui, koji znai vrlo nepovoljan ekonomski utjecaj

  i manjak konstruktivne ekonomske, prometne i intelektualne komunikacije sasusjednim zemljama (aflicirani Merkur u sedmoj kui).

  Problemi koje opisuje ovaj horoskop jasno su se ispoljili; samo proglaenje odcje-pljenja odgodila je meunarodna zajednica (aflicirana konjunkcija Jupitera, Venerei Marsa), Hrvatska je godinama bila odsjeena od svoga istonog susjedstva, toje stvorilo velike gospodarske i prometne probleme. Proglaenjem Srpske krajinekoja je u stvari imala samoupravu tijekom Domovinskog rata, teritorij Hrvatskebio je prometno gotovo potpuno presjeen. I danas, nakon to smo savladali svete prepreke, aflicirani Merkur djeluje kroz teritorijalne sporove sa Slovenijom isvojevrsnu izolaciju od zemalja Europske unije.

  Koliko je bio teak svaki korak Hrvatske prema europskim i svjetskim integra-cijama ne treba ni podsjeati, aflicirana osma kua jednostavno trai razlog daabortira sve logino, eljeno i prirodno to hrvatski narod smatra svojim ciljem.

  Aflicirana osma kua djeluje i na pretjerano zaduivanje koje e sudei premaovom horoskopu imati kobne ekonomske posljedice, jednostavno reeno, ovakvakonstelacija vodi u prezaduenost, neisplativost i bankrot. Taj je utjecaj pojaanpoloajem Saturna u Jarcu u drugoj kui, Hrvatska je gotovo potpuno unitilasvoju proizvodnju i danas dravni aparat ivi od kredita koji se drastino pove-avaju.

  Naravno, horoskop drave djeluje na ivote njezinih graana, institucija ipoduzea pod njezinim zakonodavstvom. Ono to opisuje ovaj horoskop, dogaase gotovo svim poduzeima, javnim ustanovama i graanima; progresivnogomilanje dugova koji se nee moi vratiti, jer ne postoji materijalna osnova kojabi mogla proizvesti dostatnu dobit.

  Najsvjetlija toka ovog horoskopa je Mjesec u dvanaestoj kui na Ascendentu,koji ublaava aflikcije Plutona s planetima u osmoj kui. Mada je poloaj Mjesecau korpionu u dvanaestoj kui nepovoljan (mogli bi rei katarktian), upravo

  je Mjesec (simbol naroda u mundanoj astrologiji) onaj koji svojim idealizmom,resursima i izdrljivou i u najteim trenucima odrava djelovanje dravnogsustava. To se je ispoljilo u Domovinskom ratu, to se ispoljava i danas kada jepotronja graana temelj ekonomskog rasta.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  24/59

  25

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  Pitanjena koje elim odgovoriti tumaenjem ovog horoskopa jeda li emouspjeti postati punopravni graani Europske unije ili e ovaj nepovoljni

  horoskop i dalje djelovati u smjeru destruktivne izolacije?Naalost, razdoblje od sljedee etiri godine, koje je kljuno za pristupHrvatske u Europsku zajednicu, bit e obiljeeno tranzitom Saturna krozosmu kuu to je najgori mogui tranzit kada je u pitanju izvanjskapodrka 2006. tranzitni Saturn bit e u konjunkciji sa konjunkcijom Jupitera,Venere i Marsa i kvadratirati Pluton u jedanaestoj kui. Jednostavno reeno, takonstelacija govori o nestanku svake podrke i propasti svih uloenih napora zaostvarenje ideala (jedanaesta kua)

  Prema sadanjoj politikoj stvarnosti i buduim tranzitima, prikljuenje

  Europskoj uniji do 2008. nije izgledno.

  Astrologija nikada ne govori o determinizmu, ali neke konstelacije toliko sudestruktivne da nije teko biti prorokom i zakljuiti da se nepovoljni uticajimoraju vidno osjetiti. Kad je u pitanju politika stvarnost koju svjedoimo i ovakavnepovoljan tranzit, bit e ogroman uspjeh ublaiti ga ili transformirati njegovutjecaj bez loih posljedica.

  No, kao ponosan graanin Hrvatske (Mjesec u korpionu u dvanaestoj kui), neelim podlei apatiji i elim vidjeti izlaz iz ove nepovoljne konstelacije

  U ovom trenutku Jupiter tranzitira kroz osmu kuu horoskopa Hrvatske (zato idalje, uprkos prezaduenosti, dobijamo kredite i uivamo podrku MMF-a),ovo je i razdoblje sekstila tranzitnog Jupitera s Plutonom iz jedanaeste kue. Totreba iskoristiti za radikalnu reformu dravnih institucija i drastino smanjenjenjihovih trokova. Za takav projekt u ovom razdoblju ne bi bilo teko dobitifinancijska sredstva. U stvari, ovo razdoblje treba iskoristiti i za dobijanje podrkeod zemalja Europske unije, sada ili nikada, ako u ovom razdoblju (2004., 2005.)ne dobijemo vrsta jamstva i ne potpiemo ugovore, idue razdoblje (2006., 2007.)bit e razoaravajue.

  Tranzit Saturna kroz osmu kuu djelovat e loe i na ekonomske prilike u zemlji(naroito razdoblje opozicije tranzitnog Saturna sa Saturnom u drugoj kui horo-skopa Hrvatske, na kraju 2005. i tijekom 2006. godine), uzrokovat e restrikcijeu javnoj potronji, otputanje radnika u javnim slubama, manjak sredstava zarad dravnih institucija, propast mnogih privatnih poduzea i kreditne restrikcije.Naalost, sljedee etiri godine bit e teko gospodarsko razdoblje.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  25/59

  Savjet astrologa moe biti samo jedan, brzo i uinkovito smanjiti javnu potronju,

  rasteretiti privredu i podravati svim sredstvima domau proizvodnju i izvoz.

  U politikom smislu 2004. je presudna godina na putu ulaska Hrvatske u

  Europsku uniju, svaka nada da e se ratingu buduem periodu poboljati,

  iluzorna je i vodi Hrvatsku u neuspjeh.

  Ako ova godina bude optereena odbijanjima ratifikacija, opstrukcijama Hakog

  suda i loijim ekonomskim pokazateljima, anse za ulazak u EU potpuno e nestati

  tijekom 2006. i 2007.

  O nekim jo udaljenijim datumima ne vrijedi niti raspravljati, jer bi to bio sindrom

  samozavaravanja i ivota u nerealnim oekivanjima afliciranog Neptuna u opozicijisa Merkurom iz sedme kue

  Zanimljivo, hrvatski astrolozi godinama nisu prihvaali ovaj horoskop kao

  horoskop moderne Hrvatske, iz jednostavnog razloga to nacionalna euforija

  poetkom devedesetih nije podnosila ovaj astroloki opis novostvorene drave.

  Danas je on i vie nego potvren astrolokim studijama i priznat kao mjerodavan.

  Jedini mogui izlaz iz nepovoljnog horoskopa je dezintegriranje identiteta i integri-

  teta koji je stvoren u trenutku osnivanja. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ili

  drugu integraciju bio bi i simbolian i praktian raskid s ovim konstelacijama

  Bt ovog horoskopa je put od zajednice prema osamostaljenju (Mjeseevi vorovi

  iz sedme kue u Blizancima u prvu kuu u Strijelcu), svako kretanje prema novoj

  integraciji pod ovakvim konstelacijama je oteano ili onemogueno.

  15.1.2004.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  26/59

  Sanaderova Vlada

  Zakletva novog premijera pred Saborom simbolian je i praktian poetak djelo-vanja nove Vlade.

  Dobra je vijest da je ovo horoskop uspjene, agilne vlade, koja e biti spremna naodlune reforme i uivati povjerenje naroda.

  Konjunkcija Sunca i Mjeseca u desetoj kui najbolji je predznak za vladu kojarazumije i praktino sprovodi volju naroda, osjea potrebe najirih slojeva drutva

  Sanaderova Vlada23.12.2003.

  11:10

  GMT -1:00

  Zagreb, 15:58E, 45:48N

  Izvor: medijski izvjetaj

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  27/59

  28

  UMJETNOST PREDVIANJA

  i zauzvrat dobija bezrezervno povjerenje. Konjunkcija Sunca i Mjeseca u sekstiluje s Uranom iz dvanaeste kue, ova Vlada uspjeno e reformirati dravnu upravu,

  jer kvadrat s Marsom iz prve kue govori o agilnosti i odlunosti.Mjeseevi vorovi iz osme kue u drugu i iz Vage u Ovna govore o sveveem oslanjanju na vlastita financijska sredstva i unutarnje resurse,nije teko predvidjeti da e se ova Vlada u inozemstvu zaduivati dalekomanje i opreznije od bive.

  Vanjska e politika mudrije i odlunije ostvarivati ciljeve i braniti nacionalneinterese (Jupiter u sedmoj kvadrat Pluton u devetoj kui, na MC-u).

  Problem e predstavljati T-kvadrat Marsa, Saturna i Merkura, usprkos napora

  Vlade dravna administracija nee biti uinkovitija niti za njezina mandata.

  Naalost, mandat Vlade bit e obiljeen izuzetno nepovoljnim tranzitom Saturnakroz sedmu i osmu kuu horoskopa Hrvatske usprkos odmjerenim,pravodobnim i uinkovitim potezima ambicije u odnosu na gospodarstvo i ulazaku Europsku uniju i NATO bit e oteane ili onemoguene.

  Ovo je do sada najbolji horoskop jedne hrvatske Vlade koji obeava pozitivnereforme i oslukivanje pravih potreba graana, ta e Vlada uprkos gospodarskihi vanjskopolitikih tekoa odraditi puni mandat i stvoriti dovoljno povjerenja zapobjedu na sljedeim izborima; kada ciklus pone pod povoljnim predznakom,nastavlja se

  15.1.2004.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  28/59

  29

  Slovenija

  Horoskop Slovenije koja je neovisnost proglasila samo etrdeset minuta poslijeHrvatske pokazuje kako su i mali vremenski razmaci konstituiranja drava pre-

  sudni za njihov daljnji razvoj i sudbinu.

  Manje od etrdeset minuta i neznatna razlika zemljopisne irine i duine dovoljnoje da promijeni cjelokupnu dinamiku horoskopa i Sloveniji odredi drugaiju su-dbinu i probleme.

  Republika Slovenija25.6.1991.

  20:37

  GMT -2:00

  Ljubljana, 14:31E, 46:03N

  Izvor: medijski izvjetaj

  Prenosi: Book of World Horoscopes

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  29/59

  30

  UMJETNOST PREDVIANJA

  Koja je razlika izmeu horoskopa Hrvatske i horoskopa Slovenije?

  Ascendent je promijenio svoj poloaj i nalazi se na 546 u Strijelcu, arite ho-roskopa Slovenije vie nije Pluton koji kvadratira konjukciju Jupitera, Venere iMarsa (Pluton u horoskopu Hrvatske je vladar Ascendenta; u horoskopu Slovenijevladar Ascendenta je Jupiter).

  Pluton je promijenio poloaj i sada se nalazi u desetoj kui, to je povoljniji poloajkoji u arite stavlja generacijske sekstile Plutona s Uranom i Neptunom u prvojkui (pozitivan povijesni proces obiljeen ovim sekstilima bio je raspadsocijalistikih federacija i povratak identiteta naroda koji su ih sainjavali). Zarazliku od horoskopa Hrvatske ije je osamostaljenje bilo tee, i zahtijevalo mnogeljudske i materijalne rtve, poloaj Plutona u desetoj kui znai puno laki (ve

  zavren) put, nego poloaj Plutona u jedanaestoj kui (ideali, planovi, stremljenja).

  I Saturn je promijenio svoj poloaj te se u horoskopu Slovenije nalazi u prvojkui, zbog ega slovenska ekonomija nije optereena unitavanjem proizvodnihresursa i stalnim manjkom financijskih sredstava Saturna u drugoj iz horoskopaHrvatske.

  Ipak, u horoskopu Slovenije Saturn kvadratira IC i MC, to donosi razoaranjekvalitetom ivota i oslanjanjem na vlastite snage.

  arite ovog horoskopa je sedma kua i Sunce koje se nalazi na Descendentu,jednostavno reeno, dinamika horoskopa govori o naputanju jedne zajednice,da bi drava, svjesna slabosti vlastitih resursa, teila novoj integraciji. AfliciraniMerkur u sedmoj problem je i u horoskopu Slovenije, nestanak trita biveSFRJ pogodio je i slovensku ekonomiju, stalni teritorijalni i financijski sporovi saHrvatskom takoer su opisani ovom konstelacijom.

  Slovenija je pregovore sa Europskom unijom uspjeno dovela do kraja za vrijemetranzita Jupitera kroz sedmu kuu; sada, za vrijeme tranzita Jupitera kroz osmukuu (kuu podrke), koji radi sekstil sa Plutonom u desetoj, postaje punopravnalanica Europske unije.

  Dovoljno je bilo etrdeset minuta za potpunu promjenu dinamike razvoja dvijedrave, koje su in osamostaljenja planirale zajedno i provele ga kao dio zajednikeborbe

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  30/59

  31

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  Tranzit Saturna kroz osmu kuu 2006. i 2007. odrazit e se negativno i naslovensku ekonomiju, horoskop govori o osamostaljenju malog naroda, koji

  ulaskom u novu monu integraciju i dalje ostaje mali narod, koji svoje ekonomskeambicije nee u potpunosti ostvariti.

  16.1.2004.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  31/59

  32

  Sjedinjene Amerike Drave

  SAD4.7.1776.

  17:00

  GMT +5:00

  Philadelphia, 75:10W, 39:57N

  Izvor: postoje dvojbe oko vremena konstitucije Sjedinjenih Amerikih Drava. U

  astrolokoj literaturi spominju se 3:25, 10:45 i 17:00; prema povijesnim izvorima

  najvjerodostojnije je vrijeme zavrnog donoenja Deklaracije o nezavisnosti kasno

  poslijepodne.

  Horoskop drave tumai se slino natalnom horoskopu: Saturn u desetoj kui u

  trigonu sa Uranom na Descendentu savrena je slika prosperitetne drave kojaostvaruje meunarodnu nadmo. Mars u sedmoj kui u trigonu sa Mjesecom ikvadratu sa MC-om stvorio je vojnu supersilu koja je u svojoj povijesti ratovaladaleko izvan svojih granica i gotovo redovito pobjeivala. Pluton u Jarcu u drugojkui u opoziciji sa Merkurom konstelacija je koja govori o opsesiji materijalnimbogatstvom i trgovinskom imperijalizmu.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  32/59

  33

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  SAD su od svog osnutka bile mjesto gdje su se inventivne i progresivne idejenagraivale, slavom i bogatstvom (Mjesec u Vodenjaku u trigonu sa konjunkcijom

  Jupitera i Venere i ponovno trigon izmeu Urana i Saturna).Konstelacije u sedmoj kui opisuju dvojaku prirodu vanjske politike SAD-a, sajedne strane konjunkcija Jupitera i Venere u trigonu sa Mjesecom iz tree (izvozdemokracije, ljudskih prava i sloboda), a s druge Mars u Biku (spremnost na ratda bi se osigurala ekonomska i politika nadmo).

  Tumaenjem ovog horoskopa elimo vidjeti to se danas dogaa s dravom kojaje bila uzor osobnih i demokratskih sloboda, a koja sada vodi nevjeto prikrivenuimperijalistiku politiku nametanja vlastite ekonomske i politike dominacije tepokuati predvidjeti budue poteze vanjske politike SAD-a.

  Ve vie od tri godine tranzitni Saturn nalazi se u sedmoj kui SAD-a. Za vrijemeteroristikog napada 11.9.2001. tranzitni se je Saturn nalazio u konjunkciji sanatalnim Marsom, a tranzitno Sunce u devetoj kui SAD-a u kvadratu sa natalnimMarsom. Tranzitni je Mars prolazio kroz prvu natalnu kuu. To je savrenaastroloka slika napadnute drave koja kree u naoruavanje i rat

  Tranzit Saturna kroz sedmu i osmu kuu SAD-a najtee je razdoblje u ciklusu oddvadeset i osam godina, koliko je Saturnu potrebno da obie Zodijak. Danas setranzitni Saturn nalazi u sedmoj kui SAD-a, na osi osme, u kvadratu sa natalnimSaturnom u desetoj kui (neuspjeh u postizanju ciljeva) i konjunkcijama saSuncem i Jupiterom (ekonomska kriza, pad meunarodnog ugleda, promaajivanjske politike). Ali ovo je i razdoblje u kojem SAD dokazuje da je nepobjedivavojna sila, spremna za upotrebu vojske da bi ostvarila vanjskopolitike ciljeve(tranzitni Mars u trigonima sa Venerom i Jupiterom u sedmoj). Za vrijeme ratau Iraku, tranzitni Mars nalazio se je u konjunkciji sa Plutonom u drugoj kuiSAD-a (bes-krupulozna imperijalna politika i brutalan rat iz ekonomskih interesa)i kvadratu sa Saturnom u desetoj (oteani i polovini rezultati akcija).

  ta donosi budunost SAD-a? Predsjedniki izbori zapoinju tijekom oujka 2004.godine izborom kandidata stranaka, a zavravaju tijekom studenog 2004. izborom

  novog predsjednika.

  Tijekom oujka i travnja 2004. tranzitni Mars nalazit e se u sedmoj kui SAD-a,u konjunkciji sa natalnim Marsom to je idealna pozicija da uprkos tranzituSaturna vlada SAD-a postigne znaajne vanjskopolitike uspjehe i jo vie pojaaosjeaj patriotizma kod svojih graana (tranzitni Mars radit e trigon sa natalnim

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  33/59

  34

  UMJETNOST PREDVIANJA

  Saturnom i Mjesecom). Naravno, tranzitni Pluton i dalje radi opoziciju sanatalnim Marsom i ta je konstelacija pojaana konjunkcijom tranzitnog i natalnog

  Marsa. Takva usredotoenost na vanjsku politiku mirie na novu vojnu akcijui jo ja-u upotrebu sile u pokorenom Iraku i Afganistanu.

  Rujan donosi drugaiju sliku, tranzitni Mars iz devete kue kvadratira natalniMars u sedmoj, meunarodna opozicija vanjskoj politici SAD-a doivjet e utom razdoblju kulminaciju, to je i vrijeme stvarne opasnosti od teroristikihnapada.Tijekom listopada kvadrati tranzitnog Marsa, Sunca i Merkura sa natalnimSuncem i Plutonom donijet e ekonomske probleme i lo rating sadanje vlade.Tijekom studenog popularnost sadanje vlade ponovno raste.

  Sudei prema tranzitima, SAD eka burna 2004. Mogue su nove vojne akcije ikulminacija nacionalne paranoje, gospodarska se situacija nee popraviti. Akoizbori budu odrani tijekom listopada ili poetkom studenog postoji izglednamogunost poraza Georga W. Busha na izborima, ali ako budu odrani krajemstudenog, njegovi se izgledi popravljaju

  itave 2004. godine tranzitni Saturn nalazit e se u osmoj kui SADa u opozicijisa natalnim Plutonom i u kvadratu sa natalnim Saturnom; to je izuzetno tekorazdoblje koje e donijeti gospodarske i politike probleme, a izgledne su i ozbiljneopasnosti za ivote vojnika i dravljana SAD-a.

  Razdoblja ranjivosti:

  Prosinac 2003. (tranzitni Mars u kvadratu sa natalnim Marsom i u opoziciji saSaturnom SAD-a).

  Lipanj 2004. (tranzit Marsa kroz osmu kuu SADa, u kvadratu sa natalnimSaturnom u desetoj i u opoziciji s Plutonom u drugoj).

  Listopad 2004. (tranzit Marsa kroz desetu kuu, u konjunkciji sa Saturnom i u

  kvadratu sa Marsom).

  Napominjem da su tranziti na konstelacije horoskopa SAD-a u sljedeih godinudana teki, te bi za manje snanu i stabilnu dravu znaili neprestane ratove,ozbiljnu opasnost za ivote vojnika i graana, snanu politiku opoziciju Vladi,pa ak i moguu nasilnu promjenu vlasti ili odranje postojee politike garniture

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  34/59

  35

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  uz stalnu represiju i pojaanu propagandu; u sluaju SAD-a to e vjerovatno bitiublaeno, ali sasvim sigurno posljedice takvih konstelacija snano e se osjetiti.

  28.10.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  35/59

  36

  Izrael

  Nacionalna drava koja od svoga osnutka vodi ratove i smiruje pobune koje prijetenjezinu integritetu osnovana je pod monom konjukcijom Saturna i Plutona u

  desetoj kui, u kvadratu sa Suncem u sedmoj i militantnim Marsom u desetoj, ukvadratu sa Uranom iz osme. Izrael je vodio ratove i redovito pobjeivao i proi-rivao svoj teritorij (Mars u desetoj kui trigon Jupiter u drugoj, Mars trigonDescendent). Uprkos stalnim vojnim pobjedama i brutalnom guenju palestinskihpobuna, graani Izraela ive pod stalnom opasnou teroristikih napada i vojnihprijetnji (T-kvadrat Saturna u desetoj, Sunca u sedmoj i Hirona u prvoj kui,

  Republika Izrael14.5.1948.16:37

  GMT-2:00Tel Aviv, 34:46E, 32:04NIzvor: Book of World Horoscopes

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  36/59

  37

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  tipina je muenika konstelacija, koja ne dozvoljava da se nacionalni ciljeviIzraela u potpunosti ostvare).

  Vojni sukob snane razorne moi temeljene na najnovijoj tehnologiji bit e i krajIzraela (Mars sekstil Uran u osmoj) ali to se nee uskoro dogoditi; upravosuprotno, Izraelu slijede novi vojni uspjesi i ostvarenje ciljeva (tranzit Saturnakroz devetu u sekstilima sa Marsom i Suncem obeava uspjeh svih vojnih akcijai pobjedu nad protivnicima), 2004. bit e godina uspjenog slamanja palestinskogotpora i unitenja teroristikih skupina, podrka SAD-a unutarnjoj politici Izraelabit e jasnija nego ikada do sada. Daljnje kretanje tranzitnog Saturna vodit enovim sukobima (tranzitni Saturn konjunkcija Mjesec, Pluton, Saturn; tijekom2005. i 2006.).

  Horoskop osnivanja drave uvijek jasno pokazuje karakter unutarnje i vanjskepolitike, ekonomsku uspjenost i meunarodne odnose; praenjem tranzita nahoroskop osnivanja lako je predvidjeti daljnji tijek dogaaja, u skladu sa politikimsmjernicama koje trenutno vladaju. Putem ovih (najjednostavnijih) astrolokihtehnika svaki poetnik moe postati uspjean prorok buduih dogaaja na svjet-skoj politikoj sceni.

  29.10.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  37/59

  38

  Jedna od najrepresivnijih i najsiromanijih drava svijeta Sjeverna Koreja osnovana je kao politiki kompromis SAD-a i Sovjetskog Saveza na kraju Korej-

  skog rata. Autoritarna konjunkcija Sunca i Plutona u kvadratima sa Ascendentomi Descendentom govori o represiji, autoritarnom vladanju i politikom i ekonom-skom autizmu koji obiljeava tu dravu od njezina osnutka do danas.

  Uprkos dananjem poloaju komunistikog fosila ije stanovnitvo ivotari odinozemnih donacija hrane, Juna Koreja je uspjela opstati uprkos pozitivnom

  Sjeverna Koreja

  Republika Sjeverna Koreja10.8.1945.

  12:00GMT +4:00Washington, 77:02W, 38:54NIzvor: Book of World Horoscopes

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  38/59

  39

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  primjeru prosperitetne Sjeverne Koreje u susjedstvu (Saturn u treoj u sekstilusa Ascendentom i u trigonu sa Descendentom); Juna Koreja je vea opasnost

  bogatom sjevernom susjedu no to je ideologija demokratskog kapitalizma uspjelauzdrmati njezinu autoritarnu vlast.

  Razlog opstanka Sjeverne Koreje i njezina komunistikog reima je militantnostMarsa u prvoj kui u kvadratu sa Mjesecom u petoj kui i u sekstilu sa Suncemu etvrtoj. I danas, kad je ekonomska bijeda dosegla vrhunac, vlasti SjeverneKoreje i dalje ulau u naoruavanje (Mars kvadrat Mjesec u petoj), samosvijest isamo-isticanje u ovom horoskopu temelje se na vojnoj snazi.

  Idealan razvojni put ove drave bio bi ponovno ujedinjenje junokorejskog polu-otoka u svakom smislu (sjeverni Mjeseev vor u treoj kui i Blizancima u ko-

  njunkciji s Venerom); no to nije izgledno jer je autizam ovog horoskopa prejak.Jednako je onemoguena i vanjska intervencija koja bi sruila postojeu vlast.

  Jedina nada za bolji ivot sjevernokorejskog naroda je unutarnja revolucija, povo-ljno razdoblje bit e 2009. i tranzitna konjunkcija Saturna sa Mjesecom u petojkui i u kvadratu sa Marsom. Taj tranzit govori o vrhuncu iscrpljenosti u svakomsmislu (tranzitni Saturn konjunkcija Mjesec) i zaustavlja mogunost represivnogdravnog aparata da suzbije pobunu (tranzitni Saturn kvadrat Mars).

  Nakon zbacivanja sadanje vlasti Koreje se moraju ujediniti (poloaj Sjevernogvora), inae e se ivot ovoga nepovoljnog horoskopa nastaviti i nita se bitnijenee promijeniti

  30.10.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  39/59

  40

  Irak

  Za razliku od June Koreje, Iraku prijeti opasnost od udaljene drave,simbolizirane Marsom u Ovnu u devetoj kui.

  Dogaaji koji su se dogodili u povijesti Republike Irak pod vodstvom Bass partijei Sadama Huseina jasno su ocrtani ovim horoskopom. Autoritarna vladavinaPlutona u prvoj kui, koja je uspjeno guila svaki unutarnji otpor vojnom silom(Pluton trigon Mars), stalne teritorijalne pretenzije prema susjednim zemljama(konjunkcija Mjesec Venera u Biku u jedanaestoj kui), koje su zavravale

  Republika Irak14.7.1958.7:00

  GMT -3:00Bagdad, 44:25E, 33:21NIzvor: Book of World Horoscopes

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  40/59

  41

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  neza-dovoljavajuim rezultatima (opozicija Saturna sa konjunkcijom Mjesec Venera) i panarapski idealizam Bass partije koji ne nailazi na prihvaanje ostalih

  arapskih zemalja (Uran konjunkcija Merkur u kvadratu sa Neptunom i u opozicijis Hiro-nom).

  Dinamika ovog horoskopa ne obeava uspjeh; idealan put bi zaista bio arapskoujedinjenje prema prvobitnim idealima Bass partije (Mjeseevi vorovi iz Ovna uVagu, iz devete u treu kuu), ali Mars u konjunkciji sa Junim vorom ne do-zvoljava vre veze izmeu arapskih susjeda

  Sadanji tranzit Saturna stvara T-kvadrat sa konjunkcijom Mjesec Venera i saSaturnom u petoj, to uzrokuje razaranje materijalnih resursa i gotovo potpunudevastaciju privrede i infrastrukture.

  Ovo je militantan horoskop koji e sa svakim tranzitom Marsa eksplodirati unasilje, ako SAD ele podvesti iraki narod i irake prirodne resurse pod svojukontrolu, morat e konstituirati novu vlast, koja potpuno prekida sa identitetomi integritetom jo uvijek postojee drave sa meunarodnim statusom.

  2.11.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  41/59

  42

  Sud u Hagu

  Sud u Hagu25.5.1993.

  12:32 pm

  GMT +4

  New York, SAD, 74:23W, 40:42N

  Izvor: medijski izvjetaji

  Datum i vrijeme osnivanja Hakog suda za ratne zloine na podruju bive Jugo-slavije nije najsretnije izabran za uinkovito i pravedno obavljanje zadatka kojimu je povjerio UN.

  Sunce u desetoj kui kvadratira Saturn iz este; astroloki, to je savrena slikaspore, neuinkovite institucije, iji je rad prepun prepreka i problema. Saturn uestoj kvadratira i Pluton iz tree kue; problemi i neuinkovitost se zatakavajubrutalnim i bahatim nainom rada. Venera u osmoj kui financija i javne podrkeu kvadratima je s Mjesecom iz jedanaeste kue i konjunkcijom Urana i Neptuna

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  42/59

  43

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  iz pete; konstelacija opisuje ono to je ve dobro poznato o problemima finan-ciranja i manjku podrke najirih slojeva.

  Haki e sud ipak ostvariti najvei dio svojih ciljeva putem psiholokog pritiskatrigona Mjeseca iz jedanaeste kue s Plutonom iz tree i podrke tajnih slubi,podzemne diplomacije i zatienih svjedoka (Mars iz dvanaeste trigon Venera uosmoj kui).

  No, nee postati primjer globalne pravde i uzor osnivanju slinih institucija, jerMjeseevi vorovi iz Bika u korpiona govore o raspadu temeljnih vrijednosti nakojima je osnovan.

  Vrijeme njegova osnutka bilo je obiljeeno demokratskim idealizmom i tenjom

  meunarodne zajednice na elu sa SAD-om da nakon pada komunizma i raspadasocijalistikih federacija osigura stabilan mir i potivanje ljudskih prava i slobodau svijetu; danas je takav politiki diskurs ve prolost. SAD vie nisu braniteljnaprednih, humanih vrijednosti ve brutalna imperijalistika sila koja odbija svakupomisao na osnivanje stalnog suda za ratne zloine ija je prethodnica i uzortrebao biti Haki sud. Ta institucija je ve danas politiki fosil koji svojim radomkoi napredak naroda sa podruja bive Jugoslavije.

  8.11.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  43/59

  44

  NATO

  Najmoniji vojni savez u povijesti osnovan je pod supersnanim stelijem u desetojkui; trostruka konjukcija Sunca, Mjeseca i Saturna u trigonu sa Descendentomosigurava pobjedu u svakom sukobu.

  Za razliku od vojske SAD-a koja je u ratovima koje je vodila esto demonstriralakrajnju brutalnost, NATO je obiljeen njenim Marsom u Blizancima u sekstilusa Merkurom; naglasak te konstelacije je na obavjetajnom i kontraobavjetajnomradu i irenju vlastitog utjecaja po itavom svijetu (Mars u devetoj kui). U rijetkim

  NATO pakt24.08.1949.

  11:42

  GMT +4:00

  Washington, 77:02E, 38:54N

  Izvor: Book of World Horoscopes

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  44/59

  45

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  prigodama kada vojno djeluje NATO kri postojee meunarodne ugovore i odlukeVijea sigurnosti UN-a; Mars opozicija Jupiter u Strijelcu (Zaljevski rat, napad

  na Srbiju). Sekstil Sunca iz desete kue sa Uranom u osmoj stavlja naglasak natehnologiju kao osnovu vojne moi.

  Tipino za svaku instituciju koja nadivi smisao vlastitog osnivanja, sjeverniMjeseev vor u Ribama oznaava raspad vrijednosti zbog ije je odbrane NATOosnovan. Dovoljan bi bio samo ovaj horoskop da se predvidi tijek i zavretakHladnog rata; supersnani savez je bez ispaljenog metka obranio vrijednostidemokracije i kapitalizma.

  U idue etiri godine tranzit Saturna nastavit e jaanje tog vojnog saveza irenjemna nove lanice, mogua su i ograniena vojna djelovanja tijekom 2004. i 2005.

  (tranzitni Saturn konjunkcija Mars, tranzitni Saturn konjunkcija Pluton).

  3.11.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  45/59

  47

  Kvartalni horoskopi

  Najpopularnija je tehnika mundane astrologije izrada kvartalnih horoskopa zazemljopisnu irinu i duinu koja nas zanima.

  Kvartalni se horoskopi izrauju za proljetni i jesenski ekvinocij(ravnodnevice)

  i ljetni i zimski solsticij (najdui i najkrai dan u godini).

  U tropskom horoskopuproljetni ekvinocij odgovara ulasku Sunca u znak Ovna(0 stupnjeva Ovna), jesenji odgovara ulasku Sunca u znak Vage (0 stupnjevaVage), ljetni solsticij odgovara ulasku Sunca u znak Raka (0 stupnjeva Raka), a

  zimski ulasku Sunca u znak Jarca (0 stupnjeva Jarca).

  Hrvatska izbori

  Tropski horoskop jesenskog ekvinocija 2003. za zemljopisnu irinu, duinu ivremensku zonu Zagreba izgledao bi ovako:

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  46/59

  48

  UMJETNOST PREDVIANJA

  Sunce u tropskom kvartalnom horoskopu za jesenji ekvinocij nalazi se na

  00:00 stupnjeva Vage.

  Sideralni horoskop za toan poetak jesenjskog ekvinocija izgleda ovako:

  Poloaji planeta i ostalih elemenata horoskopa u kuama i njihovi meusobniaspekti su jednaki, razlikuju se poloaji u znakovima.

  Kod izrade kvartalnog horoskopa potrebno je znati ili izraunati toan datum ivrijeme ekvinocija ili solsticija za zemljopisnu irinu i duinu koja nas zanima ilijednostavnije izraunati tono vrijeme ulaska Sunca u znakove Ovna, Raka, Vagei Jarca prema tropskim poloajima planeta; tropski horoskop se onda lako moe

  prevesti u sideralni. Kvartalni horoskop opisuje univerzalne silnice koje vladajuod poetka do kraja kvartala, to jest njegov utjecaj traje etiri mjeseca, a iduikvartal donosi nove i esto potpuno razliite utjecaje.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  47/59

  49

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  Tehnika proricanja pomou kvartalnih horoskopa koristi se stoljeima sa velikimuspjehom, uz njezinu pomo mogue je predvidjeti drutvena i politika gibanja

  u nekoj dravi, dublje shvatiti i prilagoditi odnos pojedinca i drutvenih promjena.Kvartalni horoskopi jasno opisuju ekonomska kretanja, mogue prirodnenepogode i ope stanje zdravlja populacije pod njihovim utjecajem.

  Razdoblje utjecaja kvartalnog horoskopa za jesenju ravnodnevicu je od 23.9.2003.do 21.12.2003., za Hrvatsku to je vrijeme demokratskih izbora i mogue promjeneVlade i sastava Sabora.

  Gotovo potpuno identian kvartalni horoskop djeluje na zemljopisnu irinu idu-inu vie drava, esto razliitih politikih sustava i razliitog ekonomskogstatusa. Na svaku od tih zajednica odrazit e se istovjetan utjecaj kvartalnog

  horoskopa, ali kod predvianja treba uzeti u obzir postojee drutvene silnice,specifine probleme i politika kretanja.

  Hrvatska doekuje izbore za vrijeme vladavine kvartalnog horoskopa koji neobeava uspjenu jesen.

  Saturn u osmoj mundanoj kui u kvadratu sa Venerom iz desete i opoziciji saHironom u drugoj, jasno pokazuje da e jesen zaotriti gospodarske probleme ipojaati osjeaj apatije i beznadenosti stanovnitva. Saturn u osmoj u kvadratusa Venerom iz desete ne moe biti loiji gospodarski predznak. Ulaganja u gospo-darstvo u ovom periodu nee donesti profit, ako se ita moe savjetovati to je da

  za krupne poslovne poteze treba priekati bolji period. Saturn kvadrat Venera,konstelacija koja iz osme aflicira desetu mundanu kuu (vlada, vladajua politikagarnitura), nepogreivo prorie poraz sadanje vladajue koalicije. Nezadovoljstvobirakog tijela pojaavat e se i kulminirati na izborima. Poraz sadanje vlasti bite i vei nego to trenutno najavljuju statistike.

  Pluton u prvoj mundanoj kui uvijek je znak autistine i nacionalistike klimekod najirih slojeva, Pluton u ovom periodu kvadratira Jupiter i Merkur u devetoj(inozemstvo, vanjski poslovi, diplomatski odnosi sa udaljenim zemljama i meuna-rodnim institucijama), nezadovoljstvo meunarodnim pritiscima kulminirat e

  u ovom razdoblju, a narod u cjelini bit e sve skloniji politikim opcijama koje za-govaraju oslanjanje na vlastite snage i slabljenje ili prekid suradnje sa meu-narodnim institucijama. Toj klimi ide u prilog ponovno Saturn kvadrat Venerakoji slabi potporu meunarodne zajednice ulasku Hrvatske u europske integracije.Ako se u ovom periodu povuku nepromiljeni vanjskopolitiki potezi to bi mogloimati dugotrajne posljedice.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  48/59

  50

  UMJETNOST PREDVIANJA

  U aritu ovog horoskopa je sudstvo i dravna uprava (aflicirana deveta kua),koju e mediji i javnost sve glasnije kritizirati (trea mundana kua). Opozicija

  Marsa i Urana sa Jupiterom u devetoj znai hiperaktivnost pravosua koje e napreac donositi nepravedne presude; redovito takva konstelacija donosi jaanjekorupcije u pravosuu, dravnoj upravi i javnom sektoru.

  Utjecaj te konstelacije bio je vidljiv u zadnjim danima saziva Sabora u kojima suse na preac donosili vrlo vani zakoni bez dovoljno promiljanja, istinske analizeproblema i po diktatu Vlade. Silovanje Sabora bilo je javnosti oito, ali iza kulisapravosudnih institucija u ovom trenutku dogaa se silovanje pravosua kojejednako razorno djeluje na ope stanje u zemlji. Opozicija Marsa i Jupitera udevetoj redovito znai pokuaje pojedinaca, poduzea i raznih lobija da sudskimpresudama namaknu to vie novca u to kraem periodu. Dakle, ivimo u periodu

  u kojem e se gospodarska aktivnost vie odvijati pred sudovima nego na tritu.

  ta e se dogoditi neposredno poslije izbora?

  Usamljeno Sunce u desetoj kui (bez aspekata), aflicirana deveta kua i povrhsvega Pluton u prvoj kui ukazuju na izglednu mogunost da nova vlast nee bitiu potpunosti konstituirana jo mjesecima nakon izbora. Usamljeno Sunce udesetoj znak je za vakuum vlasti, pravno i politiki nejasnu situaciju. U svakomsluaju, za vladajuu koaliciju i za ope stanje u zemlji period odravanja ovihizbora nije mogao biti loije izabran

  2.11.2003.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  49/59

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  50/59

  52

  UMJETNOST PREDVIANJA

  poznamo ritam univerzalnih kretanja, koja djeluju u sadanjem trenutku i kojae djelovati u budunosti.

  Umjetnost astrolokog predvianja temelji se na proirenoj svjesnosti sadanjegtrenutka, u kojem se isprepliu prolost i budunost. Astrolozi oitavaju univer-zalne cikluse i odreuju budue dogaaje, svjesni mogueg ishoda prolih djelo-vanja. Nakon to slobodna volja odredi poetak nekog djelovanja, na njegov tijekutjeu univerzalni ritmovi, koje je mogue pratiti putem astrolokih prognoza.

  Ponekad je jasno vidljivo da e nastavak destruktivnog ciklusa kulminirati u odre-enom vremenskom razdoblju, jer univerzalne silnice potenciraju slabosti uproma-tranom dinamikom sustavu; ako prepoznajemo te slabosti i shvaamoprirodu silnica koje u datom trenutku djeluju, moemo promijeniti ishod buduih

  dogaaja i destruktivni ciklus pretvoriti u konstruktivni.

  Horoskop je zamrznuta slika prostorno-vremenskog proimanja; to je vremenskakarta koja zaustavlja protok vremena i pokazuje prirodu univerzalnih ciklusa uodreenom trenutku na odreenom prostoru; tumaenje te vremenske kartevodi proirenju svjesnosti o pravoj prirodi stvarnosti iza iluzija koje sami sebinameemo i nerealnih oekivanja koja nisu utemeljena na prolim rezultatima.

  Jednostavno je proniknuti u budunost razvoja ljudskih zajednica ako se sa oijuskine koprena politike propagande i nerealnih oekivanja. ovjek nije odvojenod univerzuma, svako nae djelovanje ima dalekosene posljedice, biti svjestankvalitete uloenog napora znai biti svjestan njegova ishoda

  Kvartalni horoskop proljetne ravnodnevice (poetak rata)

  Ovaj kvartalni horoskop tumaili smo zajedno sa polaznicima seminara poetkom2003. godine. eljeli smo odgovoriti na pitanje hoe li doi do rata u Iraku i kojie biti njegov karakter i mogue rtve.

  Tad je vladalo ozraje proturatnih demonstracija, nepodravanja politike SAD-a

  od strane Vijea sigurnosti UN-a i nevjerice da e Georg W. Bush zaista zapoetirat.

  Nije bilo teko predvidjeti da e, uprkos svemu, rat zapoeti, nije bilo teko niokvirno predvidjeti kada e rat zapoeti, a bili smo suglasni i kako e se odvijatido kraja kvartala proljetne ravnodnevice. Na prvi pogled je vidljiva razarajua

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  51/59

  53

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  opozicija Saturna iz etvrte (u mundanoj astrologiji ope stanje u dravi) i Plutonau desetoj kui (predsjednik drave, vlast).

  Gotovo istovjetan kvartalni horoskop djelovao je na prostoru vie susjednihzemalja (Jordan, Sirija, Iran, Kuvajt), ali njima nije prijetila najmonija vojna silasvijeta, ratom, razaranjem i svrgavanjem vlasti. Vlasti susjednih zemalja su takoerbile pod pritiskom unutarnjih snaga koje se nisu slagale sa pasivnim proma-tranjemagresije, a neke od susjednih drava bile su i pod pritiscima politike SAD-a;kvartalni horoskop osjetio se i kod njih, ali manje, jer nije postojala realna opasnostkoja bi ispunila dinamiku njihovih konstelacija.

  Ovo je horoskop ruenja vlasti razaranjem infrastrukture (Pluton opozicija Saturniz desete u etvrtu). Ipak, kvartalni horoskop ne predvia svrgnue postojee

  vlasti za vrijeme ovog kvartala (Sunce u prvoj i dalje kontrolira situaciju;konjunkcija Merkur, trigon MC, sekstil IC). Nije bilo teko predvidjeti devastacijuinfrastruk-ture, niti da pokuaji likvidacije Sadama Huseina tijekom ovog kvartalanee donijeti ploda.

  Poloaj Mjeseca u osmoj kui (Mjesec simbol naroda u mundanoj astrologiji,osma kua mortalitet) kazuje o civilnim i vojnim rtvama, ali ipak ogranienogobujma, jer je Mjesec dobro aspektiran trigonom s Uranom i sekstilom sa Marsom.Mjesec sekstil Mars nepogreivo je predvidio da se masovne predaje irakih trupaipak nee dogoditi, usprkos oekivanju politikih analitiara i propagande vojskeSAD-a.Ishod rata je bio izvjestan, opozicija Saturn Pluton razara svaku drutvenustruk-turu ...

  15.3.2003. - 20.1.2004.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  52/59

  54

  Solarni povratak

  Horoskop solarnog povratka izrauje se za toan povratak Sunca na zodijakistupanj i minutu na kojem se nalazilo u horoskopu osnutka.

  Sideralni poloaj Sunca u horoskopu Hrvatske je 903 Blizanaca, povratak Suncana isto mjesto u Zodijaku smatra se novim godinjim horoskopom, ije djelovanjetraje do ponovnog povratka na taj poloaj idue godine; 2004. djelovanje novoghoroskopa solarnog povratka zapoinje 25.6.2004. u 3:30h.

  Solarni povratak25.6.2004.

  3:30

  GMT -2:00

  Zagreb, 15:58E, 45:48N

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  53/59

  55

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  Novi godinji horoskop Hrvatske obeava pozitivno usmjerene privredne reforme(Sunce konjunkcija Merkur u drugoj kui u trigonu sa Uranom iz desete),

  rjeavanje teritorijalnih i financijskih sporova sa susjednim dravama (Pluton izsedme kue u kvadratu sa Mjesecom u petoj, u sekstilu sa Neptunom u desetoj),izgradnju prometne infrastrukture (Mars iz tree kue u sekstilu sa Mjesecom upetoj).

  Gospodarske reforme imat e dugotrajan povoljan utjecaj na razvoj poduzetnitva,poljoprivrede, pomorstva i turizma. Teritorijalni sporovi bit e rijeeni kompromi-som (manje kompromisa na moru, vie na kopnu Neptun iz desete u sekstilus Plutonom u sedmoj). Pravosue i dravna uprava i dalje e biti na meti kritikejavnosti (Mars iz tree opozicija Hiron u devetoj), mogua su otputanja iz dravneadministracije, vojske, policije, smjene u pravosuu.

  Ovo je jedan od najpovoljnijih godinjih horoskopa Hrvatske od njezina osnutka,razdoblje od 25.6.2004. do 25.6.2005. obiljeit e ozbiljne reforme gospodarstva,dravne uprave i javne potronje.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  54/59

  56

  Lunacije

  Lunacije mogu biti dobra nadopuna horoskopu solarnog povratka.

  Horoskopi lunacija izrauju se za tono vrijeme Mjeseevih faza: mladog Mjeseca,prve etvrti, punog Mjeseca i zadnje etvrti, tako da njihov utjecaj traje samo tje-dan dana, od poetka jedne Mjeseeve faze do poetka druge.

  Takvi tjedni horoskopi za odreenu zemljopisnu irinu i duinu precizno govoreo dinamici ispunjavanja utjecaja solarnog horoskopa.

  Izrada horoskopa za poetak Mjeseeve faze je jednostavna, veina efemerida

  donosi toan datum i vrijeme poetka pojedine faze, a uz pomo raunalnogprograma pronalaenje tonog datuma i vremena jo je jednostavnije:

  poetak faze mladog Mjeseca je egzaktna konjunkcija Sunca i Mjeseca; poetak faze prve etvrti je egzaktni uzlazei kvadrat Sunca i Mjeseca; poetak faze punog Mjeseca je egzaktna opozicija Sunca i Mjeseca; poetak faze zadnje etvrti je egzaktni silazei kvadrat Sunca i Mjeseca.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  55/59

  57

  MUNDANA ASTROLOGIJA

  Horoskop faze punog Mjeseca za veljau 2004. izraen je za datum 6.2.2004., u9:48h, za zemljopisnu irinu, duinu i vremensku zonu Zagreba.

  Sunce i Mjesec su bili u egzaktnoj opoziciji (Sunce 2206 Jarca, Mjesec

  2206 Raka).

  Tumaenje ovog horoskopa predvidjelo bi tjedne silnice za odreeni zemljopisnipoloaj.

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  56/59

  58

  Solarne i lunarne eklipse

  Pomrine Sunca i Mjeseca su tijekom duge povijesti astrologije smatrane fatalnimznacima nasilnih promjena vlasti, prirodnih nepogoda i gospodarskih recesija.

  Suvremena astrologija ne podrava takav fatalizam, a horoskopi pomrina sve serjee upotrebljavaju, iz jednostavnog razloga to daju slabe rezultate.

  Horoskop solarnih i lunarnih eklipsa treba izraditi za toan datum i vrijeme po-mrine, za mjesta na kojima je pomrina vidljiva.

  Tumaenje horoskopa trebalo bi dati opis nadolazeih katastrofa

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  57/59

  59

  Web stranice

  Astroloki programi:

  http://www.astrolog.org/astrolog/astfile.htmwww.halloran.com/www.astrowin.org/

  www.astrologysoftwareshop.com/bestastrologysoftware.htmwww.astrolightsoftware.com/

  http://www.aquamoonlight.uku.co.uk/programs.html

  Efemeride, tabele kua:

  http://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htmhttp://www.astrologers.com/html/books/Tables_of_Houses.html

  http://www.solsticepoint.com/astralbk1.htm

  Zemljopisne irine, duine i vremenske zone:

  http://www.liberatapublishers.com/astrodata.htm

  Astroloke knjige:

  http://www.astrology-books.com/http://www.amazon.com

  Astrodata:

  http://www.astrocye.com/webcharts/search.HTMhttp://www.astrodatabank.com/

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  58/59

  60

  UMJETNOST PREDVIANJA

  Mundana astrologija:

  http://www.dominantstar.com/tra_nationspage.htmhttp://beka1250.tripod.com/aquariangurlzastrology/id8.html

 • 8/11/2019 Ninoslav Safaric - Mundana Astrologija

  59/59