4
Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., (κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3ης Σεπτεμβρίου) ης Σεπτεμβρίου) Πέμπτη Πέμπτη 26 26 Ιουνίου 2014 Ιουνίου 2014 17:00 17:00 21:00 21:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών : : βήματα "εμπρός" βήματα "εμπρός" μέσα από εφαρμογές μέσα από εφαρμογές

ΗΜΕΡΙΔΑ...2014/06/26  · ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΗΜΕΡΙΔΑ...2014/06/26  · ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών"

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση

και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

ΑΡΙΣ ΤΟΤΕ ΛΕ ΙΟ ΠΑ Ν ΕΠΙ ΣΤ ΗΜΙΟ

ΘΕΣ ΣΑΛΟ ΝΙΚΗ Σ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., (κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., 33ης Σεπτεμβρίου)ης Σεπτεμβρίου)

Πέμπτη Πέμπτη 26 26 Ιουνίου 2014Ιουνίου 2014

17:00 17:00 ––21:0021:00

ΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑ

Ενδοσχολική επιμόρφωση των Ενδοσχολική επιμόρφωση των

εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

μέσα από εφαρμογέςμέσα από εφαρμογές

Page 2: ΗΜΕΡΙΔΑ...2014/06/26  · ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

Προεδρείο Νικόλαος Ακριτίδης

17:00-17:45

Εισαγωγή Το σχολείο αλλάζει Ζωή Παπαναούμ

Αποτίμηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης: η περίπτωση ενός σχολείου Γεωργία Μπουρουτζή

Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: κοινές αρχές– συμπληρωματικοί ρόλοι Σοφία Αυγητίδου

Α ΄ μ έ ρ ο ς

17:45-18:25 Τα σχολεία βελτιώνουν το κλίμα και την κουλτούρα τους

3ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Σίμος Μαυρογιάννης

Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος Ελισάβετ Κάλτσου

Γυμνάσιο Ορμύλιας Παναγιώτης Ιωαννίδης

5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας Ελευθέριος Παπούλιας

18:25-18:45 Συζήτηση Συντονίζει η Ζωή Παπαναούμ

18:45-19:15 Διάλειμμα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Page 3: ΗΜΕΡΙΔΑ...2014/06/26  · ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

Προεδρείο Ευαγγελία Ψυχογυιού

Β ΄ μ έ ρ ο ς

19:15-20:05 Τα σχολεία βελτιώνουν τη διδακτική διαδικασία

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κορινού Πιερίας Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

Γυμνάσιο Καπνοχωρίου Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Ιωάννης Θεοδοσιάδης

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τριανταφυλλιά Σύβακα

Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Κωνσταντίνος Παπαδάκης

20:05-20:30 Συζήτηση Συντονίζει η Μαρία Λιακοπούλου

20:30-21:00 Αναστοχασμός Ελένη Κατσαρού

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Page 4: ΗΜΕΡΙΔΑ...2014/06/26  · ΗΜΕΡΙΔΑ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: : βήματα "εμπρός"βήματα "εμπρός"

Συμμετέχουν οι: Νικόλαος Ακριτίδης, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος, Διευθυντής του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κορινού Πιερίας

Σοφία Αυγητίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Θεοδοσιάδης, Διευθυντής του 4ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Ιωαννίδης, Διευθυντής του Γυμνασίου Ορμύλιας

Ελισάβετ Κάλτσου, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος

Ελένη Κατσαρού, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Μαρία Λιακοπούλου, Διδάσκουσα στο Ε.Α.Π και του Δ.Π.Θ.

Σίμος Μαυρογιάννης, Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών

Γεωργία Μπουρουτζή, Φιλόλογος, Ms Παιδαγωγικής

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Διευθυντής του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καπνοχωρίου

Ζωή Παπαναούμ, Επιστημονική υπεύθυνη της Δράσης

Ελευθέριος Παπούλιας, Διευθυντής του 5ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

Τριανταφυλλιά Σύβακα, Διευθύντρια του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευαγγελία Ψυχογυιού, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Ηλεκτρονική διεύθυνση

[email protected]

http://www.diapolis.auth.gr