14
Урок 12. Міні - проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення. Ключові компетентності вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички: - під керівництвом учителя визначає мету роботи і план її виконання; загально мовленнєві вміння і навички: - виділяє під час читання і слухання важливі за змістом слова; нове, незрозуміле; загально пізнавальні вміння: - робить висновок – узагальнення за допомогою вчителя; контрольно-оцінні вміння: - відповідає «своїми словами», зв’язно й послідовно описує побачене; інформаційно-комунікативна: - знаходить у тексті конкретні відомості; загальнокультурна: - дотримується правил поведінки на уроці; здоров язбережувальна: - розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою; соціальна: - співпрацює в команді. На допомогу вчителеві Планування роботи учнів над створенням міні- проекту: «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення». (випереджуюча діяльність)

Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Урок 12. Міні - проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення.

Ключові компетентності

вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички:- під керівництвом учителя визначає мету роботи і план її виконання; загально мовленнєві вміння і навички:- виділяє під час читання і слухання важливі за змістом слова; нове,

незрозуміле; загально пізнавальні вміння:- робить висновок – узагальнення за допомогою вчителя; контрольно-оцінні вміння:- відповідає «своїми словами», зв’язно й послідовно описує побачене;

інформаційно-комунікативна:- знаходить у тексті конкретні відомості;

загальнокультурна:- дотримується правил поведінки на уроці;здоров ’ язбережувальна: - розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою;соціальна:- співпрацює в команді.

На допомогу вчителеві

Планування роботи учнів над створенням міні-проекту: «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення».

(випереджуюча діяльність)

Вид проекту за домінуючою діяльністю: дослідницько-пошуковий.

Мета проекту: виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення.

Очікувані результати:- вміє презентувати результати дослідження з виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення за змістом створеного ним певного освітнього продукту; - оцінює власну проектну діяльність та проектну діяльність однокласників

Page 2: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Навчальні предмети: природознавство

Тривалість: 7 днів.

За кількістю учасників : індивідуальний.

ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

І етап. Організація проекту.На цьому етапі треба визначити тему, мету проекту, вид проекту та його тривалість.

ІІ етап. Планування проектної діяльності.Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.

Послухайте текст.Якість повітря в приміщенні

Дуже часто люди звертають увагу на чистоту атмосферного повітря, а про якість повітря у приміщенні думають мало або ж і взагалі забувають. Учені стверджують, що іноді повітря у приміщенні виявляється більш забрудненим, аніж назовні, навіть у промислових містах. Сьогодні люди проводять у приміщенні більше часу.

Чисте повітря особливо важливе для дітей. Об’єм повітря, який вони вдихають, у розрахунку на масу їхнього тіла, набагато перевищує аналогічний показник для дорослих. Відтак ризик накопичення шкідливих речовин в організмі дитини набагато більший.

Бесіда.- Чому так важливо звертати увагу на чистоту повітря в приміщенні?- Для кого особливо важливе чисте повітря? Чому?

Наше завдання: виявити пил в повітрі приміщення та встановити джерела його забруднення. Упродовж 7 днів ви будете виявляти пил в повітрі та встановлювати джерела його забруднення в своїй оселі. Ваше завдання - ознайомити однокласників з отриманими результатами.

Визначення форми презентації результатів.

Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учасників.ІІІ етап. Реалізація проекту.

1. Ознайомлення із завданнями дослідження.

Page 3: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

2. Планування дій щодо виконання дослідження.

3. Пошук джерел інформації, способів її збору та аналізу.

4. Самостійна дослідницька робота учнів.

Учні проводять дослідження в своїй оселі. На цьому етапі діти працюють індивідуально. За допомогою діти можуть звертатись до батьків.

Кожен учень отримує пам’ятку «Як виявити пил та його джерела в своїй оселі», яка допоможе йому в проведенні дослідницької роботи.( Додаток 1)

5. Виготовлення освітнього продукту.

ІVетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

1. Оформлення результатів дослідження.

2. Підготовка до презентації.

3. Захист проектів.

4. Оцінювання проектної діяльності за визначеними критеріями.

5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.

Продукт, створений у процесі вирішення поставленого завдання:

нотатки з результатами роботи, фотографії та малюнки джерел забруднення.

Форми презентації:

Усний виступ за планом:

а) чи виявлено пил на предметах в моїй оселі;

б) які джерела забруднення повітря в моїй оселі.

Page 4: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Додаток 1.

Пам’ятка «Як виявити пил та джерела забруднення в своїй оселі?»

Дослідження 1.

Виявлення пилу на різних предметах в своїй оселі.

1. Обери три об’єкти дослідження в оселі. Це можуть бути підвіконня, стіл, листя кімнатної рослини. Запиши назви обраних об’єктів на окремих аркушах паперу.

2. Витри об’єкти дослідження вологою серветкою. Для кожного об’єкту використовуй нову серветку. Прикріпи серветки на відповідні аркуші.

3. Порівняй серветки, зроби висновок.

4. Вияви найменш та найбільш забруднене місце свої оселі. Зроби висновок. Запиши результат дослідження.

Дослідження 2.

Виявлення джерел забруднення повітря у своїй оселі.

Прочитай. Які джерела забруднення впливають на чистоту повітря у твоїй осел? .

1. Чи розташоване твоє житло поряд з промисловими підприємствами?

2. Чи проводяться в оселі або поряд на вулиці будівельні та ремонтні роботи?

3. З’ясуй в батьків, чи шкідливі для людини та довкілля хімічні засоби, якими користується ваша сім’я.

4. Чи живуть поряд і забруднюють повітря своєю шерстю тварини?

5. Чи потрапляють в оселю сигаретний дим, гумовий пил від автомобільних шин, які стираються, вихлопні викиди автомобілів?

6. Чи заноситься пил в оселю разом із взуттям і одягом (оглянь взуття, в якому члени сім’ї ходили на вулицю).

7. Вияви інші можливі джерела забруднення вашої оселі. Зроби висновок. Запиши результат дослідження.

Чи можна сказати, що твоя сім’я дбає про чистоту повітря в оселі? Чому?

Page 5: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Запиши на листівці у вигляді нотаток виявлені джерела забруднення.

Після завершення роботи зі створення міні-проекту рекомендуємо провести узагальнюючий урок

Предметні компетентності(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень: - пригадує склад повітря та його властивості ;- називає джерела забруднення повітря.

Середній рівень:- пояснює відмінності чистого й забрудненого повітря, їх вплив на здоров’я людини .

Достатній рівень: - знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах про те, як повітря впливає на здоров’я людини; про джерела забруднення повітря; - виконує завдання «продовж речення»; «заверши речення».

Високий рівень: - складає розповідь за ілюстраціями про повітря в довкіллі;

Page 6: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

- аналізує інформацію, висуває пропозиції щодо розв’язання проблеми виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення;- створює освітній продукт і презентує результати дослідження; - оцінює власну діяльність.

План уроку1.2.3. Пригадування учнями складу повітря та його властивостей для розгадування

кросворду «Повітря». (Додаток 1).4. Складання за ілюстраціями розповіді про чисте та забруднене повітря в

довкіллі. Пояснення їх відмінностей. Виконання завдання «Заверши речення». (Додаток 2).

5. Читання учнями тексту «Повітря і твоє здоров’я». Знаходження в тексті інформації про те, як повітря впливає на здоров’я людини. Відтворення отриманої інформації «своїми словами». Виконання завдання «Продовж речення». (Додаток 3).

6. Читання учнями тексту «Звідки береться пил?» Знаходження необхідної інформації (за завданням вчителя) про джерела забруднення повітря . Робота в групах. Записування на «хмаринках» джерел забруднення повітря. (Додаток 4).

7. Називання за ілюстраціями джерел забруднення повітря. (Додаток 5).8. Презентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та

встановлення джерел його забруднення».9. Висловлення учнями оцінних суджень щодо міні – проектів, виконаних

однокласниками, і власної діяльності у ньому (самооцінювання).10.Підведення підсумків уроку.

Page 7: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Додаток 1.

Розгадайте кросворд, ключове слово якого є темою нашого уроку.

1. П а р а

2. Т е р м о м е т р

3. В у г л е к и с л и й

4. В і т е р

5. А з о т

6. Ф л ю г е р

7. Р о з ш и р ю є т ь с я

1. Після дощу у повітрі з’являється водяна …

2. Прилад, яким вимірюють температуру повітря. 

3. При диханні живих організмів виділяється ………. Газ.

4. Направлений рух повітря.

5. Газ, якого в повітрі найбільше. 

6. Прилад для вимірювання напрямку вітру.

7. Що відбувається з повітрям під час нагрівання? 

Page 8: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Додаток 2.

Складіть розповідь за ілюстраціями. Розкажіть про те, чим відрізняється повітря в зображеному довкіллі.

Як почуватимуться люди й інші живі організми у чистому та забрудненому повітрі?

Завершіть (усно) речення.

Все живе — люди, тварини і рослини — вимагає для свого існування, збереження доброго здоров’я _____ повітря.

Додаток 3.Прочитай текст.

Повітря і твоє здоров’я

На твоє здоров’я впливає якість повітря, яким ти дихаєш. Жителі сіл і невеликих містечок мають перевагу: ліси виділяють багато кисню, річки і озера наповнюють повітря вологою, польовий вітер перемішує повітряні маси.

Повітря у місті, навпаки, заповнене пилом, бактеріями, цигарковим і автомобільним димом. Мікроскопічні частинки, які кружляють у повітрі, осідають на вулицях, на будинках, у наших квартирах. Пил треба відразу ж прибрати за допомогою вологої ганчірки. Учені встановили, що з кожним вдихом міський житель поглинає 280 тисяч пилинок, а видихає щоразу лише 80 тисяч. Пил шкідливо діє на органи дихання, очі, шкіру. Він може викликати алергію.

Page 9: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Щодня після школи витирай пил у своїй кімнаті, і твоє дихання буде чистішим і вільнішим.

Дарія БідаЗнайди в тексті інформацію про те, як повітря впливає на здоров’я людини. Підготуйся розказати про це «своїми словами».

Продовжте (усно) речення.Повітря сіл і невеликих містечок збагачене ________ і ________. Повітря у місті, навпаки, заповнене ________, ______, ________.

Додаток 4.1 групаПрочитайте текст.

Ми прибираємо пил, а за декілька днів він знову осідає. Звідки він береться?Щороку на Україну випадає мільйони тон пилу. Більшість його має природне походження, але частина – продукт діяльності людини.

Найбільшим джерелом природного пилу є ґрунт. Вітер видуває частинки землі, вони піднімаються високо в небо і переносяться на сотні кілометрів.

На другому місці – океанський пил. Море викидає у повітря разом з краплинками води малесенькі кристалики солі. Вони піднімаються високо над землею і разом з водяною парою утворюють хмари.

Обговоріть в групі прочитане. Знайдіть в тексті інформацію про джерела забруднення повітря та назвіть речовини, що забруднюють повітря.Запишіть на «хмаринках» джерела забруднення повітря.

2 групаПрочитайте текст.

Пил утворюється під час спалювання палива: нафти, вугілля, дерева, газу.

На планеті сотні вулканів. Вони димлять, наче гігантські цигарки. Вулкан Сакурадзіма (Японія, острів Кюсю) щороку викидає у повітря 14 мільйонів тонн пилу. Місто Кагосіма поблизу цього вулкану є найбільш запилене місто у світі: його вулиці завжди вкриті шаром пилу і попелу.

Джерелом пилу є пожежі.

Обговоріть в групі прочитане. Знайдіть в тексті інформацію про джерела забруднення повітря та назвіть речовини, що забруднюють повітря.Запишіть на «хмаринках» джерела забруднення повітря.

3 група

Page 10: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення

Прочитайте текст.

Пустелі теж є джерелом пилу. Величезна пустеля Сахара „постачає” пилом Центральну Америку, Росію, Україну, Англію, Австралію.

Отож, не дивуйся, що у себе в кімнаті ти можеш прибирати пил, який прибув з пустелі Сахари, японського вулкану Сакурадзіма, сіль з Тихого океану і частинки ґрунту з-під Варшави. А також… космічний пил, який потрапляє на планету з метеорними дощами, квітковий пил з клумби, грибки, спори, шерсть тварин і волосся людей, сигаретний дим, гумовий пил від автомобільних шин, які стираються, волокна тканин. Все це кружляє у повітрі і проникає у наші квартири.

Обговоріть в групі прочитане. Знайдіть в тексті інформацію про джерела забруднення повітря та назвіть речовини, що забруднюють повітря. Запишіть на «хмаринках» джерела забруднення повітря.

Додаток 5.

Назвіть за ілюстраціями джерела забруднення повітря.

Page 11: Міні - проект · Web viewПрезентація учнями результатів дослідження «Виявлення пилу в повітрі та встановлення