Opća Teorija Sustava - Josip Kasač

 • View
  43

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opca Teorija Sustava - Josip Kasac

Transcript

 • Sveuciliste u Zagrebu

  Fakultet strojarstva i brodogradnje

  Opca teorija sustava

  Josip Kasac

  Zagreb, 2007.

 • Predgovor

  Ovo su nerecenzirani i nelektorirani materijali za kolegij Opca teorija sustava, koji

  sluze kao nadopuna osnovnoj literaturi.

  Sadrzaj teksta ce se mijenjati i nadopunjavati sve do kraja semestra.

  Josip Kasac

  Komentari, primjedbe, pitanja: josip.kasac@fsb.hr

  Zagreb, 2007.

 • Sadrzaj

  Predgovor ii

  Sadrzaj iii

  1. Pregled literature 1

  2. Linearni multivarijabilni sustavi 3

  2.1. Dinamicki model linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2.2. Rjesenje linearnih kontinuiranih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2.2.1. Rjesenje linearnih vremenski-invarijantnih sustava . . . . . . . . . 4

  2.2.2. Matrica prijenosnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  2.2.3. Rjesenje linearnih vremenski-varijabilnih sustava . . . . . . . . . . 11

  2.3. Rjesenje linearnih diskretnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2.3.1. Diskretizacija kontinuiranih jednadzbi stanja . . . . . . . . . . . . 15

  2.3.2. Rjesenje diskretnih vremenski-invarijantnih sustava . . . . . . . . 16

  2.3.3. Rjesenje diskretnih vremenski-varijabilnih sustava . . . . . . . . . 17

  2.4. Metode odredivanja matrice prijelaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  2.4.1. Primjena Cayley-Hamiltonovog teorema . . . . . . . . . . . . . . 19

  2.4.2. Primjena Sylvesterovog teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  2.5. Modalna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  2.5.1. Transformacija varijabli stanja linearnih sustava . . . . . . . . . . 21

  2.5.2. Modalna transformacija linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . 22

  2.5.3. Transformacija u kanonski oblik preko Vandermondove matrice . . 23

  iii

 • iv

  2.5.4. Modalna dekompozicija vektora stanja . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2.6. Kontrolabilnost linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  2.6.1. Potpuna kontrolabilnost diskretnih sustava . . . . . . . . . . . . . 32

  2.6.2. Potpuna kontrolabilnost kontinuiranih sustava . . . . . . . . . . . 35

  2.6.3. Modalna interpretacija kontrolabilnosti . . . . . . . . . . . . . . . 40

  2.6.4. Kontrolabilnost vremenski-varijabilnih sustava . . . . . . . . . . . 41

  2.7. Observabilnost linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  2.7.1. Potpuna observabilnost diskretnih sustava . . . . . . . . . . . . . 44

  2.7.2. Potpuna observabilnost kontinuiranih sustava . . . . . . . . . . . 45

  2.7.3. Modalna interpretacija observabilnosti . . . . . . . . . . . . . . . 47

  2.7.4. Observabilnost vremenski-varijabilnih sustava . . . . . . . . . . . 49

  2.8. Regulacija linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  2.8.1. Regulacijske strukture linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . 51

  2.8.2. Sinteza regulatora podesavanjem polova sustava . . . . . . . . . . 53

  3. Analiza nelinearnih dinamickih sustava 59

  3.1. Dinamicki model nelinearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  3.2. Linearizacija nelinearnog dinamickog modela . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  3.3. Specificnosti nelinearnih dinamickih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  3.4. Analiza u faznoj ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  3.5. Perturbacijska analiza nelinearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3.5.1. Regularna perturbacijska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3.5.2. Singularna perturbacijska metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  4. Lyapunovljeva analiza stabilnosti 72

  4.1. Definicije stabilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  4.2. Definicija Lyapunovljeve funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  4.3. Karakterizacija stabilnosti primjenom Lyapunovljeve funkcije . . . . . . . 74

  4.4. LaSalleov princip invarijantnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  4.5. Lyapunovljeva analiza linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  4.5.1. Lyapunovljeva matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  4.5.2. Ocjena konvergencije Lyapunovljeve funkcije . . . . . . . . . . . . 77

  4.5.3. Analiza stabilnosti perturbiranog sustava . . . . . . . . . . . . . . 79

  4.6. Analiza stabilnosti slozenih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

 • v4.6.1. Stabilnost nelinearnih perturbiranih sustava . . . . . . . . . . . . 80

  4.6.2. Stabilnost slozenih sustava primjenom M-matrice . . . . . . . . . 82

  4.6.3. Stabilnost slozenih sustava - direktan pristup . . . . . . . . . . . . 84

  4.7. Barbalat lema. Lyapunov-like analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  4.7.1. Asimptotska svojstva funkcija i njihovih derivacija . . . . . . . . . 85

  4.7.2. Barbalat lema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  5. Lp stabilnost i pasivnost dinamickih sustava 925.1. Lp stabilnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  5.1.1. Definicija Lp stabilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.1.2. Primjeri izracunavanja Lp pojacanja . . . . . . . . . . . . . . . . 935.1.3. Small-Gain teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  5.2. Disipativnost i pasivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  5.2.1. Primjeri i definicije disipativnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . 99

  5.2.2. Pasivnost dinamickih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  5.2.3. Uvjeti pasivnosti afinih i linearnih sustava . . . . . . . . . . . . . 106

  5.2.4. H upravljanje linearnim sustavima . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  5.2.5. Pasivnost spregnutih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  5.2.6. Stabilnost pasivnih sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  5.2.7. Passivity-based control (PBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  5.3. Hamiltonski sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  5.3.1. Euler-Lagrangeove i Hamiltonove jednadzbe . . . . . . . . . . . . 111

  5.3.2. Port-controlled Hamiltonian systems . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  5.3.3. Povratna sprega PCH sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  5.3.4. Interconnection and Damping Assignment

  Passivity-Based Control (IDA-PBC) . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  6. Dodatak A: Osnove linearne algebre 119

  6.1. Neke definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  6.2. Svojstva matricnih polinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  6.2.1. Cayley-Hamiltonov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  6.2.2. Cayley-Hamiltonova metoda redukcije polinoma . . . . . . . . . . 122

  6.2.3. Sylvesterov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  6.3. Vektorski prostori. Rang matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

 • vi

  6.3.1. Linearna nezavisnost vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  6.4. Definicije i svojstva vektorskih normi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  6.5. Svojstva kvadratnih formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  6.5.1. Definicije kvadratnih formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  6.5.2. Svojstva realnih simetricnih matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  6.5.3. Dijagonalizacija kvadratne forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  6.5.4. Schurova lema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  6.6. Inducirana norma matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  6.7. Lp vektorski prostori funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376.7.1. Normirani vektorski prostori funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 137

  6.7.2. Prosireni Lpe prostori funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

  7. Dodatak B: Linearne matricne jednadzbe 142

  7.1. Kroneckerov produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  7.1.1. Kroneckerov produkt matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  7.1.2. Kroneckerova suma matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  7.1.3. Vektorizacija matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  7.2. Rjesavanje linearnih matricnih jednadzbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  7.2.1. Silvesterova matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  7.2.2. Lyapunovljeva matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  7.2.3. Opca linearna matricna jednadzba . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  7.2.4. Matlab kod za rjesavanje Lyapunovljeve jednadzbe . . . . . . . . 147

  Literatura 148

 • 1 Pregled literature

  Navodimo pregled literature po pojedinim nastavnim cijelinama. Veci dio navedene

  literature dostupan je u elektronickom formatu (pdf, djvu).

  Nastavne cjeline kolegija Opca teorija sustava:

  1. Rjesenje linearnih multivarijabilnih sustava.

  Literatura: [1], Ch. 10; [2], Ch. 4, 5; [3], Ch. 9; [4], Ch. 11; [5], Ch. 11; [6], Ch. 5,

  10; [7];

  2. Kontrolabilnost, observabilnost, senzitivnost.

  Literatura: [1], Ch. 10; [8], Ch. 2; [2], Ch. 8; [9], Ch. 9; [10], Ch. 4; [7];

  3. Signali i sustavi; L2 norma signala. Barbalat lema.Literatura: [1], Ch. 10; [11], Ch. 3; [12], Ch. 2; [13], Ch. 4, 5; [14], Ch. 4; [15], Ch.