Opća Kartografija skripta

 • View
  505

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta prema knjiza Frangea

Transcript

 • Fakultet prirodoslovno matematikih i odgojnih znanosti, Mostar Travanj, 2014.

  Opa kartografija

  (SKRIPTA U OBLIKU PITANJA I ODGOVORA)

 • Sadraj

  Rije autora ..................................................................................................................................... 1 1. to je kartografija? ................................................................................................................... 2 2. Rotacija? .................................................................................................................................. 2 3. Revolucija (dokazi)? ................................................................................................................ 2 4. Precesija? ................................................................................................................................. 2 5. Nutacija? .................................................................................................................................. 2 6. Azimut? .................................................................................................................................... 3 7. Meridijani? ............................................................................................................................... 3 8. Paralele? ................................................................................................................................... 3 9. Geografska irina? ................................................................................................................... 3 10. Geografska duina? ................................................................................................................. 4 11. Objekti kartografije? (9) ......................................................................................................... 4 12. Gneseoloki koncept kartografije? (11) .................................................................................. 4 13. Kartovenedia? (11) ................................................................................................................. 5 14. Kartoloki koncept? (12) ........................................................................................................ 5 15. Kartografija prema Jackes Bertenu? (12) ............................................................................... 5 16. Metateorijski koncept? (12) .................................................................................................... 5 17. Grafo-komunikacijski koncept? (12) ...................................................................................... 5 18. Definicija kartografije po ICA-u (1995)? (14) ....................................................................... 6 19. Kartografija drugi jezik geografije? (14) ................................................................................ 6 20. Tri sastavnice kartografije? (16) .............................................................................................. 6 21. Podjela kartografske znanosti (s obzirom na tematiku)? (16) ................................................. 6 22. Nabrojat topografske objekte prema vrsti i javljanju u prirodi? (20) ...................................... 7 23. Kartografski opis pojedinog objekta (odnosi)? (20) ............................................................... 8 24. Objekti topografskog prikaza se dijele na? (20) ..................................................................... 8 25. Imena objekata na kartama - njihove nazive? (21) ................................................................. 8 26. Osnovna karta (bazna karta)? (22) .......................................................................................... 9 27. Temeljna karta? (22) ............................................................................................................... 9 28. Nabrojat svojstva karte? (23) .................................................................................................. 9 29. Prostornost karte? (23) ............................................................................................................ 9 30. Mjerilo karte? (24) .................................................................................................................. 9 31. Mjerljivost karte? (24) ....................................................................................................... 10 32. Cjelovitost karte? (24) ........................................................................................................ 10 33. Tonost karte? (24) ............................................................................................................... 10 34. Estetinost karte? (25) ......................................................................................................... 11 35. Kartama srodni prikazi? (26) ............................................................................................ 11 36. Profili? (26) ............................................................................................................................ 11 37. Panorame? (27) ..................................................................................................................... 11 38. Reljefne karte? (28) ............................................................................................................... 11 39. Globus? (29) ........................................................................................................................ 11 40. Sastavni dijelovi karte? (29) ................................................................................................. 11 41. Geografski elementi karte (unutranji, sadrajni dio karte)? (29) ........................................ 12 42. Generaliziranje? (31) ............................................................................................................ 12 43. imbenici generaliziranja? (32) ........................................................................................... 12 44. Matematiki elementi karte (elementi forme)? (35) ............................................................. 13

 • 45. Geografski elementi karte (elementi sadraja)? (35) ........................................................... 13 46. Dopunski elementi karte (deskriptivni elementi)? (35) ........................................................ 13 47. Osnovni elementi karte? (38)............................................................................................... 13 48. Tabula Peutingeriana? (43) .............................................................................................. 13 49. Geodetske toke? (55) .......................................................................................................... 14 50. Astronomske toke? (56) ....................................................................................................... 14 51. Trigonometrijske (triangulacijske) toke? (57) .................................................................... 15 52. Poligonske toke? (62) ....................................................................................................... 15 53. Polarna metoda premeravanja (64) ....................................................................................... 16 54. Ortogonalna metoda premjeravanja (64) .............................................................................. 16 55. Nivelman? (66) ..................................................................................................................... 16 56. Geometrijski nivelman? (66) ............................................................................................... 17 57. Fotogrametrija? (73) ............................................................................................................. 17 58. NAVSTAR GPS? (74) .......................................................................................................... 17 59. Eratostenovo mjerenje Zemlje? (80) .................................................................................... 18 60. Arapsko mjerenje Zemlje? (83) ............................................................................................ 18 61. Zemljin elipsoid? (87) ............................................................................................................ 19 62. Geoid? (94) .......................................................................................................................... 19 63. Odstupanje geoida od elipsoida? (95) .................................................................................... 19 64. Elementi zemljinog elipsoida? (prema Bessel-u) (96) .......................................................... 20 65. Referetni elipsoid? (103) ................................................................................................... 20 66. Geodetski datum? (103) ........................................................................................................ 20 67. Visinki datum (visina vertikalnog datuma)? (104) ............................................................... 20 68. BIHREF 98? (107) ............................................................................................................... 20 69. Nadmorska visina? (109) ..................................................................................................... 21 70. Kronometar? (111) ................................................................................................................ 21 71. to je kartografska projekcija? (113) ..................................................................................... 21 72. Glavni pravci deformacija? (117) .......................................................................................... 21 73. Indik