Ortaöğretim Kimya 9.Sinif 1.Ünite; Kimya Bilimi

Embed Size (px)

Text of Ortaöğretim Kimya 9.Sinif 1.Ünite; Kimya Bilimi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  1/460

  ORTARETM KMYA9.SINIF

  1.NTE: KMYA BLM

  1

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  2/460

  NTENN BLM

  BALIKLARI 1.BLM: SMYADAN KMYAYA

  2.BLM: KMYA DSPLNLER VEKMYACILARIN ALIMA ALANLARI

  3.BLM: KMYANIN SEMBOLK DL

  4.BLM: KMYA UYGULAMALARINDA SALII VE GVENL

  2

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  3/460

  KMYA NEDR?

  3

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  4/460

  KMYANIN TANIMIKimya; maddenin i yapsn, birbiriyle uyumunu,ilikisini, intizamn, ahengini, bizimle ilikilerini,ierdikleri fayda, nem ve gereklilikleri inceleyen;

  dzenliliklerdeki perdeyi kaldrarak kanun olarakifade eden ve buradan elde ettii bilgileri insanlnfaydasna sunan, zamanla deime ihtimali

  olmayan gerek teoriler reten, elde ettii kimya

  bilgi ve kazanmlaryla insanl doruya, varlnhakikatini kefetmeye gtren ve insana kendi

  zn tanttran bir ilim daldr.

  4

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  5/460

  Kimyager, her eyi yerli yerine

  koyandr.

  5

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  6/460

  KMYA NE E YARAR?

  Kimya, maddenin birbiriyle uyumunu,ilikisini, intizamn, ahengini, bizimleilikilerini, ierdikleri fayda, nem vegereklilikleri fark etmemize yarar.

  Kimya ilmi bize doal dengenin kimyasnniyi bilinmesi gerekliliini retir.

  6

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  7/460

  Maddenin emrimizde olduunu anlama,duyma ve grmemize yarar.

  Evrendeki nizamn taycs olan ve arzedicisi olan fizik tesi varlklarn saflndaolmamza yarar.

  Maddenin srlarn aklmzla grmemizeyarar. Her ey belli bir hesap ve planla yerli

  yerine konmutur, bu yerli yerinde olutanhibirisini tesadfe vermek mmkndeildir, kimya bilimi bize bunu retir.

  7

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  8/460

  Her bir fen dal gibi kimya ilmi de kendikonularndaki dzenlilii ve intizamgsterir; her eyin hikmet zerekonulduunu, faydaszlk ve abesolmadn bize retir.

  Kimyann kendine zg dilini dinlenirseondaki hikmetler abese dnmektenkurtulur.

  nandmz deerleri bozacak eylerimthi feraset ve marifetimizle hemenayrt edebilmemizi retir.

  8

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  9/460

  Bakalarna ait yanl bilgi krntlar ilezihnimizi ve hafzamz kirletmememizgerektiini retir.

  Zihnimizin temiz, duru ve diri olmasnsalar.

  Anlama ve yorumlama konusunda temelkaynaklardan faydalanmay, baka yanlkaynaklara mracaat etmemek gerektiiniretir.

  Merak duygumuzu gelitirir. Merak ilminhocasdr. Merak karlksz kalmaz.

  9

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  10/460

  KMYA LMNN AIKA

  GSTERD GEREK Her ey, belli bir hesap ve planla yerli

  yerine konmutur. Zaten kimyager, her eyi yerli yerinekoyandr.

  Bu yerli yerinde olutan hibirisinitesadflere vermek mmkn deildir. Kimya ilmi bize bu gerei aka gsterir.

  10

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  11/460

  KMYA FENN Kimya dili ile evrene baklmal ve evrenin

  sayfalar okunmaldr. O zaman akllarhayrette brakan yksek nizam grlr.

  Tek bir kimyacnn fikri ve bak yksek

  nizam bulmakta yetersiz kalr. Zaten birtek ahs, kimyann her alannda ihtisassahibi de olamaz.

  Kimya fenni de her fen gibi fikirlerinbirlemesinden ortaya km, zamanngemesiyle de gelimitir.

  11

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  12/460

  Kimya fenni, gzlemlediimiz nizamn bir

  ksmn ierir. Kimya fenni de her fen gibi evrendeyksek bir nizamn bulunmasna bir

  delildir. Kimya fenninin rapor ettii nizammaddedeki fayda ve menfaatle ilgilidir.

  12

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  13/460

  Kimyann lisan bizi bylemelidir.

  rendiklerimiz bize cazip ve orijinalgelmelidir. Bu konulardaki konsantremiztam olursa, srekli huzurlu oluruz. Bylecehem stres yenilmi hem de kinetik enerjidengelenmi olur.

  13

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  14/460

  HER BR FEN DALI GB

  KMYA LM DE BZE NEYRETR?

  Her bir fen dal gibi kimya ilmi de kendinevindeki dzenlilii ve intizam gsterir;her eyin hikmet zere konulduunu,

  faydaszlk ve abes olmadn bize retir.

  14

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  15/460

  Kimya tanmlar; efradn (btnfertlerini) cami (kapsayan),ayarna (kendinden baka

  olanlarn) mani (engel)olmaldr.

  15

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  16/460

  BAARILI BR KMYACININZELLKLER

  16

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  17/460

  KMYANIN GELM N

  KMYA DLN OKUMAK VEDORU ANLAMAK GEREKR

  17

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  18/460

  Bilimsel almalardaki ilk art; baktakiderinlik olduundan, kimyac bir eyler

  kefedeceine itimat ederek, tam birinanmlk iinde maddeye bakmaldr.Bylece ilim hazinesi alr; srlarpaylalr. Gerek bir kimyacnn kimyayayaklam, natralistler gibi deildir.Baarl bir kimyac, kimya ilmine zemintekil edecek kanunlarn; doru

  okunmasnn, doru anlalmasnn vearka planlarnn ne gsterdiininbilinmesinin ok nemli hususlarolduunun bilincindedir.

  18

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  19/460

  nsan gerek kimya ilmini, evreni okuyarakelde eder. Elde ettii bu ilim neticesinde

  de kendini tanr (tmevarm). Veya deiikbir yolla nce kendini tanr. Sonra evreniokuyarak gerek kimya ilmini elde eder(tmdengelim).

  Kimya tanmlar; efradn (btn fertlerini)cami (kapsayan), ayarna (kendindenbaka olanlarn) mani (engel) olmaldr.

  Kimyann kendine zg dili dinlenmelidir.Bu sayede kimya ilmi evham olmaktan,ondaki hikmetler de abese dnmektenkurtulur.

  19

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  20/460

  Zihnin darlamamas, akln gze inmemesiiin kimya ilmi ruhlu olmal, ruha da

  bilimsel olgunluk kazandrlmaldr.Bylece kimya ilminden beklenen gayeyerine gelmi olacaktr.

  Hedefi ve gayesi belli olan kimya bilgi vekazanmlar; insan doruya, varlnhakikatini kefetmeye gtrr ve insannkendi zn tanmasna yardmc olur. Bu

  nedenle bilmenin ne anlama geldiini vene demek olduunu anlayarak, kendizmz kefedip, potansiyelimiziustalkla harekete geirmeliyiz.

  20

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  21/460

  nsanlk, her geen gn biraz daha fazlailim ve fenne dklecektir. Btn kuvvetiniilimden ve fenden alacaktr. Kararmekanizmalar, g ve kuvvet; ilmin elinegeecektir. Bu sebeple ilme sahip kmal;

  ilmin hikmet olarak kalmas, zulmet veabesiyete dnmemesi iin okalmaldr.

  Vicdan kltr de dediimiz marifet,bilginin tabiata mal edilmesiyle kazanlr.

  21

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  22/460

  Meseleleri srekli olaanstlklere

  balamak kinat kitabn anlayamamannifadesidir.

  22

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  23/460

  KMYA LM GELECEKTE

  DAHA DA GELECEKTR Gelecekte kimya ilmi ok geliecektir.

  nsanlar, her geen gn, kimya ilminedaha ok nem vereceklerdir.

  leride kimya ilminde daha da inkiafolduka, insanlar her eyi daha net, daha

  ak ve seik greceklerdir.

  23

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  24/460

  1.BLM: SMYADAN

  KMYAYA

  24

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  25/460

  SMYA VE SMYACININTANIMI

  Simya, kimyann bilim olmadan nceki hliolarak da kabul edilebilir.

  Simya; bata kimya olmak zereastronomi, astroloji, mitoloji, felsefe, tp,eczaclk, din vb. birok alandan pratiklaboratuvar uygulamalarna kadar olan

  geni bir aral kapsamaktadr. Simya, modern bilimin temelini atan

  disiplinlerden biridir.25

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  26/460

  Simya alimi, simyac da alimist adyla dabilinir.

  26

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  27/460

  KMYANIN BLM OLMASREC

  Kimya biliminin douu, M 3000 yllarnakadar dayanmaktadr. Bu dnemdeyaplan ilemler ve retilen maddelerteoriye dayanmayp tamamen snamayanlmaya dayaldr.

  Bir uran bilimsel olaraknitelendirilebilmesi iin teorik temelleriolmas, sistematik bilgi birikimi salamasgerekir.

  27

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  28/460

  Simya, snama yanlmaya dayal olduu,teorik temelleri olmad ve sistematik bilgi

  birikimi salamad iin bilim deildir. Simyada elde edilen kazanmlar teorik

  temellere oturtulup bilimsel aratrmalara

  ynelip deneyler ile dorulanmassonucunda kimya bilimi domutur.

  28

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  29/460

  SMYACILARI ARATIRMAYAPMAYA YNELTEN K

  KONU 1)lmszlk iksiri: Simyaclar insana

  lmszlk salayp sonsuz hayatsalayacak sanal bir su hayal etmiler vebuna ab- hayat (hayat suyu) veyalmszlk iksiri adn vermilerdir. Bazsimyaclar ab- hayat tabirini mecazolarak kullanlmlardr.

  29

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  30/460

  2)Deersiz metallerden altn elde etmehayali: Simyaclar, deersiz metalleri

  altna dntrmek iin uramlardr.Simyaclarn bazs bu dnmgerekletirecek bir ta hayal etmiler ve

  bu taa filozof ta (felsefe ta) adnvermilerdir. Deersiz metallerden altnelde edilmesi gnmzde radyoaktif

  tepkimeyle gerekletirilebilecek birkonudur.

  30

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  31/460

  SMYA LE KMYA BLMARASINDAK FARK

  Simyann teorik temelleri yoktur, deneme-yanlma ve snamaya dayanr.

  Simyaclar teorik dncelerini, gzlemdeneyle test etmemilerdir.

  Simya, gnmzdeki anlamyla bilimsel

  metotlar kullanlmadan yaplan almalarolduundan bilim dal kabul edilmez.Simyaclara da bilim insan denilmez.

  31

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  32/460

  KMYA BLMNE KATKISALAYAN SMYACILARINYAYGIN OLDUU YERLER

  Mezopotamya, Orta Asya, Msr, ran,

  Hindistan, in, Yunanistan, Romamparatorluu ve Anadoluda simyaya ilgiduyulmutur.

  32

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  33/460

  KMYANIN BLM SRECNE

  SMYACILARIN KATKILARI Simyaclar deneysel metodun gelimesinebyk katk salamlardr.

  Gnmzde kimya laboratuvarndakullanlan baz deney ve ara gerelerininilk hllerini simyaclar kefetmi vekullanmlardr.

  Yanmaya ilikin Flogiston Kuram ennemli katklardan birisidir.

  33

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  34/460

  Gnmz kimya endstrisinde kullanlanbirok madde ve ilem, simyaclarnkefidir.

  Simyaclar baz doal element ve doalbileikleri kefetmilerdir.

  Simyaclar baz bitkilerden ilayapmlardr.

  34

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  35/460

  SMYADAN KMYA BLMNE

  AKTARILANLARLABORATUVAR TEKNKLER Damtma

  Szme Kristallendirme

  Kavurma

  Eritme

  Buharlatrma

  35

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  36/460

  ktrme

  Sblimletirme

  zme

  tme

  Kartrma

  Istma

  Mayalama

  ztleme (ekme, ekstraksiyon)

  36

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  37/460

  KEFEDLEN MADDELERDEN BAZILARI

  Doal ipek retimi

  Seramik ve cam retimi

  Kk boya, safran vb. doal boya retimi(Mordan maddesi)

  Doal esans retimi

  Doal sabun

  Kostik, niadr, gherile, sirke asidi, soda,amar sodas, snm kire, al, harvb. birok madde

  37

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  38/460

  Mumya

  Zeytinya

  Mrekkep

  Altn

  Gm

  Kkrt

  Cva

  akmak ta Bakr

  Demir38

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  39/460

  Arsenik

  Antimon

  Barut

  Emaye

  elik retimi Tun (Bakr-kalay karm) vb. alamlar

  Etil alkol

  Bazlar eitli kimyasal maddelerin sentezlenmesi

  39

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  40/460

  H2SO4 formlyle gsterilen slfrik asit(za ya)

  HCl formlyle gsterilen hidroklorik asit(tuz ruhu)

  HNO3 formlyle gsterilen nitrik asit(kezzap)

  3 hacim deriik HCl ile 1 hacim deriikHNO

  3karmndan oluan kral suyu

  40

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  41/460

  ARA-GERELER

  Frnlar mbik (damtma aleti) vb. damtmadzenekleri

  Su banyosu Kroze

  El kantar

  Su terazisi Beher, erlen, mezr

  41

  MODERN KMYANIN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  42/460

  MODERN KMYANINBALANGICI

  18. yzyln sonlarna doru deneylerinsistematik bir ekilde yaplmas, terazininyaygn olarak kullanlmas, deneyde

  kullanlan maddeler arasnda nicelilikilerin kurulmas ve teorilerin dorudandeney sonular ile ilikilendirilerek test

  edilmesi modern kimyann balangcolarak dnlebilir.

  Esas balang budur.42

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  43/460

  17. yzyln ikinci yarsnda Robert Boyleelement tanmn yapmtr. Bu tanmnyaplma zaman da modern kimyann ilkbalangc kabul edilebilir.

  43

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  44/460

  SMYADAN KMYAYA GESRECNE KATKI SALAYAN

  SMYACILARDANBAZILARININ KMYA BLMNELKN ALIMALARI

  44

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  45/460

  EMPEDOKLES (M 490-430)

  Sokrates ncesi dnrlerden biridir.Sicilya'da yaamtr.

  ki zgn dncesi vardr. Birincisi; 4

  temel e, sevgive nefret(iticilik) gc ilebirleip ayrlrlar. Bir baka deyile sevgive nefretde, maddeyi meydana getiren

  temel gelerdendir ve deiimleriaklamak iin kullanlmlardr. Sevgi,eleri birletirir, nefretise bunlar ayrr.

  45

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  46/460

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  47/460

  Sadece kuramlarla deil ayn zamandapratikle de ilgilidir. Bir kenti kasp kavuran

  veba salgnn, o kenti evreleyenbataklklar kurutarak nlemitir. Doduukent olan Agrigentum'un havasn salkl

  klmak amacyla, kuzey rzgarna yolaabilmek iin ehri kuzeyden evreleyenkayalar paralatmtr.

  47

  DEMOCRTUS (M 460 370)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  48/460

  DEMOCRTUS (M 460-370)

  Trakyada domu ve yaamtr.

  "Blnmeyen z" teorisi ile nlenmitir.

  Democritus (Demokritus) her maddenin

  blnemeyen yap talar olduunu nesrm, bu yap talarna da atom adnvermitir.

  Atomos kelimesi Yunanca olupblnmeyen en kk parack demektir.

  Nkleer santralde atom blnmektedir.

  48

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  49/460

  ARSTO (M 384-322) Makedonyal olup Aristoteles adyla da

  bilinir. Zamanna gre var olan her bilgiyiedinmeye alan bir filozoftur.

  Aristo'ya gre drt ana element; hava, su,ate ve topraktr.

  Aristoya gre havann zellii scak-slak(gaz), suyun zellii souk-slak (sv),

  atein zellii scak-kuru (yakc), topranzellii ise souk-kuru (kat) olmasdr.

  49

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  50/460

  CABR BN HAYYAN (721-805)

  Horasanda dodu. Kufede vefat etti.Kimya ilminin babasdr. Trk bilimadamdr. Byk dhidir. Dnemin en

  byk ilim merkezlerinden Harranniversitesinin rektrdr. Ad LatinceyeGeber diye gemitir. Cabir bin Hayyannbata kimya olmak zere tp, eczaclk,fizik, astronomi, matematik, felsefe veeitim alanlarnda ok hizmetleri olmutur.

  50

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  51/460

  Bunlarn iinde en nemlisi atomla ilgilibuluudur. Democritus maddenin en kk

  parasna, blnemeyen en kkparack anlamna gelen atom demiti.slam bilginleri, bu kelimeyi o zamann

  bilim dili olan Arapaya evirirken cz-layetecezza dediler. Cz- layetecezzanndier ad cz- ferttir.

  Cabir bin Hayyan, Democritusun teorisinekar karak atomun paralanabileceinibelirtti.

  51

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  52/460

  Gnmz dnyasnda, atomla ilgili ilkalmalarn ngiliz kimyager John Dalton

  (1766-1844) tarafndan yapld, atomunparalanabileceinin de 1944 Nobel Kimyadl sahibi Alman kimyac Otto Hahn

  (1879-1968) tarafndan sylendii fikriyaygndr.

  Hlbuki onlardan 1000 yl nce yaam

  Cabir Bin Hayyann u szleri asrmznilim adamlarn dahi hayrete drecekmahiyettedir:

  52

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  53/460

  Maddenin en kk parasczlayetecezzada younenerji vardr. Yunanbilginlerinin iddia ettii gibibunun paralanamayacasylenemez, paralanabilir.Paralannca ylesine bir enerjimeydana gelir ki Badatnaltn stne getirebilir. Bu,Allahn bir kudret niandr.

  53

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  54/460

  Cabir bin Hayyan kalay, kurun, demir vebakrdan altn elde edilebileceinidnyordu. Ancak bunun yolununatomlarn kontrol altnda paralanpdeerlerinin deitirilmesiyle olacan

  belirtmekteydi. Gnmzde nkleer laboratuvarlarda

  kontroll ekirdek reaksiyonuyla yeni

  yapay element veya mevcut elementlerinyapay izotopu elde edilebilmektedir.

  54

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  55/460

  leride altn da elde edilebilir.

  Simyaclar, fiziksel veya kimyasal yollaelementleri altna evirmek istedikleri iinbouna urayorlard.

  Gnmzde kontrolsz ekirdekreaksiyonlarnn atom bombas, kontrollekirdek reaksiyonlarnn ise nkleersantrallerdeki enerji olduu bilinmektedir.

  Cabir bin Hayyan, ok eski yllarda btnbunlardan sz etmiti.

  55

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  56/460

  Kimya ilminin hem teorik hem de pratikalanda byk geliimine sebep olmutur.

  En bariz vasf deneyciliidir, kimyalaboratuvarn ilk kuran kiidir.

  Cabir bin Hayyan, Lavoisierden nce

  Lavoisier kanununu (ktlenin korunumukanunu); Newtondan nce Newtonkanununu (yer ekimi kanunu); Gay

  Lussacdan nce Gay Lussac kanununu(gazlarda basn-scaklk ilikisi)bulmutur.

  56

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  57/460

  Cabir bin Hayyann kimyadaki dierhizmetlerini yle sralayabiliriz:

  HCl formlyle gsterilen hidroklorik asidi(tuz ruhu) elde etmitir.

  HNO3 formlyle gsterilen nitrik asidi

  (kezzap) elde etmitir. H2SO4 formlyle gsterilen slfrik asidi

  (za ya) elde etmitir.

  3 hacim deriik HCl ile 1 hacim deriikHNO3 karmndan oluan, gnmzdede btn dnyada kullanlan kral suyunu

  kefetmitir.57

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  58/460

  Altn, yalnz kral suyuyla kimyasalreaksiyona girer; baka hibir elementle

  reaksiyona girmez. Kral suyu, hem altnnsaf olup olmadnn anlalmasnda hemde altn alamlarndaki altnn yzdebileim miktarnn bulunmasnda kullanlr.

  Altnn saflnn belirlenmesi vesahteciliin nlenmesinde bugn dekullanlan en yaygn yoldur.

  retilen asitler sayesinde, hem Cabir binHayyan hem de gnmze kadar btnkimyaclar baz metal bileiklerini eldeedebildiler.

  58

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  59/460

  Cabir bin Hayyann elde ettii bazbileikler unlardr: ap [KAl(SO4)2],

  niadr (NH4Cl), gm nitrat (AgNO3) vb. Cabir bin Hayyan kristalizasyon, szme,

  eritme, buharlatrma, sblimletirme,

  damtma, zme vb. metotlar gelitirdiveya kimya ilmine kazandrd. George Sarton (Corc Srtn), Fen Bilimleri

  Tarihine Giri adl nemli almasnda

  750 ile 800 yllar arasndaki dnemin ennemli ilim adam olarak Cabir binHayyann adn vermitir.

  59

  Bir ksm tabirler vardr ki Cabir bin

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  60/460

  Bir ksm tabirler vardr ki Cabir binHayyan ve dier kimyaclar sayesinde Batdillerine gemitir. Bunlardan bir ksmunlardr:

  Alcohol (Arapa asl el kuhl) Alkali (Arapa asl el kali-gnmzdeki

  adyla baz) Kimya (Arapa asl kimie) Alembic (Arapa asl el imbik)

  Grlyor ki Cabir, gnmzn modernilminin dayanm olduu gzlem ve deneymetotlarn, asrlarca nce kullanmtr.

  60

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  61/460

  nl Fransz bilim tarihisi MarcellinBerthelot (1827-1907) Cabir bin Hayyan

  hakkndaki dncelerini yleaklamtr: "Aristo'nun mantk ilmindekiyeri neyse, Cabir bin Hayyan'n kimya

  ilmindeki yeri de odur. Aristo, mantnkurucusu ve stad olarak kabul edildiigibi Cabir bin Hayyan da kimyannkurucusu ve staddr.

  Cabir bin Hayyan, gne enerjisindenfaydalanma rn amtr.

  61

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  62/460

  Alman oryantalist ve fen bilimleri tarihisiJulius Ruska da (1867-1949), kimyann

  temellerinin Yunanca tercmelerleatlmadn, Arapa eserlerintercmeleriyle atldn belirtmektedir.

  Ortaa felsefecilerinin nemliisimlerinden olan ve felsefenin grevini;insan Tanr bilgisine gtrme ve insanonun hizmetine koturma olarak dile

  getiren Roger Bacon (1214-1294), Cabirbin Hayyan' ustalarn ustas olarakanmaktadr.

  62

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  63/460

  EBU BEKR ER-RAZ (864-925)

  Ebu Bekir er-Razinin nemi byktr.Asrlar boyunca Avrupaya ders verenArap kimyager ve doktordur. Tahrana

  yakn Reyde dodu, Badatta vefat etti.Asl ad Ebu Bekir Muhammed binZekeriyadr. skit Trklerindendir. Doum

  gn olan 27 Austos randa her sene TpBayram olarak kutlanr. Devrinin en bykbilginidir.

  63

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  64/460

  Kroze, frn gibi laboratuvar aragerelerini gelitirmitir.

  Etil alkol, antiseptik, kostik, soda,gliserin vb. kimyasal maddelerikefetmitir.

  Alkol antiseptik olarak tpta kullanm,karncalardan damtma yolu ile formikasidi elde etmitir.

  Petrol damtm ve gnmzdeki adolan nafta ismiyle kullanmtr.

  64

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  65/460

  Simyada kullanlan maddeleri bedenler(metaller), ruhlar (kkrt, arsenik, cva,

  niadr), talar (pirit, magnezya), vitrioller(metal slfatlar), borakslar (boraks, soda),tuzlar (kaya tuzu, potasa, gherile) olarak

  snflandrmtr. Maddenin atom ve boluktan olutuugrne dayanarak, uzayda atomlarne kadar skk olursa, oluturduklarmaddenin de o kadar youn olacan,hava, su ve toprak rneiyle aklamtr.

  65

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  66/460

  Kimyay tbbn hizmetine sunmutur. Enbyk hizmeti tp sahasnda olmutur.

  Bbrek mesanedeki talar ilalaparalam veya cerrahi mdahale ilekarmtr.

  Hayvan barsandan ameliyat iplii(katgt) yaplarak cerrahide kullanmtr,onunla tp tarihine girmitir.

  Bitkiden ila yapmay ilk gelitirendir. Birila terkibi yaparken onu nce hayvanlarzerinde denerdi.

  66

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  67/460

  lk kez iek ve kzamk hastalklarnntedavisini salayp kimyay tp ileilikilendiren bilim insandr.

  George Sarton, An Introduction to theHistory of Sciences (Fen Bilimleri TarihineGiri) adl kitabnda 750 ile 1100 yllararasnda geen 350 senelik ilim tarihininher birini 50 yllk 7 dneme ayrm ve her

  bir dneme o dnemdeki en nemli ilimadamnn ismini vermitir. 850 ile 900yllar arasn da Razinin adyla anmtr.

  67

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  68/460

  230 kitab vardr. Bu kitaplardan 12 adedikimya eseridir. Kitab-l Esrar (Srlarn

  Kitab) adndaki en mehur kimya kitab,14. asra kadar kimya ilminin ba eseriolarak Batda okutulmutur.

  68

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  69/460

  ROBERT BOYLE (1627-1691)

  En ok matematik ve fen alannda yaptalmalarla hatrlanmaktadr.

  Aratrmalarnn ve de kiisel

  dncelerinin ak bir ekilde simyaclklabalants olsa da, genellikle, ilk modernkimyager olarak grlr. almalarnn

  arasndan en nls, The ScepticalChymist(Kukucu Kimyager), kimyaalannda bir dnm noktas olarak grlr.

  69

  Boyle; havann fiziksel zellikleri ile

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  70/460

  Boyle; havann fiziksel zellikleri ileilgilenmi, havann sktlabilirbir

  nesne olduunu ve yanma olayndakiroln belirtmitir.

  Boyle, vakum pompas gelitirmi ve bu

  vakum pompasn kullanarak bir gaznhacmi ile basnc arasndaki ilikininbelirlenmesine katkda bulunmutur.Gazlar konusundaki hacim-basnilikisini anlatan bu yasa BoyleYasasolarak bilinir.

  70

  Robert Boyle elementi kendinden daha

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  71/460

  Robert Boyle, elementi kendinden dahabasit maddelere ayrlmayan saf madde

  olarak tanmlamtr. lk kez kimyasal bileiklerle karmlararasnda ayrm yapmtr.

  Kimyasal bileiklerde maddeninzelliklerinin tamamyla deitiinisylemitir.

  Karmlarda ise karmn kendisinioluturan maddelerin zelliklerinigsterdiini sylemitir.

  71

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  72/460

  Galilei Galileo (Geliley Gelileyo)yuetkilemi, Isaac Newton (AyzikNivtn)dan ise etkilenmitir.

  72

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  73/460

  Antoine Lavoisier (1743-1794)

  Modern kimyann ncs olan AntoineLavoisier yapt deneyde, bir miktar kalaymetalini ii hava dolu bir cam balonakoyup azn kapatarak tartmtr. Cambalonun azn amadan sttndabalonda beyaz bir toz olutuunugzlemlemitir. Bu cam balonu tekrar

  tarttnda balangtaki arlndeimediini grmtr (KtleninKorunumu Kanunu).

  73

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  74/460

  Yzyllar boyunca simya ad altndasrdrlen almalarn kimya biliminednmesinde en nemli rol oynayanbilim insandr.

  Lavoisier, oksijenin havada bulunan veyanmaya neden olan bir gaz olduunuve yanan madde ile birleerek oksitlerioluturduunu bulmutur.

  Lavoisier yanma iin gerekli olanhavadaki gaza, oksijen adn vermitir.

  74

  Yi i

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  75/460

  Yirmi bir yana yeni bastnda, Paris'insokaklarn aydnlatma proje yarmasnda

  birincilii alr, Fransz Bilim Akademisi'ncealtn madalya ile dllendirilir. 25 yanageldiinde, zellikle kimya alanndaki

  almalar gz nne alnarakAkademi'ye ye seilir.Ayrca lkesininsavunma ihtiyac iin caydrc unsurolarak barutun retimini stlenir.

  75

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  76/460

  51 yanda iken kafas giyotinle kesilir.

  Lavoisier, boynunun vurulmasnbeklerken kitap okuyordur. Cellat yannageldiinde, Lavoisier nerede kaldnunutmamak iin okuduu kitabn arasnabir kitap ayrac koymutur.

  Fransz kimyacdr.

  76

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  77/460

  OKUMA PARASI:

  ATATRKN BLMEVERD NEM

  77

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  78/460

  NUTUKU DKKATLEOKUYANLAR ONUN HEM

  DNNE SAHP IKTIINI HEMDE BLME VERD NEMAPAIK GRRLER

  78

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  79/460

  Atatrk Kltr, Dil ve Tarih YksekKurumu Atatrk Aratrma Merkezi

  yaynlarndan, 2006 yl bask tarihliAtatrkn Sylev ve Demeleri I-IIIkitabnn Atatrkn Sylev veDemeleri I blmnn 98. sayfasnda

  Atatrk yle demektedir:

  79

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  80/460

  Bizim dinimiz iin herkesin elinde bir l

  vardr. Bu l ile hangi eyin bu dineuygun olup olmadn kolayca takdiredebilirsiniz. Hangi ey ki akla, manta,

  amme menfaatine uygundur; biliniz ki o,bizzat dinimize uygundur. slamiyet son vekmil dindir. Akla, manta ve hakikateuymaktadr.

  GAZ MUSTAFA KEMAL

  80

  ATATRK AKIL LE DN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  81/460

  ATATRK AKIL LE DNMEZCETMTR

  Atatrk, akl ile dini mezcetmi asker,siyasi ve idari bir dhidir.

  Atatrk, hurafelere ve din istismarnakardr; bu ise gerek dindarlktr. Laiklik;dinsizlii Atatrk istismara vesile

  yapanlara frsat vermedii gibi,hurafecilere ve din istismarclarna dafrsat tanmaz.

  81

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  82/460

  Atatrkn en nemli zelliklerinden biribilimsel ve aklc dnceyi her alanda

  egemen klma isteidir. Atatrke gre bilimsel dnceden

  uzaklamak bir toplumun yok olma

  sebeplerinin banda gelir. Bunedenle destans bir mcadele verilerekkazanlm istiklal mcadelemizin bilimsel

  gelimilikle de talandrlmas gerekir.

  82

  stiklal mcadelemizin bayraktarln

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  83/460

  stiklal mcadelemizin bayraktarlnyapp bugnlere ulamamzda vesile

  olmas bakmndan Atatrk ok nemlidir. Trkiye iin hayati bir meseleyi baarmve bykle sramamzn nn

  amtr. anl ve kahraman bir millet, I. DnyaSava yenilgisi zamannda MustafaKemal gibi anl, baarl bir kumandanbulduundan onu zellikle kahramanlkdamaryla alklam, bana koymutur.

  83

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  84/460

  Cumhuriyetin ilk yllarnda her trl yoklukve imknszla ramen yurt dnarenci gnderilir.

  Yurt dna renci gndermedeki ama,bilimsel ve teknolojik gelimenin burenciler sayesinde lkemizetanmasdr.

  Atatrk onlara gnderdii telgrafta: Sizi bir

  kvlcm olarak gnderiyorum; alevlerolarak geri dnmelisiniz. demitir.

  84

  G i M t f K l At t k T ki d

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  85/460

  Gazi Mustafa Kemal Atatrk Trkiyedebilimsel almalarn balamasna da

  nclk etmitir. 1925 ylnda TrkiyeCumhuriyeti'nin ilk yksekokulu AnkaraHukuk Mektebi, 1933te stanbul

  niversitesi, 1936da Ankara Dil-Tarih veCorafya Fakltesi, 1935te Etibank,Maden Tetkik Arama Enstits ve YksekZiraat Enstitsnn kurulmas bualmalarn sadece birkadr.

  85

  Gazi Mustafa Kemal Atatrk 27 Ekim

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  86/460

  Gazi Mustafa Kemal Atatrk, 27 Ekim1922 ylnda Bursada yapm olduu bir

  toplantda Milletimizin siyasi, sosyalhayatnda, milletimizin dnce eitimindede rehberimiz ilim ve fen olacaktr. Okul

  sayesinde, okulun verecei ilim ve fensayesindedir ki Trk milleti, Trk sanat,Trk ekonomisi, Trk iiri ve edebiyatbtn gzellikleriyle geliir. demesibilimsel eitime verdii nemingstergesidir.

  86

  UYGARLIKLARIN KMYA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  87/460

  UYGARLIKLARIN KMYA

  BLMNE KATKILARI(KMYA BLMNE KATKISALAYAN DER BAZISMYACILAR VE BLM

  NSANLARI)

  (ETL OKUMAPARALARI)

  87

  HPOKRAT (M 460 370)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  88/460

  HPOKRAT (M 460-370)

  Hipokrat (M 460 - 370) atelihastalklarn tedavisi iin staacnn yaprak ve kabuklarndan elde

  ettii tozu, ar kesici ve ate drcolarak kullanmtr.

  Modern dnem kimyaclar, aspirin olarakbilinen bu maddeyi (asetil salisilik asit)sentetik olarak laboratuvarlardaretmilerdir.

  88

  EBU'L VEFA (940 988)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  89/460

  EBU'L VEFA (940-988)

  Matematik ve astronomi limidir.

  Younluk lmeye yarayan piknometre

  veya dier ad ile pikometre aletini ilmekazandrmtr.

  89

  BN SNA (980 1037)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  90/460

  BN SNA (980-1037)

  slam hkemasnn Eflatunudur.Filozoflarn staddr.

  Eserleri Avrupa niversitelerinde 600 senetemel kitap olarak okutulmutur.

  Kimya ilmini tbbn hizmetine sokmada,

  Raziyi rnek almtr; bu konuda dnyadaRaziden sonra ikincidir diyebiliriz.

  Zamannn en byk dhisidir.90

  D kt l lt l l t E

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  91/460

  Doktorlarn sultan unvanyla anlmtr. Enbyk hizmeti tp sahasndadr. alarn

  en byk tp aratrmacsdr. Tpnoktasnda Tp ilmini iki satrdatopluyorum. Szn gzellii

  ksalndadr. Yediin vakit az ye.Yedikten sonra drt, be saat kadaryeme. ifa hazmdadr. Kolaycahazmedecein miktar ye. Nefse vemideye en ar ve yorucu hl, taamtaam zerine yemektir. demitir.

  91

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  92/460

  Yemek konusunda vcuda en zararl

  olan, drt, be saat ara vermedenyemek yemek veyahut lezzet iin eitliyemekleri birbiri stne mideyedoldurmaktr.

  Tp ve kimya ilminden baka felsefe,jeoloji, corafya, fizik, matematik, botanik,zooloji, mzik dallarnda da ok aratrmave keifleri vardr.

  92

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  93/460

  Is ve gaz basnc konularnda keifleriolmutur. Torielliden nce ak havabasncn lmtr.Sularn temizlenmesiyle ilgili almalaryapmtr. me suyunun, salk zerindeki

  etkisini aratrarak suyun kalitesininnemini belirtmitir.

  Farkl branlardaki 29 meselede Avrupal

  bilim adamlarna nclk yapmtr.

  93

  T l d l h t l ilk t hi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  94/460

  Tp alannda onlarca hastal ilk tehis vetedavi etmitir. rnein; eker

  hastalnda, idrarda eker bulgusununvarln ilk kefeden odur. Bulachastalklara kk mikroorganizmalarn

  sebep olduunu tespit etmitir.Ameliyatlardan nce hastaya anestezikila yapmak da onun buluudur. Damar

  iine yaplan rnga da bni Sinannicaddr.

  94

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  95/460

  Koruyucu hekimlik ve tedavide bniSinann belirttii 780 ilacn istisnasz hepsignmzde kullanlmaktadr.Batllar ona Avicenna derler.

  95

  EBUL HEYSEM (965 1051)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  96/460

  EBU L HEYSEM (965-1051)

  Atmosfer basncyla ilgili ncalmalar yapmtr.

  96

  VAN HELMONT (1580 1644)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  97/460

  VAN HELMONT (1580-1644)

  Hekim ve kimyac bilim adamdr. Havann bileiminde eitli gazlarn

  varln saptad.

  Deneylerde teraziyi kullanarak kimya ileilgili almalara nicelik kazandran ilkbilim insandr.

  97

  Maddenin en kk paras olan cz-

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  98/460

  Maddenin en kk paras olan cz layetecezzada youn bir enerji vardr. Yunan

  bilginlerinin iddia ettii gibi bununparalanamayaca sylenemez. O daparalanabilir. Paralannca da ylesine bir

  enerji meydana gelir ki Badatn altnstne getirebilir. Bu, Allahn bir kudret

  niandr.Cabir bin HAYYAN*

  (721-805)

  * Kimya ilminin babas, Trk bilim adam, byk dhi,Harran niversitesi rektr.

  98

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  99/460

  Ben gerek dnr diye kimyailmini bilene derim.

  Razi*

  * Arap kimyager, Tahrana yakn Reyde 864tedodu, 925te Badatta vefat etti, asl adEbubekir Muhammed bin Zekeriyadr, doumyerinden dolay Razi denmitir. H2SO4, etil alkol,

  antiseptik vb. kimyasal maddelerin mucididir.Doum gn olan 27 Austos randa her seneTp Bayram olarak kutlanr. 230 kitab vardr.

  99

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  100/460

  Maddenin ii, dolu gzkthlde aslnda botur.

  mam Rabbani*

  (1563-1624)

  * kinci bin ylnn mceddididir, temsilcisidir.

  Trkistanl mutasavvftr. Evren ve nesnelerinoluumuyla ilgili dnceleri gnmze ktutmaktadr.

  100

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  101/460

  Madde, sonsuz deneceklde paralanabilir.

  Nazzam*

  (792-845)

  * slam limi, Basrada dodu, Basradayaad, hayatnn son devresini Badattageirdi. Maddenin tanecikli yaps bakabir deyimle partikl teorisi dnyada ilkolarak Nazzam tarafndan belirtilmitir.

  101

  NAZZAM MADDE, SONSUZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  102/460

  ,DENECEK LDE

  PARALANABLR. DEMEKLENELER SYLEMTR?

  1. Atomun paralanabileceini belirtmitir. 2. Atom alt paracklara iarette

  bulunmutur. 3. Maddenin bir balangtan itibaren var

  olduunu ifade etmitir. 4. Yar mrden sz ettii dnlebilir.

  102

  Kimya Mslmanlar tarafndan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  103/460

  ya s a a ta a dakurulmutur. Mslmanlar binlerce

  keif ve metotlaryla kimya ilmininkuruluuna yardm etmilerdir.

  William James Durant*(Vilym Ceyms Drant)

  (1885-1981)

  *Amerikal filozof, tarihi, yazar.

  103

  Orta ada bni Sina tp

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  104/460

  Orta ada bni Sina tpyazarlarnn en by, Razi enbyk doktor, Beyruni en byk

  astronom, bni Heysem en byk

  optik limi, Cabir bin Hayyan enbyk kimyagerdi.William James Durant*(Vilym Ceyms Drant)

  (1885-1981)

  * Amerikal ilim tarihi aratrmacs.104

  Ki b i Si b l l l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  105/460

  Kimya bni Sinann bulularyla

  bugnk seviyesineulaabilmitir.

  Berthold Schwartz*(1318-1384)

  *Barutu bulan Alman kimyager.

  105

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  106/460

  Kimyann babas Cabir bin

  Hayyandr.Britannica Ansiklopedisi

  106

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  107/460

  Razi modern kimyannkurucusudur.

  Eric John Holmyard*(Erik Caan Homyard)

  (1891-1959)

  *ngiliz bilim adam, kimya tarihisi.

  107

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  108/460

  Cabirden sonra yaayan Razikimya ilminin bykkurucularndandr.

  Eilhard Wiedemann*

  (1852-1928)

  *Alman fiziki.108

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  109/460

  slam kimyaclarnnkendilerinden sonra gelenlerebraktklar miras saymakla

  bitmez.ROGER GARAUDY*

  (1913-2012)

  * Fransz filozof ve yazar, 1982de Mslman oldu, Mslmanolmadan nce Marksizmin nemli savunucularndand.

  109

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  110/460

  Gerek kimyager Razidir.

  Dr. Sigrid Hunke*(1913-1999)

  * Alman felsefeci, Avrupa zerine Doan slam Gnei kitabnnyazar.

  110

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  111/460

  Mslmanlardan nce kimyann

  mevcut olmadn sylersekmbalaa etmi olmayz.

  Haydar Bammat*(1890-1965)

  * Dastanda dodu, Pariste yaad, devlet adam, diplomat, yazar.

  111

  imdiki kimyay deney

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  112/460

  imdiki kimyay deney

  malzemeleriyle ilk defa kuranlarMslmanlar olmutur.

  Corci Zeydan*(1861-1914)

  *Hristiyan Arap tarihi, Beyrut doumlu.

  112

  Mslmanlarn ayr bir mesai

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  113/460

  ygsterip gelitirdikleri slamda ilk

  ele alnan disiplinlerden birikimyadr.

  Dr. Philip K. Hitti*(1886-1978)

  *Arap tarihisi.

  113

  Kimyaya deneycilii kazandran

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  114/460

  Kimyaya deneycilii kazandranMslmanlardr. Cabir bin Hayyan

  kimya ilmine buharlatrma, szme,saflatrma, eritme, damtma,

  kristalizasyon metotlarn kefederekuygulamaya soktu.

  Max Meyerhof*(1884-1951)

  *Alman bilim adam.

  114

  BATIDA BLMSEL GELMEYE ZEMNHAZIRLAYAN BALICA DRT FAKTR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  115/460

  HAZIRLAYAN BALICA DRT FAKTRVARDIR:

  1. HAZRET SANIN GETRD MESAJ2. RNESANSTAN (XVI. YZYIL LE XVII.

  YZYIL) SONRA BZM LM TARHMZDEK

  BYK LM ADAMLARIMIZI RNEK ALMALARI3. FRANSIZ HTLALNDEN (1789) SONRALAKLN DOUUNUN BLME KATKISI

  4. BATI DNYASINDA BLMSEL

  ALIMALARDA KULLANILAN TETKK, TAHKKVE ARATIRMA METOTLARININ DORULUULE BATI NSANINDAK LM VE HAKKAT AKI

  115

  HAZRET SANIN GETRD

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  116/460

  HAZRET SA NIN GETRDMESAJ

  Hazreti sann getirdii mesaj, Batmedeniyetinin en gl, en salam ve en

  nemli temelini oluturur. Bat medeniyetibylece varlk sahnesine kmtr; nkBat medeniyetinin esas Grek felsefesi

  (matematiksel dnce), Roma hukuku vegerek Hristiyan dinine dayanmaktadr.

  116

  RNESANSTAN (XVI YZYIL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  117/460

  RNESANS TAN (XVI. YZYIL

  LE XVII. YZYIL) SONRABZM LM TARHMZDEKBYK LM ADAMLARIMIZI

  RNEK ALMALARI Batdaki bilimsel gelimeye Rnesansla

  beraber zemin hazrlayan, aslnda bizimilim tarihimizdir.

  117

  RNESANSTAN VE FRANSIZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  118/460

  HTLALNDEN SONRA

  BATININ BLMDELERLEMES

  Rnesans; bata bilim olmak zere eitlidallarda Batnn ilerlemesidir.

  Rnesans, XVI. ve XVII. yzyllarda

  yaanmtr. Fransz htilali 1789 ylnda olmutur.

  118

  Batnn Rnesanstan ve Fransz

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  119/460

  Bat nn Rnesans tan ve Franszhtilalinden nceki problemi dinle deil;

  bozulmu din adamlaryla ve dininemirlerini kendi kiisel karlar iinkullanan o gnk kilise tekilatylayd.Laiklikten nce ruhban snf ne sylersedoruydu, asla sorgulanamazlard.Ruhban snfn basksna kar laiklikdomutu. Eski sisteme teokratik dzen

  deniyordu. htilalden sonraki sisteme laikdzen denildi.

  119

  Hristiyanlk tahrif olduundan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  120/460

  (bozulduundan) ve tam hayatn iinde

  olmadndan dolay kilise tekilat ilmekaryd. Gerek Hristiyanln dinleatmas dnlemezdi. Kilisenin buyanll, bilim adamlarnda tepkioluturdu. Bilim adamlarnn ounluuDescartes (1596-1650) (Dekart)nMetafizik, bilim olmaz; bilgi ancak

  llebilirdir. szn esas ald. Descartesaklc insand, Allah vardr. diyordu.

  120

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  121/460

  Gnmzde, niversitelerimizdebenimsenen de budur

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  122/460

  benimsenen de budur. Batda; hem laikliin douundan sonra

  hem de Rnesanstan sonra Galileo,Newton, Einstein, Pascal gibi dindar vedinin ilimden kopuk hline zlen insafl

  Bat bilim adamlar da kmtr. Bunlarniinde en mehuru Pascald. Pascal(1623-1662) ve dier bilim adamlarHristiyanlk ile bilimin beraber

  olabileceine inanyorlard; birletirmekiin gayret gsterseler de belirtilensebeplerden dolay baarl olamadlar.

  122

  Byle bir ayrlk Mslmanlar olarak bizim

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  123/460

  inan sistemimizde de, ilme bakmzda

  da, tarihimizde de yoktur. Bilim zihnin, din ise kalbin olarak

  grlmtr.

  Din ile bilim, bizim tarihimizde hibir zamanatr grlmemitir, birbiriyle i ie yeralmtr.

  Bu konuda Mslmanlar olarak, ok anslsaylrz.

  123

  Mslmanlarn imdiye kadar ilim adna

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  124/460

  ykefettikleri ok ey vardr ve bundan

  sonra da pek ok ey olacaktr. bni Sina, Cabir bin Hayyan, Razi hembyk birer kimyac hem de ok iyi birdindardlar.

  Dier branlarda da durum aynyd vedaha bunlar gibi on binlercesi vard.

  slam dininin ilme kar olmad aktr.

  Nutuku dikkatle okuyanlar Atatrkndinine sahip ktn apak grrler.

  124

  Sylev ve Demeler 2. cilt 94. sayfadaAtatrk yle demektedir: Bizim dinimiz

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  125/460

  Atatrk yle demektedir: Bizim dinimiziin herkesin elinde bir l vardr. Bu lile hangi eyin bu dine uygun olupolmadn kolayca takdir edebilirsiniz.Hangi ey ki akla, manta, amme

  menfaatine uygundur; biliniz ki o, bizzatdinimize uygundur. slamiyet son ve kmildindir. Akla, manta ve hakikate

  uymaktadr. Atatrk bu szleriyle,dinimizin Hristiyanlkla mukayeseolunamayacan belirtmitir.

  125

  Btn bilimsel bulular dinimiz daha

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  126/460

  nceden sylemitir. demek aalk

  kompleksini hatra getiren bir cmleolabilir. Bu nedenle byle bir yaklamdabulunmamaldr. Fakat ilim adna ortayakonan hususlarn hibirinin dinimizleelimeyeceini bilmek gerekir.Gnmzdeki bilimsel gelimelerincelendiinde her bir gerein dinimizle

  rttn ve uyum iinde bulunduunugrmek mmkndr.

  126

  slam dinini Hristiyan dinine kyas edip

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  127/460

  Avrupa gibi dine lakayt olmak, ok byk

  bir hatadr. Birincisi; Avrupa, dininesahiptir. Bata Wilson, David LloydGeorge (Deyvid Loyd Corc), Venizelos gibi

  Avrupa bykleri dindardlar. Bu

  byklerin bir papaz gibi dinlerinemutaassp olmalar, Avrupann dininesahip olduunun gstergesidir.

  slamiyeti Hristiyan dinine kyas etmek,yanl kyastr; nk Avrupa, dininebaldr.

  127

  MSLMANLAR DNE KARI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  128/460

  LAKAYT OLUNCA FEN VE

  TEKNOLOJDE PERANOLMULARDIR

  Ne vakit Mslmanlar dine ciddi sahipolmularsa, ilimde o zamana gre okyksek ilerleme kaydetmilerdir. Ne vakit

  dine kar lakayt vaziyeti almlar, fen veteknolojide perian vaziyete derektedenni etmilerdir.

  128

  Baka dinin aksine dinimize bal olma

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  129/460

  Baka dinin aksine, dinimize bal olmaderecesinde milletimiz ilerlemi; ihmalinispetinde de geri kalmtr. Bu, tarihsel birgerektir.

  129

  BATI DNYASINDA BLMSELALIMALARDA KULLANILAN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  130/460

  ALIMALARDA KULLANILANTETKK, TAHKK VE ARATIRMA

  METOTLARININ DORULUU LEBATI NSANINDAK LM VE HAKKAT

  AKI Bilimsel almalarnda Batllarn bykbir ounluu, pozitivist ve natralist

  sonulara ulama niyetiyle almalarnsrdrmlerdir. Bu niyet, dini ilimdenayran bir niyettir.

  130

  Batllarn pozitivist ve natralist amalar

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  131/460

  Batllarn pozitivist ve natralist amalarolumsuz bir ama olsa bile bu olumsuz

  amaca ulama ynnde kullanldklarvesileleri, hak vesilelerdir. Aslnda buvesileler, Mslmanlarda olmas gereken

  vasflardr. Mslmanlarda olmas gerekendavranlar Batllara gemi, Mslmanise dinine ters olumsuz vesilelere

  sarlmtr.

  131

  Batllarda olan onlarn ilimde ilerlemelerini

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  132/460

  salayan hak vesileler arasnda unlar

  sayabiliriz: Mesainin tanzimi, i blm,alkanlk, az uyuma, yardmlama,bilimsel almalarda kullanlan tetkik

  metotlarnn doruluu, tahkik metotlarnndoruluu, aratrma metotlarnndoruluu vb. vasflar.

  nsan iin, almasndan baka bir eyyoktur. hakikatine Batllar uyduklar iin

  Allah onlar bilimde baarl klmtr.132

  Pozitivist ve natralistlerin hakk temsil

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  133/460

  Pozitivist ve natralistlerin hakk temsiledenlere galip gelmelerinin nedeni,

  kullandklar vesilelerin hak olmasdr.Bundan dolay kazanan, pozitivist venatralistler deil; yine de haktr.

  133

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  134/460

  KMYA BLMNE KATKIDABULUNAN BATILI

  BLM ADAMLARINDAN

  BAZILARININ HAYATI VEMEHUR OLMU

  ZDEYLER

  134

  Bana bir dayanma noktas

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  135/460

  Bana bir dayanma noktas

  gsteriniz. Dnyay yerindenoynataym.

  Arimet** Yunan matematiki, fiziki, astronom,

  filozof ve mhendistir. Milattan nce 287ylnda domutur. Milattan nce 212

  ylnda lmtr. Hamamda ykanrkensuyun kaldrma kuvvetini bulmutur. Bilimeen byk katks bu kefidir.

  135

  nsan, hangi fen dal ile fazlal l d f i l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  136/460

  megul olursa onda fani olur.

  Prof. Dr. Sir James Jeans*(Sr Ceyms Jiyns)

  (1877-1946)

  * Sir James Jeans ikinci Einstein olarak bilinir.

  Esrarl Kinat ve Etrafmzdaki Kinat isimlieserleri Milli Eitim Bakanl tarafndan tercmeettirilip yaynlanmtr.

  136

  Modern ilimlere gre snn deimesil kt l d ildi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  137/460

  olay son noktasna ulam deildir.

  ayet byle bir ey olmu olsaydbugn biz yeryznde bulunup bu konuzerinde dnemezdik. Bu olay

  zamanla atba yrmektedir. Busebeple evrenin bir balangc vardr.

  Prof. Dr. Sir James Jeans*(Sr Ceyms Jiyns)

  (1877-1946)

  * ngiliz fiziki ve gk bilimci, en ok termodinamik ve s konular ile ilgilendi.Etrafmzdaki Kinat kitab, termodinamik ve s konularyla zellikleilgilidir. 137

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  138/460

  Szn ksas evrenin ezeliolmas imknszdr.

  Prof. Dr. Sir James Jeans*

  (Sr Ceyms Jiyns)(1877-1946)

  * ngiliz fiziki ve gk bilimci, en ok termodinamik ve skonular ile ilgilendi. Etrafmzdaki Kinat kitab,termodinamik ve s konularyla zellikle ilgilidir.

  138

  Grdmz alev alev yanangne prl prl parldayan yldzlar

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  139/460

  gne, prl prl parldayan yldzlar

  ve eitli hayat sahipleriyle doluptaan dnyamz btnyle evreninbelirli bir noktadan baladn,

  muayyen bir zamanda varolduunu aka gstermektedir.

  Prof. Dr. Frank Allen*

  (Firenk Elln)(1908-2001)

  * Kanadal fiziki, skoyada yaad.139

  Evren sonradan meydana

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  140/460

  gelmi bulunmaktadr. Eermaddenin balangc olmasayd

  (madde ezeli olsayd)

  termodinamik kyametin oktankopmu olmas lazmd.

  Prof. Dr. Frank Allen*

  (Firenk Elln)(1908-2001)

  * Kanadal fiziki, skoyada yaad.140

  BLAISE PASCAL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  141/460

  (1623-1662)IN HAYATI Mehur Fransz matematikisi, fizikisi ve

  kimyacsdr. Ayn zamanda filozof ve

  yazardr. Maddenin boluklu yaps zerinde

  almalar yapt. 1647 ylnda bu

  almalarn Bolukla lgili Yeni Deneylerve Boluk ncelemesine Giri adlkitaplarnda yaynlad.

  141

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  142/460

  1652de manastra kapanarak kendini ilme

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  143/460

  pverdi. 1654te yaad bir vecd hlindensonra kesin kararlar ald. Bundan sonraPascal, btn varlyla Tanrya yneldi.Hayatndaki bu kararndan sonra youn bir

  ekilde bilimsel aratrmalarna da devametti.

  Descartes (Dekart), bilimin konusunu

  maddeyle snrlandrmt.

  143

  Hristiyanlk tahrif olduundan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  144/460

  (bozulduundan) ve tam hayatn iinde

  olmadndan kilise tekilat ilme karyd.Kilise tekilatnda ilme kar olmayan,aznlk baz kiiler de az da olsa mevcuttu.

  Tahrif olmu din ile bilim arasnda Batdauzun sren atmalar yaand. Sonundabilim adamlarnn bir ksm yanl olarak

  din ile bilim arasnda ayrlk var sandlar.Bylece din-bilim ayrmas gerekleti.

  144

  Aslnda kilisenin yanllna karn bilim

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  145/460

  adamlarnda oluan tepki, dine kar

  olduklarndan deildi, zaruretten ilerigeliyordu. Descartes (Dekart) bu tepkiyigsterenlerin banda gelen, aklc insan

  olmasna ramen Allah vardr. diyordu. Dekart dnceye, Kartezyen dncebaka bir ifade ile Kartezyenizm denir.

  Kartezyen felsefe, din ile ilim ayrlmasnnetice vermitir.

  145

  O dnemde Kartezyenizm, pansuman

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  146/460

  tedavi olarak mecburiyetten dolay ortaya

  atlmt. lerici ve gerici deyimleri ilk olarak Batda

  kullanlmtr. Kilisedekilere ve kilise

  taraftarlarna gerici, kiliseye kargelenlere de ilerici denilmitir.

  146

  BLAISE PASCALIN MEHUROLMU SZLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  147/460

  OLMU SZLER

  Between us and heaven or hell there isonly life, which is the frailest thing in theworld.

  Bu dnya ile br dnya arasnda okince bir perde vardr, her an oraya dageebiliriz veya burada da kalabiliriz.

  Blaise Pascal

  147

  Faith certainly tells us what the senses do

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  148/460

  Faith certainly tells us what the senses donot, but not the contrary of what they see;it is above, not against them.

  man bize kesinlikle aklmzn zddndeil; akln gereini hatta daha da stnsyler.

  Blaise Pascal

  148

  If you gain you gain all If you lose you

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  149/460

  If you gain, you gain all. If you lose, you

  lose nothing. Wager then, withouthesitation, that He exists.

  Kazanrsan, her eyi kazanrsn.

  Kaybedersen, hibir ey kaybetmezsin.Tereddt etmeden, bahse gir, ki O var.

  Blaise Pascal

  149

  Galilei Galileo (Geliley Gelileyo)(1564 1642)nun Hayat

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  150/460

  (1564-1642) nun Hayat talyan astronom, matematiki ve fizikidir. Dinamik ilminin kurucusudur. Svl termometrenin mucididir.

  lk mikroskobun kaifidir. Drbn bulmutur. En ok gk cisimleri zerine almtr.

  evresine ramen bilimsel mcadelesindeHer eye ramen dnya dnyor.demesiyle mehurdur.

  150

  Dnyann yuvarlak olduunu kefeden

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  151/460

  bilim adamdr. 1633te Dnya

  yuvarlaktr. dediinden engizisyonmahkemesine karlmtr. Sylemindenvazgeti gibi gzktnden giyotindenkurtulmu; fakat bundan sonraki hayat,mrnn sonuna kadar gz hapsindegemitir.

  Bunun iki nedeninden birincisi kilisenin

  ilme kar oluudur. kincisi ise Galileoninilimle dini birletirmek isteyen gerekteninanl biri olmasdr.

  151

  Galilei Galileo (GelileyGelileyo)nun Mehur Sz

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  152/460

  Gelileyo) nun Mehur Sz

  I do not feel obliged to believe that sameGod who endowed us with sense, reason,and intellect had intended for us to forgo

  their use. Allah bize verdii bu akl, akldan istifaetmemiz (vazgememiz) iin vermemitir;

  Allah akl bize idrak edelim, muhakemelive mantkl olalm diye vermitir.

  Galilei Galileo (Geliley Gelileyo)152

  ISAAC NEWTON (AYZIKNVTIN) (1642-1724)IN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  153/460

  NVTIN) (1642 1724) IN

  HAYATI ngiliz fizikisi, matematikisi ve

  astronomudur. Newton ekim kanununu

  (evrensel ekim teorisi) bulmutur. Newtonekimi veya Newton kanunu olarak daadlandrlan bu kanun yle ifade edilir:

  Gezegenler arasnda ktleyle doru,aradaki uzakln karesiyle ters orantlolan bir ekim vardr.

  153

  Ayn ekim atomda da grlr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  154/460

  Tarih ve dinle ilgili kitaplar da vardr.

  Dinle ilgili eserleri, iki tanedir.

  Simya zerine almalar vardr.

  Yere den bir elma gibi nemsiz bir olay,Newtonda byk ilhamlara kaparalamtr.

  154

  ISAAC NEWTON (AYZKNVTIN)IN MEHUR SZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  155/460

  NVTIN) IN MEHUR SZ

  Nature and nature's laws lay hid in night;God said "Let Newton be" and all waslight.

  Tabiattaki Allahn kanunlar karanlktayd(insanlar tarafndan bilinmiyordu); AllahNewton'a emretti ve her ey aydnland

  (insanlar kanunlardan haberdar oldu).ISAAC NEWTON (AYZIK NVTIN)

  155

  Albert Einstein(Elbrt Aynsstayn)n Hayat

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  156/460

  (Elbrt Aynsstayn) n Hayat

  (1879-1955) 1905 ylnda izafiyet (rlativite=grelilik)

  teorisini ortaya koydu.

  1921de Nobel dl ald. Yapay einsteinium elementine Albert

  Einsteinn adna izafeten bu isim

  verilmitir. Einsteinium elementinin atom numaras99dur ve Es sembolyle gsterilir.

  156

  Einstein atomu bir canavara kaptrdnancak Hiroima ve Nagazakinin yerle bir

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  157/460

  ancak Hiroima ve Nagazaki nin yerle bir

  olmasndan sonra anlayabilmitir.Alayarak Japonyal bilgin dostundan zrdilemitir. Nkleer enerji, Batllarn elindeakl ve vicdann kontrolnden kt iin

  Japonyada dev ehirlerin yerle birolmasna, binlerce insann lmesine sebepolmutur.

  Gnmzde de atom bombas, tehdit vetedbir unsuru olarak deiik ellerdetutulmaktadr.

  157

  Bu bakmdan insan unsurunun iyieitilmesi gerekir Akl ve dnce

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  158/460

  eitilmesi gerekir. Akl ve dnce

  prensipleri zerine oturtulan fen ve teknik;beraberinde, insanl dnme ile kalp vevicdan duyarlln da getirebilmelidir.

  Maddenin dalga zellii ile ilgili spersicim teorisi veya uluslararas ismiylesuperstring teorisi 1915 ylnda Einstein

  tarafndan kefedilen bir teoridir.

  158

  Albert Einstein (ElbrtAynsstayn)n Mehur Olmu

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  159/460

  Aynsstayn)n Mehur OlmuSzleri

  Dinsiz ilim kr, ilimsiz din de topaldr.

  (limsiz din topal, dinsiz ilim ise krdr.)

  Albert Einstein

  159

  Kinatn yaratcsna olan inan, ilmi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  160/460

  yaratrmann en kuvvetli ve en asilmuharrik (tahrik eden, harekete geiren)gcdr."

  Albert Einstein

  Tanr zar atmyor. Buna ikna oldum."

  Albert Einstein

  160

  Joseph Priestley (1733-1804)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  161/460

  ngiliz kimyac olup karbon dioksit veoksijenle ilgili nemli almalar vardr.

  Priestley 1774 ylnda krmz renkteki HgOcva (II) oksit bileiini starakayrtrmtr. Bu maddeden kan gazyanmakta olan bir muma yollamtr,mumun daha iddetle yandn

  gzlemlemitir. Bu gaz, oksijen gazdr.

  161

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  162/460

  DN LE LM BERABER ELEALAN BATILI DNRLER

  162

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  163/460

  AKILCI NSANLAR ALLAHVARDIR. DYORLARDI

  163

  METAFZK AKLA TERSDELDR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  164/460

  DELDR

  Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz,Nicholas Malebranche aklc insanlardAllah vardr. diyorlard.

  Shakespeare ve Goethe Allahainanyorlard.

  Bunlar gibi baka Batl dnrler deiman hakikatlerinin akla ters olmadnrahatlkla her ortamda belirtebiliyorlard.

  164

  Cehalet Tanrnn laneti

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  165/460

  olduuna gre, bilgi gklereuabileceimiz kanatlardr.William Shakespeare *

  (1564-1616)

  * ngiliz tiyatro yazar ve dnrdr.

  165

  Mezardakilerin piman olduklar

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  166/460

  eyler iin dnyadakilerbirbirlerini yiyor.Johann Wolfgang von Goethe *

  (1749-1832)

  * Alman romanc, oyun yazar, air,

  hmanist, bilim adam, filozof vepolitikacsdr.

  166

  Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  167/460

  1716)

  nl Alman filozofudur. Bilim dnyasnn en nemli sistemci

  dnrlerindendir. Matematik, metafizik ve mantk alanlarndaileri srd yeni dnce ve grleriyletannr.

  Aklc insandr Allah vardr. demektedir.

  167

  Nicholas Malebranche (1638-1715)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  168/460

  1715)

  Nicholas Malebranche, Fransz filozofudur.

  Malebranche, zihinle beden arasndaki

  gzle grlr ban Tanr'nnmdahalesiyle kurulduunu ifada edenokkasyonalist gr gelitirmitir.

  Aklc insandr Allah vardr. demektedir.

  168

  Malebranche; Tanr, gcn insanaaktarm deildir. Bir eyi bildiimiz zaman

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  169/460

  aktarm deildir. Bir eyi bildiimiz zaman

  Tanr'nn bildirmesiyle biliriz. Tanrzihnindeki idealar bilir. Bizi aydnlatmaksuretiyle insana herhangi bir eyi bilmeolana veren Tanr'dr. demitir.

  169

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  170/460

  AVRUPA BYKLERDNDARDI(BATILI DNDAR BAZI

  DEVLET ADAMLARI VESZLER)

  170

  Sana muasr bir vcut olamadmdan dolaymteessirim ey Muhammed. Muallimi ve nairi

  olduun bu kitap senin deildir; o ilahi bir kitaptr

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  171/460

  olduun bu kitap, senin deildir; o ilahi bir kitaptr.

  Bu kitabn ilahi olduunu inkar etmek, mevcutilimlerin batl olduunu ileri srmek kadar

  glntr. Bunun iin, insanlk senin gibi mmtazbir kudreti bir defa grm, bundan sonra da

  gremeyecektir. Ben, heybetli ve azametlihuzurunda tam ve sarslmayan bir hrmetle

  eilirim.

  Prens Otto von Bismarck(1815-1898)*

  *Alman babakan.171

  Thomas Woodrow Wilson(1856-1924)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  172/460

  (1856 1924)

  Thomas Woodrow Wilson (1856-1924),Amerika Birleik Devletleri'nin 1913-1921tarihleri arasndaki 28. Bakandr.

  1919 ylnda Nobel Bar dl'ne laykgrlmtr. ABD Bakan Wilsonun sanki bir papaz

  gibi dinine kar ar bal olmasAmerikann dinine sahip olduunugsterir.

  172

  David Lloyd George (1863-1945)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  173/460

  1945)

  1916-1922 tarihleri arasnda arasndangiltere babakandr.

  ngiltere babakan David Lloyd Georgeunpapaz gibi dinine kar ar sevgigstermesi ngilterenin dinine sahip

  olduunun ahididir.

  173

  Elefterios Venizelos (1864-1936)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  174/460

  1936)

  Yunanistan'n 1910-1915 tarihleriarasndaki babakandr.

  Yunanistan babakan Venizelosun dinineifrat derecede banazl Avrupanndinine kar bir ynyle mutaasspolduunu ispat eder.

  174

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  175/460

  BATILI DNRLERDENBAZILARININ NEML

  SZLER

  175

  Zaman getike Kur'ann ulvi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  176/460

  Zaman getike Kur an n ulvi

  srlar inkiaf ediyor.

  Doktor Maurice (Moris)*

  (1564-1616)

  *Mehur slam aratrmacs, oryantalist veArap edebiyat mtehasss.

  176

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  177/460

  Mslmanlk teslis akidesini

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  178/460

  Mslmanlk teslis akidesini

  reddeder.Edward Gibbon (Edvor Gibon)*

  (1737-1794)

  * ngiltere'nin en mehur ve en byk tarihyazarlarndandr. ngiliz milletvekilidir.

  178

  Kuran, btn iyilik ve fazilet

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  179/460

  esaslarn ihtiva eder; insan hertrl sapknlktan korur.

  Sedio*

  *Oryantalist.

  179

  Yaratcnn hukuku ile yaratlanlarn hukuku,ancak Mslmanlk tarafndan mkemmel bir

  tt t if l t B l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  180/460

  surette tarif olunmutur. Bunu yalnzMslmanlar deil, Hristiyanlar da Museviler

  de itiraf ediyorlar.

  Marmaduke William Pickthall

  (Marmadk Piktol)*

  (1795-1881)

  *skoyal mehur yazar ve tarihi.

  180

  Kuran yle bir peygamber sesidirki, onu btn dnya dinleyebilir. Bu

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  181/460

  ki, onu btn dnya dinleyebilir. Bu

  sesin aksi saraylarda, llerde,ehirlerde ve devletlerde nlar.

  Samuel Johnson

  (Dr. Johnson)*

  ( 1709-1784)

  *ngiliz yazar ve air.

  181

  Kuran, dnyada en byk hakikatl All h' bi lii i k

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  182/460

  olan Allah'n birliine inanmakhakikatini dnya apnda ilan eder.

  Doktor City Youngest

  (Siti Yangest)*

  *ngilizce-Arapa ve Arapa-ngilizce szlkyazar.

  182

  Kur'an'n lisan her ynyleb i di

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  183/460

  benzersizdir.Kur'an muhteem bir mucizedir.

  Corsele (Korsel)*

  * Kuran'n mutaassp mnekkidi vemtercimi.

  183

  Kuran beeriyete ilahi bir ltuftur.Kuran muzaffer cumhuriyetler

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  184/460

  Kur an muzaffer cumhuriyetler

  meydana getirmitir.John Medows Rodwell

  (Radvel)*(1808-1900)

  *Kuran ayetlerini ini tarihine gre 1876 ylndangilizceye tercme ve tertip eden, ngiltere'ninslam bilimiyle uraan papazlarndan.

  184

  Mslmanlk gnmz dnyas iinen uygun bir dindir. Cihan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  185/460

  en uygun bir dindir. Cihan

  medeniyetlerinin dayand btntemelleri ihtiva eder.

  Gaston Care(Gaston Kar)*

  *Fransa'nn en mehur oryatalistlerinden.185

  Kur'an btn din kitaplardan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  186/460

  p

  stndr.

  Jochahim Du Rulph

  (Yoahim D Raf)*

  *Alman limlerinden ve oryantalistlerinden.

  186

  MUMYALAMA

  M l b d i bi l l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  187/460

  Mumyalama, cansz bedenin binlerce ylrmeden saklanabilmesini salayan birilemdir.

  arap ve baharatla ykanan vcudun iorganlar karlp burundan beyin alnr.

  Vcut natron denilen doal karbonat tuzuile sarlp 40-70 gn bekletilir. Bylece

  vcuttaki nem emilip, organik yapantibiyotik korumaya alnm olur.

  187

  Sonra natron vcuttan karlp kol vebacaklar amur veya kumla doldurulur.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  188/460

  y

  Ardndan reineye batrlm ketenle,tarn ve kokulu sar sakzla sarlr. Bireit merhemin vcuda srlmesindensonra da vcut, ince bir keten tlle rtlr.

  188

  ARATIRMA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  189/460

  1. Simyaclarn snama yanlma yoluylabulduu maddelerin neler olduunu ve bumaddeleri hangi amala kullandklarn

  aratrarak poster hazrlaynz. 2. Kimya bilimine katk salayan biliminsanlarnn yapt almalar posterhline getirerek okulunuzun duvarlarndapaylanz.

  189

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  190/460

  2.BLM: KMYADSPLNLER VEKMYACILARIN ALIMA

  ALANLARI

  190

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  191/460

  KMYANIN VE KMYACILARIN

  URA ALANLARI

  191

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  192/460

  BALICA KMYA DSPLNLER

  192

  BALICA KMYA DSPLNLER(KMYANIN ALT DALLARI)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  193/460

  (KMYANIN ALT DALLARI)

  Analitik kimya

  Biyokimya Fizikokimya

  Polimer kimyas

  norganik kimya (Anorganik kimya) Organik kimya (Karbon kimyas)

  193

  Endstriyel kimya

  Adli kimya

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  194/460

  y

  Farmastik kimya Nkleer kimya

  194

  ANALTK KMYA Kimyasal bileiklerin tannmasn (nitel

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  195/460

  analitik kimya veya kalitatif analitik kimya)ve miktarlarnn belirlenmesi ilemlerinikapsayan (nicel analitik kimya veyakantitatif analitik kimya) kimya disiplinidir.

  Analitik kimya boya, ila, kozmetik, yakt,gda, evre endstrisi gibi birokendstriyel alanda; tpta, arkeolojide, adli

  kimyada kullanlan ok nemli kimyasaltan ve lm bilimidir.. 195

  Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madderneklerinin yapsnda bulunan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  196/460

  kimyasal maddelerin tr ve miktarnnsaptanmas analitik kimyann ilgialandr.

  196

  BYOKMYA Canl organizmalarn kimyasal yapsn

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  197/460

  Canl organizmalarn kimyasal yapsn

  ve bu yapda meydana gelen kimyasaldeiiklikleri inceleyen kimyadisiplinidir. Canl organizmann yap

  talar olan proteinleri, nkleik asitleri vb.birok organik molekl inceler.

  Klinik biyokimya ve teorik biyokimya olmak

  zere iki alt dal vardr.

  197

  Kan, doku, idrar gibi rneklerin yapsnnincelenmesi, ilalarn vcuttaki etkimekanizmalarnn incelenmesi gibi konular

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  198/460

  mekanizmalarnn incelenmesi gibi konularbiyokimyann ilgi alanna girer.

  198

  FZKOKMYA

  Scaklk basn deriim (zeltilerde

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  199/460

  Scaklk, basn, deriim (zeltilerdebirim hacimdeki madde miktar) gibifiziksel faktrlerin kimyasal tepkimelereetkilerini inceleyen kimya disiplinidir.

  Kimyasal tepkimelerde molekllerinhz, hareketi, birbirleriyle etkileimisrasndaki enerji deiiminin

  incelenmesi fizikokimyann uraalanlarna rnektir.

  199

  POLMER KMYASI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  200/460

  Petrol ya da doal gazdan tamamen ya daksmen tretilen kimyasal maddeler ileilgilenen kimya alt dal polimer kimyasdr.

  ok sayda kk birimin (monomer)birbirine eklenmesiyle oluan bykmoleklleri (polimer) inceler.

  Polimerlerin incelenmesi polimerkimyasnn ilgi alandr.

  200

  Polimerler doal ve yapay olabilir.Proteinler, karbonhidratlar doal

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  201/460

  polimerlere, naylon, plastik, teflon, orlon,kauuk ise yapay polimere rnektir.

  201

  ANORGANK KMYA(NORGANK KMYA)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  202/460

  Organik olmayan bileiklerin yaplarn,zelliklerini ve tepkimelerini inceleyenkimya disiplinidir.

  Asit, baz, tuz, su, mineral gibimaddelerin doada nasl bulunduunu,zelliklerini, kimyasal tepkimelerini

  incelemek anorganik kimyann ilgialanna girer.

  202

  ORGANK KMYA (KARBONKMYASI)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  203/460

  Organik bileiklerde bulunan ana elementkarbon (C) olduundan dolay organikkimyaya karbon kimyas da denir.

  Karbon bulunduran bileiklerinyaplarn, zelliklerini ve tepkimeleriniinceleyen kimya disiplinidir. Proteinler,

  yalar, karbonhidratlar karbonierdiklerinden organik kimyannkonularndandr.

  203

  Petrol ve petrol rnleri, boyalar,ilalar, plastikler, patlayclarn eldeedilmesi tepkimeleri ve zelliklerinin

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  204/460

  edilmesi, tepkimeleri ve zelliklerininincelenmesi organik kimyann ilgialanna girer.

  204

  ENDSTRYEL KMYA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  205/460

  Sanayide kullanlan ham maddelerinimalatyla ilgilenir.

  Sanayide kullanlan organik ve

  anorganik maddelerin retimi ilgialandr.

  205

  ADL KMYA

  Su ve sulular ortaya karmada birtakm

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  206/460

  Su ve sulular ortaya karmada birtakmkimyasal analizler kullanlr.

  Sporcular, performanslarn arttrmak iinvcudun normal ileyiini hzlandran

  maddeler (doping) alrlar. Bu maddelersporcu sal asndan zararldr.Sporcularn doping yapp yapmadklar

  kan ve idrar analizleri gibi birtakmkimyasal analizlerle ortaya karlr.

  206

  Zehir ve patlayc gibi bilinmeyen birmaddenin adnn konulmas kimyasal

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  207/460

  analizlerle belirlenir. Krmz bir lekenin sala m yoksa kan m

  olduu kimyasal analizlerle ortaya konulur.

  Kimyann bu alanna adli kimya denir.

  207

  FARMASTK KMYA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  208/460

  Eczacln kimya ile ilgili konularn ierir.

  208

  NKLEER KMYA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  209/460

  Atom ekirdei ile ilgilenen kimyadisiplinidir.

  209

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  210/460

  BALICA KMYA

  ENDSTRLER

  210

  LA ENDSTRS, GBRE

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  211/460

  ENDSTRS, PETROKMYAENDSTRS, ARITIM

  ENDSTRS, BOYA-TEKSTLENDSTRSALANLARININKMYA LE LKS

  211

  LA ENDSTRS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  212/460

  la ham maddesinin retimi ve bumaddelerin vcutta oluturduutepkimelerin incelenmesinde kimyabiliminden yararlanlr.

  Ayrca ilacn aratrma gelitirme,denetleme, onaylama, kalite kontrol,ambalajlama, rn piyasaya ktktansonra inceleme aamalar da kimyabiliminin alanna girer.

  212

  lalar, doal kaynaklardan veya sentezyoluyla elde edilen kimyasal maddedir.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  213/460

  213

  GBRE ENDSTRS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  214/460

  Tarmda rn verimini ve kalitesiniarttrmak iin topraa verilen maddeleregbre denir. Bitkiler yaayp gelimek iinyaklak 60 kadar elemente ihtiya duyar.Topran ihtiyac olan elementleri ierenyapay gbrenin imalat, topraa verilmesive toprak analizi kimyann ilgi alanna

  girer.

  214

  PETROKMYA ENDSTRS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  215/460

  Petrol, doal gaz ve bunlardan elde edilenrnlerle ilgilenen endstri alandr. Petrolve petrol rnleri baka rnlere fiziksel vekimyasal yntemler kullanlarakdntrlr. Bu dnmler srasndasv ve gaz yaktlar, gaz ya, zcler,makine-motor yalar, asfalt-zift, parafin,

  hidrokarbonlar gibi rnler elde edilir.

  215

  ARITIM ENDSTRS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  216/460

  Havann, suyun ve topran eitlikirleticilerden temizlenmesi ilemine artmdenir. Su, toprak ve hava analiz edilerekierdikleri zararl kimyasallar belirlenir. Buzararl kimyasallarn uzaklatrlmasndakimya biliminden yararlanlr. Bu alandakialmalar kimyann bir alt disiplini olan

  evre ve su kimyasnn da domasnsalamtr.

  216

  BOYA-TEKSTL ENDSTRS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  217/460

  Boyalar; inaat, tekstil, gda, ahap, metalgibi ok eitli alanlarda kullanlmaktadr.Boyalarn kullanldklar alanlara grekimyasal yaplar farkllk gsterir. Bukimyasallarn elde edilmesi, uygulanmasve bulunduu ortamdan uzaklatrlmasilemlerinde kimya biliminden yararlanlr.

  217

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  218/460

  KMYA ALANI LE LGLBALICA MESLEKLER

  218

  KMYA ALANI LE LGL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  219/460

  KMYA MHENDSL,METALURJ MHENDSL,ECZACILIK, KMYAGERLK,

  KMYA RETMENLMESLEKLERNN

  TANITILMASI219

  KMYA RETMENL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  220/460

  MEB tarafndan onaylanan retimprogramlar erevesinde, kimya konusuile ilgili bilgi, beceri, tutum vedavranlarn, renci ya dzeyine uygunolarak eitli yntemlerle kazandrldkimya ile ilgili eitimin verildiimeslektir.

  Kimya retmeni bu alanda alan kiidir.

  220

  KMYA MHENDSL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  221/460

  Kimyann yannda matematik, fizik,biyoloji, ekonomi, mhendislik bilimlerinibirletirerek endstri, teknoloji ve evreproblemlerinin zmne ynelikalmalarn yapld mhendislik alandr.Sanayide kimyasal maddenin ekonomikbiimde retilmesi, gelitirilmesi,

  tesislerin tasarlanmas, kurulmas veiletilmesi alanlar kapsar.

  221

  METALURJ MHENDSL

  Maden filizleri ile ilgilenir. Maden

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  222/460

  gfilizlerinden metal elde edilmesi ennemli konusudur.

  Metalin eitli sanayi dallarnda teknik

  ihtiyalara uygun olarak tasarlanmas,gelitirilmesi, retilmesi metalrjimhendisliinin alanna girer.

  Metalrji mhendisi bu alanda alankiidir.

  222

  KMYAGERLK

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  223/460

  Organik kimya, anorganik kimya,analitik kimya, biyokimya, fizikokimyagibi dallarda ileri dzeyde eitim verilenkimya alandr. Maddenin atom vemolekl yaps, kimyasal zellii, farklmaddelerle etkileimi, yeni maddelerinoluumu, kullanm olanaklarnn bulunmas

  ve kimyasal analizi konusunda ileridzeyde laboratuvar almalar yaplr.

  223

  ECZACILIK Eczaclkta ila retimi, gelitirilmesi,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  224/460

  datm, insan vcudundaki etkileimi,ham maddesinin elde edilmesi, ilalarnkimyasal, fiziksel, ve biyolojik

  zelliklerinin incelenmesi, kullanm,laboratuvarda hazrlanmas, analizininyaplmas ve hastaya temin edilmesigibi hususlarda eitim verilir.

  Eczac, bu alanda alan kiidir.

  224

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  225/460

  3.BLM: KMYANINSEMBOLK DL

  225

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  226/460

  ELEMENT-SEMBOL

  226

  KARIIM NEDR?

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  227/460

  Karm, birden fazla maddenin kimyasalzellikleri deimeyecek ekilde bir arayagelmesiyle oluan madde topluluudur.Saf maddeler element ve bileiklerdenoluur. Fakat maddelerin ou ne tek birelementtir; ne de tek bir bileiktir.Maddelerin ou saf madde olmayan

  karmlardr.

  227

  SAF MADDE NEDR?

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  228/460

  Baz maddeler ayrma yntemleriyle kendiyap tandan baka maddeye ayrlamaz,bu tr maddelere saf madde denir.

  Saf maddeler element veya bileikolabilir.

  228

  REAKSYON ETLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  229/460

  KMYASAL REAKSYON FZKSEL REAKSYON

  NKLEER REAKSYON

  229

  KMYASAL REAKSYONYERNE KMYASAL TEPKME

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  230/460

  DENEBLR M? Kimyasal tepkime ile kimyasal reaksiyon

  e anlamldr.

  Eskiden kimyasal reaksiyon denirdi, bir arakimyasal tepkime tabiri kullanld,gnmzde yine kimyasal reaksiyondeniyor.

  230

  Trkemizde reaksiyon, tepki gstermekdemektir. Bu nedenle de reaksiyon ile

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  231/460

  tepki gstermek ayn anlama gelir. Trkede ayn anlam tayor diyekimyasal reaksiyon szcnden tepki

  gstermek, kar koymak gibi anlamlarkarlmamaldr. Anlam bakadr.

  Kimyadaki reaksiyon, bat dillerindenTrkemize getiinden bat dillerindekianlamn tamaktadr. Bu anlam yledir:

  231

  Re, yeniden demektir.

  Reaksiyon, yeniden aksiyon manasnadr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  232/460

  Reaksiyondan nce de aksiyon vard.Reaksiyondan sonra da aksiyon var.demektir.

  Kimyasal reaksiyona, kimyasal tepkimedediimizde; btn bu anlamlar aklmzagetirmeliyiz. Sonra syleyebiliriz.

  232

  BLEKLERN SA ALTINAYAZILAN, FZKSEL HLDR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  233/460

  NaCl(k), NaCl(s), NaCl(g) ve NaCl(suda) olmakzere drt farkl yazm vardr.

  Hller parantez iinde, kk harfle, kk

  puntoyla, ksaltlarak yazlr. NaCl(k), kat yemek tuzu; NaCl(s), erimiyemek tuzu; NaCl(g), gaz hlindeki yemektuzu, NaCl

  (suda)ise suda hazrlanm

  yemek tuzu zeltisi demektir.

  233

  NaCl(suda) ,NaCl(aq) eklinde de yazlabilir. Aqua, Latincede su demektir; (aq), (aqua)

  kelimesinin ksaltlmdr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  234/460

  zc, hangi maddeyse o yazlr.

  rnein; iyot, suda znmez. Alkoldeznr. Bu nedenle I2(alkolde) eklinde

  yazlr. Kastedilen hl, oda scaklndaki hl ise

  malumu ilam olmamas iin yazlmayabilir.

  rnein; suyu belirtmek iin H2Oyazlabilir; su buhar kastediliyorsakesinlikle H2O(g) diye yazlmaldr.

  234

  Bazen de hller yazlmam olsa da,reaksiyon denkleminden anlayabilmelidir:

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  235/460

  AgNO3+ NaCl AgCl(k)+ NaNO3Girenlerdekilerin oda scaklndaki hllerikatdr. Ancak kat olduklarnda reaksiyona

  girmeyecekleri malumdur. Bu nedenlezeltidirler. yonik bileiklerin svhlleriyle bir tepkime kimyada zaten

  yoktur.AgNO3(suda)+NaCl(suda)AgCl(k)+NaNO3(suda)

  235

  Bununla ilgili bir dier husus daha vardr:

  H2 denilince 1 tane H2 molekl anlalr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  236/460

  H2(g) denilince ise 1 mol H2 anlalr.

  236

  MSLMANLARIN BULDUUELEMENTLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  237/460

  Alkali kelimesi, Arapa el kali kkndentremitir. Arapada lgat manas bazikolan madde demektir. Kalevi de denir.

  Cabir bin Hayyan, potasyuma zelliineuygun kalium adn vermitir. Potasyum,bazik zellikte bir elementtir. Kalium,kalevi zellie sahip madde anlamndadr.

  Kalevi kelimesinin Latincesi olan kaliumszc Arapadan Latinceye gemitir.

  237

  Mslmanlarn bulduu elementler 800lyllara rastlar.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  238/460

  10 kadar elemente ismini Mslmanlarkoymutur.

  238

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  239/460

  1 un 2 bi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  240/460

  3 tri 4 quadr 5 pent

  rnein; 205 atom numaral elementin adbinilpentium olacak.

  240

  IUPAC

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  241/460

  Uluslararas Temel ve UygulamalKimya Birlii

  The International Union of Pure andApplied Chemistry

  241

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  242/460

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  243/460

  BLEK-FORML

  243

  BLEKLERN TANIMI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  244/460

  Farkl cinsteki atomlarn belirli oranlarlakimyasal zelliklerini kaybederekbirlemeleriyle oluan yeni saf maddeyedenir.

  244

  BLEK TANIMIYLA LGLSYLEM HATALARI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  245/460

  Her bileiin yap ta molekl deildir.Yap ta forml-birim olan bileikler devardr.

  Bileik diyebilmemiz iin farkl cinsatomlarn kimyasal yolla birlemesigerekir. Ayn cins atomlarn kimyasal yolla

  birlemesinden oluan elementmoleklleri, elementtir; bileik deildir.

  245

  BLEKLERN ZELLKLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  246/460

  1-Ayn cins molekl ve farkl cins atomdanolumulardr.

  2- Saftrlar (Ar).

  3- Homojendirler. 4- Younluk, erime ve kaynama noktalarkarakteristiktir.

  5- Kimyasal yolla bileenlerine ayrrlar. 6- Formlle gsterilirler (CO, H2O, HNO3).

  246

  MADDENN YAPISINDAVURGULANMASI GEREKEN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  247/460

  BALICA GELER

  Maddenin yaps taneciklidir.

  Maddenin yaps bolukludur. Maddenin tanecikleri hareketlidir.

  Tanecikler arasnda ekim kuvveti vardr.

  Tanecikler arasndaki mesafeler farklfarkldr.

  247

  Taneciin fiziksel zellii yoktur; tanecikhl deitirmez.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  248/460

  248

  MADDENN TANECKL YAPISIGZLEMLENEBLR M?

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  249/460

  30 milyon defa bylten STM (tarayctnel mikroskobu) ile atom ve molekllergrlebilmektedir.

  Bilgisayardaki renklendirme dnda,grlen gerek grntdr.

  Kitaplardaki molekl modelleri yanltr,gerek grnt deildir.

  249

  Atomlar yuvarlak model olarak, molekllerde birbirine geme modeli eklinde

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  250/460

  grlrler. Atom ap 108 cm olduuna gre, atommikroskopta 0,3 cm byklnde grlr.Gnmzde ekirdek, proton, ntron,elektron zaten grlemezler. Esirin degrlmesi mmkn deildir. Ancakbelirtilen ispat yollaryla varlna delil

  getirilmektedir.

  250

  Gremediimiz, mikroskop veya Xnlaryla bile tespit edemediimiz maddede vardr. Bunlara ancak gnmzn

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  251/460

  teknolojisi ile ulalmaktadr.

  251

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  252/460

  GELENEKSEL BLEK

  ADLARI

  252

  AMAIR SUYU amar, bulak, fayans, slak zemin,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  253/460

  tuvalet, banyo temizliinde kullanlr. amar ve bulakta; 2 litre suya 1 yemek

  ka amar suyu katlr.

  Dier temizliklerde; saf olarak kullanlabilir. amar suyunun forml NaClOdir.Sodyum hipoklorr veya sodyum hipokloritdiye okunur.

  Saf (% 100lk) svdr; zelti deildir.

  253

  TUZ RUHU RETMH2(g) + Cl2(g) 2HCl(g)

  HCl( ) HCl( d )

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  254/460

  HCl(g) + su HCl(suda)Temizlikte dorudan kullanlan % 36lkderiik HCl (hidroklorik asit), tuz ruhu

  adyla bilinir. Doymu HCl zeltisidir.Fayans, ta vb. slak zemindeki arkirlerin temizlenmesinde kullanlr.zellikle tuvalet temizliinde yaygn olarak

  yararlanlr. Sala zararl olduundankullanlmamasnda fayda vardr.

  254

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  255/460

  Van glndeki amar sodas, dnyannihtiyacn karlayacak kadar okluktadr.

  Forml Na2

  CO3tr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  256/460

  2 3 leride sabun ve deterjann yerini alacakkymette bir kaynamzdr.

  Soda denildiinde amar sodasanlalr, yemek sodas anlalmaz.

  256

  As (Arsenik): ZIRNIK

  H lk d k d l bili dd

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  257/460

  Halk arasnda zrnk adyla bilinen maddearseniktir.

  257

  BORAKS

  N 2B4O7 10H2O (SODYUM

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 9.Sinif 1.nite; Kimya Bilimi

  258/460

  Na2B4O7 x 10H2O (SODYUMTETRABORAT DEKAHDRAT): FormlNa2O.2B2O3.10H2O eklinde de yazlabilir.Tabiattaki boraks bileiidir. Cam

  yapmnda ve sularn sertliiningiderilmesinde kullanlr.

  258

  KATI PET