Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • View
  39

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O 3 Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. 1. Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. 867 ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • O 3Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej1

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • 867ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 13 lipca 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegoowych warunkow i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Ronicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej objtegoProgramem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 200720131125ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 7 wrzenia 2010 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejobjtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013

  1027ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)z dnia 17 sierpnia 2011 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowejw ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej objtego Programem RozwojuObszarw Wiejskich na lata 20072013

  Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Cel dziaaniaRnicowanie dziaalnoci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolnikw, domownikw i maonkw rolnikw, dziaalnoci nierolniczej lub zwizanej z rolnictwem, co wpynie na tworzenie pozarolniczych rde dochodw, promocj zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Pomoc moe by przyznana, jeeli:

  1) operacja jest uzasadniona pod wzgldem ekonomicznym;2) operacja spenia wymagania wynikajce z obowizujcych przepisw prawa, ktre maj zastosowanie do tej operacji;3) operacja nie jest finansowana z udziaem innych rodkw publicznych4) operacja jest zwizana z prowadzeniem dziaalnoci nierolniczej okrelonej w wykazie, wynajmem pokoi, wytwarzaniem produktw energetycznych z biomasy zacznik nr.1 zawierajcy kody PKDRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Zakres pomocyInwestycje przeprowadzone w zwizku z uruchomieniem lub rozwojem dziaalnoci dodatkowej w zakresie: usug dla gospodarstw rolnych lub lenictwa, usug dla ludnoci, sprzeda hurtowa i detaliczna, rzemioso lub rkodzielnictwo, robt i usug budowlanych oraz instalacyjnych, usug turystycznych oraz zwizanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem, w tym dziaalno agroturystyczna usug transportowych, usug komunalnych, przetwrstwa produktw rolnych lub jadalnych produktw lenych, magazynowania lub przechowywania towarw, wytwarzanie materiaw energetycznych z biomasy (zagospodarowanie somy, odpadw kowych, lenych, itp.), rachunkowo, doradztwo lub usugi informatyczne.Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejWNIOSKI 2009 rokZAKOCZENIE przyjmowania wnioskw: na 28.08.2009

  Arkusz1

  Zasady rozliczania KKKoszt przedsiwziciaKKKoszt przedsiwziciaKK

  Budynki, maszyny, urzdzenia, zagospodarowanie terenu, ....................120,00020,000100,000100,000

  KK zakupu rodka transportu3180,00060,000320,000300,000

  200,00080,000420,000400,000

  DOTACJA40,000DOTACJA200,000

  Koszt przedsiwziciaKK

  40,00040,000

  160,000120,000

  200,000120,000

  DOTACJA60,000

  Arkusz2

  PRZYCHODY

  Lp.Pozycja kosztwROK poprzedniPrzychody z wykorzystaniem przedmiotu inwestycji

  biecy123....

  1Amortyzacja

  2Usugi obce (naprawy i konserwacja maszyn, budynkw, w tym czynsz)

  3Podatki i opaty

  4Wynagrodzenia i pochodne

  5Koszty finansowe

  6Zakup towarw

  7Ubezpieczenia majtkowe

  8Pozostae koszty

  RAZEM

  WNIOSKI_2009

  RNICOWANIE 1.06.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.57341.6

  2Kujawsko-pomorskie17.415573.6

  3Lubelskie53.219728.0

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.76515.0

  6Maopolskie32.210825.5

  7Mazowieckie59.328440.5

  8Opolskie8.05853.8

  9Podkarpackie27.012731.8

  10Podlaskie22.021077.1

  11POMORSKIE10.5159125.822.05.2009

  12lskie11.25641.8

  13witokrzyskie27.76618.8

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148123.212.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92310x

  RNICOWANIE 24.07.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.57744.5

  2Kujawsko-pomorskie17.419089.7

  3Lubelskie53.222531.5

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.78819.8

  6Maopolskie32.213131.4

  7Mazowieckie59.333046.8

  8Opolskie8.07267.1

  9Podkarpackie27.015540.0

  10Podlaskie22.024287.7

  11POMORSKIE10.5160126.822.05.2009

  12lskie11.27554.5

  13witokrzyskie27.79226.1

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148122.812.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92,589x

  RNICOWANIE 28.08.2009

  Lp.WojewdztwoLiczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu ( % )Zakoczenie przyjmowania wnioskw

  1Dolnolskie13.58247.4

  2KUJAWSKO-POMORSKIE17.4250120.031.08.2009

  3Lubelskie53.224834.6

  4LUBUSKIE5.683124.416.06.2009

  5dzkie35.710624.1

  6Maopolskie32.215737.0

  7Mazowieckie59.336151.3

  8Opolskie8.08074.5

  9Podkarpackie27.016541.9

  10Podlaskie22.025692.9

  11POMORSKIE10.5160126.822.05.2009

  12lskie11.28763.8

  13witokrzyskie27.710128.2

  14WARMISKO-MAZURSKIE10.2148122.812.06.2009

  15WIELKOPOLSKIE30.8423124.119.05.2009

  16ZACHODNIOPOMORSKIE6.698127.728.05.2009

  Razem370.92,805x

  WNIOSKI_2009

  Limit rodkw (mln PLN)

  Liczba zoonych wnioskw

  Wykorzystanie limitu ( % )

  Limit rodkw (mln PLN)

  Liczba zoonych wnioskw

  Wykorzystanie limitu ( % )

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejWNIOSKI 29.09.2009 rok

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej14.12.2010 rok

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej28.12.2010 roknastpujcy sposb:

  WojewdztwoLimit rodkw finansowych [w z]Liczba zoonych wnioskwWykorzystanie limitu rodkw finansowychDolnolskie24 693 154,99297104,53%Lubelskie97 081 288,6766859,09%dzkie65 149 331,2748165,89%Maopolskie58 654 694,2837153,23%Podkarpackie49 250 997,2130448,55%lskie20 363 396,99268110,13%witokrzyskie50 468 733,8240166,97%

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej od 17 padziernika do 4 listopada 2011r

  w caym kraju zoonych zostao 12 112 wnioskw z tego 3694 wnioskw na polu zielonym

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejCo oznacza dziaalno rozwijana Co oznacza podejmuje dziaalno Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej:wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej,spenienie pozostaych wymogw zwizanych z uruchamian dziaalnoci: US, sanepid, ...............................................

  Wniosek o patno poredni lub ostateczn

 • Potencjalni odbiorcy pomocy:Osoby fizyczne: rolnik, maonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw. 12 miesicy (poprzedzajcych miesic zoenia wniosku) jest ubezpieczony w penym zakresie w KRUSPniej moe by ZUSRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej!

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU Jest penoletni i nie ukoczy 60 roku ycie, Jest obywatelem pastwa czonkowskiego UE, Ma miejsce zamieszkania w miejscowoci nalecej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys mieszkacw, albo gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys mieszkacw4. Nie wystpi o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013)

  5. Do gruntw rolnych wchodzcych w skad gospodarstwa przyznano w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku patno do gruntw rolnych s wyjtki

  6. Nie bdzie realizowa operacji jako wsplnik spki cywilnej

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejKRYTERIA DOSTEPU cd.7. Dziaalno, ktrej dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowoci naleacej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys mieszkacw, albo gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys mieszkacwNOWE:Ktrej realizacja nie zostaa rozpoczta przed dniem zoenia wniosku o przyznanie pomocy.

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

  Forma i wysoko pomocy Pomoc ma form zwrotu czci kosztw operacji 50% lub 80% kosztw kwalifikowalnych

  Limit zwrotu 100 tys z/1 beneficjenta w okresie trwania PROW 2007-2013

 • Wysoko pomocyMaksymalnie 50-80% kosztw kwalifikowalnych projektuRnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejW jednym roku mona zoy 1 wniosek o przyznanie pomocy na kade przedsibiorstwo albo jego wyodrbnion organizacyjn cz, w ktrych jest prowadzona dziaalno objta pomoc Moliwo zaliczkowania operacji

 • MOLIWOCI FINANSOWANIARnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejARMiR 100 tys poprzez LGD 100 tysTworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw ARMiR 300 tys poprzez LGD 300 tysOdnowa i rozwj wsiARMiR 500 tys poprzez LGD 500 tys

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH zaliczamy kosztyBudowy, przebudowy lub remontu poczonego z modernizacj niemieszkalnych obiektw budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbirki i utylizacji materiaw szkodliwych pochodzcych z rozbirki;

 • DO KOSZTW KWALIFIKOWALNYCH zaliczmy kosztyZakup rodkw transportu, z wyczeniem zakupu samochodw osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni 8 osb wraz z kierowc:

 • Przy udzielaniu pomocy z dz