OŠ ‘’Mehmedalija mak dizdar’’ - 23.pdfMAK XXIII [OŠ ‘’MEHMEDALIJA MAK DIZDAR’’] - 2 - NAŠI PRVAČIĆI I ove godine u našu su školu doletjeli novi rojevi vrijednih

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of OŠ ‘’Mehmedalija mak dizdar’’ - 23.pdfMAK XXIII [OŠ ‘’MEHMEDALIJA MAK DIZDAR’’] -...

 • Javna ustanova Osnovna kola

  Mehmedalija Mak Dizdar

  Sarajevo

  MAK XXIII

  kolska, 2016/2017.godina

 • MAK XXIII [O MEHMEDALIJA MAK DIZDAR]

  - 2 -

  NAI PRVAII

  I ove godine u nau su kolu doletjeli novi rojevi vrijednih pela. Kroz nepregledna polja nauke vodit e

  ih njihove uiteljice. No, prije svega one e ih uiti kako da postanu dobri i poteni ljudi. elimo im

  sretan poetak kolovanja i da e se brzo naviknuti na kolske klupe, drugove i obaveze.

  Radosno i bez straha uoe u arobni svijet: brojeva, slova i svijet znanja.

  Razred: I-1

  Uiteljica: Ljevo Aida

  Uenici: Ajkuni Daris, Alagi Lamija,

  Alibegovi Nidal, Batnoga Dijana, Buan

  Rejjan, auevi Lejla, olpa Nizama,

  usto Dani, Drakovac Arman, onko

  Merjem, Eo Emir, Fetahovi Dina,

  Kasapovi Harun, Klepo Ammar,

  Konakovi Umihana, Kuldija Nidal,

  Maovi Imran, Mujezin Merjem,

  Omerbai Sumeja, Rajkovi Lamija,

  Salin Vedad, Smajlovi Tajra,

  Sporievi Lejla, Starogorac Samila,

  ehi Vedad,Vejo Panchali, iga Afan.

  Razred: I-2

  Uiteljica: Enisa Pai

  Uenici:Arukovi Tarik, Baak Igor, Badar

  Amna, Bezdrob Sajra, auevi Faruk,

  auevi Maid, ibo Elmedin, Dihani Edim,

  Habibovi Denana, Hadiaganovi Lamija,

  Hadi Aldin, Hodi Aylin, Hrnji Naida,

  Kamberovi Nedim, Karai Benjamin,

  Kurspahi Fatih, Kutlovac Aid, Merdi Amna,

  Musi Mirela, Pili Melina, Sara Amina,

  Smajlovi Amina, ari Davud, ljuka Uzeir,

  Ukaj Rukajja, Vejo Lamija, Veli Vedad, Zei

  POLAZAK U KOLU

  Do sada lutka i ja,

  od sada dva plus dva.

  Do danas ivot bez briga,

  od sutra torba puna knjiga.

  Do sada potri, preskoi, poskoi,

  od sutra "Lijepo pii, otvori oi."

  Do danas mamino i tatino zlato,

  Nejra Kazazovi i Nudejma Rami VIII-1 i sutra u biti i ne brinem se zato.

 • MAK XXIII [O MEHMEDALIJA MAK DIZDAR]

  - 3 -

  Svaka kolska godina je specifina na svoj nain. Svaka nosi odreena obiljeja.Neka su izuzetna, neka su prosjena dok su neka mogla biti i trebala su biti mnogo bolja.Takva je i ova kolska godina.Brojna opinska, kantonalna

  takmienja, revije, konkursi... su iza nas.Za neke su bili uspjeni, za druge manje.Ipak, ne mogu svi istovremeno biti

  najbolji, ponijeti atribut najboljeg. Vano je, kao i svaki put, uestvovati i predstaviti kolu na najbolji mogui nain.

  U nastavku donosimo predstavljanje kole na takmienjima, revijama, konkursima kao i plasman na istim. Uenici su

  pokazali da, kada se volja i trud spoje,sve je mogue.

  *Od 17. do 20. septembra 2016. godine realizovan je Turnir -uline koarke-Beko Sketch Street Basketball na

  platou BBI Centra, za osnovce i srednjokolce, pri emu je koarkaki tim nae kole uzeo uee.

  *Dana, 21.septembra, 2016. Godine odran je Memorijalni turnir u malom nogometu za uenike novogradskih

  osnovnih kola povodom obiljeavanja godinjice osnivanja Druge viteke motorizovane brigade, pri emu je na

  malonogometni tim uzeo uee.

  *kolsko takmienje iz matematike za uenike VIII razreda odrano

  15.02.2017.godine. Takmienju pristupilo 12 takmiara: Omeragi Iman,

  Hadimuovi Sibel, Pintol Amna, Dedovi Adna, Amidi Iva, Bihorac

  Azra, anti Lana, Imamovi Lamija, Peljto Amar, Nuki Najda, Obhoa

  Amina i Kruh o Vedad. Najbolje su se pokazali Hadimuovi Sibel, sa 94

  boda, Kruho Vedad sa 62 te Amidi Iva sa 60 bodova.

  *kolsko takmienje iz fizike odrano je 24. 02. 2017. godine.

  Takmienju je pristupilo 7 uenika VIII razreda i 5 uenika IX razreda.U kategoriji uenika VIII razreda najbolje

  rezultate postigli su: Hadimuovi Sibel,Imamovi Lamija I Muanovi Adnan. Od uenika IX razreda, koji su

  pristupili takmienju, najbolje rezultate postigli su: Selimovi Nejla, uvalija Azra, Dindo Benjamin.

  *U toku Sedmice informatike edukacije odran je i Sat kodiranja. Najuspjenije kole,nastavnici i uenici su

  nagraeni vrijednim nagradama. Objavljena je i rang lista,na kojoj su uenici nae kole zauzeli visoka mjesta: 2.

  mjesto Hadimuovi Sibel, koja je nagraena mobitelom, 12. mjesto Faris Meki, koji je nagraen slatkim paketom

  i Prestigio PC stand-om i 13. mjesto Rusmir Pai, koji je, takoer, nagraen slatkim paketom i Canyon slualicama.

  SMART Resursni centar e organizovati poseban dogaaj za preuzimanje nagrada.

  *Realizovanjem Programa rada Opinske slube za obrazovanje, kulturu i sport dana, 9.03.2017. godine odrano je

  takmienje iz matematike uenika: VII, VIII i IX razreda novogradskih osnovnih kola. Nau kolu predstavljala su

  po tri uenika iz razreda. Oni su postigli sljedei uspjeh:

  VII razred: Ljuca Aden 5. mjesto, Pai Rusmir 10. i Lojo Belma 16. mjesto,

  VIII razred: Hadimuovi Sibel 1. mjesto, Amidi Iva 12. i Kruho Vedad 22. mjesto,

  IX razred: Kaapor Irfan dijeli 1. mjesto, Salihovi Nejla dijeli 2. i ovi Tarik 16. mjesto.

  Ukupan plasman naih uenika:VII, VIII i IX razreda na takmienju iz matematike je 5. mjesto. Za Kantonalno

  takmienje iz matematike izborili su se: Hadimuovi Sibel, uenica VIII razreda, Kaapor Irfan i Salihovi Nejla,

  uenici IX razreda.

  *Opinsko takmienje iz fizike uenika: VIII i IX razreda realizovano je 15.03.2017. godine. Nau kolu

  predstavljala su po tri uenika iz razreda. Njihov uspjeh je:

  VIII razred: Hadimuovi Sibel 2. mjesto, Imamovi Lamija 7. i Muanovi Adnan 23. mjesto,

  IX razred: Selimovi Nejra 7. mjesto, uvalija Azra 18. i Dindo Benjamin 21. mjesto.

  Ukupan plasman naih uenika: VIII i IX razreda na takmienju iz fizike je 5. mjesto. Na Kantonalno takmienje iz

  fizike plasirale su se: Hadimuovi Sibel i Imamovi Lamija, uenice VIII razreda.

 • MAK XXIII [O MEHMEDALIJA MAK DIZDAR]

  - 4 -

  *Kantonalno takmienje iz vjeronauke za uenike VIII i IX razreda odrano je 21. i 23. marta tekue godine.

  Takmienju su pristupili i uenici iz nae kole. U kategoriji VIII razreda Lamija Imamovi osvojila je 25. Mjesto,

  dok je u grupi IX razreda Denisa Pleh uzela 36. mjesto.

  *23. 3. 2017. Godine odrano je Optinsko takmienje iz informatike, kojem su pristupili uenici IX razreda: Irfan

  Kaapori Tarik ovi te Sibel Hadimuovi,uenica VIII razreda. Naa ekipa plasirala se na 7. mjesto, od 14 kola.

  *Optinsko takmienje iz geografije za uenike IX razreda odrano je

  22.03.2017. godine. Nau kolu predstavili su i ostvarili zavidan rezultat:

  Imamovi Anes 18. mjesto /86 bodova, Kaapor Irfan 21. mjesto/84,5 bodova i

  uvalija Azra 25. mjesto/79 bodova. Ekipno su osvojili 7. mjesto/249,5

  bodova.

  *Povodom Dana Sarajeva, 06.04.2017. godine, u Domu Oruanih snaga Bosne

  i Hercegovine, odran je ahovski turnir uenika osnovnih kola Kantona

  Sarajevo. ahovski tim nae kole u sastavu: Kaapor Irfan, Meki Faris, Pai

  Rusmir, ogi Asija i rezervni takmiar Meki Omar, izborio se za 13. mjesto.

  *U februarskom i martovskom izdanju omiljenog djeijeg asopisa Vesela sveska, objavljeni su radovi naih

  uenica. U pisanju literarnih radova na temu Moja uiteljica, posebno su bile uspjene: Nedla Musli, uenica III-

  2razreda i Tajra Hasei, uenica II-1 razreda. Likovni rad Aje Danko, uenice III-1 razreda, takoer, je objavljen u

  martovskom izdanju ovog asopisa.

  *Kantonalno takmienje iz matematike odrano je 07.04.2017. godine u Drugoj gimnaziji. Hadimuovi Sibel,

  uenica VIII razreda, dijeli 15. mjesto sa 15 bodova od maksimalnih 28. I uenici IX razreda Kaapor Irfan i

  Salihovi Nejla uzeli su uee u ovom takmienju. Ekipni plasman nae kole je 20. mjesto od 50 kola.

  *Na Kantonalnom takmienju iz fizike za uenike osnovnih kola Kantona Sarajevo, koje je odrano 10.04.2017.

  godine u O Grbavica II, nae predstavnice su za sebe i za kolu osvojile visoko 5. mjesto. Hadimuov Sibel i

  Imamovi Lamija, uenice VIII/1 razreda, zajedno su bile 6, dok je Nejla Selimovi, uenica IX razreda, bila je 19. U

  pojedinanoj konkurenciji uenika VIII razreda Hadimuovi Sibel bila je 4. i plasirala se na Federalno takmienje

  iz fizike, dok je Imamovi Lamija bila 20.

  *Na Opinskom takmienju iz CIVITAS-a, koje je odrano 8.04.2017. godine, uenici IX razreda zauzeli su 4.

  mjesto. Temom Deko, moe pivo, ne treba lina ukazali su na problem sukobljavanja mladih sa Zakonom pri

  kupovini i konzumiranju alkohola i cigareta.

  *Smotra nauno-tehnikog stvaralatva mladih Optine Novi Grad-Sarajevo 2017. odrana je 11.04.2017. godine u

  O Dobroevii, na kojoj je uestvovalo 14 kola. Smotra je odrana iz

  obaveznog dijela, a to su testovi znanja iz nastave za uenike od V do IX

  razreda. Tim nae kole u sastavu: Kari Ena, V/1, Bekto Azra, VI/1, Lojo

  Belma VII/1, Mai Merisa, VII/3, i Peljto Ajla, IX/2,izborio se za 2.

  mjesto. U pojedinanoj konkurenciji na testovima znanja iz nastave

  Osnova tehnike za uenike VI i IX razreda, Bekto Azra bila je 2. dok je

  Peljto Ajla osvojila 3. mjesto. Takmiarski tim nae kole ovim

  plasmanom izborio se za Kantonalnu smotru nauno-tehnikog

  stvaralatva.

  *Za Kantonalno takmienje iz engleskog jezika vrijedno su se pripremali : Eterle Dani, uvalija Azra, Selimovi

  Nejla, Imamovi Anes, Kaapor Irfan, Mehmedagi Faruk i Repak Faris, uenici IX razreda. Kantonalno takmienje

  iz engleskog jezika odrano je 20.04.2017. godine pri emu je na Eterle Dani osvojio 4. mjesto i plasman na

  Federalno takmienje. estitamo svim naim uenicima i naravno nastavnicima na os