Phạm văn huynh

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Phạm văn huynh

1. Phm Vn Huynh_ Sinh vin thc tp Athena Phn 1: dhcp Mc tiu: - Xy dng my ch dch v cp pht a ch IP ng cho cc my trong mng LAN. 2. Kim tra IP c cp trn my Windows XP 3. DHCP Relay Agent