Podatek należny - ćwiczenia

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podatek naleny - wiczenia. Piotr Orze Kancelaria Doradztwa Podatkowego ul. Wieniawska 3 lok. 21 20-071 Lublin Tel. 81 479 79 97 kom. 790 20 17 54 www.proste-podatki.pl kancelaria@proste-podatki.pl. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Podatek naleny - wiczenia Piotr OrzeKancelaria Doradztwa Podatkowegoul. Wieniawska 3 lok. 2120-071 LublinTel. 81 479 79 97 kom. 790 20 17 54www.proste-podatki.plkancelaria@proste-podatki.pl

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*W dniu 30 maja podatnik wyda towar. Towar zosta opacony gotwk w dniu nastpnym. Faktur wystawiono 2 czerwca. Nabywca by podatnikiem VAT.Kiedy powsta obowizek podatkowy z tytuu tej dostawy?W rozliczeniu za ktry miesic naley rozliczy t dostaw?Czy podatnik w prawidowym terminie wystawi faktur?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieObowizek podatkowy powsta w dniu wystawienia faktury, tj. 2 czerwca.Dostawa winna zosta rozliczona w deklaracji za czerwiec.Tak, faktura zostaa wystawiona w terminie (nie pniej ni 7 dnia od dnia wydania towarw.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Przewonik zacign poyczk. Warto dugu wynosi 200.000 z. Aby zwolni si z dugu przenis na poyczkodawc wasno autobusu, ktry wczeniej uytkowa w swojej dziaalnoci. Podatek przy nabyciu autobusu zosta odliczony. Poyczkodawca jest podatnikiem VAT.Czy ta czynno bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?Jeeli odpowied na pytanie 1 jest twierdzca, to jaka bdzie podstawa opodatkowania, jeeli warto rynkowa autobusu wynosi 230.000 z?W jaki sposb zostanie udokumentowana ta transakcja?Kiedy powstanie obowizek podatkowy, jeeli nie wystawiono faktury, a autobus zosta wydany 31 padziernika?W rozliczeniu za jaki miesic, o ile w ogle, zostanie rozliczona ta transakcja?Czy moe mie zastosowanie zwolnienie z podatku?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieTak. Czynno wydania towaru (autobusu) w miejsce wiadczenia pieninego podlega opodatkowaniuPodstaw opodatkowania jest kwota jak uzyska sprzedawca (przewonik). Jego zysk wyniesie 200.000. O tak kwot zmniejszyy si jego zobowizania z tytuu poyczkiPowinna zosta wystawiona faktura VATObowizek podatkowy powstanie 7 dnia od dnia wydania autobusu, tj. 7 listopada.Transakcja powinna zosta rozliczona w listopadzieNie, zwolnienie mogoby mie zastosowanie wtedy, gdyby przy nabyciu autobusu nie zosta odliczony podatek.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Podatnik 30 listopada zakupi 10 pir o wartoci 120 z (netto). Podatek naliczony odliczy. W grudniu wrczy 7 pir swoim najlepszym kontrahentom, a pozostae 3 w styczniu, jako upominki witeczno - noworoczne. Na pirach umieszczona byo logo i krtka reklama produktw. Deklaracje VAT-7 podatnik skada co miesic.Czy to zdarzenie powoduje jakie obowizki w VAT?Jeeli tak, to w ktrym miesicu rozliczy podatek?Jaka bdzie podstawa opodatkowania.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieNie jest to dostawa prezentu maej wartoci, dlatego te podlega ona opodatkowaniu. Podatnik bdzie musia przekazanie prezentw uzna za dostaw, ktr udokumentuje fakturami wewntrznymi7 pir rozliczy w grudniu, a pozostae 3 w styczniu. O obowizku podatkowym decyduje data wydania prezentwPodstaw nabycia bdzie cena zakupu (nabycia) tyche pir, czyli 120 z.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Podatnik w lutym kupi dla celw dziaalnoci gospodarczej komputer. Podatku nie odliczy, poniewa naby go na podstawie umowy sprzeday (warto 3.000 z). Po czterech miesicach (czerwiec) postanowi przekaza go swojej crce dla jej uytku prywatnego.Czy ta czynno bdzie podlegaa opodatkowaniu?Jeeli tak, to jaka stawka/zwolnienie bdzie miaa zastosowanie (komputery 22%).Jak udokumentuje t czynno?Za jaki miesic rozliczy podatek naleny?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizaniePrzekazanie towarw na cele osobiste podatnika i jego rodziny podlega jest dostaw towarw i podlega opodatkowaniu pod warunkiem, e podatek przy nabyciu zosta odliczony.Transakcja nie podlega rozliczeniu w VAT, poniewa podatek naliczony nie zosta odliczony.Nie bdzie obowizku wystawienia adnego dokumentu, poza ewentualnie dokumentem LT (likwidacja/przekazanie rodka trwaego)

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Podatnik sprzedaje narzdzia. 31 padziernika otrzyma zaliczk na poczet dostawy, ktr zrealizuje w grudniu. Na otrzyman zaliczk wystawi faktur 4 listopada.Kiedy powsta obowizek podatkowy?Czy faktura zaliczkowa zostaa wystawiona w terminie?Jakie elementy powinna zawiera taka faktura?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieObowizek podatkowy powsta w dniu otrzymania zaliczki, tj. 31 padziernikaTak, faktura zostaa wystawiona w terminie (w cigu 7 dni od dnia jej otrzymania)

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Rozwizanie pyt.3imiona i nazwiska lub nazwy bd nazwy skrcone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresynumer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcydata wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VATlubFAKTURA VAT-MP, kwota otrzymanej czci lub caoci nalenoci brutto, aw przypadku kolejnej faktury zaliczkowej - rwnie daty i numery poprzednich faktur oraz sum kwot pobranych wczeniej czci nalenoci bruttostawka podatkukwota podatku, wyliczona wedug wzoru: ZB x SP KP = ------------- 100 + SP gdzie: KP - oznacza kwot podatku, ZB - oznacza kwot pobranej czci lub caoci nalenoci brutto, SP - oznacza stawk podatku6) dane dotyczce zamwienia lub umowy, aw szczeglnoci: nazw towaru lub usugi, cen netto, ilo zamwionych towarw, warto zamwionych towarw lub usug netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz warto brutto zamwienia lub umowy7)data otrzymania czci lub caoci nalenoci (przedpaty, zaliczki, zadatku, raty), o ktrej mowa w ust. 1 i 2, jeli nie pokrywa si ona z dat wystawienia faktury

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Spka sprzedaa towar 27 kwietnia innemu podatnikowi. Towar zosta wydany 27 kwietnia. Zapat za towar otrzymano 30 kwietnia. W jakim terminie naley wystawi faktur?Jeeli faktura zostanie wystawiona w najpniejszym z moliwych terminw, kiedy powstanie obowizek podatkowy od tej transakcji?W rozliczeniu za jaki miesic zostanie ona rozliczona?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieFaktura moe zosta wystawiona w okresie 7 dni liczc od dnia wydania towaru, tj. ( najwczeniej 27 kwietnia, a najpniej 4 maja). Zapata nie ma adnego znaczenia dla terminw podatkowychJeeli faktura zostanie wystawiona w dniu 4 maja (ostatnim dniu terminu) - obowizek podatkowy od tej transakcji powstanie w tym dniuTransakcja powinna zosta rozliczona w rozliczeniu za maj.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Spka sprzedaa towar 27 kwietnia innemu podatnikowi. Towar zosta wydany 27 kwietnia. Przed wydaniem towaru (25 kwietnia) Spka otrzymaa 100% zaliczk na poczet tej dostawy. Faktur Spka wystawia 2 maja. Czy faktura zostaa wystawiona w terminie?Kiedy powstanie obowizek podatkowy od tej transakcji?W rozliczeniu za jaki miesic zostanie ona rozliczona?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieTak faktura zostaa wystawiona w terminie.Obowizek podatkowy w VAT powsta w dniu 25 kwietniaTransakcja winna zosta rozliczona w kwietniu.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Podatnik nie ma obowizku ewidencjonowania obrotu za pomoc kas. W dniu 30 czerwca sprzeda za gotwk towar osobie fizycznej. Kupujcy zada wystawienia faktury, ktra zostaa wystawiona 1 lipca. Kiedy powsta obowizek podatkowy od tej transakcji?W rozliczeniu, za ktry miesic powinna zosta rozliczona?

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieZ tytuu tej transakcji obowizek podatkowy powsta w rozliczeniu za lipiec.Transakcja powinna zosta rozliczona za lipiec.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Zgodnie z umow najmu, Wynajmujcy wystawi w dniu 30 czerwca Najemcy faktur za czynsz w kwocie 1000 z netto (lokal uytkowy). Termin patnoci na fakturze okrelono na 25 dzie od dnia wystawienia. Faktura zostaa opacona w terminie. Oprcz tego Wynajmujcy wystawi 20 lipca refaktur za zuyt wod i odbir ciekw na kwot 200 z netto. Termin patnoci okrelono na 3 sierpnia (zgodnie z umow wynosi on 14 dni od dnia wystawienia faktury). Pierwotn faktur z MPWiK Wynajmujcy otrzyma w czerwcu (termin patnoci 30 czerwca) Wska prawidowy sposb rozliczenia przedmiotowych transakcji.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*RozwizanieRozliczenie za czerwiec:Podatek naleny z tytuu tych transakcji nie wystpi.Rozliczenie za lipiec:1000 z x 22% = 220 zKwota podatku nalenego podlegajca rozliczeniu za lipiec 220 z Rozliczenie za sierpie:200 z x 7% = 14 zKwota podatku nalenego podlegajca rozliczeniu za sierpie.

  Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze

 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orze*Zgodnie z umow najmu, Wynajmujcy wystawi w dniu 25 czerwca Najemcy faktur za czynsz w kwocie 1000 z netto (lokal uytkowy). Termin patnoci na fakturze okrelono na 14 dzie od dnia wystawienia. Faktura zostaa opacona przed terminem tj. 30 czerwca.Oprcz tego Wynajmujcy wystawi 20 lipca refaktur za zuyt wod i odbir ciekw na kwot 200 zl netto. N