21
Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji 7. 3. 2008

Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

 • Upload
  mendel

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji. 7. 3. 2008. Co jsou Místní akční skupiny. Platforma pro činnosti prováděné metodou LEADER metoda vznikla v Evropě už v roce 1991 - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Podpora Místních akčních skupin

v Olomouckém kraji7. 3. 2008

Page 2: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Co jsouMístní akční skupiny

• Platforma pro činnosti prováděné metodou LEADER – metoda vznikla v Evropě už v roce 1991 – základní princip: partnerství místní samosprávy,

podnikatelů (v zemědělských i nezemědělských činnostech) a neziskových organizací

– v případě obdržení podpory z evropského nebo národního programu LEADER získávají skupiny prostředky, ze kterých samy poskytují dotace (fyzické i právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty)

Page 3: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Pravidla vznikuMístní akční skupiny

• Vlastní právní subjektivita, nejčastěji se jedná o obecně prospěšné společnosti

• Podmínky– minimálně 10 000 obyvatel, maximálně 100 000 obyvatel

(nesmí být zahrnuta města s více než 25 000 obyvateli)– hustota osídlení území MAS může být maximálně 120

obyv./km2

– území navíc musí tvořit sociálně, ekonomickyi geograficky homogenní celek

• Dva zdroje financování:– LEADER (nyní jako osa IV Programu rozvoje venkova)

• Prostředky EU– LEADER ČR

• Prostředky Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe)

Page 4: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Činnost Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

• Rozvoj MAS v Olomouckém kraji patří k nejrychlejším v celé ČR

• 2 vlny vzniku• V Olomouckém kraji 21 MAS

– 3 MAS přesahují hranice kraje:• Moštěnka: Polovina se nachází ve Zlínském kraji• Nízký Jeseník: Většina v Moravskoslezském kraji• Moravský kras: Většina v Jihomoravském kraji

• Díky úspěšné účasti na programech LEADER ČR 2005 a LEADER 2006 jednotlivé MAS vznikly, avšak chyběly prostředky na vybudování zázemí a přípravu na vyhlášení programu LEADER v období 2007 – 2013

Page 5: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2006 - příklady projektůRozvojové partnerství Hranicko

• Tělovýchovná jednota Sigma Hranice

• Osvětlení lyžařského areálu TJ Sigma Hranice na Potštátě

• Požadovaná dotace: 108 000,- Kč• Přiznaná dotace: 108 000,- Kč

• TJ Sokol Ústí• Venkovská turistická

ubytovna TJ Sokol Ústí • Požadovaná dotace: 872 800,-

Kč• Přiznaná dotace: 872 000,- Kč

Realizováno 8 projektů v celkové hodnotě 7 440 339,- Kč, z toho dotace LEADER 2006 činila 3 600 000,- Kč Například:

Page 6: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2006 - příklady projektůRozvojové partnerství Hranicko

• Zemědělské družstvo Partutovice• Investice na podporu odbytu

tradičních místních produktů – škrabka, fritéza,traktor

• Požadovaná dotace: 1 080 000,- Kč

• Přiznaná dotace: 800 000,- Kč

• Ladislav Jančík• Rekonstrukce kravína rodinné

farmy Hojanka v Polomu• Požadovaná dotace: 490 000,-

Kč• Přiznaná dotace: 490 000,- Kč

Page 7: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Místní akční skupiny v Olomouckém kraji

Zdroj: Národní síť MAS

Page 8: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Místní akční skupiny v Olomouckém kraji

BystřičkaHaná pod JedovouMAS Horní PomoravíRozvojové partnerství regionu HranickoJesenická místní akční skupinaMikroregion Mohelnicko Moravská cestaNa cestě k prosperitěObčané pro rozvoj venkovaMAS Prostějov - venkov

Region HanáSPOKO (Konicko)MAS Střední HanáMAS Šumperský venkovMAS Údolí DesnéUničovskoMAS ZábřežskoMAS Záhoří-BečvaMAS - Partnerství MoštěnkaMAS Nízký Jeseník MAS Moravský kras

Page 9: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Podpora Olomouckého kraje

• Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením dne 29. 3. 2007 poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost MAS v roce 2007

• Cílem podpora personálního zázemí, jako faktoru rozvoje jednotlivých MAS

• Příspěvek poskytován na mzdy projektového manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka

• Maximální velikost příspěvku 200 000 Kč• O příspěvek požádalo všech 20 MAS působících na území

Olomouckého kraje• U MAS přesahujících hranice Olomouckého kraje byla výše

příspěvku krácena• Celkem poskytnuto 3 666 131 Kč• Všechny žádosti byly uspokojeny ze 100%

Page 10: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Cíl podpory MAS Olomouckým krajem

• Podpora samotného principu LEADER jako partnerství sektorů veřejného, ziskového i neziskového

• Spojení zdrojů všech těchto sektorů přináší venkovu synergický efekt a generuje zásadní zdroje

• MAS které nebudou podpořeny v rámci Osy IV - LEADER budou bez prostředků na svoji činnost– zaniknou– budou nadále fungovat jako běžné neziskové

organizace, tudíž se mohou stát žadateli v operačních programech ČR.

• Profesionální zázemí MAS může poskytnout služby a zázemí obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na svém území

Page 11: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Úspěchy MAS Olomouckého kraje

• MAS se soustředily především na přípravu na vyhlášení Osy IV Programu rozvoje venkova

• Účast v LEADER ČR – mimořádný úspěch• Aktivity i mimo rámec LEADER:

– Program rozvoje venkova, osa III opatření 3.1 (vzdělávání a informace)

– Program rozvoje venkova, osa III podopatření 2.1.2 (občanské vybavení)

– Společný regionální operační program, opatření 3.2– Interreg IIIA– Interreg IIIC– Finanční mechanismus EHP/Norskoa další široká plejáda aktivit

Page 12: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007v Olomouckém kraji

• Významný úspěch MAS Olomouckého kraje• LEADER ČR 2007

– Žadatelé: 57 MAS– Alokovaná částka: 59 859 000 Kč

• Žadatelů z Olomouckého kraje: 9 MAS (tj. 15,8 % žadatelů)• Úspěšní žadatelé: 24 MAS• Úspěšní žadatelé z Olomouckého kraje: 7 MAS (tj. 29 %

úspěšných žadatelů)– výrazně NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KRAJ !!!

• Částka pro MAS v Olomouckém kraji: 17 365 000 Kč

Page 13: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007 - podpořené MAS v Olomouckém kraji

Pořadí V LEADER

ČR MAS Dotace

2.MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. (Horní

Moštěnice)2 500 000,

6. MAS Záhoří - Bečva, o.s. (Soběchleby) 2 500 000,

12. Občané pro rozvoj venkova (Velký Týnec) 2 500 000,

17. Místní akční skupina Údolí Desné (Rapotín) 2 500 000,

18. MAS Zábřežsko o.p.s. (Zábřeh) 2 500 000,

19. MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 2 365 000,

22. Haná pod Jedovou, o.p.s. (Bohuňovice) 2 500 000,

Page 14: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007 - příklady projektůMAS Horní Pomoraví

• Traktor – nenahraditelný pomocník vesnice

• Žadatel: Obec Bohdíkov• Celkové náklady: 949 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 721 000,-

• Soubor vybavení pro vyjížďky na koních

• Žadatel: Milan Kreller• Celkové náklady: 120 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 57 000,-

Realizováno 7 projektů v celkové hodnotě 3 383 105,- Kč, z toho dotace LEADER 2007 činila 2 300 000,- Kč Například:

Page 15: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007 - příklady projektůMAS Horní Pomoraví

• Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor fotbalových branek

• Žadatel: TJ OLPA Jindřichov• Celkové náklady: 185 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 145 000,- Kč

• Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch – ořezávací pila

• Žadatel: Kameníček a.s.• Celkové náklady: 445 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 213 000,-

Page 16: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007 - příklady projektůMAS Zábřežsko

• Zlepšení kondice koňských sportovců

• Žadatel: Stáj Kyselý, o.s. • Celkové náklady: 480 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 384 000,-

• Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení

• Žadatel: Obec Rájec• Celkové náklady: 200 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 160 000,-

Realizováno 7 projektů v celkové hodnotě 3 387 367,- Kč, z toho dotace LEADER 2007 činila 1 976 000,- Kč Například:

Page 17: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER ČR 2007 - příklady projektůMAS Zábřežsko

• Technické zhodnocení a modernizace budovy Charity Zábřeh

• Žadatel: Charita Zábřeh• Celkové náklady: 278 377,- Kč• Dotace LEADER ČR: 222 000,- Kč

• Pořízení strojového vybavení pro údržbu dopravní infrastruktury v obci Jedlí

• Žadatel: Obec Jedlí• Celkové náklady: 500 000,- Kč• Dotace LEADER ČR: 400 000,- Kč

Page 18: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

LEADER - Osa IV Program rozvoje venkova

• Zásadní význam má příprava na samotný program LEADER

• LEADER bude obsažen v Ose IV Programu rozvoje venkova (PRV)

• Alokováno bude 5 % z objemu PRV• Celková částka: přibližně 700 000 000 Kč• Předpokládá se, že vybráno bude 80 MAS ze současných

156 v celé ČR.

• Prvního kola výběru se nesmí účastnit MAS úspěšné v programu LEADER ČR 2007

Page 19: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Problémy s financováním

• Alokace prostředků v Ose IV Programu rozvoje venkova je obecně nízká

• Není jisté, zda bude vyhlášen LEADER ČR v roce 2008• Podpora z Olomouckého kraje byla určena jen pro rok 2007

• MAS však prokázaly schopnost být aktivní i mimo LEADER• Mimořádné výsledky v LEADER ČR 2007 představují šanci

na úspěch v LEADER

Page 20: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Spolupráce MASa kraje v roce 2008

• Rozvíjející se spolupráce mezi MAS a Olomouckým krajem• Účast zástupců Olomouckého kraje na konferencích Národní

sítě MAS• Účast zástupců krajského úřadu na setkáních MAS z kraje• Účast zástupců Olomouckého kraje na valných hromadách

MAS • Vzájemná výměna informací o připravovaných projektech

MAS a možnostech podpory ze strany Olomouckého kraje

• Sběr informací o činnosti MAS a jejich analýza• Březen: Setkání, začátek diskuse o možnostech příspěvku

Olomouckého kraje pro MAS v roce 2008

Page 21: Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

Děkuji za pozornost

Ing. Marta NovotnáVedoucí oddělení regionálního rozvoje

Krajský úřad Olomouckého krajeTel: 585 508 330

[email protected]