22
Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s. Aleš Lahoda člen Výboru Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Hornolidečska, o.s. 3. setkání Místních akčních skupin Zlínského kraje Lidečko, 5. března 2009 Prezentace vytvořena ve spolupráci s Janem Floriánem, MAS Český Západ, místopředseda NS MAS ČR

Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

 • Upload
  macha

 • View
  52

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s. Aleš Lahoda člen Výboru Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Hornolidečska, o.s. 3. setkání Místních akčních skupin Zlínského kraje Lidečko, 5. března 2009. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s.

Aleš Lahodačlen Výboru Národní sítě MAS ČR o.s.

MAS Hornolidečska, o.s.

3. setkání Místních akčních skupin Zlínského kraje

Lidečko, 5. března 2009

Prezentace vytvořena ve spolupráci s Janem Floriánem, MAS Český Západ, místopředseda NS MAS ČR

Page 2: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Členská základna NS MAS ČR

Z celkem cca. 150-160 MAS působících v České republice je 98 členem NS MAS ČR, o.s. (61-65%) Z celkem 16 MAS se sídlem ve Zlínském kraji

je členem NS MAS ČR 7 MAS (43%): MAS Hornolidečska MAS Bojkovsko MAS Horňácko a Ostrožsko MAS Hříběcí Hory MAS Luhačovské Zálesí MAS Podhostýnska MAS Střední Vsetínsko

Page 3: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Struktura NS MAS ČR

Výbor krajských zástupců (13 členů) Za Zlínský kraj:

Aleš Lahoda, člen (MAS Hornolidečska) Jana Bujáková, náhradník (MAS Horňácko a Ostrožsko)

Předsednictvo Bc. František Winter, předseda (MAS Horní Pomoraví) PhDr. Jitka Doubnerová, místopředs. (MAS Frýdlantsko) Jan Florian, místopředseda (MAS Český Západ)

Kontrolní komise (5 členů) Za Zlínský kraj nikdo

Page 4: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Jednání Výboru NS MAS ČR

2007 1. zasedání, 4. 5. 2007, Praha, MZe 2. zasedání, 1. 6. 2007, Praha, AK Zuska & Holec 3. zasedání, 2. 7. 2007, Praha, AK Zuska & Holec 4. zasedání, 27. 7. 2007, Praha, ÚZPI 5. zasedání, 7. 9. 2007, Boskovice (MAS Boskovicko PLUS) - omluven 6. zasedání, 19. 10. 2007, Praha, ÚZPI 7. zasedání, 12. 11. 2007, Boskovice (MAS Boskovicko PLUS)

2008 8. zasedání, 4. 1. 2008, Praha, ÚZPI 9. zasedání, 8. 2. 2008, Praha 10. zasedání, 12. 3. 2008, Humpolec (MAS Humpolecko) 11. zasedání, 11. 4. 2008, Praha, ÚZPI 12. zasedání, 21. 5. 2008, Praha, ÚZPI 13. zasedání, 12. 6. 2008, Praha, MZe 14. zasedání, 25. 8. 2008, České Budějovice 15. zasedání, 25. 9. 2008, Mělník (MAS Vyhlídky) - omluven 16. zasedání, 4. 12. 2008, Praha, CpKP střední Čechy

2009 17. zasedání, 9. 1. 2009, Choceň (MAS Nad Orlicí) 18. zasedání, 13. 2. 2009, Telč (MAS Telčsko) 19. zasedání, 10. 3. 2009, Hanušovice (MAS Horní Pomoraví)

Page 5: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Celostátní akce NS MAS ČR

Celostátní konference / Valné hromady 11. 4. 2007, Praha, I. Volební konference 13. 11. 2007, Boskovice, Národní konference o venkovu 13. 3. 2008, Humpolec, II. Celostátní konference 12. 6. 2008, Praha, Mimořádná konference 10. 12. 2008, Týnec nad Sáz., Seminář k Ose IV. 11. 3. 2009, Zábřeh na Moravě, III. Volební valná hromada Červen 2009, Hradec nad Moravicí, LEADER-FEST

téma: venkov a životní prostředí (bioenergie, ekozemědělství, …) Prezentační akce

23. – 28. 8. 2007, České Budějovice, Země živitelka 21. - 26. 8. 2008, České Budějovice, Země živitelka 27. 8. – 1. 9. 2009, České Budějovice, Země živitelka a další dílčí prezentace

Page 6: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Setkávání MAS v kraji

Celokrajská setkání místních akčních skupin Zlínského kraje 1. setkání – 26.6.2007, Lidečko (podpis Memoranda) 2. setkání – 5.2.2008, Vizovice 3. setkání – 5.3.2009, Lidečko

Jednání se zástupci Zlínského kraje 20.11.2006 – jednání MAS Hornolidečska, MAS Horňácka a Ostrožska,

MAS Bojkovska, MAS Východní Slovácko, MAS Podhostýnska a MAS mikroregionu Buchlov – formulace žádosti o podporu MAS ze Zlínského kraje

23.11.2006 – jednání s V. Jurčíkem, náměstkem Hejtmana ZK a M. Filipem o možnosti podpory MAS ze strany Zlínského kraje v roce 2007 – výsledkem byla podpora každé MAS ve výši 300 tis. Kč

5.2.2008 – projednání a podpis žádosti MAS na podporu jejich činnosti ze strany ZK v roce 2008

6.2.2008 – jednání zástupců MAS (Hornolidečsko, Vizovicko, Buchlov) s Hejtmanem Liborem Lukášem o možnosti podpory MAS v roce 2008

8.2.2008 – jednání s V. Jurčíkem a M. Filipem o možnosti podpory MAS v roce 2008 – výsledek: ZK v roce 2008 neposkytl MAS žádné dotace.

Page 7: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Jedna z hlavních aktivit - připomínkování pravidel Osy IV. LEADER

Jednání zástupců NS MAS ČR, o.s. s MZe a SZIF Vytvoření Pracovní skupiny pro realizaci programu

LEADER Hlavní výsledky připomínkování Další náměty, které budeme prosazovat

Page 8: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Připomínkování pravidelOsy IV. LEADER PRV ČR

Účast na jednání Pracovních skupin Monitorovacího výboru EAFRD 23. 11. 2007 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 7. 2. 2008 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 6. 3. 2008 – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 1. 12. 2008 – IV.1.1. Místní akční skupina (režijní výdaje MAS) 10. 2. 2009 – III.1.3. Rozvoj cestovního ruchu

Jednání NS MAS ČR o.s. 25. 9. 2008 – projednání prvního (zářijového) souhrnu připomínek Výborem NS MAS 10. 12. 2008 – Týnec nad Sáz., Seminář ke shromáždění připomínek MAS k Ose IV.,

ustanovení Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER Jednání Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER

komunikace probíhá především elektronicky 9. 2. 2009 – porada Pracovní skupiny

Samostatná jednání se zástupci MZe a CP SZIF 14. 10. 2008 – Projednání prvního souhrnu připomínek s ŘO (MZe) a CP SZIF 4. 12. 2008 – Obdrženo oficiálního vyjádření ŘO k prvnímu souhrnu našich

připomínek 19. 1. 2009 – Projednání druhého (prosincového) souhrnu připomínek s ŘO a CP

SZIF 20. 1. 2009 – Projednání vybraných koncepčních připomínek s poradci ministra

Page 9: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER

Ustanovena na semináři 10. 12. 2008 v Týnci nad Sázavou v dočasném složení: Jan Florian ml. (MAS Český Západ – Místní partnerství), vedoucí PS Michal Arnošt (MAS sv. Jana z Nepomuku) Galina Čermáková (MAS Vyhlídky) Jitka Doubnerová (MAS Mikroregionu Frýdlantsko) Monika Hienlová (MAS Krajina srdce) Hana Horňáková (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) Milan Svoboda (MAS Jemnicko) Tomáš Šulák (MAS Partnerství Moštěnka) Bohuslava Zemanová (MAS Posázaví)

Členy do PS jmenují na krajských shromážděních jednotlivé MAS, v novém složení bude PS pracovat od března 2009 ideálně až do roku 2013.

Page 10: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Náplň činnosti Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER

metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě a realizaci programů typu LEADER,

soustavně shromažďovat náměty a připomínky ke zlepšení realizace Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR a projednávat je s MZe a SZIF,

vyjadřovat se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádána,

jmenovat své zástupce do Programové komise LEADER při MZe a dalších podobných pracovních skupin,

navrhovat Výboru NS MAS ČR, o.s. kandidáty do Podvýboru LEADER při Celostátní síti pro venkov a Evropské síti rozvoje venkova, Monitorovacího výboru EAFRD a dalších podobných orgánů,

projednávat další záležitosti, postoupené Výborem NS MAS ČR o.s. v rámci obsahové náplně Pracovní skupiny

Page 11: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Hlavní výsledky připomínkování Pravidel Osy IV. – ve vztahu k MAS

úpravy číselníku způsobilých výdajů (režijní výdaje MAS)

přesnění postupů pro práci s Fichemi závaznost finančního plánu v součtu celého období realizace

SPL definice možnosti úpravy/změny/přidání/odstranění Fiche zpřehlednění formulářů Fichí

stanovení termínu pro sdělení finanční alokace na MAS vždy říjen předchozího roku

účast pracovníků RO SZIF na školení pro MAS úprava některých formulářů úpravy postupu administrace žádostí IV.1.2. zjednodušení některých povinných příloh

Page 12: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Další náměty, které bude NS MAS ČR prosazovat – ve vztahu k MAS

paušální platby pro MAS, zálohové financování přesnění výkladu k financování nezpůsobilých výdajů

umožnění využití krajské dotace na úroky z úvěru účast při tvorbě metodiky „hodnocení míry plnění realizace SPL“ úpravy zadávacího řízení (zjednodušení některý podmínek jako

např. odstranění povinnosti objednávek u plateb do 10.000 Kč) činnost RO SZIF

sjednocení agendy Osy IV. pod minimum pracovníků na RO SZIF a důraz na jejich znalost problematiky MAS a specifika Osy IV. LEADER

vyhrazení konkrétních časových kapacit pro konzultace Žádosti o dotaci a Žádostí o proplacení (oddělení od času vyhrazeného pro administraci žádostí)

zvýšení alokace Osy IV. z 5% až na 15% celk. rozpočtu EAFRD

Page 13: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Další náměty, které bude NS MAS ČR prosazovat – ve vztahu ke KP

rozšíření okruhu žadatelů u jednotlivých opatření průběžné finance pro NNO zjednodušení systému veřejné podpory

zbytečné aplikace „de minimis“ aplikace dvou výjimek současně změna pohledu na obce a NNO jako „velké podniky“

uznatelnost DPH u plátců, kteří si DPH nemohou nárokovat u státu zpracování seznamu příkladů vhodných a nevhodných ZV v jednotlivých

kódech zrušení využívání katalogu stavebních prací RTS Brno zpřesnění definice věcného plnění

rozšíření výčtu osob, které mohou VP provádět zjednodušení dokladování

zjednodušení zadávacího řízení zpřesnění výkladu jednotné vzory dokumentů

rozšíření způsobilých výdajů u jednotlivých opatření

Page 14: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Možnosti dlouhodobé systémové podpory MAS

A) Cíle pro období do roku 2013 (2010) 1) Plošná podpora realizace strategií

MAS metodou LEADER na národní úrovni 2) Plošná podpora fungování MAS

na krajské úrovni 3) Zvyšování absorpční kapacity

a předávání zkušeností

B) Cíle pro období po roce 2013 1) Zachování a posílení metody LEADER

Page 15: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Plošná podpora realizace strategií MAS metodou LEADER na národní úrovni

Plošná podpora realizace metody LEADER ve všech MAS, které prokáží splnění kritérií MAS a práce metodou LEADER (tj. v cca 130-135 MAS ze stávajících 160) Navýšení alokace Osy IV. LEADER PRV a výběr dalších cca

50 MAS v rámci 3. kola opatření IV.1.1. nejpozději jako důsledek střednědobé evaluace PRV v roce 2010

Zachování národního dotačního programu LEADER ČR jako alternativa pro MAS, které nebyly/nebudou vybrány v rámci opatření IV.1.1. (především jako přípravný pro 3. kolo IV.1.1.)

Vytvoření národního dotačního programu na principu LEADER (Živý venkov) v rámci MZe či event. MMR jako doplňkového pro všech cca 130 – 135 MAS pro realizaci aktivit strategií MAS, které nelze financovat z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova (neinvestiční aktivity)

Implementace metody LEADER do stávajících dotačních programů (např. FM EHP/Norska, Švýcarský FM, ministerstva, kraje, …)

Page 16: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Plošná podpora fungování MAS na krajské úrovni

Dlouhodobé financování chodu MAS jako subjektu, založeného na principu partnerství formou pravidelné každoroční dotace z rozpočtu krajů ve výši 150 – 300 tisíc Kč na MAS. Využití dotace k úhradě:

neuznatelných nákladů, přípravu vlastních projektových žádostí, běžného chodu MAS (např. jednání orgánů MAS).

Podmínky získání dotace: právní existence MAS, fungování MAS na principech LEADER, uspořádání min. jedné vzdělávací akce ročně, uspořádání min. jednoho setkání MAS ročně, zpracování min. jedné projektové žádosti ročně.

Page 17: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Zvyšování absorpční kapacity a předávání zkušeností

Kontinuálně a systematicky rozšiřovat povědomí o metodě LEADER, multiplikovat pozitivní zkušenosti s jejím využíváním a snažit se o maximální pochopení této metody a její užití v praxi. Tohoto cíle chceme dosáhnout především formou těchto kroků: Osvětovou činností NS MAS ČR o.s. jako platformy pro předávání

a sdílení zkušeností – pořádáním seminářů a školení na krajské i celostátní úrovni.

Zahrnutím MAS, které nebyly vybrány k realizaci svých strategií v rámci opatření IV.1.1. PRV do projektů národní či mezinárodní spolupráce.

Page 18: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Zachování a posílení metody LEADER po roce 2013

Zachování metody LEADER a její posílení nejen v rámci dotační politiky MZe, ale i v rámci financování široké škály aktivit na venkově.

Page 19: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Informace o možnosti vytvoření krajské organizace sítě MAS

Krajské sítě ve Stanovách NS MAS ČR Krajská síť MAS ve Zlínském kraji?

Page 20: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Krajské sítě MASve Stanovách NS MAS ČR, o.s.

Stanovy NS MAS ČR, o.s., článek VIII.: Členové NS MAS ČR o.s. působící v jednotlivých

krajích mohou založit tzv. Krajskou síť. Právní subjektivita:

bez právní subjektivity, jen registrace Národní sítě vlastní právní subjektivita, registrace Národní sítě i vlastní IČ

Stanovisko Výboru NS MAS ČR, o.s.: doporučuje „institucionalizaci“ krajské struktury NS

MAS vytvoření paralelní struktury k CSV, AK ČR, SPOV

ČR výhoda „oficiální hlavičky“ při jednání s krajem

Příklady z jiných krajů: Olomoucký, Jihočeský, Karlovarský, Ústecký

Page 21: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

Krajská síť MAS ve Zlínském kraji

26.6.2007 podepsáno Memorandum o spolupráci MAS ZK

Návrh 5.3.2009: stanovit pravidelná setkávání MAS ZK (řešení aktuální

problematiky s realizací SPL, spolupráce s krajským úřadem apod.)

zvážit možnost založení krajské sítě do příštího setkání MAS do té doby MAS, které mají aktuálně zájem o členství v NS MAS

ČR vstoupily (nejbližší termín příjmu nových členů je 10. 3. 2009)

Page 22: Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s

MAS Hornolidečska

Kontakt:

MAS Hornolidečska

Lidečko 467, 756 15

Tel.: + 420 571 447 945

www.mashornolidecska.cz

Předseda: Ing. Vojtěch Ryza [email protected]

Manažer: Aleš Lahoda [email protected]