17
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Mgr. Olga Špiková 10.6.2011

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

 • Upload
  kyoko

 • View
  26

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Mgr. Olga Špiková 10.6.2011. Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

Národní síť Místních akčních skupin

České republiky, o.s.

Mgr. Olga Špiková 10.6.2011

Page 2: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

2

Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou

spolupráci a přenos zkušeností. NS MAS ČR, o.s. je partnerem pro spoluprácis dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká

rozvoje venkova.

Page 3: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

3

Partneři:

Partneři před podpisem smlouvy:Národní síť Zdravých měst České republiky

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Page 4: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

4

Vývoj NS MAS ČR6.11.2005 u příležitosti Mezinárodní konference o venkovu vznikla

Národní síť rozvoje venkova, kterou zakládá 23 MAS z ČR

20.-22.9.2006 jednání Národní konference o venkovu, na základě

dohody mezi NSRV a ostatními MAS příprava budování NS MAS ČR

11.4.2007 Volební konference Národní sítě rozvoje venkova a

založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s.

12.4.2007 registrace občanského sdružení u MV ČR

Page 5: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

5

Stav členské základny k 1.6.2011Celkový počet členů Národní sítě MAS ČR, o.s.

126 MASPočet fungujících MAS na území ČR : 149

z toho: občanských sdružení : 97 obecně prospěšných společností : 49 zájmových sdružení právnických osob : 3

Page 6: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

6

Struktura občanského sdružení

Page 7: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

7

Výbor NS MAS ČRpředseda Bc. František Wintermístopředsedové Jan Florian

Ing. Jiří KristIng. Jozef JančoMgr. Petr Kulíšek

+ 8 dalších členů výboru (zástupců KS)

Page 8: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

8

Výbor NS MAS ČR

Page 9: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

9

Hlavní 137Hanušovice788 33

+420 583 285 615

[email protected]

Sídlo:

Sekretariát Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. - tajemník NS MAS ČR Mgr. Olga Špiková

www.nsmascr.cz

Page 10: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

10

Činnost výboru NS MAS aktivní účast při tvorbě a připomínkování pravidel PRV OSA IV., prosazovat

zájmy MAS a sledovat proces realizace tohoto opatření

vytvoření Národního strategického plánu LEADER 2014 +

organizace NS MAS na krajské úrovni

zapojení NS MAS do mezinárodních struktur

(ELARD - PhDr. Jitka Doubnerová, Evropská síť venkova - Jan Florian)

příprava Národních konferencí o venkovu (podzim)

aktivní zapojení do činnosti Celostátní sítě pro venkov ČR

…..

Page 11: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

11

Země živitelka - České Budějovice

Konference VENKOV 2010

Page 12: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

12

Agrokomplex Nitra - Slovensko

LeaderFEST

Page 13: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

13

Přehled pracovních skupinPS LeaderPS Medializace a propagacePS Mezinárodní spoluprácePS Hodnocení MASPS Implementace NSP LeaderPS Úpravy stanov (příprava na možný přechod na jinou právní formu)

Page 14: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

14

Národní strategický plán Leader 2014+

PRIORITNÍ OSA I. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

PRIORITNÍ OSA II: EKONOMIKA A INOVACE

PRIORITNÍ OSA III. ROZVOJ ÚZEMÍ

PRIORITNÍ OSA IV. KRAJINA, EKOSYSTÉM, BIODIVERSITA

PRIORITNÍ OSA V. EFEKTIVNÍ, STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

Page 15: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

15

VIZE 2014+Venkov jako společenství šťastných, spokojených a

zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují přitom jak mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí.

Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídla i krajinu, zděděné po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace.

Page 16: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

Projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (rok 2007+08+09+10+11) k 31.1.2011

Opatření Název Finanční zdroje v Kč

Počet žádostíEU ČR Celkem

OSA IV LEADER IV.1.1. Místní akční skupina 214 349 837 53 587 743 267 937 580 108

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 571 204 591 142 801 723 714 006 314 1 478

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 16 807 530 4 201 889 21 009 419 7celkem OSA IV 802 361 958 200 591 355 1 002 953 313 1 593

Projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (rok 2011) k 31.1.2011

Opatření Název Finanční zdroje v Kč Počet žádostíEU ČR Celkem

OSA IV LEADER IV.1.1. Místní akční skupina 12 155 243 3 038 830 1 555 482 0IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 95 770 247 23 942 641 119 712 888 214IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 6 221 924 1 555 482 7 777 406 2

celkem OSA IV 114 147 414 28 536 953 129 045 776 216

Zdroj: SZIF, 4.2.2011

Přehled čerpání Programu rozvoje venkova metodou Leader

Page 17: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s

17

Děkuji za pozornost

Mgr. Olga Špikováwww.nsmascr.cz