POVIJEST JEZIKA

 • View
  75

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POVIJEST JEZIKA. POETCI PISMENOSTI. UPORABA TRIJU PISAMA I TRIJU JEZIKA JEZICI * PISMA latinski latinica crkvenoslavenski glagoljica starohrvatski irilica. PRVI SPOMENICI. ZAPISI U KAMENU - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • UPORABA TRIJU PISAMA I TRIJU JEZIKAJEZICI * PISMAlatinski latinicacrkvenoslavenski glagoljicastarohrvatski irilica

 • ZAPISI U KAMENU LATINICA I LATINSKI JEZIK

  Branimirov natpis, 9. st. najstarija isprava jednog hrvatskog vladara

  Trpimirova darovnica 9. st. prvi put se spominje ime Hrvat

 • NASTAJE U 9. ST.AUTORI: IRIL I METODDVA TIPA GLAGOLJICEOBLAUGLATA (HRVATSKA)GLAGOLJSKA ABECEDA AZBUKA (az, buki, vjede, gljagoljon)

 • KRKI NATPISPLOMINSKI NATPISVALUNSKA PLOA svjedoi o trojezinosti

 • Se zida Maj opat, Radonja, Rugota, Dobroslav

 • Staroslavenski (crkvenoslavenski, opeslavenski)PRVI SPOMENICI PISANI GLAGOLJICOM PISANI SU MJEAVINOM STAROSLAVENSKOG I STAROHRVATSKOG JEZIKANajstariji tekstovi ostvareni su:kao zapisi u kamenuu rukopisutiskani

 • BAANSKA PLOA, 12. ST.Uklesana u pod crkvice sv. Lucije u Jurandvoru kraj Bake na otoku Krku.Darovnica kralja Zvonimira13 redaka, 100 rijeiOpat Driha i DobrovitOznaava poetak hrvatske knjievnostiuva se u HAZ-u

 • GLAGOLJICA U SLAVONIJI 12./13. st.(?) Brodski Drenovac i Lovi , zapisi na zidu crkve

 • Vinodolski zakonik, 1288. pravni dokumentIstarski razvod, 1325. pravni dokumentHrvojev misal najljepa naa rukom pisana knjigaMisal kneza Novaka predloak za na Prvotisak

 • Vinodolski zakonik1288., 17 str., 75 l.jedan je od najstarijih pravnih Dokumenata

  Normirao je batinsko pravo i propisao kazne za krae, uvrede, ozljede i ubojstva.

 • Istarski razvodhrvacko ime (23 puta spomenuto), deele pisarodigrao vanu ulogu u prikljuenju Istre Hrvatskoj

 • Glagoljski brevijar, Borgiano Illirico 6, 14. st.,Misal kneza Novaka, 1368.,Reimsko evanelje, 1395., Brevijar Vida Omiljanina1396., Misal Hrvoja Vukia Hrvatinia, 1404.,Humski brevijar, 1442., Vrbniki I. misal, 1456., Dabarski brevijar, 1486.,Novljanski II. brevijar, 1495.,

 • Misal kneza Novaka1368.knez Novak Disislavi, Krbavavrijednost - imanje osrednjeg plemiauva se u Bekoj nacionalnoj knjinici, smatra se da je to predloak za prvotisak

 • Reimski evanelistar1395. st.Prag, Carigrad, RheimsTexte du Sacre

  (Krundibena knjiga),francuskih kraljevaLouis XIV.

 • 1396., raen za Ro u IstriNacionalna knjinica u Beu (biva Dvorska)pergamena: 3 stada od 40 ovaca

 • 1404., misal Hrvoja Vukia HrvatiniaTopkapi Sarayi, Carigrad, 94 iluminacije, 380 inicijaladospio iz Korvinove knjinice iz Budima (pod Turcima)

 • 1400-1410, podruje Zadra, ili Like i KrbaveThomas Phillipsdesserts of manuscriptsHenrik BirnbaumOtto Sagner Verlag, 1977.Andrew Corin, UCLA

 • Berlinski misal (218 listova pergamene, 436 str., pisan 1402., za crkvu sv. Jurja Koprivskog na Zrmanji , dospio je u Zadar 1404. , zatim u Rim pa u Englesku, a 1882. u Berlin gdje se nalazi i danas pa se zove Berlinski misal. Bilo bi ga bolje zvati misal Bartola Krbavca jer se smatra da je on autor.

 • 1442., IstraMetropolitana u ZagrebuHumski grafiti i Roki abecedarijHumski grafiti, 12. st. (kovaa Martina)Zaman jezik flafoli ako srce ne moli (Barban)

 • 1456.Inicijal upni ured u Vrbnikuizloen u Dublinu 2000./01.

 • 1462. 1 list u Princetonu, SADVrbnik - glagoljaki gradiBla Baromi, lomljene ligatureVrbnik (i Dobrinj) spomenuti 1. sijenja 1100.g.

 • Juraj iz Slavonije, oko 1400., profesor na Sorboni u Parizu (ovaj list uva se u Toursu u Francuskoj)

 • 14. ST.Zakon i red sestara dominikanki najstariji tekstibenska molitva (Gospina pohvala) prvi pjesniki tekstLekcionar fra Bernadina ibenanina prva naa tiskan knjiga na latinici

 • ibenska molitva (sredina XIV. st.) Red i zakon (1345)

 • Autori su uenici irila i Metodahrvatska irilica ili bosanicaPOVALJSKA LISTINA, 1184./1250.POLJIKI STATUT

  Poljiki statut (1444)Povaljska listina - najstariji spomenik pisan hrvatskom irilicom, posjedovna isprava benediktinskoga samostana Sv. Ivana u Povljima na Brau.Napisao ju je kanonik Ivan 1. 12. 1250. doznaje se iz same listine. Mjeavinom narodnog i staroslavenskog jezika govori o politikim, drutvenim, gospodarskim i kulturnim prilikama prostora i vremena u kojem je nastala.

 • .J. Gutenberg, 1455.g.40000 naslova - inkunabule, 260 gradova (Senj)10 milijuna tiskanih primjeraka1483. - prva hrvatska tiskana knjiga

 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483.prva naa tiskana knjiga, tiskana samo 28 godina nakon Biblijeprve tiskare Kosinj, Rijeka, SenjKosinjska dolina

 • Prvotisak, inkunabula28 godina nakon Gutenberga11 primjeraka: Vatikan, Moskva, Washington, Be, Zagreb

 • MARKO MARULIJudita, 1501., 1521. tiskana u Veneciji

 • 1530.-1531., Rijeka,imun Koii Benja, biskup krbavsko -modruki, roen u Zadrunaputa crkvenoslavenski hrv. redakcije, prelazi na hrvatski5 knjiga, kniice od hrvacke zemle

 • Venecija (primjerci: Be, New York, Oxford, Petrograd), glagoljska azbuka, od az do jest-jesricanje, bubatiMolitva Nedilna (Gospodnja), Zdravo Marie. Luksuzna i u europskim razmjerima

 • Bartol Kai - prvi hrvatski gramatiarVrani i Kai udarili su temelje hrvatskom jezikoslovlju.

 • Faust Vrani, 1595., ibenik Rjenik pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemakoga, dalmatinskoga i maarskoga.

 • Bartol Kai, 1604., Rim:Temelji ilirskoga/hrvatskoga jezika u dvije knjige (na latinskome jeziku

 • tokavski rjenik - Jakov Mikalja (dubrovaki isusovac): Blago jezika slovinskoga, 1649. kajkavski rjenik - Ivan Belostenec latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski rjenik Gazofilacij

 • nema jedinstvenog knjievnoga jezika, u javnim ustanovama govori se latinski ili njemaki skupina mladih intelektualaca naziva se ilircima pa se i pokret naziva ilirski pokret, kasnije hrvatski narodni preporod

 • U Kratkoj osnovi horvatsko-slavenskoga pravopisanja (1830.) predlae uvoenje dijakritikih znakova( , , ), tj. za svaki glas poseban znak slovopisnu reformu izloio je i u lanku Pravopisz, 1835. (u Danici)

 • Danica (Danicza Horvatzka, Slavonska y Dalmatinzka, 1835. tiskana starim pravopisom i kajkavskim narjejem, 1836. mijena ime u Danica ilirska biva tiskana novim pravopisom i tokavskim narjejem 1835. godine u Danici tiskana je pjesma Antuna Mihanovia

 • n Grof Janko Drakovi zastupa ideje iliraca u Saboru.n 1843. Ivan Kukuljevi Sakcinski prvi je put u Saboru odrao govor na hrvatskome jezikun 23. listopada 1847. hrvatski jezik postao je slubenim jezikomVjekoslav Babuki, Poeanin

 • - ilirci su smatrali da se knjievni jezik Hrvata mora razvijati na tokavskoj osnovici jekavskog govora,Pisci tog vremena: Petar Preradovi

  Stanko Vraz Ivan Maurani

 • Hrvatsko-njemako-talijanski rjenik znanstvenog nazivlja najveega hrvatskog leksikografa 19. stoljea - Bogoslava uleka. ulek, podrijetlom Slovak, obogatio je hrvatsko nazivlje 1892. Ivan Broz objavljuje Hrvatski pravopis - prvi pravopis na fonolokom naelu (pii kako govori).

 • 1898. Tomo Mareti objavljuje Gramatiku i stilistiku hrvatskoga ili srpskoga jezika1901. Ivan Broz i Franjo Ivekovi: Rjenik hrvatskoga jezika

 • Pravopis odreuje pravila pisanja, slova i znakova kojima se ta pravila ostvaruju.Gramatika - opisan glasovni sustav, sastav i pravilna upotreba oblika rijei, pravilnost stvaranja reenica i tekstovaRjenik - sadri rijei koje pripadaju knjievnom jezikuJezini savjetnik obrauju se knjievne dvojbe

  **