Click here to load reader

Procedury pozwalające na uproszczenie procesu projektowania · PDF fileProcedury pozwalające na uproszczenie procesu projektowania ZW3D CAD/CAM Biała księga 6 / 10 Rysunek 2: Biblioteka

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Procedury pozwalające na uproszczenie procesu projektowania · PDF fileProcedury pozwalające...

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu

projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

2 / 10 www.zw3d.com.pl

Wstp

Niniejsze opracowanie ukazuje typowy proces projektowania elementw mechanicznych.

Ponadto wyjani typowe zagadnienia pozwalajce uproci proces projektowania czci

mechanicznych oraz poprowadzi do przezwycienia wszelkich wyzwa projektowych.

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

3 / 10 www.zw3d.com.pl

Spis treci

1. Elementy procesu projektowania...................................................................................... 5

2. Elastyczno personalizacji ................................................................................................ 8

3. Synchronizacja procesu projektowania i produkcji ........................................................... 9

4. Podsumowanie ................................................................................................................ 10

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

4 / 10 www.zw3d.com.pl

Spis ilustracji

Rysunek 1: Konwersja dokumentacji 2D na model 3D .............................................................. 5

Rysunek 2: Biblioteka elementw ............................................................................................. 6

Rysunek 3: Dokumentacja 2D.................................................................................................... 6

Rysunek 4: Zmiana parametrw ................................................................................................ 7

Rysunek 5: Optymalizacja.......................................................................................................... 7

Rysunek 6: Personalizacja.......................................................................................................... 8

Rysunek 7: Umieszczenie logo na czci.................................................................................... 8

Rysunek 8: Personalizacja.......................................................................................................... 9

Rysunek 9: Synchronizacja procesu projektowania i produkcji ................................................. 9

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

5 / 10 www.zw3d.com.pl

1. Elementy procesu projektowania

Typowy proces projektowania obejmuje:

1) Konwersj dokumentacji 2D na model 3D

Kada firma dysponuje du iloci danych w postaci dokumentacji 2D, zatem

moliwo atwego przeksztacenia dokumentacji paskiej w modele 3D jest wana,

aby zachowa istniejce dane, ktre mog zosta wykorzystane przez proste

modelowanie 3D.

Rysunek 1: Konwersja dokumentacji 2D na model 3D

2) Wykorzystanie biblioteki elementw

Biblioteka elementw jest jednym z elementw, ktry nie moe by zaniedbywany,

poniewa pozwala projektantom na wykorzystanie elementw z bibliotek

globalnych, np. mona uzyska czci znormalizowane lub zaprojektowane

zgodnie z normami zakadowymi. Pozwoli to zaoszczdzi czas, unikajc

projektowania produktu od podstaw.

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

6 / 10 www.zw3d.com.pl

Rysunek 2: Biblioteka elementw

3) Tworzenie animacji

Prosta animacja moe by bardziej wyrazista i bardziej zrozumiaa ni dugie opisy

sowne.

4) Tworzenie dokumentacji paskiej i wymiana plikw

Dokumentacja 2D pokazuje wicej szczegw oraz poprawia wspprac, midzy

ludmi lub firmami za pomoc BOM, 3D PDF

Rysunek 3: Dokumentacja 2D

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

7 / 10 www.zw3d.com.pl

Po wykonaniu jakichkolwiek zmian cz, jak rwnie zoenie zostan zaktualizowane

Koo zbate zamieszczone na poniszym przykadzie, pokazuje jak du rol odgrywa

technologia parametryczna. Geometria koa zbatego moe by kontrolowana przez

zmienne lub zestawy rwna. Poczynajc od najprostszej modyfikacji zmiennych, nowe

koa zbate zostan stworzone lub zmodyfikowane zgodnie z nowymi parametrami.

Rysunek 4: Zmiana parametrw

Co wicej ZW3D posiada optymalizator projektowania, ktry stanowi najlepszy wybr,

poniewa konstrukcja moe by aktualizowana, celem uzyskania bardziej

satysfakcjonujcych wynikw.

Wymienione powyej narzdzie obejmuje typowy proces

projektowania. Analizujc pozostae przypadki trzeba

mie na uwadze, e wikszo procesw projektowania

nie naley do kategorii typowych. Obejmuj one w

szczeglnoci proces obrbki, oraz inne elastyczne

zmiany. W tym przypadku, jeeli proces projektowania

nie spenia wymaga procesu obrbki, wydajno pracy

zmniejszy si o 40%, co moe si okaza znaczc

strat. To uwiadamia kademu projektantowi, e proces

obrbki, naley rozway podczas projektowania

elementu. W celu lepszego zrozumienia tego problemu

przeledmy ponisze przykady.

Rysunek 5: Optymalizacja

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

8 / 10 www.zw3d.com.pl

2. Elastyczno personalizacji

Czci standardowe s niezwykle wane, poniewa pozwalaj na popraw wsppracy z

dostawcami. Z drugiej strony istnieje kilka obszarw personalizacji, ktre s czasochonne,

lecz ich wykonanie jest niezbdne przed ukoczeniem procesu projektowania.

1) Przeksztacenie czci pokazuje elastyczno personalizacji, przy zaledwie kilku

klikniciach.

Rysunek 6: Personalizacja

2) ZW3D posiada narzdzie Zawi na cianie. Ta funkcja jest idealna do

umieszczania logo na czci.

Rysunek7: Umieszczenie logo na czci

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

9 / 10 www.zw3d.com.pl

3) Dobr optymalnych przej

Rysunek8: Personalizacja

3. Synchronizacja procesu projektowania i produkcji

Po wykonaniu modelu czci i uruchomieniu produkcji, komunikacja midzy dziaem

projektowania oraz dziaem produkcji jest kluczowa, ze wzgldu na moliw konieczno

natychmiastowej przebudowy modelu, jak rwnie nadzoru caego procesu obrbki.

Zasada techniki montaowej od gry do dou moe prowadzi do zmiany w konstrukcji,

ktre zostan wdroone podczas procesu produkcji, co z kolei wpywa na sam proces

produkcji.

Rysunek 9: Synchronizacja procesu projektowania i produkcji

Procedury pozwalajce na uproszczenie procesu projektowania

ZW3D CAD/CAM Biaa ksiga

10 / 10 www.zw3d.com.pl

1) Korzystajc z moduu CAD/CAM w ZW3D, kada zmiana modelu czci prowadzi

do szybkiej aktualizacji procesu obrbki. Jak pokazano na rysunku 9 modu CAM

natychmiastowo aktualizuje zmiany wprowadzone w module CAD, aby jednym

klikniciem wyznaczy nowy tor narzdzia.

2) Dziki wbudowanemu moduowi CAM, ZW3D dzieli t sam baz danych

jednoczenie pomidzy moduami CAD i CAM. Model 3D, jak rwnie proces

obrbki zostanie zawarty w jednym pliku, co przynosi niezrwnan wygod i

elastyczno.

4. Podsumowanie

Proces projektowania standardowych czci ma restrykcje, ktre s konieczne w celu

poprawy globalnej wsppracy. Obejmuje on proste projekty lub animacj zoe, ktre

odrnia od standardowych konieczno wikszej personalizacji. Proces CAM jest bardzo

wanym elementem w zwikszeniu wydajnoci produkcji, dziki elastycznoci w procesie

projektowania, za ktrym stoi zintegrowane rodowisko CAD/CAM ZW3D,

3D MASTER

Ul. Jakobinw 23

02-240 Warszawa

Tel/fax :+48 (22) 846 21 50

Email: [email protected]

WWW: http://www.zw3d.com.pl

mailto:[email protected]://www.zw3d.com.pl/

Search related