13
7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4 http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 1/13 Cadrul didactic: Sergiu Opaeţ Data: 04 decembrie 2015 Clasa: a IV-a Obiectul de studiu: Ştiinţe Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobândire a cunotinţelor! Modulul:  "#inunea minunilor-omul$% Subiectul lecţiei:  Nutriţia organismului uman. Competenţe transdisciplinare: 1! &ompetenţa de a 'n(ăţa din )ur)e di(er)e* independent i 'mpreună cu alţii% Subcompetenţe: 2.1. +c,iiţionarea i utiliarea 'n comunicarea tiinţifică a termenilor - c,eie. organ, organe de simţ, organe interne, igienă, nutriţie, etape de viaţă! 2.2. /plorarea pe baă de plane* de imagini* de mulae a componentelor organi)mului uman! 2.5. ormularea unor concluii 'n urma ob)er(aţiilor efectuate! 2.6. Valorificarea factorilor de mediu fa(orabili menţinerii )tării de )ănătate! 2.7. +doptarea de reguli i re)pectarea ace)tora pentru menţinerea i de(oltarea unui corp armonio)! Obiective:  La finele lecţiei elevul va fi capabil: O!1 )ă alcătuia)că* 3-4 enunţuri* conform cerinţelor indicate% O!2 )ă enumere câte 3 caracteri)tici ale anotimpurilor preentate 'n imagini% O3! )ă completee tabelul programului de lucru* utiliând modelul preentat i calendarul% O4! )ă argumentee prin 2-3 enunţuri nece)itatea utiliării calendarului% O5! )ă comunice* utiliând terminologia tiinţifică preentată 'n manual% O! )ă manife)te toleranţă faţă de ideile i părerile colegilor de grup* cla)ă! Tenolo!ii "i strate!ii didactice: a Metode# tenici: ob)er(area* eplicaţia* con(er)aţia euri)tică* ocul didactic "&oul alimentar$* lectura imaginilor* problematiarea* eerciţiul! $roiect didactic

Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiect

Citation preview

Page 1: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 1/13

Cadrul didactic: Sergiu Opaeţ

Data: 04 decembrie 2015

Clasa: a IV-a

Obiectul de studiu: Ştiinţe

Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobândire a cunotinţelor!

Modulul: "#inunea minunilor-omul$%

Subiectul lecţiei:  Nutriţia organismului uman. 

Competenţe transdisciplinare:

1! &ompetenţa de a 'n(ăţa din )ur)e di(er)e* independent i 'mpreună cu alţii%

Subcompetenţe:

2.1. +c,iiţionarea i utiliarea 'n comunicarea tiinţifică a termenilor - c,eie. organ,

organe de simţ, organe interne, igienă, nutriţie, etape de viaţă!2.2. /plorarea pe baă de plane* de imagini* de mulae a componentelor organi)muluiuman!2.5. ormularea unor concluii 'n urma ob)er(aţiilor efectuate!

2.6. Valorificarea factorilor de mediu fa(orabili menţinerii )tării de )ănătate!2.7. +doptarea de reguli i re)pectarea ace)tora pentru menţinerea i de(oltarea unuicorp armonio)!

Obiective:

 La finele lecţiei elevul va fi capabil:

O!1 )ă alcătuia)că* 3-4 enunţuri* conform cerinţelor indicate%

O!2 )ă enumere câte 3 caracteri)tici ale anotimpurilor preentate 'n imagini%

O3! )ă completee tabelul programului de lucru* utiliând modelul preentat icalendarul%

O4! )ă argumentee prin 2-3 enunţuri nece)itatea utiliării calendarului%

O5! )ă comunice* utiliând terminologia tiinţifică preentată 'n manual%

O! )ă manife)te toleranţă faţă de ideile i părerile colegilor de grup* cla)ă!

Tenolo!ii "i strate!ii didactice:

a Metode# tenici:  ob)er(area* eplicaţia* con(er)aţia euri)tică* ocul didactic"&oul alimentar$* lectura imaginilor* problematiarea* eerciţiul!

$roiect didactic

Page 2: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 2/13

 b Mi%loace instrucţionale:  6lane* manual* etoane* fie de lucru* laptop*(ideoproiector* preentare 6o7er 6oint!

c &orme de or!ani'are: frontal* indi(idual* 'n grup 82 grupuri 9 cla)ă* perec,i!

(esurse:

a resurse umane: colecti( omogen de 15 ele(i% b resurse temporale: 45 min!

Cuvinte)ceie: hrană, alimentare sănătoasă, vitamine, piramida alimentară, igiena

alimentaţiei, dinţii, igiena dinţilor.

*valuare: orală* autoaprecieri!

(esurse biblio!ra+ice:

1! &urriculum colar* cla)ele I-IV! &,iinău* 2010* p!:1-:2% ;-;:2! <inaida =alben-6anciuc* S(etlana =alben* Stela >iaconu* Ion ?otgro)! Ştiinţe*#anual pentru cla)a a 4-a! &,iinău. 6rut Internaţional* 2013* p!3:-40

3! =,id de implementare a curriculumului moderniat pentru treapta primară de'n(ăţământ! &,iinău. @Aceum* 2011* p!1;2-1;3

Page 3: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 3/13

D*M*(S,- DD/CTC

*tapele lecţiei 

   O   b   i  e  c   t   i  v  e   0   t   i  m  p

/ctivitatea de nvţare Tenolo!ii "i strate!ii didactice*valuarea

Metode "iprocedee

Mi%loace de nvţare

&orme deor!ani'are

Captareaatenţiei

ormarea unui climatfa(orabil pentrurealiarea lecţiei!

&on(er)aţia

3eri+icareatemei pentru

acas.

Verificarea temei pentruaca)ă )e (a realia prin

 po(e)tirea )ubiectului de 

6o(e)tirea Bepreentăr  

rontal Oral$redarea

 nvţareamateriei noi

• 6o(e)tirea

)ubiectului lecţieide către 'n(ă ător!

6o(e)tirea Bepreentăr i grafice

rontal

$redarea nvţarea

materiei noi

• 6o(e)tirea 'n baa

repreentărilorgrafice!

Consolidareamateriei "i

+omarea

• Se reia po(e)tirea

materiei! Informaţia

1*2*3!

6o(e)tirea'n baa

repreentăr  

Bepreentă-rile grafice

#anualul

rontal

*valuareacurect#

instructiv# 

• Se realieaă prin

intermediul oculuididactic "6rânul$!

Coculdidactic

arfuriede)enată

Dn grup Oralăcu

4ilanţullecţiei.

Conclu'ii.

• Se realieaă

concluiile lecţiei!a >e ce are ne(oie

/nunţareatemei pentru

acas

• >e po(e)tit

)ubiectul lecţiei 'n

 baa repreentărilor 

/plicaţia Dnregi)trareatemei 'n

agenda

Indi(idual

+nea 1

Page 4: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 4/13

Bealieaă a)ocieri.

+nea 2

 

au'ul

 

mirosul 

v'ul

Page 5: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 5/13

+nea 3

Calculea':

8100 3 E 8 100 : E 1000 F

Calculea':

8100 3 E 8 100 : E 1000 F

Calculea':

8100 3 E 8 100 : E 1000 F

Calculea':

8100 3 E 8 100 : E 1000 F

Calculea':

8100 3 E 8 100 : E 1000 F

O4*CT3*-* -*C*:

Page 6: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 6/13

 

3OM D*SCO$*( 

3OM /(,M*8T/ 3OM O4S*(3/

 

3OM D*SCO$*( 

3OM*9$*(M*8T/

+nea 4

Page 7: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 7/13

+nea 5

Page 8: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 8/13

$(/MD/ /-M*8T/(

 

Page 9: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 9/13

 

Page 10: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 10/13

+nea

Page 11: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 11/13

+nea :

Page 12: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 12/13

+nea ;

Page 13: Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

7/21/2019 Proiect Lectie de Stiinte Clasa 4

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-lectie-de-stiinte-clasa-4 13/13

#/GIH@ <I@/I