of 7 /7
RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din România opcom stepping forward to the future earning every day-ahead your trust

R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236...

Page 1: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

RAPORT DE PIA?Ã LUNAR

MAI 2018

Opcom

www.opcom.roBd. Hristo Botev 16-18Bucure?ti 030236ROMÂNIA

Opcom

operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din Româniaopcom

stepping forward to the futureearning every day-ahead your trust

Page 2: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

© OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 1

Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 2018 Participanţi înregistraţi la PZU: 382 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 312 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 296 Preţ mediu [lei/MWh]: 189,52 Preţ mediu [euro/MWh]: 40,87 Preţ mediu ponderat [lei/MWh]: 195,75 Preţ mediu ponderat [euro/MWh]: 42,21 Volum total tranzacţionat [MWh]: 1.706.288,6 Volum mediu tranzacţionat [MWh/h]: 2.293,4 Cota tranzacţiilor PZU din consumul net prognozat [%]: 39,25 Valoare [mil. RON]: 334,00 Valoare [mil. EUR]: 72,02

Perioada Volumul

tranzacţiilor [MWh]

Volumul mediu orar

tranzacţionat [MWh/h]

Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a

pieţei [RON/MWh]

Preţul mediu de închidere a

pieţei [EUR/MWh]

Valoarea tranzacţiilor

[RON]

Valoarea tranzacţiilor

[EUR]

Mai 2017 1.763.898,8 2.370,8 40,56% 193,61 42,54 350.572.007,27 77.035.931,59

Mai 2018 1.706.288,6 2.293,4 39,25% 189,52 40,87 334.004.458,91 72.016.688,12

Variatie procentuala -3,27% -3,27% -3,22% -2,11% -3,94% -4,73% -6,52%

Perioada Volumul

tranzacţiilor [MWh]

Volumul mediu orar

tranzacţionat [MWh/h]

Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a

pieţei [RON/MWh]

Preţul mediu de închidere a

pieţei [EUR/MWh]

Valoarea tranzacţiilor

[RON]

Valoarea tranzacţiilor

[EUR]

Aprilie 2018 1.802.029,4 2.502,8 42,38% 121,28 26,04 229.250.898,03 49.219.747,99

Mai 2018 1.706.288,6 2.293,4 39,25% 189,52 40,87 334.004.458,91 72.016.688,12

Variatie procentuala -5,31% -8,37% -7,38% +56,27% +56,94% +45,69% +46,32%

Piaţa Intra-zilnică – mai 2018

Participanţi înregistraţi la PI: 130 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 60 Preţ mediu ponderat [lei/MWh]: 88,27 Preţ mediu ponderat [euro/MWh]: 19,04 Volum total tranzacţionat [MWh]: 16.315,993 Volum mediu tranzacţionat [MWh/h]: 21,930 Valoare [mil. RON]: 1,44 Valoare [mil. EUR]: 0,31

Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale - mai 2018

Modalitatea de tranzacționare PCCB-LE

Participanţi înregistraţi la PCCB-LE: 312 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 59

Contracte tranzacţionate în luna mai: Număr: 63 Cantitate de energie electrica [MWh]: 4.147.103,000 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 211,31 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 45,62 Valoare [mil. RON]: 876,34 Valoare [mil. EUR]: 189,21

Page 3: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

© OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 2

Contracte cu livrare în luna mai: Număr: 487 Cantitate de energie electrică livrată [MWh]: 2.028.419,360 Cota de piaţă din consum net prognozat [%]: 46,67 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 177,76 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 38,90 Valoare [mil. RON]: 360,58 Valoare [mil. EUR]: 78,91

Modalitatea de tranzacționare PCCB-NC Participanţi înregistraţi la PCCB-NC: 179 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 57

Contracte tranzacţionate în luna mai: Număr contracte de tip forward tranzacţionate: 2.139 Cantitate de energie electrică tranzacţionată [MWh]: 4.827.888 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 212,91 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 45,90 Valoare [mil. RON]: 1.027,90 Valoare [mil. EUR]: 221,58

Contracte cu livrare în luna mai: Număr contracte de tip forward tranzacţionate: 1.556 Cantitate de energie electrică livrată [MWh]: 1.080.256 Cota de piaţă din consum net prognozat [%]: 24,85 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 185,25 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 40,26 Valoare [mil. RON]: 200,12 Valoare [mil. EUR]: 43,49

Piaţa Centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică - mai 2018

Participanţi înregistraţi la PC-OTC: 96 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 52

Contracte bilaterale încheiate în urma tranzacţiilor din luna mai:

Număr de participanţi care au tranzacţionat [participanţi/lună]: 40 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 215,44 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 46,45 Volum total tranzacţionat [MWh]: 3.045.845 Valoare [mil. RON]: 656,20 Valoare [mil. EUR]: 141,49

Contracte cu livrare în luna mai: Număr de participanţi care au tranzacţionat [participanţi/lună]: 56 Preţ mediu ponderat [RON/MWh]: 170,46 Preţ mediu ponderat [EUR/MWh]: 36,84 Volum total tranzacţionat [MWh]: 2.714.696 Cota de piaţă din consum net prognozat [%]: 62,45 Valoare [mil. RON]: 462,74 Valoare [mil. EUR]: 100,02

Page 4: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

© OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 3

Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal – mai 2018

Participanţi înregistraţi la PCSU: 30 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 11

Contracte tranzacţionate în luna mai:

Număr contracte tranzacţionate: 80 Cantitate de energie electrică tranzacţionată [MWh]: 97.470 Preţ mediu ponderat [lei/MWh]: 209,70 Preţ mediu ponderat [Euro/MWh]: 45,06 Valoarea tranzacţiilor [mil. lei]: 20,44 Valoarea tranzacţiilor[mil. Euro]: 4,39

Contracte cu livrare în luna mai: Număr contracte tranzacţionate: 198 Cantitate de energie electrică livrată [MWh]: 94.426 Preţ mediu ponderat [lei/MWh]: 174,41 Preţ mediu ponderat [Euro/MWh]: 37,41 Valoarea tranzacţiilor [mil. lei]: 16,47 Valoarea tranzacţiilor [mil. Euro]: 3,53

Valoarea medie ponderată a preţurilor din toate contractele bilaterale încheiate pe PCSU şi pe PCCB-LE, PCCB-NC, PC-OTC, după data intrării în vigoare a ordinului ANRE nr. 39/20181 (respectiv începând cu data de 22 martie 2018), pPC, cu livrare in luna mai 2018

pPC [RON/MWh]: 159,17 pPC [EUR/MWh]: 34,19

Piaţa de Certificate Verzi - mai 2018

Participanţi înregistraţi la PCV: 946

Piaţa Centralizată anonimă Spot de Certificatelor Verzi Număr participanţi activi [participanţi/lună]: 208

Cerificate verzi tranzacţionate în luna mai: Număr: 72.658 Preţ mediu ponderat2 [RON/certificat]: 134,31 Preţ mediu ponderat2 [EUR/certificat]: 29,40

Piaţa Centralizată anonimă la Termen de Certificatelor Verzi Număr participanţi activi [participanţi/lună]: 59*

Cerificate verzi tranzacţionate în luna mai: Număr: 20.001 Preţ mediu ponderat2 [RON/certificat]: 134,31 Preţ mediu ponderat2 [EUR/certificat]: 29,40

Pentru mai multe informaţii privind rezultatele Pieţei de Energie Electrică pentru luna mai 2018, vă rugăm să accesaţi website-ul OPCOM: www.opcom.ro

1 Ordinul ANRE nr. 39/2018 privind Metodologia de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali. 2 Pentru luna în care valoarea preţului mediu, prin rotunjirea la ordinul sutimilor, se situează în afara valorilor limită de tranzacţionare aprobate de ANRE, se va aplica aproximarea prin lipsă sau prin adaos la ordinul sutimilor, în funcţie de sensul de încadrare în limitele admise. Preţul mediu în Euro se calculează luând în considerare cursul mediu de schimb publicat de Banca Naţională a României pentru luna decembrie din anul anterior, în conformitate cu prevederile Legii 220/27.10.2008, cu completările şi modificările ulterioare. * Notă: valoarea corectă este 59 şi nu 102 cum a fost publicată iniţial.

Page 5: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

© OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 4

Preţuri stabilite pe Piaţa pentru Ziua Următoare (RON/MWh) mai 2018

Preţ mediu bază (1-24) Preţ mediu vârf (9-20) Preţ mediu gol (1-8, 21-24)

189,52 +56,27% 206,13 +62,32% 172,92 +49,62%

Figura 1: Evoluţia zilnică a preţurilor medii PZU (bază, vârf şi gol)

Piaţa pentru Ziua Următoare mai 2018

Volum tranzacţionat [MWh] Cota de piaţă [%]

1.706.288,6 -5,31% 39,25

Figura 2: Evoluţia lunară a preţului mediu zilnic – rezultate cuplare 4MMC

Preturi PZU - rezultate cuplare 4MMC mai 2018

RO HU SK CZ

Preturi medii [euro/MWh] 40,87 42,17 35,94 34,44

Pret orar de inchidere minim [euro/MWh] 0,00 0,02 -30,00 -30,00

Pret orar de inchidere maxim [euro/MWh] 83,96 83,96 79,83 62,00

Gradul de utilizare al ATC disponibil pe PZU – rezultate cuplare 4MMC mai 2018

RO->HU HU->RO HU->SK SK->HU SK->CZ CZ->SK

ATC disponibil pe PZU (MW) 191.895,0 552.105,0 848.960,0 751.540,0 1.869.320,0 493.908,0

Fluxul pe PZU rezultat in regim cuplat (MWh) 52.949,9 145.998,4 5.564,9 596.621,3 87.949,9 259.255,0

Gradul de utilizare al ATC disponibil PZU (%) 27,59% 26,44% 0,66% 79,39% 4,70% 52,49%

Figura 3: Evoluţia lunară a volumului tranzacţionat zilnic – rezultate cuplare 4MMC

0

50

100

150

200

250

300

350

1-mai.

2-mai.

3-mai.

4-mai.

5-mai.

6-mai.

7-mai.

8-mai.

9-mai.

10-mai.

11-mai.

12-mai.

13-mai.

14-mai.

15-mai.

16-mai.

17-mai.

18-mai.

19-mai.

20-mai.

21-mai.

22-mai.

23-mai.

24-mai.

25-mai.

26-mai.

27-mai.

28-mai.

29-mai.

30-mai.

31-mai.

RON/MWh Preţ mediu Preţ mediu de varf Preţ mediu de gol

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1-mai.

2-mai.

3-mai.

4-mai.

5-mai.

6-mai.

7-mai.

8-mai.

9-mai.

10-mai.

11-mai.

12-mai.

13-mai.

14-mai.

15-mai.

16-mai.

17-mai.

18-mai.

19-mai.

20-mai.

21-mai.

22-mai.

23-mai.

24-mai.

25-mai.

26-mai.

27-mai.

28-mai.

29-mai.

30-mai.

31-mai.

[€/MWh] HU CZ SK RO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1-mai.

2-mai.

3-mai.

4-mai.

5-mai.

6-mai.

7-mai.

8-mai.

9-mai.

10-mai.

11-mai.

12-mai.

13-mai.

14-mai.

15-mai.

16-mai.

17-mai.

18-mai.

19-mai.

20-mai.

21-mai.

22-mai.

23-mai.

24-mai.

25-mai.

26-mai.

27-mai.

28-mai.

29-mai.

30-mai.

31-mai.

[MWh] RO HU SK CZ

Page 6: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

© OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 5

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB-LE și PCCB-NC) mai 2018

Volum în livrare [MWh] Cota de piaţă [%]

3.108.675 +4,16% 71,52

Piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PC-OTC) mai 2018

Volum în livrare [MWh] Cota de piaţă [%]

2.714.696 +6,23% 62,45

aţa Figura 4: Evoluţia lunară a tranzacţiilor PZU şi a livrărilor conform tranzacţiilor la termen

Figura 5: Evoluţia lunară a preţului mediu al tranzacţiilor PZU şi a preţului mediu pentru contractele în livrare conform tranzacţiilor la termen

Piaţa Centralizată anonimă Spot de Certificate Verzi mai 2018

Număr certificate verzi tranzacţionate Preţ [RON/certificat]

72.658 +2,81% 134,31

Piaţa Centralizată anonimă la Termen de Certificate Verzi mai 2018

Număr certificate verzi tranzacţionate Preţ [RON/certificat]

20.001 +100,01% 134,31

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000MWh

Volum PCCB operational pana in dec.2014 Volum PZU Volum PC-OTC Volum PCCB-LE Volum PCCB-NC

194 194231

260

198

217

257

171

156

178

156

121

190

170182

198 197 197 198 198 198 197 197 197 198 198

178 179 187 187 186 188 189 189 190 189 189 190 188

185 191199 198 198 202 202 201 208 208 208 205 205

0

50

100

150

200

250

300

350

400

lei/MWh

Pret PZU Pret PC-OTC Pret PCCB-LE Pret PCCB-NC

Page 7: R 1805 RO (002)...RAPORT DE PIA?Ã LUNAR MAI 2018 Opcom Bd. Hristo Botev 16-18 Bucure?ti 030236 ROMÂNIA Opcom opcom operatorul pie?ei de energie electricã și de gaze naturale din

FEBRUARIE 2013

RAPORT DE PIA?Ã LUNAR

Opcom

www.opcom.roBd. Hristo Botev 16-18Bucure?ti 030236ROMÂNIA

Opcom

operatorul pie?ei de energie electricã din Româniaopcom

stepping forward to the futureearning every day-ahead your trust