Click here to load reader

Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. - uddannelse til beskrivende... · PDF filelægelig repræsentation i arbejdsgruppen, at rekrutteringen af kommende speciallæger

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. - uddannelse til beskrivende... · PDF...

 • 1

  Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf

  Godkendt af regionernes sundhedsdirektrer Den 13. juni 2012

 • 2

  Indholdsfortegnelse

  Resum af arbejdsgruppens anbefalinger 3

  1. Baggrund og forml 4 1.1 Forml 4 1.2 Historik 5 1.3 Arbejdsgruppens opgaver 5 1.4 Arbejdsgruppens arbejde 6

  2. Uddannelsesudbyder 7

  3. National styregruppe 8

  4. Uddannelsens struktur og indhold 8 4.1 Moduloversigt for kompetenceudviklingsforlbet til beskrivende radiograf med speciale i det perifere skelet 9

  5. Opgavevaretagelse for beskrivende radiografer 10 5.1 Kriterier for anvendelsen af beskrivende radiografer 10 5.2 Mulige funktionsomrder 11 5.2.1 Almene skeletale undersgelser 11 5.2.2. Akutmodtagelse/skadestue/skadeklinik 12 5.2.3. Skadekonferencer 12

  6. Perspektivering 12 6.1 Ultralydsscanninger 13 6.2 vre abdomen 13 6.3 Kar 13 6.4 Brn 14 6.5 Mammografiscreening 14 6.6 Generelt 14 6.7 Lokal tilpasning 14

  7. Fremtidigt behov 14

  Bilag 1: Arbejdsgruppens medlemmer 16

  Bilag 2: Deltagerliste, ledende overlger ved billeddiagnostiske afdelinger 17

  Bilag 3: Hringsliste 18

 • 3

  Resum af arbejdsgruppens anbefalinger

  Arbejdsgruppen anbefaler, at en national uddannelse til beskrivende radiograf bliver udbudt p Syddansk

  Universitet (SDU). Universitetet har allerede erfaringer med uddannelsen i form af Master i medicinsk

  billeddiagnostik. Desuden er det anbefalelsesvrdigt, at uddannelsen forgr i tilknytning til et universitet,

  da det er en naturlig overbygning p en professionsbacheloruddannelse. Herved sikres karriereudvikling for

  radiograferne, der tager uddannelsen. Endelig ser arbejdsgruppen det som en fordel, at Region

  Syddanmark allerede har gjort sig erfaringer med uddannelsen p SDU.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en formalisering af den fremadrettede dialog med SDU i form af

  nedsttelse af en national styregruppe. Styregruppen skal sikre en tvrregional og tvrfaglig forankring af

  uddannelsen samt en lbende udvikling og opdatering af uddannelsen. For at sikre, at uddannelsen

  tilpasses lokale forhold - for eksempel patientsammenstning, sygehusprofil og organisatoriske forhold -

  anbefaler arbejdsgruppen, at der sikres en bred geografisk og faglig reprsentation i styregruppen.

  Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet mellem regionerne og SDU tager udgangspunkt i den gldende

  uddannelsesordning, der bestr af i alt syv moduler: fem moduler fra Master i Medicinsk billeddiagnostik

  ved SDU samt to moduler ved University College Lilleblt (UCL) p grund af teknologien p

  professionshjskolen. Sfremt det lokale niveau nsker at tone en bestemt funktion for den beskrivende

  radiograf, levner studiet rimelig vide muligheder for at supplere med et relevant tilvalgsmodul.

 • 4

  1. Baggrund og forml

  Sundhedsdirektrkredsen har besluttet, at der skal etableres en national uddannelse til beskrivende

  radiograf. Beslutningen blev truffet p baggrund af et oplg fra Danske Regioners Referencegruppe for

  opgaveglidning i sundhedsvsenet1. Oprindeligt tog arbejdet med opgaveglidning afst i et akut behov for

  hnder. Platformen er imidlertid ndret, og arbejdskraftmangel er ikke ndvendigvis en udfordring i

  jeblikket. Men opgaveglidning er stadig et vigtigt led i arbejdstilrettelggelsen. I dag er det primre

  forml blandt andet at sikre optimal ressourceanvendelse og sammenhngende patientforlb.

  Terminologien er derfor ndret, s der i stedet tales om fleksibel opgavevaretagelse/arbejds-

  tilrettelggelse.

  Generelt str sundhedsvsenet overfor at skulle lse flere opgaver med samme mngde ressourcer i

  fremtiden. Opgaveflytning kan vre t blandt mange midler til at lse denne udfordring. Omlgning til

  ambulant behandling er et andet middel. Patienter stiller samtidigt krav om at f svar p undersgelser

  samme dag. Der er derfor brug for fleksibilitet i opgavevaretagelsen p det diagnostiske omrde for at

  kunne imdekomme disse krav og samtidigt med den demografiske udvikling.

  1.1 Forml

  Behovet for beskrivende radiografer er opstet, fordi der generelt er fokus p hurtigere diagnostik og

  effektive, sammenhngende patientforlb. Beskrivende radiografer kan vre en del af lsningen for

  eksempel i radiologiske og ortopdkirurgiske afdelinger, skadestuer og akutmodtagelser. Det giver

  mulighed for en mere fleksibel arbejdstilrettelggelse, nr flere faggrupper kan varetage samme opgave,

  og det sikrer en optimal ressourceanvendelse i sundhedsvsenet, nr opgaverne lses p lavest mulige

  kompetenceniveau. I teams sammen med radiologer og sygeplejersker kan de beskrivende radiografer

  foretage rntgenundersgelser og scanninger samt beskrive visse undersgelser.

  Det frigiver mere tid hos radiologerne til at arbejde med f.eks. tungere lgefaglige opgaver og forskning,

  nr disse overdrager nogle af de ukomplicerede undersgelser til beskrivende radiografer. Brugen af

  beskrivende radiograver kan vre med til at ge fleksibiliteten og muligheden for at reducere eller fjerne

  ventetider i forbindelse med beskrivelse af visse undersgelser. En get fleksibilitet og reduktion af

  ventetider giver samlet en mulighed for mere effektive patientforlb, herunder en mulighed for bedre

  servicering af bde almen praksis og de interne funktioner p sygehusene.

  Det kan for eksempel vre et lft i serviceniveauet, hvis praktiserende lger fr adgang til undersgelser

  fra dag til dag (Klaus stergaard-Nielsen, Praktiserende lge, Vejle).

  1 Danske Regioners Referencegruppe for opgaveglidning i sundhedsvsenet udspringer bl.a. af konomiaftalen fra

  2010. I Referencegruppen deltager regionerne, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og faglige organisationer.

 • 5

  Faggrupperne indgr i et gensidigt afhngighedsforhold. Det er en flles opgave for alle de involverede

  faggrupper at sikre smidige og sammenhngende patientforlb. Flere afdelinger har vist, at den gede

  fleksibilitet, der opns ved, at flere faggrupper har overlappende funktioner, giver et hurtigere og mere

  smidigt patient-flow samt en bedre ressourceudnyttelse. Dette understtter regionernes nske om at sikre

  optimal udnyttelse af alle faglige gruppers ressourcer sammen med en fortsat forbedring af patientforlb.

  De beskrivende radiografer udfrer fortsat de undersgelser, som de oprindeligt er uddannede til. Samtidig

  med, at funktionerne som beskrivende radiograf giver nye muligheder for udvikling og lring af

  radiograferne som faggruppe. Erfaringer viser, at beskrivende radiografer fremmer professionen og den

  faglige kvalitet gennem en generel get bevidsthed om billedkvalitet og dennes betydning for

  diagnostikken2.

  1.2 Historik

  Flere regioner har erfaringer med at anstte beskrivende radiografer. De beskrivende radiografer har taget

  uddannelsen p Birmingham City University, The University of Salford i Manchester eller p Syddansk

  Universitet. Professionshjskolen Metropol i Kbenhavn har ligeledes en kort overgang udbudt

  uddannelsen. Historisk har der vret en del modstand mod uddannelsen. Blandt andet var der

  udfordringer med at anstte undervisere p Metropol. De forskellige holdninger til de beskrivende

  radiografer kommer ogs til udtryk ved, at nogle afdelinger har uddannet flere beskrivende radiografer,

  mens andre afdelinger ikke har uddannet eller ansat beskrivende radiografer.

  Regionernes sundhedsdirektrer har nu besluttet, at det er hensigtsmssigt, at der bliver oprettet n

  national uddannelse for at sikre et ensartet kompetenceniveau p tvrs af regionerne. En national

  uddannelse skal blandt andet udarbejdes med udgangspunkt i de eksisterende uddannelser. Formlet med

  en flles national uddannelse er at sikre volumen p holdene, at anerkende kompetencer p tvrs af

  regionerne og dermed understtte get mobilitet nationalt samt fleksibel opgavevaretagelse p

  afdelingerne.

  1.3 Arbejdsgruppens opgaver

  Arbejdet med at udarbejde en national uddannelse til beskrivende radiografer er placeret i en

  arbejdsgruppe, som er udpeget af regionernes sundhedsdirektrer.

  Arbejdsgruppen har haft til opgave at afsge eksisterende regionale uddannelsesprogrammer til

  beskrivende radiograf herunder at anbefale indhold til en uddannelsesordning for beskrivende radiograf

  med udgangspunkt i eksisterende uddannelser. Endvidere har arbejdsgruppen haft til opgave at etablere en

  struktur for uddannelsen. Endelig har arbejdsgruppen haft til opgave at understtte tvrregional

  erfaringsudveksling og videndeling om uddannelsen.

  2 Se f.eks. side 8 i Region Midtjyllands rapport: Beskrivende radiografer. Evaluering af opgaveflytning fra radiologer til

  radiografer (januar 2012).

 • 6

  Det har ikke vret en del af arbejdsgruppens kommissorium at afdkke finansiering og vrige konomiske

  forhold vedrrende uddannelsen. Arbejdsgruppen er opmrksom p, at der er en konomisk dimension

  ved etablering af en national uddannelse, samt at der er en ressourcemssig dimension for afdelingerne i

  form af klinisk undervisning. Disse forhold br afklares regionalt og lokalt, nr sundhedsdirektrerne har

  truffet endelig beslutning om uddannelsen.

  1.4 Arbejdsgruppens arbejde

  Arbejdsgruppen har bestet af reprsentanter med radiografisk, sygeplejefaglig og administrativ baggrund.

  Arbejdsgruppen er blevet etableret ved,