Click here to load reader

Razvoj industrijske politike u F BiH

 • View
  131

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Razvoj industrijske politikeu F BiH

Text of Razvoj industrijske politike u F BiH

 • Mainski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Fakultet strojarsva i raunarstva Sveuilita u Mostaru

  2008

  Razvoj industrijske politike

  u F BiH

  - Radna verzija -

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  v

  Sadraj

  Uvod 1

  1. Retrospektivni presjek ekonomske i tehnoloke slike F BiH 3

  1.1 Stanje industrije prije rata 3

  1.2 Ratna stradanja 4

  1.3 Obnova industrije nakon rata 5

  1.4 Industrijska slika F BiH kroz statistiku 10

  Literatura 15

  2. Uticaj nauno-tehnikog i tehnolokog procesa u svijetu globalizacije na razvoj industrijske proizvodnje u F BiH

  19

  2.1 Stanje nauke, tehnoloki razvoj i ivotna sredina u F BiH 19

  2.2 Tehnologija, konkurentnost i izvozni potencijal 21

  2.3 Promjena vlasnitva i revitalizacija industrije 22

  2.4 Razvoj informatikog drutva u EU (regija Zapadnog Balkana) 23

  2.5 Razvoj informatikog drutva i obrazovanja u funkciji napretka industrije

  24

  2.6 Europeizacija Federacije BiH 25

  3. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za metalni i elektro sektor

  27

  3.0 Uvod 27

  3.0.1 Pregled dosadanjih istraivanja o stanju metalnog i elektro sektora

  28

  3.0.2 Svjetski trend razvoja metalnog i elektro sektora 29

  3.0.3 Analiza poslovanja anketiranih firmi za 2006. i 2007. godinu

  30

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  vi

  3.1 Presjek stanja proizvodnih programa 41

  3.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 44

  3.3 Mogudnost revitalizacije i modernizacije tehnologije 46

  3.4 SWOT analiza 50

  3.5 Mogudi strateko-razvojni ciljevi 52

  Literatura 55

  4. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za preradu drveta

  57

  4.1 Presjek stanja proizvodnih programa 57

  4.1.1 Stanje drvne industrije BiH do 1992. godine 58

  4.1.2 Drvna industrija F BiH danas 58

  4.1.2.1 Sirovinski resursi 58

  4.1.2.2 Osnovni statistiki pokazatelji 60

  4.1.2.3 Anketni podaci 64

  4.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 68

  4.2.1 Stanje tehnologije do 1992. godine 68

  4.2.2 Stanje tehnologije danas 68

  4.2.2.1 Finansijski pokazatelji 69

  4.2.2.2 Osnovne karakteristike stanja drvne industrije F BiH

  72

  4.3 Mogudnost revitalizacije i modernizacije tehnologija 73

  4.3.1 Analiza trenutnih kapaciteta i strukture proizvodne tehnologije

  74

  4.3.2 Analiza trenutnih potreba za novim tehnologijama u sektoru drvoprerade u F BiH

  76

  4.4 Unutarnja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 78

  4.5 Mogudi strateko razvojni ciljevi 84

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  vii

  4.5.1 Unapreenje poslovnih odnosa izmeu umarstva i preduzeda koja se bave preradom drveta

  85

  4.5.2 Definisanje ciljnih proizvoda i podrka izvozu viih faza prerade

  86

  4.5.3 Promocija preduzeda i zajedniki nastup na tritu izvozna strategija

  87

  4.5.4 Kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje 88

  4.5.5 Kadrovi i obrazovanje 89

  Literatura 90

  5. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Industriju graevinskog materijala

  91

  5.1 Presjek stanja proizvodnih programa 91

  5.1.1 Stanje industrije graevinskog materijala 91

  5.1.2 Anketni podaci 94

  5.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 96

  5.2.1 Stanje tehnologije do 1992. godine 96

  5.2.2 Stanje tehnologije danas 96

  5.2.3 Finansijski pokazatelji 97

  5.2.4 Kadrovski pokazatelji 97

  5.2.5 Osnovne karakteristike stanja industrije graevinskog materijala F BiH

  98

  5.3 Mogudnosti revitalizacije i modernizacije tehnologija 98

  5.3.1 Analiza trenutnih kapaciteta i strukture proizvodne tehnologije

  99

  5.3.2 Analiza trenutnih potreba za novim tehnologijama u sektoru industrije graevinskog materijala u F BiH

  99

  5.4 Unutarnja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 99

  5.5 Mogudi strateko razvojni ciljevi 101

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  viii

  Literatura 102

  6. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Grafiku industriju

  103

  6.0 Uvod 103

  6.1 Presjek stanja proizvodnih programa 103

  6.1.1 Statistiki pokazatelji proizvodnje 104

  6.1.2 Statistiki pokazatelji uvoza i izvoza 105

  6.1.3 Zaposlenost 106

  6.2 Stanje tehnologije i tehnolokih sistema 107

  6.3 Mogudnosti revitalizacije i modernizacije pogona 108

  6.4 Unutranja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 109

  6.5 Mogudi strateko razvojni ciljevi 109

  Literatura 110

  7. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Nemetale 111

  7.1 Presjek stanja 111

  7.1.1 Stanje nemetala i graevinskih materijala do 1992. godine

  112

  7.1.2 Godinja proizvodnja po koliinama i zalihama nemetala i graevinskih materijala

  112

  7.1.3 Nemetaline mineralne sirovine danas 113

  7.2 Zakljuna razmatranja 119

  8. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Sektor tekstila, koe i obude

  121

  8.0 Uvod-definicija sektora i metodske osnove 121

  8.0.1 Inozemni trendovi u tekstilnoj i industriji odjevnih predmeta

  122

  8.0.2 Inozemni trendovi u industriji koe i obude 125

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  ix

  8.0.3 Lanac iskoritavanja vrijednosti 127

  8.1 Presjek stanja proizvodnih programa 129

  8.1.1 Osnovni podaci 129

  8.1.2 Industrijski proizvodi 130

  8.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 131

  8.2.0 Opde stanje tehnologija 131

  8.2.1 Podsektor tekstila 132

  8.2.1.1 Stanje i oteavajude okolnosti za implementaciju modernih tehnologija

  132

  8.2.1.2 Implementacija modernih i novih tehnologija

  133

  8.2.2 Podsektor koe i obude 134

  8.2.2.1 Stanje i oteavajude okolnosti za implementaciju modernih tehnologija

  134

  8.2.2.2 Tehnologija i tehniko stanje koe i obude 135

  8.2.2.3 Implementacija modernih i novih tehnologija

  137

  8.3 Mogudnosti revitalizacije i modernizacije tehnologija 139

  8.3.1 Osnovne podloge za razvoj industrijske proizvodnje 139

  8.3.2 Osnovi revitalizacije i reinenjeringa tehnologija 139

  8.3.3 Revitalizacija/reinenjering proizvodnje i konkurentska sposobnost

  140

  8.3.4 Algoritam revitalizacije/reinenjeringa 141

  8.3.5 Revitalizacija i modernizacija tehnologija implementacijom znanja

  142

  8.3.6 Specijalizacija i racionalizacija u industriji obude 143

  8.4 Unutarnja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 145

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  x

  8.4.1 Procjena podsektora tekstila i konfekcije 146

  8.4.2 Procjena podsektora koe i obude 147

  8.5 Mogudi strateki razvojni ciljevi 147

  8.5.1 Pretpostavke koje treba rijeiti da bi se ostvarili uvjeti i podloge za svestrani razvoj

  148

  8.5.2 Strateke mjere za konsolidaciju industrije i programi za opravak proizvodnje i izvoza

  149

  Literatura 159

  9. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Sektor hemijske i farmaceutske industrije

  161

  9.0 Dostignuti nivo razvoja hemijske i farmaceutske industrije u BiH i F BiH do 1992. godine

  161

  9.0.1 Proizvodnja i potronja hemijskih proizvoda u BiH i F BiH do 1992. godine

  162

  9.0.2 Spoljnotrgovinska razmjena hemijske industrije do 1992. godine

  164

  9.1 Presjek stanja proizvodnih programa 165

  9.1.1 Proizvodni programi privrednih drutava 166

  9.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 169

  9.2.1 Opte stanje u sektoru hemijske i farmaceutske industrije

  169

  9.2.2 Stanje tehologije i tehnoloke opremljenosti u navedenim privrednim drutvima

  170

  9.3 Mogudnost revitalizacije i modernizacije tehnologija 174

  9.4 Unutarnja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 176

  9.5 Mogudi strateko razvojni ciljevi i strategije 182

  9.5.1 Uslovi i mogudnosti srednjoronog i dugoronog razvojahemijske i farmaceutske industrije F BiH sa aspekta resursa kao faktora razvoja

  183

 • Razvoj industrijske politike u F BiH

  xi

  9.5.2 Eksterni faktori razvoja 189

  9.5.3 Ciljevi i koncepcija dugoronog razvoja hemijske industrije F BiH

  180

  9.5.4 Projekcija i prognoza razvoja postojedih i novih znaajnijih proizvoda i tehnologija hemijske industrije F BiH

  190

  9.5.5 Koncepcija dugoronog razvoja farmaceutske industrije 192

  9.5.6 Potrebni dokumenti za moderan razvoj sektora hemijske i farmaceutske industrije u F BiH

  192

  Literatura 193

  10. Analiza industrije i strukture industrijske proizvodnje u F BiH za Sektor vojne industrije

  195

  10.1 Presjek stanja proizvodnih programa 195

  10.1.1 Uvodna razmatranja 195

  10.1.2 Struktura vojne industrije F BiH 198

  10.1.3 Analiza postojedeg stanja proizvodnje u fabrikama 204

  10.2 Stanje tehnologija i tehnolokih sistema 209

  10.3 Mogudnosti revitalizacije i modernizacije tehnologija 212

  10.4 Unutarnja i vanjska ogranienja (SWOT analiza) 213

  10.5 Mogudi strateko razvojni ciljevi 215

  Literatura 219

  11. Identifikacije unutranjih i vanjskih ogranienja za funkcioniranje i razvoj industrijske proizvodnje F BiH

  221

  1

Search related