REFERAT IAC

Embed Size (px)

Text of REFERAT IAC

UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR BUCURE TI FACULTATEA DE MEDICIN VETERINAR

STUDIU PRIVIND CALITATEA MICROBIOLOGIC A LAPTELUI MATERIE PRIM I A UNOR PRODUSE LACTATE OB INUTE N DOU NTREPRINDERI SPECIALIZATE

JUSTIFICAREA ALEGERII TEMEI ntregul studiu a fost legat calendaristic i s-a desf urat avnd ca punct de reper data ader rii la Uniunea European , pentru stabilirea unor termeni de compara ie i a competitivit ii cu produsele existente pe pia a european . Cercet rile desf urate au eviden iat necesitatea permanent a mbun t irii calit ii microbiologice a laptelui crud materie prim , pentru ob inerea unor produse finite de calitate ct mai constant , care pot fi valorificate pe pia a european .

RELEVAN A I SCOPUL EFECTU RII STUDIULUI

Sa realizat elucidarea influen elor exercitate de varia ia temperaturii i acidific rii asupra cre terii logaritmice a bacteriilor din genul Escherichia coli, prezente aprioric n coli, respectivele produse alimentare. alimentare.

RELEVAN A I COPUL EFECTU RII ELEVAN L TUDIULUI

Principalul obiectiv urm rit: rit: stabilirea ratei de multiplicare a germenilor indicatori ai contamin rii fecale din genul Escherichia coli, n lapte i produse lactate coli, sterilizate, n func ie de temperatura i aciditatea mediului, controlat prin incubare la mediului, etuv i respectiv adaos de acid lactic liber. liber.

Alte obiective urm rite: rite:

RELEVAN A I COPUL EFECTU RII TUDIULUI

Studiul i controlul vitezei de acidificare a laptelui de consum, n func ie de perioada de incubare i studiul varia iei num rului de germeni din genul E. coli pe parcursul acestor perioade, n absen a fermen ilor lactici. lactici. Studiul varia iei num rului de E.coli n ap peptonat , cu acidit i diferite, controlate prin adaos de acid lactic liber, n scopul reconstituirii unui mediu similar laptelui, dar lipsit de fermen i lactici, care ar fi influen at multiplicarea E.coli. coli. Au fost comparate rezultatele ob inute prin incubarea la etuv , pe parcursul unor intervale de timp bine precizate, a celor dou tipuri de medii de cultur (lapte sterilizat i ap peptonat ), ambele acidificate artificial i controlat, cu ajutorul unor doze de acid lactic liber, echivalente diferitelor grade ale acidit ii titrabile din lapte, exprimate att n grade Dornic, ct i Dornic, n grade Thrner. Thrner.

PROBE ANALIZATE, ANII 2006 2007, unitatea A ANALIZATE, *Lapte Materie Prim i **Produse Lactate Finite

Examene de Prob LMP* laborator Fizico - chimice Microbiologice PLF** Microbiologice Ian 8 8 12 Feb 16 16 8 Mar 9 9 4 Apr 21 21 4 Mai 20 20 34 Iun 18 18 19 Iul 18 18 7 Aug 22 22 4 Sept 18 18 9 Oct 15 15 5 Nov 12 12 10 Dec 10 10 5

PROBE ANALIZATE, ANII 2006 2007, unitatea B ANALIZATE, *Lapte Materie Prim i **Produse Lactate Finite

Examene de Prob LMP* laborator Fizico - chimice Microbiologice PLF** Microbiologice Ian 6 6 16 Feb 2 2 0 Mar 3 3 21 Apr 3 3 14 Mai 5 5 13 Iun 4 4 18 Iul 4 4 12 Aug 3 3 10 Sept 5 5 7 Oct 7 7 18 Nov 5 5 17 Dec 4 4 8

Rezultatele privind comportamentul, n timpul varia iei temperaturii de p strare, al germenilor de contaminare fecal din genul Escherichia coli, coli, prezen i ini ial n laptele de consum, ob inut n dou unit i de procesare, precum i n produsele finite ob inute produsele

Au fost studiate i atinse subiectele: 1. Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii E. coli. 2. Influen a simultan a fermen ilor lactici i acidului lactic asupra dezvolt rii E. coli. 3. Rezultate i discu ii. 4. Concluzii privind inciden a izol rii i prezen a prezumtiv a E. coli n laptele i produsele lactate ob inute n dou unit i de procesare.

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliAc iunea dozelor constante de acid lactic n cursul incuba iein cazul probelor de lapte i smntn , s-au efectuat trei experimente similare care au dat rezultate suficient de apropiate pentru a fi trase acelea i concluzii. Rezultatele pentru probele de lapte se reg sesc n urm torul tabel privind proliferarea genului E. coli n lapte cu diferite acidit i, n absen a fermen ilor lactici:

Aciditatea n D

Aciditatea n T

Aciditat e n acid lactic (%)0,1800 0,3150 0,4950 0,6075 0,6975 0,8100

Num r de E. coli / cm3 lapte: Timp ini ial T0 250 250 250 280 200 250

Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 2 ore T2 700 800 360 240 130 140

Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 4 ore T4 3000 400 300 130 120

Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 6 ore T6 200.000 30.000 250 140 90

Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 8 ore T8 2.500.000 460.000 600 160 100 60

18 31,5 49,5 60,75 69,75 81

20 35 55 67,5 77,5 90

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliAc iunea dozelor constante de acid lactic n cursul incuba ieiRezultatele pentru probele de smntn se reg sesc n tabelul privind proliferarea genului E. coli n smntn dulce, cu diferite acidit i, n absen a fermen ilor lactici : Aciditatea n D Aciditatea n T Aciditat e n acid lactic (%)0,1800 0,3150 0,4950 0,6075 0,6975 0,8100 Num r de E. coli / cm3 lapte: Timp ini ial T0 250 250 250 280 200 250 Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 2 ore T2 650 750 290 220 100 150 Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 4 ore T4 9000 300 250 110 100 Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 6 ore T6 180.000 27.000 200 120 70 Num r de E. coli / cm3 lapte: dup 8 ore T8 1.960.000 390.000 550 180 90 50

18 31,5 49,5 60,75 69,75 81

20 35 55 67,5 77,5 90

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliAu fost raportate rezultatele ob inute n urma determin rii num rului celui mai probabil, fa de o valoare unitar a germenilor ini iali, ob innd rata de multiplicare a germenilor n fiecare caz. caz.Rezultatele pentru probele de lapte sunt reunite n urm torul tabel privind rata de proliferare a genului E. coli, n lapte cu acidit i diferite, n absen a fermen ilor lactici: Aciditate D 18 31,5 49,5 60,75 69,75 81 T 20 35 55 67,5 77,5 90 Rata de multiplicare a genului E. coli n lapte cu acidit i diferite, n absen a fermen ilor lactici Timp ini ial T0 1 1 1 1 1 1 Dup 2 ore T2 2,8 3,2 1,44 0,85 0,65 0,56 Dup 4 ore T4 12,0 1,6 1,07 0,65 0,48 Dup 6 ore T6 800 120 0,89 0,70 0,36 Dup 8 ore T8 10.000 1.840 2,4 0,57 0,50 0,24

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliRezultatele pentru probele de smntn sunt reunite n urm torul tabel privind rata de proliferare a genului E. coli, n smntn dulce, cu acidit i diferite, n absen a fermen ilor lactici: Aciditate Rata de multiplicare a genului E. coli n lapte cu acidit i diferite, n absen a fermen ilor lactici T 20 35 55 67,5 77,5 90 Timp ini ial T0 1 1 1 1 1 1 Dup 2 ore T2 2,6 3,1 1,42 0,84 0,63 0,54 Dup 4 ore T4 12,3 1,9 1,10 0,68 0,51 Dup 6 ore T6 950 140 0,90 0,75 0,30 Dup 8 ore T8 15.500 1.980 3,9 0,65 0,48 0,15

D 18 31,5 49,5 60,75 69,75 81

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.colin scopul reprezent rii grafice coerente, s-au calculat logaritmii zecimali ai acestor snumere, sau decalogaritmii, iar pentru numerele mai mici dect unu, cologaritmul decalogaritmii, marcat prin semnul minus, n scopul de a permite reprezentarea grafic . Lund ca exemplu rata de multiplicare 0,65 logaritmul zecimal este 1,81, cologaritmul marcat de semnul minus are valoarea 0,19. Dar 0,65 se poate scrie 65/ 100, al c rui logaritm se calculeaz astfel: log 10 (65) log 10(100) = 1,81 2 = 0,19. Prin multiplicare cu 10, ca i pentru logaritmii zecimali ai numerelor mai mari dect 1, s-a ob inut 1,9. Rezultatele ob inute sunt reprezentate n urm toarele stabele:

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliTabel privind varia ia logaritmului zecimal, calculat din rata de multiplicare a genului E. coli, n lapte de acidit i diferite:

Aciditate

Log 10 din num rul de E. coli/ ml lapte Timp ini ial T0 1 1 1 1 1 1 Dup 2 ore T2 4,4 5,0 1,6 -0,8 -1,9 -2,6 Dup 4 ore T4 10,7 2 0,3 -1,9 -3,2 Dup 6 ore T6 29,0 20,7 -0,6 -1,6 -4,5 Dup 8 ore T8 40,0 32,6 3,8 -2,5 -3,0 -6,2

D

T

18 31,5 49,5 60,75 69,75 81

20 35 55 67,5 77,5 90

Influen a acidului lactic liber asupra dezvolt rii genului E.coliTabel privind varia ia logaritmului zecimal calculat din rata de multiplicare a genului E. coli n smntn dulce de acidit i diferite: diferite:

Aciditate Timp ini ial T0 1 1 1 1 1 1

Log 10 din num rul de E. coli/ ml smntn T 20 35 55 67,5 77,5 90 Dup 2 ore T2 4,0 5,0 1,5 -0,5 -1,6 -2,6 Dup 4 ore T4 11,2 2,3 0,8 -1,2 -3,5 Dup 6 ore T6 27,0 21,3 -0,9 -1,7 -3,9 Dup 8 ore T8 49,2 35,8 4,0 -2,7 -2,7 -5,5

D 18 31,5 49,5 60,75 69,75 81

Varia ia temporal a decalogaritmului ratei de multiplicare a genului E. coli n laptele de acidit i diferite (acidit i constante pe tot parcursul perioadelor de incuba ie) vedere spa ial i n plan50

In hib a r e a pr o life r r ii Cu r b de 6 ore

Cu r b Cu r b

de 2 ore de 8 ore

Cu r b

de 4 ore

40 35 Log 10 (nr. E.coli)/ 30 25 15 10 5 0 -5 -10 T0 T1 T2 T3 T4 90T 77,5T 67,5T 55T Aciditate 35T T5L o g 10 (n r. E .co li 30

20

Durata de incubare 35T 55T 67,5T

0 A cid ita te

77,5T

90T

0

0

0

0 0T 35T 55T 67,5T 77,5T 90T

Influen a acidului lactic asupra dezvolt rii genului E. coli, n ap peptonatTabel privind proliferarea genului E. coli n ap peptonat cu acidit i diferite:Aciditate total din lapte Grame acid lactic / litru ap peptonat Timp ini ial T0 2.700 2.800 2.650 3.200 2.500

Num r de germeni E. coli/ cm3 de ap peptonat

D

T

Dup 4 ore T4

Dup 8 ore T8

Dup 12 ore T12

18 27 33,75 38,25 42,75

20 30 37,5 42,5 47,5

0 1 1,5 2 2,5

65.000 6.450 2.560 440 360

130.000.000 1.420.000