Reprodukční imunologie

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Laboratorn reprodukn imunologie praktick zkuenosti v podmnkch rutinn

  imunologick laboratoe

  Ivana Janatkov,Karin Malkov

  Klinick imunologie a alergologie - laborato

  KBLD VFN a 1.LF UK v Praze

  Hoejho veer 2011

 • Hoejho veer 2011

  postihuje podle WHO 15 a 20 % pr v reproduknm

  vku

  u 40 % takto postiench pr je pina neplodnosti

  na stran mu

  ve 40 % je pina na stran en

  ve 20 % je problm na obou stranch

  Neplodnost neschopnost pot dt

  po roce pravidelnho nechrnnho

  styku

 • Hoejho veer 2011

  neplodnch pr pibv

  piny neplodnosti: gynekologick/andrologick,

  hormonln, infekn, genetick

  imunologick (zejmna orgnov a systmov

  autoimunitn onemocnn, bunn imunopatologie)

  velmi zle na sprvn a vasn diagnostice

  http://sli-csaki.wz.cz/data/plodnost.pdf

 • Klinick imunologie a alergologie - laborato

  KBLD VFN a 1.LF UK v Praze

  vyeten pro Centrum asistovan reprodukce

  Gynekologicko-porodnick kliniky VFN, jin CAR

  (v. mimopraskch)

  vyeten pro Ambulanci reprodukn imunologie

  KBLD VFN, jin ambulance reprodukn a/nebo

  klinick imunologie

  Hoejho veer 2011

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  1. protiltky proti fosfolipidm

  2. protiltky proti spermim

  3. protiltky proti zona pellucida

  4. protiltky proti ovarim

  5. protiltky proti annexinu V

  6. protiltky proti tkov transglutaminze

  7. antinuklern protiltky

  8. [protiltky proti thyreoperoxidze]

  9. poet cirkulujcch NK (natural killers) bunk

  10. intracelulrn produkce cytokin

  Hoejho veer 2011

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti fosfolipidm: kardiolipin, beta-2 GP1,

  fosfatidylserin, fostatidylinositol, kyselina fosfatidov

  Hoejho veer 2011

  multivariantn analza souboru 61 nemocnch s APS: vysok prediktivn

  hodnota kombinace

  AB2GP1 + ACL + APS a AB2GP1 + ACL + APA pro cvn trombzu

  jako komplikaci APS

  AB2GP1 + ACL a AB2GP1 + APS pro habituln potrcen

  tj. testovn protiltek proti irmu spektru fosfolipid zvyuje senzitivitu

  laboratornch test k potvrzen APS a uveden kombinace autoprotiltek

  mohou klinika upozornit na vy riziko konkrtn komplikace APS

  Branch W; Obstetric Task Force. Report of the Obstetric APS Task Force: 13th International Congress on

  Antiphospholipid Antibodies, 13th April 2010. Lupus. 2011;20(2):158-64.

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  fosfatidylserin-dependentn anti-protrombinov

  protiltky anti-PS/PT

  opakovan asn spontnn potraty

  vskyt aPS/PT nesouvis s APLA

  ELISA

  Hoejho veer 2011

  Atsumi T, Koike T. Antiprothrombin antibody: why do we need more assays? Lupus. 2010;19(4):436-9.

  1 1

  13

  1

  8

  6

  aPS/PT

  APLA aANNXV

  Pilotn studie KIA KBLD: 30 pacientek

  22 habituln potrcen (3-11x), 8 primrn sterilita (0 gravidita)

  v souboru potrcejcch vskyt aPS/PT 14/22 (64%)!!, v souboru sterilit 0/8

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti spermim clov antigeny

  specifick proteiny spermi

  heat shock proteiny (HSP70, HSP70-2)

  disulfid izomerza (ER60), kaspza 3

  podjednotky proteasomu - komponenta C2 a zeta-

  etzec

  metoda stanoven - ELISA

  Hoejho veer 2011

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti ovarim vyskytuj se a u 2/3 en s diagnzou predasnho ovarilnho

  selhn

  clov antigeny: specifick ovariln proteiny derivovan z ooplasmy

  oocytu, bunk theca granulosa a corpus luteum

  metody stanoven: nepm imunofluorescence (ezy opich ovari),

  ELISA (aktinin-4, heat shock 70 protein 5, cytoplazmatick aktin)

  Hoejho veer 2011

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti zona pellucida clov antigen: proteiny extracelulrn matrix oocytu, kter maj

  vznamnou lohu pri folikulogenezi a fertilizaci

  nemonost prniku spermie do oocytu jak pri pokusech o fyziologickou

  koncepci, tak i pi technikch IVF bez ICSI

  Metody stanoven: nepm imunofluorescence, ELISA

  Hoejho veer 2011

 • ELISA Metoda stanoven

  Vznam interference s implantac embrya -

  ovlivnn placentace v prbhu invaze

  trofoblastu

  Indikace spontnn potraty zejm. v 1. trimestru

  ANNEXIN V - placentrn antikoagulan faktor vysok exprese na bukch tvoc se placenty

  molekuly fosfolipid

  Annexin V

  syncytiotrofoblast

  Hoejho veer 2011

  KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti annexinu V

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  protiltky proti tkov transglutaminze

  Hoejho veer 2011

  celiakie gluten-senzitivn enteropatie

  silent forma bez GI pznak

  jedin a inn terapie bezlepkov dieta

  porucha plodnosti pi celiakii malabsorpce?

  jin mechanizmy?

  V naem souboru 67 % pozitivnch pacientek pi

  terapii dietou othotnlo a donosilo zdrav dt.

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  antinuklern protiltky

  (jadern antigeny ANA, ENA)

  Hoejho veer 2011

  autoimunitn ladn organizmu

  autoimunitn onemocnn (Sjgrenv syndrom CAVB III.stupn u plodu, SLE riziko progrese nemoci v prbhu gravidity a po

  porodu)

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  NK buky

  (natural killers, pirozen zabjei)

  Hoejho veer 2011

  NK buky jsou vznamn zastoupeny v dlon

  sliznici, kde v prbhu implantace embrya pln adu

  fyziologickch funkc.

  U en s primrn idiopatickou sterilitou a u

  habitulnho potrcen bylo zjitno zven

  zastoupen NK bunk v perifern krvi

  dysregulace NK aktivity s patologickm vlivem NK

  cytotoxicity na spermie a/nebo buky trofoblastu

 • KIA KBLD VFN a 1.LF UK

  Reprodukn soubor laboratornch vyeten

  Intracelulrn cytokiny

  TNF-alfa, IL-2, IL-4, IFN-gama

  Hoejho veer 2011

  Comparative

  parameters

  Infertile women Healthy non-pregnant

  women p-value

  n = 185 n = 50

  Median IQR Median IQR

  Age (years) 34.2 30.5-36.4 33.5 29.0-37.0 0.1867*

  TNF- (%) 41.7 35.6-50.3 23.6 16.5-38.2

 • Kdy indikovat imunologick vyeten neplodnho

  pru:

  po 2 nespnch embryotransferech u en < 35 let a

  po 1 nespnm embryotransferu u en > 35 let

  2 a vce potrat (bez rozdlu vku)

  Screening autoprotiltek reproduknho souboru by

  dle naich zkuenost ml patit mezi vstupn

  laboratorn vyeten v centrech asistovan

  reprodukce

  zchyt imunopatologie jet ped zahjenm

  technik asistovan reprodukce

  Hoejho veer 2011

 • Z ambulanc VFN (CAR + ambulance reprodukn

  imunologie) bylo odeslno k vyeten celkem 3555

  pacientek.

  Z toho u 872 pacientek byla alespo 1x prokzna

  imunopatologie.

  2009 - 2010

  Hoejho veer 2011

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  53 x APLA +

  APS (Sapporo, Sydney)

  19 porodily

  4 gravidn

  14 potratily

  13 neothot-

  nly

  44 %

  Hoejho veer 2011

  2 chyb

  informace

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  15 x anti-annexin V +

  5 porodily

  1 gravidn

  3 potratily

  6 neothot-

  nly

  40 % Hoejho veer 2011

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  234 x ASA +

  89 porodily

  50 gravidn

  10 potratily

  81 neothot-

  nly

  59 %

  1 chyb

  informace

  Hoejho veer 2011

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  42 x AOVA +

  2 porodily

  9 gravidn

  2 potratily

  27 neothot-

  nly

  26 %

  1 chyb

  informace

  Hoejho veer 2011

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  10 x AZP +

  4 porodily

  0 gravidn

  0 potratily

  0 neothot-

  nly

  40 % Hoejho veer 2011

  6 chyb

  informace

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni (z 2011) ?

  24 x ATTA +

  15 porodily

  1 gravidn

  3 potratily 2 neothot-

  nly

  67 %

  3 chyb

  informace

  Hoejho veer 2011

 • Jak je stav tchto pacientek s pozitivnm nlezem/nlezy

  k dnenmu dni?

  62 porodily

  13 gravidn

  14 potratily

  86 neothot-

  nly

  39 %

  194 pacientek s vysokou i.c.

  produkc embryotoxickho TNF-alfa

  21 chyb

  informace

  Hoejho veer 2011

 • Kolik to vechno stoj...

  Stimulan protokol s rec FSH ( vetn liva) 5 000,-

  Ostatn lky 5 000 30 000,-IVF cyklus bez transferu 11 660,-

  IVF kompletn cyklus s transferem embry 22 500,-

  ICSI vpchnut spermi do max. 10 oocyt 6 000,-

  ICSI vpchnut spermi nad 10 oocyt 8 000,-Poplatek za sperma pi drcovsk inseminaci 550,-

  Pjem darovanch oocyt 8 000,-

  Pjem darovanch embry 12 600,-

  K