Reunió pares 6è

 • View
  17.344

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Reunió pares 6è

 • ESCOLA BISBAT DGARA

  Reuni de pares de 6 de Cicle Superior

 • ORGANIGRAMAEQUIP DIRECTIU DirectoraCap destudisSecretria Coordinacions:

  Etapa Infantil Etapa Primria Cicle inicial Cicle mitj Cicle superior * 4 Tutores* 1 Coordinadora* Especialistes de:msica, educaci fsica, angls, castell,educaci especial ireligi (optativa).Mestres de refor.

 • TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/Aa) Tenir coneixement del procs daprenentatge i devoluci personal dels alumnes.b) Coordinar les activitats densenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup dalumnes.c) Responsabilitzar-se de lavaluaci del seu grup dalumnes.d) Tenir cura de lelaboraci dels informes davaluaci i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes .e) Dur a terme la informaci i orientaci acadmica dels alumnes. Vetllar perqu tots els alumnes segueixin els estudis i vagin a un centre de secundria. Coordinaci amb els centres de secundria.f) Mantenir una relaci peridica amb els pares o representants legals per informar-los del procs d aprenentatge del seu fill/a.g) Vetllar per la convivncia del grup dalumnes i la seva participaci en les activitats de lescola.

 • Durant aquesta etapa els nens i nenes entren en un perode anomenat la pre-adolescncia. Abandonen els rols de la infantesa (fonamentat en la independncia dels pares).

  Coneixen i aprenen altres rols que comporten una major autonomia personal, fixant-se en altres models de la conducta social (gent de la seva edat o ms grans).

  El seu organisme est iniciant una etapa plena de transformacions que es manifesta en: canvis en el seu aspecte fsic, psquic i orgnic. Aix els hi provoca una sensaci estranya de desconcert i de desconeixena del seu propi cos i tamb els hi genera un canvi dactitud en les relacions socials.

  Els pares i els adults en general sn mirats amb ulls crtics, necessiten establir una relaci diferent entre pares, mares i fills/es.

  Caracterstiques especfiques de ledat.

 • Els pares i tutors hem de dur a terme unes estratgies perqu no es trobin massa controlats i anar ampliant aix el se marge de llibertat personal, la qual cosa afavoreix la seva confiana i autonomia personal.

  Moltes vegades es produeixen situacions de conflicte que comporten canvis dhumor sobtats i actituds de clara confrontaci que tenen com a finalitat trobar el seu lloc. s una clara oportunitat per buscar nous esquemes de relaci familiar (consensuar, pactar, etc.).

  Cal que el nen/a treballi en una habitaci on tingui el que necessita per fer les activitats i on no hi hagi televisi.

  A casa cal que sesforci o collabori amb tasques quotidianes adequades, aix far que tingui un bon hbit i una responsabilitat, i una disciplina.

  Cal tamb implicar-lo en decisions i responsabilitats familiars.

  Caracterstiques especfiques de ledat.

 • NORMATIVA GENERALHorari: Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.Ed. Primria: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.(Acollida 6 hora)Assistncia i puntualitat.Lhorari de les portes per a lentrada dels alumnes s:Al mat sobre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.A la tarda sobre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.A la sortida de la tarda sobre a les 16:50 a ledifici dinfantil. A la sortida de la tarda sobre a les 17:00 a ledifici de primria.Relaci famlia escola: EntrevistesInformes

 • NORMATIVA GENERALCALENDARI PER TRIMESTRES a letapa primria1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre.2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de mar.3r trimestre: del 25 de mar al 22 de juny.

  Sortides i activitats en centre.Teatre en angls.

  PAMEFem un curt danimaci a Nept Films.Miscellnia de cultures.Gimcana de consum.Practiquem latletisme.

  PEDAGOGIA DE LESPECTACLELombra dels Beatles a la meva maleta de canons.

 • NORMATIVA GENERALActivitats amb els IESProjecte de TV amb lIES Santa Eullia.Visita a la setmana cultural de lIES Can Jofresa.Visita i tallers a lIES Terrassa.

  Viatge a Cala Montjoi (del 24 al 27 de maig)Abans de gener sha de fer la paga i senyal de 30 euros.Els diners es tornaran nicament per baixes de malalties.El preu final ser al voltant de 187 euros ( a concretar ).Podran vendre loteria per recaudar diners pel viatge.La documentaci que haureu dacreditar ja us informarem ms endavant.

 • MalaltiesAccidentsAniversaris i celebracions.Menjador (recollida en horari de menjador)Activitats extraescolars.Administraci

  NORMATIVA GENERAL

 • Bata (plstica) Jaquetes Tireta llarga i nomEducaci fsica:EquipaciHigieneQuota de material:material socialitzatEsbarjo Famlia-escola: agenda

  NORMATIVA ESPECFICA DEL CICLE SUPERIOR

 • LLENGUA CATALANAEs treballa a partir dels quaderns dactivitats i dossiers elaborats per les mestresConeixement de la llenguaEstructures comunesText, pargraf i frase.Modalitats de la fraseLa frase gramatical: sintagma nominal, sintagma verbal, complement del nom, complements del verb (directe, indirecte, circumstancial i atribut)Tipus de paraules: verb, preposici, conjunci, pronom i adverbis.OrtografiaSignes de puntuaci.Laccentuaci, la diresi i laccent diacrticVocal neutra, v-b, i-u consonntiques, tx ig, tj tg .

  CURRCULUM

 • Lxic Comparaci, metfora, locucions i frases fetes.Polismia, sinonmia, antonmia i paraules homfones.Derivaci i composici.

  Competncia comunicativaExpressi i comprensi escritaLa narraci, lentrevista, el dileg, la poesia, el teatre, el text informatiu, el diari personal, la ressenya, lanunci publicitari.Expressi i comprensi oralLa narraci, la pluja didees i la tertlia, el debat, lexposici, recitaci de poemes, anlisi i interpretaci dimatges, la dramatitzaci.

  CURRCULUM

 • MATEMTIQUESEs treballa a partir del llibre de text, els quaderns dactivitats, dossiers elaborats per les mestres i de diferents materials manipulatius.Estratgies matemtiquesDiferents recursos per realitzar operacions matemtiques amb agilitat: multiplicaci i divisi.Altres estratgies que es treballen: s de la calculadora i aproximaci de resultats.Estadstica i probabilitatAtzarExpressi de probabilitats amb fraccionsRecollida de dades: freqncia absoluta i relativaRepresentaci de dades; grfics de sectorsValors centrals: moda, mitjana i medianaInterpretaci de grfiques

  CURRCULUM

 • Numeraci i clculPropietats de la suma, la resta i la multiplicaci.La divisi. Criteris de divisibilitat.Mltiples i divisors. Nombres primers i compostos. M.C.M. I M.C.D.Operacions amb fraccions i decimals.Classificaci dels nombres: naturals, enters i racionals.

  MesuraMesura del temps, dangles i de superfcies.

  GeometriaCossos geomtrics: poliedres i cossos rodons.Rectes i angles.Geometria plana i espai

  CURRCULUM

 • ProblemesClcul mentalProbabilitatM.C.M. I M.C.D.MesuresProporcionalitatOperacions combinades.

  CONEIXEMENT DEL MEDIEs treballa a partir dels quaderns dactivitats i de dossiers elaborats per les mestres.MEDI SOCIALMedi natural a Espanya i a Europa: relleu, rius, clima i vegetaci.Institucions i poblaci a Espanya i a Europa.Sectors econmics a Espanya.LEdat Moderna, lEdat Contempornia i el Mn Actual.

  CURRCULUM

 • MEDI NATURALSalut i prevenciAparells i sistemes del cos hum.Funcions de relaci, reproducci i nutrici.El medi: qu ens proporciona, com ens interaccionem amb ell.La Terra: lAtmosfera, la Hidrosfera i la Geosfera.Processos geolgics interns i externs.Lenergia: fonts i s.Llum i soCURRCULUM

 • Educaci per la Ciutadania: Cada setmana dediquem mitja hora a aquesta matria inclosa dins lrea de coneixement del medi). Treballarem amb un projecte anomenat Aventura de la vida que es desenvolupa en dos eixos transversals: un de valors i un altre dhigiene i salut.

  DeuresConsiderem obligatori fer els deures diriament, sovint sn feines que no shan acabat a classe.Es posar nota a lagenda quan no es presentin fets els deures el dia que es recomana.Si durant una setmana no porten les feines corresponents savisar a les famlies telefnicament.Els controls shauran de portar signats pels pares o tutors dels alumnes.

  CURRCULUM

 • CURRCULUMCURRCULUM: 6 hora La 6 hora est distribuda dins lhorari de cada grup classe. En principi hi ha 1 sessi cada dia (depn de lhorari de cadasc). No t una franja horria concreta.

  Eficcia lectora.Es treballa lagilitat lectora i la comprensi lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. 1r i 6 un cop al ms dediquen la sessi als padrins lectors.

  Expressi oral.Es duen a terme les activitats programades Projecte de contes dramatitzats a educaci infantil. Aquesta sessi tamb sutilitza per a preparar els projectes interdisciplinars i les jornades culturals.

  Estratgies matemtiques.Es treballa el raonament dels problemes matemtics i les estratgies de clcul. Aquesta sessi sempre es fa o b amb agrupaments flexibles o b amb desdoblament del grup.

 • CURRCULUM: 6 horaAngls.Es potencia el treball de langls oral. Aquesta sessi es desdobla amb una sessi de llengua catalana que es dedica al treball de lexpressi escrita. Durant aquesta sessi es pot fer s de laula dinformtica pel treball de les TIC i les TAC.

  Sensibilitzaci artstica. El treball dels artistes, presentaci de la seva obra, introducci del treball a dur a terme en les sessions de plstica.Aquesta sessi tamb sutilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.

 • ACTIVITATS DATENCI A LA DIVERSITAT AL CICLEDesdoblaments (sessions de treball amb grup)Catal/angls/(informtica)CatalMatemtiques Es pot fer s de laula dinformtica, prvia demanda.

  Alt