Reverse Logistics

 • View
  57

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reverse Logistics. Doel van het Document. “Creëren van een leidraad voor logistieke dienstverleners die zich op een strategische manier wensen te positioneren in de Reverse Logistics markt.”. Benadering van het probleem. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Reverse Logistics

 • Reverse Logistics

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Creren van een leidraad voor logistieke dienstverleners die zich op een strategische manier wensen te positioneren in de Reverse Logistics markt.Doel van het Document

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Alvorens aan een praktische uitwerking te kunnen starten dient een LDV het antwoord te geven op :

  Ga ik mij strategisch positioneren op de markt?Zal ik ad hoc inspelen op opportuniteiten? Benadering van het probleem

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Pre-requisite voor een strategische positionering: Gesponsord worden door een executive sponsorGedragen worden door executive management

  Daarna: Op generieke wijze een praktische inzicht verschaffenVanuit 10 invalshoeken een totale reverse offering uitbouwen

  Tot slot: Generieke kenmerken omzettenSpecifiek sector advies vanuit deze zelfde 10 invalshoeken Benadering van het probleem

 • Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offeringGENERIEKE LEIDRAAD VOOR EEN REVERSE LOGISTICS OFFERING

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Tevredenheid van de RL uitvoeringen binnen de onderneming

  Belang van RL binnen de onderneming

  Business Potentieel (1)ZEER GROTE GROEP ONDERNEMINGEN DIE ONTEVREDEN ISWINT MEER EN MEER AAN BELANG

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Marktaandeel van services is aanzienlijk Kan door slechts 2/3 van de ondernemingen gekwantificeerd worden Gemiddeld zal 25% van omzet van een bedrijf gehaald worden uit RL offerings

  Marktpotentieel van de retour logistiek uitgedrukt in percentage van de omzetBusiness Potentieel (2)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Tegenover dit enorme marktpotentieel staan ook:

  Business Potentieel (3)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  De factoren die belangrijk zijn om deze uitdagingen aan te gaan zijn :Business Potentieel (4)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  De klassieke opdeling binnen een onderneming Enerzijds het sales proces met de nadruk op distributie Anderzijds de after-sales met de nadruk op retour logistiek en service offerings

  DE EVOLUTIE IS ECHTER DUIDELIJK: Men spreekt niet meer van aparte sales and after sales modellen maar van totale life cycle management modellen waarbij een 100% integratie ontstaat tussen alle partijen binnen de ketting

  Koppeling distributie - retour logistiek (1)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  LDVs die geen RL offering aan kunnen bieden kunnen dus: Nooit een verlader ondersteunen in zijn streven naar maximale waarde creatie binnen de product life cycle In de toekomst ook moeite hebben om zich als distributie partner te positioneren

  Koppeling distributie - retour logistiek (1)Deze integratie zal ook heel duidelijk naar voren komen bij IT oplossingen voor RL offerings.

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Een model voor een gentegreerd product life cycle management Koppeling distributie - retour logistiek (2)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Vele activiteiten binnen de RL markt zijn niet de typische activiteiten die thuishoren bij een klassieke LDV

  Voorbeelden zijn :

  Call center managementWarranty managementService Contract managementRepair management RefurbishmentScrap management

  Andere spelers op de RL markt

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  De klassieke LDV zal hiervoor partners selecteren die hem met deze activiteiten kan ondersteunen

  Door een gebrek aan kennis binnen de klassiek LDV wereld wordt het moeilijk om deze partners te managenDeze partners bieden nu ook (puur logistieke) diensten aan en worden zeer sterke concurrenten van de klassieke LDVs. LDVs die zich niet specialiseren in deze nieuwe diensten zullen een belangrijk deel van de markt verliezen aan deze nieuwe niet klassieke dienstverleners. Goed voorbeeld zijn de contract manufacturers die zich volop focussen op de logistieke ondersteuning (aanvoer naar fabricage en distributie van afgewerkte producten) van verladers.

  Andere spelers op de RL markt

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Het ontwikkelen van een RL service aanbod is gezien de complexiteit een lang proces

  Er mag van uitgegaan worden dat dit een proces van +/- twee jaar kan betekenen

  Voor een aantal publieke LDVs die zeer kwartaal/jaar gedreven zijn kan dit een moeilijk verhaal betekenen naar de interne/externe aandeelhouders toe

  Vandaar dat deze beslissing moet gedragen worden door de top van de onderneming en volledig (!) moet uitgevoerd worden om het nodige resultaat te kunnen garanderen

  Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (1)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  De belangrijke strategische beslissing voor elke klassieke LDV dient te zijn: Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (2)Ja,

  Ik wens mij te positioneren als beheerder van de totale RL keten voor deze specifieke sector

  Als consequentie voorzie ik een investeringbudget en koop ik de nodige kennis in om de ontwikkling van deze RL offering te ondersteunenNeen,

  Ik probeer ad hoc in te spelen op opportuniteiten die zich voordoen met het nodige risico dat deze samenwerking met die verlader slechts zeer tijdelijk zal zijn en waarbij ik ten hoogste 1 van de uitvoerende partners kan zijn in zijn totale keten en nooit kan uitgroeien tot beheerder van zijn totale keten

  Ik begeef mij niet op de RL markt met zeer waarschijnlijke negatieve gevolgen op de voorwaartse logistiek opportuniteiten

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Als eerste stap in de uitwerking, en als extra stap voor de ondersteuning van de strategische beslissing kan een enqute uitgevoerd om volgende gegevens te verzamelen

  Onderzoek van de verwachtingen en eisen van de verladers binnen uw doelsectorOnderzoek hoe deze sector u (eigen LDV) ziet als een valabele speler op deze marktOnderzoek welke verladers concrete plannen op korte en midden lang termijn hebben om bepaalde processen te re-engineeren/uit te besteden.Welke verladers interesse hebben om meer te weten over de eigen (LDV) RL offeringWelke executive spelers bij de verladers de beslissingen nemen ivm RL dienstenEigen markt positionering (1)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Vandaag bestaan op de markt heel goede tools (e-enquetes) die u op een zeer snelle manier helpen om een goede markverkenning te doen

  Typische zal u reeds binnen de twee maanden een grondige analyse kunnen voorleggen.

  De uitkomst van deze enquetes moeten u in staat stellen om de genomen strategische beslissing ivm het ontwikkelen van een RL offering te confirmeren of bij te sturen

  Externe experten (consultants) kunnen u hierin bijstaan Eigen markt positionering (2)

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offeringCONCRETISERING HI-TECH/CONSUMER ELECTRONICS SECTOR

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Volgens VIL classificatie:

  Goederen met hoge waarde en korte levenscyclusVertegenwoordigen 30.9% van de geretourneerde goederenConsumer Electronics

  Definitie retour producten (1)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Volgende eigenschappen zullen RL benvloeden:

  SeizoensgebondenheidMean time between failureLT service contractenTop 5 retour redenenTechnische product kennisInventariseren van de 2de hands marktRecycling van producten of onderdelenRisk management:DiefstalFast product depreciationDefinitie retour producten (2)

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Opdeling volgens de verschillende sector organisaties verantwoordelijk in Belgi voor de verwerking van elektrische en elektronische apparaten:

  BW-Rec Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten Recupel AV Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten Recupel SDA Kleine huishoudelijke toestellen Recupel ICT Informatica-, telecommunicatie - en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automatenRecupel ET&G Huishoudelijke en professionele elektrische (tuin)gereedschappenLightRec Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen MeLaRec Medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test en meetapparatuurDefinitie retour producten (3)

 • Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offeringOVERZICHT VAN VERSCHILLENDE RETOUR PROCESSEN

  innoChain cvba | Kaai 33 3.1 | 2850 Boom | Belgium | www.innochain.be

  Overzicht van verschillende retour processen

  CSC

  Klant

  Aanvraag RMA

  Goedkeuring RMA + instructies

  RDC Receiving

  Info RMA

  Auto-update Workflow (Ship conf. + Inv.)

  Start WorkFlow,Garantie Mgt, enOnder-houdscontracten

  Opsturen

  Auto-update Workflow (Receiving)

  DataWHReporting

  EersteProdukt / orderevaluatie

  Naar stockGoed produkt

  Test

  parts stock

  Order / Triggerto ship

  EOLContact Scrap Vendor

  Verwijder/Recycle

  . EOL

  Reconfigureren

  Finance

  Herstelling

  Refurbishment

  EOL

  TweedeProduktevaluatie

  ship product

  Autoupdate Workflow

  . Auto-update Workflow

  Autoupdate Workflow

  Auto-update Workflow