RICKY THE ROBOT - Mi the robot...آ  Web view Gaitasun sozial eta herritarra Gaitasun hau komunikatzeko

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RICKY THE ROBOT - Mi the robot...آ  Web view Gaitasun sozial eta herritarra Gaitasun hau...

RICKY THE ROBOT

Programazioa

Ricky the Robot

B Haur Hezkuntza

___________

Atzerriko hizkuntzen saila

Ingelesa

1. UNITATEA: PAINTING TIME

GAIAK

Koloreak.

Ikasgela.

1. KOMUNIKAZIO HELBURUAK

· A maila aurkeztu eta berrikusi: pertsonaiak, koloreak eta elikagaiak.

· Koloreen izenak esan eta ulertu, ikasgelako objektuak deskribatzearren.

· Zenbait objekturen kolorea deskribatu honakoa erabiliz: It’s (blue).

· Unitateko ipuina entzun eta ulertu: Painting time.

· Koloreen kanta abestu eta antzeztu mimika erabiliz. I like pink, Colour song.

· Istorio erraz bat antzeztu.

· Esan, marratu eta ulertu 1 eta 2 zenbakien balioa.

· Ingeleseko ikasgelaren oinarrizko ohiturak apurka ezarri.

· Diziplinarteko jarduera bat egin; hiztegia erabili eskulan baten bitartez. kolore kubo bat.

· Hainbat ekintza jolasean aritzean ongi pasatu.

2. EDUKIAK

Hiztegia

1. Hiztegi berria

Hiztegia: brow, pink, black, white, door, window.

Numbers 1 and 2.

Egiturak: It’s (blue).

2. Berrikusteko hiztegia

Ricky, Toby, Kim, hello/goodbye.

red, green, blue, yellow, book, table, chair, pencil, crayon, apple, biscuit, sandwich, yogurt.

3. Hartze hizkuntza

Who’s this? It’s Ricky. Is it (Kim)? Point to (Ricky). What’s this? What colour is it?, Is it (brow), What number is it? How many (cakes)?

4. Activity Book-aren hiztegi gehigarria

Orange, purple, grey.

Ipuina

Painting time. Big Book 1.

Kantak eta Chant-ak

Ohiturak: Hello, Ricky; Happy birthday, Tidy up time; Goodbye time.

Chant-a: Black, brown and white.

Hiztegi kanta: Toby, Kim, Ricky too, I like pink.

Zenbaki chant-a: 1, 1, 2

Unitatearen kanta: Colour Song.

Diziplinarteko edukiak

Eskulanak: kolore kubo bat egin.

Aurre-irakurketa eta aurre-idazketa: beheranzko ibilbide zuzena, ezkerretik eskuinera; motrizitate fina.

Matematika:

· 1 eta 2 zenbakiak ezagutu eta osatu.

· zenbatu 2raino.

· hitzak eta kontzeptuak berrikusi: square, rectangle, triangle, circle.

Musika eta antzerkia:

· ipuinaren antzezpen fisikoa, musika eta mimika erabiliz.

· erritmoa ulertu eta abestuz adierazi.

Estrategiak eta ikasteko prozesuari buruzko gogoeta

· Aurretik ikasitakoa erabili.

· Argibideak entzun, ulertu eta jarraitu.

· Hitzak eta esaldiak errepikatu.

· Mimika eta keinuak komunikazio trebetasun moduan erabili.

· Kantak, jolasak eta doinuak erabili hiztegia eta egiturak ikasteko.

· Ikusizko arrastoak erabiltzen ikasi.

· Trebetasun psikomotorrak landu.

3. HAUR HEZKUNTZAREN CURRICUMULAREN ESPARRUAK

3.1. Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala

· Norberaren irudi positiboa baloratu.

· Ikasgelako egunerokotasuna ulertu.

· Elkarlanean aritu.

· Guztiek elkarrekin jolastu.

· Zentzumenak erabili.

· Jarduera fisikoaz gozatu.

3.2 Inguruaren ezaguera

· Egoera zehatzak behatu; ikasgela eta bere ingurua.

· Zenbait forma geometrikoren ezaugarriak ulertu.

· Segida bat ulertu.

3.3 Hizkuntzak: komunikazioa eta antzezpena.

· Hizkuntzaz gozatu komunikatzeko tresna gisa.

· Komunikazioa ulertu ipuinaren pasarte eta irudien bidez.

· Atzerriko hizkuntza baten ahozko erabilera garatu eguneroko egoeretan.

· Hizkuntzak ikasteko jarrera ona garatu.

· Kanten musika komunikazioa garatu, musika-tresnak (erritmoa eta tonua).

· Ipuinak eta errimak ulertu.

· Artearen, eskulanen eta materialak esploratzearen bidez komunikatu.

· Ekintzaren eta gorputz hizkuntzaren bidez komunikatu.

· Antzezpen sinbolikoa egin antzerkiaren eta adierazpen fisikoaren bidez.

4. OINARRIZKO GAITASUNAK

Hizkuntza komunikazioa

Unitateko atal eta jarduera guztiek hizkuntza komunikazioa garatzen laguntzen dute, hizkuntza erabiliz komunikazio tresna gisa.

Informazioaren trataera eta gaitasun digitala

Pupil’s Book-en Multi-ROM-eko jarduerak.

Gaitasun sozial eta herritarra

Gaitasun hau komunikatzeko oinarrizkoak diren gaitasun eta trebetasunak landuz garatuko da, portaera onak eta besteekiko begirunea sustatuz: talde jarduerak.

Gaitasun artistiko eta kulturala

Gaitasun hau honako jardueren bidez garatuko da unitatean:

· Unitatearen kantak entzun eta abestu.

· Unitatearen Big Book ipuina entzun eta antzeztu.

· Adierazpen artistikoa marrazketa, margolaritza eta eskulanen bidez:

· Kolore kubo bat.

· Norbera ikasgelan marraztu (8. fitxa, TRB).

Ikasten ikasteko gaitasuna

Gaitasun hau honako jardueren bidez garatuko da unitatean:

· Ikasitakoaz eta ikasteko moduaz hausnartu.

· Aurre-idazketa eta aurre-irakurketa trebatu.

· Ikasteko estrategiak garatu, hala nola, pegatinen jarduera.

Autonomia eta ekimen pertsonala

Gaitasun hau honako jardueren bidez garatuko da unitatean:

· Unitatean proposatutako ohitura eta eginkizunen ardura hartu.

· Harremanak izan, lagundu, taldean lan egin, jolasak, etab.

· Eskulanak egin autonomia, autoestimua eta norberaren nortasuna bultzatzeko.

Elkarreragina mundu fisikoarekin eta horren gaineko gaitasuna

Gaitasun honek bere baitan hartzen du, batetik, bizitza eta giza jarduera gertatzen diren espazio fisikoaren hautemate egokia eta, bestetik, espazio fisiko horretan elkarreragiteko trebetasuna: ikasgela eta bertan dauden objektuak.

Matematika gaitasuna

Gaitasun hau honako jardueren bidez garatuko da unitatean:

· 1 eta 2 zenbakiak identifikatu eta eratu.

· 2raino zenbatu.

· Hitzak eta kontzeptuak berrikusi: square, rectangle, triangle, circle.

Gaitasun emozionala

Emozioak ezagutzeko eta kontrolatzeko gaitasuna, beste batzuen gogo egoera eta sentimenduak atzemateko gaitasuna, besteekin harreman positiboak ezartzeko gaitasuna eta eskakizun pertsonal, sozial eta eskola arlokoak egoki betetzen dituen pertsona zoriontsua izateko gaitasuna:

· Sentimenduak eta emozioak adierazi: komunikazio truke guztietan, jolasetan, etab.

· Hizkuntza plastikoa eta ikusizkoa erabili emozioak adierazteko.

· Gorputz mugimendu eta adierazpenak egin lotsarik gabe.

· Lotsa gainditu kanta eta unitateko musikaren bitartez.

5.- dibertsitatearen trataera

Indartze eta sakontze jarduerak (Extra activities)

Starter ikasgaia

· 2. fitxa, TRB.

· 50. fitxa.

1. ikasgaia

· Listen and run. GD, 19. or.

· 3. fitxa, TRB.

2. ikasgaia

· 4. fitxa, TRB.

· Game: Memory snap, GD, 21. or.

3. ikasgaia

· Story: Painting time. Big Book 1, 8. or.

· Listen and say the missing word, GD, 23. or.

4. ikasgaia

· Game: Pass the cards, GD, 25. or.Puppet theatre, GD, 25. or.

5. ikasgaia

· 6. fitxa (TRB).

· Game: Count and say, GD, 27. or.

6. ikasgaia

· Game: Colour game, GD, 29. or.

· Song with musical accompaniment, GD, 29. or.

7. ikasgaia

· Game: Colour cube snap, GD, 31. or.

· Game: Pass the ball, GD, 31. or.

8. ikasgaia

· 8. fitxa (TRB).

· Classroom frieze, GD, 33. or.

· Activity Book-eko jarduerak (Activity Book sheets).

6. EBALUAZIOA

Haur hezkuntzako bigarren zikloan, ebaluazioa globala, jarraitua eta prestakuntzazkoa izango da. Ebaluazio prozesuaren teknika nagusia jarraipen zuzena eta sistematikoa izango da.

6.1 Ebaluazio irizpideak

Helburuak

· Koloreak eta forma geometrikoak bereizten hasi.

· 1 eta 2 zenbakiak esan eta marratu.

· Ipuinean gertatzen denaren inguruko interesa erakutsi.

· Ipuineko pertsonaiak ezagutu.

· Argibideak modu egokian bete.

· Fitxak bete.

· TRBko jardueretan, kantetan eta jolasetan parte hartu.

· Orientazio espaziala, koordinazio fisikoa eta trebetasun motor finak garatzen hasi.

Haur hezkuntza lan-esparruak

1. esparrua. Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala

1. atala - Gorputza eta norberaren irudia

2. atala - Jolasa eta mugimendua

3. atala - Ekintza eta eguneroko bizitza

4. atala - Zaintza pertsonala eta osasuna

2. esparrua. Inguruaren ezagutza

1. atala - Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurriak.

2. atala - Naturarenganako hurbilpena.

3. atala - Kultura eta gizartean bizi

3. esparrua Hizkuntzak: komunikazioa eta antzezpena.

1. atala - Hitzezko hizkuntza

2. atala - Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

3. atala - Hizkuntza artistikoa.

4. atala - Gorputz hizkuntza.

6.2 Ebaluatzeko baliabideak

· TRBko fitxak, 1. unitatea.

· PB Worksheets, 1. unitatea.

· AB Sheets, 1. unitatea.

· 1. posterra eta pegatinak.

· PBko pegatinak.

6. 3. Jarrera eta ohar orokorrak

· Ikasteko interesa erakusten du.

· Ahalegintzen da.

· Parte hartzen du.

· Eskoletan seguru sentitzen da.

· Ikasgelako ohiturak eta arauak errespetatzen ditu.

· Ikaskideekin lan egiten du.

· Ikaskideak entzuten ditu.

· Hitz egiteko txanden arauak errespetatzen ditu.

2. UNITATEA: AT THE FARM

GAIAK

Baserriko animaliak

1. KOMUNIKAZIO HELBURUAK

· Baserriko animalien hiztegia esan eta ulertu.

· A mailako animaliako berrikusi eta deskribatu.