RPH DUNIA MUZIK TAHUN 2P.doc

  • View
    293

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of RPH DUNIA MUZIK TAHUN 2P.doc

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu:1

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 PHari: SELASATarikh : 17 FEB 2015Masa:30 Minit MODUL 1:PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:Warna TonStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul

atau berkumpulan.

suara lembut , - suara serak, - suara nyaring,

suara halus, - suara garau, - suara nasal, - suara lelaki dan perempuan

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu .

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid mendemonstrasi warna ton suara manusia mengikut ikon

gambar yang ditunjuk oleh guru.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - warna ton suara manusia, radio, CD lagu Tahun 2

Penyerapan Nilai: - Jujur

- Rajin

Kemahiran Berfikir : Membezakan warna ton.

TMK: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video,

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid demontrasi warna ton manusia secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Page 2Minggu:2

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:PernafasaanStandard Kandungan: 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.

pengambilan nafas

pengeluaran nafas

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu .

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi dengan cara pernafasan.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, radio dan

CD lagu Tahun 2.

Penyerapan Nilai:- Bersyukur

- Kerjasama

Kemahiran Berfikir :Membezakan pengambilan nafas dan pengeluaran nafas,

semasa nyanyian.

TMK: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Page 3Minggu:3

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:PicStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.

pic tinggi

pic rendah

pic pertengahaan

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.

2. Murid menyanyi dengan pic yang betul.

Aktiviti:

1. Mendengar lagu .

2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3. Murid menyanyi dengan pic tinggi, pic rendah dan pic pertengahan.

4. Murid dibimbing oleh guru.

5. Guru membuat penyerapan nilai murni.

6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - pic tinggi dan pic rendah, radio dan CD lagu Tahun 2.

Penyerapan Nilai: - Kasih sayang

- Bertolak ansur

Kemahiran Berfikir :Membezakan pic tinggi dan pic rendah

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat gerakan pic tinggi dan pic rendah secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Page 4Minggu:4

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:TempoStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.

- cepat - lambat

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul mengikut tempo.

Aktiviti:

1. Mendengar lagu .

2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo cepat dan lambat.

4. Murid dibimbing oleh guru.

5. Guru membuat penyerapan nilai murni.

6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - tempo cepat dan tempo lambat, radio dan CD lagu Tahun 2. Penyerapan Nilai : - Hormat menghormati

- Menyanjung budaya

Kemahiran Berfikir :Membezakan tempo cepat dan lambat semasa nyanyian.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat pergerakan tempo cepat dan lambat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 5Minggu:5

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh: Masa:30 Minit Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:DinamikStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.

- lembut ( p ) - kuat ( f )

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu .

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi dengan dinamik lembut dan dinamik kuat.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 2.

Penyerapan Nilai:Kerjasama

Kemahiran Berfikir :Membezakan dinamik lembut dan kuat.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan aksi dinamik kuat dan lembut secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Page 6Minggu:6

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 Hari:Tarikh:Masa:30 Minit Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:Sebutan Huruf VokalStandard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal

- a , e , o , i , u.

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan sebutan yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 2

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi lagu dengan vokal a, e, o, i,u.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah menyanyi lagu lagu Tahun 1

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - huruf vokal a, e, o, i ,u, kibod, radio, CD lagu Tahun 2.

Penyerapan Nilai:Menghargai masa

Kemahiran Berfikir :Membezakan vokal a, e, o, i, u

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video

EMK (Elemen Merentas Kurikulum): Kreativiti murid menyanyi dengan ton suara dengan kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Minggu:7

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 KHari: JumaatTarikh: 27 Feb 2015Masa: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit )Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus Ekspresi: DetikStandard Kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.

postur

cara memainkan

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid memainkan perkusi dengan postur yang betul.

2 . Murid cara memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

Aktiviti:

1.Mendengar lagu .

2.Murid memainkan perkusi dengan postur duduk dan berdiri.

3.Murid cara memainkan perkusi mengikut detik lagu.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mendengar lagu Tahun 1.

Bahan Bantu Mengajar: Kad ikon - perkusi, postur duduk dan berdiri, radio, CD lagu Tahun 2.

Penyerapan Nilai:Kasih sayang

Kemahiran Berfikir :Membezakan bermain perkusi dengan postur duduk dan berdiri.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid bermain perkusi secara kreatif.

Impak / Refleksi:

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

Page 8Minggu:8

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 2 KHari: JumaatTarikh: 6 Mac 2015Masa: 2.30 3.00 Ptg ( 30 Minit ) Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus