of 38 /38
MINGGU FOKUS P&P TEMA & TAJUK MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN THINKING MAP MINGGU: 1 TARIKH: 3.1.2016 - 7.1.2016 UNIT & BAHAGIAN U1 PERSEDIAAN MENJADI PELAJAR CEMERLANG Rumusan Pemahaman Tajuk Buku Teks: Bidang: Interpersonal FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Bidang: Maklumat FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FS 7. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penting dan isi releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikutkeutamaan. Bidang: Estetik FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menyatakan satu idea yang bernas tentang isu semasa dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 1.2 Aras 1(ii). Berbual tentang perkembangan terbaru peristiwa semasa. Berbincang dalam kumpulan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan lima isi penting karangan jenis perbincangan. 1.4 Aras 2(i) KBAT 1 Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat. Pada akhir pelajaran murid dapat: 7.1 Aras 1(i) 1. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.2 Aras 1(ii) KBAT 2 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu Pada akhir pengajaran murid dapat, 1. Menghasilkan sinopsis yang baik 2. Menyenaraikan biodata penulis novel Di Sebalik Dinara 10.1 Aras 1(ii) KBAT 3 Menyatakan semula cerita dengan menggunakan perkataan sendiri Pengenalan Penggunaan Buku Teks Tingkatan 4 Tajuk Iringan: Penulisan Biodata Pelajar Komsas Pengenalan Teks Komsas T4 Nilam Novel Di Sebalik Dinara ULBS CT1 CT2 CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Biodata Pelajar Bahasa MORFOLOGI: Golongan Kata Nama 1. Kata Nama Khas 2. Kata Nama Am 3. Kata Ganti Nama WACANA: Penanda Wacana U1(B1 ): 6-8 & 14-15 U1(B3 ): 19 Peribahasa 1 Pengenalan Jenis- jenis Peribahasa -Simpulan Bahasa -Perumpamaan -Bidalan -Pepatah -Kata-kata Hikmat

Rpt Bm Tingkatan 4 2016 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt bm

Text of Rpt Bm Tingkatan 4 2016 1

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:1

TARIKH:3.1.2016-7.1.2016UNIT & BAHAGIANU1PERSEDIAAN MENJADI PELAJAR CEMERLANG

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penting dan isi releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikutkeutamaan.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan. (Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan satu idea yang bernas tentang isu semasa dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.1.2 Aras 1(ii). Berbual tentang perkembangan terbaru peristiwa semasa. Berbincang dalam kumpulan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan lima isi penting karangan jenis perbincangan.1.4 Aras 2(i) KBAT 1 Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat.Pada akhir pelajaran murid dapat:7.1 Aras 1(i)1. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.2 Aras 1(ii) KBAT 2 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentuPada akhir pengajaran murid dapat,1. Menghasilkan sinopsis yang baik2. Menyenaraikan biodata penulis novel Di Sebalik Dinara 10.1 Aras 1(ii) KBAT 3 Menyatakan semula cerita dengan menggunakan perkataan sendiri

Pengenalan Penggunaan Buku Teks Tingkatan 4

Tajuk Iringan:

PenulisanBiodata Pelajar

KomsasPengenalan Teks Komsas T4

NilamNovel Di Sebalik Dinara

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Biodata Pelajar

BahasaMORFOLOGI:Golongan Kata Nama1. Kata Nama Khas2. Kata Nama Am3. Kata Ganti Nama

WACANA:Penanda Wacana

U1(B1):6-8 & 14-15

U1(B3): 19

Peribahasa1Pengenalan Jenis-jenis Peribahasa

-Simpulan Bahasa

-Perumpamaan

-Bidalan

-Pepatah

-Kata-kata Hikmat

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2016BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:2

TARIKH:10.1.2016- 14.1.2016UNIT & BAHAGIANU1Senario Masyarakat Kita

B1Masyarakat Malaysia Alaf Baru1-8

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS:1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.Pada akhir pelajaran, murid dapat:1. Menyumbangkan idea secara sumbang saran dan menghasilkan rumusan daripada petikan.2. Menggunakan kata ganti nama dalam ayat.3. Mendengar Teks untuk memberikan respons.4. Memahami petikan dan menjawab soalan yang dikemukakan dengan tepat.1.4 Aras 1(ii) Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting daripada pelbagai bahan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran teks pilihan untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak atau bahan elektronik.2. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.7.5 Aras 1(v) KBAT 1 Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberi.Pada akhir pengajaran murid dapat:1. Menuliskan sinopsis sesebuah karya pilihan10.1 Aras 1(iii) KBAT 2 Menganalisis karya prosa untuk mengenal pasti aspek-aspek yang menarik.

Pengenalan rumusan

Tajuk Iringan:

Penulisan

KomsasNovel: Sinopsis

NilamSemangat kejiranan

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:Golongan Kata Nama1. Kata Nama Khas2. Kata Nama Am3. Kata Ganti Nama

WACANA:Penanda Wacana

Peribahasa1Meninggi diri

2Bulat air kerana pembetung,bulat manusia kerana muafakat

3Darah daging

4Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing

5Jiran muafakat membawa berkat

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:3

TARIKH:17.1.2016-21.1.2016UNIT & BAHAGIANU1SENARIO MASYARAKAT KITA

(B2)Tradisi Kejiranan dalam Masyarakat9

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.FU 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.FS 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak terlibat.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara Keseluruhan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menceritakan pengalaman berdasarkan isu yang diketengahkan untuk perbincangan.2. Memberi pendapat yang pro dan kontra tentang isu yang dikemukakan dalam perbincangan. Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.3. Menyatakan maksud rangkaikata dan menyenaraikan kata sendi nama.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks.2. Menjawab tiga soalan pemahaman.3. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. Aras 1(i) KBAT 1 Menyatakan persoalan pokok dan menganalisis isi yang relevan dan tidak relevan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menceritakan semula ringkasan bab dalam novel 2. menjelaskan watak dan perwatakan

Rumusan Semangat Kejiranan

10

Tajuk Iringan:

Penulisan

KomsasNovel: Di Sebalik Dinara

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa

Peribahasa1Bagai aur dengan tebing

2Bagai isi dengan kuku

3Cubit peha kanan peha kiri terasa juga

4Bulat air kerana pembetung , bulat kata kerana muafakat

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:4

TARIKH:24.1.2016-28.1.2016

UNIT & BAHAGIANU2Ambang Remaja

B1Remaja dan Cabaran

B2Remaja dan Keluarga

B3Disiplin Remaja dan Kokurikulum

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: MaklumatFU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberi pendapat sebagai idea sumbang saran dalam perbincangan kumpulan.2. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata bantu dalam ayat. Aras 1(iv) KBAT 13. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting tentang cabaran yang dialami oleh remaja di Malaysia.2. Menulis karangan rencana. Aras 1(iii) KBAT 2 Memberikan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembahan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan watak dan perwatakan dalam novel2. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya Aras 1(v) KBAT 3 Menjelaskan aspek latar

Tajuk Iringan:

PenulisanKarangan Berformat: Rencana

KomsasNovel: Watak dan Perwatakan Latar

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:Pembentukan Kata Nama1. Kata Nama Tunggal2. Kata Akronim

MORFOLOGI:1. Kata Nama Terbitan2. Kata Nama Majmuk3. Kata Ganda

30-31

Peribahasa1Ringan tulangU2(B3): 48

2Air mukaU2(B3): 48

3Berat tulangU2(B3): 48

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:5 TARIKH:31.1.2016-4.2.2016

Cuti Sempena Tahun Baru Cina

5.2.2016-11.2.2016

B1Kad elektronik 50

B2Budaya TMK59

B3E-mel dan Anda64

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: MaklumatFU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkaikata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberi pendapat sebagai idea sumbang saran dalam perbincangan kumpulan.2. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata bantu dalam ayat. Aras 1(iv) KBAT 13. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting tentang kepentingan teknologi maklumat dalam kalangan warga Malaysia.2. Menulis karangan rencana. Aras 1(iii) KBAT 2 Memberikan pendapat dengan alas an yang sesuai untuk membuat persembahan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan tema dan persoalan cerpen atau novel.2. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya Aras 1(v) Menjelaskan aspek latar

Langkah Menghasilkan Komputer Peribadi Ciptaan Malaysia

60

Tajuk Iringan:

Pasport Baru Dilengkapi Cip Komputer

Penulisan

KomsasNovel: Tema dan Persoalan

NilamKad elektronik

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:Kata Kerja1. Kata Kerja Tak Transitif

MORFOLOGI:Kata Kerja1. Kata Kerja Transitif WACANA: 1. Kohesi ( Tautan ) 2. Koherensi ( Runtutan )

U3(B1): 56-58

U3(B2): 64-66

U3(B3): 72-73

Peribahasa1Duduk sama rendah berdiri sama tinggi

2Seperti katak di bawah tempurung

3Dasar langit terbuka

4Dunia di hujung jari

5Dunia tanpa sempadan

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:6

TARIKH:7.2.2016-11.2.2016UNIT & BAHAGIANU6Keranamu Malaysia75

B1Patriotisme75

B2Malaysia Alaf Baru85

B3Pengorbananku94

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat FU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran dan nilai pengajaran. Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan secara lisan enam isi penting daripada bahan ransangan. Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas. Aras 1(iii) KBAT 1 Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menjawab tiga soalan pemahaman berdasarkan teks Aras1 (i) KBAT 2

Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas. Aras 1(ii) Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. menghuraikan plot prosa2. menyatakan teknik-teknik plot dalam novel

Tajuk Iringan:

PenulisanNilai murni masyarakat Malaysia

77

KomsasNovel: Plot &Teknik Plot

NilamKepentingan Lagu PatriotikMalaysia Boleh

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMORFOLOGI:Pembentukan Kata Kerja1. Kata Kerja Tunggal2. Kata Kerja Terbitan2.1 Imbuhan awalan2.2 Imbuhan Apitan2.3 Imbuhan Sisipan2.4 Imbuhan AkhiranMORFOLOGI:Pembentukan Kata Kerja1. Kata Kerja Ganda1.1 Penggandaan penuh1.2 Penggandaan separa1.3 Penggandaan berentak

81-84

91-93

Peribahasa1Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung

2Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:7

TARIKH:14.2.2016-18.2.2016

UNIT & BAHAGIANU5Melestarikan Alam Sekitar100-126

B1Pendidikan Alam Sekitar100

B2Kualiti Udara108

B3Pencemaran Sungai Kota118

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.4 Menyatakan nilai dan pengajaran

Pada akhir pelajaran murid dapat:i) Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusilaii) Berkongsi idea yang bernas. Aras 1(v) Menyoal dengan menggunakan teknik lingkaran soalan pelbagai aras untuk meneruskan perbualan. Aras 2 (i) KBAT 1Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat .

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat, dalam bentuk karangan / prosa Aras 1(i) Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Aras 1(ii) Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis nilai dan pengajaran. Aras 1(i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk meningkatkan apresiasi.

Tajuk Iringan:

Pencemaran Alam Sekitar

Penulisan

Komsas

NilamNovel: Nilai dan Pengajaran

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa

Peribahasa1Mencegah lebih daik daripada mengubati

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:8

TARIKH:21.2.2016-22.2.2016

Penilaian Kurikulum 1

23.2.2016-25.2.2016

UNIT & BAHAGIANU6RIADAH127-154

B1Hobi, Sukan dan Rekreasi157

B2

B3

Bahasa

MORFOLOGI:Kata AdjektifJenis Kata Adjektif:1. Sifatan2. Warna3. Ukuran4. Bentuk5. Waktu6. Jarak7. Cara8. Perasaan9. Pancaindera

MORFOLOGI:Pembentukan Kata Adjektif1. Kata Adjektif Tunggal 2. Kata Adjektif Terbitan3. Kata Adjektif Ganda4. Kata Adjektif Majmuk

U5(B1):106-107

U5(B2):116-117Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentuFS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai. Aras 1(ii) KBAT 1 Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang dilawan berbicara.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu3. Membina Ayat Topik dan Ayat Huraian4. Menulis perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Aras 1(ii) KBAT 2 Menyusun maklunat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepentingan tertentu.Pada akhir pelajaran murud dapat:1. Menulis sinopsis cerpe2. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan dalam cerpenAras 1 (iii)

PenulisanMenulis Perenggan Isi

KomsasCerpen: Kaduk,Ayam dan Raja (Zurinah Hassan)

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:9

TARIKH:28.2.2016-3.3.2016

B2Patriotisme dan Generasi Kita164

B3Generasi Pelapis172

PenulisanKomsasNilamULBSTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8. 0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memamhami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 12.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai. Aras 1(ii) Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2. Menyusun maklumat berdasarkan criteria tertentu. Aras 1(ii) KBAT 1 Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepntingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maksud frasa/rangkai kata yang sukar dalam karya.2. Mengenal pasti unsur keindahan dalam karya. Aras 1(ii) Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Cerpen: Munsyi(Husna Nazri: Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul(Maskiah Hj Masrom)

Bahasa

PeribahasaCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaFrasa Nama

Frasa Kerja162-163171

Peribahasa1Melentur buluh biarlah dari rebungnya

2Seperti lembu dicucuk hidung

3Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara

4Yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing

5Genggam bara api biar sampai jadi arang

MINGGU

FOKUS P&P

TEMA & TAJUK

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:10

TARIKH:6.3.2016-10.3.2016

UNIT & BAHAGIANU8GAYA HIDUP SIHAT180-202

B1Amalan Hidup Sihat180

B2Remaja dan Kesihatan188

B3Obesiti dan Pencegahannya197

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang di dengar dan dibaca. FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 idea yang bernas berdasarkan topik yang dibincangkan. 2. Menjawab 6 soalan pemahaman berdasarkan petikan secara lisan. Aras 1(iv) Memberikan keterangan dengan serta-merta tentang sesuatu perkara.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan 6 isi tersurat berdasarkan turutan2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat Aras 1(v) Menganalisis maksud terurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya.2. menyatakan nilai dan pengajaran dalam drama Aras 1(ii) Menyatakan semula cerita dan maksud prosa dengan menggunakan perkataan sendiri.

Tajuk Iringan:

PenulisanGaya Hidup sihat

KomsasDrama: Berkhidmat untuk NegaraAffix Zulkarnaen Adam)

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaFrasa AdjektifBinaan Frasa Adjektif

Peribahasa1Ingat Sebelum KenaJimat Sebelum habis

2Sediakan Payung Sebelum hujan

3Sudah Terantuk Baru tergadah

11.3.2016 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 119.3.2016

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

11

TARIKH:20.3.2016-24.3.2016

*

Hari KeputeraanDYMMSultan Johor

23.3.2016UNIT & BAHAGIANU9

KERJAYA203-222

B1Minggu Kerjaya203

B2Cita-Cita dan Kerjaya210

B3Surat Permohonan218

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. FU 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.FS 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk tujuan tertentu. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.6 Mentemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menolak atau menambah pilihan. 9.1 Menggunakan frasa untuk menyampaikan maklumat secara tersusun.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.5 Menghuraikan gaya bahasa.Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengemukakan sekurang-kurangnya dua idea yang bernas berkaitan topik yang dibincangkan.2. Menyatakan satu contoh untuk menyokong idea yang bernas. Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman untuk mengemukakan idea bernas. Aras 2(ii) KBAT 1 Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti pelbagai sumber rujukan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menggariskan lima frasa kerja berdasarkan petikan yang diberi. Aras 1(i) KBAT 2 Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.2. Menghasilkan karangan/prosa dengan menggunakan frasa yang menarik sesuai dengan tajuk.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan sinopsis drama2. Menjelaskan perkara yang menarik dalam drama

Tajuk Iringan:

PenulisanSurat Rasmi: Surat Permohonan Kerja210

KomsasPemahaman Komsas(Drama)

Nilam

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS:Struktur Binaan Ayat:1. Perkataan2. Frasa3. Klausa4. AyatSINTAKSIS:1. Ayat Dasar1.1 FN + FN1.2 FN + FK1.3 FN + FA1.4 FN + FSN

2. Ayat Aktif3. Ayat Pasif

U9(B1):207-209

U9(B2):215-217

Peribahasa1Rambang mata

2Duduk Sama Rendah Berdiri Sama tinggi

3Usaha tangga Kejayaan

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:12

TARIKH:27.3.2016-31.3.2016UNIT & BAHAGIANU10WARISAN BANGSA223-236

B1Pemeliharaan&Pemuliharaan Bangunan Bersejarah223

B2Warisan Seni Bina Melayu Trasidional232

B3Pemuliharaan Warisan Sejarah240

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Meceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa.2. Menjelaskan idea secara deduktif. Aras 1(ii) KBAT 1 Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan bahan grafik.2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(v) KBAT 2 Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untukmendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:2. Membina ayat yang gramatis berpandukan kata hubung yang diberi.3. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak Aras 2(iii) KBAT 3

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan.

Keunikan rumah tradisional

Tajuk Iringan:

Senibina dan Kebudayaan

Penulisan

KomsasProsa Tradisonal:Kepimpinan Melalui Teladan

NilamSinopsis Prosa Tradisional

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA PEMULIHAN

BahasaSINTAKSIS:Ayat Tunggal1. Binaan Subjek bagi Ayat Tunggal1.1 Kata Ganti Nama Orang1.2 Kata Ganti Nama Tunjuk1.3 Kata Nama Am1.4 Kata Nama Khas1.5 Kata Nama Terbitan1.6 Kata Kerja1.7 Kata Adjektif2. Binaan Predikat bagi Ayat Tunggal1.1 Predikat Frasa Nama1.2 Predikat Frasa Kerja1.3 Predikat Frasa Adjektif1.4 Predikat Frasa Sendi NamaAyat Majmuk1. Ayat Majmuk Gabungan2. Ayat Majmuk Pancangan3. Ayat Majmuk CampuranU10(B1):229-231

U10(B2):236-239

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUK

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:13

TARIKH:3.4.2016- 7.4.2016UNIT & BAHAGIANU11INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA249-272

B1Kebudayaan dan Pelancongan250

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu perihal oleh orang lain. 1.5 Memberi dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa2. Berkongsi idea yang bernas Aras 1 (ii) Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang dilawan berbicara.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengemukakan isi penting.2. Menyusun semula idea mengikut urutan.3. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat bagi menghasilkan karangan yang bernas. Aras 1(v) KBAT 1 Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan semula cerita.2. Membanding beza watak dan perwatakan serta latar Aras 3(i) KBAT 2

.

Tajuk Iringan:

PenulisanPendapat: Sektor Pelancongan Cuti-cuti Malaysia

KomsasProsa Tradisional(Pemahaman Komsas)

Nilam

ULBSCT1Faedah Melancong di dalam negara

CT2Tempat Menarik

BahasaSINTAKSIS:Proses Penerbitan Ayat1. Proses Penguguran1.1 Frasa Subjek1.2 Frasa Predikat

2. Proses Penyusunan Ayat Semula2.1 Penyusunan Semula Subjek2.2 Penyusunan Semula Objek2.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang

3. Proses Peluasan Ayat 3.1 Peluasan Ayat pada Subjek3.2 Peluasan Ayat pada Predikat3.3 Peluasan Ayat melalui Kata Hubung3.4 Peluasan Ayat melalui Proses Komplementasi

U11(B1):254-256

U11(B2):264-267

Peribahasa1.Kais pagi makan pagiKais petang makan petang

MINGGU

FOKUS P&P

TEMA & TAJUK

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:14

TARIKH:10.4.2016-14.4.2016

UNIT & BAHAGIANU11

INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA249

B2Malaysia Sebagai Destinasi Pelancongan257

B3Warna-warna Malaysia260

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu perihal oleh orang lain. 1.5 Memberi dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa2. Berkongsi idea yang bernas Aras 1 (ii) Memberikan reaksi yang bersesuaian dengan penyataan yang dikemukakan oleh orang yang dilawan berbicara.

Pada akhir pelajaran,murid dapat:1. Mengemukakan isi penting.2. Menyusun semula idea mengikut urutan.3. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat bagi menghasilkan karangan yang bernas. Aras 1(v) KBAT 1 Memberikan pendapat berdasarkan fakta yang diberikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberikan maksud puisi2. Megemukakan nilai dan pengajaran dalam puisi Aras 3(i) .

Langkah Memajukan Industri Pelancongan di Malaysia

Tajuk Iringan:

Kemudahan Infrastruktur

Penulisan

KomsasPuisi Tradisional:Syair Bidasari

Nilam

ULBSCT1Ulasan Komsas

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSISProses Penerbitan Ayat1. Proses Penggguguran2. Proses Penyusunan Ayat3. Proses Peluasan Ayat

Peribahasa1Kais pagi makan pagi kais petang makan petang

2Tak kenal maka tak cinta

3Tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:15

TARIKH:17.4.2016-21.4.2016

UNIT & BAHAGIAN

KESELAMATAN DI JALAN RAYA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 7.2 Memahami maksud perkataan sukar berdasarkan kamus.

Bidang: EstetikFU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandanganPada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyampaikan idea secara spontan berkaitan tajuk yang dikemukakan.2. Menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks. Aras 1(i) Menghubungkaitkan topik dengan merujuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu. Aras 1(i) Memilih dan mengkategorikan maklumat yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna dan maksud frasa atau rangkai kata yang sukar dalam karya.2. menyatakan nilai dan pengajaran dalam cerpen Aras 1(ii) KBAT 1

Menyatakan semula cerita dan maksud prosa dengan menggunakan perkataan sendiri. Aras 2(iv) Menulis cerpen.

Tajuk Iringan:

PenulisanFaktor Kemalangan

KomsasPuisi tradisionalGurindam Dua Belas(Fasal yang Ketiga)

NilamBerita Kemalangan

ULBSCT1

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Kemalangan Jalan Raya

BahasaSintaksis: Subjek dan Predikat

Peribahasa1Malang Tidak Berbau

2Pandu Cermat Jiwa Selamat

3Biar lambat asal selamat

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:16

TARIKH:24.4.2016-28.4.2016

UNIT & BAHAGIAN

ISU PENDATANG TANPA IZIN

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

Bidang: Maklumat FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi karya sastera.FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbincang dan bertukar maklumat dengan rakan secara bertatasusila.2. Mendengar pendapatkan yang dikemukakan untuk memberikan respon yang sesuai.3. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara. Aras 3(i) KBAT 1 Menjelaskan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menuliskan karangan yang berkaitan tajuk pilihan:2. Menggunakan kosa kata yang sesuai dengan tajuk karangan yang dipilih.3. Menggunakan ayat-ayat yang gramatis untuk menulis karangan lengkap.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan sinopsis prosa

Tajuk Iringan:Kesan Kemasukan Pendatang Tanpa Izin

Penulisan

KomsasSajak: Sang Gembala Kuda (Mohd Hashim Othman) Aku Membaca Lagi (Razali Mohd Yussof)

Nilam

ULBSCT1Perbincangan

CT2Ulasan Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSintaksis Ayat: Pola Ayat

Peribahasa1Di mana ada gula di situ ada semut

2Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung

3Lubuk emas

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:17

TARIKH:2.5.2016-5.5.2016

*1.5.2016CutiHari Pekerja

UNIT & BAHAGIAN

KEMEROSOTAN DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru. Aras 1(v) KBAT 1

Menyatakan perkara yang sebenar yang dimaksudkan dengan memilih kata yang mudah difahami.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting berserta contoh yang sesuai .2. Pelajar boleh mengenal pasti isi utama dan isi sampingan dalam perenggan. Aras 2(iii)3. Menjawab soalan pemahaman dalam ayat yang gramatis. Aras 1(ii) KBAT 2

4. Menyenaraikan punca keruntuhan disiplin dan kesannya berdasarkan bahan bacaan yang diedarkan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya. Aras 2(iii) KBAT 3 Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan.

Tajuk Iringan:

PenulisanKeruntuhan Disiplin Pelajar

KomsasSajak: www.sibermerdeka.com.my (Abdul Ghaffar Ibrahim) Gelanggang (Onn Malini)

Nilam

ULBSCT1Ulasan Komsas

CT2

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSINTAKSIS: Menukarkan ayat

Peribahasa1Disiplin Teras Kejayaan

2Alah Bisa Tegal Biasa

3Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekalli

4Nasi sudah menjadi bubur

MINGGU18-198.5.2016-19.5.2016PENILAIANPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

MINGGU 2022.6.2016-26.6.2016POSTMORTEMPERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN

27.5.2016-11.6.2016

CUTICUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARANTHINKINGMAP

MINGGU:21

TARIKH:12.6.2016-16.6.2016

UNIT & BAHAGIAN

ISU PENGANGGURAN DI MALAYSIA

RumusanPemahamanBidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memnerikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara. Aras 1(iv) Menghubungkaitkan topik dengan merjuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.2. Pelajar dapat menyatakan isi tajuk perbincangan (ULBS)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna kata dan frasa dengan merujuk kamus.2. Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat berdasarkan Petikan. Aras 1(ii), Aras 2(ii), Aras 3(i) KBAT 1

3. Menyatakan bukti untuk menyokong soalan pemahaman. Aras 3(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan jenis-jenis latar serta maksudnya.2. Menghuraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat berdasarkan karya. Aras 1(v) Aras 2(i)

Tajuk Iringan:Pengangguran di Malaysia

PenulisanPengangguran di Malaysia

KomsasPeneguhan novel

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPola ayat

Peribahasa1Usaha tangga kejayaan

2Rambang mata

3Yang dikejar tak dapatYang dikendong berciciran

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:22

TARIKH:19.6.2016-23.6.2016

UNIT & BAHAGIAN

SUKAN DAN PERKEMBANGANNYA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: Interpersonal FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang sesuatu isu yang dibangkitkan.2. Berbual tentang kemajuan, perkembangan dan kemajuan serta kemerosotan, kebaikan serta keburukan.3. Memberikan cadangan yang bernas untuk mencapai sesuatu tujuan perbincangan. KBAT 1 Aras 1(ii) dan Aras 2(iv)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna oerkataan dam rangkai kata berdasarkan konteks.2. Mengenal pasti contoh dan huraian berdasarkan pelbagai sumber yang dibaca, ditonton atau didengar.3. Menyenaraikan kata-kata adjektif yang berkaitan dengan suakan dan permainan berdasarkan teks Aras 1(ii) dan Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak Aras 2(iii) Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:Sukan di Malaysia

Karangan (A)Menulis karangan berpandukan bahan rangsangan

KomsasPeneguhan novel

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Mengisi tempat kosong

BahasaKesalahan tatabahasa

Peribahasa1Majulah sukan untuk negara

2Badan sihat otak cerdas

3Sukan membina insan

4Usaha tangga kejayaan

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:23

TARIKH:26.6.2016-30.6.2016

Cuti Sempena Hari Raya Aidilfitri

1.7.2016-9.7.2016

UNIT & BAHAGIAN

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA INI DAN PERKEMBANGANNYA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang dan tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat dalam petikan.2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5 isi utama aripada petikan yang dibaca.3. Menuliskan ayat-ayat yang gramatis sebagai jawapan kepada soalan berdasarkan petikan yang dibaca.4. Membentuk 4 ayat majmuk gabungan daripada ayat- ayat tunggal dalam petikan. KBAT 1 Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mencari 5 isi tersurat dan 3 isi tersirat tentang isu- isu pendidikan di Malaysia.2. Menghasilkan satu rumusan yang lengkap. Aras 1(i)Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajakKBAT 2 Aras 2(iii)Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Pendidikan sepanjang hayat

PenulisanPendidikan sepanjang hayat

KomsasPeneguhan cerpen

NilamProgram rakan pembaca

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPeribahasa

Peribahasa1Ulat buku

2Membaca jambatan ilmu

3Membaca Pelita hidup

4Menuntut ilmu biarlah sampai ke negeri China

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:24

TARIKH:10.7.2016-14.7.2016

UNIT & BAHAGIAN

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA INI DAN PERKEMBANGANNYA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam mempererat hubungan mesra.FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan. (Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila.2. Berkongsi idea yang bernas. Aras 1(i) Memilih dan mengucapkan kata, ungkapan dan ayat yang mesra serta dapat menarik perhatian pihak yang ingin dipengaruhi.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(ii) KBAT 1 Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan peristiwa penting2, Menyatakan aspek-aspek sastera yang penting dalam novel

Tajuk Iringan:Pendidikan alaf ini

Penulisan (A)Karangan bahan rangsangan

KomsasPeneguhan cerpen

NilamSinopsis Karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaJenis-jenis ayat

Peribahasa1Malu bertanya sesat jalan

2Usaha tangga kejayaan

3Jauh perjalanan luas pengalaman

4Cendawan tumbuh selepas hujan

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:25

TARIKH:17.7.2016-21.7.2016

UNIT & BAHAGIAN

GENERASI KITA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8. 0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 12.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai. KBAT 1

Aras 1(ii) Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2. Menyusun maklumat berdasarkan kriteria tertentu. Aras 1(ii) KBAT 2 Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepntingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maksud frasa/rangkai kata yang sukar dalam karya.2. Mengenal pasti unsur keindahan dalam karya. Aras 1(ii) KBAT 3 Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

Tajuk Iringan:

Peranan Belia /Remaja Dalam Pembangunan Negara

Penulisan

KomsasPeneguhan drama

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaCakap ajuk /cakap pindah

Peribahasa1Pemuda harapan bangsaPemudi tiang negara

2Bersatu teguh bercerai roboh

3Kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

4Bagai enau dalam belukar

5Jika ingin melihat negara masa hadapan , lihatlah generasi masa ini

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:26

TARIKH:24.7.2016-28.7.2016

Penilaian Kurikulum 2

24.7.2016-26.7.2016

UNIT & BAHAGIAN

PATRIOTISME KERANAMU MALAYSIA

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.1 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa.2. Menjelaskan idea secara deduktif. Aras 1(ii) KBAT 1

Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkatan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan bahan grafik.2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(v) KBAT 2 Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengahasilkan sinopsis prosa klasik.2. Membina ayat yang gramatis berpandukan kata hubung yang diberi.3. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan. Aras 1(ii) (iii)

Tajuk Iringan:

PenulisanSemangat cinta akan negara

KomsasPeneguhan drama

NilamMengulas bahan karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaAyat pasif/ ayat aktif

Peribahasa1Bersatu teguh bercerai roboh

2Muafakat membawa berkat

3Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

4Bagai aur dengan tebing

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:27

TARIKH:31.7.2016-4.8.2016

UNIT & BAHAGIAN

DISIPLIN REMAJA (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: Estetik FU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.FS 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi utama yang berkait dengan tajuk yang dikemukakan oleh guru. Aras 1(v) KBAT 1

Menyatakan perkara yang sebenar yang dimaksudkan dengan memilih kata yang mudah difahami.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyenaraikan lima isi penting berserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat yang gramatis bagi membina perenggan.2. Pelajar boleh mengenal pasti isi utama dan isi sampingan dalam perenggan. Aras 2(iii)3. Menjawab soalan pemahaman dalam ayat yang gramatis. Aras 1(ii) KBAT 2

4. Menyenaraikan punca keruntuhan disiplin dan kesannya berdasarkan bahan bacaan yang diedarkan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan dalam sajak Aras 2(iii) KBAT 3

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Disiplin remaja masa kini

Penulisan

KomsasPeneguhan prosa tradisional

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaAyat songsang

Peribahasa1Disiplin Tonggak Kejayaan

2Masa itu emas

3Masa ibarat mata pedang

4Alah bisa tegal biasa

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:28

TARIKH:7.8.2016-11.8.2016

UNIT & BAHAGIAN

DUNIA SEMAKIN CANGGIH

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat .FU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa .Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Memberikan keterangan dengan serta merta tentang sesuatu perkara. Aras 1(iv) KBAT 1 Menghubungkaitkan topik dengan merjuk kepada pelbagai sumber untuk mengemukakan idea yang bernas.2. Pelajar dapat menyatakan isi tajuk perbincangan (ULBS)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna kata dan frasa dengan merujuk kamus.2. Menyenaraikan isi tersurat dan tersirat berdasarkan Petikan. Aras 1(ii), Aras 2(ii), Aras 3(i)3. Menyatakan bukti untuk menyokong soalan pemahaman. KBAT 2 Aras 3(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan jenis-jenis latar serta maksudnya.2. Menghuraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat berdasarkan karya.

Tajuk Iringan:

PenulisanTeknologi Maklumat dan Komunikasi

KomsasPeneguhan prosa tradisional

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaCerakinkan ayat

Peribahasa1Langit terbuka

2Dunia di hujung jari

3Dunia tanpa sempadan

4Yang baru dikelek yang lama dikendong

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:29

TARIKH:14.8.2016-18.8.2016

UNIT & BAHAGIAN

KERJAYA, CABARAN DAN CITA-CITA (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: Interpersonal FU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber ya ng didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan mnyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang sesuatu isu yang dibangkitkan.2. Berbual tentang kemajuan, perkembangan dan kemajuan serta kemerosotan, kebaikan serta keburukan.3. Memberikan cadangan yang bernas untuk mencapai sesuatu tujuan perbincangan. KBAT 1 Aras 1(ii) dan Aras 2(iv)

Pada khir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan makna oerkataan dam rangkai kata berdasarkan konteks.2. Mengenal pasti contoh dan huraian berdasarkan pelbagai sumber yang dibaca, ditonton atau didengar.3. Menyenaraikan kata-kata adjektif yang berkaitan dengan sukan dan permainan berdasarkan teks Aras 1(ii) dan Aras 2(ii)Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan Perwatakan dalam sajak Aras 2(iii) KBAT 2 Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

Kerjaya era globalisasi

Penulisan

KomsasPeneguhan puisi tradisional

NilamMengulas karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaPeribahasa

Peribahasa1Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

2Ular menyusur akar tak akan hilang bisanya

3Kalau takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai

MINGGU FOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:30

TARIKH:21.8.2016-25.8.2016UNIT & BAHAGIAN

ALAM SEKITAR (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.FS 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FS 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.FS 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang dan tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan 5 isi utama yang terdapat dalam petikan.2. Memberikan pandangan berkaitan dengan 5 isi utama aripada petikan yang dibaca.3. Menuliskan ayat-ayat yang gramatis sebagai jawapan kepada soalan berdasarkan petikan yang dibaca.4. Membentuk 4 ayat majmuk gabungan daripada ayat- ayat tunggal dalam petikan. Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mencari 5 isi tersurat dan 3 isi tersirat tentang isu- isu pendidikan di Malaysia.2. Menghasilkan satu rumusan yang lengkapKBAT 1

Aras 1(i)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.2. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan Perwatakan dalam sajak Aras 2(iii) KBAT 2

Memahami dan menghayati nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan

Tajuk Iringan:

PenulisanKarangan berformat rencana(isu alam sekitar)

KomsasPeneguhan puisi tradisional

NilamSinopsis karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMenyambungkan ayat

Peribahasa1Cintailah sungai kita

2Sungai warisan kita

3Sungai nadi kehidupan

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:31

TARIKH:28.8.2016-1.9.2016

Hari Kebangsaan

31.8.2016UNIT & BAHAGIAN

PATRIOTISME SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA(ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dam mempererat hubungan mesra.FS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.FU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain.FS 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Bidang: MaklumatFU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.FU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 9.1 Menggunakan kata yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sebuah karya sastera secara keseluruhan. (Aras 1(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbincang dengan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila.2. Berkongsi idea yang bernas. Aras 1(i) KBAT 1

Memilih dan mengucapkan kata, ungkapan dan ayat yang mesra serta dapat menarik perhatian pihak yang ingin dipengaruhi.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyusun kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan kata dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(ii) KBAT 2

Meneliti dan membuat perancangan sebelum penyampaian.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan peristiwa penting2, menyatakan aspek-aspek sastera yang penting dalam novel

Tajuk Iringan:

Penulisan (B)1 Malaysia

KomsasPeneguhan puisi moden

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaBina ayat

Peribahasa1Bersatu teguh bercerai roboh

2Muafakat membawa berkat

3Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

4Bagai aur dengan tebing

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:32

TARIKH:4.9.2016-8.9.2016

UNIT & BAHAGIAN

AKTIVITI KOKURIKULUM DAN KEPENTINGANNYA (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FS 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperkatakan orang lain.

Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8. 0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FS 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapat penjelasan. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 12.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya sastera.FS 10.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan pendapat berkaitan peristiwa semasa.2. Berkongsi idea bernas menggunakan ayat yang sesuai. KBAT 1 Aras 1(ii) Aras 2(ii)

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2. Menyusun maklumat berdasarkan criteria tertentu. Aras 1(ii) KBAT 2 Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal berasaskan kepntingan tertentu.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menyatakan maksud frasa/rangkai kata yang sukar dalam karya.2. Mengenal pasti unsur keindahan dalam karya. Aras 1(ii) Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

Tajuk Iringan:Kokurikulum di sekolah

Penulisan (A)

KomsasPeneguhan puisi moden

NilamMengulas karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaMorfologi- MORFOLOGI:Pembentukan Kata Adjektif1. Kata Adjektif Tunggal 2. Kata Adjektif Terbitan3. Kata Adjektif Ganda4. Kata Adjektif Majmuk

Peribahasa1Badan sihat otak cerdas

2Masa itu emas

3Bagai aur dengan tebing

4Disiplin asas kejayaan

5Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah

9.9.2016 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 17.9.2016

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:33

TARIKH:18.9.2016-22.9.2016

UNIT & BAHAGIAN

ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT MALAYSIA (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.1 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 2.1 Mencetuskan idea bernas sema sa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Bidang: EstetikFU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.FS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa.2. Menjelaskan idea secara deduktif. Aras 1(ii) KBAT 1 Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkatan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan bahan grafik.2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(v) KBAT 2

Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengahasilkan sinopsis prosa klasik.2. Membina ayat yang gramatis berpandukan kata hubung yang diberi.3. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan. Aras 1(ii) (iii) Aras 2 (i) Aras 3 (iii)

Tajuk Iringan:

Penulisan(B)Karangan perbincangan(Warisan bangsa)

KomsasUlang kaji keseluruhan genre

NilamSinopsis Karya

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

Bahasa

Peribahasa1Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas

2Biar mati anak jangan mati adat

3Yang baru dikelek yang lama dikendong

MINGGUFOKUS P&PTEMA & TAJUKMUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

THINKINGMAP

MINGGU:34

TARIKH:25.9.2016-29.9.2016

UNIT & BAHAGIAN

PERANAN IBU BAPA UNTUK MENDIDIK GENERASI CEMERLANG (ULANG KAJI)

RumusanPemahamanTajuk Buku Teks:

Bidang: InterpersonalFU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2.1 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FS 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 2.1 Mencetuskan idea bernas sema sa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.Bidang: MaklumatFU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.FS 7.5 Memhami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada bahan. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.Bidang: EstetikFS 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.7 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Berbual tentang peristiwa semasa.2. Menjelaskan idea secara deduktif. Aras 1(ii) KBAT 1 Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkatan sendiri.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Menganalisis 6 isi tersurat dan tersirat berpandukan bahan grafik.2. Menentukan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(i) Menentukan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1(v) KBAT 2

Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

Pada akhir pelajaran murid dapat:1. Mengahasilkan sinopsis prosa klasik.2. Membina ayat yang gramatis berpandukan kata hubung yang diberi.3. Menyatakan tema dan persoalan, watak dan perwatakan. Aras 1(ii) (iii) Aras 2 (i) Aras 3 (iii)

Tajuk Iringan:

Keluarga Bahagia

Penulisan(A)

KomsasUlang kaji keseluruhan genre

NilamMelengkapkan peta minda

ULBSCT1Isu semasa

CT2Teks Komsas

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)

BahasaSintaksis-Jenis ayatAyat penyataAyat tanyaAyat seruanAyat perintah

Peribahasa1Rumahku Syurgaku

2Melentur buluh biarlah dari rebungnya

3Bagaimana acuan begitulah kuihnya

4Ketam mengajar anak berjalan betul

5Kera di hutan disusukan anak di pangkuan mati kebuluran.

MINGGU 35-382.10.2016-27.10.2016PENILAIANPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

MINGGU 39-4230.10.2016-24.11.2016POSTMORTEMPERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN

25.11.2016-31.12.2016

CUTICUTI AKHIR TAHUN