sahne bilgisi

 • View
  64

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oyunculuk teknikleri

Text of sahne bilgisi

 • 1

  Sahne

  Bilgisi I

  Hazrlayan: Bar Yldrm

 • 2

  NDEKLER

  Szlk ......................................................................................................................... 4

  Sahne Bilgisi Dersi ..................................................................................................... 5

  Gereler .................................................................................................................. 5

  izimle ilgili baz kavramlar ..................................................................................... 5

  1. Dnemde ncelenecek Oyunlar ........................................................................... 5

  Reji Defteri .................................................................................................................. 6

  ereve Sahne ........................................................................................................... 6

  Plan izerken Kullanlacak ekil Kalplar .................................................................. 7

  Oyun Okurken ............................................................................................................ 8

  VAH BATI ................................................................................................................ 9

  Austin ve Leenin Karlatrlmas .......................................................................... 9

  Oyunda Kartlklar............................................................................................... 9

  Kabil-Habil ilikisi balamnda Austin-Lee .......................................................... 10

  Ba Kii ................................................................................................................. 11

  Oyundaki eitli Blmlerin Yorumu ..................................................................... 11

  Annenin duyarszl........................................................................................... 11

  Babann protezi brakma olay ........................................................................... 11

  Replik: Kra imin zerinde erimeden (Lee, Saule) ...................................... 11

  Leenin Sinopsisini Anlat ................................................................................ 11

  Her ey birbirine benziyor temas .................................................................... 11

  Vahi Bat (zmleme Tablosu) ............................................................................. 12

  TASARIMIN LKELER ............................................................................................. 13

  1. Denge ................................................................................................................ 13

  2. Vurgu ................................................................................................................. 13

  AYRINTI ZMLER ................................................................................................. 14

  Kesit ...................................................................................................................... 14

  TASARIMIN LKELER (Devam) ............................................................................... 16

  3. Ritm ................................................................................................................... 16

  4. Orant ................................................................................................................ 16

  5. Uyuum ............................................................................................................. 16

  MARTI (Anton ehov) .............................................................................................. 16

  1. PERDE .............................................................................................................. 16

  2 Yl Sonra............................................................................................................. 17

  Kiiler .................................................................................................................... 17

  likiler Dzeni ....................................................................................................... 18

  Mekan ve Zaman ................................................................................................... 20

  Motifler, Semboller ................................................................................................ 20

  Gl ..................................................................................................................... 20

  Mart ................................................................................................................... 20

 • 3

  Ayrnt izimleri (Devam) .......................................................................................... 21

  zometrik Perspektif ............................................................................................... 21

  TARHLERNE GRE DERSLER

  30 Eyll 2003 .............................................................................................................. 5

  7 Ekim 2003 ................................................................................................................ 6

  Dier Haftalar ............................................................................................................. 7

  28 Ekim 2003 .............................................................................................................. 8

  4 Kasm 2003 ........................................................................................................... 13

  11 Kasm 2003 ......................................................................................................... 15

  2 Aralk 2003 ............................................................................................................ 16

  16 Aralk 2003 .......................................................................................................... 18

  EKLLER

  ekil 1 - ereve Sahne ............................................................................................. 6

  ekil 2: Kesit izimi rnei ...................................................................................... 14

  ekil 3 Drt Basamakl Merdiven Kesit izimi .......................................................... 15

  DEVLER

  dev 1: Haftaya yaplacak olanlar .............................................................................. 6

  dev 2: Konular Anlatacaklar .................................................................................. 13

  dev 3: Haftaya ........................................................................................................ 14

  ZMLEMELER

  zmleme Tablosu 1: Vahi Bat ........................................................................... 12

  TABLOLAR

  Tablo 1 - Mart'daki Eksen Karakterlerin Karlatrlmas ........................................ 18

  Tablo 2 - Mart'daki kiilerin eitli zellikleri ile karlatrlmalar ............................ 18

  Tablo 3 - kili ak ilikileri ve ncler ..................................................................... 18

  Tablo 4 - Aileler ve dardan gelenler ...................................................................... 19

  Tablo 5 - Aile genleri ............................................................................................. 19

  Tablo 6 - Ak genleri ............................................................................................. 19

  TARTIMALAR

  Tartma 1 - Treplev empresyonist mi? .................................................................... 18

 • 4

  Szlk

  SZCK ANLAMI

  zometrik Perspektif 3 boyutlu izimdir.

  Kesit: Yandan grntr.

  Kutu dekor Daha ok gereki tiyatroyla ortaya km, gerek mekan yaratmak iin kullanlan kapal mekan dekoru. Ev olursa Ev olursa, 3 duvar kapal, 1i ak ev duvar.

  Perspektif Kardan grntr.

  Plan Sahnenin ya da dekorun, stten, kubak grndr. Ykseklik esi grlmez.

  Portal ereve

  Sofito Seyircinin grmedii, sahnenin st tavan (klar, spotlar, perdeler ve dekor vb.nin baland yer)

  Kesit Ykseklii de gsteren bir ayrnt izim yntemidir.

  Reji Defteri Bir oyunun sahneleme srecinin ilk gnnden son temsile kadar btn aamalarnn ayrntlaryla kat zerine aktarld defterdir.

 • 5

  30 Eyll 2003

  Tanma fasl yapld.

  Sahne Bilgisi Dersi

  Sahne Bilgisi, 4 yl boyunca okunan mecburi bir ders.

  lk 3 snfta 2er saat, son snfta ise 4er saat grlyor. 1 ve 2. Snflarda rejinin masa ba ksm grlrken, 3. snfta yava yava pratie geilecek, 4. Snf ise tamamen sahnede geecek.

  Bu yl grlecek 1. Snfta daha ok iin teknik ksm ele alnacak. Dekor, kostm, makyaj, k vb, oyunculuk dndaki ynler zerinde durulacak.

  Mekan ve Zaman yaratma: Dekor ve mekan yaratma ele alnacak. Yazarlar nasl mekan yaratmlar, anlatmak istediklerini dekor yoluyla nasl anlatmlar, zaman nasl kullanlm, oyunun demek istedikleri zaman yoluyla nasl anlatlm; oyunlar incelenerek bunlara baklacak.

  Dersin amac sahneyi tantmak, ynetmenlie hazrlamak ve her renciyi bir ynetmen olabilecek ekilde eitmek. Oyunun seiminden sahnelemenin son aamasna kadar bir ynetmenin yapmas gerekenler renilecek.

  izimler yaplacak, lekli izim renilerek sahne plan, dekor plan yaplacak.

  Gereler

  - Kalem

  - Harita metot defteri ya da dosya iinde kareli kat

  - Cetvel

  - Pergel

  izimle ilgili baz kavramlar

  - Plan: Sahnenin ya da dekorun, stten, kubak grndr. Ykseklik esi grlmez.