of 67 /67
SBI-Codes 2014 1 / 67 SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en) 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011 Teelt van eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011301 Teelt van groenten en champignons Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011302 Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0116 Teelt van vezelgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0119 Teelt van overige eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011901 Bloementeelt Laag Landbouw, bosbouw en visserij 011909 Teelt van overige eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 012 Teelt van meerjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0121 Druiventeelt Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0124 Teelt van pit- en steenvruchten Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0125 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0128 Teelt van specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 012801 Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding Laag Landbouw, bosbouw en visserij 012802 Teelt van specerij- en aromatische gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0129 Teelt van overige meerjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij 013 Teelt van sierplanten Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0130 Teelt van sierplanten Laag Landbouw, bosbouw en visserij 013001 Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken) Laag Landbouw, bosbouw en visserij 013002 Teelt van sierbomen en -struiken Laag Landbouw, bosbouw en visserij 014 Fokken en houden van dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij 0141 Fokken en houden van melkvee Laag Landbouw, bosbouw en visserij

SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector · 2014. 7. 10. · SBI-Codes 2014 1 / 67 SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector 0001 (Code nog niet vastgesteld) 0002 Geen bedrijfsactiviteit(en)

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector · 2014. 7. 10. · SBI-Codes 2014 1 / 67 SBI-code...

 • SBI-Codes 2014

  1 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  0001 (Code nog niet vastgesteld)

  0002 Geen bedrijfsactiviteit(en)

  01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  011 Teelt van eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  011301 Teelt van groenten en champignons Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  011302 Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0116 Teelt van vezelgewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0119 Teelt van overige eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  011901 Bloementeelt Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  011909 Teelt van overige eenjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  012 Teelt van meerjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0121 Druiventeelt Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0124 Teelt van pit- en steenvruchten Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0125 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0128 Teelt van specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  012801 Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  012802 Teelt van specerij- en aromatische gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0129 Teelt van overige meerjarige gewassen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  013 Teelt van sierplanten Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0130 Teelt van sierplanten Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  013001 Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken) Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  013002 Teelt van sierbomen en -struiken Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  014 Fokken en houden van dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0141 Fokken en houden van melkvee Laag Landbouw, bosbouw en visserij

 • SBI-Codes 2014

  2 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  0142 Fokken en houden van runderen (geen melkvee) Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0143 Fokken en houden van paarden en ezels Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0145 Fokken en houden van schapen en geiten Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0146 Fokken en houden van varkens Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0147 Fokken en houden van pluimvee Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0149 Fokken en houden van overige dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  015 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0150 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  016 Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0162 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0163 Behandeling van gewassen na de oogst Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0164 Behandeling van zaden voor vermeerdering Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  016401 Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  016402 Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  016403 Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  017 Jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0170 Jacht Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  021 Bosbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0210 Bosbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  022 Exploitatie van bossen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0220 Exploitatie van bossen Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  024 Dienstverlening voor de bosbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0240 Dienstverlening voor de bosbouw Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  031 Visserij Laag Landbouw, bosbouw en visserij

 • SBI-Codes 2014

  3 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  0311 Zee- en kustvisserij Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0312 Binnenvisserij Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  032 Kweken van vis en schaaldieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  0322 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren Laag Landbouw, bosbouw en visserij

  06 Winning van aardolie en aardgas Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  061 Winning van aardolie Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0610 Winning van aardolie Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  062 Winning van aardgas Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0620 Winning van aardgas Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  081 Winning van zand, grind en klei Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0812 Winning van zand, grind en klei Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  081201 Winning van zand en grind Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  081202 Winning van klei Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  089 Winning van overige delfstoffen Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0892 Winning van turf Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0893 Winning van zout Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0899 Winning van overige delfstoffen n.e.g. Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  09 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  091 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0910 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  099 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  0990 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) Laag Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

  10 Vervaardiging van voedingsmiddelen Laag Industrie

  101 Slachterijen en vleesverwerking Laag Industrie

  1011 Slachterijen (geen pluimvee-) Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  4 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  1012 Pluimveeslachterijen Laag Industrie

  1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Laag Industrie

  102 Visverwerking Laag Industrie

  1020 Visverwerking Laag Industrie

  103 Verwerking van aardappels, groente en fruit Laag Industrie

  1031 Vervaardiging van aardappelproducten Laag Industrie

  1032 Vervaardiging van fruit- en groentesap Laag Industrie

  1039 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) Laag Industrie

  104 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Laag Industrie

  1041 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) Laag Industrie

  104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten Laag Industrie

  104102 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Laag Industrie

  1042 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten Laag Industrie

  105 Vervaardiging van zuivelproducten Laag Industrie

  1051 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) Laag Industrie

  1052 Vervaardiging van consumptie-ijs Laag Industrie

  106 Vervaardiging van meel Laag Industrie

  1061 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Laag Industrie

  1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Laag Industrie

  107 Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren Laag Industrie

  1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Laag Industrie

  1072 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Laag Industrie

  1073 Vervaardiging van deegwaren Laag Industrie

  108 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Laag Industrie

  1081 Vervaardiging van suiker Laag Industrie

  1082 Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Laag Industrie

  10821 Verwerking van cacao Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  5 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  10822 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Laag Industrie

  1083 Verwerking van koffie en thee Laag Industrie

  1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage Laag Industrie

  108401 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Laag Industrie

  108402 Breken, zuiveren en raffineren van zout Laag Industrie

  1085 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks Laag Industrie

  108501 Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijden Laag Industrie

  108502 Vervaardiging van bereide groentemaaltijden Laag Industrie

  1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Laag Industrie

  1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. Laag Industrie

  109 Vervaardiging van diervoeders Laag Industrie

  1091 Vervaardiging van veevoeders Laag Industrie

  1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren Laag Industrie

  11 Vervaardiging van dranken Laag Industrie

  110 Vervaardiging van dranken Laag Industrie

  1101 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen Laag Industrie

  110101 Distilleerderijen en likeurstokerijen Laag Industrie

  110102 Vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting Laag Industrie

  1102 Vervaardiging van wijn uit druiven Laag Industrie

  1103 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen Laag Industrie

  1104 Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken Laag Industrie

  1105 Vervaardiging van bier Laag Industrie

  1106 Mouterijen Laag Industrie

  1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water Laag Industrie

  12 Vervaardiging van tabaksproducten Laag Industrie

  120 Vervaardiging van tabaksproducten Laag Industrie

  1200 Vervaardiging van tabaksproducten Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  6 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  13 Vervaardiging van textiel Laag Industrie

  131 Bewerken en spinnen van textielvezels Laag Industrie

  1310 Bewerken en spinnen van textielvezels Laag Industrie

  131001 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels Laag Industrie

  131002 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels Laag Industrie

  131003 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels Laag Industrie

  131004 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels Laag Industrie

  131005 Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens Laag Industrie

  131006 Vervaardiging van naaigarens Laag Industrie

  131009 Bewerken en spinnen van overige textielvezels Laag Industrie

  132 Weven van textiel Laag Industrie

  1320 Weven van textiel Laag Industrie

  132001 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels Laag Industrie

  132002 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels Laag Industrie

  132003 Vervaardiging van kamwol of kamwolachtige weefsels Laag Industrie

  132004 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels Laag Industrie

  132009 Vervaardiging van overige weefsels Laag Industrie

  133 Textielveredeling Laag Industrie

  1330 Textielveredeling Laag Industrie

  139 Vervaardiging van overige textielproducten Laag Industrie

  1391 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Laag Industrie

  1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding) Laag Industrie

  1393 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Laag Industrie

  1394 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Laag Industrie

  1395 Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding) Laag Industrie

  1396 Vervaardiging van technisch en industrieel textiel Laag Industrie

  1399 Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g. Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  7 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  14 Vervaardiging van kleding Laag Industrie

  141 Vervaardiging van kleding (geen bontkleding) Laag Industrie

  1411 Vervaardiging van kleding van leer Laag Industrie

  1412 Vervaardiging van werkkleding Laag Industrie

  1413 Vervaardiging van overige bovenkleding Laag Industrie

  1414 Vervaardiging van onderkleding Laag Industrie

  1419 Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires Laag Industrie

  142 Vervaardiging van artikelen van bont Laag Industrie

  1420 Vervaardiging van artikelen van bont Laag Industrie

  143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Laag Industrie

  1431 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Laag Industrie

  1439 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken) Laag Industrie

  15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Laag Industrie

  151 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont Laag Industrie

  1511 Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont Laag Industrie

  151101 Looien en bewerken van leer Laag Industrie

  151102 Bereiden en verven van bont Laag Industrie

  1512 Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk Laag Industrie

  152 Vervaardiging van schoenen Laag Industrie

  1520 Vervaardiging van schoenen Laag Industrie

  16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) Laag Industrie

  161 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Laag Industrie

  1610 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Laag Industrie

  16101 Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking Laag Industrie

  16102 Verduurzamen van hout Laag Industrie

  162 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Laag Industrie

  1621 Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  8 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  1622 Vervaardiging van panelen voor parketvloeren Laag Industrie

  1623 Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Laag Industrie

  16231 Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Laag Industrie

  16239 Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) Laag Industrie

  1624 Vervaardiging van houten emballage Laag Industrie

  1629 Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Laag Industrie

  162901 Vervaardiging van overige artikelen van hout Laag Industrie

  162902 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Laag Industrie

  17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Laag Industrie

  171 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Laag Industrie

  1711 Vervaardiging van papierpulp Laag Industrie

  1712 Vervaardiging van papier en karton Laag Industrie

  17121 Vervaardiging van grafisch papier en karton Laag Industrie

  17122 Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Laag Industrie

  17129 Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) Laag Industrie

  172 Vervaardiging van papier- en kartonwaren Laag Industrie

  1721 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton Laag Industrie

  17211 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton Laag Industrie

  17212 Vervaardiging van golfpapier en -karton Laag Industrie

  1722 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren Laag Industrie

  1723 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Laag Industrie

  1724 Vervaardiging van behangselpapier Laag Industrie

  1729 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren Laag Industrie

  18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Laag Industrie

  181 Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen Laag Industrie

  1811 Drukkerijen van dagbladen Laag Industrie

  1812 Overige drukkerijen Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  9 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  18121 Drukkerijen van boeken e.d. Laag Industrie

  18122 Drukkerijen van tijdschriften Laag Industrie

  18123 Drukkerijen van reclame Laag Industrie

  18124 Drukkerijen van verpakkingen Laag Industrie

  18125 Drukkerijen van formulieren Laag Industrie

  18129 Overige drukkerijen n.e.g. Laag Industrie

  1813 Prepress- en premedia-activiteiten Laag Industrie

  1814 Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij Laag Industrie

  181401 Grafische afwerking Laag Industrie

  181402 Overige activiteiten verwant aan de drukkerij Laag Industrie

  182 Reproductie van opgenomen media Laag Industrie

  1820 Reproductie van opgenomen media Laag Industrie

  182001 Reproductie van geluidsopnamen Laag Industrie

  182002 Reproductie van video-opnamen Laag Industrie

  182003 Reproductie van computermedia Laag Industrie

  19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Laag Industrie

  191 Vervaardiging van cokesovenproducten Laag Industrie

  1910 Vervaardiging van cokesovenproducten Laag Industrie

  191001 Vervaardiging van cokesovenproducten (geen pek en pekcokes) Laag Industrie

  191002 Vervaardiging van pek en pekcokes Laag Industrie

  192 Aardolieverwerking Laag Industrie

  1920 Aardolieverwerking Laag Industrie

  19201 Aardolieraffinage Laag Industrie

  19202 Aardolieverwerking (geen -raffinage) Laag Industrie

  20 Vervaardiging van chemische producten Laag Industrie

  201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

  Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  10 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  2011 Vervaardiging van industriële gassen Laag Industrie

  2012 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen Laag Industrie

  2013 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën Laag Industrie

  201301 Verrijking van uranium Laag Industrie

  201302 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën n.e.g. Laag Industrie

  2014 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën Laag Industrie

  20141 Vervaardiging van petrochemische producten Laag Industrie

  20149 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) Laag Industrie

  201491 Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting Laag Industrie

  201499 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g. Laag Industrie

  2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Laag Industrie

  2016 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm Laag Industrie

  2017 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm Laag Industrie

  202 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Laag Industrie

  2020 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Laag Industrie

  203 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Laag Industrie

  2030 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Laag Industrie

  204 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica Laag Industrie

  2041 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Laag Industrie

  2042 Vervaardiging van parfums en cosmetica Laag Industrie

  205 Vervaardiging van overige chemische producten Laag Industrie

  2051 Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers Laag Industrie

  205101 Vervaardiging van kruit en springstoffen Laag Industrie

  205102 Vervaardiging van lucifers Laag Industrie

  2052 Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen Laag Industrie

  2053 Vervaardiging van etherische oliën Laag Industrie

  2059 Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  11 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  205901 Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan Laag Industrie

  205902 Vervaardiging van fotochemische producten Laag Industrie

  205903 Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. Laag Industrie

  206 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Laag Industrie

  2060 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Laag Industrie

  21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Laag Industrie

  211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Laag Industrie

  2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Laag Industrie

  212 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Laag Industrie

  2120 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Laag Industrie

  212001 Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen Laag Industrie

  212002 Vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik Laag Industrie

  22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Laag Industrie

  221 Vervaardiging van producten van rubber Laag Industrie

  2211 Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing Laag Industrie

  221101 Vervaardiging van rubberbanden Laag Industrie

  221102 Vernieuwen van loopvlakken Laag Industrie

  2219 Vervaardiging van producten van rubber (geen banden) Laag Industrie

  222 Vervaardiging van producten van kunststof Laag Industrie

  2221 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof Laag Industrie

  2222 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof Laag Industrie

  2223 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw Laag Industrie

  222301 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (waaronder ook harde vloerbedekkingen van kunststof) Laag Industrie

  222302 Vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen Laag Industrie

  2229 Vervaardiging van overige producten van kunststof Laag Industrie

  23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Laag Industrie

  231 Vervaardiging van glas en glaswerk Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  12 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  2311 Vervaardiging van vlakglas Laag Industrie

  2312 Vormen en bewerken van vlakglas Laag Industrie

  2313 Vervaardiging van holglas Laag Industrie

  2314 Vervaardiging van glasvezels Laag Industrie

  2319 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk Laag Industrie

  232 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Laag Industrie

  2320 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Laag Industrie

  233 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw Laag Industrie

  2331 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Laag Industrie

  2332 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) Laag Industrie

  234 Vervaardiging van overige keramische producten Laag Industrie

  2341 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Laag Industrie

  2342 Vervaardiging van sanitair aardewerk Laag Industrie

  2343 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen Laag Industrie

  2344 Vervaardiging van overig technisch aardewerk Laag Industrie

  2349 Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g. Laag Industrie

  235 Vervaardiging van cement, kalk en gips Laag Industrie

  2351 Vervaardiging van cement Laag Industrie

  2352 Vervaardiging van kalk en gips Laag Industrie

  235201 Vervaardiging van kalk Laag Industrie

  235202 Vervaardiging van gips Laag Industrie

  236 Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Laag Industrie

  2361 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen Laag Industrie

  23611 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw Laag Industrie

  23612 Vervaardiging van kalkzandsteen Laag Industrie

  2362 Vervaardiging van producten van gips voor de bouw Laag Industrie

  2363 Vervaardiging van stortklare beton Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  13 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  2364 Vervaardiging van mortel in droge vorm Laag Industrie

  2365 Vervaardiging van producten van vezelcement Laag Industrie

  2369 Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement Laag Industrie

  237 Natuursteenbewerking Laag Industrie

  2370 Natuursteenbewerking Laag Industrie

  239 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten Laag Industrie

  2391 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen Laag Industrie

  2399 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen) Laag Industrie

  24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm Laag Industrie

  241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Laag Industrie

  2410 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Laag Industrie

  242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Laag Industrie

  2420 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Laag Industrie

  243 Overige eerste verwerking van staal Laag Industrie

  2431 Koudtrekken van staven Laag Industrie

  2432 Koudwalsen van bandstaal Laag Industrie

  2433 Koudvervormen en koudfelsen Laag Industrie

  2434 Koudtrekken van draad Laag Industrie

  244 Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Laag Industrie

  2441 Vervaardiging van edelmetalen Laag Industrie

  2442 Vervaardiging van aluminium Laag Industrie

  2443 Vervaardiging van lood, zink en tin Laag Industrie

  2444 Vervaardiging van koper Laag Industrie

  2445 Vervaardiging van overige non-ferrometalen Laag Industrie

  2446 Smelten en raffineren van uranium Laag Industrie

  245 Gieten van metalen Laag Industrie

  2451 Gieten van ijzer Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  14 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  245101 Vervaardiging van gietijzeren buizen Laag Industrie

  245102 Gieten van ijzer Laag Industrie

  2452 Gieten van staal Laag Industrie

  2453 Gieten van lichte metalen Laag Industrie

  2454 Gieten van overige non-ferrometalen Laag Industrie

  25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Laag Industrie

  251 Vervaardiging van metalen producten voor de bouw Laag Industrie

  2511 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Laag Industrie

  2512 Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen Laag Industrie

  252 Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Laag Industrie

  2521 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Laag Industrie

  2529 Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs Laag Industrie

  253 Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Laag Industrie

  2530 Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Laag Industrie

  254 Vervaardiging van wapens en munitie Laag Industrie

  2540 Vervaardiging van wapens en munitie Laag Industrie

  255 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Laag Industrie

  2550 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Laag Industrie

  256 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking Laag Industrie

  2561 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Laag Industrie

  2562 Algemene metaalbewerking Laag Industrie

  257 Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap Laag Industrie

  2571 Vervaardiging van scharen, messen en bestek Laag Industrie

  2572 Vervaardiging van hang- en sluitwerk Laag Industrie

  2573 Vervaardiging van gereedschap Laag Industrie

  259 Vervaardiging van overige producten van metaal Laag Industrie

  2591 Vervaardiging van stalen vaten e.d. Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  15 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  2592 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal Laag Industrie

  2593 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Laag Industrie

  259301 Vervaardiging van artikelen van draad Laag Industrie

  259302 Vervaardiging van kettingen en veren Laag Industrie

  2594 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Laag Industrie

  2599 Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g. Laag Industrie

  26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur Laag Industrie

  261 Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten Laag Industrie

  2611 Vervaardiging van elektronische componenten Laag Industrie

  261101 Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren Laag Industrie

  261109 Vervaardiging van overige elektronische componenten n.e.g. Laag Industrie

  2612 Vervaardiging van elektronische printplaten Laag Industrie

  262 Vervaardiging van computers en randapparatuur Laag Industrie

  2620 Vervaardiging van computers en randapparatuur Laag Industrie

  263 Vervaardiging van communicatieapparatuur Laag Industrie

  2630 Vervaardiging van communicatieapparatuur Laag Industrie

  263001 Vervaardiging van alarminstallaties Laag Industrie

  263002 Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties) Laag Industrie

  264 Vervaardiging van consumentenelektronica Laag Industrie

  2640 Vervaardiging van consumentenelektronica Laag Industrie

  265 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Laag Industrie

  2651 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Laag Industrie

  2652 Vervaardiging van uurwerken Laag Industrie

  266 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Laag Industrie

  2660 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Laag Industrie

  267 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Laag Industrie

  2670 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  16 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  267001 Vervaardiging van optische meetinstrumenten Laag Industrie

  267002 Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur (geen meetinstrumenten) Laag Industrie

  268 Vervaardiging van informatiedragers Laag Industrie

  2680 Vervaardiging van informatiedragers Laag Industrie

  27 Vervaardiging van elektrische apparatuur Laag Industrie

  271 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen Laag Industrie

  2711 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren Laag Industrie

  2712 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen Laag Industrie

  272 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Laag Industrie

  2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Laag Industrie

  273 Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Laag Industrie

  2731 Vervaardiging van kabels van optische vezels Laag Industrie

  273101 Vervaardiging van optische vezels Laag Industrie

  273102 Vervaardiging van kabels van optische vezels Laag Industrie

  2732 Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel Laag Industrie

  2733 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Laag Industrie

  274 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Laag Industrie

  2740 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Laag Industrie

  275 Vervaardiging van huishoudapparaten Laag Industrie

  2751 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Laag Industrie

  2752 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten Laag Industrie

  279 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur Laag Industrie

  2790 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur Laag Industrie

  28 Vervaardiging van overige machines en apparaten Laag Industrie

  281 Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen Laag Industrie

  2811 Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen) Laag Industrie

  281101 Vervaardiging van windturbines Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  17 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  281102 Vervaardiging van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines Laag Industrie

  2812 Vervaardiging van hydraulische apparatuur Laag Industrie

  2813 Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren Laag Industrie

  2814 Vervaardiging van appendages Laag Industrie

  2815 Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen Laag Industrie

  282 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Laag Industrie

  2821 Vervaardiging van industriële ovens en branders Laag Industrie

  2822 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Laag Industrie

  2823 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) Laag Industrie

  2824 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap Laag Industrie

  2825 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling Laag Industrie

  2829 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. Laag Industrie

  283 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Laag Industrie

  2830 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Laag Industrie

  283001 Vervaardiging van landbouwtractoren Laag Industrie

  283002 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (geen tractoren) Laag Industrie

  284 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Laag Industrie

  2841 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking Laag Industrie

  2849 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking Laag Industrie

  289 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden Laag Industrie

  2891 Vervaardiging van machines voor de metallurgie Laag Industrie

  2892 Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen Laag Industrie

  2893 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Laag Industrie

  2894 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Laag Industrie

  2895 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton Laag Industrie

  2896 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie Laag Industrie

  2899 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g. Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  18 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  29 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers Laag Industrie

  291 Vervaardiging van auto’s Laag Industrie

  2910 Vervaardiging van auto’s Laag Industrie

  292 Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Laag Industrie

  2920 Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Laag Industrie

  29201 Carrosseriebouw Laag Industrie

  29202 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Laag Industrie

  293 Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto’s Laag Industrie

  2931 Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s Laag Industrie

  2932 Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s Laag Industrie

  293201 Vervaardiging van autostoelen Laag Industrie

  293202 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto’s (geen elektrische of elektronische en geen autostoelen) Laag Industrie

  30 Vervaardiging van overige transportmiddelen Laag Industrie

  301 Scheepsbouw Laag Industrie

  3011 Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) Laag Industrie

  3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen Laag Industrie

  302 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Laag Industrie

  3020 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Laag Industrie

  303 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Laag Industrie

  3030 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Laag Industrie

  303001 Vervaardiging van vliegtuigstoelen Laag Industrie

  303002 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen) Laag Industrie

  304 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Laag Industrie

  3040 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Laag Industrie

  309 Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g. Laag Industrie

  3091 Vervaardiging van motor- en bromfietsen Laag Industrie

  309101 Vervaardiging van motor- en bromfietsen Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  19 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  309102 Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen Laag Industrie

  3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Laag Industrie

  309201 Vervaardiging van fietsen Laag Industrie

  309202 Vervaardiging van invalidenwagens Laag Industrie

  3099 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. Laag Industrie

  31 Vervaardiging van meubels Laag Industrie

  310 Vervaardiging van meubels Laag Industrie

  3101 Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels Laag Industrie

  31011 Interieurbouw Laag Industrie

  31012 Vervaardiging van bedrijfsmeubels Laag Industrie

  310121 Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en kantoor Laag Industrie

  310122 Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Laag Industrie

  3102 Vervaardiging van keukenmeubels Laag Industrie

  3103 Vervaardiging van matrassen Laag Industrie

  3109 Vervaardiging van overige meubels Laag Industrie

  310901 Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Laag Industrie

  310902 Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Laag Industrie

  32 Vervaardiging van overige goederen Laag Industrie

  321 Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. Laag Industrie

  3211 Slaan van munten en medailles Laag Industrie

  3212 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie) Laag Industrie

  3213 Vervaardiging van imitatiesieraden Laag Industrie

  322 Vervaardiging van muziekinstrumenten Laag Industrie

  3220 Vervaardiging van muziekinstrumenten Laag Industrie

  323 Vervaardiging van sportartikelen Laag Industrie

  3230 Vervaardiging van sportartikelen Laag Industrie

  324 Vervaardiging van speelgoed en spellen Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  20 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  3240 Vervaardiging van speelgoed en spellen Laag Industrie

  325 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Laag Industrie

  3250 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Laag Industrie

  32501 Tandtechnische bedrijven Laag Industrie

  32502 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek) Laag Industrie

  325021 Vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen Laag Industrie

  325022 Vervaardiging van tand- en beencement Laag Industrie

  325029 Vervaardiging van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen Laag Industrie

  329 Vervaardiging van overige goederen Laag Industrie

  3291 Vervaardiging van borstelwaren Laag Industrie

  3299 Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g. Laag Industrie

  32991 Sociale werkvoorziening Laag Industrie

  32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. Laag Industrie

  33 Reparatie en installatie van machines en apparaten Laag Industrie

  331 Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur Laag Industrie

  3311 Reparatie van producten van metaal Laag Industrie

  331102 Reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming Laag Industrie

  331103 Reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal Laag Industrie

  331104 Reparatie en onderhoud van wapens Laag Industrie

  3312 Reparatie en onderhoud van machines Laag Industrie

  33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap) Laag Industrie

  331211 Reparatie en onderhoud van kantoormachines Laag Industrie

  331212 Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek Laag Industrie

  331213 Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen Laag Industrie

  331214 Reparatie en onderhoud van ovens en branders Laag Industrie

  331215 Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines Laag Industrie

  331216 Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  21 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  331217 Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen Laag Industrie

  331219 Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen Laag Industrie

  33122 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Laag Industrie

  331221 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap Laag Industrie

  331222 Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking Laag Industrie

  331223 Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal Laag Industrie

  33123 Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak Laag Industrie

  331231 Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren) Laag Industrie

  331232 Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren Laag Industrie

  331233 Reparatie en onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw Laag Industrie

  331234 Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Laag Industrie

  331235 Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Laag Industrie

  331236 Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton Laag Industrie

  331237 Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie Laag Industrie

  331239 Reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken Laag Industrie

  3313 Reparatie van elektronische en optische apparatuur Laag Industrie

  331301 Reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten Laag Industrie

  331302 Reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren Laag Industrie

  331303 Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Laag Industrie

  331304 Reparatie en onderhoud van optische apparatuur Laag Industrie

  3314 Reparatie van elektrische apparatuur Laag Industrie

  331401 Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren Laag Industrie

  331402 Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen Laag Industrie

  331403 Reparatie en onderhoud van batterijen en accumulatoren Laag Industrie

  331404 Reparatie en onderhoud van elektrische verlichtingsbenodigdheden Laag Industrie

  331405 Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controle-apparaten Laag Industrie

  3315 Reparatie en onderhoud van schepen Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  22 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  331501 Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen) Laag Industrie

  331502 Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuigen Laag Industrie

  3316 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen Laag Industrie

  3317 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen Laag Industrie

  331701 Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen Laag Industrie

  331702 Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel Laag Industrie

  331703 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen Laag Industrie

  3319 Reparatie van overige apparatuur Laag Industrie

  331901 Reparatie van netten en touw Laag Industrie

  331902 Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen Laag Industrie

  332 Installatie van industriële machines en apparatuur Laag Industrie

  3321 Installatie van ketels en tanks Laag Industrie

  332102 Installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming Laag Industrie

  332103 Installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal Laag Industrie

  3322 Installatie van industriële machines Laag Industrie

  33221 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap) Laag Industrie

  332211 Installatie van kantoormachines Laag Industrie

  332212 Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek Laag Industrie

  332213 Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen Laag Industrie

  332214 Installatie van ovens en branders Laag Industrie

  332215 Installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines Laag Industrie

  332216 Installatie van pompen en compressoren Laag Industrie

  332217 Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen Laag Industrie

  332219 Installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen Laag Industrie

  33222 Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Laag Industrie

  332221 Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap Laag Industrie

  332222 Installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking Laag Industrie

 • SBI-Codes 2014

  23 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  332223 Installatie van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal Laag Industrie

  33223 Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak Laag Industrie

  332231 Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw Laag Industrie

  332233 Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw Laag Industrie

  332234 Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Laag Industrie

  332235 Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Laag Industrie

  332236 Installatie van machines voor de productie van papier en karton Laag Industrie

  332237 Installatie van machines voor de metallurgie Laag Industrie

  332239 Installatie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken Laag Industrie

  3323 Installatie van elektronische en optische apparatuur Laag Industrie

  332302 Installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren Laag Industrie

  332303 Installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Laag Industrie

  332304 Installatie van optische apparatuur Laag Industrie

  332305 Montage van besturingssystemen voor industriële productiestraten Laag Industrie

  3324 Installatie van elektrische apparatuur Laag Industrie

  332401 Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren Laag Industrie

  332402 Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen Laag Industrie

  332403 Installatie van batterijen en accumulatoren Laag Industrie

  332405 Installatie van meet-, regel- en controle-apparaten Laag Industrie

  3329 Installatie van overige toebehoren Laag Industrie

  332902 Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen Laag Industrie

  35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  351 Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3511 Productie van elektriciteit Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

 • SBI-Codes 2014

  24 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  35112 Productie van elektriciteit door windenergie Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  35113 Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3512 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3513 Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3514 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  352 Productie van aardgas Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3520 Productie van aardgas Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  353 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  3530 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Laag Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

  36 Winning en distributie van water Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  360 Winning en distributie van water Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3600 Winning en distributie van water Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  38 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  381 Inzameling van afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

 • SBI-Codes 2014

  25 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  3811 Inzameling van onschadelijk afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3812 Inzameling van schadelijk afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  382 Behandeling van afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3821 Behandeling van onschadelijk afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3822 Behandeling van schadelijk afval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  382201 Behandeling van kernafval Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  382202 Behandeling van schadelijk afval (geen kernafval) Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  383 Voorbereiding tot recycling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3831 Sloop van schepen, witgoed, computers e.d. Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  383101 Sloop van schepen Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  383102 Sloop van witgoed, computers e.d. Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3832 Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  383201 Voorbereiding tot recycling van metaalafval (behalve sloop van schepen, auto’s, witgoed, computers e.d.) Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  383202 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  39 Sanering en overig afvalbeheer Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  390 Sanering en overig afvalbeheer Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  3900 Sanering en overig afvalbeheer Laag Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

  41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling Laag Bouwnijverheid

 • SBI-Codes 2014

  26 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  411 Projectontwikkeling Laag Bouwnijverheid

  4110 Projectontwikkeling Laag Bouwnijverheid

  412 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Laag Bouwnijverheid

  4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Laag Bouwnijverheid

  42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Laag Bouwnijverheid

  421 Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken Laag Bouwnijverheid

  4211 Wegenbouw en stratenmaken Laag Bouwnijverheid

  42111 Wegenbouw Laag Bouwnijverheid

  42112 Stratenmaken Laag Bouwnijverheid

  4212 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Laag Bouwnijverheid

  4213 Bouw van kunstwerken Laag Bouwnijverheid

  422 Leggen van kabels en buizen Laag Bouwnijverheid

  4221 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling Laag Bouwnijverheid

  422101 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen Laag Bouwnijverheid

  422102 Aanleg van bronbemaling Laag Bouwnijverheid

  4222 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels Laag Bouwnijverheid

  429 Bouw van overige civieltechnische werken Laag Bouwnijverheid

  4291 Natte waterbouw Laag Bouwnijverheid

  4299 Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g. Laag Bouwnijverheid

  429901 Aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen) Laag Bouwnijverheid

  429902 Bouw van industriële werken (geen gebouwen) Laag Bouwnijverheid

  43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Laag Bouwnijverheid

  431 Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren Laag Bouwnijverheid

  4311 Slopen van bouwwerken Laag Bouwnijverheid

  4312 Grondverzet Laag Bouwnijverheid

  4313 Proefboren Laag Bouwnijverheid

  432 Bouwinstallatie Laag Bouwnijverheid

 • SBI-Codes 2014

  27 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  4321 Elektrotechnische bouwinstallatie Laag Bouwnijverheid

  432101 Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen Laag Bouwnijverheid

  432102 Installatie van verlichting en signalering bij wegen, spoor- en waterwegen en luchthavens Laag Bouwnijverheid

  4322 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Laag Bouwnijverheid

  43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair Laag Bouwnijverheid

  43222 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Laag Bouwnijverheid

  4329 Overige bouwinstallatie Laag Bouwnijverheid

  432901 Installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding Laag Bouwnijverheid

  432902 Isolatiewerkzaamheden Laag Bouwnijverheid

  432909 Overige bouwinstallatie n.e.g. Laag Bouwnijverheid

  433 Afwerking van gebouwen Laag Bouwnijverheid

  4331 Stukadoren Laag Bouwnijverheid

  4332 Bouwtimmeren Laag Bouwnijverheid

  4333 Afwerking van vloeren en wanden Laag Bouwnijverheid

  4334 Schilderen en glaszetten Laag Bouwnijverheid

  4339 Overige afwerking van gebouwen Laag Bouwnijverheid

  439 Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Laag Bouwnijverheid

  4391 Dakdekken en bouwen van dakconstructies Laag Bouwnijverheid

  4399 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Laag Bouwnijverheid

  43991 Heien en andere funderingswerkzaamheden Laag Bouwnijverheid

  43992 Vlechten van betonstaal Laag Bouwnijverheid

  43993 Metselen en voegen Laag Bouwnijverheid

  43999 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. Laag Bouwnijverheid

  439991 Duikersbedrijven Laag Bouwnijverheid

  439992 Waterdichtmaken van daken en muren Laag Bouwnijverheid

  439993 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel Laag Bouwnijverheid

  439999 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. Laag Bouwnijverheid

 • SBI-Codes 2014

  28 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  451 Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4511 Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45111 Import van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45112 Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4519 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45191 Import van nieuwe bedrijfsauto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45192 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45193 Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45194 Handel in en reparatie van caravans Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  452 Gespecialiseerde reparatie van auto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4520 Gespecialiseerde reparatie van auto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45201 Auto-onderdelenservicebedrijven Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45202 Bandenservicebedrijven Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45203 Reparatie van specifieke auto-onderdelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45204 Carrosserieherstel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45205 Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto’s Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  453 Handel in auto-onderdelen en -accessoires Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4531 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45311 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45312 Groothandel en handelsbemiddeling in banden Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4532 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  454 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4540 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45401 Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  45402 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  29 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  461 Handelsbemiddeling Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4612 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4613 Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4614 Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4615 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4616 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4617 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4618 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4619 Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4621 Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46211 Groothandel in granen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46217 Groothandel in ruwe tabak Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4622 Groothandel in bloemen en planten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4623 Groothandel in levende dieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46231 Groothandel in levend vee Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4624 Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46241 Groothandel in huiden en vellen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  30 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  463 Groothandel in voedings- en genotmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4631 Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46311 Groothandel in groenten en fruit Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46312 Groothandel in consumptie-aardappelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4632 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  463201 Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  463202 Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4633 Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46332 Groothandel in eieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4634 Groothandel in dranken (geen zuivel) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4635 Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4638 Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46381 Groothandel in snacks Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46382 Groothandel in vis, schaal- en weekdieren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46383 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46389 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4639 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  464 Groothandel in consumentenartikelen (non-food) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4641 Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46411 Groothandel in kledingstoffen en fournituren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4642 Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  31 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  46421 Groothandel in bovenkleding Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46422 Groothandel in werkkleding Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46423 Groothandel in onderkleding Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46424 Groothandel in schoenen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46425 Groothandel in mode-artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46429 Groothandel in textielwaren algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4643 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46431 Groothandel in witgoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46432 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46433 Groothandel in audio- en video-apparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46434 Groothandel in fotografische artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46435 Groothandel in beeld- en geluidsdragers Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46436 Groothandel in optische artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4644 Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46441 Groothandel in glas, porselein en aardewerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46442 Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4645 Groothandel in parfums en cosmetica Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4646 Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46461 Groothandel in farmaceutische producten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46462 Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4647 Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46471 Groothandel in huismeubilair Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46472 Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46473 Groothandel in verlichtingsartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4648 Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4649 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46491 Groothandel in fietsen en bromfietsen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  32 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  46492 Groothandel in watersportartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46493 Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46494 Groothandel in speelgoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46495 Groothandel in muziekinstrumenten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46496 Groothandel in sportartikelen (geen watersport) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46497 Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46498 Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46499 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  464991 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  464992 Groothandel in overige huishoudelijke artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  464999 Groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  465 Groothandel in ICT-apparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4652 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4661 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4662 Groothandel in gereedschapswerktuigen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4663 Groothandel in machines voor de bouw Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4664 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4665 Groothandel in bedrijfsmeubels Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466501 Groothandel in bedrijfsmeubels Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466502 Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4666 Groothandel in kantoormachines (geen computers) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4668 Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46681 Groothandel in machines voor de grafische industrie Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46682 Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4669 Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  33 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  46691 Groothandel in intern transportmaterieel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46692 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46693 Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46694 Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46695 Groothandel in meet- en regelapparaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46696 Groothandel in emballage Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46697 Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46699 Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466991 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466992 Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  466999 Groothandel gespecialiseerd in overige benodigdheden voor industrie en handel n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  467 Overige gespecialiseerde groothandel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4671 Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46711 Groothandel in vaste brandstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46713 Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4672 Groothandel in metalen en metaalertsen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46721 Groothandel in metaalertsen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46722 Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46723 Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4673 Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46731 Groothandel in hout en plaatmateriaal Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46732 Groothandel in verf en verfwaren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46733 Groothandel in behang Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46734 Groothandel in vlakglas Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46735 Groothandel in zand en grind Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46736 Groothandel in tegels en plavuizen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  34 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46741 Groothandel in ijzer- en metaalwaren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46742 Groothandel in verwarmingsapparaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4675 Groothandel in chemische producten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46751 Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4676 Groothandel in overige intermediaire producten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46761 Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46762 Groothandel in papier en karton Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46769 Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  467691 Groothandel in rubber Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  467699 Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4677 Groothandel in afval en schroot Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46771 Groothandel in autosloopmateriaal Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46779 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  469 Niet-gespecialiseerde groothandel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4690 Niet-gespecialiseerde groothandel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46901 Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  46902 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47 Detailhandel (niet in auto’s) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  471 Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4719 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  35 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  47191 Warenhuizen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47192 Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  472 Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47221 Winkels in vlees en vleeswaren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47222 Winkels in wild en gevogelte Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4723 Winkels in vis Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47241 Winkels in brood en banket Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47242 Winkels in chocolade en suikerwerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4725 Winkels in dranken Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4726 Winkels in tabaksproducten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4729 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47291 Winkels in kaas Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47292 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47293 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47299 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  473 Benzinestations Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4730 Benzinestations Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  474 Winkels in consumenten-elektronica Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4741 Winkels in computers, randapparatuur en software Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4742 Winkels in telecommunicatieapparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4743 Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47431 Winkels in audio- en videoapparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47432 Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  475 Winkels in overige huishoudelijke artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  36 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  4751 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47511 Winkels in kledingsstoffen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47512 Winkels in huishoudtextiel Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47513 Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47521 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47522 Winkels in verf, verfwaren en behang Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47523 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47524 Winkels in tegels Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47525 Winkels in keukens Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47526 Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47527 Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47528 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4753 Winkels in vloerbedekking en gordijnen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  475301 Winkels in vloerbedekking Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  475302 Winkels in gordijnen en vitrage Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4754 Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47541 Winkels in witgoed Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47542 Winkels in naai- en breimachines Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47543 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47544 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4759 Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47591 Winkels in meubels Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47592 Winkels in verlichtingsartikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47593 Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47594 Winkels in muziekinstrumenten Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47595 Winkels in glas-, porselein- en aardewerk Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

 • SBI-Codes 2014

  37 / 67

  SBI-code SBI-omschrijving Sector NIPO-sector

  47596 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  475961 Winkels in woningtextiel (geen gordijnen en vitrage) Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  475969 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g. Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  47597 Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  476 Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4761 Winkels in boeken Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  4762 Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  476201 Winkels in school- en kantoorbehoeften Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  476202 Winkels in kranten en tijdschriften Laag Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

  476203 Winkels in boeken, kranten en tijdsc