of 108 /108
Wszelkie prawa autorskie i majątkowe są własnością firmy LOCALIZE.PL z siedzibą w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolańskiej 3. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 1 Podręcznik użytkownika Autoryzowany dystrybutor SDL Trados Opracowanie: Jacek Mikrut, Agenor Hofmann-Delbor

Sdl Trados Studio 2011 Pl Localize Pl

 • Author
  marlena

 • View
  64

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podręcznik użytkownika programu Sdl Trados Studio 2011

Text of Sdl Trados Studio 2011 Pl Localize Pl

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 1

  Podrcznik uytkownika

  Autoryzowany dystrybutor SDL Trados

  Opracowanie: Jacek Mikrut, Agenor Hofmann-Delbor

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 2

  O podrczniku

  Podrcznik dostarczany jest wszystkim osobom, ktre zakupiy aktualizacj lub now licencj SDL Trados. rdem niniejszego podrcznika jest plik pomocy programu SDL Trados Studio 2011. Podrcznik jest wasnoci firmy Localize.pl. Kopiowanie i rozpowszechnianie poszczeglnych jego czci lub w caoci jest zabronione.

  Zadaniem niniejszego podrcznika jest przeprowadzenie uytkownika przez proces instalacji programw:

  SDL Trados Studio 2011, SDL Trados 2007, SDL MultiTerm 2011,

  jak rwnie pomc uytkownikowi w stawianiu pierwszych krokw przy pracy w rodowisku:

  SDL Trados Studio 2011. Podrcznik nie zawiera penego opisu wszystkich elementw i funkcji programu SDL Trados Studio 2011, ani sposobu ich oddziaywania na proces tumaczenia. Gwnym zaoeniem podrcznika jest pomoc pocztkujcym uytkownikom komputerw w sprawnej instalacji wymienionych wyej aplikacji oraz uatwienie rozpoczcia pracy z Trados Studio 2011 oraz SDL MultiTerm 2011. Pena lista zagadnie wraz z ich opisem w jzyku angielskim znajduje si w pliku pomocy programu (Help -> Help topics). Pomoc znale mona rwnie na stronach producenta, firmy SDL oraz na witrynie pomocy technicznej (http://kb.sdl.com).

  Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19

  http://kb.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 3

  O podrczniku 2

  Instalacja pakietu SDL Trados Studio 2011 5

  Poprzednie wersje pakietu 5

  Pobranie plikw instalacyjnych 5

  Instalacja 8

  Instalacja pakietu SDL Trados 2007 Suite 9

  Informacja oglna 9

  Poprzednie wersje pakietu 9

  Pobranie plikw instalacyjnych 9

  Instalacja 12

  Instalacja pakietu SDL Multiterm 2011 21

  Poprzednie wersje pakietu 21

  Pobranie plikw instalacyjnych 21

  Instalacja 24

  Lista obsugiwanych formatw 29

  Aktywacja produktu 30

  Aktywacja online 30

  Aktywacja offline 33

  Dezaktywacja online 36

  Dezaktywacja offline 39

  Pierwsze uruchomienie SDL Trados Studio 2011 43

  Panele widokw 44

  Przebieg pracy 51

  Przebieg pracy tumaczenia dokumentu 51

  Przebieg pracy w oparciu o paczk projektow 52

  Przygotowanie programu do pracy 53

  Domylna para jzykowa 53

  Ustawienia par jzykowych 53

  Zasoby 54

  Konfigurowanie ustawie domylnych 55

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 4

  Dokumenty Ms Word oraz dwujzyczne dokumenty Ms Word 58

  Projekty w SDL Trados Studio 2011 59

  Przystpienie do pracy z programem 61

  Przed rozpoczciem pracy nowa pami tumacze 61

  Praca z pojedynczym plikiem 62

  Praca z wieloma plikami 66

  Ustawienia projektu 80

  Zmiana ustawie projektu dla baz terminologii SDL MultiTerm i sownikw predykcji tekstu AutoSuggest 82

  Paczka projektowa otwrz paczk 83

  Analiza 84

  Raporty 85

  Edytor przystpienie do tumaczenia 86

  Uwaga 88

  Korzystanie z substytutw 88

  Uzyskiwanie podgldu dokumentu 89

  Sprawdzanie tumaczenia 89

  Tworzenie dokumentu docelowego 90

  Dla zaawansowanych uytkownikw 92

  Tumaczenie plikw XML w Studio 92

  Wicej informacji 107

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 5

  Instalacja pakietu SDL Trados Studio 2011

  Poprzednie wersje pakietu

  Przed instalacj SDL Trados Studio 2011 nie trzeba usuwa poprzednich wersji programu (2011, 2007, 2006, itd.). Mona dziki temu pracowa na kilku rodowiskach na raz. Nie dotyczy to aplikacji SDL MultiTerm stanowczo zaleca si instalowanie wycznie najnowszej wersji SDL MultiTerm 2011.

  Pobranie plikw instalacyjnych

  Aby mc rozpocz instalacj pakietu SDL Trados Studio 2011 naley najpierw pobra plik instalatora.

  Plik naley pobra z konta uytkownika, ktre otrzymuje kady nabywca SDL Trados Studio 2011. Logowanie na konto odbywa si za porednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przegldarki internetowej. Po wywietleniu si strony do logowania na konto naley: 1. Wpisa adres email, na ktry zarejestrowane zostao konto. Naley dokona tego w polu

  Enter your email address (Podaj swj adres email). 2. Zaznaczy pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is

  (Jestem ju klientem, a haso do mojego konta SDL to). 3. Wpisa haso ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Klikn przycisk Log in (Zaloguj si). Dalsza cz opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby zaoenia nowego konta uytkownika, naley wpisa adres email, na ktry zostanie zaoone konto i wybra pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeeli haso zostao utracone, naley klikn cze Forgotten Password? (Zapomniane haso?), aby rozpocz procedur jego odzyskania.

  Po zalogowaniu si na konto uytkownika mona klikn My Licenses (Moje licencje), aby upewni si, ktre licencje zostay nabyte i bd do pobrania.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 6

  Zakupione licencje wywietlane s w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu uytkownika.

  Kliknij ikon , aby wywietli szczegy dla wybranego typu licencji. Ze szczegw mona odczyta: 1. Kod aktywacyjny w postaci cigu 18 cyfr. Kody licencji Professional network dodatkowo

  zaczynaj si od litery N. Kod aktywacyjny wykorzystwany jest do aktywacji programu (por. strona 23).

  2. Nazw programu ktrego licencja dotyczy. Np. SDL Trados Studio 2011 Professional. 3. Typ licencji:

  a. Single-user License (Licencja jednostanowiskowa), b. Network License X Network Users (Licencja sieciowa; X oznacza dostpn

  liczb uytkownikw). 4. In Use (W uyciu): ile kodw aktywacyjnych zostao aktywowanych. 5. Available (Dostpnych): ile kodw aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwch poprzednich pozycji.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 7

  7. Expiry date (Termin wyganicia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania.

  Aby pobra program naley przej do My Downloads (Moje pliki do pobrania).

  Wywietli si lista posiadanych programw do pobrania. Naley odnale pozycj SDL Trados Studio 2011 Freelance lub Professional. Kliknicie rozwinie list plikw do pobrania.

  W tabeli, ktra si pojawi naley odnale instalator SDL Trados Studio 2011 i klikn Download (Pobierz), aby rozpocz proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 8

  W zalenoci od przegldarki internetowej pobieranie rozpocznie si automatycznie lub bdzie wymagao wskazania miejsca do zapisania pliku.

  Instalacja

  Aby rozpocz instalacj, naley uruchomi plik instalatora pobrany wczeniej z konta uytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakadk My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie uytkownika zawsze dostpna jest najnowsza wersja programu. Sam program bdzie rwnie si automatycznie aktualizowa, jeeli komputer bdzie podczony do Internetu i nowa aktualizacja bdzie dostpna.

  Po klikniciu przycisku Accept (Wyraam zgod), a nastpnie Install (Instaluj) rozpocznie si proces wyodrbniania plikw pakietu SDL Trados Studio 2011 na potrzeby instalacji.

  Po wyodrbnieniu plikw rozpocznie si instalowanie pakietu. W oknie instalacji zostanie wywietlona umowa licencyjna oprogramowania SDL Trados Studio, ktr naley zaakceptowa zaznaczajc okienko I accept the terms of the license agreement (Zgadzam si z warunkami licencji). Uaktywni si wwczas przycisk Next (Dalej), ktry naley nacisn, aby kontynuowa.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 9

  Rozpocznie si instalacja Trados Studio 2011. Powysze okno zawiera list wykonywanych czynnoci. Lista ta moe si rni w zalenoci od komputera uytkownika.

  Pomylne zainstalowanie produktu potwierdzi komunikat Set-up has completed successfully (Instalacja przebiega pomylnie).

  Instalacja pakietu SDL Trados 2007 Suite

  Informacja oglna

  SDL Trados 2007 Suite dostpny jest jako patny dodatek przy zakupie SDL Trados Studio 2011.

  Poprzednie wersje pakietu

  Jeeli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja SDL Trados Studio 2007 zaleca si jej aktualizacj, lub odinstalowanie i postpowanie zgodnie z ponisz instrukcj.

  Pobranie plikw instalacyjnych

  Aby mc rozpocz instalacj pakietu SDL Trados 2007 Suite naley najpierw pobra plik instalatora. Plik trzeba pobra z konta uytkownika, ktre otrzymuje kady nabywca SDL Trados Studio 2011. Logowanie na konto odbywa si za porednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przegldarki internetowej.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 10

  Po wywietleniu si strony do logowania na konto naley: 1. Wpisa adres email, na ktry zarejestrowane zostao konto. Naley dokona tego w polu

  Enter your email address (Podaj swj adres email). 2. Zaznaczy pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is

  (Jestem ju klientem, a haso do mojego konta SDL to). 3. Wpisa haso ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Klikn przycisk Log in (Zaloguj si). Dalsza cz opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby zaoenia nowego konta uytkownika, naley wpisa adres email, na ktry zostanie zaoone konto i wybra pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeeli haso zostao utracone, naley klikn cze Forgotten Password? (Zapomniane haso?), aby rozpocz procedur jego odzyskania.

  Po zalogowaniu si na konto uytkownika mona klikn My Licenses (Moje licencje), aby upewni si, ktre licencje zostay nabyte i bd do pobrania.

  Zakupione licencje wywietlane s w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu uytkownika.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 11

  Kliknij ikon , aby wywietli szczegy dla wybranego typu licencji. W zalenoci od typu licencji szczegw naley szuka przeczajc zakadki Activation Codes (Kody aktywacyjne) oraz Softkey Licenses (Licencje pywajce). Ze szczegw mona odczyta: 1. Kod aktywacyjny lub oznaczenie licencji pywajcej. 2. Nazw programu ktrego licencja dotyczy. Np. SDL Trados 2007 Suite Professional. 3. Informacj Bundled with version 2011 (W pakiecie z wersj 2011): oznacza to, e wersja

  2007 zostaa zakupiona w zestawie z wersj 2011. 4. In Use (W uyciu): ile kodw aktywacyjnych zostao aktywowanych. 5. Available (Dostpnych): ile kodw aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwch poprzednicj pozycji. 7. Expiry date (Termin wyganicia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych

  czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania.

  Aby pobra program naley przej do My Downloads (Moje pliki do pobrania).

  Wywietli si lista posiadanych programw do pobrania. Naley odnale pozycj SDL Trados Studio 2011 Freelance (lub Professional) + SDL Trados 2007 Suite Freelance (lub Professional). Kliknicie rozwinie list plikw do pobrania.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 12

  W tabeli, ktra si pojawi naley odnale instalator SDL Trados 2007 Suite Freelance lub Professional (w zalenoci od nabytej wersji) i klikn Download (Pobierz), aby rozpocz proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy. W zalenoci od przegldarki internetowej pobieranie rozpocznie si automatycznie lub bdzie wymagao wskazania miejsca do zapisania pliku.

  Instalacja

  Aby rozpocz instalacj pakietu SDL Trados 2007 Suite naley uruchomi plik instalatora pobrany wczeniej z konta uytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakadk My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie uytkownika zawsze dostpna jest najnowsza wersja programu do pobrania.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 13

  Po klikniciu przycisku Next (Dalej) zostanie wywietlone powysze okno wyboru folderu, w ktrym ma zosta zainstalowany program. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si, aby pozostawi to pole bez zmian. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

  Po wyodrbnieniu wszystkich plikw zostanie wywietlone okno menu. W celu zainstalowania SDL Trados 2007 Suite naley wybra kolejno: Installation Software (Pakiety instalacyjne), a nastpnie Install SDL Trados 2007 Suite (Instaluj SDL Trados 2007 Suite).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 14

  Zostanie wywietlone okno z list komponentw, ktre bd instalowane. Wywietlona lista komponentw moe si rni w zalenoci od komputera. Aby kontynuowa kliknij przycisk Install (Instaluj).

  Po klikniciu przycisku Next (Dalej) pojawi si powysze okno instalacji programu zawierajce licencj na oprogramowanie SDL Trados 2007 Suite, ktr naley zaakceptowa zaznaczajc pozycj I accept the terms of the license agreement (Zgadzam si z warunkami postanowienia licencyjnego). Aby kontynuowa kliknij Next (Dalej).

  W kolejnym oknie naley poda swoje dane i/lub dane organizacji, oraz zdecydowa czy program ma zosta zainstalowany na wszystkich kontach uytkownikw komputera, czy tylko obecnie zalogowanego uytkownika. Aby kontynuowa kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 15

  Na tym etapie naley wybra, w jaki sposb ma przebiega instalacja. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si wybranie opcji Default (Domylna).

  Na tym etapie wszystkie komponenty s ju gotowe do instalacji, ktra rozpocznie si po klikniciu przycisku Install (Instaluj).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 16

  Po pomylnej instalacji SDL Trados 2007 naley klikn przycisk Finish (Zakocz). Automatycznie uruchomi si instalator SDL Synergy 2007.

  Po klikniciu przycisku Next (Dalej) zostanie wywietlone powysze okno instalacji programu. Naley zapozna si z licencj na oprogramowanie SDL Trados Synergy, a nastpnie zaakceptowa j, wybierajc pozycj I accept the terms of the license agreement (Zgadzam si z warunkami licencji). Aby kontynuowa kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 17

  Pojawi si okno wyboru folderu, w ktrym zainstalowany zostanie program. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si pozostawienie domylnego wyboru. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

  Aby zainstalowa program, kliknij przycisk Install (Instaluj).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 18

  Instalacja SDL Trados Synergy 2007 przebiega pomylnie. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Finish (Zakocz).

  Automatycznie uruchomi si instalator SDL Passolo 2007 Essential. Aby kontynuowa, kliknij Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 19

  Pojawi si okno wyboru katalogu, w ktrym zainstalowany zostanie program. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si pozostawienie domylnego wyboru bez zmian. Mona zrezygnowa z instalacji SDL Passolo 2007 Essential poprzez kliknicie Cancel (Anuluj). Aby zainstalowa Passolo, kliknij Next (Dalej).

  W oknie skadnikw decydujemy, ktre elementy maj zosta zainstalowane. S to kolejno: Program Files (Podstawowe pliki programu), Sample Files (Prbki instruktaowe), Manuals as PDF files (instrukcje w formacie PDF). Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 20

  W przypadku posiadania wczeniejszej wersji Passolo, naley si upewni, e nie jest ona uruchomiona.

  , Kliknicie przycisku Next (Dalej) rozpocznie instalacj SDL Passolo 2007 Essential.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 21

  Po klikniciu przycisku Finish (Zakocz) instalacja zostanie pomylnie zakoczona, o czym poinformuje poniszy komunikat.

  Mona teraz wyczy okno Installation Software (Pakiety instalacyjne).

  Instalacja pakietu SDL Multiterm 2011

  Poprzednie wersje pakietu

  Ze wzgldu na brak kompatybilnoci poprzednich wersji SDL MultiTerm z 64-bitowymi systemami operacyjnymi, zaleca si dokonanie kopii zapasowych posiadanych baz terminologii oraz odinstalowanie poprzednich wersji programu.

  Pobranie plikw instalacyjnych

  Aby mc rozpocz instalacj pakietu SDL MultiTerm 2011 naley najpierw pobra plik instalatora. Plik naley pobra z konta uytkownika, ktre otrzymuje kady nabywca SDL Trados Studio 2011. Logowanie na konto odbywa si za porednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przegldarki internetowej.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 22

  Po wywietleniu si strony do logowania na konto naley: 1. Wpisa adres email, na ktry zarejestrowane zostao konto. Naley dokona tego w polu

  Enter your email address (Podaj swj adres email). 2. Zaznaczy pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is

  (Jestem ju klientem, a haso do mojego konta SDL to). 3. Wpisa haso ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Klikn przycisk Log in (Zaloguj si). Dalsza cz opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby zaoenia nowego konta uytkownika, naley wpisa adres email, na ktry zostanie zaoone konto i wybra pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeeli haso zostao utracone, naley klikn cze Forgotten Password? (Zapomniane haso?), aby rozpocz procedur jego odzyskania.

  Po zalogowaniu si na konto uytkownika mona klikn My Licenses (Moje licencje), aby upewni si, ktre licencje zostay nabyte i bd do pobrania.

  Zakupione licencje wywietlane s w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu uytkownika. Licencja SDL MultiTerm 2011 Desktop jest czci licencji SDL Trados Studio 2011.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 23

  Kliknij ikon , aby wywietli szczegy dla wybranego typu licencji. Ze szczegw mona odczyta: 1. Kod aktywacyjny w postaci cigu 18 cyfr. Kody licencji Professional network dodatkowo

  zaczynaj si od litery N. Kod aktywacyjny wykorzystywany jest do aktywacji programu (por. strona 23).

  2. Nazw programu ktrego licencja dotyczy. Np. SDL Trados Studio 2011 Professional. 3. Typ licencji:

  a. Single-user License (Licencja jednostanowiskowa), b. Network License X Network Users (Licencja sieciowa; X oznacza dostpn

  liczb uytkownikw). 4. In Use (W uyciu): ile kodw aktywacyjnych zostao aktywowanych. 5. Available (Dostpnych): ile kodw aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwch poprzednich pozycji. 7. Expiry date (Termin wyganicia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych

  czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania.

  Aby pobra program naley przej do My Downloads (Moje pliki do pobrania).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 24

  Wywietli si lista posiadanych programw do pobrania. Naley odnale pozycj SDL Trados Studio 2011 Freelance lub Professional. Kliknicie rozwinie list plikw do pobrania.

  W tabeli, ktra si pojawi naley odnale instalator SDL MultiTerm 2011 Desktop Installer i klikn Download (Pobierz), aby rozpocz proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy. W zalenoci od przegldarki internetowej pobieranie rozpocznie si automatycznie lub bdzie wymagao wskazania miejsca do zapisania pliku.

  Instalacja

  Aby rozpocz instalacj pakietu SDL MultiTerm 2011 naley uruchomi plik instalatora pobrany wczeniej z konta uytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakadk My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie uytkownika zawsze dostpna jest najnowsza wersja programu do pobrania.

  https://oos.sdl.com/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 25

  Po klikniciu przycisku Accept (Akceptuj), a nastpnie Install (Instaluj) rozpocznie si proces wyodrbniania plikw programu.

  Po ukoczonym procesie wyodrbniania plikw rozpocznie si waciwa instalacja pakietu. Instalator wywietli tre licencji oprogramowania SDL MultiTerm Desktop, ktr naley zaakceptowa, zaznaczajc pozycj I accept the terms of the license agreement (Zgadzam si z warunkami licencji). Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 26

  Zostanie wywietlone okno wyboru skadnikw. Pocztkujcym uytkownikom zalecamy wybranie wszystkich moliwoci.

  Zostanie wywietlone okno wyboru katalogu, w ktrym bdzie instalowana aplikacja. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si, aby pozostawi domylnie wybran pozycj. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 27

  Powysze okno przedstawia wybrane skadniki. Lista bdzie si rni w zalenoci od wybranych wczeniej elementw. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Next (Dalej).

  Powysze okno zawiera list wykonywanych czynnoci. Lista ta moe si rni w zalenoci od komputera uytkownika.

  Jeeli na dysku twardym znajduj si bazy MultiTerm, to instalator skopiuje je do nowej lokalizacji na potrzeby wykorzystania przez SDL MultiTerm 2011.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 28

  Instalacja wszystkich skadnikw oprogramowania zostaa zakoczona pomylnie. Skrt do gwnej aplikacji SDL Trados Studio 2011 znajduje si domylnie na pulpicie oraz w menu Start.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 29

  Lista obsugiwanych formatw SDL Trados Studio obsuguje nastpujce formaty plikw: Adobe Acrobat PDF (formatem wyjciowym dla plikw PDF jest MS Word) Adobe FrameMaker Adobe FrameMaker 8-11 MIF Adobe InDesign CS2-CS4 INX CS4-CS6 IDML CS4-CS6 ICML Generic delimited text CSV, CAT files Generic Text TXT HTML, XHTML Wliczajc w to: Active Server Pages (ASP), Active Server.NET (ASP.NET), Java Server Pages (JSP) oraz Include files(INC) Interleaf IASCII* Java PROPERITIES Microsoft Excel 2000-2003 XLS, XLT Microsoft Excel 2007-2010 XLSX, XLTX, XLSM

  Microsoft Word 2000-2003 DOC, DOT, RTF Microsoft Word 2007-2010 DOCX, DOTX, DOCM, DOTM Microsoft PowerPoint 2000-2003 PPT, PPS, POT Microsoft PowerPoint 2007-2010 PPTX, PPSX, POTX, PPSM OpenDocuments ODT, OTT, ODM ODS, OTS, OTP, ODP, OTP PageMaker Pliki formatowane TXT* QuarkXPress7** Pliki formatowane QuarkXPress: QSC, XTG, TTG, TAG QuickSilver 3.0 IASCII ver. 8.5 i 8.6 SDLX files ITD pliki dwujzyczne SDL Trados Studio files SDLXLIFF pliki dwujzyczne

  SGML* SGM, SGML StarOffice SXW, SXC, SXI TradosTag files TTX pliki dwujzyczne Trados Translator's Workbench DOC, DOCX pliki dwujzyczne Ventura* Pliki formatowane TXT Windows Binary EXE, DLL, OCX Windows Resource RC, DLG Workbench RTF RFT WsXliff XLF XML, XSL Dokumenty XLIFF (XLF) XML Microsoft NET Resources RESX

  *Obsugiwane przez SDL Trados 2007 Suite

  **Pliki QuarkXPress 7 (rwnie w kodowaniu Unicode) obsugiwane s przy pomocy programu CopyFlow firmy Napsys. Wicej informacji znajduje si pod adresem http://www.napsys.com/sdl/

  http://www.napsys.com/sdl/

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 30

  Aktywacja produktu

  Aktywacja online

  Kreator aktywacji produktu jest instalowany razem z aplikacja. Zostanie wywietlony przy pierwszym uruchomieniu programu.

  SDL Trados Studio 2011 mona uruchomi z menu Start Wszystkie programy SDL SDL Trados Studio 2011.

  Przy pierwszej instalacji pakietu Trados Studio 2011 kreator aktywacji produktu wywietli informacj o 30-dniowym okresie ewaluacyjnym. Do czasu aktywowanie produktu, przez 30 dni od instalacji program bdzie pracowa w trybie demonstracyjnym. Przez ten czas uytkownik moe korzysta z wszystkich funkcji programu, ktry dziaa jako licencja Professional. Komunikat ten zniknie po aktywacji licencji. Kliknicie przycisku Activate (Aktywuj) rozpocznie proces aktywacji.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 31

  W oknie dialogowym Activation Code (Kod aktywacyjny) naley wpisa kod aktywacyjny. Kod ten przesyany jest mailowo przy zakupie pakietu Studio. Jeli nie mog Pastwo odnale wiadomoci, kod licencyjny mona zawsze uzyska z poziomu konta uytkownika. W tym celu naley przej na witryn http://oos.sdl.com i zalogowa si na konto uytkownika.

  Po zalogowaniu do konta i przejciu do sekcji My Licences (Moje licencje) pojawi si lista wszystkich zakupionych licencji. Aby uzyska szczegy danej licencji naley klikn znak + (plus)obok jej nazwy.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 32

  Przykadowo, wybierajc pozycj SDL Trados Studio 2011 wywietl si wszystkie kody

  aktywacyjne dla tego produktu. Pozostae zakadki pozwol uzyska informacj o

  zakupionych licencjach innego typu. Obok kodu licencyjnego znajduj si dodatkowe

  informacje. Mona na ich podstawie sprawdzi, czy licencja jest ju w uyciu, ile aktywacji

  jest dostpnych i jaka jest data wanoci licencji.

  eby kod skopiowa do schowka i przej do okna dialogowego aktywacji produktu, mona skorzysta z ikony Copy Activation Code (Skopiuj kod aktywacyjny).

  Nastpnie naley wklei kod do okna dialogowego. Teraz mona ju klikn przycisk Activate

  (Aktywuj). Kreator dokona weryfikacji kodu online i wywietli potwierdzenie pomylnej

  aktywacji.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 33

  Kliknicie przycisku OK spowoduje zamknicie okna dialogowego.

  Sekcja Active License bdzie od tej pory wywietla dostpn wersj produktu. Jeli

  poczenie z serwerem aktywacyjnym nie powiodo si, naley zapozna si z filmem wideo

  na temat aktywacji Offline. Jest on dostpny w sekcji My Licenses (Moje licencje) na koncie

  uytkownika SDL. Wicej informacji o aktywowaniu licencji znajduje si w plikach pomocy.

  Aktywacja offline

  Z procedury aktywacji w trybie offline mona skorzysta, jeli nie jest moliwe poczenie si z Internetem lub z serwerem aktywacji SDL.

  SDL Trados Studio 2011 mona uruchomi z menu Start Wszystkie programy SDL SDL Trados Studio 2011.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 34

  Przy pierwszej instalacji pakietu Trados Studio 2011 kreator aktywacji produktu wywietli informacj o 30-dniowym okresie ewaluacyjnym. Do czasu aktywowania produktu, przez 30 dni od instalacji, program bdzie pracowa w trybie demonstracyjnym. Przez ten czas uytkownik moe korzysta z wszystkich funkcji programu, ktry dziaa jako licencja Professional. Komunikat ten zniknie po aktywacji licencji. Kliknicie przycisku Activate (Aktywuj) rozpocznie proces aktywacji.

  Aby aktywowa produkt bez czenia si z Internetem, naley klikn odnonik Alternative Activation option (Alternatywne opcje aktywacji). Nastpnie naley wybra pozycj Offline Activation (Aktywacja offline).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 35

  W tym momencie naley wygenerowa certyfikat aktywacji offline. Kod instalacji mona

  skopiowa za pomoc odpowiedniej ikony. Nastpnie naley zalogowa si do konta

  uytkownika celem wygenerowania certyfikatu.

  Z poziomu konta uytkownika naley przej do sekcji My Licences (Moje licencje). S tu

  dostpne wszystkie zakupione licencje na produkty SDL. Kliknicie znaku obok nazwy

  licencji, umoliwi zapoznanie si z jej szczegami.

  Aby wygenerowa certyfikat aktywacji, naley klikn odnonik Cant activate online? Get

  an offline Activation Certificate (Nie moesz aktywowa online? Utwrz certyfikat

  aktywacji offline). Pole kodu aktywacyjnego zostanie automatycznie uzupenione. W tym

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 36

  momencie naley ze schowka wklei kod instalacji. Zostanie wygenerowany kod Activation

  ID, ktry naley skopiowa, aby pniej aktywowa licencj. Zostanie wygenerowany po

  klikniciu pozycji Generate Offline Activation Certificate (Wygeneruj certyfikat aktywacji

  offline). Wygenerowany certyfikat mona skopiowa za pomoc ikony kopiowania. Zostanie

  on take przesany w wiadomoci e-mail.

  W tym momencie mona ju przej do okna kreatora aktywacji produktu. W oknie dialogowym naley wklei kod aktywacji . Nastpnie naley skopiowa certyfikat aktywacji z konta uytkownika lub z otrzymanej wiadomoci e-mail. W oknie dialogowym Activation (Certyfikat aktywacji) naley wklei kod certyfikatu. Nastpnie naley klikn przycisk Activate (Aktywuj).

  Dezaktywacja online

  Dezaktywacj przeprowadzi mona za pomoc kreatora aktywacji produktu, dostpnego z poziomu produktu SDL. Proces dezaktywacji umoliwi przeniesienie kodu aktywacyjnego z jednego komputera na drugi. Moe to dotyczy na przykad aplikacji SDL Trados Studio 2011. Z procedury tej naley skorzysta, jeli aktywacja bdzie przeprowadzana na zupenie innej maszynie lub dysk komputera bdzie formatowany.

  Aby uy tego samego kodu aktywacyjnego przy ponownej instalacji Studio, naley uprzednio zwrci licencj na serwer aktywacji SDL. Po zalogowaniu do konta uytkownika

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 37

  SDL na stronie http://oos.sdl.com w sekcji My Licences (Moje licencje) mona zapozna si z zakupionymi licencjami.

  Jeli nie zostanie przeprowadzona dezaktywacja, zakada si, e licencja jest w uyciu i jej ponowne wykorzystanie do aktywacji na innej maszynie nie bdzie moliwe. Na powyszym rysunku licencja Studio jest w uyciu i nie ma innych wolnych licencji. Konieczne jest wic dezaktywowanie licencji przed ponown prb aktywacji.

  Jest to moliwe z menu Help (Help) pakietu SDL Trados Studio. Aby uruchomi kreatora aktywacji produktu, naley przej do menu Help Product Activation (Pomoc Aktywacja produktu).

  Po uruchomieniu kreatora zostanie wywietlona aktywna licencja. Aby j dezaktywowa

  naley klikn przycisk Deactivate (Deaktywuj).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 38

  Kreator poprosi o potwierdzenie chci dezaktywacji produktu. Aby potwierdzi naley klikn Yes (Tak).

  Pomylna dezaktywacja zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Aby zakoczy proces, naley klikn przycisk OK.

  Kreator aktywacji produktu bdzie od tej pory wywietla informacj o braku aktywnej licencji. Innym sposobem upewnienia si, e licencja moe by ponownie wykorzystana, jest sprawdzenie zawartoci kolumny Avaiable (Dostpne) w sekcji My Licenses (Moje licencje) na koncie uytkownika.

  Po odwieeniu strony, kolumna In Use (W uyciu) bdzie wywietla warto zero, a kolumna Available (Dostpne) jeden. Teraz wiadomo, e z kodu bdzie mona skorzysta

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 39

  przy ponownej instalacji. Jeli dezaktywacja w trybie online nie jest moliwa, naley zapozna si z filmem wideo na temat dezaktywacji w trybie online.

  Dezaktywacja offline

  Z procedury dezaktywacji w trybie offline mona skorzysta, jeli nie jest moliwe poczenie

  si z Internetem lub z serwerem aktywacji SDL.

  Aby upewni si, e bdzie moliwe ponowne uycie danego kodu, naley zwrci licencj na

  serwer aktywacyjny SDL. Po zalogowaniu si do konta uytkownika na stronie

  http://oos.sdl.com w sekcji My Licences (Moje licencje) bdzie moliwe sprawdzenie listy

  posiadanych licencji.

  Jeli nie zostanie przeprowadzona dezaktywacja, zakada si, e licencja jest w uyciu i jej ponowne wykorzystanie do aktywacji na innej maszynie nie bdzie moliwe. Na powyszym rysunku licencja Studio jest w uyciu i nie ma innych wolnych licencji. Konieczne jest wic dezaktywowanie licencji przed ponown prb aktywacji.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 40

  Mona tego dokona z menu Help (Help) pakietu SDL Trados Studio. Aby uruchomi kreatora aktywacji produktu, naley przej do menu Help Product Activation (Pomoc Aktywacja produktu).

  Naley klikn odnonik Deactivate offline.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 41

  Kod aktywacyjny zostanie wywietlony w oknie dialogowym. Przycisk Generate Certificate (Generuj certyfikat) umoliwi wygenerowanie certyfikatu dezaktywacji produktu dla danej maszyny.

  Certyfikat dezaktywacji jest potwierdzeniem, e przeprowadzono dezaktywacj produktu na danej maszynie. Naley go zwrci na konto uytkownika SDL, aby bya moliwa aktywacja licencji na innej maszynie. Po wygenerowaniu certyfikatu dezaktywacji, naley skopiowa go do schowka za pomoc ikony kopiowania.

  Nastpnie trzeba przej do sekcji My Licences (Moje licencje) na koncie uytkownika. Znajduje si tu lista wszystkich zakupionych licencji na produkty SDL. Aby zapozna si ze szczegami licencji, naley klikn symbol plus obok jej nazwy.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 42

  Aby potwierdzi dezaktywacj licencji, naley klikn odnonik Cant deactivate online?- Deactivate

  offline (Nie moesz dezaktywowa online? Deaktywuj offlline). W oknie dialogowym Deactivation

  Certificate (Certyfikat deazaktywacji) naley wklei certyfikat dezaktywacji, ktry zosta uprzednio

  skopiowany do schowka. Nastpnie naley klikn odnonik Deactivate (Dezaktywuj).

  Pomyln dezaktywacj licencji potwierdzi stosowny komunikat. Aby si upewni, e proces przebieg pomylnie, naley skorzysta z odnonika Return to My Licences (Powrt do moich licencji).

  Nastpnie naley przej do kreatora aktywacji produktu, aby potwierdzi, e certyfikat dezaktywacji zosta zwrcony na konto uytkownika SDL. Naley zaznaczy potwierdzenie pomylnego zwrcenia certyfikatu. Nastpnie naley klikn przycisk Confirm (Potwierd).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 43

  Komunikat potwierdzi zakoczenie procedury dezaktywacji. Naley klikn OK. Okno dialogowe zostanie odwieone, a sekcja Active License (Aktywna licencja) wywietli informacj o braku aktywnych licencji. W razie potrzeby mona teraz ponownie aktywowa licencj.

  Pierwsze uruchomienie SDL Trados Studio 2011 Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o podanie imienia, nazwiska oraz adresu email. S to obligatoryjne pola bez ich wypenienia nie mona rozpocz pracy.

  Kolejnym krokiem jest wybr profilu uytkownika, ktry ustawi w programie skrty klawiszowe. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si wybranie profilu domylnego dla SDL Trados Studio 2011 (default). Pozostae moliwoci to:

  trados dla skrtw z poprzednich wersji Trados, sdlx dla skrtw z programu SDLX.

  Wybrany profil mona zmieni pniej na inny z poziomu programu, wchodzc w menu Tools Manage User Profiles (Narzdzia Zarzdzanie Profilami Uytkownika). Wszelkie skrty klawiszowe mona rwnie samemu ustawi w menu Tools Options Keyboard Shortcuts (Narzdzia Opcje Skrty klawiatury).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 44

  Ostatnim krokiem jest (opcjonalne) zainstalowanie przykadowego projektu: Load samples at initial startup (Zaaduj przykadowe pliki przy starcie). Od tej pory program jest gotowy do pracy.

  Panele widokw Poruszanie si po programie opiera si na dostpnych panelach widokw:

  Panele wystpujce w programie: 1. Home (Start) 2. Projects (Projekty) 3. Files (Pliki) 4. Reports (Raporty) 5. Editor (Edytor) 6. Translation Memories (Pamici tumacze) Panele Files (Pliki) oraz Reports(Raporty) nie bd widoczne, dopki nie zostanie aktywowany dowolny projekt.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 45

  1. Home (Start)

  Z panelu Home (Start) mona m.in.:

  otworzy dokument do tumaczenia (Open Document),

  utworzy nowy projekt (New Project),

  otworzy paczk projektow (Open Package),

  otworzy istniejcy projekt (Open Project),

  utworzy now pami tumacze (New Translation Memory)

  otworzy istniejc pami tumacze (Open Translation Memory)

  aktualizowa pami tumacze (Upgrade Translation Memory) W panelu Home odnale mona rwnie najciekawsze tematy pomocy oraz nowoci obejmujce SDL Trados Studio 2011 (wymagane poczenie z Internetem). 2. Projects (Projekty)

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 46

  Panel Projects (Projekty) przedstawia list projektw oraz ich szczegy. Z poziomu tego panelu zarzdza si projektami. Aktywny projekt zaznaczony jest pogrubion czcionk. Pliki projektu widoczne s w panelu Files (Pliki). Aby przeczy aktywny projekt, mona klikn dwukrotnie lewym klawiszem myszy wybrany projekt na licie lub zaznaczy projekt, klikn prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybra Open (Otwrz). 3. Files (Pliki)

  W panelu Files (Pliki) znajduje si lista plikw do tumaczenia. Kady dokument opisany jest kilkoma parametrami, np. Words (ilo sw w dokumencie), Status, Progress (postp pracy przedstawiony w postaci graficznej i procentowej), File Type Identifier (format pliku). 4. Reports (Raporty)

  Panel Raports gromadzi dane statystyczne tworzone dla tumaczonych dokumentw oraz caych projektw. Informacje, ktre mona odczyta z raportu to m.in.:

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 47

  grupy klas podobiestw,

  Repetitions (powtrzenia),

  New (nowe segmenty),

  Context Match (segmenty o zgodnoci kontekstowej),

  PerfectMatch.

  Poszczeglne raporty dla jzykw projektu dostpne s w panelu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Aby wywietli raport naley go klikn. Raporty mona zapisywa na dysk do formatw:

  Excel 2007,

  HTML,

  MHT,

  XML. Aby zapisa raport naley go zaznaczy, klikn prawym klawiszem myszy i wybra Save As (Zapisz jako). 5. Editor (Edytor)

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 48

  W panelu Editor (Edytor) odbywa si zasadnicza cz pracy tumaczenie i korekta dokumentw.

  W czci nawigacyjnej mona szybko przemieszcza si pomidzy wyrnionymi elementami struktury dokumentu, np. pomidzy rozdziaami dokumentu Word.

  Centraln cz panelu Editor (Edytor) zajmuje okno edytora, ktre ma form tabeli. Wyrni mona w nim nastpujce kolumny (od lewej strony):

  a) liczba porzdkowa, b) segmenty rdowe, c) statusy segmentw, d) segmenty docelowe, e) informacje strukturalne.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 49

  Nad oknem edytora znajduje si okno z czterema zakadkami, ktre wywietlaj: a) Transaltion Results (Wyniki tumaczenia) wyniki z pamici tumacze; b) Concordance Search(Wyszukiwanie kontekstowe) wyniki przeszukiwania

  kontekstowego pamici tumacze; c) Comments (Komentarze) lista komentarzy w dokumencie; d) Messages (Powiadomienia) lista komunikatw kontroli jakoci.

  Aby wczy zakadk, naley klikn jej nazw.

  Po prawej stronie okna z wynikami pamici tumacze znajduje si okno terminologii MultiTerm. Dwie zakadki umoliwiaj przeczanie pomidzy widokiem:

  a) Term Recognition (Rozpoznawania terminologii), b) Termbase Search (Przeszukiwania sownika terminologii).

  Obie funkcje do poprawnego dziaania wymagaj podczonego sownika MultiTerm. 6. Translation Memories (Pamici tumacze)

  Panel Translation Memories (Pamici tumacze) suy do przegldania i edytowania pamici tumacze. Aby doda istniejc pami tumacze do listy, naley wybra opcj Open Translation Memory (Otwrz pami tumacze).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 50

  Dodane w ten sposb pamii tumacze pojawi si w czci nawigacyjnej panelu i bdzie je mona otwiera do edycji i innych czynnoci zwizanych z zarzdzaniem pamiciami.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 51

  Przebieg pracy

  Przebieg pracy tumaczenia dokumentu

  Poniszy wykres przedstawia typowy przebieg pracy z dokumentem:

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 52

  Przebieg pracy w oparciu o paczk projektow

  Poniszy wykres przedstawia typowy przebieg pracy z paczk projektow:

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 53

  Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczciem tumaczenia warto powici kilka chwil na konfiguracj programu i ustawienie kilku podstawowych funkcji, ktre uatwi prac.

  Domylna para jzykowa

  Par jzykow tworz: jzyk rdowy i jzyk docelowy. Dla kadej pary jzykowej mona skonfigurowa indywidualne ustawienia, ktre zostan pobrane i wykorzystane przy rozpoczciu tumaczenia Wielojzyczne zasoby, takie jak sowniki MultiTerm, mona przypisa jednoczenie wielu parom jzykowym. Dwujzyczne zasoby, takie jak plikowe pamici tumacze, mona tylko wykorzysta do pracy z jedn par jzykow, ktr dana pami tumacze obejmuje. Ustawienia domylne warto skonfigurowa przed rozpoczciem pracy. Bd one wykorzystywane przy rozpoczynaniu nowych tumacze, dziki czemu uniknie si ich kadorazowego konfigurowania. Mona w ten sposb zdefiniowa, ktre pamici tumacze, sowniki MultiTerm oraz inne zasoby maj by wykorzystywane do pracy z angielsko-niemieck par jzykow, lub kad inn.

  Domyln par jzykow mona ustawi, przechodzc do menu Tools Options Editor Languages (Narzdzia Opcje Edytor Jzyki). Ustawienie wybranych: jzyka rdowego (Source Language) oraz jzyka docelowego (Target Language) spowoduje, e od tej pory bdzie to domylna para jzykowa proponowana przez program przy rozpoczynaniu nowych projektw.

  Ustawienia par jzykowych

  Konfiguracji zasobw wykorzystywanych do tumaczenia oraz wyboru innych ustawie dokonuje si standardowo (zalecane dla pocztkujcych uytkownikw) w gazi Language Pairs All Language Pairs (Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe). Std ustawienia s pobierane do konkretnych par jzykowych, jeeli s waciwe dla danej pary. Jeeli do All Language Pairs (Wszystkie pary jzykowe) dodana zostanie serwerowa, wielojzyczna pami tumacze zawierajca pary jzykowe: angielsko-niemieck i

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 54

  angielsko-francusk, wwczas ta pami bdzie wybierana do pracy z tymi dwiema parami jzykowymi. Zmiana Minimum match value (Minimalny poziom zgodnoci) na 65% w All Language Pairs Translation Memory And Automated Translation (Wszystkie pary jzykowe Pami tumacze i tumaczenie maszynowe) zostanie zastosowane do wszystkich par jzykowych. Wszystkie pary jzykowe Indywidualne pary jzykowe

  Zasoby

  Zasoby dziel si na:

  Zasb Charakterystyka Translation Memories (Pamici tumacze)

  Format plikowych pamici tumacze SDL Trados Studio to .sdltm.

  Pamici tumacze o tym formacie wykorzystywane s przez SDL Trados

  Studio 2009 i 2011. Informacje na temat importowania pamici

  tumacze utworzonych w starych wersjach SDL Trados lub SDLX

  znajduj si w czci Migrowanie ze starych wersji SDL Trados. Istnieje rwnie moliwo czenia si z serwerowymi pamiciami tumacze utworzonymi w SDL TM Server 2009 SP3, SDL GroupShare TM, SDL TM Server 2011 oraz SDL WorldServer 2011 SP1.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 55

  Automated Translation Server (Serwer tumaczenia maszynowego)

  Tumaczenia maszynowego dokonuje oprogramowanie komputerowe

  bez udziau czowieka. Program wykonujcy tumaczenie maszynowe

  znajduje si na serwerze i dostpny jest w podobny do serwerowych

  pamici tumacze sposb. Oto niektre rozwizania, do ktrych

  mona si podczy:

  SDLs Default Automated Translation Server

  SDL BeGlobal

  Google Translate (funkcja wymaga opat)

  Mona rwnie wykorzysta wasne serwery tumaczenia maszynowego.

  Termbases (sowniki, glosariusze MultiTerm)

  SDL Trados Studio pracuje na plikowych (.sdltb) sownikach utworzonych w SDL MultiTerm 2009 i 2011.

  Ponadto, mona uy nastpujcych formatw sownikw MultiTerm:

  SDL MultiTerm 2007 (wersja 7.5) i poprzednich wersji 7.x

  SDL MultiTerm iX (wersja 6.x).

  Po otwarciu starszych sownikw, zostan one automatycznie

  zaktualizowane do formatu SDL MultiTerm 2011 (.sdltb)

  Mona rwnie czy si z serwerowymi sownikami MultiTerm Server 2009 SP3 oraz MultiTerm Server 2011.

  AutoSuggest Dictionaries (Sowniki AutoSuggest)

  Sowniki AutoSuggest s stosunkowo nowym (wprowadzonym w wersji

  2009) i wanym elementem, ktrych funkcj jest przyspieszanie procesu

  tumaczenia. AutoSuggest po wpisaniu kilku pierwszych znakw

  wywietla list proponowanych sw i zwrotw z pamici tumacze w

  jzyku docelowym, ktre zaczynaj si tymi samymi znakami. rdem

  funkcji AutoSuggest moe by:

  Sownik AutoSuggest - stworzony od podstaw (funkcja dostpna

  jedynie z dodatkiem AutoSuggest Creator lub wersj

  Professional) lub wybrany z ju utworzonych sownikw przez

  innych uytkownikw Sownik zawiera sowa i zwroty wydobyte

  z pamici tumaczeniowych (.sdltm) lub plikw (.tmx).

  Sownik SDL MultiTerm.

  Pozycje funkcji AutoText - utworzona rcznie lista sw i

  wyrae.

  Konfigurowanie ustawie domylnych

  Ponisze instrukcje opisuj, jak ustawi domylne (globalne) pamici tumacze, sowniki MultiTerm i AutoSuggest do tumaczenia z jzyka angielskiego na niemiecki, lecz mog by zastosowane do wszystkich innych jzykw. Ustawienia te powinny zosta zdefiniowane w gazi All Language Pairs (Wszystkie pary jzykowe). Jedynie sowniki AutoSuggest wybiera si indywidualnie dla par jzykowych.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 56

  Przy rozpoczynaniu nowej pracy, program zawsze bdzie proponowa ustawienia domylne, ktre mona pniej modyfikowa indywidualnie dla kadego projektu. Ponisza procedura moe zosta wykorzystana do indywidualnej konfiguracji kadej pary jzykowej. 1. Wybierz Tools Options (Narzdzia Opcje) z menu.

  2. Wybierz ga Language Pairs All Language Pairs Translation Memory and

  Automated Translation (Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe Pami tumacze i tumaczenie maszynowe) z drzewa nawigacji.

  3. W oknie Translation Memory and Automated Translation (Pami tumacze i

  tumaczenie maszynowe) wybiera si plikowe i serwerowe pamici tumacze.

  przycisk Add (Dodaj) dodaje istniejce pamici tumacze do listy; przycisk Create (Utwrz) tworzy nowe pamici; przycisk Remove (Usu) usuwa pamici z listy, lecz nie z dysku twardego.

  Jeeli dla dodanej pamici tumacze nie istnieje jeszcze waciwa para jzykowa, wywietli si okno dialogowe Add Supported Language Pair (Dodaj par jzykow), potwierdzajce utworzenie nowej pary jzykowej. Poniszy obraz przedstawia okno dialogowe dodawania pary jzykowej: angielski - niemiecki. Naley zaznaczy pole wyboru obok zaproponowanej pary jzykowej i klikn OK.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 57

  4. Wybierz ga Language Pairs All Language Pairs Termbases (Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe Sowniki terminologii) z drzewa nawigacji.

  5. W oknie Termbases (Sowniki terminologii) wybiera si sowniki terminologii MultiTerm. 6. Wybierz Language Pairs English (United States) German (Germany) AutoSuggest

  Dictionaries (Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe Sowniki AutoSuggest) z drzewa nawigacji. Sowniki AutoSuggest definiowane s na poziomie poszczeglnych par jzykowych.

  7. W oknie AutoSuggest Dictionaries (Sowniki AutoSuggest) wybiera si sowniki

  AutoSuggest.

  8. Kliknij OK, aby zapisa ustawienia.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 58

  Dokumenty Ms Word oraz dwujzyczne dokumenty Ms Word

  Nowoci w stosunku do poprzedniej wersji Studio jest moliwo odczytu dwujzycznych plikw w formacie *.doc, utworzonych przez Trados 2007.

  Moe si zdarzy, e zwyky dokument Word zostanie przez program bdnie rozpoznany jako bilingwalny, przez co zawarto pliku nie zostanie odczytana przez edytor i praca bdzie niemoliwa. Sytuacj tak powoduje pojawienie si w tekcie stylu tw4winMark, ktry powoduje interpretacj caego dokumentu przez Trados Studio 2011 jako dwujzycznego. Wyjcia z takiej sytuacji s dwa: odnalezienie niepodanego stylu i usunicie go, lub przeczenie ustawie w Trados Studio w menu Tools Options File types (Narzdzia Opcje Typy plikw).

  Po otworzeniu okna naley na gaziach: Microsoft Word 2000-2003 oraz nastpnie Microsoft Word 2007-2010 otworzy ga Common (Wsplne) i zaznaczy pole wyboru Process files with tw4winMark style (przetwarzaj pliki zawierajce styl tw4winMark). Wczenie tej opcji spowoduje, e dokumenty zawierajce ten styl, nie bd rozpoznawane jako bilingwalne. Dotyczy to jednak rwnie bdzie faktycznych plikw dwujzycznych, utworzonych w Trados 2007. Aby z kolei te dokumenty poprawnie otworzy, naley odznaczy pole wyboru Process files with tw4winMark style (przetwarzaj pliki zawierajce styl tw4winMark).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 59

  Projekty w SDL Trados Studio 2011 Praca w SDL Trados Studio 2011 odbywa si zawsze w oparciu o projekt.

  Utworzone projekty widoczne s z panelu Projects (Projekty).

  Po otworzeniu panelu wywietli si lista projektw, z ktrymi pracowa uytkownik. Typ projektu mona odczyta w kolumnie Type (Typ). Projekt oznaczony pogrubion czcionk jest aktywnym projektem i na nim obecnie odbywa si praca. Aby przeczy aktywny projekt, naley klikn dwukrotnie lewem klawiszem myszy inny projekt z listy.

  Drug metod jest zaznaczenie projektu lewym klawiszem mysz, nastpnie kliknicie zaznaczenia prawym klawiszem myszy i wybranie pozycji Open (Otwrz) z menu kontekstowego. W pracy lokalnej wyrniamy trzy typy projektw: 1. Sinlge file project (Projekt pojedynczego pliku). Ten typ projektu powstaje, gdy

  otwierany do tumaczenia jest jeden dokument przy pomocy opcji Open Document (Otwrz dokument). Program sam konfiguruje projekt na podstawie ustawie domylnych.

  2. Standard Studio project (Standardowy projekt Studio). Projekt standardowy pozwala na dodanie wielu plikw do projektu. W przeciwiestwie do projektu pojedynczego pliku, projekt standardowy jest konfigurowany przez uytkownika krok po kroku w zintegrowanym kreatorze.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 60

  3. Studio package (Paczka projektowa Studio). Jest to projekt zawierajcy materiay, ktre zostay zawarte w paczce projektowej. Taki projekt zawiera ustawienia utworzone na podstawie projektu, z ktrego paczka powstaa.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 61

  Przystpienie do pracy z programem Przystpi do tumaczenia mona na 4 sposoby, wybierajc jedn z moliwoci:

  Open Document (Otwrz dokument) natychmiastowe rozpoczcie tumaczenia pojedynczego dokumentu

  New Project (Nowy projekt) praca z projektem zoonym z wielu dokumentw

  Open package (Otwrz paczk) praca nad przygotowan przez innego uytkownika paczk-zleceniem, ktra zawiera wydzielone elementy wikszego projektu

  Open Server Project (Otwrz projekt na serwerze) praca z projektem zaoonym na serwerze

  Przed rozpoczciem pracy nowa pami tumacze

  Jeeli uytkownik nie dysponuje adn pamici tumacze, warto j utworzy przed rozpoczciem pracy. Pami tumacze jest baz, ktra zapisuje dotychczas przetumaczone teksty w postaci jednostek tumaczeniowych.

  Aby zaoy now pami tumacze naley przej do panelu Translation Memories (Pamici tumacze).

  Z poziomu panelu Projects (Projekty) naley wybra menu File New Translation Memory (Plik Nowa Pami tumacze).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 62

  Okno tworzenia nowej pamici tumacze zawiera nastpujce pola: 1. Name (Nazwa): naley wpisa nazw dla pamici. Dobrym zwyczajem jest, aby poda

  par jzykow w nazwie pamici. Pole to jest obowizkowe. 2. Description (Opis): pole, w ktre mona wpisa charakterystyk pamici tumacze. Pole

  nie jest obowizkowe. 3. Copyright (Prawa autorskie): pole to nie jest obowizkowe. 4. Location (Lokalizacja): miejsce na dysku twardym, gdzie pami zostanie zapisana. 5. Source Language (Jzyk rdowy). 6. Target Language (Jzyk docelowy).

  Kliknicie Finish (Zakocz) spowoduje utworzenie nowej pamici tumacze, ktra pojawi si na licie. Dwukrotne kliknicie pamici z listy otworzy j w oknie edycyjnym.

  Praca z pojedynczym plikiem

  eby rozpocz prac z pojedynczym dokumentem naley wybra opcj Open Document (Otwrz dokument). Jest ona dostpna z panelu Home (Start).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 63

  Mona j rwnie odnale na poziomym pasku narzdzi, oraz w menu File Open Document (Plik Otwrz Dokument). Wszystkie wymienione opcje pozwalaj na rozpoczcie pracy z jednym dokumentem.

  Wywietli si okno eksploratora, w ktrym naley odnale plik rdowy, zaznaczy go i klikn Open (Otwrz). Pojawi si okno przygotowania dokumentu do tumaczenia.

  W oknie przygotowania tumaczenia naley wybra par jzykow dla tumaczonego dokumentu. 1. Source language (Jzyk rdowy). 2. Target language (Jzyk docelowy).

  Kolejnym krokiem jest wybranie pamici tumacze, ktra zostanie wykorzystana przy tumaczeniu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 64

  W czci Translation Memory and Automated Translation naley wskaza pami tumacze. Jeeli pami ju istnieje, mona j doda przez opcj Add File-based Translation Memory (Dodaj Plikowa pami tumacze) i nastpnie wybranie jej z dysku twardego.

  Mona take zaoy now pami tumacze. W tym celu naley wybra Create New file-based Translation Memory (Utwrz Nowa plikowa pami tumacze). Wybrana pami od razu pojawi si na licie. Informacja: tworzenie nowej pamici tumacze przebiega identycznie, jak to zostao opisane w rozdziale Przed rozpoczciem pracy nowa pami tumacze na stronie 51.

  Jedyna rnica jest taka, e pami utworzona podczas rozpoczynania tumaczenia dokumentu nie pojawi si na licie pamici w panelu Translation Memories (Pamici Tumacze).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 65

  Wwczas, aby doda pami do listy pamici tumacze, naley przej do panelu Translation Memories (Pamici tumacze) i wybra menu File Open Open Translation Memory (Plik Otwrz Otwrz Pami Tumacze). Pami tumacze pojawi si na licie i bdzie j mona otwiera do edycji.

  Dodana do tumaczenia pami moe pracowa z 5 ustawieniami:

  Enabled (Aktywna) wczenie pamici,

  Lookup (Wyszukiwanie) przeszukiwanie pamici pod ktem podobnych fragmentw tekstu,

  Penalty (Punkty karne) celowe obnianie wartoci danej pamici tumacze z powodu okrelonych sytuacji, np. rnic w formatowaniu

  Concordance (Wyszukiwanie kontekstowe)

  Update (Aktualizacja) automatyczne aktualizowanie pamici w trakcie tumaczenia Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wybrany do tumaczenia plik zostanie zaadowany i program otworzy okno edytora tekstu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 66

  Kiedy otworzy si okno edytora i plik zostanie otworzony zaleca si od razu zapisa prac: File Save (Plik Zapisz). Dziki temu uaktywni si opcja analizy dokumentu, a w przypadku pliku MsWord *.doc(x) program sprawdzi, czy plik rdowy nie jest uszkodzony na poziomie struktury dokumentu (i czy w zwizku umoliwi poprawne wygenerowanie docelowego dokumentu na pniejszym etapie). Jeeli program nie bdzie w stanie dokona zapisu, naley najpierw sprbowa naprawi dokument, lub uzyska naprawion wersj. Bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczestwa procesu tumaczenia jest wczenie wywietlania wszystkich znacznikw zawartych w tekcie rdowym. Dokonuje si tego poprzez skrt klawiszowy CTRL+SHIFT+H lub wczenie ikony podgldu znacznikw:

  Ustawienie to powinno by ZAWSZE wczone, aby mie pen kontrol nad znacznikami. SDL Trados Studio zawsze tworzy projekty, nawet przy pracy z indywidualnymi projektami.

  Praca z wieloma plikami

  Praca z wieloma plikami moliwa jest po utworzeniu projektu Studio. Rozpoczcie tumaczenia poprzedzone jest kreatorem projektu, podczas ktrego definiowane s ustawienia.

  eby otworzy kreatora projektu naley z panelu Home (Start) wybra opcj New Project (Nowy Projekt).

  Jest ona dostpna rwnie na poziomym pasku narzdzi oraz w menu File New Project (Plik Nowy Projekt).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 67

  Otworzy si pierwsze okno kreatora Project Type (Rodzaj projektu) i rozpocznie proces tworzenia projektu. W pierwszym oknie naley wybra szablon projektu. Do wyboru s dwie moliwoci: 1. Create a project based on a project template (Stwrz projekt na bazie szablonu)

  umoliwia wybranie domylnego szablonu (Default) lub wykorzystanie innego szablonu poprzez wskazanie pliku o formacie SDLTPL. Pocztkujcym uytkownikom zaleca si pozostawienie tej opcji bez zmian.

  2. Create a project based on a previous project (Stwrz projekt na bazie poprzedniego projektu) umoliwia wykorzystanie ustawie z wczeniej utworzonych projektw.

  Kliknicie Next (Dalej) spowoduje przejcie do kolejnego etapu tworzenia projektu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 68

  W oknie Project Details (Szczegy projektu) naley wprowadzi podstawowe informacje o projekcie: 1. Name (Nazwa): nazwa pod jak projekt bdzie widoczny w panelu Projects (Projekty).

  Pole to jest obligatoryjne. 2. Description (Opis): pole to umoliwia wprowadzenie opisu widocznego dla wszystkich

  wspuytkownikw. 3. Location (Lokalizacja): miejsce na dysku twardym, w ktrym projekt zostanie

  umiejscowiony. Aby wybra inn lokalizacj, ni zaproponowan przez program, naley klikn Browse (Przegldaj).

  4. Allow source editting for supported file types (Zezwl na edytowanie rda w obsugiwanych typach plikw): zaznaczenie tego pola wyboru umoliwi edytowanie rda podczas pracy w edytorze.

  5. Publish project on Group Share (Opublikuj projekt na serwerze Group Share): zaznaczenie tego pola wyboru umieci projekt na serwerze SDL GroupShare Project Sharing. Aby skorzysta z tej opcji naley poda adres serwera SDL GroupShare.

  6. Due Date (Termin zakoczenia): to pole wyboru pozwala na okrelenie terminu zakoczenia projektu poprzez podanie daty oraz godziny. Wczenie tej opcji bdzie widoczne w panelu Projects (Projekty) w postaci wykresu Gantta.

  7. Cutomer (Klient): pole to umoliwia na oznaczenie klienta, dla ktrego projekt jest realizowany. Edytowalna lista klientw wywietli si po klikniciu przycisku Customers (Klienci).

  Kliknicie Next (Dalej) otworzy kolejny ekran kreatora projektu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 69

  W oknie Project Languages (Jzyki projektu) naley wybra jzyki, z ktrymi bdzie odbywaa si praca. 1. Source Language (Jzyk rdowy): naley wybra jzyk, w ktrym napisane s

  dokumenty do tumaczenia. Mona wybra tylko jeden jzyk. 2. Target Languages (Jzyki docelowe): naley wybra jzyk, na ktry bd tumaczone

  dokumenty. Moe by to kilka jzykw. Dla kadej pary utworzone zostan odrbne pliki przechowujce postp pracy i tumaczenie. Aby doda jzyk docelowy do projektu, naley zaznaczy go w oknie Available (Dostpne) i klikn Add (Dodaj). Dodany jzyk pojawi si w oknie Selected (Wybrane). Aby usun jzyk docelowy z projektu, naley zaznaczy go w oknie Selected (Wybrane) i klikn Remove (Usu). Kliknicie Remove All (Usu Wszystkie) usunie wszystkie jzyki docelowe.

  Kliknicie Next (Dalej) otworzy kolejny ekran kreatora projektu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 70

  Okno Project Files (Pliki projektu) suy do dodawanie plikw do tumaczenia. 1. Add Files (Dodaj pliki): suy do dodawania plikw do projektu. 2. Add Folder (Dodaj folder): suy do dodawanie caej zawartoci katalogw do projektu. 3. New Folder (Nowy folder): tworzy podkatalog w ramach struktury projektu. 4. Merge Files (Pocz pliki): jeeli do projektu dodane s ju pliki, opcja ta umoliwia

  poczenie kilku dokumentw w jeden na czas pracy. Przy generowaniu dokumentw kocowych, poczone pliki s rozdzielane zgodnie z ich pierwotn struktur.

  5. Change File Usage (Zmie zastosowanie pliku): umoliwia zmian zastosowania dla zaznaczonego pliku na jeden z trzech rodzajw:

  a. Translatable (Do tumaczenia): jeli format pliku jest rozpoznawany przez program, to mona go tumaczy. Domylnie pliki rozpoznane przez program oznaczone s jako do tumaczenia.

  b. Localizable (Do zlokalizowania): oznaczenie np. dla plikw graficznych, ktre trzeba przetumaczy, lecz nie mona tego zrobi w SDL Trados Studio 2011, ktre nie tumaczy plikw graficznych.

  c. Reference (Referencyjny): oznaczenie pliku jako referencyjny wycza go z procesu tumaczenia.

  6. File Types (Typy plikw): otwiera okno z typami plikw. Ustawienia te przeznaczone s dla zaawansowanych uytkownikw.

  Po dodaniu co najmniej jednego pliku do projektu naley klikn Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 71

  Okno Translation Memory and Automated Translation (Pami tumacze i tumaczenie maszynowe) suy do wybrania pamici tumacze oraz sownikw AutoSuggest. Aby doda pami tumacze do projektu naley wybra ga All Language Pairs Translation Memory and Automated Translation (Wszystkie pary jzykowe Pami tumacze i tumaczenie maszynowe). Przycisk Add (Dodaj) umoliwia dodanie istniejcej pamici tumacze lub wykorzystanie rozwizania tumaczenia maszynowego. Przycisk Create (Utwrz) umoliwia utworzenie nowej pamici tumacze.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 72

  Aby doda sownik AutoSuggest do projektu naley wybra ga pary jzykowej, dla ktrej ma zosta sownik dodany. Na zdjciu pokazany jest przykad dodania sownika AutoSuggest dla pary jzykowej angielsko (Stany Zjednoczone)-polskiej. W tym celu naley przej do gazi [English (United States)->Polish (Poland)] AutoSuggest Dictionaries i klikn Add (Dodaj). Uytkownicy SDL Trados Studio 2011 w wersji Professional lub Freelance, posiadajcy dodatek AutoSuggest Creator mog tworzy wasne sowniki z pamici tumacze, ktra zawiera co najmniej 25 tysicy jednostek tumaczeniowych. Aby otworzy kreatora tworzenia sownika AutoSuggest naley klikn Generate (Utwrz). Kliknicie Next (Dalej) otworzy kolejne okno kreatora projektu.

  W oknie Termbases (Bazy terminologii) dodaje si sowniki MultiTerm, zwane rwnie bazami terminologii MultiTerm. Aby doda sownik lub sowniki MultiTerm naley klikn Add (Dodaj).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 73

  Pojawi si okno Select Termbases (Wybierz bazy terminologii). eby doda sownik terminologii z dysk naley klikn Browse (Przegldaj) i wskaza plik z baz. Kliknicie Servers (Serwery) lub Login (Zaloguj) umoliwi podanie adresu serwerowej bazy terminologii i dodanie jej do projektu.

  Dodane sowniki pojawi si na licie. Kliknicie OK zatwierdzi wybr sownikw i wywietli z powrotem okno Termbases (Bazy terminologii). Kliknicie Next (Dalej) wywietli kolejne okno kreatora projektu.

  Okno PerfectMatch umoliwia wykorzystanie poprzednich wersji plikw dwujzycznych, ktre maj by tumaczone w tworzonym projekcie. Jeeli uytkownik tumaczy dokumenty, ktre ju kiedy zostay przetumaczone i posiada pliki dwujzyczne (w formatach: .sdlxliff,

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 74

  .ttx lub .itd) tych tumacze, moe je wykorzysta przy tumaczeniu nowych wersji tyche dokumentw. Aby wskaza poprzednie tumaczenie w postaci pliku dwujzycznego naley klikn Add (Dodaj).

  Opcja Matching Previous Documents from Folder (Pasujce dokumenty z katalogu) umoliwia wskazanie katalogu ze starymi plikami tumacze. Program sam je dopasuje do obecnie wybranych w projekcie, jeeli nazwy s identyczne. Aby dopasowa kady plik indywidualnie naley wybra opcj Specific Previous Document (Konkretny dokument), co umoliwi na wskazanie poprzedniego dokumenty dwujzycznego. U dou okna PerfectMatch naley wybra opcj oznaczenia statusu segmentw przetumaczonych przez PerfectMatch Translation transfer options (Sposb przeniesienia statusu). 1. Apply PerfectMatch and lock (Zastosuj PerfectMatch i zablokuj): segmenty

  przetumaczone z poprzedniej wersji dokumentu zostan oznaczone jako PM I zablokowane przez tumaczeniem.

  2. Use the original translation origin and status (Wykorzystaj rdo i status z poprzednich dokumentw): segmenty przetumaczone z poprzedniej wersji dokumentu zostan oznaczone ich statusami.

  Jeeli nie ma poprzednich wersji tumacze, niczego w oknie PerfectMatch nie trzeba ustawia. Aby przej do kolejnego ekranu kreatora naley klikn Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 75

  Wywietli si okno Project Preparation (Przygotowanie projektu). Pole Task Sequance (Kolejno zada) umoliwia wybranie zada, ktre maj zosta przeprowadzone: 1. Prepare without project TM (Przygotuj bez projektowej pamici tumacze) zakada

  projekt tumaczeniowy zgodnie z zadanymi ustawieniami. Nie zostanie utworzona pami projektowa. Projektowa pami tumacze zostaa omwiona w kolejnym rozdziale podrcznika.

  2. Prepare (Przygotuj) zakada projekt tumaczeniowy zgodnie z zadanymi ustawieniami. Dodatkowo utworzona zostanie projektowa pami tumacze, ktra bdzie pracowaa zamiast wybranej, gwnej pamici tumaczeniowej. Projektowa pami tumacze zostaa omwiona w kolejnym rozdziale podrcznika.

  3. Analyze only (Tylko analiza) przygotuje projekt, lecz nie zostanie przeprowadzane wstpne tumaczenie plikw. Celem tego zadania jest przede wszystkim przeanalizowanie dokumentw.

  4. Pseudo-translate Round Trip (Pseudotumaczenie) pozwala na przeprowadzenie testowego tumaczenia, ktre polega na uzupenieniu segmentw docelowych losowymi sowami z jzyka docelowego. Funkcja ta moe pozwala szybko uzyska dokument docelowy w celu oceny ilo pracy potumaczeniowej, ktr trzeba bdzie powici na ukoczenie dokumentu.

  5. Custom (Wasna konfiguracja) umoliwia samodzielne skonfigurowanie procesu Project Preparation (Przygotowanie projektu).

  Pocztkujcym uytkownikom zaleca si pozostawienie opcji Prepare without project TM (Przygotuj bez projektowej pamici tumacze) bez zmian. O ten wybr opiera si dalsza cz rozdziau. Aby przej do jeszcze kolejnego etapu konfiguracji naley klikn Next (Dalej).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 76

  Okno Batch Processing Settings (Ustawienia przetwarzania wsadowego) pozwala na skonfigurowanie trzech zada, ktre s czci przygotowywania projektu.

  Ustawienia przetwarzania wsadowego mona ustawi globalnie, dla wszystkich par jzykowych w projekcie. Naley wybra wwczas ga All Language Pairs (Wszystkie pary jzykowe).

  Mona rwnie skonfigurowa przetwarzanie wsadowe indywidualnie dla kadej pary jzykowej. Na obrazie powyej wybrana zostaa para angielsko hiszpaska i wszelkie zmiany w ustawieniach przetwarzania wsadowego obejm tylko t par. 1. Analyze Files (Analiza plikw) umoliwia ustawienie nastpujcych opcji:

  a. Report Cross-file Repetitions (Powtrzenia pomidzy plikami) porwnuje pliki ze sob i sprawdza, czy znajduj si w nich powtarzajce si zdania.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 77

  b. Report internal fuzzy match leverage (Dopasowania wewntrzne) sprawdza, czy w obrbie tego samego dokumentu znajduj si podobne fragmenty.

  c. Export frequent segments (Eksportuj powtarzajce si segmenty) umoliwia eksportowanie powtarzajcych si segmentw do oddzielnego pliku. Czsto wystpowania mona ustawi w polu Number of occurences.

  d. Export unknown segments (Eksportuj nierozpoznane segmenty) eksportuje do zbiorczego pliku segmenty, dla ktrych zgodno z pamici tumacze jest nisza ni 75%. Zgodno mona ustawi w polu Maxiumum match value.

  2. Pre-translate Files (Tumaczenie wstpne plikw) zawiera nastpujce opcje: a. Minimum match value (Minimalny poziom zgodnoci) okrela jaki musi by

  minimalny poziom zgodnoci segmentu z pamici tumacze, aby tumaczenie zostao wstawione do segmentu. Domylna warto to 100%.

  b. Translation overwrite mode (Sposb nadpisywania tumaczenia) dotyczy plikw dwujzycznych, ktre maj ju cz lub wszystkie segmenty przetumaczone. Przy tumaczeniu wstpnym tych plikw naley okreli jak program ma si zachowa, jeeli znajdzie alternatywne tumaczenie dla segmentu:

  Overwrite existing translation if better match found (Zastp istniejce tumaczenie, jeli znaleziono lepsze),

  Keep existing translation (Zachowaj istniejce tumaczenie),

  Always overwrite existing translation (Zawsze zastpuj istniejce tumaczenia).

  c. After Applaying Translations (Po wprowadzeniu tumaczenia) okrela jak maj zosta oznaczone statusy segmentw po wprowadzeniu tumaczenia z pamici tumacze:

  Confirm 100% matches (Zatwierd segmenty o 100% zgodnoci),

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 78

  Confirm context matches (Zatwierd segmenty o zgodnoci kontekstowej),

  Lock context matches (Zablokuj przed edycj segmenty o zgodnoci kontekstowej)

  d. When no match found (Gdy nie zaleziono tumaczenia o minimalnej zgodnoci) okrela, jaka czynno ma zosta podjta, jeeli w pamici tumacze nie zostao znalezione tumaczenie o minimalnej zgodnoci:

  Leave target segment empty (Pozostaw segment docelowy pusty),

  Copy source to target (Skopiuj rdo do segmentu docelowego),

  Apply automated translation (Wykorzystaj tumaczenie maszynowe). 3. Fuzzy bands (Przedziay poziomw zgodnoci) okrelaj poszczeglne progi zgodnoci,

  ktre m.in. s wykorzystywane przy analizie plikw. Kliknicie Next (Dalej) otworzy ostatnie okno kreatora projektu.

  Ostatnie okno kreatora projektu Project Summary (Podsumowanie projektu) przedstawia podstawowe informacje, takie jak: 1. Details (Szczegy):

  a. Based on (Utworzony z) okrela szablon, ktrego uyto to utworzenia projektu; b. Name (Nazwa); c. Location (Lokalizacja na dysku); d. Customer (Klinet); e. Due (Termin zakoczenia); f. Source language (Jzyk rdowy); g. Target languages (Jzyki docelowe).

  2. Files (pliki) ilo plikw w projekcie: a. Translatable (Do tumaczenia);

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 79

  b. Localizable (Do zlokalizowania); c. Reference (Referencyjnych);

  3. Translation Memory and Automated Translation (Pami tumacze i tumaczenie maszynowe) lista par jzykowych w projekcie.

  Kliknicie Project Settings (Ustawienia projektu) otworzy okno konfiguracji projektu. Zostao ono omwione w kolejnym rozdziale. Kliknicie Finish (Zakocz) zakoczy proces konfiguracji projektu i rozpocznie zadanie przygotowania projektu do pracy.

  Pomylnie zakoczone przygotowanie projektu do pracy zostanie potwierdzone komunikatem Completed (Ukoczone) dla kadego z zada wywietlonych w oknie Preparing Project (Przygotowanie projektu).

  U dou okna, w czci Project Template (Szablon projektu), widoczne s trzy opcje: 1. Do not store for future use (Nie zachowuj) nie zapisze ustawie z utworzonego projektu. 2. Update the selected project template (Default) with any modifications made for this

  project (Aktualizuj wybrany szablon [Domylny] zgodnie z dokonanymi zmianami) wprowadza zmiany do wybranego przy tworzeniu projektu szablonu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 80

  3. Create a new project template based on this project (Utwrz nowy szablon projektu na bazie tego projektu) pozwala zapisa plik z szablonem projektu i wykorzystania go w majcych powsta projektach.

  Szablony projektu wybiera si na pierwszym ekranie kreatora projektu. W zalenoci od wybranej opcji kliknicie Close (Zamknij) otworzy okno eksploratora, aby wskaza lokalizacj zapisania szablonu projektu, lub zamknie zakoczy proces tworzenia projektu. Nowo utworzony projekt jest dostpny w panelu Projects (Projekty) i jest on automatycznie ustawiany jako aktywny projekt.

  Ustawienia projektu

  Istniejcy projekt dziaa na podstawie ustawie, z ktrymi zosta przygotowany. Nie s one jednak permanentne i mona je zmieni.

  Ustawienia projektu

  Zmian ustawie projektu, ktre pobierane s automatycznie z ustawie domylnych, mona dokona otwierajc okno dialogowe Project Settings (Ustawienia projektu). Wywietli si okno identyczne jak w przypadku menu Tools Options (Narzdzia Opcje), lecz zmiany wprowadzone w Project Settings bd dotyczyy tylko otwartego obecnie projektu, bez wpywu na ustawienia domylne. Przy zmianie ustawie projektu, zwykle dokonuje si zmian ustawie na poziomie globalnym w All Language Pairs (Wszystkie pary jzykowe), ale mona konfigurowa poszczeglne pary jzykowe. Zamy, e chcemy zmieni minimalny prg zgodnoci na 65% w aktywnym projekcie. Jest to stopie zgodnoci, ktry musi zaistnie pomidzy segmentem w dokumencie rdowym a jednostk w pamici tumacze, eby tumaczenie zostao zaproponowane. Domylnie jest to 70%.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 81

  Aby zmieni minimalny prg zgodnoci w projekcie: 1. Kliknij przycisk Project Settings (Ustawienia projektu).

  Minimalny

  prg zgodnoci

  Wyszukiwanie

  2. Wybierz ga Language Pairs All Language Pairs Search (Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe Wyszukiwanie) z drzewa nawigacji.

  3. Zmie warto Minimum match value (Minimalny prg zgodnoci) dla Translation (Tumaczenie) na podan, czyli 65.

  4. Kliknij przycisk OK., aby zastosowa ustawienia wyszukiwania do projektu i dokumentu.

  Domylne ustawienia dla minimalnego progu zgodnoci mona zmieni w identyczny sposb w menu Tools Options Language Pairs All Language Pairs Search (Narzdzia Opcje Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe Wyszukiwanie).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 82

  Zmiana ustawie projektu dla baz terminologii SDL MultiTerm i sownikw predykcji tekstu AutoSuggest

  Aby ustawi bazy terminologii dla danego projektu naley przej do menu Project Settings Language Pairs All Language Pairs Termbases (Ustawienia projektu Pary jzykowe Wszystkie pary jzykowe sowniki MultiTerm), a nastpnie uy przycisku Add (Dodaj). Zakadanie baz MultiTerm odbywa si za pomoc aplikacji SDL MultiTerm 2011. Proces tumaczenia znacznie przyspiesza take korzystanie z bazy AutoSuggest sownika funkcji automatycznej predykcji tekstu. Po rozpoczciu wpisywania sowa mog zosta wywietlone podpowiedzi z bazy, ktre od razu mona zatwierdzi, bez potrzeby wpisywania caego sowa. Znaczco przyspiesza to proces edycji, a podpowiedzi s oparte na pamici tumacze, z ktrej by generowany dany sownik.

  Aby doda sownik w projekcie naley przej do menu Project Settings Language Pairs *language pair* AutoSuggest Dictionaries (Ustawienia projektu Pary jzykowe *wybrana para jzykowa* AutoSuggest), uy przycisku Add (Dodaj), a nastpnie wskaza plik zawierajcy baz sownika AutoSuggest.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 83

  Uytkownicy wersji Freelance bez dodatku AutoSuggest Creator mog jedynie korzysta z przygotowanych baz, lecz nie mog sami ich tworzy. Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy dodatku AutoSuggest Creator oraz uytkownikw wersji Professional. Aby utworzy baz AutoSuggest naley wybra opcj Generate (Utwrz).

  Paczka projektowa otwrz paczk

  Paczka projektowa jest to archiwum (w formacie .sdlppx) stworzone przez jednego uytkownika i wysane innemu uytkownikowi do tumaczenia, korekty lub zatwierdzenia. Obaj uytkownicy musz posiada SDL Trados Studio. Paczka projektowa, poza dokumentami do tumaczenia, moe zawiera pamici tumacze, sowniki MultiTerm, sowniki AutoSuggest, jak rwnie pliki referencyjne. Otwieranie paczki projektowej: 1. Kliknij przycisk Open Package (Otwrz paczk) dostpny na pasku narzdzi w dowolnym

  panelu. Wywietli si okno eksploratora, w ktrym naley wskaza paczk.

  2. Wska paczk do otwarcia i kliknij Open (Otwrz). Kreator otworzy okno Review Package Contents (Przegld zawarto paczki), w ktrym znajduj si podstawowe informacje dotyczce iloci dokumentw w archiwum, ich przeznaczenia oraz statystyki (m.in. ilo sw przetumaczonych, nieprzetumaczonych, ich suma).

  3. Kliknij Finish (Zakocz), aby zaimportowa paczk. Wywietli si okno Importing Package

  (Importowanie paczki).

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.PL z siedzib w Szczecinie, 70-026 przy ul. Smolaskiej 3.

  Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 84

  4. Wywietli si okno Browse For Folder (Wska folder). Wybierz folder, w ktrym chcesz zapisa zawarto paczki i kliknij OK.

  5. Po zakoczeniu procesu importowania, kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamkn

  kreatora otwierania paczki. Na podstawie paczki projektowej utworzony zostaje projekt. Nazwa otwartego projektu; w oknie poniej pliki w projekcie

  Od tej pory mona otwiera z projektu pliki do tumaczenia. W tym celu naley przej do panelu Files (Pliki), zaznaczy plik do otworzenia, a nastpnie klikn prawym klawiszem myszy na zaznaczeniu i wybra Open For Translation (Otwrz do tumaczenia) z menu kontekstowego, ktre si pojawi. Program przeczy si do panelu Editor (Edytor) i otworzy wybrany dokument. Drugim sposobem otworzenia pliku jest dwukrotne kliknicie lewym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie.

  Analiza

  Kolejnym istotnym etapem jest wykonanie analizy dokumentu lub caej partii dokumentw w przypadku wikszego projektu.

 • Wszelkie prawa autorskie i majtkowe s wasnoci firmy LOCALIZE.P