SELLE ROYAL - AMP BIKE 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SELLE ROYAL , AMP BIKE 2011

Text of SELLE ROYAL - AMP BIKE 2011

 • 262

  Riccardo Biogolin, dyrektor firmy, zaoy Selle Royal w 1956 roku. Od ponad 50 lat Selle Royal produkuje wygodne siodeka dla milionw rowerzystw na caym wiecie.

  Nasza historia jest histori oryginalnych projektw, zdecydowanych rozwiza i cigego wzrostu od maego zakadu do jednej z najwikszych firm w brany zajmujcej si produkcj siodeek rowerowych. Selle Royal jest w stanie produkowa co najmniej 70.000 siodeek dziennie. Nasza fabryka zajmuje obszar 20000m2 i spenia wszystkie wymagania dotyczce bezpieczestwa w miejscu pracy oraz wymagania rodowiskowe.

  Selle Royal eksportuje swoje produkty do ponad 30 krajw wiata i jest wybierany przez wanych i uznanych producentw rowerw. Nasze siodeka wygray wiele nagrd za projekt i s obecnie obiektem naukowych bada biologiczno - inynieryjnych najwikszych europejskich uniwersytetw.

 • 200263

  Badanie rozkadu cinienia.

  Naukowe badania dowiody, e padding Royalgel zmniejsza presj na szczyt prostaty / obszar chrzstek i kulszowej nawet o 40% w porwnaniu z innymi elowymi i nieelowymi siodekami, zapewniajc maksymalny poziom komfortu. Royalgel jest elem, ktry nie starzeje si, nie twardnieje i nie przemieszcza si.

  Shock Absorption Test. Royalgel amortyzuje wstrzsy lepiej ni zwyke pianki i elowe produkty, co oznacza, e wstrzsy znikaj wewntrz Royalgel i nie s przekazywane na ciao rowerzysty.

  Siodo wykonane ze zwyczajnej pianki

  - brak absorbowania wstrzsw, odbija wszystkie wstrzsy - brak komfortu - materia bdzie z czasem pka- siodeko nie przetrwa dugiego okresu czasu

  Siodo wykonane ze zwyczajnej pianki

  - brak absorbowania wstrzsw, odbija wstrzsy - brak komfortu - materia bdzie wydziela olej i bdzie twardnia- siodeko nie przetrwa dugiego okresu czasu

  Siodo wykonane ze Royal Gel

  - absorbuje wstrzsy- maksymalny komfort - materia nie bdzie twardnia- siodeko si nie zestarzeje, bdzie suyo dugo

  RoyalgelTM

 • 264

  3 proste kroki jak wybra odpowiednie siodo dla Klienta 1. Kobieta czy MczyznaSioda Selle Royal s zaprojektowane z myl o anatomicznych rnicach midzy mczyznami a kobietami - to gwny aspekt projektowania siode. Sioda dla mczyzn s zwykle wsze ni siodeka dla kobiet. Anatomiczne sioda Selle Royal cechuje poszerzony obszar w okolicy genitaliw, ktry daje ulg podczas jazdy. Sioda dla kobiet s zazwyczaj szersze ni siodeka dla mczyzn. Anatomiczne sioda Selle Royal dla kobiet cechuje to, e s szersze w okolicach genitaliw. To s najistotniejsze rnice pomidzy siodami dla kobiet i mczyzn.

  118 m m 148 mmKOBIETA

  U mczyzn ttnice i nerwy biegn rwnolegle do penisa, utrzymujc redni odlego pomidzy 30-35 mm. Ponadto s zbudowane tak, aby pomieci koci miednicy o szerokoci od 100 do 136 mm szerokoci. rednia szeroko koci u mczyzn wynosi 118 mm.

  Ttnice i nerwy u kobiet zbiegaj si do echtaczki, drogi s wsze i krtsze ni u mczyzn. Anatomiczne sioda Selle Royal dla kobiet cechuje to, e tam gdzie jest obszar nacisku, tam siodo jest wsze i w ksztacie litery "V". Dodatkowo siodeka kobiece s zaprojektowane, aby pomieci koci miednicy s nieco szersze pomidzy 112 i 148 mm. Oznacza to, e sioda kobiet s zazwyczaj szersze.

  MCZYZNA

  2. Pozycja jazdy

  Styl jazdy. Jednym z naszych najwaniejszych parametrw projektu jest pozycja ciaa podczas jazdy na rowerze, ktra ma duy wpyw na czci ciaa w kontakcie z siodem. Selle Royal okreli 4 style jazdy: Sport (sport wyczynowy), Athletic (sportowy), Moderate (umiarkowany), Relaxed (zrelaksowany).

  SPORTOWA 15

  ATLETYCZNA30

  REDNIO-NACHYLONA60

  ZRELAKSOWANA 90

  15

  30

  60

  90

  POZYCJA

  POZYCJA

  POZYCJA

  POZYCJA

 • RIDE IN COMFORT

  Komfortowa jazda. Nasze siodeko jest wypenione Royalgel , doskonaym elem poliuretanowym zapewniajcym najwyszy poziom komfortu poprzez 40% redukcj nacisku na wraliwe miejsca ciaa.

  Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagani zarwno kobiet jaki i mczyzn.

  200265

  3. LINIE SIODEEK SELLE ROYALL

  Ergogel jest lini anatomicznie zaprojektowanych siodeek, ktre zapewniaj wygod niezalenie od pci, majc na uwadze anatomiczne rznice oraz styl jazdy: atletyczny uredniony, zrelaksowany. Siodeka mskie Ergogel maj o 35mm szersze wgbienie, ktre zmniejsza nacisk na prostat i ucisk na arterie i nerwy przebiegajce w kroczu oraz poprawia krenie krwi do penisa i eliminuje uczucie drtwienia. Siodeka damskie Ergogel maj wsze zagbienie, ktre zapobiega zgnieceniu tkanki mikkiej w miejscu ucisku porodku siodeka. Dziki waciwoci dystrybucji ucisku zastosowanego elu tkanka mikka w obrbie genitaliw jest delikatnie wspierana.

  Nowe siodeko Lookin czy w sobie 2 cechy zapewniajce wygod: nowoczesne, chodzce pokrycie, ktre zmniejsza nagrzewanie si powierzchni siodeka w socu do 25C oraz RoyalgelTM. Cool Cover - standardowe, czarne siodeko moe nagrza si do temperatury powyej 60C jeeli rower jest pozostawiony dugo w socu. Testy laboratoryjne dowodz, e nasze nowe pokrycie Cool Cover jest w stanie utrzyma temperatur o 25C nisz, redukujc nieprzyjemne uczucie podczas siadania na rozgrzanej powierzchni. RoyalgelTM - testy naukowe udowodniy, e RoyalgelTM zmniejsza ucisk na prostat/genitalia oraz okolice koci ogonowej a do 80%. Gwarantuje to maksymalny komfort.

  o n i rz . de a n ko a te S n ,M c e wyt ymae Sio k Urba wy n ne z ma ria u tre gtex n ok c k s e i j g y i wa c moc ego p row a siode a, p n a ce o w magan a tr o i i y de a we e wytrz ma oci. Sio ko produkow ne jest Wosz ch z uyciem

  n wo z go s t du ji io j. n c a e n loo c esne ys emu pro kc pr n we Ta in owa yjn t ch o gia pro k , io w 0 s ln 2 l z e du cji sprawia e s de ko jest 1 0% zcze e, do 0% ejs e, bardzi jwy ngod e.

  S de a e o y o y n100% Komfortu. io ko wykon ne w W szech przy w k rz sta iu r n R z cnowoczesnego systemu p iowego oyal. Nas a technika produk ji

  o j s 0 c 2 e s , r y .sprawia, e si deko e t w 10 % sz zelne, do 0% l j ze ba dziej w godne

 • Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagani zarwno kobiet jaki i mczyzn.

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5132HETSR-5132DET

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5131DETSR-5131HET

  mskie elowe damskie elowe

  SR-5130DRTSR-5130HRT

  mskie elowe damskie elowe

  SR-9029DRTSR-9029HRT

  RESPIRO MODERATE

  RESPIRO RELAXED

  RESPIRO PRO SPORT MICROTEX COOL

  RESPIRO SOFT ATHLETIC

  266

 • Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub przy dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagania zarwno kobiet jaki i mczyzn.

  Ergogel jest lini anatomicznie zaprojektowanych siodeek, ktre zapewniaj wygod niezalenie od pci, majc na uwadze anatomiczne rznice oraz styl jazdy: atletyczny uredniony, zrelaksowany. Siodeka mskie Ergogel maj o 35mm szersze wgbienie, ktre zmniejsza nacisk na prostat i ucisk na arterie i nerwy przebiegajce w kroczu oraz poprawia krenie krwi do penisa i eliminuje uczucie drtwienia. Siodeka damskie Ergogel maj wsze zagbienie, ktre zapobiega zgnieceniu tkanki mikkiej w miejscu ucisku po rodku siodeka. Dziki waciwoci dystrybucji ucisku zastosowanego elu tkanka mikka w obrbie genitaliw jest delikatnie wspierana.

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5106DETSR-5106HET

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5105DETSR-5105HET

  mskie elowe damskie elowe

  SR-5104DRTSR-5104HRT

  mskie elowe damskie elowe

  SR-5102DRTSR-5102HRT

  ERGOGEL MODERATE

  ERGOGEL RELAXED

  ERGOGEL SPORT ACCTEX

  ERGOGEL ATHLETIC

  200267

 • Startuj w chodzie, pozosta w chodzie. Siodeko roweru nagrzewa si gdy rower pozostaje na zewntrz w socu w czasie upalnej pogody lub przy dugotrwaej jedzie. Gdy jego temperatura wzrasta powyej temperatury ciaa, siadajc na nim mamy uczucie szybkiego pocenia si i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w bl. Respiro, znaczy po wosku oddycha, utrzymywanie niszej temperatury siodeka do 25% dziki zastosowaniu Microtex'u i kanaw wentylacyjnych. Respiro jest seri siodeek o anatomicznym wykonaniu, aby sprosta wymagania zarwno kobiet jaki i mczyzn.

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5104DRTSR-5183HET

  mskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomermskie elowe + elastomer damskie elowe + elastomer

  SR-5182DETSR-5182HET

  mskie elowe damskie elowe

  SR-5181DRT SR