Click here to load reader

Session 2 Hannes Johnson

 • View
  494

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Session 2 Hannes Johnson

 1. 1. Chalmers University of Technology Organisering frenergieffektiviteti sjfarten Hannes Johnson, M.Sc.Sustainable Ship Propulsion, [email protected]
 2. 2. Chalmers University of Technology Varfr organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur organiserar vi vr verksamhet s att vi bttre kan realisera vr potential fr energieffektivisering? r energiledningssystem en framgngsvg ven i sjfarten? Tekniska potentialen r stor Det r fretagsekonomiskt en god id Drfr syns ocks en vldig aktivitet inom sjfarten fr attrealisera denna potential?
 3. 3. Chalmers University of TechnologySammanfattning Bild av den tekniska och ekonomiska potentialen Problemstllningen kring varfr denna generellt inte blirrealiserad Framgngsfaktorer i Energimyndighetens Program frenergieffektivisering Hur kan vi dra nytta av de lrdomar som vunnits dr? Exempel p hur vi arbetar tillsammans med tv rederier
 4. 4. Chalmers University of TechnologyPotentialen r stor IMO redovisar tgrder som kan spara in 25-75% av CO2-utslpp, varav merparten r energieffektiviseringar Ett stort antal tgrder dr varje tgrd innebr en mindrebesparing tgrderna rr allt frn bttre rutiner fr inkp av bunkerolja tillregelbunden polering av skrov och propellrar till utbildning i eco-driving. Inom mnga olika delar av verksamheten, d v s rrmedarbetare p mnga olika positioner.
 5. 5. Chalmers University of TechnologyDet r bra fr balansrkningen Ett typiskt rederi, Omsttning 1000 MSEK, 50% av kostnader r bunkerolja,vinstmarginal 5%. Vad innebr 10% besparing? (1000-50)*0,5*0,1 = 47,5 MSEK Vinstkning p 95%
 6. 6. Chalmers University of Technology Fluktuerande, stigandeenergipriser16014012010080604020 019971998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009World crude oil spot price (US Energy Information Administration)
 7. 7. Chalmers University of TechnologyUtslpp brjar kosta
 8. 8. Chalmers University of Technology och kommer att kosta mer
 9. 9. Chalmers University of TechnologyVilka barrirer finns idag? Delgare, rederi: Vi blir uppvaktade av leverantrer som sgeratt de kan spara 5% p det hr, ngon annan sger 10% dr.Allt som allt kan vi spara ver 100%! Vi vet inte hur vi skaprioritera mellan dessa tgrder eller om vi kan lita p siffrorna. Tekniskt ansvarig, rederi: Fr oss styrs frgan mycketkommersiellt. Milj r lika med utslpp i vatten fr vrakunder. Emissioner och energifrbrukning har inte sammafokus. Miljansvarig, rederi: Jag tror att det p g a att det involverarhela fretaget krver en hel del. Alla r inte vertygade om attdet finns pengar att tjna. Tekniskt ansvarig, konsultfretag: Vi har svrt att slja vraprodukter, d vra tilltnkta kunder sger att det nd r deraskunder som betalar kostnaderna fr bunker.
 10. 10. Chalmers University of TechnologySjfarten r inte unik Svensk bebyggelse berknas kunna effektiviseras 40 TWh/r2020(ur Energieffektivisering mjligheter och hinder, IVA 2009) Transport: 13 TWh Industrin: 20 TWh Jmfr svensk krnkraftsproduktion, 50-60 TWh per r I stort sett genom implementering av befintlig teknologi
 11. 11. Chalmers University of TechnologyVarfr blir potentialen interealiserad? Energieffektiviserings-gapet Bebyggelse: Acceptans fr 6 TWh (frn 40 TWh) per r 2020 Vad gra?
 12. 12. Chalmers University of Technology Program fr energieffektivisering Drivs av Energimyndigheten sedan 2004 i energiintensiv industri Massa- och papperstillverkning, livsmedelsframstllning, sgverk och trvaror, kemikalietillverkning, plastvaror, gruvor och malmfrdling, stl- och metallframstllning. Lag om program fr energieffektivisering F tillbaka skatt p el, investera i energibesparingar Alla tgrder med terbetalningstid < 2 r Implementera energiledningssystem, SS 62 77 50 Resultat: eleffektivisering p 1,4 TWh, investeringar p 636miljoner, besparingar p 429 miljoner per r Utvrderingar 2006 pekar p energiledningssystemet som enkritisk framgngsfaktor i arbetet
 13. 13. Chalmers University of TechnologyHur gr ett fretag som r riktigt bra p energieffektivisering? Best-practice och generella framgngsfaktorer fr hur man arbetar med energieffektivisering Energiledningssystem SS 62 77 50 EN 16001 ISO 50 0001 Likt ISO 14001, fr att enkelt kunna sammanfras The standard will provide organizations and companies with technical and management strategies to increase energy efficiency, reduce costs, and improve environmental performance. ISO 50001 Ett generellt verktyg fr fretag i alla branscher
 14. 14. Chalmers University of TechnologySammanfattning av ett ELS: Kritiska framgngsfaktorer Energieffektivisering: att hantera en stor mngd mindrebesparingar inom alla delar av fretagets verksamhet, medavsevrd sammanlagd besparing. God kunskap om fretagets energianvndning You cant manage what you dont measure - ndvndigt fr att kunna stta upp ml, mta och flja upp. En holistisk syn krvs fr att undvika suboptimering Det mste finnas en organisation fr energifrgor i fretaget, med en representant i eller nra hgsta ledningen med ansvar att koordinera arbetet. God frmga att kommunicera resultat Internt och externt, fr att sprida best practice och fr att vertyga kunder.
 15. 15. Chalmers University of TechnologyEnergiledningssystem isjfarten? Energimyndigheten finansierar ett 1-rsprojekt. Vilka barrirer finns fr energieffektivisering idag, och r ettenergiledningssystem till nytta ven i sjfarten? Vilka specifika frutsttningar finns fr att framgngsriktimplementera energiledningssystem i sjfarten? Kartlagt erfarenheter inom andra industrier (PFE) Kartlagt hur olika rederier idag arbetar med energieffektivisering Startat samarbete med tv svenska rederier sterstrms ochLaurin Maritime fr att gra frunderskningar om vad enimplementering skulle betyda i respektive rederi Just nu: Planerar besk p ett fartyg i vardera fretag fr attintervjua besttning och gra ansats till energikartlggning
 16. 16. Chalmers University of TechnologyBarrirer i sjfartenBrist p mtningssystem, mtdata samt analys av mtdata Vad r sambanden mellan tjnsten vi levererar och energinvi frbrukar? Hur vet vi om resan vi nyss genomfrde var s energieffektiv som mjligt? Hur bygga incitamentssystem fr energieffektiv drift? Hur kan vi utvrdera besparingen i en potentiell ellergenomfrd tgrd? Hur ofta ska vi polera skrov och propeller? Vad tjnar vi p att investera i ny utrustning? Ndvndigt att brja arbeta utifrn en baseline
 17. 17. Chalmers University of TechnologyBarrirer i sjfarten Befogenhets- och ansvarsfrhllanden kring energifrgor r inteutredda Vem r ansvarig fr att minimera energifrbrukning? Vem har befogenhet att implementera tgrder? Vilka pverkar energianvndningen? Vem ser mjligheter till besparingar? Vilka incitament finns fr att skerstlla energieffektivtarbete? Ndvndigt att ifrgastta roller?
 18. 18. Chalmers University of TechnologyEnergiledningssystemet? Hanterar bda dessa barrirer Arbeta systematiskt frn energikartlggning till handlingsplaner till uppfljning Kartlgga ansvarsfrhllanden, vem som pverkar energifrbrukning, berr utbildningsbehov Skapar mjligheter fr ledningen att frst och frbttraenergieffektiviseringsarbetet
 19. 19. Chalmers University of TechnologySammanfattning Ett framgngsrikt arbete med energieffektivisering enkonkurrensfrdel i o m kade energipriser. Energieffektivisering handlar om att identifiera, implementeraoch utvrdera ett stort antal tgrder dr var och en innebr enmindre frbttring. Dessa r utspridda ver fretagets verksamhetsomrde och rrdriftsfrgor, taktiska frgor och strategiska. Det r viktigt att ha ett holistiskt synstt och arbeta systematisktutifrn mtdata. Energiledningssystemet r ett verktyg konstruerat fr att hanteradessa faktorer.
 20. 20. Chalmers University of TechnologyVilka barrirer finns idag? Delgare, rederi: Vi blir uppvaktade av leverantrer som sgeratt de kan spara 5% p det hr, ngon annan sger 10% dr.Allt som allt kan vi spara ver 100%! Vi vet inte hur vi skaprioritera mellan dessa tgrder eller om vi kan lita p siffrorna. Tekniskt ansvarig, rederi: Fr oss styrs frgan mycketkommersiellt. Milj r lika med utslpp i vatten fr vrakunder. Emissioner och energifrbrukning har inte sammafokus. Miljansvarig, rederi: Jag tror att det p g a att det involverarhela fretaget krver en hel del. Alla r inte vertygade om attdet finns pengar att tjna. Tekniskt ansvarig, konsultfretag: Vi har svrt att slja vraprodukter, d vra tilltnkta kunder sger att det nd r deraskunder som betalar kostnaderna fr bunker.
 21. 21. Chalmers University of Technology Tack! [email protected]