of 19 /19
0 S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017

S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

  • Upload
    hacong

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la...

Page 1: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

0

S.I.F. Transilvania

Prezentare companie

Q1 2017

Page 2: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

1

Cuprins

Informatii despre companie

Strategii

Anexe

2

Page 3: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

2

Informatii despre companie

3

Page 4: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

3

Informatii relevante

companie pe actiuni, care functioneaza ca o societate de investitii financiare de

tip inchis infiintata prin act constitutiv, fiind incadrata conform reglementarilor

C.N.V.M/A.S.F. in categoria “Alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C) cu

o politica de investitii diversificata”;

S.I.F. Transilvania este in curs de autorizare ca Administrator de Fonduri de

Investitii Alternative in conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind

administratorii de fonduri de investitii alternative;

listata pe Bursa de Valori Bucuresti in categoria premium;

prag maxim de detinere de 5% din capitalul social (drepturile de vot care

depasesc acest prag sunt suspendate)

Date despre companie Structura actionariat

Evolutia ANC si a cotatiei actiunii Dividende si randamentul dividendelor

RON EUR

ANC (martie -2017) 944.577.737 207.549.325

ANC/actiune (martie -2017) 0.4324 0.0950

Numar total de actiuni 2,184,286,664

Sursa: S.I.F. Transilvania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

ma

r. 1

1

iun

. 1

1

se

pt.

11

de

c. 1

1

ma

r. 1

2

iun

. 1

2

se

pt.

12

de

c. 1

2

ma

r. 1

3

iun

. 1

3

se

pt.

13

de

c. 1

3

ma

r. 1

4

iun

. 1

4

se

pt.

14

de

c. 1

4

ma

r. 1

5

iun

. 1

5

se

pt.

15

de

c. 1

5

ma

r. 1

6

iun

. 1

6

se

pt.

16

de

c. 1

6

ma

r. 1

7

Discount ANC/Actiune (RON) Pret / actiune (RON)

42.2%

54.7%

68% 70% 73% 76% 76% 74% 72% 72% 71% 70% 68% 67% 62% 62% 62% 62% 63%

1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

18% 17% 17% 16% 16% 18% 21% 22% 22% 23% 24% 26% 31% 32% 32% 32% 32%

14% 12% 9% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q12013

Q2 Q3 Q4 Q12014

Q2 Q3 Q4 Q12015

Q2 Q3 Q4 Q12016

Q2 Q3 Q4 Q12017

Persoane fizice romane Persoane fizice straine Persoane juridice romane Persoane juridice straine

0.0375 0.0300 0.0300 0.0300 0.1712 0.1750 - 0.0125 0.0265 0,0200

8% 10%

5%

27%

23%

5% 4%

7%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dividend (RON/actiune) Randament

Actiu

ni gratu

ite

4

Page 5: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

4

Numarul companiilor din portofoliu la 31 martie 2017

Sursa: S.I.F. Transilvania

88

62 55

104 103

90

192

165

145*

31-Mar-15 31-Mar-16 31-Mar-17

Numar companii din portofoliu

Companii listate Companii nelistate Total

* exclusiv val. mobiliare in curs de cedare in conformitate cu Legea nr. 151/2004

5

Page 6: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

5

Structura portofoliului Valori juste RON 969,4m

Structura portofoliului de instrumente financiare Structura pe sectoare

Structura portofoliului de instrumente financiare Detineri

Sursa S.I.F. Transilvania :

Actiuni cotate 87%

Actiuni necotate

8%

Obligatiuni 2%

Unitati de fond & ETFuri

3%

Actiuni cotate 87%

Alte instrumente cotate

1%

Actiuni necotate 8%

Alte instrumente necotate

4%

Altele 0,3%

Constructii 1.7%

Energie 11.6%

Financiar 40.1%

Imobiliar 6.8%

Industrie 11.8%

Pharma 1.3%

IT & Telecom 0,03%

Transport 0,4%

Turism 26.0%

Detineri majoritare

41%

Intre 33% si 50% 3%

Intre 5% si 33% 7%

Sub 5% 49%

6

Page 7: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

6

Principalele detineri in functie de valorile juste, Martie 2017

Top 5 companii - reprezinta aproximativ 50% din total active

• pe langa participatii minoritare detinute in companii performante listate la BVB, topul include societati din turism unde S.I.F.

Transilvania este actionar majoritar

Sursa: S.I.F. Transilvania

No. Companie Sector Actionar majoritar Status Valoare justa

(RONm) Detinere % % of Total active

1 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Bucuresti Financiar Groupe Societe Generale Listata BVB 280.90 3.3% 27.7%

2 TURISM FELIX Baile Felix Turism S.I.F. Transilvania Listata BVB

70.87 63.2% 6.9%

3 S.N.G.N. ROMGAZ Sibiu Energie Statul Român Listata BVB

67.28 0.57% 6.6%

4 FEPER Bucuresti Industrie S.I.F. Transilvania Listata BVB

43.88 85.8% 4.3%

5 ARO PALACE Brasov Turism S.I.F. Transilvania

Listata SBX

Sibiu

43.49 85.7% 4.2%

Top 5 Detineri din portofoliu 506.42 49.9%

Total active 1,014 .67

7

Page 8: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

7

Valoare de piata ANC vs. Capitalizare bursiera – martie 2017

Sursa S.I.F. Transilvania

546.07

659.79 714.67

23.01

23.01 23.48

23.48

130.58

944.58

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1100.00

Market cap Top 10 , cash &echivalenti, Unitati de fondsi ETFuri

Actiuni cotate, cash&echivalenti, Unitatide fond si ETFuri

ANC

RO

Nm

Market cap Top 10 Actiuni cotate (tranzactionate in ultimele 30 zile)Cash si echivalenti Unitati de fond & ETFuri Actiuni cotate (netranzactionate in ultimele 30 zile )ANC

42%

39%

23%

8

Page 9: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

8

Structura organizationala si echipa de management S.I.F. Transilvania este administrata in sistem dualist

• Consiliul de Supraveghere supervizeaza

activitatea Directoratului;

• In AGOA din 28.04.2017 au fost alesi noi

membri in Consiliul de Supraveghere pentru un

mandat de 4 ani; ei se afla in asteptarea

avizului ASF

Consiliul de Supraveghere

Adunarea Generala a

Actionarilor

• evaluarea performantei, dezvoltarea si

sustinerea de proiecte investitionale, programe

de promovare implementate in mod diferentiat

pe segmentele de piata vizate, managementul

riscurilor;

• strategie prudenta de administrare a riscurilor,

gestionate prin diferite structuri specifice,

reglementate prin diferite reglementari;

• sistem informatic integrat;

Directorat

Echipa de management

Sursa: S.I.F. Transilvania

• Directoratul detine puterea deplina de a adopta

decizii administrative, avand calitatea de

conducatori efectivi ai societatii

• membrii Directoratului sunt alesi pentru un

mandat de 4 ani de catre Consiliul de

Supraveghere

Structura organizationala Avantajele sistemului dualist

Specific companiilor mari si asigura aplicarea principiilor guvernarii corporatiste;

Ofera actionarilor mai mult control asupra echipei de management prin intermediul

Consiliului de Supraveghere;

Ofera o transparenta mai ridicata si sustine echipa de management pentru a atinge

obiectivele propuse in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGA;

Delimitare clara a atributiilor Managementului si Consiliului de Supraveghere;

Delimitare clara a atributiilor de Presedinte si Director General;

Datorita componentei Consiliului de Supraveghere, in sistemul dualist atributiile de

gestionare si de supraveghere sunt clar delimitate;

9

Page 10: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

9

Strategii & Obiective investitionale

10

Page 11: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

10

Restructurarea portofoliului

Eficientizarea companiilor in care S.I.F. Transilvania detine participatii

semnificative cu accent pe profitabilitate;

Concentrare pe sectoare cheie: turism, financiar, imobiliar si

dezinvestirea participatiilor neperformante non-core;

Imbunatatirea lichiditatii agregate a portofoliului;

Politica de investitii

Identificarea si capitalizarea oportunitatilor de business existente in

economia locala;

Management activ al portofoliului tranzactionabil;

Managementul riguros al lichiditatii, orientat spre o gestiune eficienta

a finantarii programelor investitionale;

Strategia de imagine si

consolidarea pozitiei S.I.F.

Transilvania pe piata de

capital

Imbunatatirea fluxurilor de comunicare in relatia cu investitorii si

analistii financiari;

Conformarea la prevederile codului de guvernanta corporative al

emitentilor listati;

Sustinerea proiectelor de dezvoltare a pietei de capital din Romania;

* Noile Orientari strategice pentru perioada 2017-2021 au fost aprobate de A.G.O.A. din 28.04.2017

Strategia de investitii Obiective principale pe termen scurt si mediu se incadreaza in Orientarile strategice pentru 2013-2017 *

10 11

Page 12: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

11

Anexe

12

Page 13: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

12

Anexe ANC - Structura

ACTIVE (mRON) Q1 2017

A. Portofoliul de active financiare

A.1. Actiuni necotate 75,34

A.2. Actiuni cotate a. Tranzactionate in ultimele 30 de zile 663,34

b. Netranzactionate in ultimele 30 de zile 151,61

B. Casa si conturi la banci 21,60

C. Creante 8,92

D. Alte active 0,00

D.1.–D.2 Active corporale si necorporale – Active nefinanciare 14,35

D.3. Depozite bancare (garantate) 0,00

D.4. Obligatiuni corporative (incl. cupoane) 21,91

D.5. Fonduri mutuale- unitati de fond 14,67

D.6. Actiuni de primit – din conversia de obligatiuni si fuziuni 0,00

D.7. Alte active financiare - garantii 0,02

D.8. Stocuri – Active nefinanciare 0,08

D.9. Fonduri mutuale- unitati de fond (straine si FP) 37,98

D.10. Alte active curente – active nefinanciare 4,62

E. Cheltuieli in avans 0,24

TOTAL ACTIV 1.014,67

DATORII

A. Total datorii 70,09

B. Provizioane 0,00

C. Venituri neincasate 0,00

D. Valoare contabila 944,58

Total Datorii si Capitaluri Proprii 1.014,67

ANC (mil. RON) 944,58

ANC (mil. EUR) 207,55

ANC/actiune (RON) 0,4324

Sursa: S.I.F. Transilvania: In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014

13

Page 14: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

13

situatia activelor si datoriilor societatii se intocmeste in lei, pentru sfarsitul ultimei zile lucratoare din luna si, daca este cazul, si la alte termene, prin grija Directiei Economice, cu

concursul si sprijinul direct al Directiei Administrare Portofoliu, Departamentul de Evaluare si a Departamentului Tehnologia Informatiei;

situatia activelor si datoriilor societatii, pentru o anumita data se va intocmi si prezenta in formatul solicitat de ASF;

valoarea la o anumita data de referinta a activului net al societatii se determina ca diferenta intre valoarea totala a activelor detinute si valoarea insumata a datoriilor societatii si a

veniturilor inregistrate in avans;

valoarea totala a activelor societatii se obtine prin cumularea activelor imobilizate (active necorporale, corporale si financiare), activelor circulante, instrumentelor financiare derivate

si cheltuielilor inregistrate in avans;

valorile mobiliare detinute in portofoliu la data de calcul sunt considerate si inscrise de la data de tranzactionare la pozitia:

o active circulante–daca au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile;

o imobilizari financiare, daca nu au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile sau nu sunt tranzactionate pe o piata;

detinerile de portofoliu sunt evaluate si reflectate in activul net la valoriile stabilite in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare si cu prevederile inscrise in procedura:

instrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare

decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare:

o actiuni, titluri de participatie emise de O.P.C si orice alte titluri negociabile:

pret de inchidere – piata reglementata;

pret de referinta – alte sisteme alternative de tranzactionare;

o instrumente financiare cu venit fix si instrumentele pietei monetare:

valoare determinata prin metoda bazata pe recunoastrea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-ului / primei;

o produse structurate:

pret de referinta calculate de operatorul de piata;

intsrumente financiare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare inclusiv sistemele alternative de tranzactionare:

o actiunile - metode de evaluare;

o instrumente financiare cu venit fix si instrumentele pietei monetare - valoare determinata prin metoda bazata pe recunoastrea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-

ului / primei;

o intsrumente financiare derivate - metode de evaluare;

o titluri de participare emise de O.P.C – ultima valoare unitara a activului net calculat si publicat;

instrumentele financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de

tranzactionare::

o actiunile si valorile mobiliare prevazute la art. 3 alin. (1), pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, intrumentele financiare derivate si titlurile de participare emise de O.P.C.

similar celor prezentate de mai sus;

o instrumente financiare cu venit fix si instrumentele pietei monetare: recunoastrea zilnica a dobanzii si amortizarea discount-ului / primei;

pentru celelalte categorii de instrumente financiare care nu erau mentionate in aceasta prezentare, procedura inregistrarii lor in contabilitate se regaseste pe pagina:

www.siftransilvania.ro/ro/informatii-pentru-investitori/activ-net-calculat

Procedura privind intocmirea situatiei activelor si datoriilor societatii

14

Page 15: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

14

2017 Q1 Situatii financiare

in mRON Q1 2017 31.12.2016

Casa si conturi in banci 23,02 12,37

Active financiare recunoscute la valoare justa prin contul de profit si pierdere 429,87 427,70

Active financiare disponibile pentru vanzare 539,52 517,03

Imobilizari necorporale 0,14 0,22

Imobilizari corporale 14,21 14,37

Alte active financiare 6,05 3,01

Total active 1.014,67 978,49

Provizioane 0,00 0,00

Alte datorii financiare 30,89 29,69

Alte datorii 0,71 1,73

Datorii privind impozitul pe profitul curent 0,00 0,00

Datorii privind impozitul amanat 38,50 33,24

Total datorii 70,10 64,66

Capital social 218,43 218,43

Rezerve din reevaluare aferente imobilizarilor corporale 11,50 11,50

Rezerve din reevaluare la valoare justa a instrumentelor financiare disponibile pentru vanzare 195,76 168,17

Alte rezerve 450,67 450,67

Profit/pierdere neacoperita 68,21 65,06

Total capitaluri proprii 944,58 913,83

TOTAL datorii si capitaluri proprii 1.014,67 978,49

Sursa: S.I.F. Transilvania: Rezultate financiare 2017 Q1 conform IFRS

15

Page 16: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

15

2017 Q1 Situatia sintetica a rezultatului exercitiului

in mRON Q1 2017 Q1 2016

Venituri din dividende 2,76 1,13

Venituri din dobanzi 0,26 0,29

Castig/(pierdere)net(a) din activele financiare dipsonibile pentru vanzare 3,74 10,57

Castig/(pierdere) din modificari in valoare justa a activelor financiare recunoscute la valoare justa prin contul de

profit si pierdere 2,10 (4,05)

Alte venituri din exploatare 0,09 (0,17)

Total venituri nete

8,95 7,78

Cheltuieli cu personalul (2,52) (2,61)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (0,35) (0,55)

Alte cheltuieli (1,38) (0,96)

(Pierdere)/Profit net(a) inainte de impozitare 4,70 3,66

Impozit pe profit (1,54) (2,19)

Profitul/(pierderea) net(a) a(l) exercitiului 3,16 1,47

Alte elemente ale rezultatului global

Elementele care pot fi reclasificate ulterior in profit si pierdere:

Castig/(pierdere) net(a) din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare , net de

impozitul amanat 5,26 (50,08)

Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in profit sau pierdere:

Variatia surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe

Alte elemente ale rezultatului global al exercitiului - total 5,26 (50,08)

Rezultatul Global al exercitiului 8,41 (48,62)

Sursa: S.I.F. Transilvania: * Rezultate financiare 2017 Q1 conform IFRS 16

Page 17: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

16

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, așa cum au fost adoptate de

Uniunea Europeana („IFRS”) și cu Norma nr. 39 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele

internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

(„A.S.F.”) din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare („Norma 39/2015”).

Conform IFRS 10 „Situatii financiare consolidate” o societate clasificata ca o entitate de investitii nu va consolida filialele sale ci le va evalua la valoare

justa prin contul de profit sau pierdere.

Societatea a clasificat investitiile in filiale si entitati asociate ca instrumente financiare detinute la valoare justa prin contul de profit si pierdere;

Active financiare recunoscute la valoare justa prin contul de profit și pierdere la data de 31 martie 2017 (lei) :

Societatea a clasificat investitiile financiare pentru care procentul de detinere este mai mic de 20% din capitalul entitatii emitente drept active financiare

disponibile pentru vanzare;

Structura activelor financiare disponibile pentru vanzare in functie de tipul activului financiar se prezinta astfel la data de 31 martie 2017 (lei) :

Principii contabile aplicate de societate

Actiuni cotate pe piete interne 368,073,788

Actiuni necotate 50,845,016

Obligatiuni corporative 10,954,108

Total 429,872,912

Actiuni cotate pe piete interne 477,167,957

Actiuni cotate pe piete externe 0

Actiuni necotate 26,674,669

Obligatiuni corporative 12,497,049

Unitati de fond in companii cotate 8,811,397

Unitati de fond in companii inchise 14,665,157

Total 539,516,229

Sursa: S.I.F. Transilvania: Rezultate financiare 2017 Q1 conform IFRS

17

Page 18: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

17

Contact

Nicolae Iorga 2 Street, 500057

Brasov, Romania

Tel: +4 0268 419460 ; +4 0268 401141 ; +4 0268 413752

e-mail: [email protected] ; [email protected]

web: www.siftransilvania.ro

18

Page 19: S.I.F. Transilvania Prezentare companie Q1 2017 · PDF fileinstrumentele financiare admise la tranzactionare si tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare pe o piata reglementata

18

Disclaimer

Aceasta Prezentare a fost prregatita doar pentru informarea Dvs. si este supusa actualizarii, completarii, revizuirii si modificarii si astfel de informații se pot modifica semnificativ. Nicio persoana nu se afla sub

nicio obligație de a actualiza informatiile cuprinse în aceasta prezentare si materiale, si orice opinie exprimata în legatura cu acestea poate suferi modificari fara nicio notificare prealabila.

Aceasta Prezentare nu contine nicio analiza financiara sau comerciala completa sau comprehensiva a S.I.F. Transilvania si nici nu prezinta pozitia sau perspectivele acesteia într-o maniera completa sau

comprehensiva si nu se considera ca aceasta contine toate informatiile de care o persoana care are în vedere achizitionarea de valori mobiliare emise de S.I.F. Transilvania are nevoie pentru a face o analiza

completa a tuturor aspectelor la care se face referire în prezentul document. S.I.F. Transilvania a pregatit Prezentarea cu grija, cu toate acestea, anumite neconcordante sau omisiuni pot sa fi aparut în

aceasta. Prin urmare, se recomanda ca orice persoana care intentioneaza sa ia orice decizie de investitii cu privire la oricare dintre valorile mobiliare emise de S.I.F. Transilvania sau de filialele sale sa se

bazeze numai pe informatiile publice din comunicarile oficiale ale S.I.F. Transilvania, realizate în conformitate cu prevederile legale si de reglementare, care sunt obligatorii pentru S.I.F. Transilvania.

Prezentarea poate sa contina si contine declaratii anticipative. Cu toate acestea, astfel de declaratii nu trebuie sa fie întelese ca fiind asigurari sau proiectii ale S.I.F. Transilvania în ceea ce priveste rezultatele

viitoare asteptate. Prezentarea nu este si nu trebuie sa fie inteleasa ca o previziune a rezultatelor viitoare ale S.I.F. Transilvania.

De asemenea, ar trebui retinut faptul ca declaratiile anticipative, inclusiv declaratiile referitoare la asteptarile privind rezultatele financiare viitoare implica riscuri si incertitudini semnificative si nu dau nicio

garantie sau asigurare ca aceste rezultate vor fi obtinute. Asteptarile Directoratului se bazeaza pe cunostinte prezente, constientizare, ipoteze si / sau pe punctele de vedere ale membrilor Directoratului S.I.F.

Transilvania si depind de o serie de factori, ceea ce poate determina ca rezultatele reale care vor fi obtinute de S.I.F. Transilvania sa difere semnificativ fata de cele discutate în document. Multi astfel de

factori depasesc cunostintele actuale, constientizarea si / sau controlul Companiei, sau nu pot fi anticipati de aceasta. Astfel de declaratii anticipative sunt valabile numai la data acestei Prezentari si

Societatea nu are nicio obligatie de a actualiza sau revizui astfel de declaratii pentru a reflecta noile evenimente sau circumstante, nici de a corecta eventualele inadvertente care pot deveni evidente ulterior

datei prezentului document.

Informatiile continute în aceasta Prezentare pot suferi modificari fara nicio notificare prealabila, acestea pot fi incomplete sau condensate, si pot sa nu contina toate informatiile materiale referitoare la

Societate, filialele sale si partile sale afiliate/conectate.

Nu se ofera nicio garantie ca informatiile continute în aceasta Prezentare sunt comprehensive sau corecte si nici ca aceasta Prezentare este potrivita pentru scopurile destinatarului.

Nici S.I.F. Transilvania si niciuna dintre companiile sale afiliate sau persoanele care o controleaza, directorii, managerii, consilierii sau reprezentantii acestor persoane nu au nicio raspundere (inclusiv pentru

pierderi sau daune directe, indirecte sau de consecinta), care ar putea aparea în legatura cu orice utilizare a acestei Prezentari. Mai mult, nicio informatie continuta în acest document nu constituie o obligatie

sau o reprezentare pentru S.I.F. Transilvania, managerii, directorii sau actionarii sai, întreprinderile afiliate, consilierii sau reprezentanti ai acestor persoane. Aceasta Prezentare nu se considera ca contine

toate informatiile care pot fi necesare pentru a evalua o investitie in valorile mobiliare emise de S.I.F. Transilvania si orice destinatar al acestei Prezentari ar trebui sa se bazeze pe sfaturi juridice, contabile sau

orice alte sfaturi profesionale relevante proprii.

Aceasta Prezentare a fost pregatita numai în scop informativ si nu constituie si nu face parte din, si nu trebuie interpretata ca o oferta de cumparare sau de vânzare, nici ca o solicitare a unei oferte de a

cumpara sau de a vinde, subscrie sau de a achizitiona orice valori mobiliare sau instrumente financiare si nicio invitatie de a participa la orice asociere comerciala. Aceasta Prezentare nu constituie o oferta si

nici o obligatie sau invitatie de a cumpara, subscrie sau achizitiona in alt mod orice valori mobiliare în orice jurisdictie si nicio declaratie continuta în acest document nu poate servi drept baza pentru niciun fel

de intelegere, angajament sau decizie de investitii, si nu poate fi invocata în legatura cu niciun fel de intelegere, angajament sau decizie de investitii.

Nicio valoare mobiliara a S.I.F. Transilvania nu a fost sau nu va fi înregistrata în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare a SUA din 1933, astfel cum a fost modificata ( "Legea Valorilor Mobiliare"), iar valorile

mobiliare ale S.I.F. Transilvania nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în lipsa înregistrarii sau a unei scutiri aplicabile de la cerintele de înregistrare ale Legii Valorilor Mobiliare. Aceasta Prezentare nu

poate fi distribuita, directionata catre sau vizualizata de nicio persoana din Statele Unite sau transmisa persoanelor din SUA (în sensul Regulamentului S , in baza Legii Valorilor Mobiliare a SUA din 1933,

astfel cum a fost modificata (Legea Valorilor Mobiliare a SUA”)).

Aceasta Prezentare nu este o reclama si nu contine un prospect in sensul Directivei EU 2003/71/EC sau altfel. Nicio parte a acestei prezentări si nici distribuția sa nu vor constitui baza si nu vor putea fi

invocate in legatura cu niciun fel de contract, angajament sau decizie de investitii.

19