of 36 /36

Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin...

Page 1: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja
Page 2: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

2

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

Tampere-talo on Tampere klubin

kotipesä. Suurten kansainvälisten

kongressien talosta löytyy

tilaa myös pienille kokouksille.

Talon ilmapiiriä kuvaavat hyvin

sanat tehokkuus, joustavuus

ja epäbyrokraattisuus.

Henkilökunta tekee kaikkensa,

jotta vieraat voivat keskittyä

omaan asiaansa.

AULIS AARNIOTAMPERE KLUBI

Tampere-talo on Euroopan paras konsertti-, kokous- ja kongressikeskus

Visio

Jokainen tilaisuus on asiakkaillemme ikimuistoinen elämys

Missio

Ihmisen arvostus, yhteispeli, vastuullisuus, tehokkuus, kehittyminen ja uudistuminen

Arvot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

Suurin kävijämäärä vuosikymmeneen 3

Talous 5 Arvio tulevasta kehityksestä 2012 6

HALLINTO JA HALLITUS 9

TILINTARKASTAJA 9

TOIMINTA NUMEROINA 10

YHTIÖN OSAKKEET 10

LIIKEVAIHTO 11

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 11

HENKILÖKUNTA 12 Johto 12

Muu henkilöstö 13

Henkilökunnan kehittäminen ja työterveyshuolto 13

TOIMINTA 14

Kongressit ja kokoukset 14

Kansainväliset kongressit 14

Kotimaiset kokoukset 16

Kriittisestä tilasta kohti valoa 17

Messut ja näyttelyt 17

Konsertit ja tapahtumat 18

Omat tuotannot ja yhteistuotannot 18

Vuokratuotannot 19

Markkinointi monessa mukana 20

Sähköinen markkinointi vahvistuu 21

Yhteistyö on kumppanuutta 22

Lipputoimistossa tapahtuu 23

Tekniikan kehitys tarjoaa haasteita 23

Kiinteistö kunnossa niin arkeen kuin juhlaan 23

Vihreä jalanjälkemme 25

Jätteet kierrätykseen ja energiaksi 25

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet 25

Hyvä palvelu on ammattitaitoa ja joustavuutta 26

Talvipuutarhassa tarjoillaan taidetta 27

TALON MUUT TOIMIJAT 28

Kanresta kutsuu makumatkalle 28

Tampere Filharmonian kansainvälinen vuosi 29

TILINPÄÄTÖS 2011 30

Tuloslaskelma 30

Tase 31

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 32

Tilintarkastuskertomus 33

Liite 1: Henkilöstötilinpäätöksen liitetietoja 34

Liite 2: Organisaatiokaavio 35

Sisältö

Tampere klubin tarkoituksena on luoda kansainvälinen, tavallisista yhden tieteenalan seminaareista poikkeava keskustelufoorumi. Klubissa on tällä hetkellä noin 40 jäsentä – alansa huippututkijoita, joiden joukossa myös neljä nobelistia.

Page 3: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

3

VUOSI 2011 OLI TAMPERE-TALON HISTORIASSA kaikin tavoin hyvä vuosi. Talon ydintoimintojen, kong-

ressi- ja ohjelmatoiminnan kannalta se sujui suotuisissa

merkeissä. Kävijämäärillä mitattuna vuosi oli vilkkain

aikoihin. Tampere-talossa on sen toiminnan aikana vuo-

den 2011 loppuun mennessä käynyt lähes 5 840 000

tilastoitua henkilöä. Vuonna 2011 talossa järjestet-

tiin 635 tilaisuutta, joissa oli kävijöitä lähes 290 000.

Yhtiön taloudellinen tulos oli budjetoitua parempi, voit-

toa kertyi 57 815 euroa.

Vuoden aloitti Tampere Beatles Happening tammi-

kuun viimeisenä viikonloppuna. Kevään ooppera,

Mozartin Taikahuilu, esitettiin kuusi kertaa ja esityksen

näki yli 11 600 katsojaa. Kevyemmän oopperan toi-

vottiin avaavan oopperaelämysten ovet myös uusille

katsojakunnille. Tässä onnistuttiinkin hyvin. Vuokratuo-

tantojen tähtihetkiä keväällä edustivat Schönbrunnin

linnaorkesterin wieniläiskonsertti, pietarilaisen nyky-

balettiryhmä Eifman Ballet’n vierailu sekä nuorisolle

suunnattu Chillhouse-tapahtuma.

Syksyllä talo tuotti muun muassa Apocalyptican,

Josh Grobanin, Helsingin barokkiorkesterin ja Yö-

yhtyeen konsertit. Syksyn suurin tapahtuma oli koko

perheelle suunnattu Lumiukko-tanssiesitys joulu-

Suurin kävijämäärä vuosikymmeneen

Tampere-talon entinen toimitus-johtaja Kaarina Suonio, vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Kalervo Kummola sekä vuoden 2012 alussa toimitus-johtajana aloittanut Paulina Ahokas

Toimitusjohtajan katsaus

Page 4: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

44

kuun alussa. Uutena toimintamuotona nähtiin Pienessä

salissa kymmenen esityksen sarja NääsNääsNews-

revyytä. Syyskauden vuokratuotantoja edustivat

St. Petersburg Classical Ballet -teatterin Giselle sekä

Ryhmäteatterin Teatterikesän esitys Eduskunta.

Kokous- ja kongressipuolella talouden elpyminen

vilkastutti selvästi kysyntää. Vuoden suurin tapahtuma

oli Häämessut, joka keräsi 4 500 kävijää. Kesäkuulle

ajoittui peräti 6 teknisen alan kongressia, joista vii-

dessä järjestäjänä oli Tampereen teknillinen yliopisto.

Myös terveydenhuollon suuria tapahtumia järjestettiin

ennätysmäärä, yhteensä 21.

Mennyt vuosi oli myös vilkas kansainvälisten

kongressien vuosi. Kongresseista suurin oli kesäkuussa

järjestetty Glass Performance Days, jossa oli yli 800

osanottajaa.

Syksyllä julkaistiin uusin kongressitalotutkimus. Talo

sijoittui viidettä kertaa kärkeen, tällä kertaa jaetulle

ensimmäiselle sijalle Lahden Sibeliustalon kanssa.

Talo liittyi 1.1.2011 jäseneksi Palvelulaitosten työn-

antajayhdistykseen ja siirtyi sen mukana soveltamaan

uutta työehtosopimusta (PTYTES). Kaupungin konserni-

hallinnon Corporate governance -hengessä käytiin tii-

viitä neuvotteluja muun muassa omistajan toiveista

Tampere-taloa kohtaan. Myös yhteistyötä Tampere

Filharmonian kanssa lisättiin entisestään. Soittajien

toiveista alkusysäyksen saanut Ison salin akustiikka-

remontti valmistui alkusyksystä. Se onnistui yli odo-

tusten ja on saanut pelkkää positiivista palautetta niin

soittajilta kuin kuulijoiltakin.

Talon hallitus ryhtyi valitsemaan uutta toimitus-

johtajaa, kun taloa yli seitsemän vuotta luotsannut

toimitusjohtaja Kalervo Kummola ilmoitti siirtyvänsä

eläkkeelle. Tehtävään valittiin FM Paulina Ahokas, joka

aloitti yhtiön varatoimitusjohtajana 12.12.2011. Toimi-

tusjohtajan tehtävät siirtyivät Ahokkaalle 4.1.2012.

Page 5: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

5

TalousVUODEN 2011 LIIKEVAIHTO oli 5,776 milj. euroa. Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä olivat 11,196 milj. euroa.

Kaupungin toiminta-avustus pysyi viidettä vuotta samalla 1,300 milj. euron tasolla. Vuosina 1999–2006 toiminta-

avustus oli 1,430 milj. euroa vuodessa. Lisäksi kaupunki antoi Tampere-talolle oopperan tekemiseen avustusta

198 000 euroa ja vuokra-avustusta 3,567 milj. euroa. Tampereen kaupungin perimä vuokra tontista ja rakennuksista

oli vuokra-avustuksen suuruinen. Yhtiön pankkitili on liitetty Tampereen kaupungin konsernipankkitiliin.

TUOTOT 2011

32%

12%

51%

1%4%

Liikevaihto

Toiminta-avustus

Tontin ja rakennuksen vuokra-avustus

Yhteistoimintatuotot ja muut avustukset

Muut tuotot

32%

1%

KULUT 2011

17%17%

33%

Tapahtumakulut

Henkilöstökulut

Tontin ja rakennuksen vuokra

Käyttöomaisuushankinnat

Muut kulut

TULOSHISTORIA 1990–2011

MARJA VIRTA 7.3.2012

TULOSHISTORIA 2011 - 1990

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toiminta‐avustus 2018 2691 2507 1682 1430 1430 1261 1261 1346 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1300 1300 1300 1301 1300

Liikevaihtojamuut

tuotot4102 6472 6238 6547 6687 6885 6726 7417 7392 8203 6296 6420 6806 7110 7505 7600 8264 9539 9201 9440100899882

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Page 6: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

66

Kaupungin avustukset

Kaupungin toiminta-avustus pysyy entisellään kuudetta

vuotta peräkkäin. Kaupungin veloittama vuokra kiin-

teistöstä sekä vuokra-avustus nousevat 4,65 prosenttia

ja ovat 3,733 milj. euroa vuonna 2012. Vuonna 2011

tehdyn Ison salin akustiikan perusparannuksen vaiku-

tus nousuun on 0,9 prosenttia. Lisäksi kaupunki anta-

nee toiminta-avustusta oopperatoiminnan tuottamiseen

198 000 euroa.

Tilauskanta, varaukset ja hinnoittelu

Tampere-talo Osakeyhtiön varauskanta on tammikuun

2012 tilanteen mukaan normaalitasolla. Kokouspuolen

varauksia on 175 ja niihin odotetaan 70 000 kokous-

vierasta. Tapahtumista peräti 16 on yli 1 000 hengen

varauksia: messuja, yritystapahtumia, liittojen ja järjes-

töjen kokouksia sekä lukuisia terveydenhuoltoalan val-

takunnallisia koulutuspäiviä, joihin liittyy myös mittava

näyttely. Toukokuussa talossa nähdään suuri akateemi-

nen juhla, TTY:n tohtoripromootio.

Ohjelmatoiminnan konsertti- ja viihde-esitysten

varauksia vuodelle 2012 on tällä hetkellä 135, joista

talon omia ja yhteistuotantoja 62 ja vuokratapahtumia

73. Näiden lisäksi tulevat Tampere Filharmonian Ison

salin konsertit sekä kamarikonsertit Pienessä salissa.

Tilavuokria on pääsalien osalta korotettu keskimäärin

neljä prosenttia ja henkilöveloituksia noin viisi pro-

senttia vuoden 2012 alusta lähtien.

Toimintalinjauksia

Tampere-talo Osakeyhtiön hallitus käynnisti tammi-

kuussa 2012 strategiaprosessin, joka toteutetaan tii-

viissä yhteistyössä uuden toimitusjohtajan sekä talon

koko henkilöstön kanssa. Uudistunut strategia valmis-

tuu kesän 2012 aikana.

Sekä strategia että koko toiminta perustuvat ennen

kaikkea vahvuuksien voimistamiselle ja uusien mahdol-

lisuuksien avaamiselle. Talon kiistattomia vahvuuksia

ovat muun muassa tunnustettu ja palkittu palvelukult-

tuuri sekä korkea profiili niin ohjelma- kuin tapahtuma-

tuotannossa.

Uudistuksia ryhdytään toteuttamaan kolmella eri

sektorilla: 1) Talon sisällä vahvistetaan myyntiorgani-

saatiota ja it-järjestelmiä, 2) ulkoisesti pyritään vah-

vasti vaikuttamaan talon keskeisten kilpailutekijöiden –

monitoimi-/harjoitustila ja sen yhteydessä toteutettava

tilojen päivitys sekä parkkitilat ja talon yhteydessä

sijaitseva hotelli – syntyyn ja 3) tiivistetään ja rakenne-

taan uudenlaista yhteistyötä talon muiden toimijoiden,

Tampere-talon ravintoloitsija Kanrestan sekä Tampere

Filharmonian kanssa.

Kokoukset ja kongressit

Kokouskysyntä on selvästi vilkkaampaa kuin vuotta

aiemmin. Vuonna 2011 saavutettiin kokoustoiminnalle

asetetut tavoitteet niin kävijämäärien, taloudellisen

tuloksen kuin asiakastyytyväisyydenkin suhteen. Tam-

pere-talo osallistui kahden vuoden välein tehtävään

valtakunnalliseen kongressitalotutkimukseen ja saa-

vutti jälleen, nyt jo viidennen kerran, Suomen kärkipai-

kan. Korkea asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys on toi-

minnan kulmakivi: tyytyväinen asiakas tulee uudelleen

ja suosittelee myös muille.

Kokousmyynnin haasteena on toisaalta kysynnän

lyhyt aikajänne ja toisaalta kysynnän kohdistuminen

pääosin samoille viikoille ja kuukausille konsertti-

sesongin kanssa. Myös kokoustilojen tarjonta on

lisääntynyt jatkuvasti.

Tampere-talon suurin vetovoimatekijä on maine

Suomen parhaana kongressikeskuksena. Korkean asia-

kastyytyväisyyden turvaaminen sekä velvoittaa että

Arvio tulevasta kehityksestä 2012

Page 7: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

77

kannustaa koko talon henkilökuntaa jatkuvasti kehit-

tymään työssään ja tarjoamaan laadukkainta mahdol-

lista kokonaispalvelua. Kilpailtaessa kansainvälisistä ja

valtakunnallisista tapahtumista Tampereen palvelutaso,

vetovoimaisuus ja liikenneyhteydet nousevat usein rat-

kaisevaan asemaan kokouksen tai kongressin pitopai-

kasta päätettäessä.

Vuoden 2012 aikana Tampereelle avattavat kaksi

uutta hotellia tuovat 400 huoneen lisäkapasiteetin kau-

punkiin. Tämän ansiosta Tampereella voidaan järjestää

entistä enemmän ja isompia tapahtumia samanaikai-

sesti. Myös uudelleen avattu Kööpenhaminan lento-

yhteys tuo huomattavan parannuksen Tampereen saa-

vutettavuuteen.

Page 8: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

8

Kimmo Viskarin luonnospiirroksia Tannhäuser-oopperan lavastuksesta

Konsertit ja tapahtumat

Vuonna 2012 Tampere-talon ohjelmatarjonta noudattaa

samaa selkeää linjaa kuin aiempinakin vuosina. Ohjel-

miston selkärankana toimivat keväällä ooppera, Wag-

nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-

kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa

revyytä, tanssia ja stand-upia. Talo mahdollistaa myös

erilaisten suurempien tapahtumien järjestämisen, esi-

merkkinä Annie-suurmusikaali syyskuussa.

Ohjelma pidetään tasokkaana ja mielenkiintoisena

riippumatta siitä esitetäänkö sitä suurelle vai pienelle

yleisölle. Yksittäisten tuotantojen budjetointi tehdään

niin, että ne eivät liikaa rasita talon muuta taloutta.

Vuoden aikana ohjelmaa tarjotaan mahdollisimman

moneen makuun. Talo ei lähde suoranaisesti kilpai-

lemaan muiden talousalueen yrittäjien kanssa, vaan

ohjelmatarjonta on omaleimaista ja painottuu alueille,

joilla muut eivät toimi.

Tekniikka

Tampere-talo Osakeyhtiön käyttö-

omaisuusinvestointeihin varataan

175 000 euroa, josta teknisten pal-

veluiden osuus on 96 000 euroa.

Tekniikan suunnitellut käyttöomai-

suushankinnat kohdentuvat IT-

ympäristöön sekä AV- ja näyttämö-

mekaniikkaan.

Page 9: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

9

TilintarkastajaTilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio.

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimi Kalervo Kummola.

Varatoimitusjohtajana aloitti 12.12.2011 Paulina Ahokas (toimitusjohtaja 4.1.2012 alkaen).

Hallinto ja hallitusHallitus

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2011 yhteensä yksitoista.

Hallituksen kokoonpano oli seuraava (läsnäolo kokouksissa):

professori Per Ashorn, puheenjohtaja 24.4.2007 alkaen (11)

toiminnanjohtaja Pauli Ruoholahti, varapuheenjohtaja 24.4.2007 alkaen (9)

tuottaja Matti Heinivaho, jäsen 1.6.2004 alkaen (11)

kansanedustaja Harri Jaskari, jäsen 15.4.2009 alkaen (7)

kansanedustaja Leena Rauhala, jäsen 11.4.2005 alkaen (9)

kansanedustaja Marja Tiura, jäsen 18.9.2001 alkaen (7)

hoitotyön johtaja Sirkkaliisa Virtanen, jäsen 27.9.2002 alkaen (9)

Hallituksen puheenjohtaja Per Ashorn, Matti Heinivaho, Sirkkaliisa Virtanen, Harri Jaskari, Leena Rauhala ja varapuheenjohtaja Pauli Ruoholahti. Kuvasta puuttuu Marja Tiura.

Page 10: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

10

Yhtiön osakkeetYhtiön osakepääoma on 578 000 euroa jakautuen 17 000 osakkeeseen.

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

TILAISUUDET JA KÄVIJÄMÄÄRÄT TAMPERE-TALOSSA

2011 2010 2009

Tilaisuuksia Osallistujia Tilaisuuksia Osallistujia Tilaisuuksia Osallistujia

Kotimaiset kokoukset 248 48 027 275 41 857 234 39 423

Kansainväliset kongressit 19 4 255 23 2 962 16 4 885

Näyttelyt ja messut 11 22 526 9 23 350 16 28 149

Oman tuotannon tapahtumat 76 70 064 84 79 683 83 61 267

Vuokratuotannon tapahtumat 107 87 470 67 55 840 69 55 038

Tampere Filharmonian konsertit 51 49 654 34 31 039 45 42 485

Juhlat ja yritystilaisuudet 9 3 597 16 8 334 18 7 649

Ei-kaupalliset tilaisuudet 114 3 824 71 1 008 101 1 384

Opastukset 555 1038 944

Yhteensä 635 289 972 579 245 111 582 241 224

Toiminta numeroinaTilivuoden aikana olleet tapahtumat jakaantuivat tuottajakohtaisesti:

Page 11: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

11

TUNNUSLUVUT

2011 2010 2009

Liikevaihto 5 775 980,27 6 016 528,24 5 338 768

Liikevoitto/tappio 44 106,12 -43 857,46 -165 518

Liikevoitto % liikevaihdosta 1 % -1 % -3 %

Oman pääoman tuotto-% 4 % -2 % -9 %

Omavaraisuusaste (%) 63 % 66 % 67 %

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

2011 2010 2009

€ % € % € %

Kokoukset ja näyttelyt 1 766 065 31 1 307 933 22 1 386 996 26

Oma ohjelmatuotanto 2 289 146 40 2 851 042 47 2 031 169 38

Vuokrakonsertit 610 675 10 452 187 8 488 744 9

Tampere Filharmonia 774 738 13 723 187 12 739 471 14

Muut 335 355 6 682 179 11 692 388 13

Liikevaihto toimialoittain 5 775 980 100 6 016 528 100 5 338 768 100

LIIKEVAIHTO TULORYHMITTÄIN

2011 2010 2009

€ % € % € %

Vuokratuotto, pysyväisvuokralaiset 1 093 818 19 1 061 805 18 1 065 671 20

Tilavuokrat, lyhytaikaiset vuokralaiset 823 036 14 697 356 12 730 192 14

Laitevuokrat 375 067 7 309 655 5 346 032 6

Henkilöveloitukset 661 930 11 563 783 9 654 263 12

Oman ohjelmatoiminnan lipunmyynti 2 205 799 38 2 582 425 43 1 954 645 37

Muu liikevaihto 616 330 11 801 504 13 587 965 11

Liikevaihto yhteensä 5 775 980 100 6 016 528 100 5 338 768 100

Liikevaihto

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystäTilinpäätös osoittaa tilikaudelta voittoa 57 814,52 euroa.

Hallitus esittää, että tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

Page 12: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

12

JohtoTampere-talon johtoryhmään kuuluivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt:

Toimitusjohtaja Kalervo Kummola, kongressipäällikkö Erika Eischer,

ohjelmapäällikkö Marko Stenström, kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto,

tekninen päällikkö Jyri Tervakangas, talouspäällikkö Marja Virta

ja johdon sihteeri, henkilöstövastaava Lisa Nordenswan. Ryhmään

liittyi 12.12. yhtiön vastavalittu varatoimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Johtoryhmä kokoontui toimitusjohtajan kutsusta toimintavuoden aikana

yhteensä 11 kertaa. Kokousten muistiot olivat henkilökunnan luettavissa

talon sisäisessä verkossa.

Henkilökunta

Kongressipäällikkö Erika Eischer, ohjelmapäällikkö Marko Stenström, toimitusjohtaja Kalervo Kummola, kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto, toimitusjohtajana 4.1.2012 aloittanut Paulina Ahokas, talouspäällikkö Marja Virta, tekninen päällikkö Jyri Tervakangas sekä johdon sihteeri, henkilöstövastaava Lisa Nordenswan

Page 13: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

13

2011 2010 2009

Johto 3 2 2

Hallinto 3 3 4

Kongressiosasto 5 5 5

Ohjelmaosasto 7 6 7

Markkinointiosasto 3 5 5

Lipputoimisto 10 10 10

Palveluosasto 15 15 15

Tekniikka 19 18 19

Kiinteistö 7 6 7

Yhteensä 72 70 74

2011 2010 2009

2 944 927 € 3 128 379 € 3 020 075 €

HENKILÖKUNNAN JAKAUTUMINEN OSASTOITTAIN

TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

tapahtui yksilö- ja ryhmäkohtaisesti.

Ryhmäkohtaisista koulutuksista

mainittakoon palveluosaston SPR:n

kanssa toteuttama ensiapukoulutus

sekä koko talon väelle suunnattu

Miten varaudun työpaikan uhka-

tilanteisiin -koulutus. Kielitaitoa

syvennettiin ja ammattiosaamista

kehitettiin oman alan kursseilla.

Ideoita haettiin myös alan messuilta

koti- ja ulkomailla.

Henkilökunnan liikunta- ja kult-

tuuriharrasteita tuettiin muun muassa

kulttuurisetelein. Kevään Tyky-päivä

suuntautui Teiskon Kaanaaseen, jossa

jokainen sai valita harrastuksekseen

vaelluksen, cartingin tai rallin.

Yhtiön työterveyshuollosta on

vuodesta 2008 alkaen vastannut

Pihlajalinna Oy. Henkilöstöhallinto

ja työsuojelutoimikunta työstivät

yhdessä Pihlajalinnan kanssa talolle

varhaisen tuen mallin, joka otettiin

käyttöön vuoden lopulla. Esimies-

työskentelyä terävöitetään työter-

veyspsykologin kanssa vielä vuoden

2012 puolella.

Vuonna 2011 henkilökunnan

sairaslomapäiviä kertyi 265. Työ-

tapaturmia sattui seitsemän, viisi

työpaikalla ja kaksi työmatkalla.

Kyseisistä tapaturmista aiheutui

28 sairaslomapäivää. 1.9.2005

jälkeen Tampere-talo Osakeyhtiön

palveluk seen tulleet työntekijät

ovat Tampereen kaupungin sairaus-

kassan jäseniä kassan sääntöjen

edellyttämin ehdoin. Vuoden lopussa

sairaus kassaan kuului 70 prosenttia

vakituisista työntekijöistä.

Henkilöstötilinpäätös, liite 1

Organisaatiokaavio, liite 2

Henkilökunnan kehittäminen ja työterveyshuolto

Muu henkilöstöVUODEN 2011 PÄÄTTYESSÄ osakeyhtiön

palveluksessa oli kokopäiväisiä, vakituisia

työntekijöitä 64 ja määrä- tai osa-aikaisia

8. Vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat

62 ja 8, eli henkilökunnan määrä lisääntyi

kahdella. Lisäksi talossa työskenteli tilapäi-

siä tuntityöntekijöitä, jotka olivat pääosin

aulaemäntiä ja -isäntiä sekä naulakkohenki-

lökuntaa.

Vuoden lopussa henkilökunnan keski-ikä

oli 45 vuotta 1 kuukautta. Vakituisesta hen-

kilökunnasta 55 prosenttia kuului JHL – Jul-

kisten ja hyvinvointialojen liittoon.

Page 14: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

1414

Kansainväliset kongressit

VUONNA 2011 Tampere-talossa järjestettiin 23

kansainvälistä kongressia, joihin osallistui yli 4 500

kongressivierasta. Kongressien määrä, koko ja myös

tieteenalat vaihtelevat vuosittain melkoisesti. Viime

vuonna järjestettiin erityisen paljon teknisen alan

kongresseja. Tampereen teknillinen yliopisto isännöi

kesäkuussa peräti viittä Tampere-talossa järjestettyä

kansainvälistä kongressia, muun muassa Fluid Power

2011, Manufacturing Summit sekä Nordic Building

Physics. Teknisen alan kongressien kirjon täydensi

vuoden suurin kongressi, lasialan johtavaksi maailman-

kongressiksi kehittynyt Glass Performance Days yli

800 osallistujallaan.

Myös lääketieteen ja terveydenhuoltoalan kongres-

seja järjestettiin useita. Pohjoismaiset sydän- ja rinta-

Syyskuussa Tampere-talossa 10-vuotisjuhlaseminaarin järjestänyt Tampere klubi tuo yhteen eri tieteenalojen huippu-tutkijoita ympäri maailmaa.

Toiminta Kongressit ja kokoukset

Tampereella on kongressin

järjestämisen konsepti kunnossa:

tarjolla on loistavia tiloja, kuten

kaunis ja toimiva Tampere-

talo, sekä asiantuntija-apua

esimerkiksi rahoitukseen ja

kongressijärjestelyihin.

EIJA PAAVILAINENLASTEN KALTOINKOHTELUA KÄSITTELEVÄ KANSAINVÄLINEN KONGRESSI

Page 15: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

Arvostan erittäin paljon Tampere-talon sitoutunutta

ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Talon tilat ja salit

luovat tietysti perustan – salit soivat kauniisti ja

tekniikka on kunnossa – mutta paraskaan tekniikka

ei pelasta, jos osaaminen ja henki puuttuvat.

Tämä henki tulee välittämisestä. Monen eri alan

ammattilaisen yhteistyö sujuu saumattomasti:

tilanteita ennakoidaan ja lopputuloksena on

ilta, jolloin esiintyjät ja vieraat saavat keskittyä

ohjelmaan eikä tilaisuuden järjestäjänkään tarvitse

olla huolissaan tapahtuman kulusta.

Olemme järjestäneet jo usean vuoden ajan

tärkeimmän vuosittaisen tapahtumamme,

vuosijuhlan ja apurahojen jakotilaisuuden, Tampere-

talon Pienessä salissa. Ja miltei yhtä monta vuotta

vuosijuhlamme yhteydessä on avattu taidenäyttely

Tampere-talon Talvipuutarhassa. Tilat ovat

arvokkaat ja kauniit, ja osaavan henkilökunnan

avulla erilaiset juhlan osat soljuvat kauniisti. Olen

tavattoman kiitollinen siitä, että Tampere-talon

ammattilaiset tekevät järjestäjän osan niin helpoksi.

SILJA MINKKINEN-POIKOLAINEN, ASIAMIESSUOMEN KULTTUURIRAHASTON PIRKANMAAN RAHASTO

elinkirurgit (400 osallistujaa) ja pohjoismaiset uro-

logit (450 osallistujaa) kokoontuivat Tampere-talossa

elokuussa. Aihepiiriltään varsin koskettava kongressi

oli lasten kaltoinkohtelua käsitellyt ISPCAN-kongressi

syyskuussa (600 osallistujaa). Arvovaltainen Tampere

klubi vietti 10-vuotisjuhlakokoustaan niin ikään syys-

kuussa.

Tampere säilytti edelleen kakkostilansa Suomen

kongressitilastoissa. Kansainväliset kongressit tuovat

Tampereelle runsaasti matkailutuloja ja tunnettuutta

sekä tarjoavat paikallisille tutkijoille, tieteentekijöille

ja yrityksille ainutlaatuisen foorumin verkostoitua

ja solmia kestäviä yhteistyösuhteita. Kansainvälis-

ten kongressien tulovaikutus on merkittävä: yhden

kongressivieraan tulovaikutus on 1 175 euroa. Täten

Tampere-talossa järjestettyjen kansainvälisten kongres-

sien tulovaikutus talousalueelle oli 5,3 milj. euroa.

Tampere-talon kongressimarkkinoinnin pääkohde-

ryhmä ovat kansainväliset järjestökongressit ja muut

tiedeyhteisöjen järjestämät kongressit. Tärkein yhteis-

työkumppani kansainvälisten kongressien houkuttele-

misessa on Tampereen kongressimarkkinointiyksikkö

Tampere Convention Bureau, jonka toimisto sijaitsee

Tampere-talossa.

Tampere-talo on mukana Tampereen yliopiston tut-

kimus- ja koulutuskeskus Synergoksen koordinoimassa

Venäjän matkailun kehittämishankkeessa. Sen tarkoi-

tus on houkutella Tampereelle venäläisiä matkailijoita,

kokousasiakkaita ja konserttivieraita.

Kongressiosaston henkilökunta osallistui alan kan-

sainvälisten järjestöjen tarjoamaan koulutukseen, jotka

vuonna 2011 järjestettiin San Diegossa (AIPC) ja Leipzi-

gissa (ICCA). Kongressipäällikkö valittiin ICCA:n pohjois-

maisen jaoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2012. ICCA

Scandinavian Chapter Meeting järjestetään Tampere-

talossa maaliskuussa 2012.

Lasten kaltoinkohtelua käsittelevä kongressi keräsi Tampere-taloon 400 osallistujaa lähes 50 maasta. Sairaalaklovnit toivat osallistujille oman tervehdyksensä.

15

Page 16: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

16

Kotimaiset kokoukset

KONGRESSIOSASTO hoiti 276 tapahtumaa, joissa kävi

74 000 osallistujaa. Yli tuhannen hengen tapahtumia oli

14. Vaikka tapahtumien määrä oli edellisvuotta alhai-

sempi, suuria tapahtumia oli enemmän, osallistujamäärä

oli korkeampi ja taloudellinen tulos parempi. Suurimmat

kotimaiset kokoukset olivat Tampereen lääkäripäivät

(3 000 osallistujaa), Superin ammatilliset opintopäivät

(1 500), Nuorkauppakamarin Sijoitusmessut (1 200),

SAK:n edustajakokous (1 000), Tracon roolipeli- ja

animetapahtuma (4 200), Tampereen kaupungin kolme

luentopäivää terveydenhuoltohenkilöstölle (1 000),

ALSO Expo (1 200) sekä Päihde päivät (1 100). Talossa

järjestettiin vuoden aikana useita sijoitusiltoja ja

pankkien tilaisuuksia sekä huomattava määrä tervey-

denhuollon ja lääketieteen eri alojen koulutustilaisuuk-

sia ja kongresseja. Nuorta käyttäjäkuntaa edustivat

värikkään Tracon-roolipelitapahtuman lisäksi Suomen

lasten parlamentti, joka toi Tampere-taloon 800 nuorta

tulevaisuuden päättäjää.

Varauskannan runko muodostuu kanta-asiakkaista

ja suurista toistuvasti Tampere-talossa järjestettävistä

tapahtumista, joiden joukko on vuosi vuodelta kasva-

nut. Vuoden 2011 kongressitalotutkimuksessa korostui

erityisesti asiakkaiden tyytyväisyys talon toimintaan ja

palveluihin sekä halu tulla uudelleen ja myös suositella

taloa muille kokousjärjestäjille. Motivoitunut ja palvelu-

altis henkilökunta aina aulaisännistä ja -emännistä tek-

niikan osaajiin sekä puhelunvälittäjästä projektipäälli-

köihin on avain hyvin hoidettuihin tilaisuuksiin.

Kongressi oli sisältönsä ja erityisesti Tampere-

talon tarjoamien puitteiden suhteen menestys.

Rekisteröityneitä osanottajia oli noin 400,

26 maasta – pääasiassa kuitenkin Pohjoismaista.

Palautteet, joita osanottajat antoivat

kongressipaikoista, olivat yksinomaan kiittäviä.

Tieteellisissä sessioissa myös tekniikka toimi

paremmin kuin monissa muissa kansainvälisissä

kokouksissa. Näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä

näyttelytiloihin ja niihin ratkaisuihin, joiden

avulla osallistujat tutustuivat myös näyttelyyn.

Siihen vaikuttivat väliaikatarjoilujen sijoittelu

näyttelytilan keskelle ja riittävän väljät puitteet.

Saatoimme olla ylpeitä järjestäjinä siitä, että

meillä Tampereella on tarjolla noin upeat puitteet

kongressien järjestelyille noinkin keskeisellä

paikalla kuin missä Tampere-talo sijaitsee. Olemme

valmiit antamaan tuleville kongressien järjestäjille

mitä lämpimimmät suosituksemme Tampere-talosta

upeana kongressi paikkana.

MATTI TARKKA, PRESIDENTTISCANDINAVIAN ASSOCIATION FOR THORACIC SYRGERY -KONGRESSI

Page 17: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

17

Kriittisestä tilasta kohti valoa

HUHTIKUUSSA Tampere-talossa koettiin viimeinen

Kriittisessä tilassa -tapahtumasarjan teemapäivä Ver-

kon silmässä. Tilaisuudessa pohdittiin kuinka internet

on vaikuttanut ihmisten elämään ja arkeen. Aiheen

ympärille oli koottu internetiin ja tietoverkkoihin liit-

tyviä aiheita esimerkiksi sähkökirjoista, pelitutkimuk-

sesta sekä pornografiasta ja yleensäkin asioista, joihin

tietoverkkojen räjähdysmäinen kehittyminen on vai-

kuttanut.

Tampereen yliopiston lisäksi tapahtuman järjes-

täjinä olivat Tampereen teknillinen yliopisto ja Tam-

pere-talo Osakeyhtiö. Tapahtuman yleisöodote, Pieni

salillinen väkeä, ei toteutunut. Ohjausryhmä ja järjeste-

lytoimikunta päätyivät siihen, ettei Kriittistä tilaa enää

jatketa. Tulevaisuudessa kehitetään uusia yhteistoimin-

tamuotoja yliopistojen ja muiden pirkanmaalaisten toi-

mijoiden kesken.

Tapahtuman seuraajaksi ideoitiin Tampereen yli-

opiston aloitteesta suurelle yleisölle suunnattu tiedeta-

pahtuma Valoa pimeyteen – tiede parantaa maailmaa,

joka järjestetään ensimmäistä kertaa tammikuussa

2012. Järjestäjinä ovat Tampereen yliopisto, Tampe-

reen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkea-

koulu, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto sekä

Tampere-talo.

Messut ja näyttelyt

TAMPERE-TALON TILAT toimivat parhaiten

5 000–8 000 osallistujan yleisömessuilla. Vuonna

2011 järjestettiin yhdeksän näyttelyä tai messu-

tapahtumaa. Asemansa suosittujen messujen jou-

kossa ovat jo vakiinnuttaneet muun muassa Taika-

sormet-kädentaitomessut, Häämessut, Tamarms

-aseharrastajien näyttely sekä naisten hemmotte-

lutapahtuma Naisday. Nuorta väkeä Sorsapuisto-

saliin houkutteli pääsiäisen aikaan järjestetty suuri

matelija näyttely. Syksyinen Hiusfestivaali palasi

muutaman vuoden tauon jälkeen Tampere-taloon.

Tampere-talo on paras tila, jonka voimme

Suomesta tällaiselle tapahtumalle löytää. Vain

Tampere-talo mahdollistaa juuri tämänkokoisen

tapahtuman - seuraava kasvumahdollisuus

olisivat isot messukeskukset. Monipuolisten tilojen

ansiosta voimme järjestää yhtäaikaisesti useita

erilaisia ohjelmanumeroita, joista jokainen kävijä

pystyy valitsemaan itseään kiinnostavat. Tilava

Sorsapuistosali on helppo muuntaa toimivaksi

myyntipöytäalueeksi, jolla myyjät mahtuvat

esittelemään koko tuotevalikoimansa ja ostajat

kiertelemään. Kehitettävää yhteistyössämme

oli erityisesti Tampere-talon aulahenkilökunnan

ja oman turvallisuusorganisaatiomme välisessä

kommunikaatiossa.

MITJA MIESKOLAINENTRACON

Page 18: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

18

Konsertit ja tapahtumat

Omat tuotannot ja yhteistuotannot

OHJELMAOSASTO tuotti vuonna

2011 omina ja yhteistuotantoina 76

konserttia ja muuta yleisötilaisuutta,

joiden kävijämäärä oli lähes 70 000.

Näistä vuoden merkittävimpiä tapah-

tumia olivat keväällä Mozartin Taika-

huilu-ooppera ja syksyllä Lumiukko-

tanssiesitys.

Oman ohjelmatuotannon pääpaino

on esityksissä, joita muut tampere-

laiset toimijat eivät tee. Suurin osa oman tuotannon –

varsinkin kevyen musiikin – konserteista toteutettiin

yhteistuotantoina, joissa taloudellista riskiä jaettiin tai-

teilijoiden ja ohjelmaosaston kesken. Vuoden merkittä-

vimpiä yhteistuotantoja olivat muun muassa Paleface

ja Koiton Laulu, Chaplinin Nykyaika, Iskelmägaala, Uku-

lele Orchestra of Great Britain, Stage-musikaali Silmistä

pois, Yö-yhtyeen kolme loppuunmyytyä konserttia,

Mikko Alatalon juhlakonsertti ja Apocalyptica.

Tampere-talosta televisioitiin vuoden aikana neljä

tapahtumaa, muun muassa Mikko Alatalon ja Joel Halli-

kaisen juhlakonsertit sekä Kari Tapion muistokonsertti.

Lisäksi Iskelmägaala radioitiin suorana lähetyksenä.

Merkittävimmät oman tuotannon tapahtumat

Vuonna 2011 Tampere-talon ohjelmatoi-

minta pyrki linjansa mukaisesti moni-

puolisuuteen ja taloudelliseen kannat-

tavuuteen. Oman ohjelmatuotannon

tapahtumat pidettiin taiteellisesti korke-

alla tasolla, ja myös Pienen salin konser-

teissa säilyi mielenkiintoinen tarjonta.

Oman ohjelmatuotannon näyttävim-

piä tapahtumia vuosittain ovat ooppera,

tanssiesitykset sekä suurten artistien

konsertit. Poikkeuksena edellisiin vuo-

siin syksyn tanssiesitys oli perinteisen baletin sijaan

englantilainen Lumiukko-tanssiesitys. Uutena toiminta-

muotona koettiin kymmenen esitystä Pienessä salissa

saanut NääsNääsNews-revyy. Koko perheen joululau-

lut -yhteislaulutilaisuus joulun alla houkutteli Ison salin

jälleen täyteen laulajia.

Vuoden aloitti jo toista kertaa järjestetty Tampere

Beatles Happening. Kevään muita päätapahtu-

mia olivat hienosti menestynyt Taika-

huilu-ooppera, Chaplinin Nykyaika-

elokuva Tampere Chamberin

säestyksellä, Rock the Ballet,

Mikko Alatalon 60-vuotis-

konsertti sekä sirkusesi-

tys Birdhouse Factory.

All of our company had a

wonderful time and we’re

really grateful to all your staff

for their excellent work on the

show and for making us all feel

so welcome.

STUART ROGERS, EXECUTIVE DIRECTOR BIRMINGHAM REPERTORY THEATRE

TAIKAHUILU-OOPPERA LUMIUKKO

Page 19: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

19

Syksyn päätapahtumia olivat Apocalyptica,

Josh Groban, NääsNääsNews-revyy, Paleface

ja Koiton laulu, Yö, Lumiukko-tanssiesitys sekä

Buena Vista Social Club ja Omara Portu ondo.

Ooppera

Tampereen Oopperan ja Tampere-talon kevään

produktio oli Mozartin Taikahuilu. Oopperan

ensi-ilta oli 5. maaliskuuta ja viimeinen esitys

20. maaliskuuta. Teoksen näki kaikkiaan yli

11 600 katsojaa.

Näyttämötoteutuksesta vastasivat ohjaaja

Tuomas Parkkinen, lavastaja Kati Lukka ja

pukusuunnittelija Tarja Simonen. Kapellimestarina

toimi Markus Lehtinen ja kuorokapellimestarina

Heikki Liimola. Valosuunnittelijana oli tällä

kertaa talosta Ville Syrjä. Solisteina esiintyi-

vät muun muassa Gabriel Suovanen, Jaakko

Ryhänen, Jorma Hynninen ja Marjukka Tep-

ponen. Orkesterina soitti Tampere Filharmo-

nia ja kuorona lauloi Heikki Liimolan joh-

tama Tampereen Oopperan kuoro.

Vuokratuotannot

VUONNA 2011 muut ohjelmatuottajat järjesti-

vät Tampere-talossa 107 ohjelmatilaisuutta, joi-

den kävijämäärä oli yli 87 000. Vuokratuotan-

noista merkittävimpiä olivat Eifman Ballet’n kaksi

esitystä, stand up -koomikko Charlie Murphy,

Machine Head, Hector, Vesa-Matti Loiri ja Tampe-

reen Sävel -kuorotapahtuma.

Haluan jälleen kerran kiittää

teitä ja kaikkia muitakin

talolaisia Suomen parhaasta

yhteistyöstä Yö-yhtyeen

30-vuotisjuhlakiertueen ”Kiitos

ja Kunnia” toteuttamisessa.

Kiitos ja kunnia on teidän!

JOUKO J. KARPPANENOHJELMATOIMISTO J. KARPPANEN OY

NÄÄSNÄÄSNEWS-REVYY

BIRDHOUSE FACTORY

TAIKAHUILU-OOPPERA

Page 20: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

20

Lumiukko-tanssiesityksen maskotti oli mukana Tampere-talon nimikkobussin neitsytmatkalla ja seikkaili Tampereen seudun sekä talon tapahtumissa pitkin syksyä.

KOKOUSPUOLELLA kevään merkittävin markki-

nointitapahtuma oli edellisvuosien tapaan Kongressi

2011 -messut huhtikuussa Finlandia-talossa. Syksyn

näkyvin ponnistus taas oli lokakuun alussa Tampere-

talossa talon muiden toimijoiden kanssa järjestetty

Kaikenlaisia kohtaamisia -asiakastilaisuus.

Kokous- ja kongressimarkkinointi edellyttää henki-

lökohtaista yhteydenpitoa, jota toteutettiin kutsumalla

nykyisiä ja tulevia asiakkaita esittelytilaisuuksiin ja

suurten produktioiden ensi-iltoihin. Kokouspalveluja

esiteltiin internetsivujen ja esitepostitusten lisäksi

myös erillisissä asiakastilaisuuksissa. Kokousjärjestä-

jille suunnattiin ilmoittelua erikoisalojen lehdissä.

Keväällä toteutettiin kyselytutkimus 200 pirkan-

maalaiselle yritykselle. Siinä selvitettiin Tampere-

talon tilojen ja toimintojen tunnettuutta sekä sitä,

missä määrin yritykset talon palveluja käyttävät.

Samalla yrityksille esiteltiin tulevia tuotantoja sekä

kokous- ja juhlapalveluja.

Ohjelmaosaston markkinointi keskittyy Aamu-

lehteen, sähköiseen markkinointiin sekä suurempien

produktioiden esite- ja lehtimainontaan. Toimivaksi

on todettu Aamulehden Asiat-liitteen takakansi, jossa

aina kuun vaihteessa esitellään talon seuraavan kuu-

kauden tapahtumat.

Internetsivujen ja kanta-asiakaskirjeiden lisäksi

konsertti- ja tapahtumamarkkinoinnissa hyödynne-

tään Lippupisteen markkinointikanavia kuten säh-

köisiä uutiskirjeitä. Lippupisteen Event-lehti on myös

säännöllinen ilmoituspaikka. Aplodi-ohjelmalehti on

vakiintunut pirkanmaalaisena ilmoitusvälineenä ja

tuottaa ilmestyessään positiivisen piikin konserttiva-

rauksiin.

Myös markkinoinnissa huomioidaan ympäristö ja

ekologinen ajattelu, joten painetuista esitteistä pyri-

tään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan sähköi-

siä versioita.

Yhteistyötä talon muiden toimijoiden kanssa jat-

kettiin ja kehitettiin. Tapahtumiin ja markkinointi-

tempauksiin osallistuvat niin Kanresta, Tampere Fil-

harmonia kuin Tampere Convention Bureaukin.

Markkinointi monessa mukana

Page 21: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

21

Sähköinen markkinointi vahvistuu

TALON INTERNETSIVUILLA vieraili vuoden 2011

aikana parhaimmillaan jopa 44 000 kävijää kuukau-

dessa ja yhteensä 1,2 miljoonaa kävijää. Omien netti-

sivujen lisäksi päivitettiin Tampere Beatles Happening

-tapahtumasivuja. Loppuvuodesta perustettiin oma

sivusto myös syksyn 2012 Annie-musikaalille.

Sosiaalisen median käyttöä erityisesti Facebookissa

ja Twitterissä tehostettiin huomattavasti sekä talona

että tapahtumakohtaisina sivustoina. Taloon perus-

tettiin some-ryhmä, johon kuuluu myös ulkopuolinen

some-ammattilainen. Loppuvuoden aikana talon oman

Facebook-ryhmän jäsenmäärä nousikin jo 600–3 200.

Kokous- ja konserttipuolelle tuotettiin vuoden

aikana omat tunnuslauseet, joita käytetään markki-

nointiviestinnässä aktiivisesti: Kaikenlaisiin kohtaa-

misiin ja Illaksi irti arjesta. Uusi ilme näkyy päivittäin

esimerkiksi Tampereen joukkoliikenteen linja-autossa,

joka teipattiin syksyllä talon näköiseksi.

Tampere-talon sanomia -asiakaslehti toimitettiin

vuonna 2011 kaksi kertaa talon yhteisenä viestinä asi-

akkaille ja yhteistyökumppaneille. Se julkaistaan myös

sähköisenä lehtenä. Sisäistä viestintää hoidetaan pää-

asiassa sähköpostilla ja intranetillä sekä kausittaisilla

koko talon infotilaisuuksilla.

Café Soolossa jatkuivat Pirkanmaan Musiikkiopiston

oppilaskonsertit. Tampereen Runoviikko Ry:n kanssa

toteutettiin vuoden aikana kaksi tapahtumaa. Sorsa-

puistosalissa järjestettiin vapunpäivänä ohjelmallinen

Vappulounas, joka saa jatkoa vuonna 2012. Tampere-

talon syyskausi avattiin Tapahtumien yönä elokuun

alussa.

Talon tapahtumia ja toimintoja esiteltiin kevään

aikana Kulttuuritorilla, Suoma-päivillä ja Tapiolan asia-

kaspäivillä sekä syyskaudella Tampereen kaupungin

Rekry-tapahtumassa, Naisday-messuilla ja Aamulehden

myyjäisissä.

Tampere-talon kanta-asiakkaita on tällä hetkellä

reilut 9 000. Heille lähetetään kerran kuussa sähköi-

nen kanta-asiakaskirje, jossa esitellään tulevia tapah-

tumia sekä etuja ja tarjouksia. Kanta-asiakkaille pyri-

tään myös järjestämään jokin musiikillinen matka

kotimaassa tai lähialueilla muutaman vuoden välein.

Tampere-talossa useita kertoja vuodessa käyviä kanta-

asiakkaita pyritään jatkossa huomioimaan omana ryh-

mänään.

Tampere-talo on sarjassaan huippu, sinne on aina

mukava tulla. Erityisen mukavaksi sen tekee

loistavan osaava ja innostunut henkilökunta.

Toimiminen talossa on helppoa, kaikkea on mitä

ikinä tarvitaan ja palvelu on aina joustavaa.

Vierailevat artistimme ovat aina innoissaan

talon upeudesta ja poikkeuksellisen mukavasta

henkilökunnasta. Myös kanttiini saa aina kehuja!

Muiden tapahtumatalojen kanssa puhuessamme

annamme aina Tampere-talon malliksi parhaalla

mahdollisella tavalla toimivasta talosta.

JOHAN HOLLSTÉN, HEAD PROMOTER, SPECIAL EVENTSLIVE NATION FINLAND

Page 22: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

2222

Yhteistyö on kumppanuutta

Aamulehden kantavina periaatteina

yhteistyökumppaneiden suhteen

ovat vastavuoroisuus, yhteinen etu

sekä Pirkanmaan hyvinvointi ja monipuo-

lisuus. Vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että

yhteistyökumppani on luotettava ja innos-

tunut sekä sitä, että yhteistyöstä koituu iloa

ja hyötyä erityisesti kanta-asiakkaillemme

sekä elämyksiä ilmoittaja-asiakkaillemme.

Tampere-talon kanssa yhteistyökumppa-

nuus on jatkunut pitkään, mutta Tampere-

talon puolelta löytyy aina halukkuutta

kehittää uudenlaisia asioita ja tilaisuuksia.

Talossa on monipuoli-

nen tarjonta ja kaikki

käytännön asiat hoi-

tuvat mallikkaasti.

Yhteistyötä on ilo

tehdä.

JAANA KAARTINEN, BRÄNDIJOHTAJAKUSTANNUS OY AAMULEHTI

Tampereen Seudun Osuuspankin ja Tampere-talon

kumppanuudelle tulee tänä vuonna täyteen kym-

menen vuotta. Yhteistyöstä ovat saaneet naut-

tia paitsi pankin tärkeät sidosryhmät ja oma henki-

löstö myös laaja omistajajäsenten joukko, joka saa

alennusta talon esityksiin. Tähtäämme pitkäaikaiseen

yhteistyöhön, joten valitsemme kumppanimme tar-

koin. Meille on tärkeää, että arvomaailmamme koh-

taavat, sillä kumppanuus vahvistaa myös mielikuvaa

meistä. Siksi haluamme tukea korkeatasoista kulttuuri-

tarjontaa toimialueellamme. Tampere-talo on pankille

luonteva kumppani: molemmat ovat vahvoja paikallisia

toimijoita, jotka panostavat laadukkaaseen asiakasko-

kemukseen. Tampere-talon ohjelmatuo-

tanto on tasokasta ja monipuolista.

Yhteistyö toimii aina saumatto-

masti. Voimme luottaa, että tapah-

tumat järjestyvät Tampere-talossa

ammattimaisesti ja tarvittaessa

myös joustavasti.

MIKKO ROSENLUND, TOIMITUSJOHTAJA

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI

Tampere-talon yhteistyökumppanien määrä nousi vuoden alussa yhdeksään. Yhteistyö muotoutuu vuosittain kumppanien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kumppaneille järjestettiin keväällä keskustelutilaisuus, johon liittyi seminaari sekä iltaohjelmaa. Kesällä aloitettiin yhteistyö myös Tampereen Kaupunkiliikenteen kanssa.

Page 23: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

2323

TAMPERE-TALON LIPPUTOIMISTO on yksi Lippupisteen

jälleenmyyjistä. Lipputoimisto myy omien tilaisuuksien

lisäksi muita Lippupisteen valtakunnallisessa myynnissä

olevia tapahtumia. Vuonna 2011 Lipputoimisto hoiti 123

tilaisuuden lipunmyynnin. Kaikkiaan myytiin noin 140 000

lippua, joista 65 prosenttia myytiin Tampere-talon Lipputoi-

mistosta ja loput internetin, R-kioskien sekä muiden lipun-

myyntipisteiden kautta. Eventim-yhtiö osti Lippupisteen

vuonna 2009, ja uusi lipunmyyntijärjestelmä otettiin käyt-

töön syksyllä 2011.

Tekniikan kehitys tarjoaa haasteitaVUOTTA 2011 voi talon teknisen osaston toiminnassa

kuvata työn määrällä ja laadulla mitattuna normaaliksi.

Kokous- ja kulttuuritapahtumien toteutukset tarjosivat

ammatillisia haasteita, joista selvittiin kiitettävästi. Esitys-

tekniikan nopea kehitys saa aikaan tarpeen sekä ammatti-

taidon lisäämiseen että laitekannan ylläpitoon. Kokonaisuu-

tena kulunutta vuotta voi teknisen osaston näkökulmasta

pitää toiminnallisesti erittäin onnistuneena.

Tekniikan merkittävimmät hankinnat kohdentuivat muun

muassa Pienen salin äänentoistolaitteisiin, hd-tason suurku-

vaprojektoriin, langattomiin mikrofoneihin, liikkuviin valon-

heittimiin, radiopuhelinkaluston uusimiseen ja kokoustilojen

kalusteisiin.

Eniten arkipäivän toimintoihin vaikuttanut hanke oli Ison

salin akustiikkauudistus: päivittäiset toimintatavat oli suun-

niteltava uuden instrumentin mukaisiksi. Vaihtoihin tilaisuu-

desta toiseen tuli uusi muuttuja, jonka suunnittelu, rakenta-

minen ja sisäänajo onnistui kaikkia osapuolia tyydyttävällä

tavalla. Samalla kertaa uusittuja LED-valaisimia voi nyt

ohjata ja himmentää tarvittaessa vaikka yksi kerrallaan.

Ammatissa kehittymistä tuetaan tarjoamalla koulutusta

ja mahdollisuus tehdä tutustumis- ja opintomatkoja alan

tapahtumiin. Suunnitelmissa on järjestää vierailuja myös

uusiin tai vastaremontoituihin kotimaisiin kohteisiin sekä

tutustua muiden alan toimijoiden tapaan toteuttaa kokous-

ja konserttitapahtumia.

Our experience of Tampere Hall began with an initial

visit in October to look at the venue and meet with

the technical team to discuss the practical issues of

staging The Snowman. The assistance offered and

the positive approach in solving some of the rigging

issues was crucial to the smooth fit-up process when

we arrived with the set and lights in December. During

preparations and performances the technical team’s

professional and conscientious approach together with

their helpfulness and good humour at every stage of

the process made all of The Snowman company feel

extremely welcome throughout our stay in Tampere. It

felt that true friendships developed between the two

organisations at all levels and the technical team were

truly a pleasure to work with ... I do hope that we will

work together again in the future.

MILORAD ZAKULA, PRODUCTION MANAGERBIRMINGHAM REPERTORY THEATRE

Lipputoimistossa tapahtuu

Kiinteistö kunnossa niin arkeen kuin juhlaanTALON TAPAHTUMIEN MONINAISUUS ja määrä

sekä suuret kävijämäärät ovat positiivinen haaste

kiinteistölle. Tampere-talo on arvokiinteistö, jota hoi-

detaan sen mukaisesti. Tarkoituksena on säilyttää

kiinteistön arvo, kunto, tekninen toimintavarmuus ja

ominaisuudet. Tähän haasteeseen vastataan tehok-

kaalla suunnittelulla, aktiivisella työllä sekä riittävillä

taloudellisilla panostuksilla.

Kiinteistönhoito sisältää huollon ja teknisten jär-

jestelmien hoidon, viallisten kohteiden korjaamisen,

siivouksen, jätehuollon sekä ulkoalueiden hoidon.

Kunnostustyöt tehdään noudattaen niin sanottua jat-

kuvan kunnossapidon periaatetta. Työt tehtiin kulu-

neenakin vuonna pitkälle oman henkilökunnan voi-

min sekä yhteistyökumppanien kanssa.

Page 24: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

24

Menneen vuoden suurimpia panostuksia oli Sorsa-

puistosalin juhlasomistuksen uudistaminen. Se toteutet-

tiin pitkälti siirreltävin ja monikäyttöisin sisustusele-

mentein, joita voidaan tarvittaessa hyödyntää talon

muissa tiloissa sekä tapahtumissa.

Vesikattojen ja siellä olevien reunapellityksien

uudistaminen jatkuu taas kesäkausilla 2012–2016.

Tulevaisuuden kattopinnoitteissa pyritään huomioi-

maan myös niiden ilmaa puhdistavat vaikutusmah-

dollisuudet. Menneenä vuonna tehtiin ulkovuoren

elementtisaumauksia. Energiatehokkuuteen sekä käyt-

tömukavuuteen tähtääviä uudistuksia olivat Talvipuu-

tarhan sähkölämmitteisten ikkunalasien uusiminen

sekä Ison salin poistoilmapuhaltimien uusiminen ja

varustaminen taajuusmuuttajilla.

Hissien perus- ja energiatehokkuuskunnostusta jat-

kettiin. Vuonna 2011 modernisoitiin M-rapun iso tava-

rahissi. Myös kylmähuoneiden ja -laitteiden peruskun-

nostusta jatkettiin. Nämä uudistukset kestävät vuoteen

2014 saakka.

Kiinteistön omistajan, Tampereen kaupungin tila-

keskuksen kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä. Vuoden

mittavin urakka oli Ison salin akustiikan perusparan-

nus, jolla parannettiin orkesterin musiikillisia olosuh-

teita. Saliin asennettiin 26 akustista pilveä, joita ohjaa

sähköinen mekaniikkajärjestelmä. Samassa yhteydessä

salin orkesterialueen valaistus muutettiin LED-teknii-

kalle. Myös salin yleisvalaistuksen ohjausjärjestelmä

uudistettiin ja integroitiin salin teatterivalaistuksen

ohjausjärjestelmään. Saatu palaute orkestereilta, kapel-

limestareilta ja yleisöltä on ollut erittäin positiivista.

Tampere-talo on toiminnalliselta lähtö-

kohdaltaan hybridi: saman salin täytyy

toimia sekä konsertti- että kongressi-

tilana. Salin akustiset ominaisuudet

olivat osittain siitä johtuen korkeintaan

tyydyttävät. Sointi oli lämmin ja ilmava,

mutta ei kovin yhtenäinen. Kuuluvuuserot

katsomossa olivat suuret, ja kommuni-

kaatio muusikoiden kesken joskus

hyvinkin hankalaa. Uudet akustiikkalevyt

paransivat huomattavasti lavan sisäistä

kuuluvuutta. Orkesterin työskentelyolo-

suhteet ovat niiden myötä merkittävästi

parantuneet, ja Tampere Filharmonia

on voinut alkaa kehittää uudenlaista

sointia. Tästä soinnista on jo kuultu

lupaavia esimerkkejä kauden 2011–2012

aikana. Lisäksi musiikki soi katsomoon

kirkkaammin ja sointia rikastavien ylä-

sävelten määrä on kasvanut. Tampere-

talo on nyt yksi maamme merkittävimpiä

konserttisaleja.

HANNU LINTU, YLIKAPELLIMESTARITAMPERE FILHARMONIA

Page 25: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

25

Jätteet kierrätykseen ja energiaksi

Talolla on pitkät perinteet energiansäästöä suosivalle

toiminnalle. Ympäristötietoisuuden parantaminen ja

tahto toimia ympäristömyönteisesti on päivittäistä toi-

mintaa.

Kuluneen vuoden aikana keskityttiin valaistuksen

muuttamiseen energiaa ja ympäristöä säästäväksi LED-

valaistukseksi. Talon noin 5 000 valaisimesta 12 pro-

senttia päivitettiin LED-aikaan. Talossa on jo entuudes-

taan käytössä A-energialuokan loistevalaisimia sekä

energiansäästö- ja halogeenilamppuja.

Hyötykeräyksessä talo on yhteistyökumppaniensa

kanssa pirkanmaalainen uranuurtaja. Kaikki mahdolli-

nen lajittelun jälkeinen jäte poltetaan yhteiskeräyksen

jälkeen Ekokemissä Riihimäellä lämmöksi ja sähköksi.

Tulevaisuudessa toivottavasti tälläkin jätteellä lämmi-

tetään pirkanmaalaisia kiinteistöjä.

Talossa erotellaan kaatopaikka- ja energia-

jäte, keräyspaperi, valkoinen toimistopaperi, ruskea

pahvi, biojäte, pienmetalli, keräyslasi ja kierrätyspul-

lot, SER-romu, ongelmajäte, tavarankuljetuslavat sekä

kalustekierrätys. Jätteen kokonaismäärä vuonna 2011

oli 84 000 kiloa. Tavoitteena on saada vuosittain tuo-

tetusta jätteestä yli puolet hyöty- ja kierrätyskäyttöön.

Tavoitteet toteutuivat, sillä lajitellun sekajätteen määrä

oli vain 1,9 prosenttia kokonaisjätteestä.

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet

Tampereen kaupunki solmi vuonna 2007 energia-

tehokkuussopimuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön

kanssa. Se kattaa vuodet 2008–2016. Sopimuksella

pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantami-

seen, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian

edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tam-

pere-talo on kaupungin osakeyhtiönä mukana sopimuk-

sen piirissä.

Energiatehokkuuden parantuminen on monen teki-

jän summa. Kaiken on toimittava saumattomasti, jotta

päästään lopputulokseen, joka huomioi ympäristön,

Pahvi

Energiajäte

Biojäte

Keräyspaperi

Metalli

LasiToim

istopaperi

Sekajäte

Puujäte

Muovi

Ongelmajäte

36690

24860

8120

46813396

1800 1775 1560 129035 15

JÄTEJAE

kg

HYÖTYKERÄYS Yhteensä 84 222 kg

Ympäristön huomioiminen on osa vastuullista yritys-

toimintaa. Jätteiden optimaalinen hyödyntäminen

ja kaatopaikkajätteiden minimoiminen on Tampere-

talossa saavutettu pitkäjänteisellä ja määrätietoi-

sella työllä yhdessä Paperinkeräys Oy:n kanssa.

Seuraavaksi panostetaan jätekuljetusten ympäristö-

vaikutuksiin, jotka muodostuvat pääosin polttoaine-

päästöistä. Niihin voidaan vaikuttaa vähentämällä

kuljetuskertoja, lisäämällä kuljetusten täyttöastetta

sekä parantamalla reittisuunnittelua.

HARRI LEHTONEN, ASIAKKUUKSIEN KEHITYSPÄÄLLIKKÖPAPERINKERÄYS OY

Vihreä jalanjälkemme

Page 26: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

26

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja kasvattaa samalla kiin-

teistön tuottoa ja arvoa.

Energiatehokas tilojen jäähdyttäminen ja siihen liit-

tyvän laitekannan uudistaminen on mittava haaste,

missä kuluneen vuoden aikana astuttiin iso askel eteen-

päin. Tilakeskus ja Tampereen Energia solmivat vuoden

2010 lopulla aiesopimuksen kaukokylmän toimittami-

sesta Tampere-taloon. Tämän Tampereen keskusta-alu-

een mittavan hankkeen suunnittelu jatkuu, jotta se olisi

toteutettavissa tässä kiinteistössä vuosien 2013-2014

aikana.

Tampere-talo käyttää koko sähköenergian kulutuk-

sessaan Tampereen koskivoimaa eli paikallista vesi-

voimaa. Tampere-talo on mukana myös Tampereen

kaupungin ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -projektin

uusiutuvan energian pilottihankkeessa. Keskeisenä

tavoitteena on arvioida yhä tarkemmin toiminnan

ympäristövaikutukset ja saada käyttöön konkreettinen

työkalu, hiilijalanjälkilaskuri.

Hyvä palvelu on ammattitaitoa ja joustavuuttaTAMPERE-TALON ASIAKASPALVELU sai hyvän mai-

ninnan vuoden 2011 valtakunnallisessa kongressitalo-

tutkimuksessa. Eniten arvostettiin henkilökunnan pal-

veluhalukkuutta, ammattitaitoa ja joustavuutta.

Ensiluokkainen ja asiakaslähtöinen palvelu on

Tampere-talon toiminnan kulmakiviä. Valtaosa pal-

veluosaston työstä tehtiin vakinaisen henkilökunnan

voimin, täydentäen sitä tarpeen vaatiessa tilapäistyön-

tekijöillä. Palveluosasto osallistui mittavaan ensiapu-

koulutukseen, jossa päivitettiin osaamista sekä opittiin

uutta. Tampere-taloon hankittiin viime vuoden aikana

myös defibrillaattori.

Pirkanmaan poliisilaitoksen Tepo-ryhmä järjesti

syyskuussa yhdessä Tampere-talon kanssa koulutus-

päivän, johon osallistuivat kaikki talon toimijat. Päivä

alkoi luennolla, jossa käsiteltiin yleisiä turvallisuuteen

ja uhkaan liittyviä tekijöitä. Koulutukseen liittyi myös

käytännön harjoitusosio, jonka päätteeksi harjoituk-

sesta saadut kokemukset purettiin opiksi tulevalle.

Vuoden aikana jatkettiin myös sisäisen yhteydenpi-

tolaitteiston toimivuuden parantamista. Tähtäimenä on,

että analogisesta viestintäjärjestelmästä voidaan siir-

tyä kokonaisuudessaan digitalisoituun, häiriöttömään

yhteydenpitoon sisäisessä viestiliikenteessä vuoden

2012 aikana.

Mwh 2011 2010 2009 2008 2007

Sähkö 2126 2160 2303 2278 2289

Lämpö

(sääkorjattu)

2745 3038 2941 2951 3084

Veden kokonais kulutus (m³)

Talousvesi 5997 6886 6155 6707 7410

ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 2011–2007

Page 27: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

27

Talvipuutarhassa tarjoillaan taidettaTALVIPUUTARHASSA JÄRJESTETTIIN vuonna 2011

yhdeksän näyttelyä. Vuosi alkoi tammikuussa Harri Ran-

tasen heraldisen taiteen näyttelyllä. Esillä oli vaaku-

noita, lippuja, mitaleita ja ansiomerkkejä sekä tietoa nii-

hin liittyvistä säännöistä ja terminologista. Helmikuussa

tila täyttyi tamperelaisen Hanna Mélartin värikylläisillä

ja leikkisillä maalauksilla. Valokuvaaja Miina Savolai-

sen laaja ja koskettava yhteisötaideprojekti ISÄ – Voi-

mauttavia valokuvia levittäytyi Talvipuutarhaan, Café

Sooloon ja lämpiöihin huhtikuussa. Toukokuussa Pirkan-

maan kulttuurirahaston stipendinäyttelyssä oli esillä tai-

demaalari Riikka Lenkkerin henkilökuvia suomalaisista.

Kevään viimeinen näyttely oli Tampereen Sävel -tapah-

tuman yhteydessä järjestetty Erik Bergman 100 vuotta

-näyttely. Elokuussa Talvipuutarhassa ihailtiin Eeva

Saineen abstrakteja värimaalauksia. Lokakuussa Slova-

kian suurlähetystö järjesti Talvipuutarhassa slovakialai-

sen grafiikan mestarin Albín Brunovskýn (1935–1997)

ja hänen oppilaidensa grafiikan näyttelyn. Marraskuussa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhli 90-vuotista tai-

valtaan toiminnan alkuvaiheista nykyhetkeen etenevällä

juhlanäyttelyllä. Joulukuussa Talvipuutarhassa järjestet-

tiin kuvataiteilija Kari Aarne Jylhän kookkaista maise-

mamaalauksista koostuva muistonäyttely.

Tampereen Taiteilijaseuran kanssa jatkettiin Kauden

taiteilija -yhteistyötä siten, että jokaisen taiteilijan työ

oli esillä Tampere-talon aulassa kaksi kuukautta kerral-

laan.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on työskennellyt jo

yli 50 vuoden ajan, jotta tärkein tavoitteemme,

hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen

perheelleen, voisi toteutua. Vuosien saatossa olemme

järjestäneet monenlaisia tapahtumia. Koska 2011

oli meille juhlavuosi, oli järjestelyiden onnistuminen

vielä tavallistakin tärkeämpää. Yksi odotetuimpia

tapahtumia oli tänäkin vuonna perinteinen,

Tampere-talossa pidettävä syyskonsertti.

Ensimmäisen kerran syyskonsertti järjestettiin

Tampere-talossa vuonna 1990. Esiintymässä oli

tuolloin Katri Helena. Vuosien saatossa konsertin

tähtinä on nähty lukuisia muitakin eturivin

artisteja. Yksi asia on kuitenkin säilynyt vuodesta

toiseen: loistava tunnelma, joka harvoin jättää

esiintyjääkään kylmäksi.

Jäsenistömme kannalta merkittävä tekijä

syyskonsertin onnistumisessa on Tampere-talon

ammattitaitoinen henkilökunta, joka neuvoo,

opastaa ja auttaa konserttiyleisöä ystävällisesti ja

asiantuntevasti. Toivomme, että hieno ja perinteinen

tapahtuma tulee jatkumaan yhteistyöllä vielä

vuosikymmenien ajan.

SOILE HONKALA, MARKKINOINNIN KOORDINAATTORIKEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Page 28: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

28

Talon muut toimijat

Kanresta kutsuu makumatkalleTAMPERE-TALON RAVINTOLAPALVELUISTA on vas-

tannut vuodesta 1998 lähtien Kanresta Oy, joka on

Suomen Kansanterveysyhdistyksen tytäryhtiö. Kan-

resta Oy:n palvelujen käyttäminen tukee yhdistyksen

jäsenjärjestöjä, joita ovat Lastentautien tutkimussäätiö,

Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Sydänliitto ry

ja Vanhustyön keskusliitto ry.

Kokouspaketeissa siirryttiin syksyllä 2011 erilaisiin

makumaailmoihin: Suomi, maailma ja puutarha. Sama

herkullinen konsepti on käytössä myös henkilökunnan

ravintolassa. Kanresta teetti syksyn aikana kultaisia

kehyksiä, joita käytetään ruokien esillepanoon talon

näyttävissä buffettilaisuuksissa. Palaute uudesta tai-

teenlajista on ollut runsasta ja yksinomaan positiivista.

Normaalista poikkeava esillepano jättää asiakkaalle

parhaimmillaan myönteisen muistijäljen onnistuneesta

tilaisuudesta. Jatkossa tilaisuuksien kokonaisilmettä

kehitetään myös uusilla astia- ja somistehankinnoilla.

Väliaikatarjoiluiden varauksissa siirryttiin verkko-

maksun aikakauteen, mikä mahdollistaa tarjoilun

tilaamisen ja maksamisen ennakkoon internetin väli-

tyksellä. Uudistus on otettu ilolla vastaan ja se on

nopeuttanut asiakaspalvelutilanteita tapahtuma-

aikoina.

Visiona vuodelle 2012 Tampere-talon ravintoloitsija

tarjoilee muun muassa uudenlaisen väliaikamaailman,

tasokkaan samppanjabaarin, uudistuvat kokouspaketit

sekä Café Soolon ruokagallerian.

Page 29: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

2929

Talon muut toimijatTAMPERE FILHARMONIA on 97 muusikon vahvuu-

dellaan ainoa täysimittainen sinfoniaorkesteri pää-

kaupungin ulkopuolella. Orkesterin taiteellisena johta-

jana toimii Hannu Lintu. Tampere-talossa 82-vuotiaalla

kaupunginorkesterilla on ollut jo yli kahdenkymme-

nen vuoden ajan mittojensa mukainen koti. Tampere

Filharmonia tuo vierailijoikseen kansainvälisen tason

kapellimestareita ja solisteja, ja konserteissa yleisö saa

nauttia niin kestävistä klassikoista kuin tuoreemmasta

musiikista. Yhdessä talon toimivan tekniikan ja osaavan

henkilökunnan kanssa orkesteri toteuttaa elämykselli-

siä konserttitapahtumia ja kehittyy yhä uusiin suuntiin.

Vuonna 2011 Tampere Filharmonia konsertoi Isossa

salissa 39 kertaa. Pienessä salissa orkesteri soitti kolme

konserttia ja järjesti lisäksi yhdeksän erilaista kamari-

musiikkikonserttia muun muassa omassa Faunien ilta-

päivä -kamarimusiikkisarjassaan. Näissä konserteissa

kävi 43 500 kuulijaa.

Tampere Filharmonia toi vuoden aikana Tampere-

taloon runsaasti nuorta yleisöä. Yhteistyönä toteutettu

poikkitaiteellinen Lasten Tulilintu -produktio ja musiik-

kisatu Prinsessa Ruusunen koululaiskonsertteineen

sekä koululaisvierailut harjoituksissa keräsivät ylei-

Tampere Filharmonian kansainvälinen vuosisöksi 12 000 lasta ja nuorta. Kun orkesteri järjesti myös

muita yleisötilaisuuksia ja soitti oopperaorkesterina

Mozartin Taikahuilun esityksissä, orkesteria kuunteli

vuoden aikana kaikkiaan 62 600 henkeä.

Vuoden kansainvälisiin huippuhetkiin kuuluivat

International Classical Music Awards 2011 -palkinto-

gaala ja Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit

-elokuvaproduktio. Gaalakonsertissa orkesteri sai vie-

raikseen kansainvälisiä palkittuja taiteilijoita kuten

kapellimestari Esa-Pekka Salosen. Sormuksen ritarien

neljässä esityksessä yleisö koki ensi kertaa Suomessa

tämän elokuvan kokonaisuutena, jossa orkesteri, kuoro

ja laulusolistit esittivät musiikin livenä.

Vuosi toi Tampere-talon saleihin myös herkän ja

puhuttelevan barokkimusiikin, kun Tampere Filharmo-

nia perusti oman barokkiorkesterin. Muusikot aitoine

barokkijousineen konsertoivat syksyllä kaksi kertaa.

Tampere Filharmonia tekee vuosittain Isossa salissa

myös levytyksensä, jotka ovat saaneet kiittävän kan-

sainvälisen vastaanoton. Vuoden aikana ilmestyi kolme

uutta levyä, joista Einojuhani Rautavaaran Kaivos-

oopperan ensilevytys valittiin syksyllä vuoden 2012

Grammy-palkintoehdokkaaksi.

Page 30: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

30

Tilinpäätös 2011

TULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010 %

LIIKEVAIHTO 5 775 980,27 6 016 528,24 -4,00 %

Liiketoiminnan muut tuotot 5 406 221,64 5 373 408,30 0,61 %

Tapahtumakulut -1 931 575,02 -2 307 709,65 -16,30 %

Henkilöstökulut -3 602 083,19 -3 767 759,07 -4,40 %

Poistot -200 737,09 -174 865,10 14,80 %

Liiketoiminnan muut kulut -5 403 700,49 -5 183 460,18 4,25 %

LIIKEVOITTO/TAPPIO 44 106,12 -43 857,46 200,57 %

Rahoitustuotot ja -kulut 13 708,40 5 651,43 142,57 %

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 57 814,52 -38 206,03 251,32 %

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

57 814,52 -38 206,03 251,32 %

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 57 814,52 -38 206,03 251,32 %

Page 31: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

31

TASE

VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 0,00 25 000,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 587 273,39 615 506,42

Muut aineelliset hyödykkeet 13 673,92 600 947,31 15 013,98 630 520,40

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet 19 084,09 19 084,09

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 620 031,40 674 604,49

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 228 103,28 193 323,14

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 831 734,11 1 706 389,02

Muut saamiset 97 653,62 172 270,22

Siirtosaamiset 229 167,94 2 386 658,95 248 810,56 2 320 792,94

RAHAT JA PANKKISAAMISET 33 074,96 55 280,31

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 419 733,91 2 376 073,25

3 039 765,31 3 050 677,74

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 578 000,00 578 000,00

Ylikurssirahasto 1 002 966,51 1 002 966,51

Ed.tilikausien tappio/voitto -26 992,53 57 228,71

Edellisen tilikauden oikaisu 0,00 -46 015,21

Tilikauden tappio/voitto 57 814,52 -38 206,03

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 611 788,50 1 553 973,98

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 478 338,24 697 766,26

Ostovelat 341 870,09 239 395,20

Muut velat 517 754,43 494 110,90

Siirtovelat 90 014,05 1 427 976,81 65 431,40 1 496 703,76

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 427 976,81 1 496 703,76

3 039 765,31 3 050 677,74

Page 32: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

32

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Per Ashorn Paulina Ahokas

hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja

Matti Heinivaho Harri Jaskari

hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Leena Rauhala Pauli Ruoholahti

hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Marja Tiura Sirkkaliisa Virtanen

hallituksen jäsen hallituksen jäsen

Tampereella 27 päivänä helmikuuta 2012

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2012

KPMG Oy Ab

KHT- yhteisö

Hannu Paunikallio, KHT

Page 33: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

33

Page 34: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

TA M P E R E - TA L O T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 1

34

VAKITUINEN HENKILÖKUNTA: IKÄRAKENNE 2011

LIITE 2: HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA JA ORGANISAATIOKAAVIO

0

2

4

6

8

10

12

14

22‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64

Ikärakenne

Vakinainenhenkilökunta

vuonna2011

0

5

10

15

20

25

30

0‐3 4 5 6‐8 9‐10 11‐12 13‐14 15‐16 17‐19 20 21jayli

PalveluvuodetVakinainenhenkilökunta

2011

22–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

14

12

10

8

6

4

2

0

VAKITUINEN HENKILÖKUNTA: PALVELUVUODET 2011

Miehet Naiset

37

2119 19

22 22 2224

272730 29

31

23

38 3739

4339

41 4245 45 44

41 41

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Miehet Naiset Miehet Naiset

VAKITUINEN HENKILÖKUNTA: SUKUPUOLIJAKAUMA

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Liite 1: Henkilöstötilinpäätöksen liitetietoja

30

25

20

15

10

5

0

LIITE 2: HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA JA ORGANISAATIOKAAVIO

0

2

4

6

8

10

12

14

22‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64

Ikärakenne

Vakinainenhenkilökunta

vuonna2011

0

5

10

15

20

25

30

0‐3 4 5 6‐8 9‐10 11‐12 13‐14 15‐16 17‐19 20 21jayli

PalveluvuodetVakinainenhenkilökunta

2011

0–3 4 5 6–8 9–10 11–12 13–14 15–16 17–19 20 21 ja yli

Page 35: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Miehet Naiset

35

Hallitus

Toimitusjohtaja Kalervo Kummola

Johdon sihteeri, henkilöstöhallintoLisa Nordenswan

TaloushallintoTalouspäällikkö

Marja Virta

Kirjanpito Maksu liikenne

KokouksetKongressitNäyttelyt

Tuotanto Ääni ja AV Kiinteistö

PalveluosastoValo

Näyttämö

It-palvelut

Tiedotus

Lipputoimisto Markkinointi-osasto

KongressiosastoKongressipäällikkö

Erika Eischer

OhjelmaosastoOhjelmapäällikköMarko Stenström

TekniikkaTekninen päällikköJyri Tervakangas

KiinteistöKiinteistöpäällikkö

Marko Koivisto

Tampere-talo OsakeyhtiöORGANISAATIO

Liite 2: Organisaatiokaavio

Toimitus Katja Jokinen | Taitto Jaakko Kahala | Valokuvat Antti-Jussi Kuusisto, Joonas Loueranta,

Henri Mattila, Petri Nuutinen, Sini Pennanen, Robert Seger, Harri Valoma, Janne Viinanen,

Tampere-talon ja tapahtumajärjestäjien arkistot

Painettu ympäristöystävälliselle paperille | Tampereen Offsetpalvelu 2012

Page 36: Sisältö - tampere-talo.smartpage.fi · nerin Tannhäuser ja syksyllä Riian baletin Pähkinänsär-kijä. Ohjelmistossa on konserttien lisäksi muun muassa revyytä, tanssia ja