situasi - nilai murni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kata-kata hafalan bagi setiap nilai murni.

Text of situasi - nilai murni

UPSR- BM (Bhg C) Nilai-Nilai Murni Bil. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11. 12. Nilai Murni Baik Hati Belas kasihan Bertimbang rasa Pemurah Saling memahami Saling bermaafan Berdikari Yakin pada diri sendiri Berhemah tinggi Bersopan-santun/ berbudi bahasa Mengakui kesilapan diri Ramah mesra Hormat- menghormati Hormat dan taat kepada ibu bapa Hormat kepada kerajaan dan Negara Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum Patuh kepada undang-undang Kasih sayang Sayang kepada alam sekitar Adil Penerangan/ Kata Kunci Membantu orang yang dalam kesusahan Bersimpati terhadap kesusahan orang lain Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain Member bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan (menderma, berkongsi, memberikan) Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan orang lain. Sanggup meminta maaf dan memaafkan Sanngup dan boleh melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain Percaya kepada kebolehan diri dan sanggup mencuba Tidak sombong/ rendah diri Berbudi bahasa dan beradad dalam pergaulan (mengucapkan terima kasih, bertanya khabar) Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat Sedia bergaul mesra dengan semua orang Menunjukkan rasa hormat serta memberi layanan yang baik kepada mereka Memulia dan patuh kepada mereka Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang kebesaran negeri dan negara Menghormati kepercayaan dan adat resam semua kaum Mematuhi undang-undang setiap masa Menyayangi diri sendiri, orang lain, nyawa binatang dengan ikhlas Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup Membuat pertimbangan dan keputusan secara positif, menyeluruh dan bersesuaian Tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batasan peraturan dan undang-undang yang tersurat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat Negara dan agama Gagah dan berani Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencuba untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk kehidupan yang sihat Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapid an bebas daripada kekotoran dan pencemaran Pertuturan dan perlakuan yang terpuji dan perlu diamalkan oleh seseorang dalam pergaulannya

12.1 Saksama 13. Kebebasan di sisi undangundang

14. Keberanian 14.1 Berani mencuba 14.2 Berani kerana benar 15. 16. 17. Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan persekitaran Kebersihan mental

Bil. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nilai Murni Jujur Amanah Bercakap benar Ikhlas Rajin Dedikasi Bekerjasama Toleransi Perpaduaan/ Bersatu-padu

Penerangan/ Kata Kunci Tidak tamak/ tidak mengambil harat benda orang lain Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan Berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela (bergotong-royong) Bertolak-ansur serta dapat mengelakkan berlakunya perselisihan Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga, masyarakat, Negara dan antarabangsa Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain Patuh dan menerima nasib atau takdir Penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan Supaya hidup dalam keadaan yang harmoni Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama Berbaik-baik, bertolak- ansur, tolong-menolong dan bekerjasama dengan jiran tetangga dan masyarakat Peka/ memahami masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya Berbangga dan taat setia serta berusaha untuk memajukan negara Sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan Negara daripada diceroboh

27. Kesederhanaan 27.1 Kesederhaan dan perlakuaan yang sederhana 27.2 Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan orang lain 28. Kesyukuran/ Bersyukur 29. Menghargai jasa/ mengenang budi/ membalas jasa 30. Rasional 31. Semangat bermasyarakat 31.1 Bermaufakat 31.2 Semangat kejiranan 31.3 Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat/ prihatin 32. Semangat patriotik 32.1 Cintakan negara 32.2 Berkorban untuk negara