Skim an 2009

  • View
    17

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

JAWATAN-JAWATAN YANG BOLEH DIPOHON

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENGANGKUTANBil. 1. a) b) c) d) Butiran Jawatan Jawatan : Serang Gred A17 Kod Skim : A 0001 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM829.45 - P1T24 RM2178.66 P2T1 RM882.39 - P2T24 RM2299.69 P3T1 RM936.84 - P3T24 RM2425.14 (iii) (ii) (i) Syarat Lantikan SRP/PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan Memiliki Certificate of Competency as Deck Officer Class 5/Mate of a Local Tradeship yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan pada Gred A17: P1T8]; dan Lulus BM pada peringkat SRP/PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jurumudi adalah layak dipertimbangkan untuk KPSL ke jawatan Serang Gred A17 apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:i) Memiliki Deck Officer Class 5/Certificate of Competency atau Letter of Proficiency as Mate of a Local Tradeship atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. ii) Memiliki Certificate of Competency as Deck Officer Class 5/Mate of a Tradeship atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 2. a) b) c) d) Jawatan : Juruenjin Laut Gred A11 Kod Skim : A 0002 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM740.62 - P1T19 RM1684.86 P2T1 RM783.09 - P2T19 RM1769.74 P3T1 RM827.19 - P3T19 RM1856.25 (iii) (ii) (i) SRP/PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan Memiliki Marine Engineer Class 6/Third Class Engine Driver Certificate of Competency yang diiktiraf oleh Kerajaan; dan Lulus BM pada peringkat SRP/PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan pada Gred A11: P1T4]

3.

a) b) c) d)

Jawatan : Kelasi/Jurumudi Gred A1 Kod Skim : A 0003 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM683.45 - P1T20 RM1516.60 P2T1 RM725.92 - P2T20 RM1598.21 P3T1 RM770.02 - P3T20 RM1681.45

(i)

Berpelajaran di peringkat Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan; dan

Rendah

(ii)

Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

1

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI4. a) b) c) d) Jawatan : Ahli Fotografi Gred B17 Kod Skim : B 0001 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji P1T1 RM827.94 - P1T24 RM2177.15 P2T1 RM880.88 - P2T24 RM2298.18 P3T1 RM935.33 - P3T24 RM2423.63 (i) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/ atau kamera filem atau seni lukis. Ujian Khas Calon-calon adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum dilantik.

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN SAINS5. a) Jawatan : Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27 Kod Skim : C 0002 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM1215.14 - P1T26 RM3045.29 P2T1 RM1284.72 - P2T26 RM3242.02 P3T1 RM1357.32 - P3T26 RM3426.42 6. a) b) c) d) Jawatan : Pembantu Makmal Gred C17 Kod Skim : C 0001 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88 P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03 P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48 (ii) (ii) Lulus BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut; dan Lulus BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (i) Diploma dalam bidang institutional catering and management yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan pada Gred C27 : P1T5 ] dan

b) c) d)

(i)

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN7. a) Jawatan : (i) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Matematik Tambahan) Gred DG41 Kod Skim : D 0001 (ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Bahasa Arab) Gred DG41 Kod Skim : D 0003 (iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Prinsip Akaun) Gred DG41 Kod Skim : D 0004 (iv) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Fizik) Gred DG41 Kod Skim : D 0005 (v) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Kimia) Gred DG41 Kod Skim : D 0006 2 (iv) (iii) (ii) (i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya; atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji permulaan pada Gred DG41 : P1T4]; atau Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji permulaan pada Gred DG41 : P1T5]; atau Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji permulaan pada Gred DG41 : P1T6]; atau

Bil.

Butiran Jawatan (vi) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Biologi) Gred DG41 Kod Skim : D 0007 (vii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Bahasa Inggeris) Gred DG41 Kod Skim : D 0008 b) c) Kumpulan : Pengurusan Dan Profesional Jadual Gaji : P1T1 RM1695.85 - P1T27 RM4645.85 P2T1 RM1790.47 - P2T27 RM4924.12 P3T1 RM1889.27 - P3T27 RM5226.19 (vii) (v)

Syarat Lantikan Ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji permulaan pada Gred DG41 : P1T8]; atau Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya . (Gaji permulaan pada Gred DG41 : P1T10; bagi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan: P1T11; dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia: P1T12); dan Kepujian BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Diploma dalam bidang Perguruan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Maktab-Maktab Perguruan Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji permulaan pada Gred DGA29 : P1T1]; atau Diploma dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji permulaan pada Gred DGA29 : P1T3]; atau Diploma dalam bidang Kejuruteraan atau Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Pengurusan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan pada DGA29 : P1T4]; dan Kepujian BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(vi)

8.

a)

Jawatan : (i) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Pendidikan Islam) Gred DGA29 Kod Skim : D 0002 (ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Sains AM) Gred DGA29 Kod Skim : D 0009 (iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Sejarah) Gred DGA29 Kod Skim : D 0010 (iv) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Bahasa Inggeris) Gred DGA29 Kod Skim : D 0011 (v) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Geografi) Gred DGA29 Kod Skim : D 0012 (vi) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Kemahiran Hidup) Gred DGA29 Kod Skim : D 0013 (vii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Bahasa Melayu) Gred DGA29 Kod Skim : D 0014

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

3

Bil. b) c)

Butiran Jawatan Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM1405.71 - P1T23 RM3036.21 P2T1 RM1494.95g - P2T23 RM3235.80 P3T1 RM1587.21 - P3T23 RM3441.59

Syarat Lantikan

KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERTANIAN9. a) Jawatan : Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 Kod Skim : G 0001 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM1206.06 - P1T26 RM3028.61 P2T1 RM1275.64 - P2T26 RM3214.76 P3T1 RM1348.24 - P3T26 RM3406.77 (ii) (i) Diploma dalam bidang Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji permulaan pada Gred G27 : P1T6]; dan Lulus BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pertanian adalah layak dipertimbangkan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :i) mempunyai kelayakan seperti di atas; atau ii) lulus Peperiksaan Khas. 10. a) Jawatan : Penolong Pegawai Veterinar Gred G27 Kod Skim : G 0002 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM1206.06 - P1T26 RM3028.61 P2T1 RM1275.64 - P2T26 RM3214.76 P3T1 RM1348.24 - P3T26 RM3406.77 (ii) Lulus BM (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Veterinar adalah layak dipertimbangkan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Veterinar Gred G27, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :i) mempunyai kelayakan seperti di atas; atau ii) lulus Peperiksaan Khas. 11. a) Jawatan : Penolong Pegawai Perikanan Gred G27 Kod Skim : G 0008 Kumpulan : Sokongan Jadual Gaji : P1T1 RM1206.06 - P1T26 RM3028.61 P2T1 RM1275.64 -