Skim pentaksiran ekonomi_stpm

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skim pentaksiran ekonomi STPM

Text of Skim pentaksiran ekonomi_stpm

  • 1. 1

2. PENGGAL 1 KOD KERTAS: 944/1 NAMA KERTAS: MIKROEKONOMI 3. Kod dan Penggal PengajianPenggal PertamaNama KertasJenis Ujian944/1 Ekonomi Ujian Bertulis 1 Bahagian A: Soalan aneka pilihan 20 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B:Markah Masa Pentadbiran (Wajaran)80 (32%) 2040Soalan esei6 soalan diberikan Jawab 4 soalan daripada 6 soalan202 jam Pentaksiran berpusat 4. PENGGAL 2 KOD KERTAS: 944/2 NAMA KERTAS: MAKROEKONOMI 5. Penggal Pengajian Penggal KeduaKod dan Nama KertasJenis Ujian944/2 Ekonomi Ujian Bertulis 2 Bahagian A: Soalan aneka pilihan 20 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B:Markah Masa Pentadbiran (Wajaran) 80 (32%) 2040Soalan esei6 soalan diberikan Jawab 4 soalan daripada 6 soalan Bahagian C:202 jam Pentaksiran berpusat 6. PENGGAL 3 KOD KERTAS: 944/3 NAMA KERTAS: EKONOMI MALAYSIA 7. Penggal Pengajia n Penggal KetigaKod dan Nama KertasMarkah Masa Pentadbiran (Wajaran)Jenis Ujian944/3 Ekonomi Ujian Bertulis 3 Bahagian A: Soalan esei soalan diberikan Jawab 5 soalan daripada 6 soalan40 (16%) 30 6Bahagian B: Soalan kuantitatif 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan101 jam Pentaksiran berpusat 8. PENGGAL 3 KOD KERTAS: 944/4 NAMA KERTAS: EKONOMI MALAYSIA (Kerja Kursus) 9. Penggal Pengajia n Penggal KetigaKod dan Nama KertasJenis UjianMarkah (Wajaran)MasaPentadbiran944/4 Kerja 60 Sepanjan Pentaksiran Ekonomi Kursus diskalaka g berasaskan 4 (Kerja n kepada penggal sekolah bagi Projek) 50 ketiga calon sekolah (20%) kerajaan dan Pilih satu calon sekolah tema bantuan daripada dua kerajaan tema yang Pentaksiran oleh diberikan dan pemeriksa yang hasilkan satu dilantk bagi tugasan tema calon sekolah yang dipilih. swasta dan Tugasan calon berdasarkan persendirian tajuk dalam individu penggal ketiga 10. SEKIAN TERIMA KASIH14KEJITUAN KESAHAN KEADILANKEBOLEHPERCAYAAN KESAKSAMAAN