SKIM PENCEN SEKTOR AWAM umur 55/56/58/60 tahun mengikut opsyen umur bersara yang dipilih. 06 Anggota

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SKIM PENCEN SEKTOR AWAM umur 55/56/58/60 tahun mengikut opsyen umur bersara yang dipilih. 06 Anggota

 • SKIM PENCEN SEKTOR AWAM

  Bahagian Pasca Perkhidmatan

  25 September 2018

 • O v er

  v ie

  w S

  k im

  P en

  ce n

  S ek

  to r

  A w

  a m

 • BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

  VISI Kecemerlangan dalam pengurusan persaraan

  MISI kepentingan kerajaan dan

  kebajikan pesara terpelihara

  OBJEKTIF Pembayaran faedah

  persaraan dengan tepat

 • 2014

  RM16.7 bil.

  2017

  RM22.2 bil.

  2013

  RM13.3 bil.

  2015

  RM18.4 bil.

  2016

  RM20.8 bil.

  2018

  RM25.3 bil.

  683,105

  714,094

  742,489 769,145

  792,468

  811,580

  PENERIMA DAN PERBELANJAAN PERSARAAN

 • Akta Pencen 1980 (Akta 227)

  Akta Pencen Pihak- Pihak Berkuasa Berkanun dan

  Tempatan 1980 (Akta 239)

  Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45)

  Akta Angkatan Tentera 1972

  (Akta 77)

  Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta

  237)

  AKTA YANG BERKUATKUASA

 • 03

  JPA

  TANGGUNGJAWAB JPA DAN KWAP

  Penggubalan Dasar Faedah Persaraan

  Kelulusan Persaraan

  PTB

  Penetapan T&C Penswastaan

  Pengurusan Pelanggan dan Stakeholders

  Pengiraan Faedah Persaraan

  Pembayaran Faedah Persaraan

  Pengurusan Data, Sistem dan Rekod

  Pengurusan Pelanggan

  Pengurusan Unjuran Peruntukan

  1 November 2015

 • 2012

  05

  PENAMBAHBAIKAN SKIM PENCEN

  2013

  2015

  2016

  2018

  58 – 60 tahun01

  Pembayaran PS 55 tahun02

  RM720 – RM82003

  Pembayaran kes bankrup04

  PT: 12 ½ - 20 tahun05

  Kenaikan 2%01

  Pemberian KGT01

  RM820 – RM95001

  RM950 – RM1,00001

  Lebihan GCR sebagai CR02

 • KEBENARAN CR BAGI GCR MELEBIHI 150 HARI

  Surat Pekeliling Perkhidmatan

  Bil.2 Tahun 2017 (1 Jan 2018)

  Pegawai lantikan

  tetap berpencen & pegawai

  yang bersara wajib bagi skim KWSP

  150 hari Ketua Jabatan 12 bulan dari tarikh persaraan

  PUNCA KUASA SIAPA? GCR KELULUSAN BILA?

  150 175 GCR150 25 CR= +

 • OBJEKTIF SKIM PENCEN

  Pengiktirafan & penghargaan ke

  atas perkhidmatan cemerlang

  Pemberian tambahan anggota

  bersara akibat kecederaan @

  menghidap penyakit ketika

  bertugas rasmi @ meninggal dunia

  Jaminan saraan hidup setelah

  bersara

  Saraan hidup kepada orang tanggungan

  pegawai yang telah meninggal

  dunia

  Ikatan ke atas anggota sektor

  awam

 • Faedah persaraan BUKAN MERUPAKAN HAK MUTLAK

  seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh

  mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi

  perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa

  pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen.

  (Seksyen 3(1), Akta 227 /Akta 239)

 • 02

  03

  04

  05

  01

  Pegawai Tetap

  Disahkan Jawatan

  Tidak Memilih KWSP

  > 3 Tahun Perkhidmatan

  Anggota Berpencen

  KELAYAKAN MENDAPAT FAEDAH PERSARAAN

  Bersara atau dibersarakan dari jawatan. 01

  02 Meninggal dunia- sekurang- kurangnya disahkan dalam perkhidmatan.

 • JENIS - JENIS PERSARAAN

  Persaraan Paksa Persaraan Pilihan

  Persaraan Atas Kehendak Kerajaan

  / Menteri

  Persaraan Kerana Penswastaan

 • 02 Anggota yang kesihatannya

  tidak memuaskan

  boleh dibersarakan

  atas sebab kesihatan.

  03 Jawatan yang disandangnya

  dihapuskan boleh

  dibersarakan dari

  perkhidmatan dan terus dibayar faedah

  persaraan.

  04 Penyusunan

  semula organisasi bagi

  maksud menghasilkan

  lebih kecekapan dan terus dibayar

  faedah persaraan.

  05

  Seseorang anggota telah

  ditamatkan perkhidmatan

  demi kepentingan

  awam.

  01 Pada hari seseorang anggota

  mencapai umur

  55/56/58/60 tahun

  mengikut opsyen umur bersara yang

  dipilih.

  06 Anggota

  yang dibersarakan

  atas sebab ini tidak

  akan dibayar faedah

  persaraan

  07

  Jika terbukti memberi maklumat

  secara palsu, silap, tidak tepat, tidak

  lengkap atau mengelirukan

  PERSARAAN PAKSA

  Mencapai Umur 55/ 56/ 58/ 60

  Atas Sebab Kesihatan

  Atas Sebab Penghapusan

  Jawatan

  Atas Sebab Penyusunan

  Semula Organisasi

  Atas Sebab Kepentingan

  Awam

  Memperoleh W\negara Asing @

  Dilucutkan Warganegara

  Memberi Maklumat

  Palsu Untuk Pelantikan

 • PERSARAAN ATAS KEHENDAK KERAJAAN @ MENTERI

  01

  03

  01 Yang di-Pertuan Agong boleh mengkehendaki

  seseorang anggota supaya bersara atas kepentingan Negara

  pada mana-mana peringkat umur.

  02

  Persaraan Atas Kepentingan Negara

  Persaraan Demi Kepentingan

  Perkhidmatan Awam

  Yang di-Pertuan Agong boleh mengkehendaki

  seseorang anggota supaya bersara atas

  kepentingan awam pada mana-mana peringkat

  umur.

 • PERSARAAN PILIHAN PENSWASTAAN

  01 Mengemukakan permohonan persaraan pilihan apabila atau

  selepas mencapai umur 40 tahun dan sekurang- kurangnya 10 tahun

  perkhidmatan yang boleh dimasuk kira.

  Persaraan Pilihan

  01 berumur kurang daripada 45 tahun bagi perempuan atau

  50 tahun bagi lelaki yang dilantik oleh atau dengan kelulusan Kerajaan untuk berkhidmat dalam mana-

  mana pertubuhan.

  Dilantik Untuk Berkhidmat Dalam

  Pertubuhan

 • 0604 Sokongan KJ 05 Bebas Tapisan SPRM

  03 Berkhidmat 10

  tahun01 Sah jawatan &

  PTB 02

  Berumur 40 tahun

  07 08

  Bebas Tindakan

  Tatatertib

  Batal/Pinda? Sebelum

  Kuatkuasa

  Bayar? 55 tahun*

  SYARAT PERSARAAN PILIHAN

 • PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN

  Telah Disahkan Dalam Jawatan Diputuskan oleh Lembaga

  Perubatan

  Cuti 45 hari/tahun, 3

  tahun berturut-turut

  Cuti sakit tahunan

  telah habis

  Tiada harapan

  sembuh

  Keadaan yang boleh dihadapkan ke Lembaga Perubatan:

  2 3

  4 5

  1

  6Kesihatan mental dan fizikal diragui

  Penyakit kusta, tibi

  atau barah

  Cedera semasa

  bertugas bukan

  disebabkan kecuaian

 • Can You Find The Hidden

  Tiger?

 • REKABENTUK SKIM PERSARAAN

  Faedah Tertaktif

  Caruman Tertaktif

  Skim Pencen Skim KWSP

 • Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 (Akta 452)

  Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239);

  Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238).

  Skim PencenAkta Berkaitan Skim KWSP

  Akta Pencen1980 (Akta 227)

  NOTA : Tertakluk kepada pindaan yang berkuat kuasa daripada semasa ke semasa.

  ASAS PERUNDANGAN

 • CARUMAN

  12% dari emolumen

  11% dari emolumen

  Skim KWSPSkim Pencen

  Sepanjang Perkhidmatan

  Berhenti apabila PTB

  Caruman Majikan Dikembalikan

  Caruman pekerja boleh

  dikeluarkan

 • PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

  Sk im

  K W

  SP

  Sk im

  P e

  n ce

  n

  Sk im

  P e

  n ce

  n

  Sk im

  Tiada konsep “Pemberian Taraf

  Berpencen”

  Tiada istilah bersara awal atau

  bersara pilihan. Sk

  im K

  W SP

  Diberikan oleh PBM setelah anggota disahkan dalam jawatan sekarang & berkhidmat sekurang- kurangnya 3 tahun.

  Taraf anggota berpencen melayakkan anggota diberi faedah persaraan

  Anggota tetap yang telah disahkan dalam jawatan disifatkan menjadi anggota berpencen apabila mati dalam perkhidmatan / bersara ASK / bersara sebab dilantik berkhidmat dalam pertubuhan walaupun belum genap 10 tahun perkhidmatan yang boleh dimasukira

 • 04

  06

  Jumlah caruman Kerajaan (majikan) dan caruman anggota kepada KWSP, berserta faedah ke atasnya boleh diberi kepada anggota mengikut peruntukan undang-undang KWSP yang berkuat kuasa apabila cukup umur 55 tahun.

  Pencen (bulanan) : 1/600 x bulan perkhidmatan yang boleh dimasuk kira x gaji pokok akhir (terhad kepada 3/5 daripada gaji akhir yang diterimanya)

  Ganjaran (sekaligus): 7.5% x bulan perkhidmatan yang boleh dimasuk kira x gaji pokok akhir.

  FAEDAH PERSARAAN

 • D alam

  P e

  rkh id

  m atan

  D alam

  P e

  rsaraan

  FAEDAH TERBITAN

  Jumlah caruman kepada KWSP berserta faedah ke atasnya

  boleh diberi kepada tanggungan anggota mengikut peruntukan

  undang-undang KWSP yang berkuat kuasa

  Tiada apa-apa pemberian dibuat kepada mana-mana pihak.

  Pencen terbitan (bulanan) dan Ganjaran terbitan (sekaligus) diberi kepada ahli keluarga tanggungan yang layak.

  Pencen terbitan (diberi kepada ahli keluarga tanggungan yang layak.