ŠKOLSKI KURIKULUM - os-treca-vz.skole.hr .Prevencija nasilja među djecom 8.5. Prevencija ovisnosti 8.6 ... Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na posebnosti škole

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM - os-treca-vz.skole.hr .Prevencija nasilja među djecom 8.5. Prevencija ovisnosti...

 • Temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08., 86/09.,

  92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a na prijedlog Uiteljskog vijea, kolski

  odbor III. osnovne kole Varadin dana 25. rujna 2015. donosi

  KOLSKI KURIKULUM

  za kolsku godinu 2015./2016.

  Ravnateljica: Predsjednik O:

  mr. sc. Jasenka Martinevi, prof. Sinia Lackovi

  Varadin, rujan 2015.

 • SADRAJ:

  NACIONALNI I OKVIRNI KURIKULUM

  KOLSKI KURIKULUM

  PODRUJA KURIKULUMA

  1. IZBORNA NASTAVA

  1.1. Njemaki jezik (4.- 8. razred) 1.2. Engleski jezik (4.- 8. razred)

  1.3 . Francuski jezik (4. 8. razred) 1.4. Vjeronauk (1.- 8. razred) 1.5. Informatika (5.- 8. razred) 1.6. Graanski odgoj (8. razred)

  2. DODATNA NASTAVA

  2.1 Matematika, 1. razred 2.2 Matematika, 2. razred 2.3 Matematika, 3. razred 2.4 Matematika, 4. razred 2.5 Matematika, 5. 6. 7. razred 2.6 Matematika, 5. i 8. razred 2.7 Hrvatski jezik, 8. razred 2.8 Hrvatski jezik, 7. razred 2.9 Njemaki jezik, 7. razred 2.10 Njemaki jezik, 8. razred 2.11 Francuski jezik, 7. i 8. razred 2.12 Engleski jezik, 6. i 8. razred 2.13 Engleski jezik, 8. razred 2.14 Geografija, 6. razred 2.15 Geografija, 7. razred 2.16 Geografija 8. razred 2.15. Informatika, 6.-8. razred

  2.16. Tehnika kultura, 5.-8. razred

  2.17. Povijest, 7. i 8. razred

 • 2.19. Kemija, 7. i 8.razred

  2.20. Fizika, 8. razred

  3. DOPUNSKA NASTAVA

  3.1 Hrvatski jezik, 1. razred 3.2 Matematika, 1. razred 3.3 Hrvatski jezik, 2. razred 3.4 Matematika, 2. razred 3.5 Hrvatski jezik, 3. razred 3.6 Matematika, 3. razred 3.7 Hrvatski jezik i matematika, 4. razred 3.8 Hrvatski jezik, 5., 7. i 8. razred 3.9 Hrvatski jezik, 6. i 8. razred 3.10 Matematika, 5., 6.i 7. razred 3.11 Matematika, 5., 6. i 8. razred 3.12 Njemaki jezik, 5., 6. i 7. razred 3.13 Engleski jezik, 6. i 8. razred 3.14 Engleski jezik, 5. i 7. razred 3.15 Fizika, 7. razred

  4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  4.1. Mali pjevaki zbor 4.2. Plesna skupina, 1. razred 4.3. Glazbeno scenska skupina, 2. razred 4.4. Recitatorska skupina, 2. razred 4.5. Recitatorska skupina, 3. razred 4.6. Likovna skupina, 3. razred 4.7. Mali zeleni, 4. razred 4.8. Glazbeno scenska skupina, 4. razred 4.9. Folklor 4.10. Veliki zbor 4.11. Likovna skupina 4.12. Knjiniarsko-novinarska skupina 4.13. Informatiarska skupina 4.14. kolski sportski klub 4.15. Univerzalna sportska kola 4.16. Prometna skupina 4.17. Mladi tehniari

 • 4.18. Recitatorska skupina 6.-8. razred 4.19. Kreativa

  5. AKTIVNOSTI

  5.1. Dani kruha (1.-4. raz)

  5.2. Dan sjeanja na Vukovar (5. -8. raz)

  5.3. Olimpijski dan (1. 4. raz)

  5.4. Meunarodni dan mira (3. raz.)

  5.5. Ponaanje u prometu (1. raz.)

  5.5. Znaajni dani (1.-4.raz.)

  5.6. Meunarodni mjesec kolskih knjinica (2. raz.)

  5.7. Sv. Lucija (2. raz.)

  5.8. Dan Sv. Patrika (5. 8. raz.)

  5.9. Dan planeta Zemlje (1. 8. raz.)

  5.10. Dan kole sportski dan i dn otvorenih vrata (5. 8.)

  5.11. Dan otvorenih vrata kole (1.-4.)

  5.12. Dan tolerancije (3. raz.)

  5.13. Obiljeavanje Boia (1. 8. raz.)

  5.14. Maskenbal (1.-4. raz.)

  5.15. Valentinovo (1. 4. raz.)

  5.16. Uskrs (1. 8. raz.)

  5.17. Francuski asopis (5. raz.)

  5.18. Upoznajte Provansu (4. 8. raz.)

  5.19. Boina emisija (6. raz.)

  5.20. Ske s proroicom (7. raz.)

  5.21. Francuski zabavni parkovi (8. raz.)

  5.22. Svjetski dan voda (5. raz.)

  5.23 Veer matematike (2. -7. raz.)

  6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  6.1. Kazalina/kino predstava (1. 4. razred)

  6.2. Kazalina/kino predstava (5. 8. razred)

  7. TERENSKA I IZVANUIONIKA NASTAVA

 • 7.1. kolska biciklijada 5.-8. raz.

  7.2. Pjeaenjem do zdravlja 1.- 4. raz.

  7.3. Jesen 1.-4. raz.

  7.4. Izlet 1. razreda

  7.5. Izlet 2. razreda

  7.6. Izlet 3. razreda

  7.7. kola u prirodi 4. raz.

  7.8. Izlet 5. raz.

  7.9 Izlet 6. raz.

  7.10. Maturalno putovanje 7. raz.

  7.11. Izlet 8. raz.

  7.12. upanijsko sredite Varadin 3. raz.

  7.13. Stajalite i obzor Varadin-breg 3. raz.

  7.14. Posjet tvornici Kalnik ili Vindija 3. raz.

  7.15. Posjet tvornici Kalnik 4. raz.

  7.16. ivotna zajednica travnjaka 4. raz.

  7.17. Vode u zaviaju 3. raz.

  7.18. Posjet Entomolokom muzeju 7. raz.

  7.19. Dani otvorenih vrata PMF-a 7. i 8. raz.

  7.20. Terenska nastava 5. raz.

  7.21. Terenska nastava 6. raz.

  7.22. Terenska nastava 7. raz.

  7.23. Terenska nastava 8. raz.

  7.24. Francuski doruak 4. raz.

  7.25. Svijenica u Francuskoj 5. raz.

  7.26. Potraga za blagom 6. raz.

  7.27. Francuska kuhinja 6. raz.

  7.28. Francuske boine kuglice 7. raz.

  7.29. Frankofonske zemlje 7. raz.

  7.30. Kviz o Francuskoj 7. raz.

  7.31. Kviz o povijesnim linostima 8. raz.

  7.32. Posjet Gradskoj knjinici 5. raz.

  7.33. Projekt afran 8. raz.

  7.34. Medijska kultura u kinu Galerija 1.-8. raz.

  7.35. Nastava u kolskoj kninici 1.-8. raz.

  7.36. Posjet Zagrebu 4. raz.

  7.37. Posjet autobusnom i eljeznikom kolodvoru 2. raz.

  7.38. Pozdrav proljeu 1. raz.

  7.39. Posjet Vukovaru 8. raz.

  7.40. Festival matematike 3. 8. raz.

  7.41. Folklorijada 1. 4. raz.

  7.42. Posjet upnoj crkvi 1. 3. raz.

 • 7.43. Muzej i kola 3. raz.

  7.44. Vode u zaviaju 3. raz.

  7.45. Eratostenov eksperiment 8. raz.

  7.46. Pripremamo zdravu hranu 3. raz.

  8. PROJEKTI I PROGRAMI

  8.1. Produeni boravak

  8.2. Forum za prava djeteta

  8.3. Prevencija poremeaja u ponaanju

  8.4. Prevencija nasilja meu djecom

  8.5. Prevencija ovisnosti

  8.6. Zdravstveni odgoj

  8.7. Graanski odgoj

  8.8. E-twinning projekt

  8.9. Box of experiments

  8.10. GLOBE projekt

  8.11. Tjedan sigurnijeg interneta

  8.12. Ljubav u pokretu

  8.13. ogarijada loptarijada

  8.14. kola plivanja

  8.15. Zimski praznici sportske aktivnosti

  8.16. 7 kola 7 sportova

  8.17. Mini-projekti etvrtih razreda

  8.18. Prevencija nasilja na internetu

  8.19. ISE projekt

  8.20. DOMINO projekt za pomonike u nastavi

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  Nacionalni okvirni kurikulum odreuje organizaciju kolskog sustava, cilj i zadatke odgoja i

  obrazovanja, sadraje pojedinih nastavnih podruja, nastavni plan i program, okvire obavezne,

  izborne i fakultativne nastave te provoenje unutarnjeg i vanjskog vrednovanja uenika.

  To je temeljni dokument za ureenje suvremenog odgojno-obrazovnog sustava, koji je detaljno

  usklaen sa svim europskim normama.

 • Nacionalni okvirni kurikulum govori o kompetencijama koje uenici moraju razviti kako bi

  uspjeno odgovorili na izazove drutva znanja i svjetskog trita. Najvanije kompetencije su:

  komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematika, prirodoslovna

  i tehnoloka kompetencija, digitalna kompetencija, osposobljenost za uenje, socijalna i graanska

  kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, te kulturna svijest i izraavanje.

  Kurikulumom se ureuje prostor obaveznih i neobaveznih predmeta, modula, raznih projekata

  i aktivnosti, te time otvara prostor postizanju navedenih kompetencija i odgojnom djelovanju na

  uenike.

  Donoenjem nacionalnog kurikuluma postavljeni su vrsti temelji za ujednaavanje sustava i

  ureenje svih razina obrazovanja, s jasnim vrijednostima i jednakim

  ciljevima, prema suvremenim naelima i jasnim kriterijima.

  Temeljne sastavnice Nacionalnog okvirnog kurikuluma su:

  - drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti

  - ciljevi koji izraavaju oekivana uenika postignua tijekom odgoja i obrazovanja, odgovarajui

  na pitanja: koja znanja svaki uenik treba usvojiti te koje vjetine, sposobnosti i stavove treba

  razviti

  - naela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti

  - odgojno-obrazovna podruja kao temeljni sadraj

  - ocjenjivanje i vrednovanje uenikih postignua i kole

  KOLSKI KURIKULUM

  kolskim kurikulumom utvren je plan i program rada kole kroz izbornu nastavu, dodatnu i

  dopunsku nastavu, izvanuioniku i terensku nastavu,

  izvannastavne aktivnosti, programe i projekte, te druge odgojno-obrazovne oblike rada.

  Pri izradi kolskog kurikuluma stavljen je naglasak na posebnosti kole i sredine u kojoj kola

  djeluje, a aktivnosti koje se planiraju i provode imaju izravnu implikaciju na stvaranje specifine

  kulture kole.

  kolski kurikulum izraen je prvenstveno prema potrebama i interesima naih uenika,

  roditelja i lokalne zajednice.

  Sve aktivnosti koje se u koli provode usmjerene su na stvaranje poticajnog ozraja s jasno

  naglaenim vrijednostima kojima teimo i na koje se pozivamo u svakodnevnom odgojno

  obrazovnom radu. To su:

 • Znanje - nastojimo kod uenika razviti elju i potrebu za znanjem, poticati intelektualnu

  znatielju, osposobiti uenike za cjeloivotno uenje, poticati kritiko promiljanje i donoenje

  vlastitih zakljuaka temeljenih na informacijama i iskustvu, razvijati potrebe za postignuem

  Odgovornost pouavamo uenike o njihovim pravima i odgovornostima, naglaavajui da je

  odgovorno ponaanje prema sebi i dru