Skupni letni delovni načrt 2011 - 2012

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skupni letni delovni načrt za Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

Text of Skupni letni delovni načrt 2011 - 2012

 • SKUPNI LETNI DELOVNI NART C PET 2011 2012 pripravila: Ida Srebotnik, direktorica

  1

  OLSKI CENTER ZA POTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

  SKUPNI LETNI DELOVNI NART

  ZA OLSKO LETO 2011 - 2012

  Ljubljana, oktober 2011 Pripravila: Ida Srebotnik Direktorica C PET

 • SKUPNI LETNI DELOVNI NART C PET 2011 2012 pripravila: Ida Srebotnik, direktorica

  2

  KAZALO Uvod ........................................................................................................................................................ 4 1 PREDSTAVITEV C PET ..................................................................................................................... 5

  1.1 Ustanovitelji ............................................................................................................................ 5 1.2 Poslanstvo, vizija, cilji .............................................................................................................. 5 1.3 Ciljne skupine .......................................................................................................................... 6 1.4 Dejavnosti za doseganje naih ciljev ....................................................................................... 6

  2 ORGANIZIRANOST C PET ................................................................................................................ 6 2.1 Organizirani smo v tri organizacijske enote ............................................................................ 6

  2.1.1 Srednja tehnika in strokovna ola ( STS ) ..................................................................... 6 2.1.2 Vija strokovna ola ( VS ) .............................................................................................. 7 2.1.3 Izobraevanje odraslih ( EIO ) .......................................................................................... 7

  2.2 SKUPNE SLUBE C PET ........................................................................................................... 8 2.2.1 Vodstvo C PET in tajnitvo ............................................................................................. 8 2.2.2 Raunovodstvo ................................................................................................................ 8 2.2.3 Tehnino vzdrevalne slube ........................................................................................ 8 2.2.4 Knjinica ........................................................................................................................... 8 2.2.5 olska svetovalna sluba ................................................................................................. 8 2.2.6 Informacijsko- svetovalne slube v VS in EIO ................................................................ 8

  2.3 ORGANI ZAVODA ..................................................................................................................... 9 2.3.1 Svet C PET ...................................................................................................................... 9 2.3.2 Direktorica C PET ......................................................................................................... 10 2.3.3 Zbor C PET .................................................................................................................... 11 2.3.4 Komisija za kakovost ...................................................................................................... 11

  2.4 FINANCIRANJE C PET ........................................................................................................... 12 3 DELAVCI C PET ............................................................................................................................. 13

  3.1 Kadri ...................................................................................................................................... 13 3.2 IZOBRAEVANJE ..................................................................................................................... 13

  4 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO ............................................................................. 14 4.1 Preglednica uporabnih olskih prostorov .............................................................................. 14 4.2 Narti za posodobitev olskih prostorov in investicije .......................................................... 15

  5 KOLEDAR OLSKIH AKTIVNOSTI ..................................................................................................... 16 6 PROJEKTI IN RAZVOJ ...................................................................................................................... 17

  6.1 E- izobraevanje..................................................................................................................... 17 6.2 Projekt UNIP-ESS ................................................................................................................... 17 6.3 RT- olski razvojni tim .......................................................................................................... 18 6.4 Vkljuevanje elementov trajnostnega razvoja v C PET ........................................................ 18 6.5 port in ola z roko v roki ...................................................................................................... 19

  7 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S POMEMBNIMI DRUGIMI ....................................................... 20 8 INFORMATIVNA IN PROMOCIJSKA DEJAVNOST ............................................................................ 21 9 SPREMLJANJE IN URESNIEVANJE LDN ......................................................................................... 22 10 OKVIRNI FINANNI PLAN ZA LETO 2012 ........................................................................................ 23

 • SKUPNI LETNI DELOVNI NART C PET 2011 2012 pripravila: Ida Srebotnik, direktorica

  3

  Sedem skrivnosti uspene ole:

  Priznavanje in sprejemanje uiteljevega in uenevega lovekega dostojanstva in

  celovitosti

  Ljubezen

  Celostno uporabljanje moganov

  Uspena motiviranost uitelja in uenca

  Demokratino vzduje

  Resnino timsko sodelovanje

  Kakovostna medsebojna komunikacija

  Dr. Pavao Braja

 • SKUPNI LETNI DELOVNI NART C PET 2011 2012 pripravila: Ida Srebotnik, direktorica

  4

  UVOD

  ola je zasnovana na tirih temeljih. Ti so: ekonomski ( poslopje, oprema, financiranje ), uni

  programi, olsko okolje ( drava in stari ) ter uitelji in uenci.

  Vsebina letnega delovnega narta je pametno prepletanje in nartovanje vseh natetih temeljev, dejavnosti, pogojev za delo in ivljenje v oli, ustvarjalnost in razvoj. ola je danes bolj, kot sodi k njeni osnovni dejavnosti, to je vzgoji in izobraevanju, vpeta v birokracijo, trno ekonomijo in boj za lastno preivetje. V to nas vedno bolj sili zbirokratiziran sistem, ki nemalokrat pozablja, da so najbolj pomembni v oli predvsem uitelji in uenci, vse ostalo pa manj pomembno kot spremljajoi dejavnik. Tako kot ola brez uiteljev in uencev ne more obstajati, tako se brez njih ne more razvijati. ola so prav uitelji in uenci v njej. Ni dovolj, da zagotovimo denar, da vzdrujemo olsko poslopje, priskrbimo opremo in skrbimo, da dosledno realiziramo olski program Prav v ljudi je potrebno najve vlagati v kriznih asih. Uitelji so sofware, mehka in e kako pomembna resninost vsake ole. V kriznih asih lahko prav uitelji s svojim vzgojno izobraevalnim delovanjem omogoajo razvoj tistim, ki naj bi drubo znali potegniti iz vsake krize v prihodnosti. Drugi najpomembneji temelj ole pa so nai dijaki, tudenti, udeleenci izobraevanja odraslih in naa osnovna naloga je, da temu lovekemu potencialu omogoamo, da se ui in razvija v celovito osebnost. e hoe ola razvijati in vzdrevati loveka, potrebuje motivirane uitelje in uence, demokratino vodenje ter sodoben, za spremembe odprt olski prostor. V sodobni oli, kot C PET vsekakor je najbolj pomembno,da se med seboj posluamo, individualno razmiljamo, timsko delu jemo in se pogovarjamo. Pomembno je okolje, pogoji dela, vzduje v oli. Na uence najbolj vpliva prav tisto, kar vidijo in doivijo, veliko manj pa tisto, kar sliijo in dojamejo. Pri pisanju skupnega LDN sem elela poudariti prav mehko resninost naega ivljenja in dela v C PET: to so ljudje, ki so zaposleni v C PET, ljubezen do dela, motiviranost, ustvarjalnost, vodenje, sodelovanje, komunikacija, medsebojno zaupanje, vizija in nai skupni cilji, domiljija, lojalnost in naa preprianja, smisel Prav tako potreben trdi del olske resninosti : zbir statistik, podatkov, programov, unih nartov je dovolj podrobno predstavljen v posameznih LDN, ki so jih pripravili vodje S, VS in IO. V C PET bomo tudi v tem olskem letu sledili osnovnemu cilju sodobne in uspene ole, k humanizaciji olskega prostora in olskega programa in k zmanjanju birokratizacije in robotizacije. Naa ola naj bo ola za ivljenje in prihodnost, ne pa dolgoasna in nezanimiva muzejska ustanova. Kljub LDN, ki doloa, planira, pogojuje, si v C PET puamo odprta vrata za nepredvideno, nenartovano, drugano in novo, za vse kar zagotavlja ustvarjalnost in razvoj. Direktorica C PET: Ida Srebotnik, prof. ped.

 • SKUPNI LETNI DELOVNI NART C PET 2011 2012 pripravila: Ida Srebotnik, direktorica

  5

  1 PREDSTAVITEV C PET

  1.1 Ustanovitelji Ustanovitelj C PET je od leta 2010 Ministrstvo za olstvo in port. Z nekdanjimi soustanovitelji Telekomom Slovenije in Poto Slovenije sicer na C PET e vedno sodelujemo in smo v ta namen z obema podjetjema podpisali medsebojne sporazume. Sodelovanje s podjetji je za C PET zelo pomembno, e posebej z