35
Kaedah & Teknik Siasatan Aduan Yang Berkesan DISAMPAIKAN OLEH : PKPj ZAINUL BIN DARUS TIMBALAN PENGARAH SPRM PULAU PINANG Taklimat Pengurusan Aduan dan Siasatan Kepada Jawatankuasa Pengurusan Aduan Jabatan Pelajaran Perlis 25 Jun 2012, Hotel Berjaya, Penang

Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik

Citation preview

Page 1: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Kaedah & Teknik Siasatan Aduan Yang

Berkesan

Kaedah & Teknik Siasatan Aduan Yang

BerkesanDISAMPAIKAN OLEH : PKPj ZAINUL BIN DARUS

TIMBALAN PENGARAH SPRM PULAU PINANG

Taklimat Pengurusan Aduan dan Siasatan Kepada Jawatankuasa Pengurusan Aduan Jabatan Pelajaran Perlis

25 Jun 2012, Hotel Berjaya, Penang

Page 2: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

SKOP• Tujuan Siasatan

• Ciri-ciri Siasatan

• Teknik Penyiasatan

• Cara maklumat & aduan diterima

• Saksi

• Teknik temuduga saksi / Pengadu

• Kelemahan semasa temuduga

• Penutup

Page 3: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Tujuan siasatan ialah untuk mencari, mengumpul dan memproses bahan bukti/keterangan.

• Siasatan hendaklah dilaksanakan dengan adil mengikut undang undang dan peraturan

• Keterangan boleh perolehi samaada melalui keterangan lisan dari saksi /suspek (dengan menemubual/merakam pernyataan saksi/suspek), atau melalui keterangan dokumen/lain-lain eksibit

• Mengumpul keterangan untuk menuduh suspek di bawah kesalahan Tatatertib.

TUJUAN SIASATAN?

Page 4: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Ciri CiriSiasatan

Perlu kemahiranPerlu kemahiran adiladil

rumitrumit Amat luasAmat luas

komplekskompleks Mengikut undang/peraturan

Mengikut undang/peraturan

CIRI-CIRI SIASATAN

Page 5: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Dalam proses kita mencari keterangan untuk membuktikan sesuatu kesalahan, kita akan

menggunakan beberapa kuasa kuasa siasatan dan teknik penyiasatan.

TEKNIK PENYIASATAN

Page 6: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

SECARA AMNYA PERUNTUKKAN UNDANG-UNDANG MERMBERIKAN KUASA-KUASA :

• PENYIASATAN• PEMERIKSAAN • PENGGELEDAHAN• PENYITAAN• PENANGKAPAN/PENDAKWAAN

TEKNIK PENYIASATAN

Page 7: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• KANUN TATACARA JENAYAH (KTJ)

• KANUN KESEKSAAN (KK)

• AKTA KETERANGAN 1950

• AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH 2009

• PERINTAH TETAP KETUA PESURUHJAYA SPRM 2010

• PERINTAH AM BAB D (KELAKUAN DAN TATATERTIB) PENJAWAT AWAM 1993.

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BERKAITAN

Page 8: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• DEFINASI MAKLUMATMaklumat ertinya apa apa berita dalam apa jua bentuk bersangkutan dengan perlakuan rasuah

• DEFINASI PENGADUANPengaduan ertinya sesuatu maklumat yang disampaikan dengan tujuan menggerakkan penyiasatan dengan menggunakan kuasa di bawah Akta berkaitan.

DEFINASI

Page 9: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Pengadu,Pemberi maklumat datang sendiri ke Jabatan

• Panggilan talipon

• Pengaduan dan surat rasmi daripada Jabatan Jabatan Kerajaan atau lain lain Badan *Semasa menjalankan siasatan atau dari sumber

• Surat layang

• Media cetak/eletronik/e-mail

• Lain lain punca

CARA MAKLUMAT / ADUAN DITERIMA

Page 10: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Perlu mengandungi butir berikut:

• Nama pemberi maklumat atau sumber

• Orang yang menjadi subjek kesalahan

• nama pegawai yang menerima maklumat

• Tarikh dan tempat maklumat diterima

• Bentuk kesalahan yang disyaki berlaku

• Bila,dimana dan cara mana ianya berlaku

• Orang, kedudukan dan tempat

• Agensi atau pertubuhan yang terlibat

Page 11: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Aduan hendaklah ringkas,jelas

• Jenis atau bentuk kesalahan

• Bila,dimana dan bagaimana kesalahan berlaku

• Nama dan kedudukkan orang yang terlibat

• Agensi atau pertubuhan yang terlibat

BUTIR-BUTIR ADUAN

Page 12: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Simpan ditempat selamat

• Rekod penerimaan/pengambilan /penyimpanan barang kes dan pergerakkannya

• Pengendalian pita rakaman

• Pengendalian wang perangkap/eksibit

PASTIKAN RANGKAIAN KETERANGAN TIDAK TERPUTUS

Page 13: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

•Mengumpulkan keterangan daripada orang(saksi)

•Semua orang layak menjadi saksi S.118A.K.

SAKSI

Page 14: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Kecekapan mengenalpasti jenis saksi akan menghasilkan suatu siasatan yang bermutu

• Sesuatu keterangan bergantung kepada keterangan saksi

KETERANGAN DARI BEBERAPA JENIS SAKSI

Page 15: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

SAKSI YANG SAKSAMA (IMPARTIAL WITNESS)SAKSI YANG SAKSAMA (IMPARTIAL WITNESS)

• Saksi yang tidak mempunyai apa apa kepentingan didalam hasil penyiasatan.e.g.saksi formal

Page 16: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Saksi ini mempunyai kecenderungan untuk memihak kepada sesuatu pihak sahaja

• Mempunyai kepentingan dalam hasil siasatan - Kandungan pernyataannya tidak akan membayangkan kedudukan sebenar kes

• Cari bukti bukti sokongan

• Keterangannya diraguie.g : saudara mara OKT,rakan sepejabat dan rakan perniagaan

SAKSI BERPENDIRIAN TIDAK ADIL(BIASED WITNESS)

SAKSI BERPENDIRIAN TIDAK ADIL(BIASED WITNESS)

Page 17: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Saksi saksi yang bermusuh terhadap I.O. atau terhadap siasatan yang dijalankan

• Saksi akan berusaha memperdayakan I.O.

• I.O perlu berhati hati supaya saksi ini tidak tahu apa keterangan yang kita ada

• I.O. perlu bijak mematahkan hujahnya supaya saksi tidak terus memesongkan penyiasatan kita

SAKSI YANG BERMUSUHAN(UNFRIENDLY WITNESS)

SAKSI YANG BERMUSUHAN(UNFRIENDLY WITNESS)

Page 18: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Saksi ini mempunyai sebab tertentu

• Tunjukkan percanggahan dalam keterangan/ceritanya sendiri melalui rekod ataupun keterangan dokumen ataupun percakapan saksi

SAKSI YANG BERCAKAP BOHONG(UNTRUTHFUL WITNESS)

SAKSI YANG BERCAKAP BOHONG(UNTRUTHFUL WITNESS)

Page 19: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Kenalpasti sebab sebab keengganan saksi untuk memberi keterangan

• Cuba ubah sikapnya dengan memberi keyakinan

SAKSI YANG ENGGAN,KEBERATAN DAN TIDAK SANGGUP(UNWILLING WITNESS)

SAKSI YANG ENGGAN,KEBERATAN DAN TIDAK SANGGUP(UNWILLING WITNESS)

Page 20: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Mereka adalah saksi kompeten

• I.O. perlu berhati hati dengan saksi begini

SAKSI SUAMI/ISTERI(SPOUSES)S.120A.K.SAKSI SUAMI/ISTERI(SPOUSES)S.120A.K.

Page 21: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Memberi keterangan berkenaan perkara perkara formale.g. latar belakang OTT,pekerjaan OTT,rekod dalam pendaftaran JPJ,syarikat dll.

SAKSI FORMALSAKSI FORMAL

Page 22: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• mempunyai kepentingan dalam kes yang disiasate.g. seseorang yang membuat aduan dan mempunyai

• perasaan dendam terhadap OKT,mahu menjatuhkan martabat OTT,

• Kena berhati hati kerana mungkin keterangannya memihak kepada pihak tertentu

SAKSI BERKEPENTINGAN (INTERESTED WITNESS)SAKSI BERKEPENTINGAN (INTERESTED WITNESS)

Page 23: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Bijaksana (Tactful)

• Berkemahiran (Skillful)

• Latihan Yang Mencukupi (Training)

• Berpengalaman (Experience)

• Berpengetahuan dan minat

• Mempunyai kebolehan pemerhatian yang baik

• Berwaspada selalu-terhadap penilaian subjek,memahami teknikal setiap kes,mencungkil maklumat dll.

BAGAIMANA UNTUK MEMBUAT SAKSI BEKERJASAMA?

Page 24: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

samb…

• Kesabaran-terutama terhadap saksi yang tidak mahu bekerjasama

• Integriti-jangan buat apa apa janji yang tidak boleh dipenuhi

• Pemikiran yang logik-soalan yang hendak ditanya memenuhi kehendak kesalahan kes

• Kebolehan memerhati dan menterjemahkan reaksi sabjek terhadap soalan yang ditanyakan

• Boleh mengawal diri pada sepanjang masa

• Boleh memainkan beberapa watak -(roles) - seorang yang sympathetic, pemarah dll. bergantung kepada keadaan

• Kebolehan bercakap dengan jelas-tanya soalan dengan jelas

Page 25: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Persepsi dan ingatan subjek

• Prejudis –dia mungkin dipengaruhi oleh prejudisnya-hati hati dan cuba cari motifnya

• Enggan bercakap/memberikan maklumat-takut-tidak mahu menyusahkan-kurang senang dengan pihak

MENGAPA SEBAB SAKSI TIDAK MAHU BEKERJASAMA?

Page 26: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

How

What

When

Where

Why Who

TEKNIK TEMUDUGA SAKSI / PENGADU

Page 27: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Tanya soalan yang berbentuk direct kepada saksi

• Menanyakan mengenai rekod dan reputasinya (bagi mengesahkan kebolehpercayaan reportnya),sebab pengaduannya (motivation) dll.

• Bila saksi menunjukkan minat terhadap pengaduannya,puji keatas pengaduan yang dibuat olehnya dan sympathetic diatas masalahnya

• Saksi memerlukan sokongan jabatannya dan meminta tindakan segera diambil-jangan janjikan apa apa jika tidak dapat menunaikannya

• Setakat mana yang boleh benarkan saksi ditemuduga untuk bercakap dalam keadaan selesa (conversational tones) tanpa perlu menjawab soalan soalan spesifik.

TEKNIK TEMUDUGA SAKSI / PENGADU

Page 28: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Saksi kurang senang dengan pihak penyiasat

• Saksi merasakan tidak berfaedah/sia sia

• Saksi tidak mahu beri keterangan di Mahkamah/ Lembaga Tatatertib - buang masa,publisiti buruk,sebab sebab persendirian dll.

KENAPA SAKSI ENGGAN BEKERJASAMA?

Page 29: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Bila saksi berbohong, penemuduga hendaklah membiarkan dia berbohong - adalah mustahil saksi boleh berbohong dengan konsisten

• Biar saksi mengulangi perkara yang penting yang dia bohong-e.g. tempat,kejadian dan masa yang mana ianya boleh disemak dan disahkan nanti

SAKSI BERBOHONG – APA NAK BUAT?

Page 30: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Cuba mengelak atau tak bekerjasama untuk membincang fakta, keterangan dll.

• Jika mulutnya kering(dry mouth),kerap mengetip bibirnya(frequent wetting his lips),bergerak tangannya tanpa sebarang sebab , menunjukkan saksi nervous atau cuba menipu (deception)

• Berpeluh atau pucat mununjukkan saksi takut atau gemuruh (anxiety)

• A slight gasp, menahan nafas atau suara tak jelas menunjukkan subjek risau terhadap pengetahuan pegawai penemuduga berhubung kes ini.

PENILAIAN SEMASA TEMUDUGA / BAHASA TUBUH

Page 31: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

• Pegawai/saksi tidak bersedia

• Datang lambat masa temu bual

• Tidak baca fakta kes

• Tidak kaji fakta sebelum temu bual

• Saksi tidak dirujuk dokumen berkaitan semasa temu bual

• Saksi enggan untuk ditemu duga kerana tak yakin dengan penemu duga

• Saksi gemuruh/gentar

• Saksi takut kesan daripada ditemuduga seolah-olah menunjukkan saksi berkenaan bekerjasama dengan pihak penyiasat

KELEMAHAN SEMASA TEMUDUGA

Page 32: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Samb….

• Pengadu tidak di temuduga dengan rapi sehingga perkara penting tidak ditanya

• Tidak membuat persiapan

• Tiada perancangan awal

• Pegawai teragak agak semasa menanya kepada saksi dalam temu duga

• Tidak serius semasa temu duga

• Sambil lewa,ketawa,tak bersungguh

• Tidak tertib semasa dalam temu duga/pemeriksaan

• Temu duga seperti bercerita

Page 33: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Samb…

• Banyak kali temu duga membuat saksi tak mahu kerjasama dalam kes itu

• Tidak menyambungkan (link) jawapan jawapan yang diberikan oleh saksi atau meminta saksi jelaskan jawapan jawapan yang diberikan agar lebih terperinci

• Selalu menanguhkan tarikh temu bual

• Soalan penting tidak ditanya semasa temu duga

• Tidak memberi penerangan yang jelas kepada pengadu/saksi tujuan beliau ditemu duga,i.E.Mereka sangka mereka suspek

Page 34: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Report

Plan ofInvestigation

Trial

PresentationAnalysis

Process ofInvestigation

Debriefing

LIFE CYCLE OF INVESTIGATION

Page 35: Slide Teknik Penyiasatan terbaru

Sekian, terima kasih.