46
Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP MODUL 1: PENYIASATAN SAINTIFIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menganalisis kaedah penyiasatan saintifik. 1.2 Menyedari keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik. 1. Kaedah penyiasatan saintifik adalah kaedah yang dilakukan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains. 2. Langkah-langkah yang melibatkan kaedah penyiasatan saintifik adalah: Mengenal pasti masalah Masalah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu terhadap fenomena atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya. Mengenal pasti pemboleh ubah - pemboleh ubah yang dimalarkan (CV): faktor yang tetap/sama - pemboleh ubah yang dimanipulasikan (MV): faktor yang berubah-ubah - pemboleh ubah yang bergerak balas (RV): pemerhatian atau pengukuran untuk mendapatkan keputusan. Membuat hipotesis Penyataan yang boleh diuji. Menunjukkan hubungan antara MV dengan RV. Merancang penyiasatan Menentukan pelaksanaan yang sistematik bagi sesuatu penyiasatan. Menjalankan penyiasatan Menjalankan penyiasatan mengikut prosedur yang telah dirancang. Mengumpul data 1

M 1 Penyiasatan Saintifik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

MODUL 1: PENYIASATAN SAINTIFIK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menganalisis kaedah penyiasatan saintifik.1.2 Menyedari keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa

menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik.

1. Kaedah penyiasatan saintifik adalah kaedah yang dilakukan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains.

2. Langkah-langkah yang melibatkan kaedah penyiasatan saintifik adalah: Mengenal pasti masalah

Masalah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai sifat ingin tahuterhadap fenomena atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya.

Mengenal pasti pemboleh ubah- pemboleh ubah yang dimalarkan (CV): faktor yang tetap/sama- pemboleh ubah yang dimanipulasikan (MV): faktor yang berubah-ubah- pemboleh ubah yang bergerak balas (RV): pemerhatian atau

pengukuran untuk mendapatkan keputusan.

Membuat hipotesisPenyataan yang boleh diuji. Menunjukkan hubungan antara MV dengan RV.

Merancang penyiasatanMenentukan pelaksanaan yang sistematik bagi sesuatu penyiasatan.

Menjalankan penyiasatanMenjalankan penyiasatan mengikut prosedur yang telah dirancang.

Mengumpul dataMengumpul dan merekodkan data/maklumat bergantung kepada pemerhatian dan pengukuran secara sistematik.

Menganalisa dan mentafsir dataLangkah mengolah maklumat daripada jadual,graf, carta atau pernyataan yang berlaku semasa penyiasatan.

Membuat kesimpulanDaripada hasil analisis dan tafsiran data, kesimpulan dibuat dalam bentuk pernyataan. Hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak.

Membuat LaporanDibuat selepas menjalankan eksperimen dengan menggunakan format:

1. Tujuan2. Hipotesis3. Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan

Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan/tetap

1

Page 2: M 1 Penyiasatan Saintifik

ceper antibiotik

2.4 cm

Agar nutrien

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

4. Bahan & Radas5. Prosedur6. Pengumpulan data atau pengukuran7. Analisis dan mentafsir data8. Kesimpulan

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

TIPS: Jenis Pembolehubah:

DIMALARKAN(sama / tetap)

DIMANIPULASIKAN( berbeza / berlainan )

BERGERAKBALAS (keputusan / hasil

eksperimen)

Radas tidak digunakan sebagai pembolehubah dimalarkan

Cara Menulis Pembolehubah: Mesti tulis parameter untuk setiap pembolehubah. Contoh 1:

Rajah 1.1

Contoh 2

Koloni bakteria

Rajah 1.2

2

Parameter + bahan

Panjang/ Ketebalan/ + spring Jenis

Parameter + bahan

Isipadu + agar nutrien Jenis + antibiotik

Saiz / + koloni bakteriaDiameter

Page 3: M 1 Penyiasatan Saintifik

Parameter + bahan

Isipadu/ + kultur bakteriaJenis

Bubur nutrient +Kultur bakteria

kapas

Air suling +Kultur bakteria

lateks

Asid etanoik

lateks

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Contoh 3

Contoh 4

A B

Contoh-contoh penulisan pemboleh ubah bersama parameter:

PEPEJAL CECAIR GASJisim logamBerat logamKuantiti bahanSaiz bahanJenis bahanKehadiran yisKehadiran garamDiameter dawaiKetebalan dawai

Isipadu larutanIsipadu asid/ alkaliKepekatan asid/ alkaliIsipadu larutan kulturIsipadu larutan ammoniaIsipadu agar-agar nutrien

Isipadu oksigenBilangan gelembung gas

Pembolehubah boleh dikenalpasti daripada:

Gambarajah dalam soalan Jadual Graf Pernyataan Soalan

3

Parameter + bahan

Kehadiran + asid etanoik

Page 4: M 1 Penyiasatan Saintifik

P QPenyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrien+ bakteria

Disimpan dalam peti sejuk Disimpan pada suhu bilik

Penyumbat kapas steril

Penyumbat kapas steril

Penyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrien+ bakteria

Disimpan pada suhu 35ºC Disimpan pada suhu 60ºC

RS

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Contoh 1: Daripada Gambarajah

Rajah 1.5

Contoh 2 : Daripada Jadual

(i) Jadual Jenis 1

Pembolehubah Pembolehubah Dimanipulasikan Bergerak balas

Bahan Takat didih /0C

Air suling 100

Air suling + garam biasa ......................

Jadual 1.2

4

Malar Isipadu bubur nutrien

Manipulasi SuhuGerakbalas Keadaan bubur

nutrien

Page 5: M 1 Penyiasatan Saintifik

PembolehubahBergerak balas

Pembolehubah dimanipulasikan

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(ii) Jadual Jenis 2

Pemboleh ubah dimanipulasikan

Ketinggian Pelajar (cm) 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170Bilangan Pelajar

Jadual 1.3

Pembolehubah Bergerak balas Contoh 3: Daripada Graf

5

Page 6: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Contoh 4: Daripada Pernyataan dalam soalan

1. Tujuan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik cair.

Langkah:

Isi penting daripada pernyataansama beza keputusan

Asid hidroklorik cair Logam L dan logam M Kecergasan tindak balas

Pemboleh ubahdimalarkan

Pemboleh ubahdimanipulasikan

Pemboleh ubah bergerak balas

Isipadu asid hidroklorik Kepekatan asid hidroklorik

Jenis logam Logam L dan logam M

Kecergasan tindak balas logam

Jadual 1.4

Mengkaji kesan antibiotik terhadap / ke atas pertumbuhan bakteria [manipulasi] [ gerak balas]

Mengkaji tekanan oleh bongkah P and bongkah Q yang sama jisimnya [gerak balas] [ manipulasi] [malar]

Mengkaji kekonduksian elektrik Plumbum (II) Bromida [gerak balas]

6

Page 7: M 1 Penyiasatan Saintifik

Koloni bakteria

Piring petriKawasan jernih

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

LATIHAN KEMAHIRAN SAINTIFIK : PEMBOLEHUBAH

BIL MAKLUMAT/ PERNYATAAN PEMBOLEH UBAH1 Empat keping kertas A,B,C dan D telah dicelup dengan

antibiotik yang berlainan kepekatan diletakkan di atas agar-agar nutrien yang mengandungi kultur bakteria.

Rajah 1.6

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

2 Masa/ Hari 0 1 2 3 4Isipadu gas/ cm3 0 10 20 25 30

Jadual 1.5

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

7

Page 8: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

3

Rajah 1.7

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

4Empat tin P, Q ,R dan S digantung kepada sebatang kayu mengufuk. Tin P kosong manakala tin Q, R dan S masing-masing diisi penuh dengan pasir,habuk papan dan kapas. Jika keempat-empat tin itu diayun serentak dari ketinggian yang sama, tin yang manakah akan berhenti dahulu?

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

5

Rajah 1.8

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

8

Page 9: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

6

Rajah 1.9

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

7

Rajah 1.10

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

8 Rajah 1.11 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas tumbesaran anak benih 1. Dimalarkan :

____________________________________

9

Page 10: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Rajah 1.11

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

9 Rajah 1.12 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan penisilin ke atas pertumbuhan bakteria.

Tiga cakera penisilin P1, P2 dan P3 dengan kepekatan berlainan diletakkan di atas permukaan agar-agar nutrien. Piring petri itu dieramkan dalam keadaan terlangkup pada suhu 370C. Selepas dua hari , satu kawasan jernih terbentuk disekeliling setiap cakera. Diameter kawasan jernih diukur dan dicatat seperti dalam Jadual 1.6

Cakera penisilin P1 P2 P3

Diameter kawasanJernih /cm

1.5 2.4 2.0

Jadual 1.6

1. Dimalarkan :____________________________________

2. Dimanipulasikan :____________________________________

3. Bergerak balas:____________________________________

KEMAHIRAN SAINTIFIK: MEMBINA HIPOTESIS

TIPS: Ayat hipotesis mempunyai hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan

dengan pemboleh ubah bergerak balas Tidak boleh ada perkataan seperti mengkaji / menentukan Hipotesis boleh diuji

10

Page 11: M 1 Penyiasatan Saintifik

SkrinKantacembung

Sinar cahaya dari objek jauh

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Contoh Penulisan:

1. Jika pemboleh ubah manipulasi meningkat/ menurun, maka pemboleh ubah bergerak balas meningkat/ menurun

Contoh: Jika suhu meningkat, maka isipadu gas bertambah. 2. Semakin pemboleh ubah manipulasi meningkat/ menurun, semakin meningkat/

menurun pemboleh ubah bergerak balas.

Contoh: Semakin suhu meningkat, semakin bertambah isipadu gas yang

dibebaskan.

Semakin halaju air bertambah, semakin berkurang tekanan yang dihasilkan.

3. X1 ………… Y …………………. X2 Paku paku mudah berkarat berbanding paku keluli

Contoh 1:

1 Rajah 1.13 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus kanta.

Rajah 1.13

Keputusan yang diperoleh ditunjukkan di dalam Jadual 1.7 di bawah.

11

Page 12: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Ketebalan kanta Tebal Sederhana Nipis

Jarak fokus /cm 5.0 10.0 15.0

Jadual 1.7

(a) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?

Contoh 2:

Rajah 1.14(a) dan Rajah 1.14(b) menunjukkan imej yang terbentuk oleh satu kanta cembung apabila objek berada pada kedudukan yang berbeza.

12

Page 13: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(a) Berdasarkan Rajah 1.14(a) dan 1.14(b) nyatakan hipotesis.

Contoh 3:

13

Rajah 1.14 (a)

Rajah 1.14 (b)

Page 14: M 1 Penyiasatan Saintifik

Buret

AirLarutan glukosa dan yis

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Rajah 1.15 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penapaian.

Rajah 1.15

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

Masa / hari 0 1 2 3 4 5

Isipadu gas /cm3 0 10 20 25 30

Jadual 1.8

(a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan Jadual 1.8 di atas

Contoh 4:

14

Page 15: M 1 Penyiasatan Saintifik

Playar

Dawai logam pengapit G

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Rajah 1.16 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sifat bagi dua jenis logam.

Rajah 1.16

Hasil eksperimen dicatat dalam Jadual 1.9 di bawah.

Jenis dawai logamPanjang dawai (cm)

Pemanjangandawai (cm)Sebelum ditarik Selepas ditarik

X 12 12.6 0.6

Y 12 12.8…………..

Jadual 1.9

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen tersebut.

15

Page 16: M 1 Penyiasatan Saintifik

Melengkung ke bawah

Silinder penyukat

Oksigen

Cahaya Air bercampur dengan sedikit natrium bikarbonat

Rumpai air

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR

TIPS:

Pelajar semesti mempunyai kemahiran membaca data daripada Rajah yang diberi Bacaan untuk permukaan cecair :

Melengkung ke atas

Rajah 1.17

Bacaan dibaca daripada turutan nombor kecil ke nombor besar Berlatih menulis unit bagi setiap ukuran

LATIHAN :

1

Rajah 1

Berapakah isi padu oksigen yang telah dibebaskan oleh rumpai air?

cm3

16

Bacaan di ambil pada meniskus (permukaan melengkung ke atas

Bacaan di ambil pada meniskus (permukaan melengkung ke bawah)

Page 17: M 1 Penyiasatan Saintifik

3

4

5

6

7

Pemberat

Span

Jisim batu = g

Neraca spring

Batu

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

2.

Rajah 2

3.

Rajah 3

Rajah 3

4.

17

Bacaan voltmeter = V

Ketinggian span = cm

Page 18: M 1 Penyiasatan Saintifik

Isipadu air = ____

Isipadu air + blok besi

=

Air

Silinder penyukat

Benang

Air

Blok besiSilinder penyukat

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Rajah 45

Rajah 5

6.

Rajah 6

18

Isipadu air = cm3

Page 19: M 1 Penyiasatan Saintifik

Lekukan P Lekukan Q

Plastisin

Panaskan

Elektrod karbon Elektrod karbon

Leburan plumbum (II) bromida

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

7. Ukur panjang keratan 2 pita detik itu dan catat dalam Jadual 7 di bawah.

Rajah 7

Jadual menunjukkan maklumat tentang keratan pita detik di atas.

Keratan pita detik 1 2 3 4

Panjang /cm 1.9…………

3.9 4.8

Jadual 7

8. Berdasarkan Rajah 8 di bawah, ukur dan catatkan kedalaman lekukan P.

Rajah 8

Kedalaman lekuk: ________ cm.

9.

Rajah 9

19

Page 20: M 1 Penyiasatan Saintifik

Agar-agar nutrien

Ceper antibiotik

BA

Koloni bakteria

Objek imej

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Apakah bacaan ammeter pada Rajah 9 _________________A10.

Rajah 10

Berdasarkan Rajah 10, ukur diameter koloni bakteria antara A dan B.

___________ cm

11.

Rajah 11

Ukur ketinggian imej pada Rajah 11 di atas.

_______________ cm

20

Page 21: M 1 Penyiasatan Saintifik

Berdasarkan Rajah 12, lengkapkan Jadual 12 di bawah

Jadual 12

cm

Jalurgetahtervulkan

Jalurgetahasli

PemberatPemberat

Lekukan QLekukan P

Plastisin

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

12.

Rajah 12

TIPS:

Perhati rajah yang diberi. Cari keputusan/hasil daripada rajah Buat perbandingan jika ada dua rajah Catat apa yang dilihat sahaja

LATIHAN

1 Rajah 1 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P dan bongkah logam Q dijatuhkan.

[dilukis mengikut skala sebenar]

Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini.

21

Page 22: M 1 Penyiasatan Saintifik

Rajah 2(a)

Rajah 2(b)

Gas Buret

Air

Asid hidroklorik cair

5g logam L

Gas

Air

Buret X

Asid hidroklorik cair

5 g logam M

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

_____________________________________________________________________

2.

Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

22

Page 23: M 1 Penyiasatan Saintifik

selepas 5 hari

ceper antibiotik

2.5 cm

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

3. Rajah 3(a) dan Rajah 3(b) menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.

agar-agar nutrien

koloni bakteria

Rajah 3(a) Rajah 3(b)

Berdasarkan Rajah 3(b), apakah yang diperhatikan?

__________________________________________________________________

4.

Rajah 4

Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini.

23

BA

Page 24: M 1 Penyiasatan Saintifik

Rajah 5(a)

Rajah 5(b)

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

_________________________________________________________________

5. Rajah 5(a) dan Rajah 5(b) menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksidan elektrik plumbum(II) bromida.

(a) (i) Berdasarkan Rajah 5(a) apakah pemerhatian anda pada jarumammeter?

__________________________________________________________

(ii) Berdasarkan Rajah 5(b), apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?

24

Page 25: M 1 Penyiasatan Saintifik

Gerak balas

Gerak balas

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

___________________________________________________________

KEMAHIRAN SAINTIFIK: PERHUBUNGAN RUANG DENGAN MASA

TIPS Melibatkan graf yang berkaitan dengan masa (contoh: saat /minit/ jam/ tahun/

hari dan sebagainyha.)

Masa

o

LATIHAN KEMAHIRAN SAINTIFIK :

MENGELASKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

1 Sekumpulan pelajar telah mengumpul sejumlah daun daripada sepohon pokok. Data panjang daun yang diperoleh dicatat seperti berikut:

Jadual 1.1

25

Jika masa bertambah, maka gerak balas bertambah

Semakin masa bertambah, semakin gerak balas bertambah Gerak balas berkadar terus dengan masa (untuk

garis lurus sahaja.

Masa

Jika masa bertambah, maka gerak balas bertambah

Semakin masa bertambah, semakin gerak balas bertambah

16 13 14 20 10 16 14 17 21 19

8 20 15 18 11 15 7 18 14 15

16 12 13 15 4 8 10 20 14

Page 26: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(a) Gunakan data di atas untuk melengkapkan Jadual 1.2 di bawahPanjang daun(cm) 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21

Bilangan daun

Jadual 1.2(b) Gunakan keputusan dalam Jadual 1.2 untuk melukis graf palang yang

menunjukkan bilangan daun melawan panjang daun.

26

12

panjang daun (cm)

Page 27: M 1 Penyiasatan Saintifik

Isipadu gas cm3

masa(minit)

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

2 Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen hasil tindak balas antara 3.0g logam zink dengan 100cm3 asid hidroklorik cair.

Masa /minit 0 1 2 3 4 5 6

Isipadu gas/ cm3 0 26 46 56 64 68 68

Jadual 2

(a) Lukiskan graf isipadu gas melawan masa berdasarkan Jadual 2

27

Page 28: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

3 Seorang murid telah menjalankan suatu eksperimen makmal untuk menentukantakat didih satu larutan . Suhu larutan itu dicatatkan setiap 2 minit sehingga ia mendidihJadual 3 di bawah menunjukkan keputusan eksperimen itu.

Masa/ minit 0 2 4 6 8 10

Suhu /0C 28 48 68 88 102 102

Jadual 3

(a) Berdasarkan Jadual 3, lukiskan graf suhu melawan masa.

28

Page 29: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(b) Apakah hubungan antara suhu larutan itu dengan masa dalam 6 minit pertama?

____________________________________________________________

4 Jadual 4 di bawah menunjukkan keputusan eksperimen kajian kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria.

29

Suhu/0C Saiz koloni bakteria selepas 24 jam

0 1

15 4

25 8

35 11

60 3

Page 30: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Jadual 4

(a) Berdasarkan jadual 4, lukiskan graf menunjukkan hubungan antara saiz koloni bakteria dengan suhu.

(b) Apakah hubungan antara saiz koloni bakteria dengan suhu?

____________________________________________________________5 Isipadu gas yang tekumpul bagi setiap dua minit dicatatkan dalam jadual di

bawah.

Masa (min) 2 4 6 8 10 12

Isipadu gas (cm3) 9 16 22 24 25 25

Jadual 5

30

Suhu / ºC

Page 31: M 1 Penyiasatan Saintifik

0 2 4 6 8 10 12 Masa /min

25

20

15

10

5

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(a) Dengan menggunakan data daripada Jadual di atas, lukiskan graf isipadu gas melawan masa.

(b) Apakah hubungan antara isipadu gas yang terkumpul dengan masa?

____________________________________________________________

6 Rajah 6 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindak balas di antara logamkalsium dengan air.

31

Isipadu gas/cm3

Page 32: M 1 Penyiasatan Saintifik

Gas

Silinder penyukat

Air Granul kalsium

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

Rajah 6

Isipadu gas yang tekumpul bagi setiap dua minit dicatatkan dalam Jadual 6 di bawah.

Masa (min) 2 4 6 8 10 12

Isipadu gas (cm3) 9 ______ 22 24 25 25

Jadual 6

(a) Berdasarkan eksperimen di atas, lengkapkan Jadual 6.

(b) (i) Dengan menggunakan data daripada Jadual 6, lukiskan graf isipadu

gas melawan masa.

32

Page 33: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(b) (ii) Ramalkan isipadu gas yang terkumpul pada minit ke 14.

____________________________________________________________

(c) Apakah hubungan antara isipadu gas yang dikumpulkan dengan masa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

33

Page 34: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

KEMAHIRAN SAINTIFIK: MEMBUAT INFERENS

TIPS: Menyatakan kesimpulan awal pada pemerhatian. Gunakan perkataan kerana adalah lebih baik.

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI

TIPS:

Teknik menjawab: Mesti dijawab berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen

Ayat Umum

Contoh:

Berikan definisi secara operasi bagi:

1 Antibiotik : Antibiotik adalah bahan yang boleh membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien

: Antibiotik adalah bahan yang boleh mengurangkan saiz koloni bakteria

2 Air suling : Air suling adalah cecair yang mempunyai takat didih 100 0 C

3 Logam : Logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba

: Logam adalah bahan yang boleh menjadi panjang apabila ditarik

4 Aloi : Aloi adalah bahan yang tahan kakisan

: Aloi adalah bahan yang membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya

34

……………………..adalah bahan / cecair / logam / mikroorganisma / dan lain-lain

yang …………(pemerhatian eksperimen / pemboleh ubah bergerak balas) …………

Page 35: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

1. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas untuk membandingkan sifat kekerasan logam kuprum dengan aloi loyang.

Rajah 1.1

Rajah 1.2(a) dan Rajah 1.2(b)menunjukkan kesan ke atas bongkah loyang atau bongkah kuprum apabila pemberat 1kg dijatuhkan.

(a)(a)

(a) Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini.

____________________________________________________________

(b) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1.2(b).

____________________________________________________________

(c) Apakah hubungan antara kekerasan bongkah dengan kedalaman lekuk?

35

lekuk

Rajah 1.2(a)

Page 36: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

____________________________________________________________

(d) Apakah definisi secara operasi bagi aloi?

___________________________________________________________

2. Rajah 2.1(a) dan Rajah 2.1(b) menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik oleh plumbum (II) bromida.

(a) (i) Berdasarkan Rajah 2.1(b) apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?____________________________________________________________

(ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 2.1(b)?_______________A

(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.

(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan: ____________________________

(ii) pemboleh ubah bergerakbalas : _____________________________

(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini.

36

Rajah 2.1(a)

Rajah 2.1(b)

Page 37: M 1 Penyiasatan Saintifik

Etanol tulen

Air suling

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

___________________________________________________________

(d) Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion.Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion.

____________________________________________________________

3. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih etanol tulen.

Rajah 3

Keputusan eksperimen direkodkan.

Bahan Takat didih / oC

Etanol tulen 78

Etanol tulen + air suling _________

Jadual 3

(a) Berdasarkan eksperimen di atas lengkapkan jadual 3.

(b) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen.

____________________________________________________________

(c) Nyatakan satu pemboleh ubah bagi eksperimen ini..

(i) DImanipulasikan: __________________________________________

37

Page 38: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

(ii) Bergerakbalas: _______________________________________

4. Rajah 4(a) dan Rajah 4(a) menunjukkan eksperimen mengkaji perubahan haba terhadap tindak balas kimia.

Rajah 4(a) Rajah 4(b)

Eksperimen ini diulang menggunakan Natrium hidroksida

Bacaan termometer direkod dalam Jadual 4.

Bahan Suhu sebelum tindak balas

Suhu selepas tindak balas

Air + hablur ammonium nitrat 29oC 25 oC

Air + natrium hidroksida 29 oC 36oC

Jadual 4

a) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.

i) Pemboleh ubah dimanipulasikan : _____________________

ii) Pemboleh ubah bergerak balas : _____________________

b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen

______________________________________________________________

38

Page 39: M 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat

GCBP

39