Slušanje glazbe u prva tri razreda osnovne škole

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Sluanje glazbe u prva tri

  razreda osnovne kole

  Predmet: Metodika glazbene kulture

  Mentor/Voditelj: prof. dr. sc. Pavel Rojko

  Neposredni voditelj: mr. sc. Jasna ulenti Begi

  Student: Katarina Tomljanovi

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  UITELJSKI FAKULTET

  Diplomski rad

 • UVOD

  Otvoreni model u nastavi glazbene

  kulture

  Aktivno sluanje glazbe

  Cilj diplomskog rada: prikaz sluanja

  glazbe kao podruja nastave glazbe u

  primarnom obrazovanju

  Istraivaki dio

 • TEORIJSKI DIO

  Estetski lijepa

  glazba i estetski

  doivljaj

  glazbenog djela

  Djeca i glazba

  Glazbeni ukus i

  preferencije

  uenika

 • Nastava glazbe prema otvorenom modelu

  Aktivno sluanje glazbe

  Cilj i sadraj sluanja glazbe

  Odreivanje muzikolokih sadraja

  Aktivna ukljuenost uenika i uitelja pri sluanju

  glazbe

 • ISTRAIVAKI DIO

  Tijek istraivanja

  Istraivaka pitanja

  Instrumenti istraivanja

  Dnevnik istraivanja nastave glazbene kulture

  Prirunici za nastavu glazbe u drugom razredu

 • ANALIZA PODATAKA

  Dnevnik istraivanja nastave 1. razreda

  Uvodni dio sata

  Pjevanje

  Sviranje

  Sluanje glazbe

  Zavrni dio sata

 • ANALIZA PODATAKA

  Dnevnik istraivanja

  nastave 2. razreda

  Uvodni dio sata

  Pjevanje

  Sluanje glazbe

  Zavrni dio sata

  Dnevnik istraivanja nastave 3. razreda

  Uvodni dio sata

  Pjevanje

  Sluanje glazbe, glazbena pria

  Zavrni dio sata

 • ANALIZA PODATAKA

  Prirunici za nastavu

  glazbe u drugom razredu:

  Razigrani zvuci 2

  - 35 priprava

  - neglazbene aktivnosti

  predviene uz aktivnost

  sluanja glazbe

  - sluanje glazbe iz

  razliitih podruja Hrvatske

  i upoznavanje s glazbom

  drugih drava

 • ANALIZA PODATAKA

  Glazbene arolije 2

  - 37 priprava

  - djetetov je svijet igra

  - neglazbene aktivnosti

  - glazbena pria Instrument

  arobnjak i upoznavanje

  instrumenata

  - radni listovi

 • Moja glazba 2

  - 36 priprema

  - plan ploe

  - naglazbeni zadaci

  - sviranje udaraljki

  - tri sata predviena za djeje glazbeno stvaralatvo, po

  etiri sata iskljuivo za ponavljanje pjesmica i sluanje

  glazbe

  - Glazbena slikovnica

  ANALIZA PODATAKA

 • INTERPRETACIJA PODATAKA

  Jesu li skladbe koje uenici sluaju primjerene dobi

  uenika?

  Vole li uenici sluati skladbe?

  Provode li uitelji aktivno sluanje glazbe?

  Na koji nain uitelji provode sluanje glazbe?

 • Jesu li prijedlozi

  obrade sluanja glazbe

  u prirunicima za

  uitelje primjereni i

  metodiki valjani?

  Je li u prirunicima i u

  nastavnoj praksi

  sluanje glazbe

  sredinja aktivnost

  nastave glazbene

  kulture?

  INTERPRETACIJA PODATAKA

 • ZAKLJUAK

  Sluanje glazbe jo uvijek nije u sreditu nastave glazbe -

  niti u nastavnoj praksi primarnog obrazovanja, a niti u

  prirunicima namijenjenim uiteljima.

  Potrebno je osvijestiti uitelje o vanosti glazbenog

  podruja sluanja glazbe kako bi se uenici mogli snai i

  kritiki pristupiti raznovrsnoj glazbi kojoj su svakodnevno

  izloeni.

 • LITERATURA

  Anatasov-Piljek, D. (2010). Moja glazba 2: metodiki prirunik za nastavu glazbene kulture u 2. razredu

  osnovne kole. Zagreb: Alfa.

  Dobrota, S. i urkovi, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlae kolske dobi. ivot i kola, 15-16,

  105-114.

  Focht, I. (1980). Savremena estetika muzike. Beograd: Nolit.

  Jandraek, V., Stanii, A. (2011). Razigrani zvuci 2: prirunik iz glazbene kulture za uitelje u 2. razredu

  osnovne kole. Zagreb: kolska knjiga.

  Kovaevi, D., ui, M. (2010). Glazbene arolije 2: prirunik s radnim listovima za uiteljice/uitelje.

  Zagreb: Profil.

  Motte-Haber, H. (1999). Psihologija glazbe. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Nastavni plan i program za osnovnu kolu. (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta.

  Njiri, N. (1992). Pjevanka: prirunik za uitelje s metodikim uputama za nastavu glazbene kulture u

  prvom, drugom i treem razredu osnovne kole. Zagreb: kolska knjiga.

  Pogaj, J. (1988). Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj koli. Zagreb: kolska knjiga.

  Reich, T. (1994). Glazbena itanka. Zagreb: kolska knjiga.

  Rojko, P. (1996). Metodika nastave glazbe: teorijsko - tematski aspekti. Osijek: Sveuilite Josipa Jurja

  Strossmayera. Pedagoki fakultet.

  Rojko, P. (2005). HNOS za glazbenu nastavu. Tonovi 45/46, 5-16.

  Supii, I. (2006). Estetika europske glazbe. Zagreb: kolska knjiga.

  ulenti Begi, J. (2006). Primjena otvorenog modela nastave glazbe. ivot i kola, br. 15-16, 97-104.

  ulenti Begi, J. (2009). Glazbeni ukus uenika osnovnokolske dobi. Tonovi, 53, 65-74.

  ulenti Begi, J. (2010). Sluanje glazbe u osnovnokolskoj nastavi. Subotica: Zbornik radova s IV.

  International Scientific Conference - Modern Methodological Aspestc / Korszer mdszertani kihvsok

  / Suvremeni metodiki izazovi