SRIJEDA 26.11.2014. - ffos.unios.hr ?· Program V. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja ... razvoj školskog kurikuluma Tena Velki Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

Embed Size (px)

Text of SRIJEDA 26.11.2014. - ffos.unios.hr ?· Program V. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima...

 • Program V. znanstveno-strunog skupa posveenog pitanjima nasilja

  e-nasilje - izazovi prouavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija

  SRIJEDA 26.11.2014.

  Srijeda 26.11.2014. D60

  9.00-11.30- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima

  Srijeda 26.11.2014. D53

  13.00-13.45 - Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima

  Srijeda 26.11.2014. D9, D42, D62, D60

  14.00-18.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima

  Napomena: U predradionicama se sudjeluje prema prethodnom dogovoru s organizatorom, a

  zainteresirani se mogu javiti na psihologija@ffos.hr

  ETVRTAK 27.11.2014.

  etvrtak 27.11.2014. D60

  9.00-12.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima

  etvrtak 27.11.2014. D9, D42, D62, D60

  13.00 -16.00- Radionice posveene izradi programa za prevenciju nasilja preko interneta namijenjenog osnovnokolcima i srednjokolcima

  mailto:psihologija@ffos.hr

 • etvrtak 27.11.2014. ispred D60

  15.00-19.00 Prijava sudionika

  etvrtak 27.11.2014. D60

  17.00- 17.45- Otvorenje Skupa

  18.00- 18.30- Vladimir Kolesari: Uloga psihologa u zajednici u prevenciji nasilja, pozvano predavanje

  Predsjedava: Gorka Vuleti

  18.45-19.15- Marina Ajdukovi, Izazovi psihologije u razumijevanju i prevenciji elektronikog

  vrnjakog nasilja: to znamo, a to treba nauiti da budemo djelotvorni u digitalno doba?, pozvano

  predavanje

  Predsjedava: Vladimir Kolesari

  19.30 Domjenak dobrodolice (D62)

  PETAK 28.11.2014.

  Petak 28.11.2014. D60

  9.00-10.30- Izlaganja

  Predsjedava: Ana Babi ike

  Lucija Vejmelka, Ines Lisul, Kristina Divi Iskustva odgajatelja s elektronikim nasiljem u Domu za odgoj djece i mladei Dugave i Odgojnom domu Mali Loinj Mirjana Krizmani, Vladimir Kolesari Stavovi prema nasilju u kontekstu uljudnog ponaanja trei dio Boris Tot Neka obiljeja policijskog posla i posljedice u branom i obiteljskom funkcioniranju Irma Kovo Vukadin Nasilno ponaanje prema djelatnicima kaznionica i zatvora u Hrvatskoj Ana Jakopec, Mateja Bonjak, Zoran Suanj Konflikti u odnosima i uspjenost radne grupe: uloga interakcijske pravednosti Gabrijela Ratkajec Gaevi, Valerija Kriani i Ivana Maurovi Specifinosti nasilja u mladenakim vezama djevojaka i mladia smjetenih u odgojne i domove za odgoj u RH Petak 28.11.2014. D42

  9.00-10.30- Radionica Prenatalni program za roditelje: Razvoj emocionalne inteligencije djeteta, Ljerka Hajncl(zbog ogranienog broja sudionika prijaviti sudjelovanje prilikom prijave na Skup)

  10.30-11.00- Stanka za osvjeenje (D62)

 • Petak 28.11.2014. ispred D60

  10.30 11.00 - Poster sekcija

  Ljiljana Matoevi, Jasna Per- Konjak Provoenje psihosocijalnog tretmana poinitelja nasilja u obitelji u virovitiko-podravskoj upaniji Ines Lazarevi Rukavina, Marija Karlovi, Henrietta Benevi Striehl, Iva Sorta-Bilajac Turina Odsjek za prevenciju nasilja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo primorsko-goranske upanije prikaz aktivnosti Daa Poredo Lavor Doivljaj i interpretacije poruka modernih tehnologija od strane slijepih (i slabovidnih) i gluhih (i nagluhih) osoba Daa Poredo Lavor, Zdenka Panti, Valentina Zeljak Boovi Koritenje modernih tehnologija u svrhu zastraivanja i muenja Napomena: Molimo autore postera da svoje postere donesu u petak 28.11.2014. u 9.00 ispred D60 te

  da u vrijeme poster sekcije budu prisutni pokraj svog postera.

  Petak 28.11.2014. D60

  11.00-11.30- Zlatko Milia: Umreeni usamljenici, pozvano predavanje

  Predsjedava: Daniela incek

  11.45-12.30- Predstavljanje posebnog broja asopisa ivot i kola s odabranim radovima s prolog

  Skupa posveenog pitanjima nasilja; o asopisu govore Daniela incek, Tena Velki i Ana Babi ike

  Predsjedava: Daniela incek

  Petak 28.11.2014. D42

  11.45-13.15- Izlaganja

  Predsjedava: Gorka Vuleti

  RankoStevanovi Nasilje i mladi, preventiva, uzroci i posljedice Tomislav Benjak, Gorka Vuleti Zanemarivanje i nasilje nad osobama s invaliditetom - epidemioloki podaci Daria Vuger-Kovai, Gorka Vuleti, Tomislav Benjak Javno-zdravstvena statistika o nasilju i zlostavljanju - podaci o hospitalizacijama Renata Glavak Tkali, Ines Sui Motivacija za uporabu duhana i alkohola meu maloljetnicima i uestalost njihove uporabe

 • Petak 28.11.2014. D9

  11.45-13.15- Izlaganja

  Predsjedava: Ana Jakopec Ana Antolovi, Daniela incek Odnos nasilja preko Interneta i rizinih ponaanja Sanja ivkovi, Darko orkovi Opis projekta- Sigurnost i zatita djece na internetu Gorana Mihaljevi Projekt KIM kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponaanja u djece i mladih Vedrana Mikac, Anela Nikevi-Milkovi Provedba i evaluacija projekta Prevencija nasilja u mladenakim vezama u lokalnoj sredini grada Gospia Dajana Babli Osnaimo pravo djece da budu sigurna Davor Vinkovi, Zrinka Vladislavljevi to kada Facebook postane bojno polje? (primjer dobre prakse)

  13.30-15.00- Stanka za ruak

  Petak 28.11.2014. D60

  15.00-15.30- Diana Kljenak: Difficult Clinician-Patient Interactions: Aggressive Patients, pozvano

  predavanje (simultani prijevod Silvija Ruevi)

  Predsjedava: Silvija Ruevi

  15.45-16.45- Promocija knjige Andreja Braja-ganec, Zvjezdan Penezi i Josip Lopii (urednici):

  Psiholoki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. O knjizi govore urednica Andreja Braja

  ganice i glavni urednik Naklade Slap Krunoslav Matei.

  Predsjedava: Ljerka Hajncl

  Petak 28.11.2014. D42

  15.45-16.45- Radionica Potrebe i interesi u konfliktnim situacijama, Ana Kurtovi (zbog ogranienog broja sudionika prijaviti sudjelovanje prilikom prijave na Skup)

  16.45-17.00- Stanka za osvjeenje (D62)

 • Petak 28.11.2014. D60

  17.00-19.00-Okrugli stol Metodoloki i etiki izazovi i zamke online istraivanja: Kako dalje?,

  organizator i voditelj prof. dr. sc. Dean Ajdukovi, sudionici: Vladimir Kolesari, Marina Ajdukovi i

  Tomislav Jakopec

  Petak 28.11.2014. D42

  17.00-18.30- Izlaganja

  Predsjedava: Ljerka Hajncl

  Anela Nikevi-Milkovi Pregled istraivanja elektronikog nasilja meu djecom i mladima Gordana Kuterovac Jagodi, Tena Velki Moemo li na temelju prediktoratradicionalnog vrnjakog nasilja predviati i elektroniko nasilje? Andrea Braja ganec, Ines Sui, Renata Franc Samopotovanje i socijalne kompetencije djece izloene vrnjakom nasilju Marija Mili, Daniela incek, Ivana Duvnjak Preliminarno istraivanje elektronikog nasilja u vezama mladih Ivana Duvnjak Sigurnost djece na internetu razvoj kolskog kurikuluma Tena Velki Prevencija vrnjakog nasilja u osnovnim kolama- to se napravilo na podruju osjeko-baranjske upanije?

  20.00- Sveana veera za sve sudionike Skupau u restoranu Galija

  SUBOTA 29.11.2014.

  Subota 29.11.2014. D60

  10.00-11.00- Izlaganja

  Predsjedava: Valerija Kriani

  eljko Raki, Marija Sabli, Ivana Sekol Izostanak nasilnih i zlostavljakih definirajuih obiljeja u opisima kvalitetnih, uspjenih i idealnih uitelja Sanja Grizelj, Daniela incek Medijski utjecaj i nezadovoljstvo tjelesnim izgledom kod adolescentica Ivana Duvnjak Narcizam u odnosu na fotografiranje sebe Dragica Maji, Ana Babi ike, Daniela incek Emocionalna inteligencija i kvaliteta romantinih odnosa

 • 11.00-11.30- Istraivanje i prevencija vrnjakog nasilja u O Bradin- prezentacija uenikih radova

  Predsjedava: Gorka Vuleti

  11.30-11.45 - Prikaz filma o vrnjakom nasilju Pitagorin pouak autora Duka Popovia

  Predsjedava: Gorka Vuleti

  Subota 29.11.2014. D42

  10.00-11.40- Izlaganja

  Predsjedava: Damir Marini

  Damir Marini Utjecaj sistemskih karakteristika drutvenih mrea na posljedice internetskog nasilja Dino Krupi Upoznajte Trolla Goran Latkovi Zatita djece od internetskog nasilja Zrinka Pandi Nastavnika iskustva s elektronikim nasiljem Damir Marini Neke psihosocijalne odrednice percepcije nasilja na drutvenim mreama Dario Vuenovi Emocionalna inteligencija i socijalna podrka kao preventivni imbenici e-nasilja

  11.45-12.15- Zatvaranje Skupa

  Napomena: Autore izlaganja molimo da svoje PowerPoint prezentacije donesu 10 minuta prije poetka svih izlaganja sekcije u dvoranu u kojoj se sekcija odrava.