Talaan Ng Mga Pangulo

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  1/81

  Talaan ng mga pangulo ng Pilipinas

  Bilang Pangalan LarawanTunay na

  PangalanBuhay Termino

  Pangalawang

  PanguloEra Partido

  1.Emilio

  Aguinaldo

  Emilio

  Aguinaldo y

  Famy

  1869-

  1964

  Mayo

  24,1899-

  Abril 1,1901

  Mariano Trias

  Unang

  Diktadurya

  Malaya

  Unang

  Republika ng

  Pilipinas

  2.Manuel L.

  Quezon

  Manuel Luis

  Quezon y

  Molina

  1878-

  1944

  Nobyembre15,1935-

  Disyembre

  24,1941[1]

  Sergio

  OsmeaKomonwelt Nasyonalista

  Disyembre

  24,1941-

  Agosto

  1,1944[2]

  3.Jos P.

  Laurel

  Jos

  Paciano

  Laurel y

  Garcia

  1881-

  1959

  Oktubre

  14,1943-

  Pebrero

  2,1944

  Ramon

  Avancea

  Ikalawang

  Republika ng

  Pilipinas

  KALIBAPI

  Pebrero

  2,1944-

  Agosto

  17,1945

  Benigno S.

  Aquino

  4.Sergio

  Osmea

  Sergio

  Osmea y

  Suico

  1878-

  1961

  Agosto

  1,1944-

  Marso

  28,1946

  bakante

  Pinanumbalik

  na

  Komonwelt

  Nasyonalista

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mayo_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Mayo_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Mayo_24http://tl.wikipedia.org/wiki/1899http://tl.wikipedia.org/wiki/1899http://tl.wikipedia.org/wiki/1899http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1901http://tl.wikipedia.org/wiki/1901http://tl.wikipedia.org/wiki/1901http://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamamahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamamahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamamahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Avance%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Avance%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/KALIBAPIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/KALIBAPIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino,_Sr.http://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino,_Sr.http://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_osmena.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_osmena.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_osmena.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_osmena.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_osmena.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino,_Sr.http://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino,_Sr.http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/KALIBAPIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Avance%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Avance%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_2http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Komonwelt_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/1941http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_24http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamamahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pamamahayag_ng_Kalayaan_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1901http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1899http://tl.wikipedia.org/wiki/Mayo_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Mayo_24http://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldo
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  2/81

  5.Manuel

  Roxas

  Manuel

  Acua

  Roxas

  1892-

  1948

  Marso

  28,1946-

  Abril

  15,1948

  Elpidio

  Quirino

  Liberal

  Ikatlong

  Republika ng

  Pilipinas

  6.Elpidio

  Quirino

  Elpidio

  Rivera

  Quirino

  1890-

  1956

  Abril

  17,1948-

  Disyembre

  20,1949

  bakante

  Disyembre

  20,1949-

  Disyembre

  20,1953

  Fernando

  Lopez

  7.Ramon

  Magsaysay

  Ramon del

  Fierro

  Magsaysay

  1907-

  1957

  Disyembre

  30,1953-

  Marso

  17,1957

  Carlos P.

  Garcia

  Nasyonalista

  8.Carlos P.

  Garcia

  Carlos

  Polistico

  Garcia

  1896-

  1971

  Marso

  18,1957-

  Disyembre

  30,1957

  bakante

  Disyembre

  30,1957-

  Disyembre

  30,1961

  Diosdado

  Macapagal

  9.Diosdado

  Macapagal

  Diosdado

  Pangan

  Macapagal

  1910-

  1997

  Disyembre

  30,1961-

  Disyembre

  30,1965

  Emmanuel

  PelaezLiberal

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_15http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_18http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_18http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Pelaezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Pelaezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_roxas.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_roxas.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_roxas.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_roxas.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Diosdado_Macapagal_USS_Oklahoma_City_1962_cropped.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_garcia.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_magsaysay.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_quirino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_roxas.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Pelaezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Pelaezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Diosdado_Macapagalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1961http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_18http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_18http://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Carlos_P._Garciahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1957http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1953http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1949http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikatlong_Republika_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Quirinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Abril_15http://tl.wikipedia.org/wiki/1946http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_28http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxas
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  3/81

  10.Ferdinand

  E. Marcos

  Ferdinand

  Emmanuel

  Edralin

  Marcos

  1917-

  1989

  Disyembre

  30,1965-

  Enero

  17,1973

  Fernando

  LopezNasyonalista

  Enero

  17,1973-

  Pebrero

  16,1986

  bakanteIkalawang

  Diktadoryal

  Kilusang

  Bagong

  LipunanPebrero

  16,1986-

  Pebrero

  25,1986

  Arturo

  TolentinoIkaapat na

  Republika ng

  Pilipinas

  11.Corazon C.

  Aquino

  Mara

  Corazn

  Cojuangco-

  Aquino

  1933-

  2009

  Pebrero

  25,1986-

  Hunyo

  30,1992

  Salvador H.

  Laurel

  Estados

  Nasyonalistang

  Demokratikong

  Organisasyon

  Ikalimang

  Republika ng

  Pilipinas

  12.Fidel V.

  Ramos

  Fidel

  Valdez

  Ramos

  1928-

  Hunyo

  30,1992-

  Hunyo

  30,1998

  Joseph

  Ejercito

  Estrada

  Lakas-

  Nasyonal

  Unyon ng

  Kristiyano

  Demokrato

  13.

  Joseph

  Ejercito

  Estrada

  Jose

  Marcelo

  Ejercito

  1937-

  Hunyo

  30,1998-

  Enero

  20,2001

  Gloria

  Macapagal-

  Arroyo

  Pwersa ng

  Masang Pilipino

  14.

  Gloria

  Macapagal-

  Arroyo

  Maria

  Gloria

  Macapagal-

  Arroyo

  1947-

  Enero

  20,2001-

  Pebrero

  7,2001

  bakanteLakas-Kampi-

  CMD

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalawang_Diktadoryal&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalawang_Diktadoryal&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Tolentinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Tolentinohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Corazon_Aquinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Corazon_Aquinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Fidel_V._Ramoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fidel_V._Ramoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwersa_ng_Masang_Pilipino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwersa_ng_Masang_Pilipino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwersa_ng_Masang_Pilipino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-Kampi-Christian_Muslim_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-Kampi-Christian_Muslim_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-Kampi-Christian_Muslim_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_arroyo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ferdinand_Marcos.JPEGhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_arroyo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ferdinand_Marcos.JPEGhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_arroyo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ferdinand_Marcos.JPEGhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_arroyo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ferdinand_Marcos.JPEGhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_arroyo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Joseph_Estrada_1998.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ramos_Pentagon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ph_pres_aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Ferdinand_Marcos.JPEGhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-Kampi-Christian_Muslim_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-Kampi-Christian_Muslim_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwersa_ng_Masang_Pilipino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pwersa_ng_Masang_Pilipino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gloria_Macapagal-Arroyohttp://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_20http://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakas-National_Union_of_Christian_Democrats&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Estradahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1998http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Fidel_V._Ramoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fidel_V._Ramoshttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalimang_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/United_Nationalists_Democratic_Organizationshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1992http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/Corazon_Aquinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Corazon_Aquinohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaapat_na_Republika_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Tolentinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Tolentinohttp://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_25http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilusang_Bagong_Lipunan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalawang_Diktadoryal&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikalawang_Diktadoryal&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/1986http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_16http://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Nacionalista&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Fernando_Lopezhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1973http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Enero_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1965http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Disyembre_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Marcos
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  4/81

  Pebrero

  7,2001-

  Hunyo

  30,2004

  Teofisto

  Guingona

  Hunyo

  30,2004-

  Hunyo

  30,2010

  Noli de Castro

  15.Benigno S.

  Aquino III

  Benigno

  Simeon

  CojuangcoAquino III

  1960-

  Hunyo

  30,2010-

  Kasalukuyan

  Jejomar Binay Liberal

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/Teofisto_Guingonahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Teofisto_Guingonahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/Noli_de_Castrohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_IIIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_IIIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Noynoy_Aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/Jejomar_Binayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Noynoy_Aquino.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Pilipinas)http://tl.wikipedia.org/wiki/Jejomar_Binayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_IIIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Benigno_Aquino_IIIhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Noli_de_Castrohttp://tl.wikipedia.org/wiki/2010http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Teofisto_Guingonahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Teofisto_Guingonahttp://tl.wikipedia.org/wiki/2004http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/Hunyo_30http://tl.wikipedia.org/wiki/2001http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_7
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  5/81

  Emilio AguinaldoPara sa munisipalidad, silipin angGen. Emilio Aguinaldo, Cavite.Para sa alay o handog,

  pumunta saaginaldo.

  Emilio Aguinaldo

  UnangPangulo ng Pilipinas

  Unang Pangulo ng Unang Republ ika

  Diktador ng Pam ahalaang Diktador ial

  Pangulo ng Pamahalaang Rebolusyonaryo

  Punong Ministro Apolinario Mabini(1899)

  Pedro Paterno(1899)

  Pangalawang

  Pangulo

  Mariano Trias(1897)

  Sinundan si Bagong Tatag

  Sinundan ni (pinawalang bisa mula 1901-1935)

  Wesley Merritt (Gobernador-Heneral,

  1901)

  Manuel Quezon (Pangulo, 1935)

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Gen._Emilio_Aguinaldo,_Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gen._Emilio_Aguinaldo,_Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gen._Emilio_Aguinaldo,_Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aginaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aginaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aginaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Aguinaldo.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aginaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gen._Emilio_Aguinaldo,_Cavite
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  6/81

 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  7/81

  Nagsimula ang Rebolusyon saSan Juan del Monte(siyang lungsod ngSan Juan,Metro Manila]]. Ngunit

  sa simula ay hindi sumali ang sangay ni Aguinaldo dahil sa kakulangan ng armas, na isa sa mga dahilan

  ng pagkatalo ni Bonifacio sa Pinaglabanan. Habang napilitan sina Bonifacio na gumamit ng gerilya para

  makilaban, nanalo sina Aguinaldo sa iba't ibang laban na nakapagtaboy ng mga Espanyol ng

  panandalian.

  Noong Pebrero 17, 1897, natalo nina Aguinaldo at ilang Katipunero ang puwersa na pinamumunuan ni

  Gobernador-Heneral Camilo de Polavieja sa Labanan sa Tulay ng Zapote sa Cavite. Si Heneral Edilberto

  Evangelista, inhinyerong sibil, rebolusyonaryo, at tagatayo ng trintsera, ay namatay sa labanang ito. Ang

  probinsya ngCaviteay naging importanteng lokasyon ng Rebolusyon at dito rin nakanalo ang Magdalo

  ng marami laban sa Espanya.

  Ngunit, lalong nagkaroon ng malaking agwat ang dalawang kampo sa Katipunan, ang Magdalo at

  Magdiwang. Dahil dito, napilitan si Bonifacio na mamagitan sa dalawang kampo. Naisip ng Magdalo na

  magtayo ng sarili nilang gobyerno. Si Bonifacio, kahit para sa kanya na ang Katipunan ay gobyernong

  ganap, pinayagan niya at pinamunuan rin ang isang halalan na sinimulan sa Kumbensyong Tejeros sa

  Tejeros, Cavite noong Marso 22, 1897. Nawala rito ang pamumuno niya kay Aguinaldo, at naboto bilang

  Ministro ng Interyor. Ito ay kinwestyon ni Daniel Tirona, na sinasabing hindi raw nararapat ito kay

  Bonifacio dahil siya ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Nagalit si Bonifacio (nilabas ang kanyang baril

  at binaril na sana si Tirona kung hindi lang siya tumigil) at dineklarang nullat di-wasto ang kumbensyon.

  Napilitan si Bonifacio na bumalik saMorong,Rizal

  Hindi na kinilala ni Bonifacio ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo at sinimulang ibalik ang

  kanyang awtoridad, pinagbintangan ang paksyon ni Aguinaldo ng pagtataksil at nagbibigay ng utos na

  taliwas sa mga utos ni Aguinaldo. Sa utos ni Aguinaldo, hinuli si Bonifacio at ang kanyang mga kapatid at

  sa isang mock trial, nahatulan ng pagtataksil at nasintensyahan ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-

  aalanganin, naisip niyang tanggalin ang hatol, ngunit pagkatapos makumbinse ni Heneral Manuel Noriel,

  Pangulo ng Konseho ng Digmaan, at iba pa, binalik ni Aguinaldo ang hatol. Pinatay ang magkapatid na

  Andres at Procorpio sa pamamagitan ng firing squadnoong Mayo 10, 1897 sa Bundok Hulog na malapitng apat na kilometro kanluran ng Maragondon, Cavite.

  [baguhin]Deklarasyon ng Kalayaan, Diktadura, at GobyernongRebolusyonaryo

  Pagkatapos ng pagsimula ng Digmaang Espanyol-Amerikano, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong

  Mayo 19, 1898.

  Noong Mayo 24, dineklara niya na siya ang lider ng buong militar at nagtatag ng gobyernong diktaturyal

  na siya bilang diktador.

  Noong Hunyo 12, dineklara ang Kalayaan ng Pilipinas sa bahay ng mga Aguinaldo sa Cavite el Viejo, atbinasa ang Batas na Nagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ay sinulat sa baybay Kastila ni

  Ambrosio Rianzares Bautista, isang kapamilya niJose Rizal,na siya ring bumasa.

  Noong Hunyo 18, dineklara niya sa pamamagitan ng dekrito ang opisyal na pagtatag ng kanyang

  diktadurya. Noong Hunyo 23, dineklara naman niya ang gobyerno na rebolusyonaryo at hindi na

  diktadurya, siya pa rin bilang pangulo.

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_del_Monte&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_del_Monte&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_del_Monte&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/San_Juanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/San_Juanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/San_Juanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Morong,_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Morong,_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Morong,_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Rizalhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=2http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=2http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=2http://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=2http://tl.wikipedia.org/wiki/Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Morong,_Rizalhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Cavitehttp://tl.wikipedia.org/wiki/San_Juanhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_del_Monte&action=edit&redlink=1
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  8/81

  [baguhin]Pangulo

  Itinatag ang Unang Republika ng Pilipinas sa Konstitusyon ng Malolos noong Enero 21, 1899

  saMalolos,Bulacanat nagtagal hanggang nahuli si Aguinaldo saPalawan,Puerto Prinsesang

  mgaAmerikanonoong Marso 1, 1901.

  [baguhin]Administrasyon at Gabinete

  Nagkaroon ng dalawang gabinete si Pangulong Aguinaldo na siyang dahilan ng kanyang pamumuno sa

  pamamagitan ng mga dekrito.

  Tanggapan Pangalan Termino

  Pangulo Emilio Aguinaldo 18971901

  Pangalawang Pangulo Mariano Tras 1897

  Punong Ministro Apolinario Mabini Enero 21Mayo 7,

  Pedro Paterno Mayo 7Nobyembre

  Ministro ng Pananalapi Mariano Tras Enero 21Mayo 7,

  Hugo Ilagan Mayo 7Nobyembre

  Ministro ng Interyor Teodoro Sandico Enero 21Mayo 7,

  Severino de las Alas Mayo 7Nobyembre

  Ministro ng Pandigmaan Baldomero Aguinaldo Enero 21Mayo 7,

  Mariano Trias Mayo 7Nobyembre

  Ministro ng Kagalingan Gracio Gonzaga Enero 21Mayo 7,

  Ministro ng Ugnayang Panlabas Apolinario Mabini Enero 21Mayo 7,

  Felipe Buencamino Mayo 7Nobyembre

  Ministro ng Pampublikong Kautusan Aguedo Velarde 1899

  Ministro ng Pagawaing Bayan at Komunikasyon Mximo Paterno 1899

  Ministro ng Pagsasaka, Industriya at Kalakalan Len Mara Guerrero Mayo 7Nobyembre

  [baguhin]Polisyang Panloob

  Nagpagpatuloy programa programa programa programa ! ng Kongreso ng Malolos at maraming nagawa

  na maganda. Pinagpatuloy muna ang sistemang piskalya ng mga Kastila, pati rin sa sistema ng pagsingil

  ng buwis, hindi kasama ang sabong at iba pang katuwaan. Binabaan ang buwis sa digmaan at ang

  boluntaryong donasyon ay hiningi. Inayos rin ang sistema ng adwana. Binuksan ang pambansang

  pautang. Siya ay si Emilio Aguinaldo.

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=3http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=3http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=3http://tl.wikipedia.org/wiki/Maloloshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maloloshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maloloshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Bulacanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Bulacanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Bulacanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Palawanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Palawanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Palawanhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Prinsesa&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Prinsesa&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Prinsesa&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=4http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=4http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=4http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangalawang_Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangalawang_Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Tr%C3%ADashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Punong_Ministro_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Punong_Ministro_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pananalapi&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pananalapi&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Tr%C3%ADashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Ilagan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Ilagan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Interyor&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Interyor&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodoro_Sandico&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodoro_Sandico&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Severino_de_las_Alashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Severino_de_las_Alashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pandigmaan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pandigmaan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Kagalingan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Kagalingan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gracio_Gonzaga&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gracio_Gonzaga&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Ugnayang_Panlabas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Ugnayang_Panlabas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_Buencamino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_Buencamino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pampublikong_Kautusan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pampublikong_Kautusan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguedo_Velarde&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguedo_Velarde&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagawaing_Bayan_at_Komunikasyon&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagawaing_Bayan_at_Komunikasyon&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_Paterno&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_Paterno&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagsasaka,_Industriya_at_Kalakalan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagsasaka,_Industriya_at_Kalakalan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Mar%C3%ADa_Guerrero&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Mar%C3%ADa_Guerrero&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=5http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=5http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=5http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=5http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Mar%C3%ADa_Guerrero&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagsasaka,_Industriya_at_Kalakalan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1ximo_Paterno&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pagawaing_Bayan_at_Komunikasyon&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguedo_Velarde&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pampublikong_Kautusan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Felipe_Buencamino&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Ugnayang_Panlabas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gracio_Gonzaga&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Kagalingan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Triashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Baldomero_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pandigmaan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Severino_de_las_Alashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodoro_Sandico&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Interyor&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Ilagan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Tr%C3%ADashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministro_ng_Pananalapi&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paternohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Punong_Ministro_ng_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Mariano_Tr%C3%ADashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangalawang_Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=4http://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Prinsesa&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Palawanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Bulacanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maloloshttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=3
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  9/81

  [baguhin]Edukasyon

  Pinabukas kaagad ang mga paaralang elementarya. Ito ay ginawang sapilitan. Si Enrique Mendiola ay

  nagbukas ng Instituto de Burgos at pinili ang direktor nito ng Direktor ng Pampublikong Instruksyon.

  Nagbigay ng kurso na agrikultura, pagtilingin, at komersya, pati rin ang kursong A.B. ang unibersidad.

  Isang dekrito ang nagbigay oras para buksan ang Universidad Literaria. Ang unibersidad naman na ito aynagbigay ng kursong medisina, siruhiya, dispensaryo, at notaryo publiko. Ang pangulo ang pipili ng

  propesor na siyang pipili ng rektor. Ang unang rektor ay si Joaqun Gonzales. Sinundan siya ni Len

  Mara Guererro.

  [baguhin]Lokal na gobyerno

  Sinunod ng Pangulo ang payo niApolinario Mabiniat naglabas ng dalawang dekrito, isa noong Hunyo 18

  at isa naman sa ika-20 para ayusin ang sistema ng gobyerno sa mga probinsya at bayan. Nakasulat dito

  na kahit napilitan siya na maging diktador, gusto niya na kasama ang mga pinakanararapat na maging

  opisyal na sila rin ay may tiwala galing sa kanilang kababayan.

  Sa mga dekritong ito, ang mga lalaking 21 taon pataas ay dapat maghalal ng isang Konseho Popular na

  binubuo ng isang Pangulo, Ikalawang Pangulo, Kapitan ng Barrio, Delegado ng Katarungan, Rehistrado

  Sibil, Delegado ng Pulis at Panloob na Kaayusan, at Delegado ng Buwis at Pagmamay-ari.

  Kinukumpirma ng gobyerno ang mga opisyal na ito.

  Ang mga opisyal na inihalal ng Presidente at nakumpirma sa parehong paraan ay: isang Gobernador at

  tatlong konsehal kasama ang residente ng munisipyo ng probinsiya at ang Provincial Council. Gayundin,

  ang mga kumander probinsiya militar ay ibinigay para sa bawat isa sa singil ng mga sundalo ng mga

  Manggagawa para sa pambansang hukbo.

  [baguhin]Pagbabago sa Kons t i tusyon

  Dahil na rin sa abala, dahil sa ikalimang artikulo ng Konstitusyon ng Malolos na nagtatakda ng

  paghihiwalay ng Simbahan at Estado, si Punong Ministro Apolinario Mabini ay nagbigay ng suspensyonng artikulo hanggang magkaroon muli ng Kumbensyong Konstitusyonal. Ang mga lugar na kailangan ng

  pari ay binibigyan ng suporta. Ito ay pinagtibay noong ika-23 ng Disyembre at naging ika-100 na artikulo

  na transisyunal ng Konstitusyon.

  [baguhin]Pederasyon g Bisaya

  Para mapatunayan ang pagkakaisa ng Republika, ginawang presidente ng Pederasyong Bisaya si

  Raymundo Melliza sa loob ng dalawang taon, pagkatapos manumpa ng katapatan sa Unang Republika

  at pagkilala kay Aguinaldo bilang pangulo.

  [baguhin]Polisiyang Panlabas

  [baguhin]Mga Nakakulon g na Kasti laPinalaya ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang mga Kastilang nakakulong sa pamamagitan ng executive

  clemencypagkatapos itatag ang Republika. Pinayagan din niya sila na magtrabaho sa Pilipinas.

  [baguhin]Digmaang Pil ip ino-Amerikano

  Noong Pebrero 4, 1899, binaril ng isang Amerikanong sundalo ang isang Pilipino. Ito ang dahilan kaya

  nagsimula ang Digmaang Pilipino-Amerikano at nagsimula ang labanan sa gitna ng mga sundalong

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=6http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=6http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=6http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=7http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=7http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=7http://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=8http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=8http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=8http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=9http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=9http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=9http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=10http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=10http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=10http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=11http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=11http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=11http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=12http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=12http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=12http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=12http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=11http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=10http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=9http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=8http://tl.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Mabinihttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=7http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Aguinaldo&action=edit&section=6
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  10/81

  Amerikano at mga Pilipinong para sa kalayaan. Ang mas malakas na armas ng mga Amerikano ay

  nagpaalis ng mga Pilipino sa mga lungsod at kailangan maglipat ng lugar ng Gobyernong Malolos.

  Lumikas si Pangulong Aguinaldo papuntang Hilagang Luzon habang hinahabol ng mga Amerikano.

  Noong Hunyo 2, 1899, nakatanggap ng telegrama si Heneral Antonio Luna, isa sa mga kaagaw ng

  pangulo at magaling na heneral, at nagtanong kung pwede sila magkita sa Kumbento ng Simbahan sa

  Cabanatuan. Ngunit, tinaksil siya ni Aguinaldo dahil ipinapatay siya ng mga tauhan ng pangulo matapos

  malaman na wala ang pangulo sa kumbento (Hunyo 5). Nilibing siya sa simbahan at walang

  imbestigasyong naganap. Hindi nahuli ang pumatay.

  Pagkamatay ni Luna, nagkaroon na ng kapangyarihan ang pangulo sa buong militar. Dahil wala na ang

  kagalingan ni Luna, natalo ng natalo ang militar. Noong Nobyembre 1899, nakaabot na sina Aguinaldo sa

  Palanan, Isabela. Nagkaroon ng labanan sa Tirad Pass na pinamunuan ni Heneral Gregorio del Pilar

  para matago ang pangulo. Ngunit, natalo sila sa pwersa ng mga Amerikano at namatay pa si del Pilar at

  52 sa 60 na kasama ni del Pilar.

  Halos pagkatapos ng dalawang taon, nahuli si Pangulong Aguinaldo ng mga Amerikano sa pamumuno ni

  Heneral Frederick Funston sa pamamagitan ng pagkukunwari na sila'y mga nahuling Amerikano ngmga Macabebe Scoutsna silang nagturo ng lokasyon ni Aguinaldo...

 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  11/81

  Manuel L. QuezonMula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

  Manuel L. Quezon

  Ika-2Pangulo ng Pilipinas

  Unang Pangulo ng Komonwelt

  Panunungkulan

  Nobyembre 15,1935Agosto 1,1944

  Pangalawang

  Pangulo

  Sergio Osmea

  Sinundan si Emilio Aguinaldo(position restored. 1935)

  Sinundan ni Jose P. Laurel

  Kapanganakan Agosto 19,1878

  Baler,Aurora

  Kamatayan Agosto 1,1944

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/Baler,_Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Baler,_Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:QuezonUS.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Baler,_Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_P._Laurelhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinas
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  12/81

  Saranac Lake,New York,Estados Unidos

  Partidong politikal Coalicin Nacionalista(1935-

  1938);Nacionalista Party1938-1944

  Asawa Aurora Aragon

  Hanapbuhay Abogado

  Relihiyon Katoliko

  Si Manuel Luis Quezon y Molina[1](Agosto 19,1878Agosto 1,1944)ay ang

  ikalawangPangulongRepublika ng Pilipinas(Nobyembre 15,1935Agosto 1,1944). Siya ang kinilala bilang

  ikalawangpangulo ng Pilipinas,kasunod niEmilio Aguinaldo(na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang

  bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyunal).

  Manuel L. Quezon

  Ipinanganak si Manuel L. Quezon saBaler,sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag na ngayongAurora)noong

  Agosto 19, 1878. Ang tunay niyang pangalan ay Manuel Luis M. Quezon. Anak siya nina Lucio Quezon at

  Maria Dolores Molina, kapwa mga guro. Nagtapos siya ng pag-aaral mula saColegio de San Juan de

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Aurora_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurora_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Simbahang_Katolikohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Simbahang_Katolikohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Balerhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Balerhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Balerhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letranhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letranhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Quezon.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letranhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurorahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Balerhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_15http://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1878http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_19http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Simbahang_Katolikohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Aurora_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalista_Party&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  13/81

  Letrannoong 1893.[1]Bilang isang binata, nakilahok siya sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Nakipaglaban din

  siyang kasama ng mga Pilipinong Nasyonalista sa panahon ngDigmaang Pilipino-Amerikano,bilang katulong

  ni Emilio Aguinaldo. Naipakulong siya dahil sa gawaing ito. Makaraang palayain, nanumpa siya ng katapatan

  sa Estados Unidos.[1]

  Naging manananggol si Baler sa Quezon. Noong 1906, nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng

  Tayabas, ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asambleya ng Pilipinas, kung saan nakamit niya

  ang pagiging pinuno ng Asambleya. Mula 1909 hanggang 1916, nagsilbi si Quezon sa Estados Unidos bilang

  naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. Sa panahong ito naipasa ang Batas Jones (Jones Act),

  nagtatanggal sa Komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbibigay ng mas mataas na antas ng

  pamamahala sa mga Pilipino. Dahil dito, itinuring na bayani si Quezon nang muli siyang magbalik sa

  Pilipinas.[1]

  Sa sumunod na dalawang taon, naglingkod siya bilang pangulo ng Senado ng Pilipinas. Noong 1935,

  nanalo si Manuel L. Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagongKomonwelt ng Pilipinas, laban kinaEmilio Aguinaldoat ObispoGregorio Aglipay.Muli siyang nahalal

  noong 1941.[1]

  Pagkaraan ng pananakop ngHaponsa Pilipinas sa panahon ngIkalawang Digmaang Pandaigdig,

  tumakas siya papuntangAustralya,at pagkaraan nagtuloy saEstados Unidos.Sa dalawang bansang ito

  niya pinamunuan ang pamahalaan ng Pilipinas habang malayo sa bansa.[1]

  Nagkasakit ngtuberkulosissi Quezon at namatay saSaranac Lake,Franklin Country,New

  YorknoongAgosto 1,1944sa edad na 66.[1]Unang inilibing ang kanyang labi saArlington National

  Cemetery.Pagkaraan, ang kanyang labi ay inilibing muli saMaynila,saManila North Cemeteryat inilipat

  saLungsod Quezonsa loob ng monumento saQuezon Memorial Circle.

  Ipinangalan sa kaniya angLungsod ng QuezonsaKalakhang Maynilaat ang lalawigan ngQuezon.Siya

  rin ay tinawag bilang 'Ama ng Wikang Pambansa'.

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letranhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letranhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Digmaang_Pilipino-Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Digmaang_Pilipino-Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Digmaang_Pilipino-Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Aglipayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Aglipayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Aglipayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Digmaang_Pandaigdighttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Digmaang_Pandaigdighttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Digmaang_Pandaigdighttp://tl.wikipedia.org/wiki/Australyahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Australyahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Australyahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosishttp://tl.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosishttp://tl.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosishttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Country&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Country&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemeteryhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemeteryhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemeteryhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manila_North_Cemetery&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manila_North_Cemetery&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manila_North_Cemetery&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezon_Memorial_Circlehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezon_Memorial_Circlehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Kalakhang_Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Kalakhang_Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Kalakhang_Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Kalakhang_Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Quezon_Memorial_Circlehttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_Quezonhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manila_North_Cemetery&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemeteryhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemeteryhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/1944http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_1http://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/wiki/New_Yorkhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Country&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saranac_Lake&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosishttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidoshttp://tl.wikipedia.org/wiki/Australyahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Ikalawang_Digmaang_Pandaigdighttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Aglipayhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldohttp://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Digmaang_Pilipino-Amerikanohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezon#cite_note-NBK-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_San_Juan_de_Letran
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  14/81

  Jose P. LaurelMula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya

  (Idinirekta mula saJos P. Laurel)

  Para sa ibang gamit, tingnan angJose Laurel (paglilinaw).

  Jose P. Laurel

  Ika-3Pangulo ng Pilipinas

  Unang Pangulo ng Ikalawang Republika

  Panunungkulan

  Oktubre 14,1943Agosto 17,1945

  Pangulo Manuel L. Quezon(1941-1944)

  Sergio Osmea(1944-1946)

  Sinundan si Sergio Osmea

  Mahistrado ng Kataastaasang Hukuman ng Pilipinas

  Panunungkulan

  Pebrero 29,1936Pebrero 5,1942

  http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P._Laurel&redirect=nohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P._Laurel&redirect=nohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P._Laurel&redirect=nohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Laurel_(paglilinaw)http://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Laurel_(paglilinaw)http://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Laurel_(paglilinaw)http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_29http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_29http://tl.wikipedia.org/wiki/1936http://tl.wikipedia.org/wiki/1936http://tl.wikipedia.org/wiki/1936http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_5http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_5http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_5http://tl.wikipedia.org/wiki/1942http://tl.wikipedia.org/wiki/1942http://tl.wikipedia.org/wiki/1942http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel.jpghttp://tl.wikipedia.org/wiki/1942http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_5http://tl.wikipedia.org/wiki/1936http://tl.wikipedia.org/wiki/Pebrero_29http://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Sergio_Osme%C3%B1ahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Jose_Laurel_(paglilinaw)http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_P._Laurel&redirect=no
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  15/81

  Sinundan si George A. Malcolm

  Sinundan ni Wala[1]

  Kapanganakan Marso 9,1891

  Tanauan,Batangas

  Kamatayan Nobyembre 6,1959

  Maynila

  Partidong politikal Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong

  Pilipinas(KALIBAPI)[2]

  Asawa Pacencia Hidalgo

  Hanapbuhay Abogado

  Relihiyon Katoliko

  Lagda

  Si Jos Paciano Laurel y Garca(Marso 9,1891-Nobyembre 6,1959)ay ang

  ikatlongPangulongRepublika ng Pilipinas(Oktubre 14,1943-Agosto 17,1945)sa ilalim ng

  mgaHaponmula1943hanggang1945.

  Isinilang si Laurel saTanauan,BatangasnoongMarso 9,1891anak nina Sotero Laurel at Jacoba Garcia.

  Nagtapos siya ngabogasyasaU.P.noong1915.

  Pagkatapos ay, Hinirang na Kalihim Panloob ni Gob. Hen.Woodnoong1923at naging Associate Justice

  noong1935.Nanungkulan siya bilang Pangulo ngKataas-taasang Hukumannang sumiklab ang

  Ikalawang Digmaang Pandaigdig at itinalaga siyang Kalihim ng Katarungan niQuezonbago lumisan. Pinili

  si Laurel ng mgaHaponupang magsilbing pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Pinangalagaan

  niya ang kapakanan ng bansa sa gitna ng mga kalupitan ng mga Hapon. Ibinilanggo siya bilang

  "collaborator" pagkaraan ng digmaan ngunit pinalaya ni PangulongRoxasnoong1948.NoongNobyembre

  6,1959,namatay si Laurel sa grabeng atake sa puso at istrok.

  http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-1http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Tanauanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Tanauanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapisanan_ng_Paglilingkod_sa_Bagong_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapisanan_ng_Paglilingkod_sa_Bagong_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapisanan_ng_Paglilingkod_sa_Bagong_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-2http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-2http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-2http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacencia_Laurel&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacencia_Laurel&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Katolikohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Katolikohttp://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanauan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanauan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanauan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abogasya&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abogasya&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abogasya&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippineshttp://tl.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippineshttp://tl.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippineshttp://tl.wikipedia.org/wiki/1915http://tl.wikipedia.org/wiki/1915http://tl.wikipedia.org/wiki/1915http://tl.wikipedia.org/wiki/Woodhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Woodhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Woodhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1923http://tl.wikipedia.org/wiki/1923http://tl.wikipedia.org/wiki/1923http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kataas-taasang_Hukuman&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kataas-taasang_Hukuman&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kataas-taasang_Hukuman&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Talaksan:Laurel_Sig.svghttp://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/1948http://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Roxashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/Manuel_L._Quezonhttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kataas-taasang_Hukuman&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/1935http://tl.wikipedia.org/wiki/1923http://tl.wikipedia.org/wiki/Woodhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1915http://tl.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Philippineshttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abogasya&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanauan&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Haponhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1945http://tl.wikipedia.org/wiki/Agosto_17http://tl.wikipedia.org/wiki/1943http://tl.wikipedia.org/wiki/Oktubre_14http://tl.wikipedia.org/wiki/Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Pangulo_ng_Pilipinashttp://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Katolikohttp://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacencia_Laurel&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-2http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapisanan_ng_Paglilingkod_sa_Bagong_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapisanan_ng_Paglilingkod_sa_Bagong_Pilipinas&action=edit&redlink=1http://tl.wikipedia.org/wiki/Maynilahttp://tl.wikipedia.org/wiki/1959http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobyembre_6http://tl.wikipedia.org/wiki/Batangashttp://tl.wikipedia.org/wiki/Lungsod_ng_Tanauanhttp://tl.wikipedia.org/wiki/1891http://tl.wikipedia.org/wiki/Marso_9http://tl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_P._Laurel#cite_note-1
 • 8/12/2019 Talaan Ng Mga Pangulo

  16/81

  Sergio Osmeai Sergio Osmea y Suico(Setyembre 9,1878Oktubre 19,1961), higit na kilala ngayon bilang Sergio

  Osmea, Sr.ay ang ikaapat naPangulongRepublika ng Pilipinas(Agosto 1,1944Mayo 28,1946).

  Siya ang ama ni dating SenadorSergio Osmea Jr.at lolo nina SenadorSergio Osmea III,John

  Osmena,dating GobernadorLito OsmenangCebuat Mayor Tomas Osmena.

  Isinilang siya noongSetyembre 9,1878saLungsod ng Cebu.Si Osmea ay nanguna sa mga nagtapos

  ng primarya sa kanyang paaralan. Nag-aral ng sekundarya sa Seminario ng San Carlos sa Cebu.

  Nagtungo siya saMaynilaat nag-aral sa San Juan de Letran, kung saan nakilala niya si Manuel L.

  Quezon.

  Nang sumiklab ang rebolusyong Pilipino noong1896,bumalik sa Cebu si Osmea. Ipinadala siya ng

  lokal na liderato ngCebupara ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. Noong1900,naging

  tagapag-lathala at patnugot siya ng pahayagang El Nuevo Dia.

  Nagbalik siya sa Maynila para mag-aral ng abogasya sa Unibersidad ng Sto. Tomas, kung saan ay muli

  silang nagkita ni Quezon. Noong1903,siya at ang kanyang mga kamag-aral ay pinahintulutan

  ngKataas-taasang Hukuman ng Pilipinasna kumuha ng eksamen sa bar kahit tatlong taon pa lamang

  ang kanilang natapos. Si Osmea ay pumangalawa sa naturang eksamen sa bar.

  Dalawamput limang taong gulang siya nang maatasang pansamantalang gobernador at pagkapis kal ng

  lalawigan ng Cebu. Pagkaraan ng dalawang taon, naging gobernador siya ng lalawigan.

  Nagbitiw siya sa kanyang katungkulan bilang gobernador nang maitatag ang Asemblea Filipina

  noong1907.Tumakbo siya at nanalong kinatawan ng ikalawang distrito ng Cebu. Nahalal si