TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEKNOLOJ VE YENLK DESTEK PROGRAMLARININ UYGULAMA ESASLARINDAK TEMEL DEKLKLER Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Bakanl (TEYDEB) Orhan ERGN Mali Denetleme ve Szlemeler Mdr BURSA Y.M.M. Odas, 12 Kasm 2010. ERK. UYGULAMA ESASLARI DEKLKLERNN GEREKES - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

 • TEKNOLOJ VE YENLK DESTEK PROGRAMLARININ UYGULAMA ESASLARINDAK TEMEL DEKLKLER

  Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Bakanl (TEYDEB)

  Orhan ERGN

  Mali Denetleme ve Szlemeler MdrBURSA Y.M.M. Odas, 12 Kasm 2010

 • *ERK

  UYGULAMA ESASLARI DEKLKLERNN GEREKES

  TEMEL DEKLKLER - NEDR?

  ELEKTRONK MZA

  YEMNL MAL MAVRLK RAPORUNUN ELEKTRONK MZA LE ONAYLANMASI

  UYGULAMADA KARILAILAN SORUNLAR

 • *

  TBTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Bakanl bnyesinde yrtlen destek programlar; 1 ubat 2009 tarihinde 1501 kodlu destek programnda,

  1 Nisan 2009 tarihinde 1507 ve 1509 kodlu destek programlarnn Uygulama Esaslarnda yaplan deiikliklerin bir sre sonra ihtiyaca cevap vermemesi ve

  23 Eyll 2010 tarihinde 98/10 sayl Aratrma-Gelitirme (Ar-Ge) Yardmna likin Teblide Deiiklik Yaplmas Hakknda Tebli gerei, D Ticaret Mstearl (DTM) ve TBTAKn birlikte yrtt Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programnn (1501), bundan byle sadece TBTAK tarafndan yrtlecek olmas nedeniyleUYGULAMA ESASLARI 1 KASIM 2010 TARHNDEN TBAREN YRRLE GRMEK ZERE YENLEND.

  UYGULAMA ESASLARI DEKLKLER

 • *

  UYGULAMA ESASLARINDA TEMEL DEKLKLER

 • *

  Proje destek balang tarihinin, proje bavurusunun yapld ayn ilk gn olabilmesi saland.

  Proje destek balang tarihi, n kayt sonras proje nerisinin PRODS zerinden gnderildii bavuru tarihinin bulunduu ayn birinci gn veya bavuru tarihini takip eden herhangi bir ayn birinci gn olarak kurulu tarafndan belirlenir.

  PROJE DESTEK BALAMA TARH

 • *

  nceki uygulamada proje destek balang tarihi, proje bavurusunun yapld ay takip eden doksan (90) gnden az olmamak zere takip eden ayn ilk gn olabilmesi saland.

  Yeni uygulama sayesinde proje destek balang tarihinde ile drt ay kadar bir avantaj saland.

  PROJE DESTEK BALAMA TARH

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programnda (1501), bavuru aamasnda salanmas gerekli finansal rasyolar (oranlar) daha esnek hale getirildi.

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  Proje bavurusunun PRODS uygulamas zerinden TBTAKa gnderildii tarihteki (bavuru tarihindeki) projenin AGY100 Dnemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunda (M030) belirtilen toplam proje btesinin ortalama yllk tutarnn aadaki artlardan birisini salamas gerekir:

  kuruluun n kayt tarihinin bulunduu yldan bir nceki hesap dnemindeki ya da n kayt tarihinden nceki en son ara hesap dnemindeki net satlar tutarnn iki katn gememesi,

  son yln net satlar ortalamasnn iki katn gememesi,

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  kuruluun bir nceki hesap dnemi ya da en son ara hesap dnemine ait bilanosundaki denmi sermaye tutarnn (3) katn gememesi,

  Yukarda belirtilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki koullarn salanamamas durumunda, proje btesinin ortalama yllk tutarnn 250.000.-TLyi gememesi.

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)Kuruluun ilgili mevzuat uyarnca beyan etmesi zorunlu olduu, n kayt tarihinden bir nceki hesap dnemine ilikin bilanosu ya da n kayt tarihinden nceki en son ara hesap dnemine ilikin bilanosunda aada belirtilen kriterlerin karlanamamas durumunda proje bavurular kabul edilmez;

  Belli srelerle nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (Dnen Varlklar-Ortaklardan Alacaklar / Ksa Vadeli Borlar) 0,25den byk olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri, dnen varlklardan ve hak edi gelirleri ksa vadeli borlardan dlecektir),Ksa Vadeli Banka Borlar/z Kaynak orannn sfr veya sfrdan byk ve 2,50den kk olmas,gerekir.

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  Proje bavurusunun yapld yldan nceki takvim ylnn balangcna kadar kurulu tescili yaplm olan kurulularn proje btesine ynelik kstlama ve proje bavurusunda aranlan Ayrntl Bilanoda aranlan kriterleri salayamamas halinde, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program kapsamnda desteklenecek ilk projesi iin, bavuru aamasnda toplam proje btesi, 400.000.-TLyi ya da kuruluun bir nceki hesap dnemi ya da en son ara hesap dnemine ait bilanosundaki denmi sermaye tutarnn (3) katn geemez. Bu durumun uygulanmasnda, byk olan deer esas alnr.

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program kapsamnda ilk projesi yukarda belirtilen hkmler erevesinde desteklenen kuruluun, ikinci proje bavurusunda, proje btesine ynelik kstlama ve proje bavurusunda aranlan Ayrntl Bilanoda aranlan kriterlerin tamamn karlamas gerekir.

  Ortak sunulan projelerde; yukarda belirtilen tm hkmler her bir kuruluun projedeki kendi bte pay esas alnarak uygulanr.

 • *

  PROJE BAVURU KRTERLER (RASYOLAR)

  Dier destek programlarnda finansal rasyolara ilikin dzenlemeler bulunmamaktadr.

  Proje bavuru kriterlerine ilikin AGY600 raporunda, Yeminli Mali Mavir tarafndan tasdik uygulamas kaldrld.

 • *

  Personel maliyetlerinde, projenin bavuru tarihinden geriye dnk en fazla alt ayn ortalamas dikkate alnarak hesaplanan ortalama aylk maliyetin, yine projenin izleyen dnemlerindeki fiili ortalama aylk maliyet ile karlatrlmas ve bu ortalama aylk maliyetin, projenin bavuru aamasndaki brt asgari cretin katlar ile karlatrlmas uygulamas kaldrld.

  Bunun yerine projenin izleyen dnemlerindeki fiili ortalama aylk maliyetin, projenin izleme srecindeki geerli brt asgari cretin katlar ile karlatrlmas uygulamas getirildi.

  PERSONEL GDERLER

 • *

  Dnemsel belirlenen bu ortalama aylk maliyetler, personelin eitim ve deneyimi dikkate alnarak ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin aada belirtilen katlar ile snrlandrlr;

  Proje konusu uzmanlk alanlarnn herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin en fazla 12 kat,

  En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje bavuru tarihine kadar geen sre; 2.1. 48 aydan fazla olan proje personeline ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin en fazla 10 kat,

  2.2. 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 kat, PERSONEL GDERLER

 • *

  Dnemsel belirlenen bu ortalama aylk maliyetler, personelin eitim ve deneyimi dikkate alnarak ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin aada belirtilen katlar ile snrlandrlr;

  n lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin en fazla 4 kat,

  Lise ve alt eitim dzeyine sahip proje personeline ilgili dnemde geerli olan brt asgari cretin en fazla 3 kat ile snrlama uygulanr.

  PERSONEL GDERLER

 • *

  lgili dnemde beyan edilen proje personelinin ortalama aylk maliyetinin bu snrlamalarn altnda olduu durumlarda, beyan edilen personele ait ortalama aylk maliyeti, desteklemeye esas harcama kapsamnn belirlenmesinde dikkate alnr.

  PERSONEL GDERLER

 • *

  Proje neri bavuru tarihine baklmakszn 1 Kasm 2010 tarihinden itibaren TBTAKa sunulacak dnemsel Ar-Ge Yardm stek Formlarnda beyan edilen seyahat giderleri ierisinde sadece ekonomik ulam giderleri beyan edilecektir.

  Ulam giderleri dnda konaklama, vs. dier giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir.

  SEYAHAT GDERLER

 • *

  1507 kodlu TBTAK KOB Ar-Ge Balang Destek Programnda proje bavurusu ve AGY301 hazrlanmasna ynelik danmanlk hizmet almlar Uygulama Esaslarnn ilgili hkmleri erevesinde en fazla 10.000.-TL (on bin) beyan edilir ve desteklenir. Sz konusu hizmet almlarna ynelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY301 dnemiyle beyan edilmesi zorunludur.

  DANIMANLIK VE HZMET GDERLER

 • *

  Proje neri bavuru tarihine baklmakszn 1 Kasm 2010 tarihinden itibaren TBTAKa sunulacak dnemsel Ar-Ge Yardm stek Formlarnda Patent tescil gideri, faydal model tescili ve endstriyel tasarm tescil giderlerine ynelik harcama ve giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyeceinden bunlara ilikin vekillik cretleri de beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir.

  DANIMANLIK VE HZMET GDERLER

 • *

  1 Kasm 2010 tarihinden nce kurulu tarafndan yurt dndan alm yaplan alet ve tehizat giderlerine ait harcama ve gider belgesinin dzenleme tarihinin, proje destek balang tarihinden en fazla ay ncesine kadar olmas ve sz konusu almn projenin destek kapsam ierisinde deerlendirilmesi artyla, bu harcama ve giderler de desteklenmekte idi.

  1 Kasm 2010 tarihinden sonra alet ve tehizat giderlerine yazlm ve malzeme giderleri de eklenerek salanan esneklik geniletildi.

  ALET, TEHZAT, YAZILIM VE MALZEME GDERLER

 • *

  Desteklenen proje kapsamnda yaplan fikri ve snai mlkiyet haklarnn korunmasna ynelik Trk Patent Enstits (TPE) tescil giderleri desteklenmeyecektir.

  Proje neri bavuru tarihine baklmakszn 1 Kasm 2010 tarihinden itibaren TBTAKa sunulacak dnemsel Ar-Ge Yardm stek Formlarnda patent tescil gideri, faydal model tescili ve endstriyel tasarm tescil giderlerine ynelik harcama ve giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir. PATENT GDERLER

 • *

  Desteklenen proje kapsamnda yaplan fikri ve snai mlkiyet haklarnn korunmasna ynelik ulusal ve uluslar aras kurulular nezdinde yaplan tescil giderleri TBTAKn ayr bir destek program kapsamnda desteklenmektedir. PATENT GDERLER

 • *

  Transfer demesi uygulamasnda proje btesine getirilen 1.000.000 TL snrlamas kaldrlmtr.

  Bu durumda daha nce n deme bavuru imkan olmayan firmalara da bu imkan tannm oldu.

  TRANSFER DEMES (N DEME)

 • *

  Proje btesinin %20si orannda talep edilen n deme oran, 1 Kasm 2010 tarihinden itibaren %25i orannda talep edilebilecektir.

  1 Kasm 2010 tarihinden itibaren talep edilecek n deme bavurular 500.000 TLyi gemeyecek ekilde yaplacaktr.

  TRANSFER DEMES (N DEME)

 • *

  1 Ka